Livios: Bouwen aan morgen


Luc Vandamme

  Lid sinds 23/10/2012

 • Verbouwer
 • Lid sinds 23/10/2012
 • 1 vraag gesteld
 • 159 vragen beantwoord
 • 14 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 21 bedankjes ontvangen
 • 1 lid bedankt


Luc Vandamme
 • Verbouwer | Woont in Dendermonde
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 · Volgende

ESE IR PANELEN

23 reacties ·

Reactie van Luc Vandamme

... En ja,een warmtepomp met cop 4 kan met 1kw electriciteit toch ook 4 kw warmte opwekken.Dit gebeurt ook in fasen, zou het dan niet kunnen bij een ir paneel waarbij een laser wordt gebruikt inplaats van een compressor ?

grtz

gilberto 

@ Gilberto

Ik reageer niet in de plaats van Charel, maar reageer enkel op het begrip warmtepomp.

Een warmtepomp haalt zijn vermogen niet uit de compressor zoals velen denken. Maar het koelmiddel (gas) haalt de warmte uit de lucht die langs een warmtewisselaar loopt (verdamper of evaporator). Deze verdamper staat buiten en is gekend als de buitenunit en de stroming van energie over dit element wordt verhoogd door de luchtventilator (hulpsysteem) . De compressor dient enkel om het warmtemiddel onder druk te zetten (compressor is ook een hulpsysteem) zodat het achteraf bij het ontspannen in de condensor (combinatie met de warmtewisselaar) zijn warmte kan afgeven aan het verwarmingswater.

De eigenschap van dit koelmiddel moet zijn dat men het kan koelen onder de buitenlucht t° (gebeurt bij het ontspannen in de condensor), zodat het warmte (energie) kan blijven opnemen en dat het samendrukbaar blijft. (vloeistoffen zijn moeilijker samendrukbaar dan gas, vaste stoffen zijn weinig samendrukbaar, vandaar de keuze voor gas dat niet bevriest tot een t° van -25°C  of 5°C onder de buiten t° die nog genoeg energie bevat om te onttrekken)

Dus alle energie komt uit de lucht via de warmtewisselaar buiten (verdamper). De compressor is maar een hulpsysteem om het proces drukverhoging (meer energie voor het zelfde volume) te laten plaats vinden. De condensor zal door het proces van ontspanning deze energie vrijgeven.

Dus als we spreken van een COP A2W35 van 4, bedoelt men dat bij een buitenlucht t° (Air) van 2°C (=A2) en een compressor+ventilatorvermogen van 1 kWh er genoeg warmtemiddel kan samengedrukt en getransporteerd worden om 4 kWh warmte af te geven aan de condensor om water op te warmen tot 35° C (=W35). Bij andere temeraturen (A of W) zal die verhouding veranderen. Zo komt  het  dat  bij de combinatie (A) - 20° C en (W) 37° C de COP gelijk zal zijn aan 1. Dus is er op dat ogenblik geen enkele hefboomwerking meer (1 kWh compressor+ventilator veroorzaakt 1 kWh warmte). Omgekeerd bij de combinatie (A) + 15° C en (W) 30° C zal de COP waarschijnlijk oplopen tot 10, dus dit betekent dat diezelfde warmtepomp voor 1 kWh compressor+ventilatorvermogen 10 kWh warmte zal afgeven via de verdamper aan water van 30° C. 

Dus is het niet de compressor die zorgt voor de warmte. De compressor is hier enkel een hulpmiddel (zoals ook de buitenventilator een hulpmiddel is) om het warmtemiddel samen te drukken en te transporteren.  Het is de capaciteit van het warmtemiddel in combinatie met de eigenschappen van de 2 warmtewisselaars (verdamper en condensor) die de warmte uit het koelmiddel  af aan het verwarmingswater overdragen. 

=> er wordt geen energie gecreëerd in een warmtepomp, er wordt enkel energie afgenomen uit de lucht en doorgegeven aan het verwarmingswater. Dit proces vraagt hulpenergie. De verhouding tussen de afgegeven energie in het verwarmingswater en de toegevoegde hulpenergie noemt men de COP.

