Livios: Bouwen aan morgen


Luc Vandamme

  Lid sinds 23/10/2012

 • Verbouwer
 • Lid sinds 23/10/2012
 • 1 vraag gesteld
 • 200 vragen beantwoord
 • 18 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 26 bedankjes ontvangen
 • 1 lid bedankt


Luc Vandamme
 • Verbouwer | Woont in Dendermonde
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 · Volgende

Bezwaar tegen verkaveling al dan niet terecht verworpen door gemeente?

Reactie van Luc Vandamme

Je hebt gelijk het is een rechtscollege. Bij staatsrecht worden alle administratieve geschillen afgehandeld door rechtscolleges omdat hier ambtenaren en politici deel van uitmaken en voorzitten en niet noodzakelijk juristen zijn. Staatsrecht heeft andere regels dan het burgerlijk recht of het strafrecht waar wel juristen voorzitten en/of zetelen  (bvb handelsrechtbank, arbeidsrechtbank, ... voorzitter is altijd een jurist) en dus hoven en rechtbanken genoemd mogen worden.

En wat betreft "Je mag zelfs uw plannen wijzigen als je een beroep indient bij de Deputatie omdat de procedure toch vanaf nul start (afhankelijk van het project kan de Deputatie eventueel een nieuw Openbaar Onderzoek starten)." is volledig juist als de aanvrager van de vergunning beroep indient tegen de beslissing van het college van schepen en burgemeester over zijn vergunning. Dit is hier niet het geval. Het is een derde partij die bezwaar heeft ingediend en waar het bezwaar werd verworpen door een beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen. Hier is je quote uit de context gerukt en voor deze discussie niet toepasbaar.

Dus nogmaals reageer pas als je kennis en ervaring hebt over een onderwerp, wat duidelijk weer niet het geval was. 

En ... lees ook de reactie van het advocatenkantoor Clabots hierboven, misschien kan je nog iets bijleren.

Mijn huurcontract is geregistreerd op een verkeerde adres , wat nu ?

Reactie van Luc Vandamme

Beste Hugo C.

Hier ga je de mist in. Het huurcontract vermeldt steeds of de woning dient voor een vaste verblijfplaats (huur nieuwe woning) of dient als 2e verblijf (andere wetgeving met andere kosten voor eigenaar en huurder). Het is normaal en verplicht dat het huurcontract voor een nieuwe vaste verblijfplaats of voor een 2e verblijf het adres vermeldt van de huidige vaste verblijfplaats van de contractant (huurder) bij het ondertekenen van het contract. 

In tegenstelling tot wat jij zegt is dit dus zelfs verplicht en als dit niet wordt vermeld kan dit nadelige gevolgen hebben voor de verhuurder, die bij een eventueel proces niet kan bewijzen dat hij alle nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen om tot een wettelijk en duidelijk contract te komen.

De registratie houdt zich niet bezig met de inhoud van het contract, zij registreert enkel. Het kan zijn dat de belastingen vragen aan de registratie om het contract te raadplegen om te controleren of de aangifte van 1 van de belastingplichtigen vermeld in dit contract, hun belastingaangifte wel correct hebben ingevuld volgens de afspraken in het contract. En voorbeeld hiervan is het verschil in aangifte en belastingtarief voor een privaat gebruik of voor een professioneel gebruik (handelshuur)

Buitendeur averechts geplaatst?

Reactie van Luc Vandamme

Scharnieren worden nooit zichtbaar aan de buitenkant geplaatst (inbraakgevoelig).

Je hebt een naar buiten opendraaiende deur gevraagd aan een Belgische firma die enkel ervaring heeft met Belgische gewoontes (naar binnen open draaiende ramen en deuren). In Nederland en Duitsland heeft men andere gewoontes (naar buiten open draaiende ramen en deuren) en heeft men ook de techniek aangepast aan deze gewoontes. Ik heb nog nooit (heel weinig in ieder geval) een Nederlandse voordeur gezien met scharnieren zichtbaar van buiten uit.

Ramen met dubbel glas

3 reacties ·

Reactie van Luc Vandamme

Dubbel glas van de jaren 80 heeft een lambda van 1.8 of meer. Huidig dubbel glas heeft een waarde van 1.1 tot 0.9 en 3-voudig glas heeft een waarde van 0.6 tot 0.5

In de jaren 80 werden de ramen ook nog in de binnenschil van de muren ingebouwd en niet in de isolatieschil zoals vandaag. Dit had tot gevolg dat langs de ramen er heel veel koude werd afgegeven aan de binnenschil. Ook liet de afwerking van de plaatsing van de ramen veel te wensen over, waardoor er heel veel koude langs de ramen naar binnen kan komen. De "chambrans" langs de ramen zullen na meer dan dertig jaar (en na schilderen en behangen) ook niet meer op hun juiste plaats zitten en niet meer zo goed afdichten waardoor je zeker het gevoel krijgt dat de ramen niet goed meer isoleren. Jij denkt dat het te maken heeft met het glas, maar in werkelijkheid gaat het over de plaatsing vaan de ramen. Het heeft dus geen zin om het glas te vervangen door moderner dubbel glas als je de plaatsing van de ramen niet bekijkt en verbetert.

Renovatie budget

2 reacties ·

Reactie van Luc Vandamme

Neem contact op met je gemeente, deze hebben meestal een steunpunt waar architecten je informatie kunnen geven. Je moet wel goed voorbereid daar naar toe gaan. Dat mag met eigen getekende plannen zijn, maar moeten wel vermelden waar er isolatie zit en niet zit. Zij gaan u helpen inzien waar je moet mee rekening houden. Er bestaan ook provinciale steunpunten zoals voor Antwerpen: 

Kamp C - Provincie Antwerpen
Britselaan 20, 2260 Westerlo
Telefoon: +32 (0) 14 27 96 50

Je kan ook via je netbeheerder (gratis) cursussen volgen die je een idee geven welke verbouwingen en technieken je kunt gebruiken bij je bouw/verbouwing.

Aandeel in het permanent werkingsfonds van de VME

Reactie van Luc Vandamme

Aanvulling:

Bij verkoop blijft uw aandeel in het werkingsfonds beschikbaar bij de VME tot de volgende algemene vergadering (AV). Als de afrekeing op de volgende algemene vergadering wordt goedgekeurd, dan is het oorspronkelijk bedrag dat je in het werkingsfonds gestort hebt min het bedrag van de onkosten gedurende de maanden van het boekjaar dat je nog eigenaar was, voor u beschikbaar.

Beschikbaar betekent dat je het moet terugvragen aan de syndicus, na de Algemene vergadering. Men is niet verplicht u dit te melden. Dus vergeet dit niet. Als u het niet terug vraagt blijft dit restbedrag op de rekening van de VME en wordt na 3 jaar eigendom van de VME door opname in de reserves van de VME.

De koper moet altijd zijn basisaandeel (om de kosten van 1 jaar te dekken) storten op de rekening van de VME, als de syndicus hierom  vraagt. De koper houdt best het afschrift van deze storting bij in zijn dossier.

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 · Volgende