Livios: Bouwen aan morgen


Nils

  Lid sinds 26/06/2017

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2017
 • 2 vragen gesteld
 • 0 vragen beantwoord
 • 0 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 0 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Nils
 • Bouwer

Geschiedenis


Planche vloer leggen

Dag Allen,

Ik heb een nieuwbouw woning gebouwd en we dienen kortelings te starten met de "afwerking", op de verdieping had ik graag een oude plache vloer gelegd (zonder tand en groef). Nu vroeg ik me af, wat de beste vloeropbouw hiervoor is. Predallen en druklaag liggen natuurlijk al. Elektriciteit leidingen + ventilatiebuizen hierop. 

Ik dacht aan (eerst contactisolatie) balkenlaag te plaatsen op beton (vntilatie- en elektriciteit buizen hiertussen) en hierop zwarte doek nieten en plache op leggen. Lawaai ventilatiebuizen? Andere mogelijkheid is chape leggen of pur spuiten tusse balken en nadien hierop plache leggen... Ik weet het nog niet goed. Iemand ervaring hierin? Wat is de beste, eenvoudigste en hopelijk goedkoopste opbouw :) Bedankt manne!

Appartement(en) naast de deur.

Beste,

Ik heb samen met mijn vriendin een oude woning gekocht. Het is de bedoeling om deze woning te slopen en nadien een nieuwbouw woning op te trekken. Ondanks het vele werk in het veruitzicht zijn wij toch zeer enthousiast. Mede door, naar ons gevoel, zeer toffe ligging. Dicht bij het dorp, scholen, chiro en toch zeer rustige gelegen. Omgeven langs 2 zijde door een provinciaal natuurgebied en langs de achterzijde grenzend aan het bos van de gemeentelijke begraafplaats. Momenteel staan in onze straat ook enkel eengezinswoningen, vaak half open of open bebouwingen. De bouwvoorschriften zijn standaard, kroonlijsthoogte max. 6m en nokhoogte 11m dacht ik te menen. De afstand tot de rooilijn is 6m.

Toch zijn wij zeer ongerust dat er later langs die andere zijde (hoge) appartementen gebouwd zouden worden. Zeker met de plannen van de betonstop in het vooruitzicht en de eventueel bijhorende hoogbouw, ook in kleinere dorpen zoals het onze. In het centrum van het dorp rijzen de appartementen nu al, zoals in vele dorpen, als paddestoelen uit de grond.

Wij maken ons hier toch wel zorgen over. Kunnen ze deze bouwvoorschriften in de toekomst zomaar wijzigen, zodat ze hoger kunnen bouwen? Mogen ze zomaar (hoge) appartementen bouwen in de nabije omgeving van een provinciaal natuurgebied of naast een begraafplaats? Zijn hier regels of voorschriften over? Of maken wij ons toch teveel zorgen? Welke rechten heb je als buurtbewoner, indien dit in de toekomst toch het geval zou zijn?

Ik heb hier al zeer veel over opgezocht en nagevraagd, maar heb jammer genoeg nog geen eenduidig antwoord verkregen/gevonden. Alvast bedankt!

Appartement(en) naast de deur.

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Het zou kunnen dat er een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt opgemaakt, waarin inderdaad het uitgestippelde beleid wordt uitgewerkt.

De ontwerpen van dergelijke RUP's worden onderworpen aan een openbaar onderzoek, zodat u alsdan uw bezwaren kunt indienen.

Best dat u uw situatie in concreto laat bekijken door een specialist RO, die u wegwijze kan maken bij de instanties en instrumenten die u meer klaarheid zouden kunnen scheppen.

Astrid CLABOTS

Advocaat