Livios: Bouwen aan morgen


Redceder

  Lid sinds 07/01/2019

 • Andere particulier
 • Lid sinds 07/01/2019
 • 2 vragen gesteld
 • 1 vraag beantwoord
 • 0 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 0 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Redceder
 • Andere particulier
Privébericht

Geschiedenis


Hoe haagbeuk planten? Kluitdoek? Vriezen?

Hllo, ik heb een vraag. Ong. 2 weken geleden zijn er een aantal (20) haagbeuken geplant. Nu is het gaan vriezen. En maak ik me zorgen of dit kwaad kan? Weet iemand dat? En wat zou ik kunnen doen om ze te helpen? Of is het gewoon afwachten?  Ook zijn ze door de grondwerker geplant met kluitdoek, nu lees ik daar verschillende dingen over. Wel of niet beter met kluitdoek? Alvast bedankt.

Hoe haagbeuk planten? Kluitdoek? Vriezen?

Reactie van Boeky2012

Dag Receder,

Zodra de planten in de grond zitten kunnen zij geen vorstschade meer oplopen. Ikzelf geef er de voorkeur aan om steeds de gronddoek te verwijderen op voorwaarde dat de grondkluit niet openvalt tijdens het planten.

Buren halen muur/bomen/afscheiding van tuin weg zonder overleg.

Reactie van Charel

Is uw woning en vooral uw tuin uw eigendom ? Kan het zijn dat zowel de grond voor het woonzorgcentrum, de parkeerplaatsen en uw tuin van één en dezelfde eigenaar zijn ?

Zo je niet de eigenaar bent maar huurder, is dan ook de tuin opgenomen in het huurcontract ? Zo ja dan heeft men minstens huisvredebreuk gepleegd door in de door jou gehuurde tuin werken te komen uitvoeren en bomen weg te halen zonder overleg en toestemming.

Zo je wel de eigenaar bent dan gaat het verder: dan spreken we over diefstal, huisvredebreuk en sloopwerken van gemeenschappelijke eigendom (scheidingsmuur) en dan moet je onmiddelijk de politie inschakelen !

Buren halen muur/bomen/afscheiding van tuin weg zonder overleg.

Reactie van Redceder

Politie gebeld deze zegt hiervoor niet te komen. Ik moet volgens hun foto's maken, zelf met de aannemer praten en verzekering contacteren. Ik heb ook de gemeente gebeld, die zegt hetzelfde...

Heb ondertussen de projectleider gesproken, zegt idd fout te zitten en mondeling overeengekomen alles weer te maken inclusief nieuwe bomen. Heb de verzekering gebeld en raad aan om het ook op papier te krijgen, ondertekend. Ik heb de projectleider hierna weer gesproken en deze zegt ten laatste morgen een  verklaring aan mij te geven waarin de schade staat en de reparaties, die we dan beide ondertekenen. Is dit de juiste gang van zaken?

Verzekering zegt daarmee een dossier op te stellen en dat als ze het besprokenen niet nakomen verder te gaan met het dossier.

Buren halen muur/bomen/afscheiding van tuin weg zonder overleg.

Reactie van charlyse

Ik denk dat het best  is een degelijke staat van bevinding te laten opmaken door een deurwaarder.

Indien u foto’s hebt van de tuin vóór de afbraak, deze best bijhouden. Ook zo veel mogelijk gedateerde foto’s maken van de huidige toestand vanuit alle zichthoeken.

Een klacht indienen bij de politie voor huisvredebreuk, eventueel diefstal, sloopwerken.  

Ook al is de firma ter goeder trouw maar het is best dat u in deze fase zich informeert bij een raadsman / advocaat. Uit vele casussen blijkt dat de verzekeringen het uiteindelijk toch tot een procedureslag drijven. 

Alleszins denk ik dat u in deze fase ook geen enkel document voor akkoord of wat dan ook mag tekenen. 

Het is beter dat u op voorhand gewapend bent ter voorkomming van een lange lijdensweg.

Buren halen muur/bomen/afscheiding van tuin weg zonder overleg.

Reactie van kas

zoals charlyse al stelt: Proces verbaal van toestand laten opstellen door een deurwaarder.

Eventueel naast een advocaat ook een technisch raadsman raadplegen die je de waarde kan begroten van de gevelde bomen, schutting , muur, hek ... 

Ik vraag me af :

slopen van muur en hekwerk op de perceelgrens = bouwvergunning

slopen van grondkeermuren hoger dan 50 cm is releifwijziging = bouwvergunning

rooien van bomen is kapvergunning en compensatie = bouwvergunning

en dan spreken we nog niet over de andere overtredingen.

O en het is niet dat ze een nieuwe boom maat 8/10 van amperkes 4 meter hoog moeten vergoeden. Nee het is de waarde van de bomen bij kap en dit wordt bepaald door volgende formules :

stamoppervlakte op 1 meter hoogte in cm² x actuele eenheidsprijs voor bomen ( 7.25€/cm² prijs 2017) = BASISWAARDE in Euro

Dit bedrag wordt nogmaals vermenigvuldigt met enkele parameters zijnde :

x

parameter bepaalt door de soort van boom

x

parameter bepaalt door de standplaats van de boom . Bv stedelijk gebied is 1, landschappelijk is 0.8. Getal gaat van 0.1 tot 1

x

parameter bepaalt door de conditie van de boom. Uitgedrukt in een waarde tussen 0.1 en maximum 1. Dode boom is 0.1 , vitaalkrachtige boom is 1.

x

Parameter die bepaalt wordt door de plantwijze. 1 is een solitair staande boom, 0.8 is een laanboom, een bos is 0.6.

VErmenigvuldigt geeft dit een prijscalculatie die de waarde van de gevelde boom uitdrukt. Deze waardebepaling wordt algemeen toegepast door tuinarchitecten, tuinaanleggers, boomverzorgers, verzekeringen en rechtbanken.

Voorbeeld een eik : quercus robur staande als solitair in een stadstuin , vitaalkrachtig zonder gebreken of stamschade en met een stamomtrek van 180 cm geeft:

180cm = 57.32 cm diameter = 2579,61cm² x7.25€/cm = 18.702,23€  Basiswaarde

Soortwaarde :0.7

standplaatswaarde 1

conditiewaarde 1

vitaliteit 1

18.702,23 x0.7x1x1x1 = 13.091,56€

Dus zomaar een boom kappen kan kostelijke zaak worden.