Livios: Bouwen aan morgen


rml

  Lid sinds 17/11/2015

 • Andere particulier
 • Lid sinds 17/11/2015
 • 21 vragen gesteld
 • 15 vragen beantwoord
 • 3 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 0 bedankjes ontvangen
 • 20 leden bedankt


rml
 • Andere particulier | Woont in londerzeel
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 · Volgende

Wat is voordeligst : vooraf huwelijkscontract aanpassen om eigen goed in gemeensch te brengen ?

Reactie van Kris M

Zelfde reactie.  Da s immers fiscale spitstechnologie.  Ga langs bij je notaris  die je hiervoor hoedanook nodig hebt.

Een geërfd onroerend goed in de gemeenschap brengen na betaling van successie en uitkoopkosten vereist een notarisakte.  Kost (significant) minder dan 1000€.  

Wat is voordeligst : vooraf huwelijkscontract aanpassen om eigen goed in gemeensch te brengen ?

Reactie van Hugo C.

Scenario :

Mijn man en broer gaan binnenkort uit onverdeeldheid en gaan akkoord dat mijn man alleen eigenaar wordt vh onroerend goed en aan zijn broer zijn deel vd waarde uitbetaal. Mijn man betaalt met  3/4de eigen geld en 1/4de gemeenschappelijk geld van mijn man en ikzelf (gehuwde echtgenote (gehuwd volgens wettelijk stelsel, met uitzondering dat al onze roerende goederen volledig aan de langstlevende toekomen). 

Ingeval mijn man ervoor zou kiezen dat zijn onroerend goed ook voor de helft (dus 1/2 )aan mij in volle eigendom moet toebehoren : hoe kan dat voordeligst ? Kan vooraf ons huwelijkscontract aangepast worden ? Of  kan alleen na de uit onverdeeldheidtreding met de broer - het goed in onze echtelijke gemeenschap komen via notariële akte en wat zijn grosso modo in dat geval de te verwachten kosten ? 

Heel hartelijk dank op voorhand !!!  Ik stel hierna nog een andere vervolgvraag hierop. 

Hetgeen uw man erft van zijn ouders, blijft ook zijn  persoonlijke eigendom of bezittingen. Wil men geerfd geld ook persoonlijk behouden dan moet dit geplaatst worden op een spaarrekening waar  u geen toegang tot hebt. Bij eerst overlijden erven de kinderen zijn persoonlijke bezittingen en blijft u op de zijlijn staan. Zijn er geen kinderen dan gaat het terug naar "zijn" familie in dit geval zijn broer. Deze regeling is een paar eeuwen terug gecreerd om te vermijden dat bij rijke families de rijkdom uit de familiale groep zou verdwijnen in geval er geen kinderen zijn.

In de praktijk zal enkel onroerend goed de tand des tijds doorstaan en zal het geerfd geld verdampt zijn door de aankoop van zakens die eigenlijk tot de gemeenschap behoren zoals aankoop van auto, reis, kosten en verbouwingen aan eigen woning enz..

Zodra er kinderen zijn stelt het probleem zich niet direct omdat zij als erfgenaam optreden. Indien er geen kinderen zijn  behoort inderdaad een aanpassing in het huwelijkscontract tot één van de mogelijkheden. Een testament behoort ook tot de mogelijkheden, maar geeft minder zekerheid. In elk geval zal u successierechten moeten betalen op de totale waarde van het o.g. ook op het deel door beide gefinancierd!

Schenking van  een deel van het o.g.  van uw man aan u is ook mogelijk (3% registratie tot 150.000€) maar dan is het voordeliger eerst de schenking uit te voeren en dan tot de overname van de aandelen van zijn broer, dit om te vermijden dat de onverdeeldheid ophoudt en een registratietaks op de totaliteit moet betaald worden.

Maar dit alles in de veronderstelling dat er een eerstoverlijden is, dat er geen kinderen zijn en dat het o.g. ondertussen ook niet verkocht is. Maar het is nuttig op alles voorbereid te zijn om  in die situatie voor geen financiële kater te staan.

Wat is voordeligst : vooraf huwelijkscontract aanpassen om eigen goed in gemeensch te brengen ?

Reactie van rml

Scenario :

Mijn man en broer gaan binnenkort uit onverdeeldheid en gaan akkoord dat mijn man alleen eigenaar wordt vh onroerend goed en aan zijn broer zijn deel vd waarde uitbetaal. Mijn man betaalt met  3/4de eigen geld en 1/4de gemeenschappelijk geld van mijn man en ikzelf (gehuwde echtgenote (gehuwd volgens wettelijk stelsel, met uitzondering dat al onze roerende goederen volledig aan de langstlevende toekomen). 

Ingeval mijn man ervoor zou kiezen dat zijn onroerend goed ook voor de helft (dus 1/2 )aan mij in volle eigendom moet toebehoren : hoe kan dat voordeligst ? Kan vooraf ons huwelijkscontract aangepast worden ? Of  kan alleen na de uit onverdeeldheidtreding met de broer - het goed in onze echtelijke gemeenschap komen via notariële akte en wat zijn grosso modo in dat geval de te verwachten kosten ? 

