Livios: Bouwen aan morgen


Luc Vandamme

  Lid sinds 23/10/2012

 • Verbouwer
 • Lid sinds 23/10/2012
 • 1 vraag gesteld
 • 200 vragen beantwoord
 • 18 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 26 bedankjes ontvangen
 • 1 lid bedankt


Luc Vandamme
 • Verbouwer | Woont in Dendermonde
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 · Volgende

Geluidsisolatie tussen 2 woningen

15 reacties ·

Reactie van Luc Vandamme

1. EPB houdt geen rekening met geluidsisolatie, noch met water af- of toevoer, noch met architectuur en  ... EPB houdt alleen rekening met energiehuishoudig van een gebouw. 

2. tegemoetkomen aan geluidscomfort (wens van de klant), wordt hier tot uiting gebracht door de maatregelen beschreven in het lastenboek.

3. als er niets beschreven staat in het lastenboek of eender welk ander document, is er ook geen noodzaak om geluidsisolatie te plaatsen (niet dwingend). Maar als er ergens een minste aanduiding is, dan is dit een aanduiding dat dit wel eens belangrijk kon zijn. Dan is de norm S01-400-1 "normaal akoestisch comfort" altijd van toepassing op gebouwen voor bewoning. Dit is dan ook afdwingbaar voor de rechtbank.
De norm S01-400-1 "hoog akoestisch comfort" is enkel afdwingbaar voor de rechtbank als deze specifiek vermeld staat in het contract of enigerlei brochure/schriftelijke communicatie van de verkoper.

4. Er worden nog steeds bouw-/verbouwigscontracten gemaakt waar er bewust geen allusie gemaakt wordt op enige geluidsdemping in enig document/plan. In deze gevallen is dan ook de S01-400-1 norm niet van toepassing. Hier wordt natuurlijk ook bewust van gebruik gemaakt door de opdrachtgever om bvb. te vermijden dat een gemeenschappelijke muur (bij verbouwing van huizen en appartementen) moet ontdubbeld worden (= oppervlakteverlies voor de opdrachtgever na verbouwing). 

Isoleren met PUR

9 reacties ·

Reactie van Luc Vandamme

Beste Stephan , 

...

Dat zijn zo van die verhalen die door niets gestaafd worden. "Pur staat sterk ter discuties" . Wat precies? De kwaliteit? Recyclage? Het is typisch dat de enige argumentatie angst is. Angst dat de woning later minder waard gaat zijn? Nagenoeg ieder nieuwe woning wordt met pur/pir geïsoleerd. Het isoleert goed en is stabiel, de levensduur van de isolatie is onbeperkt en het laat zich gemakkelijk verwerken. En CO2 neutraal bestaat niet. Voor iedere menselijke activiteit is er een CO2 label. Men kan dat wel verbloemen of minimaliseren maar het is er. Een boom,een CO2 eter, die men om hakt om pellets te maken is niet milieuvriendelijk. 

Wat precies?

Bij vloerisolatie met polyurethaan wordt het materiaal als schuim tegen de onderkant van de vloer gespoten. In het blaasmiddel zitten HFK's (fluorkoolwaterstoffen). De gebruikte HFK's zijn zeer krachtige broeikasgassen, tussen de 800 en 3200 keer sterker dan CO2. Om die reden worden deze HFK’s voor gespoten vloerisolatie per 2023 verboden.

...

https://www.milieucentraal.nl/persberichten/2017/milieu-effecten-van-vloerisolatie-met-gespoten-pur-schuim-met-hfk-s-als-blaasmiddel/

Referenties Crepi

7 reacties ·

Reactie van Luc Vandamme

Bij mijn verbouwing heb ik ook een crépi aannemer aangesteld, die met het Sto systeem werkt. De mensen in zijn firma hadden een goede opleiding genoten en wisten heel goed waar ze mee bezig waren. Het systeem staat nu  6 jaar tot mijn tevredenheid.

De architect, de EPB verslaggever en de aannemer zullen best (samen) bepalen of er mechanische bevestiging (met pluggen) nodig is van de isolatie. Ook is het aan de architect om te bepalen hoeveel de  oversteek van aluminium profielen (aan een plat  daak of aan ramen) , dakaansluiting, enz.. moet zijn. Als je een goed contact met en vertrouwen hebt in je architect, zou ik  zeker zijn voorkeuren voor zo'n aannemer in aanmerking nemen.

