Livios: Bouwen aan morgen


Nick 61

  Lid sinds 26/01/2016

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 26/01/2016
 • 0 vragen gesteld
 • 527 vragen beantwoord
 • 29 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 93 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Nick 61
 • Andere professioneel | Woont in Maaseik
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Vochtprobleem in huurhuis

8 reacties ·

Reactie van Nick 61

Wel vraag dan eens aan de verhuurder wanneer het laatste onderhoud geweest is omdat een mazoutketel een wettelijk jaarlijks onderhoud nodig heeft. Indien de sterke geur die je in de ketelruimte ruikt naar zwavel ruikt dan is er zowiezo een probleem met de ketel  de schoorsteen of beide. Kan je een paar foto's  van de ketel postsn dat kan al helpen. Hoogstwaarschijnlijk is de schoorsteentemperatuur te laag en krijg je condensvorming met de grote bruine vlekken tot gevolg dit wordt dan nog verergerd omdat de schoorsteen een uitpandige is die nog sneller afkoelt dan een inpandige

Aannemer past detail factuur aan

Reactie van Nick 61

Je kan proberen met een gewoon schrijven en per aangetekend schrijven het meer bedrag van de factuur te betwisten omdat je een eerste detailoplijsting hebt hopelijk met een datum op.

Pur laten onderzoeken

7 reacties ·

Reactie van Nick 61

Ik zeg niet dat het de oorzaak van je probleem is maar het feit dat Rik in zijn post aanhaalt namelijk dat er een vochtige of natte betonplaat was tijdens het spuiten van de pur geeft dat de pur op die plaatsen grote luchtbellen maakt tijdens de uitharding die naderhand kunnen verzakken . Je hebt toevallig geen foto's  die gemaakt zijn net voor of tijdens het spuiten? Stel dat ze vochtig of nat was destijds is dan niet de fout van het beton, deze is na 28 dagen droog en uitgehard maar er kan water opgestaan hebben (slagregen, kuiswater van de stucadoor, enz), in dat geval is de firma die het pur gespoten heeft aansprakelijk, ntuurlijk indien je dit kan hard maken

Bezinksel/wormpjes WC-pot

Reactie van Nick 61

Gebruik je drinkwater,regenwater of putwater voor het toilet? Indien de waterleidingen nog gemaakt zijn uit verzinkt staal kan de oorzaak hierin liggen en is de bruine schijn van het water roest en kalk. Indien het gaat over regenwater of putwater en dit wordt niet gefiltert na het oppompen dan kan je dit ook voor hebben. Misschien best dat je de waterbak van het toilet eens openmaakt en uitkuist.

Koolstofmonoxide-waarden in CV-lokaal

Reactie van Nick 61

Op de webstek van het antigifcenter kan je zulke info vinden maar ik meen dat het max deel co in de lucht niet hoger mag zijn dan 25 ppm om geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid te hebben. Waarom heeft de technieker een co melder geplaatst? Indien jullie nog met een B toestel werken voor de verwarming hoe is dan de overhoekse verluchting voorzien?

Betwisting eindfactuur van aannemer – wat is redelijk?

Reactie van Nick 61

indien je klachten van ernstige aard zijn en je geraakt er niet uit met de aannemer, stel dan een expert aan die op voorhand door jou betaald moet worden voor de expertise ingeval dat je gelijk krijgt kun je de gemaakte kosten op de aannemer verhalen. ik stel me wel de vraag als hij een korting geeft op het werk en materialen, hoe had je dan gedacht de problemen op te lossen, een korting lost geen probleem op. heb je voor de verbouwing een architect nodig gehad en had deze toezicht op de uitvoering der werken en de gebruikte materialen?

Warmtepompboiler plaatsen: wel/niet?

Reactie van Nick 61

De uitgang van de wpb moet je in alle gevallen naar buiten brengen omdat anders de aanzuiglucht kouder wordt inden je deze inde ruimte zou laten uitblazen waardoor een deel rendement verloren gaat. De aanzuiglucht kan je eventueel ook van buiten nemen, indien je hierin een 3 wegklep plaatst die in warme periodes de buitenlucht gebruikt en in koude periodes de binnenlucht. De 3 wegklep zou je automatisch kunnen laten werken met een servomotor en een simpele termostaat die de klep doet sluiten indien de buitenlucht te koud (bvb 0 graden) wordt en terug opent bij warmere lucht 

Oplossingen gezocht voor correcte betaling bij het gebruik van een gemeenschappelijke boiler in een

Reactie van Nick 61

Het is misschien interessant om eens de leeftijd van de bestaande ketel te controleren , indien deze een leeftijd heeft dat hij aan vervanging toe is, de optie eens bekijken om voor elke woning een kleinere aangepaste ketel te plaatsen . De netwerkbeheerder zou dan een 2de gasmeter kunnen bijplaatsen op dezelfde leiding die binnenkomt van het net. Voordeel hiervan is dat je dan zelf kan beslissen bij welke leverancier je een contract kan afsluiten voor de levering van het gas , nu moeten jullie alletwee bij dezelfde leverancier zijn voor de levering. Indien je voor energiemeters zou willen gaan moet je buur deze ook willen plaatsen anders ga je nog nergens staan . De plaatsing kan door een installateur gedaan worden.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende