Livios: Bouwen aan morgen


PI314

  Lid sinds 29/01/2019

 • Andere particulier
 • Lid sinds 29/01/2019
 • 3 vragen gesteld
 • 9 vragen beantwoord
 • 0 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 0 bedankjes ontvangen
 • 9 leden bedankt


PI314
 • Andere particulier | Woont in Westerlo
Privébericht

Geschiedenis


Betwisting eindfactuur van aannemer – wat is redelijk?

Reactie van Nick 61

indien je klachten van ernstige aard zijn en je geraakt er niet uit met de aannemer, stel dan een expert aan die op voorhand door jou betaald moet worden voor de expertise ingeval dat je gelijk krijgt kun je de gemaakte kosten op de aannemer verhalen. ik stel me wel de vraag als hij een korting geeft op het werk en materialen, hoe had je dan gedacht de problemen op te lossen, een korting lost geen probleem op. heb je voor de verbouwing een architect nodig gehad en had deze toezicht op de uitvoering der werken en de gebruikte materialen?

Betwisting eindfactuur van aannemer – wat is redelijk?

Reactie van Kris M

De plaatsingsproblemen die je beschrijft hadden idd door de ramenplaatser moeten opgelost worden (loszittend glas, slechtopenend kipraam, stroef sluitende deur, ...)  Laat iemand komen om een offerte te maken om die gebreken op te lossen (of laat ze in regie oplossen) en negotieer die kost als korting.  Hopelijk vind je iemand die aan die ws Oosteuropese ramen wil werken.

Dat je aan de binnenkant condens krijgt op isolerend dubbel glas is evenwel niet normaal en wijst op een vochtproblematiek.  Op superisolerend glas krijg je soms condensatie aan de buitenkant bij een snelle weersovergang van stenge vorst naar vochtige warmere lucht.

Betwisting eindfactuur van aannemer – wat is redelijk?

Reactie van Watcher

Een overschrijding van budget met 5 tot 10% wordt als normaal beschouwd. Als hij veel hoger is gegaan, heeft hij een getekende goedkeuring nodig van jullie, vanaf 375euro is er  immers een getekende overeenkomst nodig. Hebben jullie gewerkt met een architect, want hij zou zeker de aannemer op de hoogte moeten gebracht hebben van de gebreken, meestal in een werfverslag.

Heeft de aannemer nog een groot bedrag open staan?

Zie dat je een advocaat hebt die goed op de hoogte is van bouwrecht. Denk er aan, diegene die dagvaard, moet ook de expertkosten betalen. Deze worden terugbetaald als je in het gelijk gesteld wordt. 

Betwisting eindfactuur van aannemer – wat is redelijk?

Reactie van StaalBouw

Beste Watcher,

Bedankt voor uw antwoord.  In principe mag mijn echtgenoot zelf plannen ondertekenen,  maar omdat het een grote verbouwing was, hebben wij hebben met een architect gewerkt enkel voor de stabiliteit en voor de ruwbouw - de werfopvolging hebben we zelf gedaan, wekelijks, maar onze aannemer vond het niet nodig dit te formaliseren (zelf ook niet aan gedacht, eerlijk gezegd) of zelfs maar te antwoorden op onze emails met vragen of opmerkingen.  De weinige antwoorden die hij gaf, was mondeling, en zelfs die ontkent hij nu.  Een deel van de prijzen is na de feiten opgegeven; ons contract voorziet nochtans dat er voorafgaandelijk schriftelijk akkoord moet worden gevraagd.  

We weten niet hoeveel we nog hebben open staan bij de aannemer aangezien hij weigert gedetailleerde facturen aan te leveren die we dan lijn per lijn zouden kunnen aftoetsten aan de meetstaat en eventuele latere offertes.  De aannemer vertrekt van een bedrag "zoals afgesproken" en baseert daarop zijn eindafrekening, terwijl dat bedrag "zoals afgesproken" al een pak hoger is dan "afgesproken" en we niet weten welke kosten in dat bedrag zijn inbegrepen.  Het eindresultaat kan zijn dat we meer hebben betaald dan we hadden moeten betalen, dat kunnen we onmogelijk vaststellen vanwege een gebrek aan details.

We moeten nu afwachten of we gedagvaard worden.  Indien niet, moeten we toch eerst zelf de eindberekening kunnen maken en hebben we dus gedetailleerde facturen nodig.  Zijn  facturen voldoen niet aan de wetgeving: een factuur moet gedetailleerd zijn of moet verwijzen naar een bijlage met de details van de factuur.

Pas wanneer we een correcte eindberekening hebben en weten welk eindbedrag er over blijft om te betalen (of terug te vorderen), kunnen we beslissen, met de advocaat, welke stappen we best wel/niet nemen.

Bedankt in elk geval voor uw goede raad!

Vriendelijke groeten,

Beste PI314

Niet antwoorden op mails wordt juridisch vaak gelijkgesteld als aanvaard door degene die nalaat om te antwoorden. Zorg dat u alle relevante mails goed bijhoudt.

