Noël Naert - Infobeton

Lid sinds 8/3/2013

  • Andere professioneel
  • 0 vragen gesteld
  • 31 vragen beantwoord
  • 3 vragen goed beantwoord
  • 10 bedankjes ontvangen
  • 0 leden bedankt
Noël Naert - Infobeton Andere professioneel Privébericht

Geschiedenis

Reactie van Noël Naert - Infobeton

Beste Jankoba,

Voor 1 m³ beton kan je deze eenvoudige vuistregel toepassen: 160 liter water + 325 kg cement + 650 kg zand + 1300 kg grind. (Bemerk telkens de factor 2.)
Een kubieke meter stabilisé bevat doorgaans ca. 1500 kg zand en 150 kg cement. De hoeveelheid zand die in je stabilisé zit, bepaalt dus hier hoeveel beton je kan maken, namelijk ca. 2,3 kubieke meter).

Voor 2,3 kubieke meter beton heb je dus nodig:
325 x 2,3 = ca. 750 kg cement (waarvan 150 kg reeds aanwezig in de stabilisé)
1500 kg zand (alle beschikbare zand in de stabilisé)
1300 x 2,3 = ca. 3000 kg
160 x 2,3 = ca. 370 liter water (waarvan een heel klein deel in de stabilisé)  
(De nodige waterhoeveelheid zal je proefondervindelijk moeten bepalen tijdens het mengen.)

Begin dus met te bepalen over hoeveel stabilisé je beschikt (1000 kg stabilisé is ongeveer 0,6 m³) en hoeveel beton je ermee kan maken (2,3 m³ beton per m³ stabilisé).

voor infobeton.be

ir.arch. Noël Naert 

Bekijk
Reactie van Noël Naert - Infobeton

Beste DIY Egb,

Bekijk hiervoor bijgevoegde 'technische fiche'. Je vindt er een tabel in met doseringen uitgedrukt in kg (voor 50 kg cement) en in volumes (voor 1 volume cement, b.v. een emmer).

Een beton C 30/37 is constructiebeton van zeer goede kwaliteit (sterkte en duurzaamheid).  

Noteer dat sommige kalibers veranderd zijn (Europese normen). Bijvoorbeeld, steenslag 2/7 bestaat niet meer en is ondertussen vervangen door 2/8. Maar omdat de verhoudingen kleine hoeveelheden gelden, blijft de tabel toch nog bruikbaar.

(NB: Als het over enkele kubieke meter beton gaat, kan je je misschien toch de vraag stellen of je het beton toch niet beter in een betoncentrale bestelt, en het met een betonpomp op die moeilijk bereikbare plaats laat leveren?)

voor infobeton.be,

ir. Noël Naert  

Bekijk
BEIGE gepolierde betonvloer
3 reacties · · #Vloer
Reactie van Noël Naert - Infobeton

Beste SENCED,

Naast de kleurstof bepalen ook het cement en het zand mee de kleur.
Om beton in de massa te kleuren kunnen minerale pigmenten bijvoorbeeld in de mixer ingemengd worden. Neem daarom contact op met enkele betoncentrales in je buurt en informeer of zij daar ervaring mee hebben.
Als enkel de toplaag van het beton pigmenten bevat, hangt het resultaat af van de kennis en kunde van de aannemer. Kijk hiervoor eens op www.buildyourhome.be (specialisatie: vloeren-beton).
Ook de betoncentrales kennen in hun regio meestal aannemers gespecialiseerd in gepolierde vloeren.

Meer technische uitleg vind je in deze publicaties:
https://www.febelcem.be/fileadmin/user_upload/dossiers-ciment-2008/nl/A3-NL-VloerenGepolijst.pdf
https://www.febelcem.be/fileadmin/user_upload/dossiers-ciment-2008/nl/T6-NL-GekleurdBeton.pdf

voor infobeton.be
Noël Naert, ir. arch.

Bekijk
Gepolierde beton
4 reacties · · #Vloer
Reactie van Noël Naert - Infobeton

Beste Nicolas,

Ook beton van zeer goede kwaliteit blijft in zekere mate poreus. Het behandelen met een poriënvuller is dan ook het overwegen waard. Regelmatig schoonmaken met vloerzeep op basis van lijnolie is een eenvoudige manier om de poriën te "voeden". Dat is de traditionele werkwijze die ook op natuurstenen vloeren wordt toegepast.

