Luc Vandamme

Lid sinds 23/10/2012

  • Verbouwer
  • 1 vraag gesteld
  • 335 vragen beantwoord
  • 22 vragen goed beantwoord
  • 47 bedankjes ontvangen
  • 1 lid bedankt
Luc Vandamme Verbouwer

Geschiedenis

Zonnepanelen gemakkelijk demonteerbaar?
11 reacties · · #Energie
Reactie van Luc Vandamme

Beste LaureJ,

Gyproc van een gyprocwand afhalen en vervangen, een ingemaakte kast tijdelijk verplaatsen en ...  tot en met opneuw behangen en verven, kan nog steeds goedkoper en meer meerwaarde bieden dan het dak te verwijderen om isolatie  te plaasten. Als er aan de dakstructuur niets te verbeteren valt, zou ik van dat dak afblijven.

Door langs binnen isolatie te plaatsen bij een klassieke dakstructuur, ben je ook zekerder van de kwaliteit van de luchtdichte aansluitingen op de luchtdihtheid en de geluidstransmissie, dus dit heeft ook blijvende voordelen voor de meerwaarde van deze isolatie.

Je kan je ook informeren of het inblazen van vlokkenisolatie achter de gyprocwanden en achter de ingemaakte kasten, mogelijk is. Dit biedt je meestal een goed resultaat op gebied  van geluidsisolatie, luchtdichtheid en warmteisolatie. In jouw geval kan dit zelfs een "goedkope" en betere oplossing zijn.

Dit alles moet je mee in overweging nemen bij de berekeningen en de totaal evaluatie van je te bereiken doel.

Bekijk
Reactie van Luc Vandamme

Probeer het EAN nummer van de veer terug te vinden. Met dit nummer (internationale standaard voor unieke onderdeelnummers) kan je deze veer waarschijnlijk ergens anders bestellen. Dit EAN nummer kan misschien in andere machine/opstelling/product gebruikt worden, zodat je dit nog steeds kan kopen.

Bekijk
SOD Firma's + Architect
18 reacties · · #Bouwen
Reactie van Luc Vandamme

Watcher,

Dat heeft te maken met de wet Breyne. Maar als je een contract ondertekend hebt waar er geen beroep gedaan wordt op deze wet, dan gelden enkel de contractuele bedingingen.

Bekijk
warmtepomp ja of nee
19 reacties · · #Verbouwen
Reactie van Luc Vandamme

@ allen,

1. Beste Carl VandeCasteele,

Ik apprecieer je inzet om een art-déco villa naar hedendaagse normen te brengen. Dit is een investering die je enkel met veel liefde kan dragen en een echte technische uitdaging vormt. Daarvoor alle respect.

Dat jij, in tegenstelling met mijn tussenkomsten, jouw tussenkomsten nogal kort houdt heeft ook het nadeel van de verschillende interpretatiemogelijkheden. 

Maar ik blijf bij al mijn standpunten. Een principe van het passiefhuis heeft tot doel om geen structurele verwarming te voorzien. Dat we daar nog niet aan gewoon zijn, laat zich blijken in de overinvesteringen die er zijn in dit type woningen. Maar hier, op  deze site, hebben reeds mensen (zoals bvb Charel, die hier ook regelmatig met u reageert) aangegeven dat zij wel in een passieve woning wonen zonder verwarming. ik heb trouwens ook al een aantal woningen bezocht zonder structurele verwarming, zonder dat er sprake was van verminderd comfort.

Jouw analyse van een bestaande schouw en de nieuwe invulling ervan, inclusief je achtergrond uitleg,  is een voorbeeld om te volgen. Jouw invulling van warmteopwekking voor SWW en eventueel voor verwarming, met zonnethermie is zeker een goede zet en is ook zeer complementair aan de L/W warmtepomp die je ook  zal gebruiken. Het is zelfs de beste mogelijke vorm van hybride-oplossing bij warmte aanmaaksystemen. 

Maar als jij referentiecijfers gebruikt om aan te duiden dat een bepaalde energievorm misschien minder klimaat- en milieuvriendelijk is dan je denkt/dacht, dan moet je wel zeker zijn en het juiste cijfermateriaal gebruiken, anders is je informatie volledig verkeerd en geeft dit aanleiding tot interpretaties die niet gewenst zijn.