Een tip voor iedereen, in uw geval te laat maar toch, zet steeds alles wat mondeling wordt besproken achteraf onmiddellijk op mail naar alle betrokken personen, bij voorkeur met leesbevestiging. Zulke mails worden ook als aanvaard beschouwd zelfs als ze niet beantwoord werden.

Bespreek ook met uw advocaat uw recht om betalingen op te schorten (= de niet-uitvoeringsexeptie), d.w.z. dat u niet gehouden bent om uw verbintenis tot betalen na te komen, zolang de aannemer niet aan zijn verbintenissen heeft voldaan.

Betwisting eindfactuur van aannemer – wat is redelijk?

Reactie van PI314

Beste Watcher,

Zoals steeds: bedankt voor uw antwoord met nuttige informatie.

Wij hebben gelukkig heel veel via emails gedocumenteerd (leesbevestiging is enkel een optie voor Windows-mailprogramma's), we kunnen voldoende aantonen dat de aannemer fouten heeft gemaakt, qua werken en qua timing.  We kunnen enkel hopen dat de rechter, als het zover moet komen, ons hierin volgt.

Met vriendelijke groeten,

Mag de aannemer de oorspronkelijke facturen weigeren?

Reactie van PI314

Beste Hugo,

Wij zitten met een gelijkaardige situatie, waarbij onze aannemer weigert om facturen en gebruiksaanwijziging van aangekochte toestellen te bezorgen (toch nodig voor garantie en onderhoud/herstelling), hij weigert om facturen te detailleren (een aftoetsing met de ramende meetstaat die deel was van ons contract is toltaal onmogelijk), zijn (niet gedetailleerde) eindfactuur ligt een pak hoger dan verwacht (blijkbaar ook door hemzelf) en door gebrek aan details van gebruikte materialen kunnen wij geen PID laten opmaken, nochtans een wettelijke verplichting.

Met vriendelijke groeten,

Waar vind ik degelijke informatie over een correcte plaatsing van een groot raam?

Ik heb een vraag voor specialisten/kenners - gerelateerd aan een eerdere meer uitgebreide vraag gesteld ivm onze aannemer.
Wij hebben een vast raam ( H 2m55 / B 3m) dat langs 3 kanten is bevestigd in het raamkozijn, in profielen (links, rechts en onderaan), en bovenaan in een plastieken verluchtingsrooster (verplicht rooster vanwege EPB).  Van zodra er een beetje wind is, kraakt het glas, ook als het (later geplaatste) aluminium rolluik gesloten is.  In de maand maart is er al 1 dag geweest dat het glas niet kraakte, alle andere dagen wel, met gesloten rolluik.  Februari was de situatie gelijkaardig.  Dus we hebben niet alleen last van lawaai van het raam, het is ook nog eens donker in huis.  Handig, he, zo'n raam...

Het is niet het aluminium rondom het raam dat lawaai maakt bij krimpen of uitzetten bij temperatuurverschillen (wat normaal zou zijn), het is enkel het glas dat lawaai maakt bij wind.

Volgens onze aannemer is dat raam correct geplaatst en is het normaal dat het glas kraakt als er wind staat.  Volgens ons had dat raam in 4 profielen moeten vaststeken en moest het ventilatierooster daarboven worden geplaatst, dan zou dit raam niet of amper bewegen en al zeker niet kraken.

Sinds enkele weken zien we in/op het raam ook een horizontale streep, over de gehele breedte; aan de bovenkant van die streep lijkt het glas iets donkerder te zijn van kleur dan onder die streep.  Het is geen schaduw of weerspiegeling, het raam is ook niet vuil (ook niet langs buiten), er is geen damp, .... de streep blijft onbeweeglijk.

Weet iemand waar ik degeljke informatie kan vinden om onze aannemer te overtuigen mar minstens ook om zelf bij te leren?  Volgens onze aannemer worden zulke grote ramen "overal" op deze manier geplaatst.

Alvast bedankt voor de reactie(s).

Wat zijn de verplichtingen van een aannemer wat betreft ramende meetstaat en facturen?

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Een factuur moet telkens gedetailleerd zijn.  Een vermelding in de aard van "afwerking en technieken", dat dan op de meeste facturen herhaald wordt, volstaat uiteraard niet.  Als de factuur zelf niet gedetailleerd wordt (omdat dit te veel tekst zou vergen bijvoorbeeld), dan wordt een vorderingsstaat in bijlage gevoegd, die de stand van zaken weergeeft tov de goedgekeurde offerte en waar dus uiteraard ook de meer- & minwerken op vermeld moeten worden.  In principe moet zulk een vorderingsstaat zelfs eerst goedgekeurd worden vooraleer de aannemer factuur kan opstellen.

Als praten niet (meer) helpt, dan kan je niet anders dan blijven weigeren met betalen.  Dat de aannemer dan maar naar een advocaat stapt om betaling te vorderen.  U neemt dan ook best een advocaat onder de arm.  Een gerechtsprocedure wordt dan in gang gezet, waarbij u als leek in deze B2C-situatie (business to client) veel meer gewicht in de schaal kan gooien dan de aannemer.  U moet immers beschermd worden door de professional, wat hij duidelijk niet deed, ondanks vele vragen van uw kant.

www.arcopolo.com