Luc Vandamme

Lid sinds 23/10/2012

  • Verbouwer
  • 1 vraag gesteld
  • 226 vragen beantwoord
  • 16 vragen goed beantwoord
  • 40 bedankjes ontvangen
  • 1 lid bedankt
Luc Vandamme Verbouwer Privébericht

Geschiedenis

Rookhinder van buren
7 reacties · · #Bouwen
Reactie van Luc Vandamme

Beste RubenV,

Je bent niet de enige die  hier last van heeft. Het is een zeer moeilijk onderwerp omdat dit op geen enkele wijze gereglementeerd is in België. Er bestaat enkel een WTCB aanwijzing van 10 jaar oud, die geen enkel verplichting inhoudt. (aanwijzing over ventilatie en afstand van de ventilatieopeningen onderling van elkaar en afstand van deze openingen t.o.v. rookkanalen). Deze aanwijzing is zeker niet voldoende zoals je zal zien.

In Nederland heeft men dezelfde problemen en hiervoor is op de website van milieucentraal een aantal interessant beschrijvingen te vinden, die u verder kunnen helpen.

https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/gezonde-leefomgeving/gezond-in-en-om-huis/overlast-van-hout-stoken/

Bekijk
Reactie van Luc Vandamme

Beste JanS,

Ik zou je ook afraden om nog in koolstofverbranding, zoals gas, stookolie, hout of pellets te investeren. De toekomst zal zeker CO2 arm zijn en dus investeren in een warmtepomp is een zeer goed idee. 

Ik stook reeds sinds 2013 met een lucht/water warmtepomp (L/W WP) en een zonneboiler een huis van 237 m² en verbruik gemiddeld voor deze continu verwarming nog geen 1500 kWh/jaar. Ik ben dan ook compleet CO2-vrij en heb dus ook geen enkele ander warmtebron.

Het belangrijkste is steeds een goed geïsoleerd huis dat vooral luchtdicht is en waar een een goede D-ventilatie met warmterecuperatie aanwezig is. Een ander belangrijk punt is dat je best uw warmteafgiftesysteem (vloer- en/of muurverwarming) op zeer lage temperaturen afstemt: maxima tussen 25°C en 35°C (ZLTV). Ook belangrijk is dat je genoeg aparte verwarmingszones inplant met aparte circulatiepompen voor bvb. het professioneel  gedeelte, het privé-leefgedeelte, de slaapkamers en de badkamer(s). De verwarmingsinstallateur moet bekwaam zijn om een goede hydraulische instelling te doen van het warmte afgiftesysteem en dan zal je weinig verbruik  en hoog comfort hebben. In de zomer kan je ook koelen via alle soorten warmtepompen (L/W, geothermie, W/W, Birne/water) en door de juiste circuitopdelingen (zie boven) met circulatiepompen zal je dan ook het juiste comfort kunnen verkrijgen aan de minste koelkost. In ieder geval zal deze kost minimaal zijn als je in zonnepanelen investeert, want het is meestal in de zomer waaar je een slechte zelfconsumptie hebt en hiermee (koelen tijdens de dag in de zomer) kan je dit verbeteren. De zelfconsumptie is een parameter, waarmee in de toekomst je nettarieven elektriciteit mee bepaald worden.

Een geothermische warmtepomp is duur en in feite ecologisch ook betwistbaar. De boorputten zijn duur en je kan deze energiebronnen uitputten, als je er geen warmte in de zomer insteekt. Dit betekent dat je bij deze soort warmtepompen best de hele zomer door je koeling gebruikt zodat je bron terug warmte kan opnemen voor de komende winter. Een ander punt waar je rekening moet mee houden is dat als er iets  gebeurt  (lek/breuk) met de koelmiddelleiding, het koelmiddel de grond en/of de bron kan vervuilen. De beste geothermische warmtepompen zijn dan ook deze met een horizontaal captatienetwerk (birne) op  1m50 diepte onder het gazon van uw tuin, omdat bij een probleem in het captatienetwerk dit probleem steeds kan gelocaliseerd en hersteld worden. Dit is meestal onmogelijk  bij geothermische warmtepompen met diepteboringen, waar men dan overgaat tot een nieuwe boring, wat terug een zware investering is.