=> er is geen vermenigvuldiging of pulswerking van elektronen of vermenigvuldiging van warmte in een warmtepomp! Het is een natuurlijk proces met een fictief positief rendement omdat men hulpenergie vergelijkt met afgegeven warmte energie. Bij andere aanmaakprocessen vergelijkt men de volledige inkomende energie uit de bron (lucht, water, brandstoffen, ...) + de benodigde hulpenergie (compressor + ventilator) met de afgegeven warmte energie. In dit laatste geval heeft een warmtepomp zoals ieder warmte aanmaaksysteem (= normale technische en wetenschappelijke omgeving) een rendement lager dan 100%.

Teaser: Aan u om het negatief rendement te vinden van uw IR installatie (normale omgeving) om zo het positief rendement te kunnen beoordelen.

Te droge lucht in huis

4 reacties ·

Reactie van Luc Vandamme

Ik bevestig Iceberg: Is uw meter wel juist?

Een beter binnenklimaat bekom je door planten in je huis te zetten, zij hebben de eigenschap om vochtregulerend te zijn.

Isoleren van eigen zijgevel

3 reacties ·

Reactie van Luc Vandamme

@ Kris M

Mijn ervaring is anders.

Je kan de dubbele scheidingsmuur (1 op uw zijde en 1 op de grond van uw buur) optrekken zonder toelating van de buur. Tussen deze muren mag je isoleren (meestal geluidsisolatie). Als de buur achteraf bouwt, is hij verplicht de kosten voor het bouwen van deze muur op zijn perceel en de helft van de geluidsisolatie te vergoeden vooraleer hij begint aan zijn project. Zelfs als hij maar een deel van deze wachtmuur gebruikt, is hij nog verplicht de volledige muur over te nemen, zelfs op straffe van stilleggen van zijn project.

Als je enkel de muur op jouw perceel hebt, zonder wachtmuur, mag je deze bekleden inclusief isolatie, om te verhinderen dat er bvb. armteverlies is en vocht indringt in jouw muur. De plaats die je inneemt mag nooit de plaats overschrijden van de wachtmuur (zie boven). Je hebt hiervoor geen toelating nodig van de buur. Als de buur bouwt, mag hij deze bekleding incl. isolatie wegnemen tot de hoogte en diepte die nodig is voor zijn project en vervangen door een eigen muur. Hij zal jouw ook geen enkele vergoeding verschuldigd zijn, hij mag dit zelfs doen zonder jouw toelating bij de start van zijn project. 

Bij een oude muur die te paart staat en waar jouw gebouw bvb iets hoger is dan de buur, mag je ook bij isolatie en vochtbeschermingswerken, dit deel van de muur isoleren tot 9 à 14 cm (op te vragen bij  de gemeente, zelfde als oversteek van rooilijn bij naisolatie van bestaand gevels) over het perceel van de buren. Als de buren de hoogte van hun huis  optrekken tot de hoogte van jouw huis (of daarboven) mogen zij de bekleding en isolatie wegnemen en zijn zij u geen enkele vergoeding verschuldigd.

Warmtepomp maar geen zonnepanelen?

Reactie van Luc Vandamme

(...) Wij hebben de nodige attesten gekregen met de testresultaten om op te nemen in het EPB. Ons E-peil is 30,ons K peil 23 en het EPC 50,72, m.a.w. alle eisen voor een BEN woning.

(...) Een bekwame EPB verslaggever had dit wél moeten weten, vooral omdat we van meet af aan hadden gezegd dat we een BEN woning wilden bouwen.

...

Je hebt je EPB-verslaggever gezegd een BEN-woning te willen en je hebt alle attesten voor een BEN-woning. Wat is dan het probleem?

...

Het probleem is dat de verwachtingen niet ingelost worden. 

De verwachtingen van BEN = bijna ENERGIE NEUTRAAL. Spijtig genoeg heeft de wetgever het BIJNA niet vastgelegd als minder energie verbruiken, maar als energie compenseren is ook wel goed!

