Livios: Bouwen aan morgen


Roland Contreras

  Lid sinds 09/11/2011

 • Verbouwer
 • Lid sinds 09/11/2011
 • 8 vragen gesteld
 • 20 vragen beantwoord
 • 0 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 1 bedankje ontvangen
 • 0 leden bedankt


Roland Contreras
 • Verbouwer | Woont in Merelbeke
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 · Volgende

Uitvallen diff 30 mA

17 reacties ·

Reactie van Roland Contreras

Ik heb eens een min of meer gelijkaardig geval gehad, wel op willekeurige tijdstippen. Om het op te sporen ben ik uiteindelijk alle stopcontacten gaan openmaken en uitkuisen met een sterke stofzuiger. Het bleek dat in een bepald stopcontact spinnen woonden die op willekeurig tijdstippen de 30mA zekering lieten afgaan. Ik had voordien ook meerdere elektriekers gecontacteerd om de weerstand op de circuits uit te meten, maar er is nooit iemand willen komen. 

Mol in de tuin

Reactie van Roland Contreras

De beste methode volgens Volt is de mol vangen met klemmen. Dit is ook mijn ervaring, maar het vraagt wel enige kennis. De nieuwe mollen gebruiken wel de gangen van hun voorgangers en soms kan een staande klem na weken een mol opleveren. Niet te snel opgeven maar controleren of de klemmen nog functioneel zijn.

Van prosumententarief naar capaciteitstarief? Goede zaak of niet?

Reactie van Roland Contreras

Het is inderdaad de vraag hoeveel kilometer de elektriciteit op het net aanwezig blijft die ik er met mijn overschot van de zonnepanelen op zet. Momenteel is dit echt wel heel weinig omdat er zo weinig panelen liggen en komt mijn elektriciteit de straat niet uit. Ze wordt allemaal gebruikt door mijn buren die geen panelen hebben. Het moet via wiskundige modellen en al die computercapaciteit die er momenteel is vrij eenvoudog mogelijk zijn om die afstand bij vrij preciese benadering te berekenen. Waar blijven onze mathematici?

Artik. van u, Elektriciteit warmtepompen swingen de pan uit. Ik mis lucht/lucht warmtepompen info. I

Reactie van Roland Contreras

Ik bewonder uw situatie en oplossing. Welk merk lucht-lucht warmtepompen heb je gekocht en zou je bij dat merk blijven als je opnieuw zou kopen?

Een kleine bemerking: als je huis ongeveer 200 m2 zou zijn dan val je in een EPC klasse van 4500x4,7/200= 205. Dat is niet zeer laag wat er op wijst dat er met de isolatie/luchtdichtheid nog wel wat te doen is. Ben ik verkeerd?

Besparen door plaatsing condensatieketel of eerst hoogrendementsglas ?

Reactie van Roland Contreras

Eerst maximaal isoleren, dan je verbruik meten gedurende een paar jaar en het vermogen van de nieuwe chauffage aanpassen aan het gemeten verbruik. 

De optie zonnepanelen gecombineerd met lucht-lucht warmtepomp is natuurlijk ecologisch superieur, maar zal je wel heel wat meer kosten. 

Verwarming lucht/lucht warmtepomp?

Gerenommeerde merken als Daikin en General bieden meerdere systemen Lucht/Lucht warmtepompen aan. Toch zie ik dat bvb. Easykit zelfbouw deze systemen NIET in het assortiment neemt. Nochthans zijn ze veel eenvoudiger te installeren en zeker bij renovatie handig om ergen te verwarmen, eventueel verder weg van de centrale verwarming. 

Welke zijn de  nadelen van dergelijke lucht/lucht systemen?

Bliksembescherming

1 reactie ·

Reactie van RodeRidder

Je bedoelt [u]zoiets[/u].

Dat moet de aarde zijn. Je sluit deze best aan direct achter de aardingsonderbreker of hoofdaardingsrail in de zekeringenkast. De draaddoorsnede moet minstens gelijk zijn aan deze van de doorsnede van de fasegeleider/nul. 100% garantie bieden deze overspanningsmodules echter niet.  

Elektriciteitskeuring: stroomkringen met stopcontacten

Reactie van CVA

Dag Roland,

Ik ga er nu even vlot vanuit gaan dat je een woning wil verkopen en met het vooruitzicht op de elektrische keuring je de elektrische installatie conform wil maken.
Afhankelijk van de leeftijd van de woning zal de agentkeurder 1 van volgende artikels gebruiken om je installatie te keuren.

Artikel 271, dit is meerbepaalt een lijst met uitzonderingen voor elektrische installaties van NA 1981.

OF

Artikel 278, dit is meerbepaalt een lijst met uitzonderingen voor elektrische installatie van VOOR 1981.

1 van de uitzonderingen die gemeenschappelijk is voor beide artikels zijn het aantal stopcontacten (enkel of meervoudig) die een stroomkring mag hebben.
Dus, het maakt niet uit hoeveel stopcontacten er op je elektrische installatie aangesloten zijn, de agentkeurder zal er niet eens naar kijken.

Wat wel belangrijke, eenvoudig te voorkomen maatregelen zijn.:

Eendraadsschema.
Inplantingsplan.
Leidingen gas en water te aarden.
Type spanning te vermelden op de deur van je bord. (indien niet zeker, vraag het even en schrijf het er gelijk op.
Gele driehoek met bliksemschicht aanbrengen op je deur. (afprinten)

Hieronder de volledige lijst van beide artikels voor wie zich ervoor moest interesseren.

ARTIKEL 271

Het is toegelaten (uitsluitend voor controlebezoeken, niet voor nieuwe installaties):

 1. Keuze van de automatische differentieelstroominrichtingen
  • de automatische differentieelstroominrichtingen van het type AC in dienst te laten voor installaties waarvan de uitvoering ter plaatse is aangevangen vóór 1 januari 1987;
  • de automatische differentieelstroominrichtingen met een nominale stroomsterkte kleiner dan 40 A in dienst te laten voor installaties waarvan de uitvoering ter plaatse is aangevangen vóór 16 september 1991;
  • de automatische differentieelstroominrichtingen met een nominale stroomsterkte ≤ 40 A die niet de specifieke markering “3000 A, 22,5 kA2s” dragen in dienst te laten voor installaties waarvan de uitvoering ter plaatse is aangevangen vóór 7 mei 2000 of die conform de NBN 819 zijn.
 2. Keuze van de beschermingsinrichtingen tegen overstroom
  • beschermingsinrichtingen tegen overstroom met een minimaal schakelvermogen van 1500 A en smeltveiligheden met een minimaal onderbrekingsvermogen van 1500 A in dienst te laten voor installaties waarvan de uitvoering ter plaatse is aangevangen vóór 27 september 1988.
 3. Keuze van de elektrische leidingen
  • stroombanen die slechts 2 actieve geleiders omvatten met een doorsnede van 2,5 mm2 in dienst te laten voor de voeding van een wasmachine op voorwaarde dat deze doorsnede aangepast is aan het vermogen van het toestel;
  • een elektrisch fornuis te voeden met tweemaal twee actieve geleiders in parallel van 4 mm2 en een beschermingsgeleider van 4 mm2 om aan de verplichting van twee actieve geleiders van minimaal 6 mm2 voor de voeding ervan te voldoen;
  • in badkamers geplaatste kabels met een metalen pantsering zoals van het type VFVB in dienst te laten voor installaties waarvan de uitvoering ter plaatse is aangevangen vóór 22 juli 1986.
 4. Contactdozen
  • per stroombaan meer dan acht enkelvoudige of meervoudige contactdozen in dienst te laten op voorwaarde dat het vermogen van de aangesloten vaste en vast opgestelde toestellen het transporteerbaar vermogen in de stroombaan niet overtreft.
 5. Schakelaars
  • enkelpolige schakelaars in badkamers in dienst te laten.
 6. Proces-verbaal van overeenstemming
  • de afwezigheid van het proces-verbaal van overeenstemming van de elektrische installatie in het elektrisch dossier toe te laten bij de eerste periodieke controle.