Ik heb gekozen voor een aerothermische warmtepomp (lucht/water) omdat deze veel goedkoper is (geïnstalleerd 1/3de van de prijs) en zeker even lang mee gaat. Het verbruik kan iets meer zijn dan bij een geothermisch warmtepomp (in mijn geval is dit tussen 200kWh en maximaal 300 kWh) maar is voor mij de meerkost en de risico's van de geothermische warmtepomp niet waard. ik heb mijn energiehefboom (SCOP) verhoogd door een zonthermisch systeem (zonnebuffer) te installeren, waardoor de SCOP nu al heel dicht bij de geothermische warmtepomp komt. 

Ik heb tot hiertoe geen kosten gehad voor onderhoud of herstellingen en ik ken L/W warmtepompen in idustriele omgeving die al meer dan 30 jaar in gebruik zijn, die nog steeds goed werken en die geen noemenswaardige kosten hebben gehad. Dus de keuze voor een WP en zeker voor een L/W WP is volgens mij een goede keuze.

De zonnepanelen is een fantastische investering, maar zal uw Warmtepomp verwarming meestal niet kunnen voorzien van voldoende elektriciteit, dus je zal nooit onafhankelijk van het net kunnen worden met uw zonnepanelen. Maar dat mag u niet beletten om hierin te investeren. Normaal stemt het vermogen in Wpiek van uw zonnepanelen overeen met uw jaarverbruik in kWh. Toekomstgericht en met een batterijsysteem kan je zelfs tot 2 keer je jaarverbruik investeren in Wpiek zonnepanelen. Dit vermindert je zelfconsumptie, maar geeft je later de mogelijkheid om bvb een elektrische wagen op te laden tijdens de dag met de overproductie van je zonnepanelen en maakt ook een groter batterijsysteem voor je woning dan interessanter, waardoor het comfortniveau en uw onafhankelijkheidsgraad verhoogt. Maar voorlopig is een investering van evenveel Wpiek als het verbruik zeker voldoende ook bij intelligent gebruik van koeling bij een L/W WP in de zomer.

Succes met je keuzes!

Bekijk
Reactie van Luc Vandamme

Beste André,

Daar ben je natuurlijk in een andere juridische omgeving. Je voert een aantal werken uit ddie in het contract beschreven staan. Je wordt dan "virtueel" beschouwd als onderaannemer.

Marleen wenst werken uit te voeren die buiten de koop vallen. Die niets te maken hebben met de contractuele bouw of contractuele afwerking. Daarvoor moet er zich een feit (juridisch is dit voorlopige oplevering) voordoen, wat vastlegt waar de verplichtingen eindigen van de ene contractuele partner en waar de verantwoordelijkheden overgaan naar de andere contractuele partner. 

Bvb. schilderen maakt geen deel uit van de cantractuele afwerking en dus is de controleverantwoordelijkheid van de architect hier niet meer mogelijk tijdens een controle op het onderliggende gedeelte op een later tijdstip.

In jouw geval blijft de architect verantwoordelijk voor de controle der werken die jij doet en als jij iets verkeerd doet en hij keurt het goed, blijft de architect toch verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitwerking ook voor de constructieve ontwerpgevolgen van opvolgende onderaannemers. Dit is in een notedop het grote verschil tussen jouw toestand en die van Marleen.

