mbbs1024

Lid sinds 27/12/2017

  • Andere particulier
  • 2 vragen gesteld
  • 19 vragen beantwoord
  • 0 vragen goed beantwoord
  • 1 bedankje ontvangen
  • 2 leden bedankt
mbbs1024 Andere particulier

Geschiedenis

Reactie van mbbs1024

Het is altijd interessant om bij een keuring aanwezig te zijn, als er dan niet conforme punten zijn, zal de keurder je ook meer uitleg geven over wat het probleem juist is, en kan je soms nog kleine dingetjes tijdens de keuring zelf oplossen, zodat je installatie toch goedgekeurd kan worden.

. (STD I1.1) Eéndraadschema ontbreekt,--> deftig schema maken

2. (STD I1.2) Situatieschema ontbreekt, --> deftig schema maken

3. (STD I2.4) De waarde van de isolatieweerstand van één of meerdere stroombanen is kleiner dan 0,5 MΩ. (AREI art. 20)   Dit kan gaan van iets simpel tot volledig vernieuwen van de stroombanen.
         Toen het appartement van mijn ouders verkocht werd, was de isolatieweerstand ook te klein.
          Ik heb toen aan de keurder gevraagd op welk circuit het was, en heb van dat circuit alle verbruikers   afgekoppeld, en het bleek een isolatiefout in het 50 jaar oude elektrisch fornuis te zijn, er zat gelukkig geen probleem in de installatie zelf --> installatie goedgekeurd na afkoppeling van het fornuis.

4. (STD I3.8) Beschermingsgeleiders - plaatsing, doorsnede en continuïteit is niet conform. (AREI art. 70)
dit is een probleem met de aarding, misschien is de hoofd aardingsgeleider dunner dan 16mm2, of ontbreekt er ergens een aarding.

5. (STD I4.9) Markering en identificatie van de bestemming van de schakelaars, beschermingsinrichtingen, differentieelschakelaars, transformatoren enz.… verbeteren (bestendigheid en leesbaarheid). (AREI art. 16.02)
--> zekeringen of differentiëelschakelaars, niet gemarkeerd van welk circuit ze zijn, of markeringen niet meer leesbaar

6. (STD I5.11) Diff. schakelaar I∆n <= 30 mA voor het geheel van de apparatuur ondergebracht in de wasplaatsen en de stortbad- of badkamers ontbreekt. (AREI art. 86.08)
--> circuits van plaatsen waar nattigheid aanwezig is moeten beschermd worden met een differentiëelschakelaar van 30 mA  --> Diff bijplaatsen en deze circuits daarop aansluiten.

Ga naar de website van een keuringsorganisme, en zoek naar een samenvattend document van het AREI, ieder keuringsorganisme heeft wel zo een document ergens staan, dan heb je een beter idee over wat het gaat.

Hier is een vb, https://www.electro-test.be/assets/upload/Klaar_duidelijk_NL.pdf

Er is vanaf vandaag wel een nieuwe versie van het regelement in voege gekomen, waardoor nummers van AREI hoofdstukken zouden kunnen verschillen.
Het volledige nieuwe reglement kan je hier downloaden
Boek 1: elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning;

Bekijk
Reactie van mbbs1024

Ik heb zelf een paar schakelaars vervangen door schakelaars die met een app kunnen bediend worden, en een paar stopkontakten ook door een app bedienbaar gemaakt, omdat ik dan de dingen die ik het meest gebruik, vanuit de luie zetel kan bedienen.

Het nadeel van deze dingen is dat ze via het internet, langs de servers van de fabrikant aangestuurd worden,
en als de fabrikant op een bepaald moment stopt met die servers, wegens failliet of servers verouderd, veranderen
die leuke hebbedingen opeens in waardeloze stukjes plastic. (tenzij je iets kent van electronica en programmeren, en die dingen voorziet van een alternatieve software, en ze aanstuurt met een eigen mini computer zoals een raspberry pi)

Een aantal mensen hebben dat al meegemaakt met bvb de sonos luidsprekers, waarvan de fabrikant
plots besloot om de oudere modellen niet meer te ondersteunen, waardoor ze enkel nog goed waren als boekensteun
of iets dergelijks.
Omdat enorm veel mensen via sociale media daartegen geprotesteerd hebben, hebben ze die server terug
aangesloten, maar het toont aan dat die dingen een beperkt levensduur hebben.

Als basis van een degelijke elektrische installatie, zijn de klassieke schakelaars toch nog het beste volgens mij.
Je kan er voor je gemak een paar draadloze zetten, maar weet dat je die na verloop van tijd zal moeten vervangen door
iets nieuws.

Bekijk
Reactie van mbbs1024

Is tegenwoordig een CE label niet voldoende ?
Nationale normen worden toch stilaan vervangen door EU normen.