Heel hartelijk dank op voorhand !!!  Ik stel hierna nog een andere vervolgvraag hierop. 

Hetgeen uw man erft van zijn ouders, blijft ook zijn  persoonlijke eigendom of bezittingen. Wil men geerfd geld ook persoonlijk behouden dan moet dit geplaatst worden op een spaarrekening waar  u geen toegang tot hebt. Bij eerst overlijden erven de kinderen zijn persoonlijke bezittingen en blijft u op de zijlijn staan. Zijn er geen kinderen dan gaat het terug naar "zijn" familie in dit geval zijn broer. Deze regeling is een paar eeuwen terug gecreerd om te vermijden dat bij rijke families de rijkdom uit de familiale groep zou verdwijnen in geval er geen kinderen zijn.

In de praktijk zal enkel onroerend goed de tand des tijds doorstaan en zal het geerfd geld verdampt zijn door de aankoop van zakens die eigenlijk tot de gemeenschap behoren zoals aankoop van auto, reis, kosten en verbouwingen aan eigen woning enz..

Zodra er kinderen zijn stelt het probleem zich niet direct omdat zij als erfgenaam optreden. Indien er geen kinderen zijn  behoort inderdaad een aanpassing in het huwelijkscontract tot één van de mogelijkheden. Een testament behoort ook tot de mogelijkheden, maar geeft minder zekerheid. In elk geval zal u successierechten moeten betalen op de totale waarde van het o.g. ook op het deel door beide gefinancierd!

Schenking van  een deel van het o.g.  van uw man aan u is ook mogelijk (3% registratie tot 150.000€) maar dan is het voordeliger eerst de schenking uit te voeren en dan tot de overname van de aandelen van zijn broer, dit om te vermijden dat de onverdeeldheid ophoudt en een registratietaks op de totaliteit moet betaald worden.

Maar dit alles in de veronderstelling dat er een eerstoverlijden is, dat er geen kinderen zijn en dat het o.g. ondertussen ook niet verkocht is. Maar het is nuttig op alles voorbereid te zijn om  in die situatie voor geen financiële kater te staan.

Beste, we hebben WEL 2 kinderen.  Kan mijn man in dat geval "zijn reeds geërfd onroerend goed uit zijn familie", waarop mijn man en ik samen toen de erfbelasting betaalden, toch wel via  schenking voor  1/2de aan mij (zijn echtgenote dus) schenken en waarop wij dan 3% (tot schijf van 150.000 euro)  op de helft van de waarde van het onroerend goed schenkingsrechten betalen ?  Op die manier komt het onroerend goed toch voor de helft ook in mijn handen, waardoor mijn man en ik samen elk voor de heflt eigenaar zijn?  Begrijpen we dat juist zo ?     Benieuwd en dankbaar uitkijkend naar uw antwoord, verblijf ik, mvg, en prettig weekend toewensend. 

Hoe kan voordeligst eigen onroerend goed rechtstreeks op de 2 kinderen ?

Reactie van Hugo C.

Hoedanook moet je langs bij de notaris om die aktes te verlijden.  Ga naar je notaris en leg hem/haar het dossier voor.  Waarschijnlijk eerst overnemen en dan de blote eigendom schenken maar ben niet zeker.

Men moet vermijden dat de onverdeeldheid ophoudt te bestaan, zoniet moet nog een registratierecht op de totale waarde van het o.g. betaald worden. Dus eerst een deel (49%?) schenken aan de kinderen en nadien het aandeel van de broer overnemen. Hoeveel tijd er tussen de 2 transacties moet verlopen, daar kan best de notaris over oordelen. 

Hoe kan voordeligst eigen onroerend goed rechtstreeks op de 2 kinderen ?

Reactie van rml

Hoedanook moet je langs bij de notaris om die aktes te verlijden.  Ga naar je notaris en leg hem/haar het dossier voor.  Waarschijnlijk eerst overnemen en dan de blote eigendom schenken maar ben niet zeker.

Men moet vermijden dat de onverdeeldheid ophoudt te bestaan, zoniet moet nog een registratierecht op de totale waarde van het o.g. betaald worden. Dus eerst een deel (49%?) schenken aan de kinderen en nadien het aandeel van de broer overnemen. Hoeveel tijd er tussen de 2 transacties moet verlopen, daar kan best de notaris over oordelen. 

Beste, dankuwel voor uw goeie raad !  U helpt ons hiermee heel goed.  Mvg en hoogachting, 

Door wie best een bosje laten schatten ?

We bezitten een klein bosje met vooral Canada-bomen.  Wie kan de waarde best schatten ? Is dat steeds gewoon de oppervlakte x bijvoorbeeld 2 €/m²  of zijn er specifieke mensen die daarbovenop ook een schatting maken van het type en de dikte van de bomen op dat perceel ? 