Bekijk
Reactie van Luc Vandamme

Een week geleden werd dit onderwerp behandeld in de link

https://forum.livios.be/nl/technieken/zonnepanelen---zonneboiler-en-warmtepompen/zonnepanelen-in-het-nieuwe-systeem-zonder-terugdraaiende-teller

Als je onderaan de laatste tussenkomst kijkt, zie je een grafiek met de gevolgen voor mijn factuur met en zonder bijkomend verbruik van bvb. een WP. De grafieken zijn gemaakt met de informatie van mijn verbruiken en opbrengsten in 2018. De  resultaten voor uw persoonlijk geval kunnen lichtjes verschillen door uw verbruiksprofiel, maar het principe blijft hetzelfde zolang je ongeveer evenveel geïnvesteesrd hebt in WPiek zonnepanelen t.o.v. je verbruik in kWh.

De oranje lijn is zonder investering in batterij en zonder verlenging van het prosumententarief.
De groene lijn is met investering in een kleine huisbattterij.
De blauwe lijn is het huidige prosumenten tarief.
De bovenste lijn (lila) is de kost zonder zonnepanelen.
De zwarte lijn is het oude systeem van meer dan 7 jaar geleden.

De grafiek: https://forum.livios.be/uploads/messages/55918/afbeelding24-2.jpg

Bekijk
Reactie van Luc Vandamme

BesteJozefienB,

Ik zou toch een juridisch specialist (advocaat) raadplegen en de installateur (de man die u gefactureerd heeft) samen met Viessman in gebreke stellen.

Ik heb een Laag Energie Woning (LEW), en dus waarschijnlijk iets  zuiniger, en heb vorig jaar (2018) ongeveer 1500 kWh verbruikt met de Warmtepomp en de zonneboiler samen, dit jaar is mijn verbruik in de 1ste winterperiode (januari - maart) met 23% gezakt door het goede weer (positieve kant klimaatverandering?). Dus jouw 7000 kWh verbruik voor de Warmtepomp schijnen me enorm en bevestigt mijn vermoeden dat de plaatsing/instellingen verkeerd zijn.

NB: Mijn totaal verbruik in 2018 was 4480 kWh, inclusief verbruik van de warmtepomp. Mijn bewoonbare EPB oppervlakte, die steeds volledig op dezelfde t° gehouden wordt (dus geen t° verlaging slaapkamers, ...) is 237.72 m².

Bekijk
R waarde
9 reacties · · #Hoe wil ik wonen?
Reactie van Luc Vandamme

Beste Hugo C.

De Vlaamse BEN-normen voldoen nog steeds niet volledig aan de richtlijnen van Europa om tegen 2030 de CO2 uitstoot van gebouwen en woningen terug te te dringen. Dus zijn deze normen voor mij zeker geen referentie als ik een verbouwing doe. Ik wil dat mijn investering langer dan 10 jaar up to date is. Maar dit is een zeer persoonlijke mening ...

...

Dat de passiefnorm in andere landen lager ligt is best mogelijk, dat wordt bepaald door de gemiddelde wintertemperaturen.  Ten noorden van  Finland  is deze anders dan aan de Middellandse Zee, logisch. Wij wonen in een gematigd klimaat aan de Noordzee en ...

Waarom zou in Maasmechelen het geen zin hebben om even goed te isoleren als in Maastricht, of in Maastricht zoals in Aken, of in Aken zoals in 'S Graven Voeren? Hebben die dan een andere rekenmachine en zo grote verschillen van ons? Of kunnen zij niet rekenen of hebben zij een ander toekomstperspectief? Nochthans zij liggen op minder dan een dagwandelafstand van elkaar.

Onze (Vlaanderen) regels en normen voldoen nog steeds niet aan de Europese consensus (richtlijnen ook geldig in Spanje en Italië, ...). Daarom bevestig ik nogmaals, "Dus de minimumwaarden van huidige wetgeving zijn richtlijnen voor het verleden" en denk na vooraleer je een beslissing neemt voor je bouw- en/of verbouwproces.

En de link  www.ubakus.de  zal missschien tot andere rekenresultaten komen dan deze van Hugo C. 