Een voorbeeld:

Een BEN woning kan nog steeds een warmtevraag hebben van 80 kWh/m² jaar als de totale energie maar gedeeltelijk gecompenseerd wordt tot E30 door een productie van alternatieve energie, of het nu dezelfde of een andere energievorm is (bvb. elektriciteit) als de gebruikte energie voor de verwarming (bvb. gas), heeft zelfs geen enkel belang.

Voor mij zou het BEN certificaat maar mogen worden gegeven als er bvb. een warmtevraag is van minder dan 25 kWh/m² jaar (zoals BENG reglementering van 2015 in Nederland) en dan pas zou men maar oog mogen hebben voor de compensatie van de verbruikte energie. Ook in Wallonië en Brussel wordt de norm warmtevraag gehanteerd voor nieuwbouw: Daar ligt de grens op 15 kWh/m² jaar en in Brussel wordt dezelfde norm ook gehanteerd voor verbouwing!

Een ander voorbeeld van zo'n certificatie is de "passiefhuis certificatie" en daar wordt in België bepaald dat de warmtevraag onder de 15 kWh/m² jaar moet liggen. In Duitsland is voor ditzelfde certificaat een maximum warmtevraag van 10 kWh/m² jaar vereist.

Als je zo'n concrete zaken (warmtevraag) eist, zal er geen desillusie zijn voor de gebruiker, want dan verbruik je ook minder en is er minder investering nodig om het verbruik te compenseren voor de BEN certificatie.

Het is enkel in Vlaanderen dat de wetgever geen maximale norm warmtevraag heeft opgenomen als certificatievereiste voor nieuwbouw of verbouwing. Daardoor zijn er verwachtingen die niet ingelost worden bij BEN of normale EPB nieuwbouwwoningen. Vlaanderen beperkt zich tot K-peil, S-peil en E-peil voor de certificatie van nieuw- en verbouw woningen. Deze elementen zijn enkel technische eigenschappen van een woning, maar zijn geen garantie voor laag verbruik. De enige echte garantie is de warmtevraag (EPC) en deze is enkel gevraagd bij het verhandelen van de bestaande woningen in Vlaanderen.

Dat het in Vlaanderen verkeerd loopt is de fout van de politiek die te veel geluisterd heeft naar de bouw-lobby (wij weten het beter en zullen het goedkoper doen). In andere Belgische gewesten en in andere Europese landen daarentegen, waar de politiek de geest van de Europese verordening hebben toegepast (warmtevraag), zijn er nu wel al vele echte energiezuinige woningen en hebben de bouwpartners leren werken en innovatief leren werken met de reglementering. Ook is de bouwkost voor energiezuinige woningen er intussen lager dan bij ons in Vlaanderen.

Een mooi voorbeeld hiervan is de discussie hier:

Eddi Bata heeft een nieuw BEN huis van 150 m² met een warmtevraag van 50.72 kWh/m² jaar en dus een totale warmtevraag van 7608 kWh/jaar.  (In Nederland, Duitsland of ander Noord-Europees land zou dit niet voldoen aan enige BEN of andere certificatie)

Ik heb een gewone EPB woning van 234 m² met een warmtevraag van 20.91 kWh/m² jaar en dus een totale warmtevraag van 4892 kWh/jaar, wat 2700 kWh/jaar minder is dan de BEN woning van Eddi Bata voor een veel grotere woning. In procenten: mijn woning is in absolute cijfers 36% zuiniger in energie voor verwarming voor een 56% grotere woning.

Het toeval wil dat we dezelfde DAIKIN warmtepomp (ik heb een oudere versie met iets lagere COP maar met hetzelfde vermogen) hebben en ik verbruik veel minder dan Eddi Bata, door de verminderde warmtevraag. Dit komt omdat de isolatie van mijn huis iets beter is (dus een meerkost van ongeveer 5 EURO/m² gevel en dak). Energetisch gevolg: bij mij heeft de warmtepomp pas moeten werken vanaf 30 oktober dit jaar en bij Eddi Bata heeft ze al gewerkt van eind september, mijn komfortvraag was 21.5°C binnentemperatuur tijdens de dag en 19°C tijdens de nacht. Het verschil laat zich voelen in de opgenomen energie van de warmtepomp voor verwarming: Eddi Bata zal rond de 2800 kWh verbruiken en ik verbruik 1220 kWh op jaarbasis - een verschil van meer dan 50% => een verschil dat ik ook niet zal moeten compenseren met alternatieve energieproductie.

