Livios: Bouwen aan morgen


StaalBouw

  Lid sinds 26/02/2016

 • Andere particulier
 • Lid sinds 26/02/2016
 • 1 vraag gesteld
 • 23 vragen beantwoord
 • 0 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 1 bedankje ontvangen
 • 0 leden bedankt


StaalBouw
 • Andere particulier | Woont in Sint-Niklaas
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 · Volgende

Advocaat verwerende partij tevens plaatsvervangend rechter

Reactie van StaalBouw

Dat is inderdaad juridisch mogelijk maar men waarschuwt tegelijkertijd dat dit ook een averechts effect kan hebben (omdat je dan zelf aangeeft geen vertrouwen te hebben in de rechtspraak).

Advocaat verwerende partij tevens plaatsvervangend rechter

Reactie van HugoCo

Ik heb een gelijkaardig probleem gehad waar de zaakvoerder van het bouwbedrijf tevens plaatsvervangend rechter was bij de Rechtbank van Koophandel. Mede door zijn onnauwkeurige offerte heb ik afgehaakt. Vreemd dat bij de aanstelling van rechters men niet meer let op hun onafhankelijkheid.

Bij u is het overduidelijk dat er van een onafhankelijke of onbevooroordeelde rechter geen sprake kan zijn. Dit wil niet zeggen dat u geen vertrouwen in de rechtspraak hebt, integendeel, de wetgeving voorziet de mogelijkheid om in dergelijke situaties de rechter te wraken zodat u het volle vertrouwen  kan hebben in de rechtspraak.

Het is een andere rechter die moet oordelen en die kan alleen maar begrip opbrengen voor uw standpunt.

Advocaat verwerende partij tevens plaatsvervangend rechter

Reactie van Kris M

Bovenstaande is natuurlijk correct maar begin al eens met opnieuw te evalueren of u wel een zaak hebt;  heb je gelijk of denk je (misschien tegen beter weten in) dat je gelijk hebt?  Zelfs als de zaak bij de partner-rechter voorkomt en je verliest heb je nog altijd beroepsprocedures. 

Advocaat verwerende partij tevens plaatsvervangend rechter

Reactie van Mr. Gert DAMIAANS - ARGUS ADVOCATEN

Geachte,

Er is een verschil tussen lekenrechters (rechters die deel uitmaken van bijv. de Rechtbank van Koophandel of de Arbeidsrechtbank ùaar niet juridisch geschoold zijn) en plaatsvervangende rechters.

Een aantal advocaten zijn plaatsvervangend rechter wanneer hiertoe een noodzaak bestaat, zoals bij ziekte of afwezigheid van de rechters. Dit verbiedt uiteraard op geen enkele wijze dat deze advocaten nog zelf als advocaat mogen optreden voor deze rechtbanken. De rechterlijke macht moet steeds onpartijdig en onafhankelijk oordelen.

U kan de advocaat van een tegenpartij ook niet wraken, dus u kan zich hier niet tegen verzetten.

mvg,

Mr. Gert DAMIAANS

Argus ADVOCATEN

Wat is het risico om een tussentijdse factuur niet te betalen omdat de kelder van nieuwbouw lekt

Reactie van StaalBouw

Tussentijdse facturen zomaar betalen is niet het juiste advies, me dunkt. Meestal wordt er contractueel bepaald dat tussentijdse facturen slechts na controle én goedkeuring door bouwheer én de architect gefactureerd kunnen worden. Veel aannemers gebruiken/misbruiken de kleine letters van tussentijdse facturen als goedkeuring van de werken tot dusver.

Wat zegt uw architect? Zijn er werfverslagen waarin voorkomende problemen reeds opgenomen zijn?

In principe dient uw architect tussentijdse facturen of delen ervan te weigeren indien de uitgevoerde werken niet conform zijn.

Wie = aansprakelijk in volgende case;

Reactie van StaalBouw

Indien zij een groot, stabiel bedrijf zijn met een vaste maatschappelijke zetel dan lijkt het aansturen op faillissement onwaarschijnlijk.

Een eventuele dagvaarding, aanstellen gerechtsdeskundige, deskundig onderzoek + verslag + replieken, conclusies en termijnen voor replieken, pleidooien en vonnis neemt al gauw minimum 2 jaar in beslag en een pak gerechtskosten en vooral erelonen voor de advocaat, dit kan al snel oplopen tot 30.000 € en meer.

Gerechtskosten worden in eerste instantie betaald door eisende partij, afhankelijk van een vonnis kunnen deze later verhaald worden op de verliezende partij.