Bekijk
Reactie van Luc Vandamme

Margaret,

Ik bevestig wat Charel zegt en voeg er nog aan toe.

1. om een geldige beslissing om een nieuwe syndicus aan te stellen, moet dit vermeld zijn op de agenda van de uitnodiging van de AV. Als er gewoon opstaat beslissen om het contract te verlengen, betekent dit helemaal niet dat als de AV beslist om niet te verlengen dat er een nieuwe syndicus mag gekozen worden op deze AV. Dit moet dan verplicht deel uitmaken van een nieuwe bijzondere AV. Op deze AV moest dan een beslissing goedgekeurd worden om mandaat te geven aan het bestuur voor 2 of 3 nieuwe syndici te zoeken en deze voor te stellen op een bijzondere AV met dit specifiek agendapunt.

2. Dus het verslag (opgemaakt door een niet volgens de wettelijke procedure aangestelde syndicus) van deze AV wordt ook nietig en onbestaand verklaard op uw vraag aan de rechter.

3. Het bestuur had en heeft nog steeds geen mandaat gekregen om een nieuwe syndicus te zoeken en voor  te leggen op de AV. Dit is een misbruik van bevoegdheid en gaat tegen de wet in (inbreuk). De rechter kan op jouw eenvoudige vraag dit vaststellen en de personen die hiervoor verantwoordelijk zijn ontheffen van hun mandaat in de VME. Dan wordt trouwens de rechter bevoegd om de eerste bijzondere of gewone AV bijeen te roepen, de agenda punten te bepalen en de vergadering voor te zitten. Je kan zelfs deze VME mandatarissen (personen) die de inbreuk gepleegd heeft, vervolgen alleen of met andere mede-eigenaars voor de gevolgen van hun handelingen.

4. als je nu naar de rechter gaat, via uw advocaat die de juiste vorderingen aan de rechter voorlegt, en u wordt  door de rechtbank in het gelijk gesteld, zijn alle kosten voor de procedure voor de VME en kunnen niet (ook niet gedeeltelijk) op u verhaald worden. Kijk ook of er geen andere eigenaars (betrouwbaar) zijn die mee willen stappen in de procedure, want dan zijn zij ook vrijgesteld van de procedurekosten en vallen de kosten enkel te laste van de eigenaren die niet mee gedaan hebben aan de procedure.

5. ga naar je advocaat, leg alle feiten voor, en handel met spoed binnen de wettelijke termijnen want anders kan je rechten verliezen.

Bekijk
Reactie van Luc Vandamme

Dag Jelleh,

Volgens je (beperkte) uitleg, met een goed geïsoleerd huis, zal de lucht/lucht-warmtepomp geen probleem zijn om deze plaats (kinderkamer + mezanine) bij te verwarmen. Dit zal waarschijnlijk zelfs goedkoper zijn dan gas omdat dit type WP een SCOP heeft van tussen 5en 6. 

Ik twijfel er echter aan dat je in alle omstandigheden te veel  elektriciteit produceert met de zonnepanelen. Hieronder heb ik een paar grafiekjes aangehecht met een simulatie van de verbruiken en opbrengsten voor

1. een verbruik van 3046 kWh/jaar normaal verbruik, geen warmtepomp, of elektrische verwarming of  boiler in de verbruikscifers. Het geïnstalleerd vermogen is 4500 Wpiek of een "overinvestering" van 50%. (AFBEELDING22-3046-4500-FLU.jpg)

2. een verbruik van 4489 kW/jaar vaarvan 3046 kWh normaal gebruik (grafiek 1) en een Warmtepompverbruik van 1440 kWh per jaar. Het geïnstalleerd vermogen is 4500 Wpiek of een "normale investering" van 100% van het verbruik. (AFBEELDING22-4488-4500-FLU.jpg)

Je zal zien dat in beide gevallen

(a) de reële bruikbare opbrengst (ook toekomstgericht) zeer weinig is t.o.v. het winters verbruik 

(b) dat u waarschijnlijk meer gebruik maakt van het net dan ooit gedacht.