En ik begrijp Eddi Bata (en anderen) als ze zegt "ik heb zoveel geinvesteerd en nog moet ik zoveel betalen". Dit nieuwe (bijna ENERGIE NEUTRALE) droomhuis voldoet niet aan mijn verwachtingen van BIJNA en van ENERGIE NEUTRAAL . Het is de schuld van ... nee, niet van van de EPB want deze berekent wel de EPC (Europese normalisatie) ... maar van de Vlaamse wetgever die niet de juiste prioriteiten heeft gesteld.

Wel Leiepisser, dit is het probleem!

NOTA: Ik vraag mij trouwens af wat er gaat gebeuren als men in 2035 of 2040 een Vlaamse BEN- of andere EPB woning gaat verkopen van 2019 (dus vandaag nog niet gebouwd) en als er dan een conformiteit wordt gevraagd van een maximum warmtevraag van 15 of 25 of maximalistisch zelfs 30  kWh/m² jaar?  en dan heb je deze moderne BEN woning die niet zal voldoen aan de reglementering en dus zal het prijskaartje bij verkoop teleurstellend zijn. Wie van onze politiekers (of lobby-isten) zal dan de verantwoordelijkheid opnemen voor de verkeerde keuzes die zij gemaakt hebben?

Electriciteitsaansluiting: welk vermogen

Reactie van Luc Vandamme

3x230x40=15.92 kVA, maar de bedoeling was waarschijnlijk 3x400x32=22.14 kVA 

formule voor 3 fasen aansluiting: kVA = 1,73 x spanning (Volt) x maximale stroomsterkte / 1000

@ SvenVD

Controleer eerst wat je warmtepomp  nodig heeft voor aansluiting (2 fasig of 3 fasig) en het vermogen van je warmtepomp. De meeste warmtepompen voor woningverwarming (tot een vermogen van 8 kW) kan je trouwens enkel hebben in een 2-fasige aansluiting.

Het is niet verkeerd om toch een driefasige aansluiting van je gebouw te hebben. Maar neem dan de laagste (3f400 20A of 13.84 kVA). Deze aansluiting laat je later toe om bevoorbeeld zonnepanelen te zetten van boven de 5 kWpiek omdat je ze dan kan verdelen over de 3 fasen (wettelijk verplicht vanaf 5 kWp). Zo kan je ook met deze aansluiting later een elektrisch voertuig aansluiten met een snellader. Je kan wel de bekabeling voorzien naar je huis voor 25A zodat je later het vermogen van je aansluiting nog kan laten verhogen indien nodig naar 17.30 kVA. Met de nieuwe digitale (slimme) meter zal dit kunnen met een ingreep vanuit de netbeheerder zonder dat er fysiek iets moet veranderd worden aan je installatie, op voorwaarde dat de bekabeling naar je huis op dit nieuwe vermogen is voorzien.

Een ander voordeel is dat bij de invoering van het capaciteitstarief je met deze aansluiting (20A of 13.84 kVA) het laagste tarief zal betalen voor een 3-fasen aansluiting. Dit capaciteitstarief (tarief op de capaciteit van de meteraansluiting) zal alle andere heffingen voor transport en investeringen vervangen in de toekomst, onafhankelijk van je verbruik. Dit in tegenstelling met vandaag, waar je deze heffingen enkel betaalt voor de kWh die je verbruikt hebt.

Mvg, Luc

Zonneboiler met 2 spiralen, één spiraal aangesloten

Reactie van Luc Vandamme

....

Ik hoef niet overtuigd te zijn van mijn gelijk want ik weet dat ik gelijk heb. Sedert meerdere jaren dimensioneer en bereken ik zulke systemen van verschillende leveranciers. Net zoals u basseer ik me op mijn studies, ervaringen en kennis.

Gefeliciteert met uw eigen gelijk ... en tonnen eigen ervaring en eigen kennis!

Maar niet iedereen heeft uw kennis en uw ervaring ... en uw studies kunnen lezen ...

