Livios: Bouwen aan morgen


Mariska

  Lid sinds 06/10/2016

 • Andere particulier
 • Lid sinds 06/10/2016
 • 2 vragen gesteld
 • 5 vragen beantwoord
 • 0 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 0 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Mariska
 • Andere particulier | Woont in gent
Privébericht

Geschiedenis


Gemeenschappelijke riolering verstopt, buren willen niet meewerken

Reactie van kas

Het is duidelijk dat een eigen rioleringstelsel rechtstreeks op het openbaar net de voorkeur heeft. Maar momenteel zitten ze wel met een verstopping, op korte termijn een eigen net leggen zal iets te lang en te kostelijk zijn om in hoogdringendheid af te handelen. Daarom een verzoek richten aan het vredegerecht tot oproeping om de herstelling  te kunnen uitvoeren bij de buur.

Gemeenschappelijke riolering verstopt, buren willen niet meewerken

Reactie van Kris M

Het is duidelijk dat een eigen rioleringstelsel rechtstreeks op het openbaar net de voorkeur heeft. Maar momenteel zitten ze wel met een verstopping, op korte termijn een eigen net leggen zal iets te lang en te kostelijk zijn om in hoogdringendheid af te handelen. Daarom een verzoek richten aan het vredegerecht tot oproeping om de herstelling  te kunnen uitvoeren bij de buur.

  Als de buur niet komt opdagen op het verzoek tot minnelijke schikking (wat zijn goed recht is) dan moet je procederen en dat zal langer duren dan een aannemer de werken te laten uitvoeren.  Als je r onder elkaar niet uitkomt zal minnelijk schikken wellicht ook niets opleveren want er is geen rechtsgrond om dit af te dwingen.

Ben akkoord dat het een vervelende situatie is want je beneden moet deels opengebroken worden maar je kan alleen op goodwill van de buur rekenen om een snelle oplossing toe te laten.  

Ben zelf lang geleden een buur ter wille geweest die via mij afwaterde omdat hij in afwachting van z n geplande verbouwing van mij toelating kreeg om tijdelijk een nieuwe aansluiting op,mijn put te maken na breuk van de oude leiding (mogelijks door mijn verbouwing) omdat dit kon door enkel graafwerk in volle grond bij mij.  Hij moest bij hem redelijk wat breken en wou mij eerst doen breken wat ik natuurlijk ook weigerde.  Hij heeft toen ook alles betaald. Een vriend advocaat heeft mij toen ook bevestigd wat ik in vorige post schreef. 

Gemeenschappelijke riolering verstopt, buren willen niet meewerken

Reactie van Charel

Naast elkaar liggende woningen worden door de aannemer/bouwpromotor/bouwheer voor de goedkoop soms via één gemeenschappelijke riolering aangesloten. Dit is in elk geval een erfdienstbaarheid ten laste van uw buur en eventueel volgende buren. Omtrent het gebruik van deze erfdienstbaarheid kan er ook geen twijfel zijn, dus verjaren kan niet. Bij verstopping en herstelling / vernieuwen komt altijd de vraag wie opdraait voor de kosten.  Aangezien het een gemeenschappelijke installatie is, is de meest voorhanden liggende verdeelsleutel dat elke eigenaar een gelijk deel betaalt.

Men kan u in geen enkel geval verplichten een eigen aansluiting aan te leggen. Niet zelden gaat dit gepaard met grote werken (vloer uitbreken, doorheen funderingen boren) en heb je nog de kosten voor de eigenlijke aansluiting zelf op het rioleringsstelsel. Als de gemeente dan nog eens eist dat je afvalwater en hemelwater gescheiden moet aanbieden + keuring van uw rioleringsstelsel ben je volledig gezien.

Ik denk toch dat dit eerder iets uit het verleden is Hugo.

Net zoals alle andere nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas en water per woning apart worden aangesloten zo is dat ook het geval bij de huisriolering. 

Uitzondering is de riolering bij appartementsgebouwen.

Ik heb het vermoeden dat dit al oudere woningen betreft, misschien zelfs een historische opsplitsing uit oorspronkelijk één gebouw.

Hoe dan ook, historisch of recent, erfdiensbaarheid of niet, zolang er geen afsplitsing gebeurt zullen zulke situatie's een bron van ergernis en moeilijkheden met de buren blijven. In het beste geval krijg je nu een oplossing afgedwongen maar dan is het wachten op de volgende keer dat zich zoiets weer voordoet.

Gemeenschappelijke riolering verstopt, buren willen niet meewerken

Reactie van Mariska

Wij hebben ook geen intensie om zelf rioleringen te laten leggen.  Wij hebben al heel wat gerenoveerd aan dit huis.  Maar dat was eigenlijk niet in het kostenplaatje voorzien.  Ook omdat de vorige eigenaars de vloer hebben vernieuwd.  We hopen dat dit opgelost geraakt en dat de kosten niet zullen oplopen.  We zouden hier nog een 5tal jaar blijven en daarna een ander huis kopen.  

Lek in plat dak - aannemer wil niet meewerken

Wij hebben in mei 2011 ons plat dak laten vernieuwen.  Dit jaar hebben wij vochtige plekken in onze muur opgemerkt.  De oorsprong zou van het dak zijn. 

Begin juli 2016 hebben wij contact opgenomen met de firma die ons dak heeft vernieuwd.  Hierna is iemand van de firma langs geweest om dit lek te bekijken.  Zonder het dak te betreden werd er beloofd om een herstelopdracht op te maken.  Er werd dus niet grondig bekeken of dit lek afkomstig is van ons dak, of van de buren. 

Na meerdere malen contact op te nemen met hen om een herstelling uit te voeren, én na meerdere malen een afspraak te krijgen, waarna zij niet zijn komen opdagen, hebben wij nu contact opgenomen met onze verzekering.

 

Wij moeten de schade lokaliseren.  Er moet exact bepaald worden wat de oorzaak is. 

 

Aangezien de firma in het jaar 2011 ons dak volledig vernieuwd heeft.  Is het hun plicht om bij schade de juiste oorzaak op te sporen, en ons duidelijk te informeren. 

Als de schade afkomstig is van de buren, hebben wij hier een bewijs voor nodig, zodat de verzekering dit verder kan oplossen.

Als de schade afkomstig is van ons eigen dak, dan is de firma verplicht om dit onder garantie te herstellen. 

Gisteren gingen ze opnieuw langskomen om het lek te bekijken.  Wederom hadden ze een excuus en zijn zij niet langs geweest.Wat nu?  Hoe kunnen we dit verder laten verlopen?  Want er komt meer en meer vocht in onze muur...