Voor de volledigheid heb ik ook een grafiek bijgevoegd (AFBEELDING22-3046-4500-BAT.jpg) die het effect laat zien van een batterij in het systeem en de technische aanpassingen die er dan moeten gebeuren, zoals een productievermindering van 40% voor het gedeelte dat je terug stuurt op het net ("ZP direct -"). Verbruik van de woning is nog steeds 4488 kWh/jaar en geïnstalleerd vermogen is ook nog steeds 4500 Wpiek.  Hierdoor zijn de 3 grafieken volledig met elkaar te vergelijken.

Ik hoop dat de grafieken en de uitleg voor zich spreekt. Indien u nog een vraag heeft, en bij verdere interesse in uitleg, mag u natuurlijk vragen stellen of opmerkingen geven.

In ieder geval wat betreft uw lucht-lucht WP, zal volgens mij, uw beslissing meer afhangen van de buiten t° (bepalend voor de COP en dus voor het verbruik) dan van uw zonnepanelen. Met dit type WP (L/L) en de bijhorende hoge COP's kan de opwarming van deze ruimte (die hier ook zeker nog eens beperkt is in tijd) veel goedkoper en ecologischer gebeuren dan met een gasgestookte installatie in het grootste gedeelte van de winter en zeker in de herfst en de lente.

Opgelet de download volgorde stemt niet overeen met de volgorde  in de tekst. Ik  krijg het niet beter ...

Bekijk
Reactie van Luc Vandamme

Wie zonnepanelen legt wordt steeds aangeraden om voldoende te leggen om je volledige jaarproductie te dekken. Dit systeem is natuurlijk uitgedacht voor een enkelvoudig tarief met terugdraaiende teller. We zouden, hopelijk, nog de keuze krijgen voor de terugdraaien. Maar wat als we dat niet doen:

Wij gaan nieuwbouwen, is het dan nog interessant om zoveel panelen te leggen? Of enkel voldoende om wat je kan verbruiken tijdens zonnige momenten? Of kan je misschien beter een tweevoudige teller nemen en minder zonnepanelen?

Beste Bramptje,

Ik heb me dezelfde bedenking gemaakt voor de toekomst. Gelukkig heb ik  nu data van een paar jaar van mijn dagelijkse verbruiken en mijn dagelijkse opbrengsten zonnepanelen. Met deze gegevens was het voor mij mogelijk een analyse en simulatie te maken van de verschillende tariefstructuren en technische verplichtingen om zo de gevolgen voor mijn factuur te begrijpen. 

Omdat ik een warmtepomp heb, heb ik de analyse + simulatie in 2 delen gedaan: 1 keer zonder warmtepomp en 1 keer met warmtepomp. Zie grafieken in bijlage.

Vaststellingen voor de linker grafiek (= zonder WP):

=> het huidige prosumententarief maakt dat je met een zonnepaneelinvestering van evenveel Wpiek als je kWh verbruik, het goedkoopste tarief hebt. Wijk je daarvan af, dan is dit steeds duurder. Snijpunt A geeft deze ideale toestand weer.

=> als er geen garantie komt op 15 jaar huidig regeling en als je op termijn niet investeert in een batterij, dan is de oranje lijn uw nieuwe tarief. Dit is nadelig, het verlengt uw terugverdientijd met 270% in het slechtste geval = u investeert evenveel Wpiek als uw verbruik in kWh (of komt overeen met de huidige optimale investering). In meer zonnepanelen investeren heeft hier weinig zin (de oranje kurve is vrij vlak)

