Patrico

Lid sinds 7/11/2019

  • Verbouwer
  • 0 vragen gesteld
  • 334 vragen beantwoord
  • 14 vragen goed beantwoord
  • 31 bedankjes ontvangen
  • 0 leden bedankt
Patrico Verbouwer

Geschiedenis

Reactie van Patrico

Dit is alvast de omschrijving voor betrokken publiek:betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van de vergunningsvoorwaarden. NGO’s die zich inzetten voor milieubescherming worden geacht belanghebbende te zijn;

Bekijk
advocaat nemen of niet
3 reacties · · #Fundering en kelder
Reactie van Patrico

Ga eerst eens na bij je eigen verzekering of er geen rechtsbijstand inbegrepen is in je polis. Wat zegt jouw verzekering over je waterschade?

Bekijk