Livios: Bouwen aan morgen


StaalBouw

  Lid sinds 26/02/2016

 • Andere particulier
 • Lid sinds 26/02/2016
 • 5 vragen gesteld
 • 144 vragen beantwoord
 • 2 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 24 bedankjes ontvangen
 • 1 lid bedankt


StaalBouw
 • Andere particulier | Woont in Sint-Niklaas
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Plaatsen van houten tuinpoort tussen zijgevel en scheidingsdraad op perceelsgrens. Naleving wet ?

Reactie van StaalBouw


Als nieuwe eigenaars worden we helaas regelmatig geconfronteerd met twee super nieuwsgierige bejaarde buren (zowel rechts als links) die ons voortdurend begluren of bespioneren en die, wat erger is, bovendien gedurende onze afwezigheid zelfs zonder toelating op onze eigendom naast en achter het huis komen.

Wij zijn nu zinnens om onze “privacy” te beschermen en die ongewenste betreding en bespieding een halt toe te roepen door naast onze zijgevels een houten volle afsluitbare tuinpoort of hekken te plaatsen vanaf de (gemeenschappelijke) scheidingsdraad (= open groen gekleurde geplastificeerde draadafsluiting) tot aan onze zijgevels.

 Vragen

1.         Is een omgevings- of bouwvergunning vereist of bestaat er een bepaalde meldingsplicht ?

2.         Welke wettelijke afstand moet gerespecteerd worden met de perceelsgrens en met de straatkant ?

3.         Wat is de maximum toelaatbare hoogte van zo’n volle houten afsluitbare poort of hekken gemeten vanaf de grond ?

4.         Voorziet of verbiedt een zogenaamd Veldwetboek daarover iets ?

Bedankt aan het bouwforum voor uw inzichten !

U kan best informeren bij de gemeente m.b.t. de plaatselijke stedenbouwkundige voorschriften. Volle houten panelen worden meestal niet toegelaten in de voortuin aan de straatkant. Of staat uw woning verder op uw perceel?

Design radiator RADSON KOS V - zakkend zijpaneel

Reactie van StaalBouw

Goedemiddag,

Wij hebben 5 jaar geleden verticale Radson Design KOS V radiatoren laten zetten (1500 mm en 1800mm hoogte). Over het warmtecomfort zijn we niet zo tevreden, nl. warmtegevoel is minder dan bij traditionele radiatoren. Men had ons hiervoor op voorhand gewaarschuwd. Maar dit terzijde: het probleem is nu dat bij één radiator het smal zijstuk/zijpaneel aan de rechterkant zakt wanneer de verwarming aanstaat. We moeten om de paar dagen dit manueel beetje omhoog schuiven. Natuurlijk komt dit doordat iets uitzet door de warmte in de radiator maar ik vind dit niet kunnen en wil dit opgelost zien. Is er iemand die hetzelfde probleem heeft of gehad heeft en wat we kunnen doen om dit terug vast te zetten?

Alvast bedankt

Mvg

Yves

Beste Yves

Wij hebben ook  Radson Kos V radiatoren (2100 x 750) en hadden in het begin dezelfde ervaring m.b.t. het warmtegevoel, na meerdere keren ontluchten en daarbij vooral andere radiatoren in dezelfde ruimte te "knijpen" was dit wel merkbaar beter, dit ter zijde.

Eén van deze radiatoren begon na een aantal maanden te lekken. Na contact met Radson werd een afspraak gemaakt met hun servicedienst. Tot onze verbazing kwamen ze ter plaatse met ineens een volledig nieuwe radiator. Dat is onze service, zeiden ze wat u heeft 10 jaar garantie, en met de vervanging van uw radiator begint uw 10 jaar garantie opnieuw te lopen. Top-service dus.

Ik kan u dus enkel aanraden om zo snel mogelijk contact op te nemen met Radson en uw probleem voor te leggen. Er zal vermoedelijk wel een degelijke oplossing voor bestaan, vervanging zal misschien niet gebeuren in dit geval maar wij waren zeer tevreden én geholpen door Radson.

Gemeenschappelijke fietsenstalling in ondergrondse parkeergarage

Reactie van StaalBouw

Margaret,

Ik bevestig wat Charel zegt en voeg er nog aan toe.