Jouw hier gebruikte cijfermateriaal geeft het percentage weer van het hernieuwbare deel van alle energieconsumptie (bevestiging van jouw cijfers: zie link Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Share_of_energy_from_renewable_sources_2018_infograph.jpg ) en niet van enkel elektriciteitsproductie/consumptie (zie andere link Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180921-1 ) je ook merken dat er reeds in 2016, al 7 EU-landen waren die meer dan 50% van hun elektrische energie uit hernieuwbare bronnen kunnen opwekken.

Dat de cijfers voor hernieuwbare energie bij de aanmaak van elektriciteitsproductie niet enkel in Europa vrij hoog liggen kan je bevestigd zien en terugvinden in de link  https://www.researchgate.net/figure/Contribution-of-renewable-energy-sources-in-different-areas-electricity-generation-in_fig1_323707975  .    

Dat de cijfers evolueren in de goede richting kan je bvb voor Duitsland (voor België heb ik zo'n goede en interactieve grafieken niet terug gevonden, ... vanwege onze staatsstructuur?) terugvinden voor 2019 https://www.energy-charts.de/energy_pie_de.htm?year=2019 waar je al merkt dat de hernieuwbare poot al 46% (zie de algemene opdeling in de rechter grafiek en ook alle details in de linker grafiek) van de totale elektriciteitsproductie bedraagt. Voor 2020 (zie https://www.energy-charts.de/energy_pie_de.htm?year=2020 ) is dit tot op vandaag al 56% (is dus winter inbegrepen).

Het overgaan naar de elektrische energiedrager in de toekomst voor allerhande toepassingen heeft dus veel voordelen omdat de energie voor deze energiedrager te produceren voor een steeds groter gedeelte uit duurzame hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd.

Daarbij komt dat deze energiedrager (elektriciteit) u de mogelijkheid geeft  om zijn energie met een 100% rendement om te zetten in arbeid (bvb voor uw mobiliteit, voor de economie, ...) in tegenstelling met de fossiele en dus thermische (technieken van uit de industriële revolutie) waar maximumrendementen van veel minder dan 90% worden gehaald voor warmtetoepassingen en rendementen van minder dan 55% voor zuivere toepassingen voor energieomzetting van fossiel naar elektriciteit of voor arbeid (stoommachines, thermische motoren in auto's, vrachtwagens, vliegtuigen, schepen, ...).

Door een slimme toepassing van elektrisch aangedreven technieken, zoals de compressor in een warmtepomp kan men zelfs energie uit lucht, water, grond, ... halen en zo een thermisch rendement van meer dan 300% tot zelfs 500% halen en omzetten in warmte. Dezelfde slimme toepassing van een eenvoudige pomp kan u helpen om warmte te verzamelen en op te slagen met een nog grotere energetische hefboom dan de warmtepomp, namelijk tussen 900% en 3000% bij zonnethermie (zonneboilers en dergelijke).

Dat vele mensen zich laten beïnvloeden door lobbymachines van fossiele en nucleaire groepen die niet de juiste cijfers voor de door hun beoogde doeleinden bekomen (zij willen hun omzet en dus hun verdienmodel behouden), was voor mij ook een "eye opener". Ook ik ben er met men open ogen ingelopen. De grote hoeveelheid van cijfers, de verschillende eenheden, de verschillende energievormen, ... maken dit mijnenveld aan cijfers complex en manipuleerbaar. Daarom gebruik aub enkel officiële cijfers uit officiële rapportages, kijk goed uit wat er effectief gerapporteerd wordt en maak van daaruit uw besluiten, uw meningen en uw communicatie.

2. Architect-expert Paul De Maesschalck

Dank voor de bevestiging van het energetisch voordeel om met zeer lage temperaturen te werken. Maar als je dan die investering voor een grotere warmte afgifte oppervlakte (trouwens goedkoper dan radiatoren of ventiloconvectoren bij nieuwbouw en ingrijpende verbouwing) gedaan hebt, zie ik geen reden (behalve misschien een warmtenet in de toekomst) dat je nog gas/stookolie/pellet condensatieketel of een hybride warmtepomp met gascondensatie  (gas/WP hybride) zou gebruiken. Enkel in een warmtepomp investeren is dan zelfs goedkoper dan in een gas/WP hybride (de hybride oplossing bestaat erin dat de achterliggende merk gebonden sturing de beide apparaten - warmtepomp en gascondensatie - elkaar in cascade aansturen) zou investeren.

Als ik dan toch in hybride investeer, ga ik dan eerder kijken naar een energetisch veel interessantere hybride oplossing, die bestaat uit zonnethermie te combineren met een warmtepomp. Deze oplossing is even duur als de gas/WP hybride, maar zal geen CO2 of fijnstof (klimaat-en milieu belastend) veroorzaken. Daarbij zal de Zonnethermie/WP hybride oplossing veel minder energie verbruiken dan de gas/WP hybride. Ook zal het financieel plaatje er meer dan waarschijnlijk veel goedkoper zijn met deze zonnethermie/WP hybride. Dit is toch mijn ervaring hier en op andere plaatsen.

3. Beste Kris M.

Dat jij zonder verbouwingsaanpassingen en -kosten geen ander systeem kan rentabiliseren dan je bestaande systeem met een gascondensatieketel, is een waarheid als een koe.

Maar de situatie bij nieuwbouwers en bij grondige verbouwers is volledig anders, zij veranderen niet een bestaand systeem, zij ontwerpen, maken (bouwen) een complete woning. Zij vertrekken van een onbeschreven blad tenzij het blad reeds beschreven werd door anderen (zoals jij en ik). Daarom probeer ik altijd in mijn tussenkomsten de achtergrond (technisch, wetenschappelijk, ... ) uit te leggen en te verwijzen naar documentatie. Ik doe hier geen tussenkomsten om het grote gelijk te krijgen over mijn beslissingen uit het verleden, want deze zijn genomen met de kennis van toen en kunnen vandaag al veel beter genomen worden en met veel meer kennis.

Daarom is jouw factuur van 700 Euro voor enkel verwarming en SWW vandaag al veel te duur en achterhaald.  Ook is mijn factuur die op jaarbasis 240 Euro bedraagt voor al mijn energie ook  vandaag al te duur en achterhaald tenzij ik vandaag zou investeren met ideeën van gisteren. En dan zwijgen we nog op de effecten die we bij iedere vorm van investering op het milieu veroorzaken. Deze balans moet ook gemaakt worden met ideeën van vandaag en morgen.

En  nog iets Kris, je kan geen 100 Euro verbruik  meten (zoals je schrijft), je kan wel een verbruik in kWh meten en dan omrekenen naar een monetaire waarde. Maar een monetaire waarde is zeer veranderlijk en is nooit een goede referentie voor de toekomst! Dit is niet toevallig dezelfde waarschuwing die geldt voor financiële investeringen via investeringsfondsen. 

Beste Hugo C.,

Je hebt een goede en (naar jouw instelling, denkwijze) gedurfde investering gedaan met je zonneboiler. Je moet deze niet verantwoorden naar financiële prestaties en interpretaties, maar jouw investering hierin is reeds verantwoord naar energetische en milieugebonden resultaten ... en waarschijnlijk ook naar financiële criteria...

Bekijk
Vloerplaat voor verbouwing
9 reacties · · #Verbouwen
Reactie van Luc Vandamme

Hallo,

Ik ga verbouwen en ben nu de huidige vloer er aan het uithalen.

Die bestond uit:

- Grond

- Magere beton 10cm

- Pe folie

- Chape 12 cm

- Tegels

Ik ga deze dus uitbreken en wat dieper uitgraven zodat ik kan isoleren.

Voor de nieuwe vloerplaat lees ik dat je best 12 of zelf 15cm neemt met een wapeningsnet 8mm. Maar is dat in dit geval wel nodig, want nu ligt er ook maar 10cm zonder wapening en het zal evenveel moeten dragen (op wat isolatie na)?

Zols je waarschijnlijk vastgesteld hebt, maakt de huidige vloerplaat geen deel uit van de stabiliteit van het gebouw. Dan is er ook geen enkele reden om deze te vervangen door een stabielere en duurdere vloerplaat met netten of met versterkingen. De WTCB beschrijft tot hiertoe trouwens enkel deze types vloerplaten die op  de een of andere manier deeluitmaken van de stabiliteit van de woning.