=> de groene lijn is het nieuwe tarief (digitale niet terugdraaiende teller) met een bijkomende investering in een batterij, die juist iets groter is dan je zomers nachtverbruik. Bij mij zou dit een batterij van max. 4 à 5 kWh netto gebruikscapaciteit zijn, voor een gemiddeld zomers nachtverbruik van 3.4 kWh. Investeren in een grotere batterij, heeft werkelijk geen zin voor uw zelfcomsuptie te verhogen.
Dit tarief is enkel goedkoper als je ook kan gebruik maken van een dubbeluurtarief (dag/nacht).  De groene lijn is met dit dubbeluurtarief uitgerekend. Zonder dit dubbeluurtarief is de factuur ongeveer 25 Euro duurder op jaarbasis (vermindert tot 15 Euro als je in 10000 Wpiek zonnepanelen investeert voor hetzelfde verbruik)

Vaststelling voor de rechter grafiek (= met Warmtepomp)

=> het huidige prosumententarief maakt dat je met een zonnepaneelinvestering van evenveel of tot 10% extra Wpiek als je volledige kWh verbruik, het goedkoopste tarief hebt. Wijk je daarvan af, dan is dit steeds duurder. Snijpunt B (met de  blauwe lijn) geeft deze ideale toestand weer.

=> als er geen garantie komt op 15 jaar huidige regeling en als je op termijn niet investeert in een batterij, dan is de oranje lijn uw nieuwe tarief. Dit is nadelig, het verlengt uw terugverdientijd met 260% in het slechtste geval = wanneer u investeert in evenveel Wpiek als uw verbruik in kWh (of het huidig optimum bij prosumententarief). In meer zonnepanelen investeren heeft hier weinig zin (de oranje kurve is vrij vlak) 

=> het nieuwe tarief is de groene lijn, met een bijkomende investering in een batterij die juist iets groter is dan je nachtverbruik. Bij mij zou dit een batterij van max. 4 à 5 kWh netto gebruikscapaciteit zijn, voor een gemiddeld zomers nachtverbruik van 3.4 kWh. Investeren in een grotere batterij, heeft ook hier werkelijk geen zin voor uw zelfcomsuptie te verhogen.
Het nieuwe tarief is enkel goedkoper  dan het prosumententarief, als je in het dubbele van je jaarverbruik (kWh) in Wpiek zonnepanelen investeert.  Het snijpunt C (met de  groene lijn) geeft dit weer.
Een slechter maar goedkoper investeringsalternatief is om enkel te investeren in Wpiek zonnepanelen en batterij (capaciteit > zomers nachtverbruik), dat overeenkomt met je jaarlijks verbruik zonder warmtepomp. Dit wordt aangegeven in snijpunt A (met de  groene lijn). 
Voor degene die nieuw investeert in zonnepanelen met een batterijsysteem,  is steeds geldig:
=> hoe meer je investeert in zonnepalen, hoe meer winst je uit de zonnepanelen zal halen. Een minimum is nog steeds evenveel Wpiek als je verbruik in kWh en een maximum batterijcapaciteit die juist het (zomers) nachtverbruik overtreft. 
=> het nieuwe tarief met investering in batterij (groene lijn in de rechter grafiek) voor een verbruik inclusief warmtepomp, is in feite identiek aan de versie zonder warmtepomp (groene lijn in de linker grafiek) + het verbruik van de warmtepomp (258 Euro - het effect van de zelfconsumptie). De energieopwekking en zelfconsumptie van de zonnepanelen voor het verbruik van de warmtepomp is minimaal (bij mij is deze invloed 10 Euro bij 3000 Wpiek tot [simulatie] 100 Euro bij 9000 Wpiek). Dit komt omdat in de periode dat de WP actief is, er onvoldoende opbrengst (zon) is om een grote invloed te hebben op de zelfconsumptie zelfs inclusief batterij (die dan juist maximaal actief is voor de zelfconsumptie). In die periode zou elektriciteitsopwekking met wind (i.p.v. zon) de ideale oplossing zijn, omdat deze manier van energie opwekking dan zijn hoog rendementsperiode heeft.

Bekijk