De grootste kosten (erelonen advocaat) bent u echter kwijt dankzij een wetswijziging van een aantal jaren geleden. Afhankelijk van de schadeclaim kan  een rechtsplegingvergoeding gevorderd worden volgens wettelijke barema's (bv. schadeclaim tussen 20.000 en 40.000€ -> maximum rechtsplegingvergoeding is 4.800€), wat meestal slechts een peulschil is t.o.v. betaalde erelonen.

Het lijkt me in uw geval zeer interessant om iets gezamenlijk te ondernemen, te beginnen met een nieuwe, aangetekende ingebrekestelling maar opgesteld door door een advocaat die de gezamenlijke belangen verdedigt.

Ik veronderstel dat u de kleine lettertjes van uw overeenkomst met of facturen van de aannemer volledig gecontroleerd heeft.

Alleen een zaak starten tegen een aannemer is meestal hopeloos, duurt oneindig lang, zeer duur en dat weten aannemers maar al te goed. Ook de wetgeving omtrent aanneming en dergelijke zit vol 'gekende' achterpoorten en binnenkort worden er weer tal van extra poorten opgezet dankzij nieuwe wetgeving.

Kosten van een landmeter

11 reacties ·

Reactie van StaalBouw

Bij mij gaat het om het einde van mijn perceel. Achter onze tuin is landbouwgrond, maar wanneer ik mijn tuin wil heraanleggen wil ik pro-actief zijn om later miserie met mijn omheining te voorkomen. We hebben 4 percelen samengevoegd, maw in principe 5 eindstenen. één is probleemloos want daar staat achteraan de garage van mijn buurman. Die zijn eindpunt zal wel juist zijn. Maar de andere 4 zijn me niet duidelijk. Volgens het ene plan zijn 3 percelen even lang en het vierde is schuin, volgens een andere gewestplann is er één rechte lijn van eindpunt 1 naar eindpunt 5. Is wat de landmeter dan moet doen, en moet aanrekenen, dan geen functie van het uit te voeren werk?

Beste DirkH

Een tiental jaren geleden hebben we een landmeter aangesteld om één perceelsgrens (ongeveer 110 m lang) te bepalen. Kostprijs was ongeveer 1.800€ (opzoeking + studie oude plannen en ontbrekende gegevens / uitvoering opmetingen / plaatsen van enkele betonnen grenspaaltjes + registratie,...). 

Uw situatie lijkt gezien de verschillen in gewestplannen nog complexer en ik vermoed dat uw kostenplaatje hoger zal uitvallen.

Eén goede raad: ga er nooit van uit dat constructies van de buurman wel juist zullen zijn. Na opmeting en afpaling door een landmeter-expert blijkt wel eens dat een garage of veranda een stuk over de perceelsgrens gebouwd werd, zeker indien deze er al tientallen jaren staat.

De huidige landmeting is dan ook veel preciezer en correcter dan pakweg 30 jaar geleden.

Architect - nog geen contract

Reactie van StaalBouw

Wij kregen geen reactie meer van onze architect. Aangetekend schrijven kwam jammer genoeg terug. Op onze pas stond geen aanvraag, wij hebben enkel een plan manueel ondertekend. Wij hebben net zelf moeten vernemen na contact met de gemeente dat de aanvraag wel effectief werd ingediend, zelfs dat de vergunning reeds is goedgekeurd van de eerste week van januari! Maar op de naam van de architect, zonder onze volmacht. De vergunning heeft nog niet uitgehangen ondanks dit binnen de 10 dagen had gemoeten. De factuur is verlopen van begin februari. De gemeente belde de architect, neemt plots wel de telefoon op. Geeft aan dat hij het nog niet wist en dat hij zijn klanten op de hoogte zal brengen. Wij nog niets ontvangen. Dit is voor ons de druppel, verdere samenwerking zien wij niet zitten. Ik hoop dat we dit eerlijk kunnen afsluiten, betalen aan de 1e wat er te betalen valt voor de (weinige) wel geleverde prestaties en een overdracht naar de andere architect.

Ik zou dit zeker en vast ook, bij wijze van klacht, gedetailleerd melden aan de Orde van Architecten. Vreemde situatie !

Pleisterwerken en chape tegelijkertijd?

Reactie van StaalBouw

Hou er rekening mee dat aannemers vaak een gebrek aan respect hebben voor het geleverde werk van anderen, soms onbewust maar toch.

Pleisterwerken worden zeer snel beschadigd door bv. grote of lange materialen binnen te brengen of bv. door de chape (darm/pomp)

1 2 3 · Volgende