1. om een geldige beslissing om een nieuwe syndicus aan te stellen, moet dit vermeld zijn op de agenda van de uitnodiging van de AV. Als er gewoon opstaat beslissen om het contract te verlengen, betekent dit helemaal niet dat als de AV beslist om niet te verlengen dat er een nieuwe syndicus mag gekozen worden op deze AV. Dit moet dan verplicht deel uitmaken van een nieuwe bijzondere AV. Op deze AV moest dan een beslissing goedgekeurd worden om mandaat te geven aan het bestuur voor 2 of 3 nieuwe syndici te zoeken en deze voor te stellen op een bijzondere AV met dit specifiek agendapunt.

2. Dus het verslag (opgemaakt door een niet volgens de wettelijke procedure aangestelde syndicus) van deze AV wordt ook nietig en onbestaand verklaard op uw vraag aan de rechter.

3. Het bestuur had en heeft nog steeds geen mandaat gekregen om een nieuwe syndicus te zoeken en voor  te leggen op de AV. Dit is een misbruik van bevoegdheid en gaat tegen de wet in (inbreuk). De rechter kan op jouw eenvoudige vraag dit vaststellen en de personen die hiervoor verantwoordelijk zijn ontheffen van hun mandaat in de VME. Dan wordt trouwens de rechter bevoegd om de eerste bijzondere of gewone AV bijeen te roepen, de agenda punten te bepalen en de vergadering voor te zitten. Je kan zelfs deze VME mandatarissen (personen) die de inbreuk gepleegd heeft, vervolgen alleen of met andere mede-eigenaars voor de gevolgen van hun handelingen.

4. als je nu naar de rechter gaat, via uw advocaat die de juiste vorderingen aan de rechter voorlegt, en u wordt  door de rechtbank in het gelijk gesteld, zijn alle kosten voor de procedure voor de VME en kunnen niet (ook niet gedeeltelijk) op u verhaald worden. Kijk ook of er geen andere eigenaars (betrouwbaar) zijn die mee willen stappen in de procedure, want dan zijn zij ook vrijgesteld van de procedurekosten en vallen de kosten enkel te laste van de eigenaren die niet mee gedaan hebben aan de procedure.

5. ga naar je advocaat, leg alle feiten voor, en handel met spoed binnen de wettelijke termijnen want anders kan je rechten verliezen.

Mocht dit tot een juridisch steekspel leiden, hou dan rekening met de hoog oplopende erelonen van advocaten, die grotendeels voor eigen rekening zijn, zelfs als u volledig gelijk zou krijgen van de rechtbank, buiten een te verwaarlozen rechtsplegingsvergoeding.

De tijd dat de verliezende partij ook hiervoor moest opdraaien, is al heel wat jaren voorbij.

Stel u zelf de vraag of uw situatie zo'n juridische én financiële rompslomp wel waard is.

Vraag zeker een inschatting van de mogelijke kosten (best/worst case scenario) aan uw advocaat.

Prijs Ereloon Architect Verbouwing niet te hoog?

Reactie van StaalBouw


Deze pagina bij het NCDAB (waar ik zelf lid van ben) bestaat niet meer en is ook niet van toepassing op deze situatie.  Deze beroepsvereniging is voor deskundigen-architecten, niet per se voor architecten die een architectuuropdracht aannemen.

10% voor een verbouwing is normaal.  6-8% is voor nieuwbouwprojecten, naargelang de moeilijkheid.  Verbouwingen worden altijd als moeilijker aanzien omdat er altijd onverwachte dingen kunnen opduiken en het risico dus groter is op extra prestaties, extra verantwoordelijkheden, extra moeilijkheden, ...

www.arcopolo.com

Bij mij werkt de link wel nog, via google ook te vinden bij zoeken op "2013-arch-index-minima-honoraria-gerechtel-expertise.pdf"

Deze barema's werden zeer recent nochtans bevestigd én aanvaard door 2 onafhankelijke gerechtsdeskundigen in hun beoordeling m.b.t. het gebruikte ereloon van een klassieke architectuuropdracht renovatie.

Uiteraard zijn deze barema's geen verplichting maar toch nog steeds een algemeen aangenomen leidraad.

Sommige architecten zullen uiteraard wel 10% waard zijn.