Waar kunnen we in dat geval terecht voor dergelijke speciale schatters ? Is daar een speciale naam voor ? En wat zou zulke schatting kosten ? 

Heel hartelijk dank op voorhand. 

Mvg,  

 

Wat zijn de regels omtrent afbraak/verbouwing van huisje dat op de inventaris staat ?

We hebben een oud huisje van ongeveer 250 jaar oud, met binnenin enkele originele aspecten, en de gemeente bevestigt ons dat het op de inventaris staat, en dit bij evt.afbraak moet beschreven worden met alle authentieke elementen en verantwoording van afbraak. 

Het oorpronkelijk huisje is inderdaad oud, qua locatie met enkele oude originele balken binnenin. Maar verder is het doorheen de tijd met goedkope materialen wat opgewaardeerd en bewoonbaar, maar niets aan de voorgevel heeft speciale aparte of kunstige kenmerken.   

Wat betekent dit concreet voor ons ? Voor ons is het oud, niet mooi, en niet up to date.

Mag dat dan niet afgebroken worden, om er een nieuw moderne woning op te bouwen ? Wat zijn de regels ?   Kan zulk huisje niet van die lijst ? Bemoeilijkt het ook niet de verkoop daar eventueel van ? 

 Hartelijk dank op voorhand voor jullie bevindingen !

Wat zijn de regels omtrent afbraak/verbouwing van huisje dat op de inventaris staat ?

Reactie van Hugo C.

Hetgeen ik vaststel is dat de steden en gemeentes de mogelijkheid gekregen hebben om een lijst van onroerend erfgoed op te stellen. Eerst zogezegd zonder rechtsgevolgen maar systematisch uitgebreid tot de toestand zoals ze vandaag is. Met ook nog repercussies op de aanpalende gebouwen. Uiteindelijk staan op de lijst veel woningen type 13 in een dozijn. 

Hier heerst er een totale willekeur van de stad of gemeente wie een oud huis mag afbreken en wie niet. Tekeningetje maken?

Anderzijds zegt diezelfde overheid dat oude woningen qua isolatie onmogelijk aan de huidige eisen kunnen voldoen en men dus beter afbreekt gevolgd door nieuwbouw.

Dus het enige dat je kan doen is een aanvraag indienen bij die bevoegde diensten (niet stedenbouw) om het huis af te breken. Dit moet je ook argumenteren. Aandachtspunten zijn voornamelijk de brandveiligheid, de energetische kenmerken (EPC), elektriciteitsinstallatie, asbesthoudende materialen, en de kost om dat allemaal in overeenstemming te brengen met de huidige woonkwaliteitsnormen.

Rechten/plichten bij uit onverdeeldheid gaan

Via testament erfde mijn echtgenoot samen met zijn zus als naakte eigenaar, 2 kleine huizen die aan elkaar hangen. In onverdeeldheid. Vader heeft het vruchtgebruik van beide huizen. Huis A is nog verhuurd en vader ontvangt de huur.  Huis B werd verhuurd, maar verhuurder is onlangs weggegaan en huis is niet meer verhuurbaar zonder grote kosten van bijna 100.000 euro voor  renovatiewerken, die vader niet op zich zal nemen, maar vader doet in de plaats wel afstand van zijn vruchtgebruik voor dit huis B.  

 Zus zou uit onverdeeldheid willen gaan voor het huis B en ons de helft van de  actueel geschatte waarde willen betalen.  Het huis B zou ze in onverdeeldheid willen laten.

Ik en mijn echtgenoot zijn echter van mening dat we huis B beter laten voor wat het is, en later samen met huis A verkopen (bij sterfte vader, of afstand vruchtgebruik van huis A,) om een hogere prijs te bekomen, aangezien het beide om kleine smalle gevelwoningen gaat..  We weten wel dat  mijn echtgenoot en zijn zus wel jaarlijks het KI en leegstandboete moeten betalen. 

 Vragen zijn  :

 1. Kan zus ons dwingen om uit onverdeeldheid te gaan voor  enkel dat ene huis  B waarbij zij het huis op zich neemt, en ons de helft vd actuele waarde betaalt ? 
 2. Of kunnen wij eisen dat ze beide huizen A en B neemt, want wij willen niet verhuren, of erin werken, en zus uiteraard ons deel uitbetaalt ? 
 3.  Of kunnen wij eisen dat de situatie zoals nu blijft en  dat we later samen het geheel kunnen verkopen aan een wellicht hogere prijs ? 
 4. Of kunnen wij haar voor huis B een hogere prijs opleggen, omdat wij menen door haar wens van nu uit onverdeeldheid te gaan voor dat huis B, geld kwijt te spelen omdat we dan niet de kans hebben om het later als geheel met A op de markt te kunnen brengen (huis A is veel minder verkoopbaar op zich dan B, qua uitzicht enz..).
 5. Wat zijn eigenlijk alle rechten en plichten voor ons in dit geval ?
 6.  Hartelijk dank op voorhand voor uw hulp !! 
1 2 3 4 5 · Volgende