Meestal is een mechanische bevestging niet nodig. Enkel vanaf 10 meter hoogte of bij grote oneffenheid van de te bekleden muur, komt dit in aanmerking. Mechanische bevestiging heeft een negatieve invloed op uw werkelijke en ook  EPB warmteverliezen, dus zo veel mogelijk vermijden en zeker niet toepassen als er geen noodzaak voor bestaat.

Aansluiting riolering - vooraan / achteraan ?

Reactie van Luc Vandamme

  
... Ik denk dat je de term  "mogelijk overstromingsgevaar" niet te letterlijk moogt nemen. Het stelt enkel de overheid wat uit de wind ingeval van overstroming. ...

...

Beste Hugo C.

De overheid communiceert over het gevaar
... en communiceert niet om zich uit de wind te stellen. Dat laatste hoeft ook niet! Ze hebben de gevolgen van schades natuurrrampen al lang geprivatiseerd via de brandverzekering ...

Trouwens ik ga ook akkoord met het antwoord van Charel. Het enige logische en met het meeste respect voor natuur en klimaat.

Isolatie buitenmuren

12 reacties ·

Reactie van Luc Vandamme

(1) Een niet-geventileerde luchtspouw draagt altijd bij tot de isolatie van de muur... 

(2) Je vergeet dat veel eigenaars/verbouwers  hun pas aangekochte woning in stappen renoveren, afhankelijk  van de financiële mogelijkheden en de tijd voor de doe-het-zelvers.

(3) Indien de ramen voldoen zal men deze laten zitten (gewoonlijk over de spouw en deels op de binnenmuur). Vensterbank en omlijsting binnen blijven  onaangeroerd. De isolatie wordt aan de buitenzijde op de gevel bevestigd. Ter hoogte van de vensters  is er weliswaar  een discontinuïteit in de U-waarde meer die is er toch door de overgang van muur (U~=0.20) en venster (Uf~=1.3). Daar nog geen problemen ondervonden.

(4}Maar inderdaad, bij... , met een bescheiden steun op de binnenmuur.

(5) De plaatsingskosten zijn wel iets duurder mede doordat de luchtdichtheid  moet bekomen worden met type Alubond-tape ipv siliconen of Pur-schuim.

... 

(6) Dat zegt voldoende denk ik. Bestaande gebouwen na-isoleren  vereist steeds het sluiten van compromissen tussen het beoogde resultaat, de omvang van de werken  en de kostprijs. En dat men daar niet volgens de EPB-normen anno 2019 kan werken  is meer dan logisch.

Mijn opmerkingen:

(1) lucht is een geleider en heeft weinig isolerende eigenschappen. Daarbij zal de geleidbaarheid van lucht voor warmte verhogen met de vochtigheidsgraad.

(2) doe het zelf of in stappen renoveren, staat geen goede renovatie in de weg. De opeenvolgende stappen intelligent bepalen is wel de sleutel tot succes. Onlogische stappen zoals bvb eerst behangen en 2 jaar later ektriciteit vernieuwen zullen nooit bijdragen tot het verkrijgen van een luchtdicht gebouw of bijdragen aan een financieel interessante verbouwing.

(3) een overgang van u-waarde aan een accumulerende (energiebuffer) functie, zal natuurlijk geen zichtbare problemen veroorzaken (vocht, schimmel), zolang de toegevoerd warmte energie het energieverlies compenseert. En dan zitten we terug bij het verschil tussen energiezuinig bouwen en het kan niet (of was het nu wel?). 

(4) Daarom zal een goed gemonteerd raam met geen mm steunen op een muur met accumulerende functie (muur aan het binnenspouwblad}. Men kan wel bvb het raam inbouwen in een houten kader (bij crépi-isolatie systeem oplossingen) en dit kader vastzetten in de muur en de tussenruimte opvullen met bvb soepel isolerend schuim . Of bij spouwmuur bouw, het raam laten rusten op de buitengevel. Dit werd in Nederland, Duitsland, DK, NO, SE, OS, F, ... al systematisch toegepast sinds 1948... En toen zonder dat er noodzakelijk geïsoleerd werd. 

(5) plaatsingskosten zijn niet duurder dan in andere landen. Je hebt ook goedkopere strips dan degene die jij aanhaalt, je hebt zelfs een Belgisch systeem die de hele wereld verovert voor het plaatsen van ramen (Soudal uit Turnhout) met hun SWS systeem (Soudal Window System) 

(6) Met een klein beetje basiskennis en met wat ingehuurde studiekennis, zal je niet verbouwen voor het verleden. Normen van vandaag zijn binnen 2 jaar verouderd en dus wat jij vandaag beschouwt als maximum norm, beschouw ik als minimum norm omdat ik wil dat mijn huis na 2050 nog leefbaar en betaalbaar is en daar bovenop nog verkoopbaar is voor meer dan alleen de waarde van de grond. 

Gasketel of Warmtepomp? - Renovatie oud huis

Reactie van Luc Vandamme

@luc van Damme: een hele boterham om uw betoog te verwerken. Toch al dit: 

...

30% minder CO 2 uitstoot kan je ook bekomen door nog 30% beter te isoleren.Dit geeft 30%  minder in het jaarverbruik en zo bekomt men hetzelfde effect . Met dit voordeel dat het geen onderhoud en voortdurende aandacht vraagt. Want veel energiebesparende installaties vragen al een enorme technische bagage van de installateur laat staan van de klant om het optimale uit de installatie te halen. 

...

Hugo,

Voor zover ik kan nagaan (met mijn beperkte kennis) is je bovenstaande uitspraak onwaar.

Een rijhuis bvb. heeft 2 muren grenzend aan de buren, die niet geïsoleerd hoeven te worden (men gaat ervan uit dat er een gelijkheid van t° bestaat bij beide buren => dus geen verliezen of winsten). Deze gemeenschappelijke muren zijn in vele gevallen al meer dan 60% van de verliesoppervlakte. In de overige 40% (muur aan de straat en muur aan de tuin) staan ook nog eens vensters, die nemen ook nog eens ongeveer 40% van de overgebleven oppervlakte in beslag. Dus de te isoleren verliesoppervlakte van een rijhuis is maar 24% van de totale verliesoppervlakte van alle muren (dak en vloer is nog niet in rekening genomen, anders kom je uit op minder dan 15% van de verliesoppervlaktee voor een rijhuis). Zonder rekening te houden met ventilatieverliezen of met luchtdichtheidsverliezen en met 24% van de oppervlakte muren te verdubbelen in isolatie, ga je zeker niet 30% energie besparen, tenzij ik hier een basis energiewet niet ken.

Dezelfde redenering en berekening kan je toepassen voor een halfopen en een open bebouwing, waar de winsten ietsje beter zijn dan in een rijhuis. En bij een appartement is het resultaat nog triestiger.

Het verdubbelen van de isolatiedikte (vanaf een bepaalde dikte/waarde) geeft ook geen verdubbeling van het effect minder warmteverliezen (de eerste cm brengt de grootste winst, ... en spijtig genoeg is die grootste winst te klein) . Dus er is  geen lineair verband tussen isolatiedikte en warmteverliezen. Ook daarom is deze uitspraak onwaar.

Op een gegeven ogenblik (isolatie en luchtdichtheid is reeds uitgeput) moet men wel werken met technieken zoals ventilatie met warmterecuperatie om warmteverliezen te beperken.
Of moet men met energiehefbomen werken, zoals een WP die 4 à 5 eenheden energie uit lucht of water/grond halen, met de hulp van 1 eenheid elektrische (hulp)energie.
Moet men zonnewarmte verzamelen en opslaan met de hulp van een klein pompje (= 0.05 kWh elektrische hulpenergie per actief uur) dat water verplaatst naar collector om op te warmen, ....
En kan men misschien ook elektrische energie produceren en opslaan (zonnepanelen, batterijen, waterstof, ...) als dit concurrentieel is met de markt (optimalisatie van uw energie aankopen) 

Pomp waterput zuigt geen water meer op

Reactie van Luc Vandamme

Bedankt voor je reactie.  Heb ik net gedaan maar spijtig genoeg in mijn geval niet de oplossing.

...

Heb je je pomp opgegoten na de herstelling? 

Want anders is dit hetzelfde effect als voor de reparatie.

Onregelmatigheid bij affichering bekendmaking omgevingsvergunning

Reactie van Luc Vandamme

@ Suzanne,

Nee gemeenten mogen niet afwijken van de ruimtelijke structuurplannen voor het afleveren van een omgevingsvergunning. Ruimtelijke structuurplannen zijn de bevoegdheid  van de hogere overheid (provincie, Vlaamse gemeenschap). Dus als je daar wil van af wijken moet je je omgevingsvergunning via de provincie of de Vlaamse gemeenschap verkrijgen door als vergunningsaanvrager in beroep te gaan tegen een afgewezen beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Gemeenten mogen ook niet afwijken van dwingende adviezen. Het schepencollege kan wel afwijken van niet dwingende adviezen. (=> dus aan u om op de gemeente alle gedetailleerde adviezen op te vragen en te vergelijken met de omgevingsvergunning, wil je een dossier opbouwen)

Een beroep instellen voor de Raad is geen eenvoudige zaak (ervaring) en je bent best een gespecialiseerd advocaat aan te stellen. Een verkeerde of late datum van indiening, een verkeerde of late betaling van rolrechten, ... is al genoeg om het beroep niet te behandelen (onontvankelijk). De verkeerde affichage kan door jou niet ingeroepen worden als je geen bewijzen (via gedateerde foto's, PV's, ...) hebt. Je enige kans is een beroep in te stellen voor een administratieve fout zoals afwijken van de ruimtelijke structuurplannen (afwijken is niet de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen) , maar je moet dit kunnen bewijzen.

Ik wens je wel veel succes en veel moed en een goede advocaat!

Nieuwe wetgeving verwarmingsketels

Reactie van Luc Vandamme

...

Hugo, volgens mij zijn dieselwagens vooral schadelijker voor het milieu omwille van de veel grotere fijnstof uitstoot dan bij benzinewagens.

Zowel CO2 als fijnstof moeten zo snel en zo veel mogelijk worden teruggedrongen, maar fijnstof lijkt mij iets dringender.

Dat is inderdaad juist.

... Als je 25 jaar terug over de brug reed in Vilvoorde doorheen de bruine licht toxische wolken dan was er geen vuiltje aan de lucht, evenzo in de Gentse kanaalzone of het havengebied in Antwerpen. Nu dat men het niet meer kan zien of ruiken komt men af met oncontroleerbare fijnstofgehaltes en de nodige repressieve  maatregelen om uw auto te vervangen door een nieuw exemplaar. Een auto vroegtijdig  vervangen door een nieuwe en  de afgedankte auto recycleren  veroorzaakt ook een CO2 uitstoot. Maar daar zwijgt men wijselijk over. 

Meer dan 25 jaar geleden (40 jaar) werd de Marly (grootste  oorzaak van de koolstof en fijnstof uitstoot) aan de brug van Vilvoorde gesloten (en er was toen al protest van omwonenden en kleine bedrijven) en de sanering heeft ook nog 30 jaar in beslag genomen. Dit heeft de gemeenschap heel veel geld gekost want er werd een technisch faillissement uitgesproken waardoor wij hebben betaald.

Auto's worden nu veel later "weggesmeten" dan in de jaren 50, 60 en 70 van vorige eeuw. Toen was 10 jaar en 150000 km een absolute limiet. Het is pas vanaf de jaren 80 en 90 (met de opkomst van verzinkte carrossserieën en nieuwe staal en plasticsoorten) dat de levensduur werd verlengd. Er rijden nu nog diesels en benzines rond van eind jaren 80 met 300000 km en meer, die misschien toch best uit het verkeer worden gehaald, deze hebben al lang niet meer hun toenmalige originele uitstoot door sleet en gebrek aan onderhoud. Auto's worden al sinds de de jaren 90 ontworpen met recyclage in het achterhoofd (alle onderdelen worden gemerkt). Nu worden auto's voor 90% gerecycleerd, waar ze vroeger werden gedumpt of verbrand om het staal achteraf te kunnen hergebruiken.

Bij recyclage zal de CO2 uitstoot afgezet worden tegen de verminderde CO2 uitstoot die het nieuw product zal hebben. Daarmee is recyclage een CO2 neutrale of CO2 verminderende activiteit. Daarbij komt ook nog het voordeel van de gondstofbesparing.

Dit moet niet wijselijk verzwegen worden, dit moet misschien juist uitgelegd worden.

ESE IR PANELEN

27 reacties ·

Reactie van Luc Vandamme

... En ja,een warmtepomp met cop 4 kan met 1kw electriciteit toch ook 4 kw warmte opwekken.Dit gebeurt ook in fasen, zou het dan niet kunnen bij een ir paneel waarbij een laser wordt gebruikt inplaats van een compressor ?

grtz

gilberto 

@ Gilberto

Ik reageer niet in de plaats van Charel, maar reageer enkel op het begrip warmtepomp.

Een warmtepomp haalt zijn vermogen niet uit de compressor zoals velen denken. Maar het koelmiddel (gas) haalt de warmte uit de lucht die langs een warmtewisselaar loopt (verdamper of evaporator). Deze verdamper staat buiten en is gekend als de buitenunit en de stroming van energie over dit element wordt verhoogd door de luchtventilator (hulpsysteem) . De compressor dient enkel om het warmtemiddel onder druk te zetten (compressor is ook een hulpsysteem) zodat het achteraf bij het ontspannen in de condensor (combinatie met de warmtewisselaar) zijn warmte kan afgeven aan het verwarmingswater.

De eigenschap van dit koelmiddel moet zijn dat men het kan koelen onder de buitenlucht t° (gebeurt bij het ontspannen in de condensor), zodat het warmte (energie) kan blijven opnemen en dat het samendrukbaar blijft. (vloeistoffen zijn moeilijker samendrukbaar dan gas, vaste stoffen zijn weinig samendrukbaar, vandaar de keuze voor gas dat niet bevriest tot een t° van -25°C  of 5°C onder de buiten t° die nog genoeg energie bevat om te onttrekken)

Dus alle energie komt uit de lucht via de warmtewisselaar buiten (verdamper). De compressor is maar een hulpsysteem om het proces drukverhoging (meer energie voor het zelfde volume) te laten plaats vinden. De condensor zal door het proces van ontspanning deze energie vrijgeven.

Dus als we spreken van een COP A2W35 van 4, bedoelt men dat bij een buitenlucht t° (Air) van 2°C (=A2) en een compressor+ventilatorvermogen van 1 kWh er genoeg warmtemiddel kan samengedrukt en getransporteerd worden om 4 kWh warmte af te geven aan de condensor om water op te warmen tot 35° C (=W35). Bij andere temeraturen (A of W) zal die verhouding veranderen. Zo komt  het  dat  bij de combinatie (A) - 20° C en (W) 37° C de COP gelijk zal zijn aan 1. Dus is er op dat ogenblik geen enkele hefboomwerking meer (1 kWh compressor+ventilator veroorzaakt 1 kWh warmte). Omgekeerd bij de combinatie (A) + 15° C en (W) 30° C zal de COP waarschijnlijk oplopen tot 10, dus dit betekent dat diezelfde warmtepomp voor 1 kWh compressor+ventilatorvermogen 10 kWh warmte zal afgeven via de verdamper aan water van 30° C. 

Dus is het niet de compressor die zorgt voor de warmte. De compressor is hier enkel een hulpmiddel (zoals ook de buitenventilator een hulpmiddel is) om het warmtemiddel samen te drukken en te transporteren.  Het is de capaciteit van het warmtemiddel in combinatie met de eigenschappen van de 2 warmtewisselaars (verdamper en condensor) die de warmte uit het koelmiddel  af aan het verwarmingswater overdragen. 

=> er wordt geen energie gecreëerd in een warmtepomp, er wordt enkel energie afgenomen uit de lucht en doorgegeven aan het verwarmingswater. Dit proces vraagt hulpenergie. De verhouding tussen de afgegeven energie in het verwarmingswater en de toegevoegde hulpenergie noemt men de COP.

=> er is geen vermenigvuldiging of pulswerking van elektronen of vermenigvuldiging van warmte in een warmtepomp! Het is een natuurlijk proces met een fictief positief rendement omdat men hulpenergie vergelijkt met afgegeven warmte energie. Bij andere aanmaakprocessen vergelijkt men de volledige inkomende energie uit de bron (lucht, water, brandstoffen, ...) + de benodigde hulpenergie (compressor + ventilator) met de afgegeven warmte energie. In dit laatste geval heeft een warmtepomp zoals ieder warmte aanmaaksysteem (= normale technische en wetenschappelijke omgeving) een rendement lager dan 100%.

Teaser: Aan u om het negatief rendement te vinden van uw IR installatie (normale omgeving) om zo het positief rendement te kunnen beoordelen.

1 2 3 4 5 6 7 8 · Volgende