Je kan de vloer vóór ingebruikneming insmeren lijnolie, verdund met terpentijn (10 %) zodat het vlotter verwerkt en dieper in de poriën dringt. De vloer krijgt hierdoor een donkerder tint. 

Er bestaan daarnaast vandaag inderdaad allerlei 'sealers' die hetzelfde poriëndichtend doel beogen. Die zijn zeker nuttig voor intensief gebruikte vloeren en waar het risico op vervuiling groot is. Nadeel is soms wel dat het natuurlijke aspect van de vloer ('patina') wat verloren gaat. Gebruik je zo'n synthetisch product, informeer dan naar het visueel eindresultaat of test het product op een weinig opvallende plaats. 

Intensief gebruikte vloeren worden soms met boenwas behandeld, aangebracht met behulp van een boenmachine. Het resultaat is in dat geval een zeer glanzend oppervlak.

Meer info vind je op https://www.febelcem.be/fileadmin/user_upload/dossiers-ciment-2008/nl/A3-NL-VloerenGepolijst.pdf

Voor infobeton.be,

Noël Naert

Bekijk
Reactie van Noël Naert - Infobeton

Misschien als volgt:

1- Maak de rand van de bestaande betonplaat ruw en mets rondomrond een muurtje van één laag holle betonblokken (14 cm breed, de holle kant naar boven). Met inbegrip van de mortellaag zal dat muurtje 15 à 16 cm hoog zijn.
2 - Schijf kerven in de betonblokken zodat je daar wapeningsstaven (diameter 8 of 10) kan in leggen. Zorg dat de staven om de hoek doorlopen en elkaar overlappen.
3- Vul de ruimte  binnen dat muurtje met baksteen- of ander steenachtig puin en dam dat goed aan.
4- Leg daarop wapeningsnetten (tot boven de muurtjes). 
4- Plaats aan de buitenkant een stevige bekisting tot op de juiste hoogte (goed schoren!!)
5- Giet alles vol met beton. Strijk het beton af door een zware plank te schuiven over de rand van de bekisting. 

Bekijk
Vernieuwen terrastegels
2 reacties · · #Fundering en kelder
Reactie van Noël Naert - Infobeton

Met een dergelijke geringe beschikbare hoogte heeft het geen zin om beton te gieten. Het eenvoudigste is ophogen met een zand-cement mengsel (stabilisé). Dam de stabilisé goed aan, bij voorkeur met een trilplaat. Die kan je huren. Plaats de tegels in een mortelbed van een paar cm dik. Gebruik geen te natte mortel, dan kan je de tegels met een rubberen hammer gemakkelijker afstellen. Met een metserskoord zorg je ervoor dat je de tegel mooi op een rechte lijn liggen. Houten plaatjes van een paar millimeter dikte dienen om tussen de tegels steeds dezelfde voegbreedte aan te houden.

voor infobeton.be

ir.arch. Noël Naert     

Bekijk
Gepolierde beton'tegels'
1 reactie · · #Vloer
Reactie van Noël Naert - Infobeton

Een professional gaat als volgt tewerk:

- Eerst spreidt hij het beton uit voor het volledige oppervlak, brengt het op niveau en verdicht het (luchtbellen laten ontsnappen). Een trilbalk is hierbij zeer nuttig. Die schuift over de randbekistingen. Bredere oppervlakken kan je opdelen door middel van een tijdelijk tussenschot. 

-Van zodra het beton stijf is en betreedbaar wordt gestart met het polieren. Dit gebeurt in verschillende etapes. Timing is heel belangrijk: wacht je te lang, dan is het beton te hard. Het volledige oppervlak wordt gepolierd. Voor buitenverhardingen is een slijtlaag niet echt nodig, tenzij je een bepaalde kleur op het oog hebt. Kleurpigmenten kan je dan in het materiaal voor die toplaag inmengen. Buitenverhardingen worden niet te langdurig gepolierd, dit om te vermijden dat het oppervlaktelaagje een heel andere structuur krijgt dan het onderliggende beton en hierdoor na verloop van tijd zou afschilferen. Water toevoegen tijdens het polieren is uit den boze. Het oppervlak zal wel sneller glanzen, maar is dan poreuzer en dus van minder goede kwaliteit. Een te lang gepolierd buitenoppervlak kan ook soms (te) glad zijn en dus minder gebruiksvriendelijk.