Je kan je huidige betonplaat vervangen door een nieuwe en lager gelegen betonplaat (waar jij van uit gaat), maar je kan evengoed van de gelegenheid gebruik maken om een nieuwe opbouw uit te denken met meer aandacht voor isolatie op de zelfde beschikbare hoogte. Dus de betonplaat niet vervangen door nieuwe beton maar door een volledig nieuwe opbouw (zoals Charel trouwens suggereert). De laatste suggestie (Charel) is waarschijnlijk ook degene die het vriendelijkst is voor je stabiliteit (je verandert niets aan de ondergrond), je portemonnaie en voor het klimaat.

Bekijk
Reactie van Luc Vandamme

Beste Kris,

Ik weet wel dat je je gevoelens over dit onderwerp correct weergeeft.

De wetgever heeft al deze discussies (is dus ook kost aan rechtzaken voor de gemeenschap/ voor de staat) willen vermijden. Kan jij je voorstellen dat iemand een wijziging aan het gebouw aanbrengt en met 13 andere eigenaars (in dit geval heeft het gebouw van vraagsteller 14  appartementen) moet onderhandelen. Want volgens jouw logica is dit een individuele onderhandeling, iedere eigenaar heeft een ander zicht op zijn verliespost en een ander zicht op de meerwaarde van de ander. ... voor de ene eigenaar kan de dakbedekking prioriteit zijn (zoals jij bvb aangeeft), terwijl voor de andere eigenaar het wegwerken van een vochtinfiltratie op een zijmuur prioriteit kan zijn of nog een andere zal de verbetering van EPC hoger inschatten als voordeel (bij verkoopvan het appartement) en zal prioriteit willen leggen op de verbetering van de minder goede of gebrekkige isolatie van het gebouw, enz...

Daarom heeft de wetgever beslist dat het gebouw (de stenen, de grond, de ondergrond, het dak, de nutsvoorzieningen, ...) altijd gemeenschappelijk blijven en alleen vertegenwoordigd worden door quotiteiten "aandelen in " van het gebouw. De individuele eigenaar kan dan ook enkel beslissen over de kleur en het behang binnen in het privatief gedeelte en kan bvb ook niet beslissen over de buitenkleur van de ramen, de kleur van de gang of de lift , enz... De juridische eigenaar blijft steeds de VME (vandaar dat iedere VME een ondernemingsnummer moet hebben). Het is enkel de VME die kan beslissen, die een omgevingsvergunning kan indienen, die rechten kan toekennen binnen het wetgevend kader (dit is bvb. de aanstelling van een syndicus), ... en als er bovendien een gekwalificeerde meerderheid bestaat binnen de vertegenwoordigers van de quotiteiten, die het eigenaarschap van de VME vertegenwoordigen.

Trouwens als een gebouw wordt uitgebreid, veranderen de bestaande quotiteiten niet. Er worden enkel nieuwe bijkomende quotiteiten gecreëerd en de hoeveelheid wordt bepaald door de notaris die daarvoor een formule (uit de goede praktijken) moet hanteren. Met deze oplossing heeft de wetgever verhinderd dat alle eigendomsakten van bestaande eigenaars moeten herschreven worden, men verandert  enkel de basisakte (splitsingsakte want er is een nieuwe splitsing). Ook deze nieuwe basisakte moet eerst worden goedgekeurd voordat de notaris deze mag registreren en dus bindend maken. De kosten voor de nieuwe basisakte moeten ook verdeeld worden over alle quotiteiten van de VME. De syndicus zorgt er dan ook voor dat iedere mede-eigenaar een kopij (op papier of elektronisch) bekomt van deze gewijzigde basisakte.

Bekijk
Isolerende "funderingsplaat"
57 reacties · · #Fundering en kelder
Reactie van Luc Vandamme

Beste Hugo C.,

De wetgever spreekt enkel van wijzigingen aan de stabiliteit van een woning en maakt geen beperkende interprettatie à la Hugo C. als zijnde het in gedrang brengen (een verzwakking) van de stabiliteit, als zijnde beperkt tot een opsomming van mogelijke voorbeeldwerken.

In ieder geval heeft gvg zijn werk goed gedaan en heeft hij contact opgenomen met een architect en een stabiliteitsingenieur. Dus is er geen probleem!

Bekijk