Buur plaatst omheining op mijn grond

Reactie van StaalBouw


Een tijdje geleden plaatste mijn buurman zijn omheining die tot halverwege  onze perbeelen loopt,  op mijn grond.  Ik bracht hem op de hoogte.  In eerste instantie wou hij dat weerleggen,  maar na wat meten wou hij mij een financiële compensatie geven.  Ik wou dat niet en stelde een voorstel in verzoening voor.  Eerst ging hij akkoord.  Ik stuurde hem ter controle het voorstel op met in bijlage een afpalingsplan van zijn grond om duidelijk te maken bij de vredenrechter over welke percelen het ging. Nu gaat de buur niet meer akkoord met een verzoening omdat op het afpalingsplan zijn grond 11 cm breder zou zijn dan in werkelijkheid.  

Hij beweert nu dat mijn  omheining (die loopt over 1/3  van de perceelslengte) die tussen onze percelen staat sinds 1987, op zijn grond staat.  De oude paalsteen heb ik gevonden.  Hieruit blijkt dat mijn omheining perfect tegen de perceelgrens staat.  Ik hen een ingebrekestelling gestuurd waarin ik eis dat hij zijn omheining omzet.  Hij laat niets meer van zich horen. Kan hij ergens gelijk krijgen omwille van dat plan?  Wat kan ik nog doen? 

Van welk jaar dateert het huidige afpalingsplan?

U kan een landmeter-expert aanstellen in samenspraak met uw buur en met gedeelde kosten. Deze kan met de huidige middelen de exacte perceelgrens bepalen in tegenstelling tot landmeting van enkele decennia's geleden. Als uw buur daarmee akkoord gaat, kan er geen discussie meer zijn over de perceelgrens.

SOD vs bouwpromotor (coordinator)

Reactie van StaalBouw


Is er een wezenlijk verschil tussen een SOD firma of een bouwpromotor?

Wanneer ik hoor spreken over SOD denk ik op firma's die een (heel) beperkte keuze hebben die standaard in het gamma zit, en als je meer wil betaal je snel meer. De ontwerpen zijn dan ook standaard.

Wanneer ik hoor spreken over een bouwpromotor dacht ik altijd dat dit eerder 1 specifieke contactpersoon was die je verder als aanspreekpunt kon gebruiken, maar dat de oorsprong tov SOD iets ander lag omdat deze minder gebonden is aan een spefieke stijl en specifieke prijzen van waaruit ze starten (eerder starten vanaf het ontwerp van de klant).

Als ik me zowat inlees valt alles onder de noemer SOD zolang je er eigenlijk niet voor kan zorgen dat je een eigen architect hebt die los staat van de SOD of los van de bouwpromotor?

Graag ervaringen

Zonder eigen architect met niemand in zee gaan.

Globale verzekeringpolis voor bouwheren

Reactie van StaalBouw

Lees wat meer info hieronder:

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/financieel/verzekeringen/abr-verzekering-en-globale-polis/

Het is zeker aanbevolen om deze extra kost te voorzien, zodanig dat de bouwheer beter beschermd en ingedekt is.

De architect dient uiteraard zelf zijn eigen verplichte verzekeringen te hebben en voor te leggen, alsook de aannemer(s). Hij kan/mag niet eisen dat uw ABR/Globale polis ook hem als architect zijnde volledig dekt!

Steeds meer worden architecten door hun verzekeringsmaatschappij (meestal Protect) opgedragen om zulke extra clausules te voorzien in hun contract om nieuwe wetgevingen en verantwoordelijkheden te omzeilen.

Kijk zeker in detail na welke rechtsbijstand inclusief of uitgesloten is. Rechtsbijstand m.b.t. tot bouw of contractrecht wordt meestal uitgesloten in de kleine letters of er is een wachttijd van 24 maanden na start van de polis.

Architect regio Wachtebeke (oost-vlaanderen)

Reactie van StaalBouw

Ik zoek ervaringen van mensen die tevreden zijn van hun architect, regio Wachtebeke.

Liefst een architect die betrokken is bij het project en met je wil meedenken, de ervaring bij ons is namelijk gering en ik wil hier eigenlijk een vertrouwenspersoon.

Type woning: modern en strak

Begin alvast met aan te bellen bij moderne en strakke woningen om ter plaatse informatie en ervaringen te vragen of schrijf adressen op en zoek online bijhorende telefoonnummers.

Een architect zou altijd de vertrouwenspersoon van de bouwheer als leek moeten zijn maar in de praktijk kan dat wel eens anders uitdraaien.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende