Livios: Bouwen aan morgen


rml

  Lid sinds 17/11/2015

 • Andere particulier
 • Lid sinds 17/11/2015
 • 18 vragen gesteld
 • 11 vragen beantwoord
 • 3 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 0 bedankjes ontvangen
 • 15 leden bedankt


rml
 • Andere particulier | Woont in londerzeel
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 · Volgende

Wat zijn de regels omtrent afbraak/verbouwing van huisje dat op de inventaris staat ?

We hebben een oud huisje van ongeveer 250 jaar oud, met binnenin enkele originele aspecten, en de gemeente bevestigt ons dat het op de inventaris staat, en dit bij evt.afbraak moet beschreven worden met alle authentieke elementen en verantwoording van afbraak. 

Het oorpronkelijk huisje is inderdaad oud, qua locatie met enkele oude originele balken binnenin. Maar verder is het doorheen de tijd met goedkope materialen wat opgewaardeerd en bewoonbaar, maar niets aan de voorgevel heeft speciale aparte of kunstige kenmerken.   

Wat betekent dit concreet voor ons ? Voor ons is het oud, niet mooi, en niet up to date.

Mag dat dan niet afgebroken worden, om er een nieuw moderne woning op te bouwen ? Wat zijn de regels ?   Kan zulk huisje niet van die lijst ? Bemoeilijkt het ook niet de verkoop daar eventueel van ? 

 Hartelijk dank op voorhand voor jullie bevindingen !

Wat zijn de regels omtrent afbraak/verbouwing van huisje dat op de inventaris staat ?

Reactie van Hugo C.

Hetgeen ik vaststel is dat de steden en gemeentes de mogelijkheid gekregen hebben om een lijst van onroerend erfgoed op te stellen. Eerst zogezegd zonder rechtsgevolgen maar systematisch uitgebreid tot de toestand zoals ze vandaag is. Met ook nog repercussies op de aanpalende gebouwen. Uiteindelijk staan op de lijst veel woningen type 13 in een dozijn. 

Hier heerst er een totale willekeur van de stad of gemeente wie een oud huis mag afbreken en wie niet. Tekeningetje maken?

Anderzijds zegt diezelfde overheid dat oude woningen qua isolatie onmogelijk aan de huidige eisen kunnen voldoen en men dus beter afbreekt gevolgd door nieuwbouw.

Dus het enige dat je kan doen is een aanvraag indienen bij die bevoegde diensten (niet stedenbouw) om het huis af te breken. Dit moet je ook argumenteren. Aandachtspunten zijn voornamelijk de brandveiligheid, de energetische kenmerken (EPC), elektriciteitsinstallatie, asbesthoudende materialen, en de kost om dat allemaal in overeenstemming te brengen met de huidige woonkwaliteitsnormen.

Rechten/plichten bij uit onverdeeldheid gaan

Via testament erfde mijn echtgenoot samen met zijn zus als naakte eigenaar, 2 kleine huizen die aan elkaar hangen. In onverdeeldheid. Vader heeft het vruchtgebruik van beide huizen. Huis A is nog verhuurd en vader ontvangt de huur.  Huis B werd verhuurd, maar verhuurder is onlangs weggegaan en huis is niet meer verhuurbaar zonder grote kosten van bijna 100.000 euro voor  renovatiewerken, die vader niet op zich zal nemen, maar vader doet in de plaats wel afstand van zijn vruchtgebruik voor dit huis B.  

 Zus zou uit onverdeeldheid willen gaan voor het huis B en ons de helft van de  actueel geschatte waarde willen betalen.  Het huis B zou ze in onverdeeldheid willen laten.

Ik en mijn echtgenoot zijn echter van mening dat we huis B beter laten voor wat het is, en later samen met huis A verkopen (bij sterfte vader, of afstand vruchtgebruik van huis A,) om een hogere prijs te bekomen, aangezien het beide om kleine smalle gevelwoningen gaat..  We weten wel dat  mijn echtgenoot en zijn zus wel jaarlijks het KI en leegstandboete moeten betalen. 

 Vragen zijn  :

 1. Kan zus ons dwingen om uit onverdeeldheid te gaan voor  enkel dat ene huis  B waarbij zij het huis op zich neemt, en ons de helft vd actuele waarde betaalt ? 
 2. Of kunnen wij eisen dat ze beide huizen A en B neemt, want wij willen niet verhuren, of erin werken, en zus uiteraard ons deel uitbetaalt ? 
 3.  Of kunnen wij eisen dat de situatie zoals nu blijft en  dat we later samen het geheel kunnen verkopen aan een wellicht hogere prijs ? 
 4. Of kunnen wij haar voor huis B een hogere prijs opleggen, omdat wij menen door haar wens van nu uit onverdeeldheid te gaan voor dat huis B, geld kwijt te spelen omdat we dan niet de kans hebben om het later als geheel met A op de markt te kunnen brengen (huis A is veel minder verkoopbaar op zich dan B, qua uitzicht enz..).
 5. Wat zijn eigenlijk alle rechten en plichten voor ons in dit geval ?
 6.  Hartelijk dank op voorhand voor uw hulp !! 

Kan vruchtgebruiker premie bij Eandis aanvragen of enkel naakte eigenaar ?

Wij zijn door erfenis sedert 2 jaar, naakte eigenaar geworden van woning.

Vader (81 jaar) is vruchtgebruiker van deze woning (dit is niet de ouderlijke gezinswoning waarin hij woont, maar dus een 2de woonhuis dat hij verhuurt, als bijkomend inkomen bij zijn pensioen).

De brander en ketel voor stookolie is dringend aan vervanging toe en er wordt overwogen om een INDIVIDUELE CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE te laten plaatsen door erkend aannemer, tenminste als we zouden kunnen genieten van de EANDIS premie . 

Wijzelf  investeren niet graag, omdat wij misschien van plan zijn om de woning te verkopen als vader sterft.  Maar vader wil blijven genieten van de huurinkomst en kan enkel verhuren als brander en ketel vervangen wordt. 

Onze vraag : Vader = vruchtgebruiker (2e woning), met pensioenuitkering  :

is hij voor Eandis dan een beschermde klant die ervan kan genieten ?  EN kan hij als niet-naakte eigenaar deze premie aanvragen ?   Of  kunnen enkel naakte eigenaars de installatie laten uitvoeren en de premie aanvragen   aub ? 

Wat is totale kost om met 4 uit onverdeeldheid te gaan voor perceel grond?

We zijn met 4 in onverdeeldheid van onroerend perceel en komen overeen dat het € 22.500,00 waard is.
2 van de 4 wensen uit onverdeeldheid te gaan en zullen hiervoor geld krijgen van de andere 2 die wel nog samen in onverdeeldheid zullen verder blijven.
Hoeveel is er voor deze handleling te betalen aan de notaris ? En wordt deze kost dan gedeeld en betaald door de 4 aub ? Hartelijk dank op voorhand !

Kan erfenis onder gemeenschapp.goed. in huwelijkscontract komen tijdens lopende verkoop ervan ?

Reactie van Kris M

Je moet (met een notarisakte) de ge erfde onroerende goederen in de gemeenschap brengen waardoor ze dan idd onder het huwelijkskontrakt vallen.  Dit is alleen nuttig als je die huizen houdt.

Als het huis verkocht is dan vermeng je beter gewoon het geld.   Je vermijdt dan de aktekosten van gemeenmaking.   Mocht je man overlijden vooraleer de akte verleden is dan gaan de kinderen dit erven tenzij er een testament is in uw voordeel.

Ga best eens langs bij de notaris.  Ook het keuzebeding moet toch door de notaris opgesteld worden.

ik denk dat een huis waarop een compromis getekend is niet meer in de gemeenschap kan gebracht worden want het is gebonden door een overeenkomst die door je man (en zijn broers/zussen) getekend is.

Mag ik mijn onroerend goed 5 jaar na betaling erfbelasting veel duurder verkopen zonder boete ?

Reactie van Kris M

Sinds de overheveling van de successie naar Vlaanderen mogen ze idd 5 jaar teruggaan doch blijkbaar gaan ze nog altijd maar 2 jaar terug voor meerwaardedoorrekening bij verkoop boven de aangegeven waarde.

Je buur kan niet bouwen zonder uw stuk te kopen doch uw grond is ook "niets" waard zonder het stuk van uw buur.  Een "win-win" onderhandeling is hier dus op z'n plaats (bv verkoop of aankoop aan (of iets boven) de huidige m² prijs in de onmiddelijke omgeving)  Of samen de beide perceeltjes op de markt brengen.

1 2 3 4 · Volgende