ARTIKEL 278

 1. Naleving van de normen
  • elektrisch materiaal, waaronder met name de aftakdozen en leidingen, dat is gebouwd overeenkomstig de regels van goed vakmanschap die van kracht waren op het ogenblik van de installatie, in dienst te laten;
 2. Keuze van automatische differentieelstroominrichting
  • de differentieelstroominrichting van het type “AC” en/of met een nominale stroomsterkte kleiner dan 40 A in dienst te laten;
 3. Verzegeling van de differentieelstroominrichting
  • de automatische differentieelstroominrichting niet te verzegelen indien die daarvoor niet voorzien is;
 4. Normalisering van de beschermingsinrichtingen tegen overstroom
  • de smeltveiligheden met schroefbasis, type D met kalibreerringen, de pensmeltveiligheden en de kleine automatische schakelaars met pennen die conform de norm NBN 481 waren, in dienst te laten;
 5. Keuze van de elektrische leidingen
  • de elektrische leidingen in dienst te laten waarvan de geïsoleerde geleiders een doorsnede hebben die kleiner is dan 2,5 mm2 maar ten minste gelijk is aan 1 mm2. De geleiders van 1 mm2 moeten beschermd zijn tegen overbelasting, hetzij door smeltzekeringen met een nominale intensiteit die ten hoogste gelijk is aan 6 A, hetzij door automatische schakelaars van ten hoogste maat 12 of met een nominale stroom van ten hoogste 10 A;
 6. Kleurcode van de geleiders van kabels en van geïsoleerde geleiders
  de volgende elementen in dienst te laten:
  • een beschermings-, aard- of equipotentiaalgeleider die niet gemerkt is door de groen-gele kleurcombinatie;
  • actieve geleiders of beschermingsgeleiders met groene of gele kleur.
  Het gebruik als actieve geleider van een geleider die is gemerkt door de groen-gele kleurcombinatie zoals bepaald door de norm, is verboden;
 7. Nabijheid van niet-elektrische leidingen
  • in de nabijheid van niet-elektrische leidingen, elektrische leidingen in dienst te laten die er geen 3 cm van verwijderd zouden zijn;
 8. Aardgeleider
  • een koperen aardgeleider in dienst te laten waarvan de doorsnede ten minste gelijk is aan 6 mm2;
 9. Beschermingsgeleider
  • elektrische leidingen in dienst te laten die geen beschermingsgeleider bevatten op voorwaarde dat zij niet bedoeld zijn om een vast of beweegbaar toestel van klasse I te voeden;
  • een beschermingsgeleider in dienst te laten die zich buiten de leiding bevindt;
  • de beschermingsgeleider te installeren buiten de elektrische leidingen, daar waar het niet mogelijk is deze beschermingsgeleider in de bestaande buizen te trekken;
 10. Equipotentiaalverbindingen
  • dat de hoofdequipotentiaalverbinding ontbreekt;
 11. Contactdozen
  de contactdozen in dienst te laten die:
  • hetzij geen aardcontact hebben aangezien de elektrische leiding geen beschermingsgeleider heeft;
  • hetzij niet van een kinderveilige model zijn;
  • per stroombaan, meer dan 8 enkelvormige contactdozen in dienst te laten.
  • Het is verboden de aanwezigheid te dulden van een contactdoos met aardcontact indien dit laatste geen daadwerkelijke galvanische verbinding vormt met de aardverbinding van de installatie;
 12. Plaatsing van de contactdozen
  • contactdozen in dienst te laten op wanden van lokalen waar geen vochtgevaar bestaat (AD1) en die niet zodanig geplaatst zijn dat de as van hun contacthulzen zich ten minste 15 cm boven de afgewerkte vloer bevindt;
 13. Verlichtingsstroombaan
  • over slechts één enkele verlichtingsstroombaan per elektrische installatie te beschikken;
 14. Bescherming van wasruimten, badkamers, stortbadkamers en van wasmachines
  • het materiaal en de toestellen die zijn toegelaten in wasruimten, stortbad- en badkamers evenals de inrichtingen voor de aansluiting van wasmachines of vaatwasmachines niet te beschermen met een afzonderlijke automatische differentieelstroominrichting met een grote of zeer grote gevoeligheid (≤ 30 mA), op voorwaarde dat, in het geval van de bad- en stortbadkamers, de afstand van 0,60 m die gebruikt wordt om het volume 2 (beschermingsvolume) van de badkuipen of stortbadkuipen te bepalen, op 1 m wordt gebracht;
  • eenpolige schakelaars in dienst te laten die geplaatst zijn in de voedingsstroombaan van een verlichtingstoestel;
 15. Bescherming in wasruimten, badkamers en stortbadkamers
  • elektrische leidingen in dienst te laten die niet voldoen aan de voorschriften van artikel 86.10 van het AREI;
  • niet te beschikken over de bijkomende equipotentiaalverbinding;
  • in de vloer verzonken verwarmingsweerstanden in dienst te houden die niet zouden voldoen aan de voorschriften die erop betrekking hebben of de voorschriften betreffende hun installatie aangezien zij namelijk niet kunnen worden verbonden met de bijkomende equipotentiaalverbinding waarvan sprake bij het vorige streepje, op voorwaarde dat de afstand van 0,60 m. die dient om het volume 2 (beschermingsvolume) van de badkuipen of stortbadkuipen te bepalen, op 1 m wordt gebracht.
1 2 3 · Volgende