Livios: Bouwen aan morgen


StaalBouw

  Lid sinds 26/02/2016

 • Andere particulier
 • Lid sinds 26/02/2016
 • 2 vragen gesteld
 • 76 vragen beantwoord
 • 1 vraag goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 11 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


StaalBouw
 • Andere particulier | Woont in Sint-Niklaas
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 · Volgende

Klachten lichtweerkaatsing van het dak

Reactie van StaalBouw

De aannemer zei dat er niets aan te doen is, in de loop der jaren zouden de panelen nog wat doffer worden en zou het probleem zich vanzelf oplossen. 

Lijkt me ook maar een antwoord om van uw vraag vanaf te zijn, hoewel hij er ook niet aan kan doen.

Heeft u zelf de zonweerkaatsing al kunnen vaststellen en zo ja, hoe lang duurt dit ongeveer dagelijks?

Weerverlet dagen na voorziene leveringstermijn

Reactie van StaalBouw

Ik heb in 2017 een nieuwbouwappartement gekocht.
Oplevering was voorzien 300 werkbare dagen na de startdatum, dewelke in de compromis was vastgelegd begin mei 2017 (rekening houdend met weerverlet dagen die de termijn zouden verlengen).Deze zijn volgens mij lang verlopen en heb dan ook mijn bouwheer in gebreke gesteld.

Hij weerlegde mijn ingebreke stelling aangezien ik geen rekening hield met de weerverlet dagen.
Dewelke hij tot op heden nog steeds niet bewezen heeft.
Zelfs al tellen we een 30 dagen weerverlet dan is de leveringstermijn nog steeds ruim overschreden.

Nu we stilletjes naar de oplevering gaan heb ik hem nog eens herinnerd aan de ingebreke stelling.
Nu wil hij ook nog de weerverlet dagen meetellen die na de leveringstermijn + vertraging zijn voorgekomen?
Mag hij deze nog meetellen of is dit dan niet meer van toepassing?
Zo kunnen de termijnen natuurlijk ellelang gerokken worden.

Alvast bedankt

Misschien helpt onderstaande info enigzins:

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/bouwen-verbouwen-of-kopen/bouwpartners/aannemer/vraag/28105/waar-vind-ik-officiele-weerverletdagen/

https://www.bouwunie.be/nl/theme/Personeel-opleiding-en-veiligheid/werken-in-bijzondere-weersomstandigheden/KMI-tool-en-weerverlet

U kan uw aannemer verzoeken om de weerverlet-dagen aan te tonen aan de hand van officiële tabellen van het KMI:
Tabel nr 15 van de weerverletdagen voor neerslag en temperaturen
Tabel nr 16 van de weerverletdagen voor wind

Of u kan zich zelf ook informeren bij het KMI om eventueel zelf deze tabellen te ontvangen voor de bewuste periode:

https://www.meteo.be/nl/diensten/producten-diensten/aanbod/weerverletdagen-via-post-fax-of-e-mail

Bij voorlopige oplevering worden opmerkingen geformuleerd; aannemer stuurt factuur voor de

Reactie van StaalBouw

U kan zich terecht beroepen op de ENAC (Exceptio Non Adimpleti Contractus), dit is een opschortingsrecht waarbij één der partijen bij een overeenkomst, het recht heeft zijn deel van de verplichtingen op te schorten als de andere partij in gebreke blijft.

U kan best wel de algemene factuurvoorwaarden nakijken betreffende de periode waarin u de factuur dient te protesteren. Een rechter zal echter meestal wel meer waarde hechten aan een terecht beroep op ENAC dan aan de termijn om een factuur te protesteren.

Een aanneming volledig betalen die nog niet voltooid of goedgekeurd werd, is altijd af te raden.

Gietvloer kelder

5 reacties ·

Reactie van StaalBouw

Er zijn waarschijnlijk minder fragiele vloeren dan gietvloer voor uw washok maar uiteraard is de keuze aan u. Ik zou (uit ervaring) een gietvloer niet aanraden.

Afbreken afdak

10 reacties ·

Reactie van StaalBouw


 Wel moet ik zorgen dat de muur van de buur beschermd is tegen wind en regen. 

Welke redenering zit hier dan achter? Wat als er nooit een afdak was geplaatst?

Ja dat heb ik mij ook afgevraagd! Omdat wij de toestand wijzigen, zou die muur van de buur bloot kunnen komen te staan. Maar dat is natuurlijk zever. hij heeft ook ooit bloot gestaan.. 

Ik zou hierover toch meer wettelijke bepalingen opvragen bij de gemeente. In vele gemeenten is zo'n stedenbouwkundige ambtenaar aangesteld die naar eigen goeddunken zelf beslissingen neemt over zulke "randzaken".

Is die gemene muur enkele ter afscheiding van percelen of is dat ook een buitenmur van uw buur zijn woning?

Vijver dichtgooien voor gazon

Reactie van StaalBouw

Hallo,

in de tuin hebben we een vijver van vorige bewoners, nu met het oog op kinderen en zelf ook niet zo'n fan zijnde van vijvers zou ik deze willen wegdoen. 

vijver is in 2 niveau's een stuk 0,5 m en een stuk dieper (max 1m). Voor het opvullen zou ik sowieoso naar een tuinaanemer stappen, maar ik vermoed dat ik die folie mogelijks zelf kan verwijderen? 

het is een dikke zwarte plastiekachtige doek. (ik vermoed de vijverfolie waar ik veel over lees). mijn idee is om deze in stukken te proberen 'snijden' en stuk per stuk oprollen en zo naar containerpark te vervoeren.

is dit te doen? of beter toch afgeraden? en professionals dit te laten doen?

Omdat u spreekt over "met het oog op kinderen", misschien kan u zelfs overwegen om een deel van de vijver (gedeelte diepte 1m) te behouden voor het plaatsen van een inground trampoline?

https://www.trampolines.be/nl/trampolines-om-in-te-graven

Waardevermindering door wijziging type van halfopen naar gesloten bebouwing

Reactie van StaalBouw

Kan dit zomaar? Persoonlijk zou ik er alles aan doen om dit tegen te gaan, tenzij u halfopen gebouwd heeft op een grond die destijds reeds als gesloten bebouwing was voorzien?


Door een bepaling van ruimtelijke ordening moet onze buur (nu eigenaar van de bouwgrond) bouwen tegen onze huidige woning, momenteel een halfopen bebouwing, met een verhard pad op onze eigendom. Door de bepaling van RO zou er dus een ruil moeten gebeuren van het verharde pad tegen bvb betaling of toegang naar onze tuin via andere weg.  Vooraleer een gunstig bouwadvies moet hij met ons een akkoord vinden over de ruilmogelijkheden.

Bijkomend zorgt deze verplichting van de dienst RO er dus ook voor dat onze woning op deze manier van type bebouwing wijzigt, namelijk van open naar gesloten.

Hoe bepaal ik de waardewijziging/vermindering van onze woning?

Dank voor reacties.

Berekeningsmodule op de site

2 reacties ·

Betwisting eindfactuur van aannemer – wat is redelijk?

Reactie van StaalBouw

Beste Watcher,

Bedankt voor uw antwoord.  In principe mag mijn echtgenoot zelf plannen ondertekenen,  maar omdat het een grote verbouwing was, hebben wij hebben met een architect gewerkt enkel voor de stabiliteit en voor de ruwbouw - de werfopvolging hebben we zelf gedaan, wekelijks, maar onze aannemer vond het niet nodig dit te formaliseren (zelf ook niet aan gedacht, eerlijk gezegd) of zelfs maar te antwoorden op onze emails met vragen of opmerkingen.  De weinige antwoorden die hij gaf, was mondeling, en zelfs die ontkent hij nu.  Een deel van de prijzen is na de feiten opgegeven; ons contract voorziet nochtans dat er voorafgaandelijk schriftelijk akkoord moet worden gevraagd.  

We weten niet hoeveel we nog hebben open staan bij de aannemer aangezien hij weigert gedetailleerde facturen aan te leveren die we dan lijn per lijn zouden kunnen aftoetsten aan de meetstaat en eventuele latere offertes.  De aannemer vertrekt van een bedrag "zoals afgesproken" en baseert daarop zijn eindafrekening, terwijl dat bedrag "zoals afgesproken" al een pak hoger is dan "afgesproken" en we niet weten welke kosten in dat bedrag zijn inbegrepen.  Het eindresultaat kan zijn dat we meer hebben betaald dan we hadden moeten betalen, dat kunnen we onmogelijk vaststellen vanwege een gebrek aan details.

We moeten nu afwachten of we gedagvaard worden.  Indien niet, moeten we toch eerst zelf de eindberekening kunnen maken en hebben we dus gedetailleerde facturen nodig.  Zijn  facturen voldoen niet aan de wetgeving: een factuur moet gedetailleerd zijn of moet verwijzen naar een bijlage met de details van de factuur.

Pas wanneer we een correcte eindberekening hebben en weten welk eindbedrag er over blijft om te betalen (of terug te vorderen), kunnen we beslissen, met de advocaat, welke stappen we best wel/niet nemen.

Bedankt in elk geval voor uw goede raad!

Vriendelijke groeten,

Beste PI314

Niet antwoorden op mails wordt juridisch vaak gelijkgesteld als aanvaard door degene die nalaat om te antwoorden. Zorg dat u alle relevante mails goed bijhoudt.

Een tip voor iedereen, in uw geval te laat maar toch, zet steeds alles wat mondeling wordt besproken achteraf onmiddellijk op mail naar alle betrokken personen, bij voorkeur met leesbevestiging. Zulke mails worden ook als aanvaard beschouwd zelfs als ze niet beantwoord werden.

Bespreek ook met uw advocaat uw recht om betalingen op te schorten (= de niet-uitvoeringsexeptie), d.w.z. dat u niet gehouden bent om uw verbintenis tot betalen na te komen, zolang de aannemer niet aan zijn verbintenissen heeft voldaan.

1 2 3 4 5 6 7 · Volgende