StaalBouw

Lid sinds 26/2/2016

  • Andere particulier
  • 5 vragen gesteld
  • 178 vragen beantwoord
  • 7 vragen goed beantwoord
  • 26 bedankjes ontvangen
  • 1 lid bedankt
StaalBouw Andere particulier Privébericht

Geschiedenis

Schuifdeur
4 reacties · · #Verbouwen
Reactie van StaalBouw

Beste , nee de deur is op een rechte wand , maar de muren aan beide zijden zijn schuin zodat er geen deur kan schuiven ! Vroeg mij af of er daar een oplossing voor bestond . Toch bedankt 👍

misschien eens een foto plaatsen ter verduidelijking?

Bekijk
BOUWGROND VERBORGEN GEBREK
16 reacties · · #Kopen
Reactie van StaalBouw

Onder de bouwgrond zit vanalles wat je liever niet in een bouwgrond hebt...maar dus niet meer zichtbaar voor kopers.

Wat zit er dan onder de bouwgrond? Ben je 100% zeker dat er nog is? 

Bekijk
Reactie van StaalBouw

als jullie er van uitgaan dat ik de vraagsteller belachelijk wil maken, zegt dit meer over jullie dan over mij.

Ja ik voel me door jullie zinloze opmerking aangesproken en gekwetst. 

Ik heb zelf te kampen met hoge sensitiviteit en ik weet zeer goed dat een repeterend geluid steeds meer impact heeft op mijn omgeving en mijn gezondheid. In die bezorgdheid heb ik geantwoord op de ts. 

Mijn medicatie werkt. Alleen grote menigte die allemaal door elkaar spreken is voor mij een marteling. Ik probeer dit zo veel mogelijk te beperken. 

Misschien dat jullie jullie kwetsende antwoord nu in een ander perspectief wil zien of is dit teveel gevraagd ?

Spijtig dat er op forums meer en meer beantwoorders zitten die denken dat ze het grote gelijk hebben. Tunnelvisie noemen ze dat. Man doe de moeite om eens verder te kijken en stop met  het antwoord te veroordelen omdat het niet past in je straatje .

Dag kas,

Dit verklaart het waarom van uw vorige reactie en alle begrip daarvoor maar misschien kan u uw vorige reactie eens opnieuw objectief proberen lezen als ware uit het standpunt van de vraagsteller.

Ik heb trouwens niet gezegd dat uw reactie belachelijk is.

Bekijk
Omheining buur staat verkeerd
10 reacties · · #Tuinafsluiting
Reactie van StaalBouw

Van een juridische procedure moet u in eerste instantie geen schrik hebben. U kan een verzoekschrift richten aan de vrederechter + attest van woonst van uw buur (op gemeentebestuur te verkrijgen). Na partijen gehoord te hebben zal hij waarschijnlijk een landmeter aanstellen en op basis van zijn bevindingen een vonnis vellen. En de in het ongelijk gestelde partij zal uiteindelijk alle kosten moeten betalen.

En zoals hier reeds aangehaald: de verjaringstermijn begint te lopen. Na 30 jaar is de toestand definitief en onherroepelijk.

Ik moet hier toch enige, niet onbelangrijke nuances aan toevoegen.

Al wat jaren geleden hadden we een vergelijkbaar probleem met een buur. Dankzij allerlei vertragingsmanoeuvres van hun raadsman met medewerking van een bevriend landmeter heeft de hele procedure ongeveer drie jaar geduurd. De plannen van de landmeter aangesteld door de vrederechter kon men uiteraard niet betwisten, dus uiteindelijk hebben de buren hun staart moeten intrekken. Zij werden ook veroordeeld tot het betalen van gerechts- en landmeterkosten maar de algemene veronderstelling dat de verliezende partij alle kosten (dus ook uw advocaatskosten) moet betalen is pertinent fout. Dit is al sinds de invoering van de rechtsplegingsvergoeding (1 januari 2008) niet meer van toepassing.

De rechtsplegingsvergoeding is slechts een forfaitaire tegemoetkoming in uw kosten en erelonen van uw advocaat (art. 1022 Ger.W.) en slechts een peulschil in vergelijking tot de werkelijke erelonen. Daarenboven werd toen ook nog eens de BTW op erelonen verhoogd van 6% naar 21%. Dit alles is in veel gevallen toch een serieuze hap uit uw eigen budget en dit om uw recht te doen gelden.

We hebben destijds ongeveer 5000 € aan kosten en erelonen zelf moeten ophoesten, ondanks het feit dat de buren volledig te onrechte en met onredelijk karakter de procedure opgestart doch verloren hebben.

Los daarvan kan u dit niet zomaar voorbij laten gaan, uw buur heeft blijkbaar reeds een onredelijk karakter en de verstandhouding zal er zeker niet op verbeteren.

Het voorstel van Patricio hierboven zou ik wel eerst nog overwegen:

De omheining verplaatsen naar de perceelsgrens en gemeenschappelijk maken door de helft van de totale kosten te betalen maar dit kan enkel als de perceelsgrens correct bepaald is met onderling akkoord. Indien uw buur akkoord is, leg dan alles schriftelijk en ondertekend vast.

Indien geen akkoord -> vrederechter !

Bekijk
Reactie van StaalBouw

U kan dit beter schriftelijk navragen bij uw lokale stedenbouwkundige dienst. Leibomen en de wettelijke afstand tot de perceelsgrens zijn al meermaals voer tot (juridische) discussie geweest en regelgeving kan verschillen van gemeente tot gemeente. In Mechelen bijvoorbeeld is dit opgenomen in artikel 65 uit de stedenbouwkundige verordening:

  • "Het plaatsen van knotbomen of knotbomenrijen op minder dan 2 m van de perceelsgrens wordt beschouwd als een vast en erkend gebruik. Knotbomen kunnen heraangeplant worden op minder dan 2 m van de perceelsgrens. De bepaling van de afstand tot de perceelsgrens is afhankelijk van het lokale gebruik.
  • Het plaatsen van leibomen op minder dan 2 m van de perceelsgrens wordt beschouwd als een vast en erkend gebruik. Leibomen kunnen heraangeplant worden op minder dan 2 m van de perceelsgrens en op minimum 0,75 m van de perceelsgrens.
  • Fruitbomen van welke soort ook mogen als leibomen, aan elke kant van de muur tussen twee erven, geplant worden zonder dat een afstand in acht wordt genomen. Is die muur niet gemeen, dan heeft alleen de eigenaar het recht hem als steun voor zijn leibomen te gebruiken."

Voor het bepalen van al dan niet hoogstam wordt in verschillende gemeentes ook gekeken naar de stamomtrek op 1 meter hoogte, in tegenstelling tot de bepalingen in het Veldwetboek.

Vermoedelijk wordt u verplicht om 2 meter van de perceelsgrens te blijven wegens het 4 meter hoge raamwerk.

Bekijk
Reactie van StaalBouw

Controleer de aannemer ook via kruispunt databank ondernemingen (KBO Public Search):

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html

Vink "Inclusief oude namen rechtspersoon aan" aan 

Vink "Enkel actieve geregistreerde entiteiten en actieve vestigingseenheden van actieve entiteiten" uit

Bekijk ook publicaties Belgisch staatsblad.

Dit kan helpen om geschiedenis van de aannemer te achterhalen. Zoek ook eens op adres maatschappelijke zetel.

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekadresform.html

Zoek ook op ondernemingsnummer:

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html

Bekijk
Verlies grond door verjaring
7 reacties · · #Tuinafsluiting
Reactie van StaalBouw

De landmeter heeft zijn opmeting pas na de akte gedaan...is dus niet beschreven.

Heb intussen advies van advocaat: bewijslast ligt inderdaad bij de buurman, maar andere buurman is getuige en verklaart dat de haag meer dan 30 jaar geleden op dezelfde plaats stond...er zijn zelfs foto's van. Oké, het is een dikke haag en grens is niet duidelijk, maar dan?

Denk dat het van de rechter zal afhangen als het zo ver komt.

Hoewel het officieel mijn grond is, had ik voorgesteld dat de laatste 30m tuingrond zo mocht blijven, de draad vooraan zou ik betalen. Vroeg alleen om zijn poort aan te passen. Landmeter bevestigde dat dit erg billijk was van mij, maar toch weigerde buurman... koppige mens dus...

Getuigenis en verklaring van de andere buurman heeft volgens mij weinig tot geen juridische waarde. Foto's van een haag van meer dan 30 jaar geleden bewijzen ook niets. Wie zegt dat die haag destijds niet volledig op uw grond geplaatst werd door de vorige eigenaar van uw woning?

Ik vermoed dat u met een degelijke advocaat uw gelijk zal halen bij een vrederechter. Het zal echter wel wat centen kosten maar ik zou toch door de zure appel bijten. U heeft recht op het gebruik van uw volledige eigendom.

Bekijk
Reactie van StaalBouw

Ambtenaar van stedebouw er plaatselijk bijhalen. Ik meen dat zij zelf geen varkensruggen mogen plaatsen.

Als dit de enige doorgang is, wat met de vrij te houden breedte voor hulpdiensten?

Bekijk
Reactie van StaalBouw

Ik heb dit ook gehad na installatie en de installateur wist ook niets. Geluid opgenomen en installateur heeft toen Vaillant-service technieker erbij gehaald.

Volgens interventierapport werd de branderdichting vervangen en kopervet geplaatst tussen brander en primaire WW.

Ik heb het even online opgezocht en de uitleg kan u hieronder vinden (pagina 6):

https://www.vaillant.nl/vaillant-nl/professioneel/documentatie-1/technisch-bulletin/vaillant-tb-2013-nummer-2-247856.pdf

Vermoedelijk heeft u hetzelfde probleem.

Bekijk