In Telecom is dat in ieder geval al jaren het geval, geen idee eigenlijk voor elektriciteit, vandaar deze vraag.

Indien dat niet het geval is, zou het wel eens hoog tijd worden dat dat ook eens gelijkgetrokken wordt in de ganse EU.

Bekijk
Reactie van mbbs1024

Moeilijk om hierop een sluitend antwoord te geven wegens te weinig details.

Van waar komen die lange takken, zijn dat takken van Uw haag of van een gemeenschappelijke haag, of zijn het takken van Uw boom die over haar tuin hangen, en zijn er al langer spanningen tussen U en uw buurvrouw.  De toon waarop U haar aangesproken hebt over de takken kan ook van belang zijn ivm de reden dat ze zomaar de deur tegen Uw neus dichtgooit.

Bekijk
Gemengde schakeling
2 reacties · · #Elektriciteit
Reactie van mbbs1024

Je hebt 9 aansluitpunten.
Bij stopkontaken worden onder hetzelfde afdekplaatje als 1 punt gerekend, dat is niet het geval bij stopkontakt en lichtschakelaar.
Bij een herkeuring maakt het aantal punten wel uit.
Het is het moment waarop de installatie geplaatst werd dat bepalend is.
Als de installatie van voor 1981 is, worden er een aantal uitzonderingen op het AREI (elektrisch reglement) toegestaan, onder andere meer dan 8 punten zijn dan toegestaan.
zie volgend document van een keuringsorganisme
http://www.electro-test.be/assets/upload/Pdf/1305150_NL._Broch._40p._HR.pdf

Bekijk
Reactie van mbbs1024

Het lijkt me eerder een probleem met de boiler, zekeringen en verliesstroomschakelaars springen niet zomaar uit.
Springen de verliesstroomschakelaars nog altijd uit als je die boiler uittrekt ?

Mogelijk is het verwarmingselement zodanig verkalkt dat het defect is en er soms een aardlek of een kortsluiting veroorzaakt.

Bekijk
Reactie van mbbs1024

Inbreuken - Schema's en plannen:
Hierbij een link naar een publikatie van een keuringsorganisme, je vind daar voorbeelden in van een eendraadsschema en situatieschema.  ALLE elektrische aansluitpunten (stopkontakten, schakelaars, lichtpunten, zekeringen, ...) moeten op beide schema's aangeduid worden.
In het document staan ook verwijzingen naar AREI artikelen, daarmee heb je een beter idee ivm de tekortkomingen van je installatie.
http://www.electro-test.be/assets/upload/Pdf/1305150_NL._Broch._40p._HR.pdf

Inbreuken - Verdeelborden:
Ik heb je verdeelbord niet gezien, maar waarschijnlijk ontbreken er afdekplaatjes op de plaats waar geen zekeringen zitten, waardoor je onder spanning staande elementen kan aanraken = elektrocutiegevaar
= makkelijk en goedkoop op te lossen.

7.04A. : Alle schakelaars, contactdozen e.d. dienen voorzien te worden van de nodige afdekplaatjes
Zoals er staat, iedere schakelaar of stopkontakt moet beschermd worden tegen aanraking = elektrocutiegevaar.

7.05.  waarschijnlijk dingen die niet of niet goed aangesloten zijn
Een draad die niet goed vastgemaakt is zorgt voor slechte kontakten en wordt warm als er stroom doorloopt = brandgevaar en elektrocutiegevaar

8.15 Leidingen die je kan aanraken of draden die niet de juiste kleur hebben = electrocutiegevaar

Kosten zijn niet direct te schatten als je de installatie niet ziet, kan gaan van een paar simpele en goedkope wijzigingen tot een grote wijziging (nieuwe draden trekken, ....) afhankelijk of de problemen zich voordoen op 1 punt van de installatie of over de ganse installatie.

Bekijk
Reactie van mbbs1024

http://www.electro-test.be/assets/upload/Pdf/1305150_NL._Broch._40p._HR.pdf
In dit document van een keuringsorganisme vind je voorbeelden van die schema's + verwijzingen naar artikels van de dingen die afgekeurd zijn.

Het lijkt erop dat er met het vernieuwen van je zekeringskast de meeste problemen opgelost zijn.
Een kast kost 60€, een differentieel 80€, een dubbelpolige zekering 7€
Hoeveel een electricien daarvoor aanrekent voor de plaatsing weet ik niet omdat ik alles zelf doe.

Daarbovenop moet je waarschijnlijk een extra aardingsstaaf voorzien.

2.01 lijkt me het moeilijkste, je moet vinden om welke leiding het gaat, en die dan vervangen,
 en daar kan eventueel wat kapwerk bij komen kijken.     

Bekijk