- Na gemiddeld 6-tal uur is het beton voldoende verhard en worden krimpvoegen ingezaagd met een diamantschijf, in jouw geval om de 2 meter. (NB: Ook je terras zal misschien een krimpvoeg kunnen gebruiken om willekeurige scheurvorming te voorkomen. Als je geen voeg in je terrasvloer wil, moet je zeker een extra wapeningsnet voorzien, dat je 3 à 4 cm onder dan het betonoppervlak positioneert.) Krimpvoegen worden ingezaagd tot op één derde van dikte van het beton. Is je betonplaat bijvoorbeeld 15 cm dik, dan zaag je 5 cm diep. Dankzij dergelijke zaagsnedes 'weet' het beton waar het mag scheuren zonder dat de scheur zichtbaar is aan het oppervlak.

Belangrijk ! Beton voor buitenverhardingen heeft een andere samenstelling dan beton voor binnenvloeren: meer cement, lagere verhouding water-cement, vorstbestendige granulaten, bestandheid tegen gebruik van dooizouten...

En tot slot ook niet vergeten dat beton tijdens het verharden niet te snel mag uitdrogen ! Zon en wind zijn uit den boze, en bedenk dat de lucht ook bij koud weer redelijk droog kan zijn. Beton dat te snel uitdroogt, gaat scheuren (net zoals uitdrogende klei). Daarom wordt na het polieren best een filmvormend product verneveld over het oppervlak. Een plastic folie is ook mogelijk, maar zorg dan dat het geen plooien bevat, want die zullen zich (tijdelijk) aftekenen op het betonoppervlak.

Dit is een link naar een publicatie over gepolierde binnenvloeren: http://www.febelcem.be/fileadmin/user_upload/dossiers-ciment-2008/nl/A3-NL-VloerenGepolijst.pdf  De beschrijving van het polieren en het inzagen van de voegen is ook bruikbaar voor buitenverhardingen.

voor infobeton.be

Noël Naert

   

Bekijk
Reactie van Noël Naert - Infobeton

Voor zover dat op de foto's te zien is, lijkt hier weinig aan de hand. Aan de onderkant van een betonnen balk zijn de wapeningsstaven het belangrijkst, en zeker in het midden van het plafond. Blijkbaar gaat het hier eerder om kerven die maar enkele millimeter diep zijn, geen centimeters. Plamuur die dicht met wat cementmortel (niet met gipspleister !), dan is de wapening weer beschermd tegen eventuele roest.

voor infobeton.be

Noël Naert   

Bekijk
Reactie van Noël Naert - Infobeton

Beste Geertje,

In deze publicatie kan u lezen aan welke specificaties beton voor gevlinderde vloeren moet voldoen: http://www.febelcem.be/fileadmin/user_upload/dossiers-ciment-2008/nl/A3-NL-VloerenGepolijst.pdf  Zie pagina 7 en verder.

Beton moet na het storten en afwerken niet in eerste instantie 'drogen', maar 'verharden' ! Dit wil zeggen dat de scheikundige reactie tussen cement en water moet kunnen plaatsvinden. Als het beton te snel droogt, wordt dit proces verstoord en krijg je een stoffig oppervlak dat weinig duurzaam is. Precies om dit voortijdig uitdrogen te beletten wordt op het betonoppervlak onmiddellijk na afwerking een product verneveld dat tijdelijk een film vormt. Eens het beton verhard is, is die film niet meer nodig en slijt hij vanzelf weg.

Cement heeft dus water nodig, maar ook niet te veel, want dan krijg je een zeer poreus beton en dat is eveneens minder duurzaam.

Om de vloer te herstellen moet nagegaan worden of het realistisch is om het minderwaardige beton weg te frezen en een nieuwe afwerking aan te brengen. Het is hoe dan ook specialistenwerk. 'Google' eens op 'betonvloer herstellen' om bedrijven te vinden.

voor infobeton.be

Noël Naert

Bekijk