Livios: Bouwen aan morgen


Malafide aanemer

  Lid sinds 07/03/2018

 • Andere particulier
 • Lid sinds 07/03/2018
 • 1 vraag gesteld
 • 56 vragen beantwoord
 • 2 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 0 bedankjes ontvangen
 • 17 leden bedankt


Malafide aanemer
 • Andere particulier | Woont in Brasschaat

Geschiedenis


Sleutel op deur all-in (zijn er mensen met ervaring die hun mening kunnen geven?) 350.000€ budget

Reactie van Malafide aanemer

Iedereen raad het af , maar Ja , spijt komt meestal te laat . Goede raat laat de werken op de voet volgen en zoek nu al voor een goede expert voor de oplevering .( tips uit Zemste ) als de aannemer uit Brasschaat is , en de architect uit Stabroek is !!!!! Loop je nu al veel risico’s . 

Sleutel Op de Deur Discussie

Reactie van Malafide aanemer

Onze SOD IS EEN NACHT MARY GEWORDEN , aarchitect geeft werfsverslagen waar hij niet met eens is met de gang van zaken , zegt ook dat de aannemer hem niet warschuwd voor hij werken die voledig niet volgens plannen worden uitgevoerd , de ingenieur even min . Ik heb een onafakelij architect ingenieur expert de werken laten keuren en ja ales was afgekeurd , na twee jaren spartelen en met de hulp van twee advocaten heb ik geëist dat ze het project terug koopen plus gelede schaden of naar de rechtbank , de aannemer kon niets tegen mijn bewijzen en argumenten in brengen dus hebben ze het projecht terug gekocht en nu zonder akkoord van architect en ingenieurs het mislukt projecht  toch te kooop hebben gezet als nieuwe bouw . Een goede raad als je een nieuw bouw in Brasschaat koopt vraag of de architect en ingenieur hun garantie bevestigen of je bent gezien . 

Kan ik afzien van aankoop ,

Reactie van idur

Er zijn toch plannen ingediend door uw architect bij aanvraag van de bouwvergunning die door u ondertekend zijn.Ik begrijp dus niet op welke plannen de bouwvergunning is afgegeven want de fouten die  u opsomt zijn al geen kleine inbreuken meer  op de  bouwvergunning zoals ze volgens u is goedgekeurd.

Kan ik afzien van aankoop ,

Reactie van HugoCo

Toch best een gespecialiseerde advokaat nemen. Op basis van de reeds uitgevoerde werken kan u eisen dat een reeks werken worden herdaan. Eventueel afbraak en terug opnieuw. Ofwel het contract laten ontbinden wegens onbekwaamheid, met teruggave van de reeds betaalde sommen. Maar dat is advocatenwerk en het kan ook van lange duur zijn.

U zou u ook kunnen laten bijstaan door een derde, die voor u de werken opvolgt en met kennis van zaken tijdig kan ingrijpen. Maar zeker niet betalen voor werken die niet goed zijn uitgevoerd.

Kan ik afzien van aankoop ,

Reactie van kas

Als bij de dading geen overeenkomst kan bereikt worden ,kan  je nog enkel via de rechtbank. Rechter zal een gerechtsdeskundige aanstellen die zijn conclusies zal doorgeven aan de rechter.

Je kan nooit verder gaan met een buitengerechterlijke ontbinding als de dading faalt.  Een dading is juist de mogelijkheid om via een overeenkomst een ontbinding te bewerkstellen tussen de betrokken partijen  buiten de rechtbank om.

Een gerechtsdeurwaarder KAN EN MAG geen conclusies geven, hij kan enkel een staat van bevinding opmaken in een pv dat bewijskrachtig is voor de rechtbank.

Kan ik afzien van aankoop ,

Reactie van Hugo C.

Indien de aannemer voorstelt om het project over te nemen, moet dat gebeuren aan de grondprijs van vandaag. Opgelet met de registratiekosten want deze zijn niet meeneembaar + verloren kosten van architect,. EPB verslaggever en alle andere kosten .

Probeer ook al eens een nieuwe gelijkwaardige bouwgrond te vinden, zo heb je een idee van de huidige waarde van uw bouwperceel + forfaitair bedrag die de gestegen prijzen moet compenseren.

Beste zou natuurlijk afbraak van de huidige constructie zijn, maar of je ooit die kosten zal kunnen recupereren is zeer de vraag. In dergelijke gevallen gaat het bedrijf gewoon failliet.

Kan ik afzien van aankoop ,

Reactie van Charel

Je kan onmogelijk raad krijgen als je niet meer dan dat vertelt. En hier is elke letter van belang, zo is er een groot verschil tussen een contractverbod zoals jij het schrijft, of een contactverbod. Ik vermoed dat je een contactverbod bedoelde ?

Was je de aannemer aan het stalken misschien ?

Kan ik afzien van aankoop ,

Reactie van Watcher

Heb je dan geen, goede, advocaat. Dit kun je niet alleen oplossen, die gasten kennen alle truuken van de foor en als klant kun je daar moeilijk tegenop, zeker als je een leek bent

Kan ik afzien van aankoop ,

Reactie van Malafide aanemer

Schandaaltje , de firma die het project heeft terug moeten koopen ,om een rectzaak te mijden ,zet het terug te koop .Een nieuwe huis met valse papieren ,via de zelfde imo , zonder akkoord van architect en ingenieur.

Chape deels uitbreken

4 reacties ·

Reactie van Malafide aanemer

Leidingen verplaatsen in chappe of beton gaat niet zonder koppelingen , en dat mag niet hè .ier spreek men van cris cras ,Is het een nieuwe bouw of niet ? Het opvolgen van de architect gebeurt via werverslagen , als die er niet zijn of wijgermen die te geven ,zou ik ongerust zijn . Bij stedenbouw erkend men geen cris cras plannen , en van cris cras leningen sprak de bank niet er over !