Livios: Bouwen aan morgen


Soofje

  Lid sinds 25/10/2016

 • Bouwer
 • Lid sinds 25/10/2016
 • 10 vragen gesteld
 • 17 vragen beantwoord
 • 0 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 1 bedankje ontvangen
 • 13 leden bedankt


Soofje
 • Bouwer | Woont in Lot
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 · Volgende

Faillissement - curator doet geen moeite om langs te komen op werf

Reactie van Hugo C.

Ja, dat denk ik wel.

Normaal moet u toch attesten gekregen hebben van de firma die bevestigen dat zij het nodige hebben gedaan. Toepassing van de wet Breyne kan slechts gebeuren als de SOD-firma na ondertekening van het contract de vereiste formaliteiten heeft vervuld en u daar het bewijs van hebt ontvangen.

Wie zijn de bevoorrechte schuldeisers ihkv bankwaarborg bij faillissement onder contract Wet Breyne

Mijn algemene aannemer is failliet. Er werd een bankwaarborg van 5% gestort. Ben ik een bevoorrechte schuldeiser voor het terug krijgen van die bankwaarborg? Of zijn er andere schuldeisers die voor mij in het rijtje komen.

De werf zit nog in ruwbouwfase en ik heb reeds te veel betaald tav de uitgevoerde werken.

Wie zijn de bevoorrechte schuldeisers ihkv bankwaarborg bij faillissement onder contract Wet Breyne

Reactie van Hugo C.

Een bankwaarborg betekent dat uw bank borg staat voor het opgegeven bedrag dat het geld beschikbaar isi om de daaronder vallende facturen te betalen. Uiteraard dient u akkoord te gaan met de betaling. Die bankwaarborg komt niet in het passief van  het faillissement.

Voor de afhandeling van de bouwwerven is het wachten op de beslissing van de curator en de rechtbank. Hij kan beslissen uw werf te stoppen en de afrekening op te maken of bv het pakket van onafgewerkte werven te "verkopen" zodat de werf na enige tijd kan verder gezet worden. 

De overheid heeft altijd voorrang (BTW, rsz), de uitbetaling van personeel gaat voor en als er dan nog geld over is komt dat in de pot van de schuldeisers. 

Best maakt u samen met uw architect een schuldvorderingstaat op die u indient bij de curator. Een  provisioneel bedrag kan ook altijd indien u niet meer de tijd hebt om alles tijdig op te maken en in te dienen. Best verwittigt u ook uw bank van de faling zodat de 5% bankwaarborg op de een of andere manier niet in handen van de curator komt.

Hierbij is met de Wet Breyne nog geen rekening gehouden. Ga eens grondig na of de aannemer alle formaliteiten heeft vervuld om onder de toepassing van die wet te vallen.

Ook holding en zusterberijf in gebreke stellen?

Reactie van Soofje

Waarom ik het bedrijf in gebreke zou stellen. Heb al zo een 50.000 euro te veel betaald, de werken liggen stil en de oplevertermijn werd ruimschoots overschreden.

Ik zal maar niet vermelden over welk bedrijf het gaat, want dan verwijdert Livios mijn bericht. Jammer... maar ja, wiens brood men eet...

Ook holding en zusterberijf in gebreke stellen?

Reactie van Hugo C.

Als je al teveel hebt betaald dat verandert de zaken natuurlijk. Maar als de werken stilliggen en de opleveringstermijn overschreden is een ingebrekestelling wel gerechtvaardigd. Maar wat gaat het opleveren? Het grote probleem waar de SOD-firma mee te kampen heeft is vermoedelijk dat zij al teveel schulden hebben opgebouwd bij hun onderaannemers en zij niemand meer kunnen overhalen om werken in onderaanneming uit te voeren. De onderaannemers zullen ondertussen ook al beseft hebben wat er hun te wachten staat. Gewoonlijk zijn de omvang van de schulden zo groot en anderzijds de Staat die voorrang heeft op het beschikbaar geld dat zij weten dat er voor de schuldeisers niets zal overblijven.

Ondertussen kan je al eens nazien of alles om mbt de Wet Breyne in orde is. Mogelijks heeft het bedrijf niet de nodige formaliteiten vervuld.

Wat moet er nog allemaal gebeuren? In feite is dat de reden waarom ik niet meer met een SOD-formule wil bouwen. Het risico is gewoon te groot.

SOD mogelijk failliet

2 reacties ·

Het SOD bedrijf waarmee ik bouw verkeerd in financiële moeilijkheden. Er wordt gezocht naar extra investeerders maar het bedrijf wordt mogelijk failliet verklaard.

De onderaannemers werken niet verder.


Welke maatregelen kan ik nemen?

SOD mogelijk failliet

2 reacties ·

Reactie van Kris M

Weinig tot geen.  Zeker geen voorschotten betalen en slechts schijven betalen als ze correct uitgevoerd zijn.  Betaal desnoods een eigen expert om je hier in bij te staan.

Eens failliet zal je de curator de vrijgave van de werf moeten vragen vooraleer je in zee kan gaan met een andere firma voor het vervolgtraject.  Mogelijks “verkoopt” de curator de portefeuille/contracten aan een andere firma die dan de verplichtingen overneemt.  

Hou al maar rekening met een uitgeschoven oplevering ;-((((

SOD mogelijk failliet

2 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Weinig tot geen.  Zeker geen voorschotten betalen en slechts schijven betalen als ze correct uitgevoerd zijn.  Betaal desnoods een eigen expert om je hier in bij te staan.

Eens failliet zal je de curator de vrijgave van de werf moeten vragen vooraleer je in zee kan gaan met een andere firma voor het vervolgtraject.  Mogelijks “verkoopt” de curator de portefeuille/contracten aan een andere firma die dan de verplichtingen overneemt.  

Hou al maar rekening met een uitgeschoven oplevering ;-((((

Ook opletten: zolang de aannemer niet in faling wordt gesteld kan de onbetaalde onderaannemer zich rechtstreeks wenden tot de bouwheer en de betaling vorderen van de uitgevoerde werken, voor zover u die nog niet betaald zou hebben aan de SOD-firma (kan soms complex worden als er in % schijven wordt betaald en het niet zo duidelijk is wat nu juist al betaald is). In elk geval, indien dit zich voordoet kan u verplicht worden zodra uw SOD-firma een factuur opmaakt, dit bedrag bij voorrang te betalen aan de onbetaalde onderaannemer (volg stipt de procedure!). Maar vraag ook een tegenprestatie: indien uw SOD-firma failliet gaat vervallen alle garanties op die werken, ook deze van de onderaannemers!

Probeer van de onderaannemer te bekomen dat hij schriftelijk bevestigt dat hij, als onderaannemer, u de voorziene termijn van garantie geeft. Hij is er niet toe verplicht, maar voor wat hoort wat. Immers zodra de SOD-firma failliet wordt verklaard kan de onbetaalde onderaannemer zich niet meer tot de bouwheer wenden maar enkel tot de curator. En daar komt hij op de lijst voor het geval dat er toch nog financiële middelen zouden zijn, die dan pro rata worden uitbetaald. Maar de overheid, Fiscus, BTW en RSZ en personeel hebben voorrang. Gewoonlijk blijft er niets over.

1 2 3 4 · Volgende