En toch bestaat er andere kennis ... en ervaring ... met misschien betere resultaten (?) Misschien bij uw eigen leveranciers? of ... ?

Voorontwerp mening

2 reacties ·

Reactie van Luc Vandamme

Beste pietervh,

De enige energetische opmerkingen die ik heb op uw plannen, is:

Er is geen isolatie getekend tussen uw garage en de rest van het huis. Ook de deur naar uw keuken zou ik niet van het type binnendeur inplannen, maar ik zou een isolerende buitendeur met engelse dorpel (luchtdichtheid) als keuze nemen. Plafond van de garage ook bekijken ivm isolatie.

De ventilatiekanalen naar je badkamer, je wc en je slaapkamer 2, zijn niet zichtbaar op dit plan. Er is aan die zijde ook geen schacht voorzien voor water-, ventilatie- en afvoer buizen. Dit moet je toch eens laten verduidelijken door je architect, hoe hij die problemen oplost in dit plan.

Ik zie ook geen plaats waar je de warmteverdelers voor je vloerverwarming van de gelijkvloers kunt plaatsen. Deze mogen niet in de garage, maar moeten in de beschermde ruimte, tenzij je van de garage ook een beschermde ruimte maakt, maar dan zal je een slechte luchtdichtheid van je huis als gevolg hebben omdat je garagepoort niet luchtdicht kan gemonteerd worden en dat de isolatie van een goed geïsoleerde garagepoort onvoldoende is om nog een zeer goede schilwaarde van het volledige huis te bereiken. (misschien wel nog voldoende voor de normen 2018, maar niet meer richting 2050)

De buitenunit van je WP zou ik meer naar de tuin zetten, kwestie van minder kans op geluidsoverdracht naar de bovenbouw. Let ook op de montage van de buitenunit WP zodat de trillingen niet worden doorgezet op de constructie.

Laat de sterkte van je zoldervloer goed berekenen voor je buffervat. De architect kan die plaats ook versterken. Neem je buffervat niet te klein, mijn ervaring is dat 500 liter een groot minimum is en dat je de WP best combineert met een zonnebuffer systeem. 

Laat je plannen eerst goed bekijken en doorrekenen door een EPB man en zorg ervoor dat je een huis bouwt voor 2050 en dat dus dit huis dan ook zijn waarde behouwt tot 2050, zonder dat je energetische wijzigingen moet aanbrengen. En laat je niet vangen door architecten die de huidige normen van 2018 of 2019 als doelstelling hebben. Hiermee bouw je voor het verleden en dit is al zo als de bouw juist af is en voor dat je erin woont. Mijn ervaring is dat je goed de EPB man moet briefen over je energetische doelstelling (2050 ?) en dat dan de EPB man het voortouw laat nemen voor de architect.

Mvg,

Rioolputjes in huis een goed idee??

Reactie van Luc Vandamme

Beste Kas,

De rubber van zo'n deksel rust aan de onderkant op het aluminium frame, bijpassend en meegeleverd met deze soort deksels.

Ik zou best geen vet gebruiken als ik u was, de meeste rubbers desintegreren juist onder invloed van vet. De afdichting is zo al perfect.

Er is trouwens nog een rubber meegeleverd voor rondom het deksel. Als je die wil plaatsen (zeer moeilijk vanwegens weinig speling) heb je ook nog een dubbele dichting. Ik heb ze niet geplaatst.

Mvg, Luc

Werkt mijn zonnepaneel-installatie correct ?

Reactie van Luc Vandamme

Ga naar de volgende link:

re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php

zoek je locatie op de kaart en vul de rechtse velden in (opgepast voor de eenheden: kWp en niet Wp, Zuiden is 0°, ...). Druk op calculate en je hebt een resultaat dat je kan vergelijken (per dag, per maand)

Het gaat wel over 10-jarige gemiddelden, dus ieder jaar kan dit enigsinds afwijken in functie van minder of meer zonneschijn uren. Maar bij mij, op 9 jaar dat ik vergelijk met deze website, is het gemiddelde wel ongeveer juist.

Deze website is van de EU en mag als betrouwbaar worden gekenmerkt.

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 · Volgende