Livios: Bouwen aan morgen


Luc Vandamme

  Lid sinds 23/10/2012

 • Verbouwer
 • Lid sinds 23/10/2012
 • 1 vraag gesteld
 • 141 vragen beantwoord
 • 11 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 16 bedankjes ontvangen
 • 1 lid bedankt


Luc Vandamme
 • Verbouwer | Woont in Dendermonde
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 · Volgende

Rendement photovoltaïsche panelen

Reactie van Luc Vandamme

Iedere nieuwe digitale meter is een slimme meter als je er de juiste software op zet. Oorspronkelijk was het de bedoeling een beperkte "slimme" software te installeren zodat iedereen kon gebruik maken van een beperkt aantal basisfuncties. Deze basissoftware was oorspronkelijk een relatief kleine kost (door het groot aantal licenties werd de prijs hiervoor gedrukt). De wetgever (Vlaamse regering en hun meerderheid in Vlaams parlement) heeft er echter voor gekozen om de vrije markt te laten spelen voor deze "slimme" software, tegen het advies in van VREG en Fluvius. 

Het is altijd de bedoeling geweest van de netbeheerders en netverdelers om een beter zicht te krijgen op verbruiken en injecties op het net om het evenwicht tussen beiden te kunnen bijsturen. Met de Ferraris meter was dit niet mogelijk. Het is enkel met een digitale meter, aangesloten op het internet, dat dit mogelijk wordt. Zo kan men ook de investeringskosten voor het laag-, midden- en hoogspanningsnet (transformatoren en sturingen) beter inplannen en zo onder- en overinvesteringen (verkeerde netwerkkosten) verhinderen.

Een voordeel is natuurlijk ook dat men geen meteropnemers meer nodig heeft, waardoor dat dit nevenargument helpt bij het terugverdieneffect van de investeringskost (deel van de netwerkkost) van deze digitale meter.

Sowieso heb je geen keuze om deze meter te aanvaarden of te weigeren. Al de meters (Ferraris of digitaal) zijn eigendom van de netverdeler en jij betaalt hiervoor een netwerkkosten en installatiekosten. Het is normaal dat deze eigendom zijn van de netverdeler. Je moet ze beschouwen als een kassa in de supermarkt, die is ook niet jouw eigendom en de afschrijvingskosten hiervan worden ook in de prijs (marge) van de verkochte producten meegerekend. De installatiekosten (bijna de grootste kost van de nieuwe digitale meter) worden bij deze vervanging in de netwerkkosten opgenomen. Als de vervanging gebeurt op jouw eigen initiatief dan worden deze als persoonlijke kosten aangerekend. Weiger je toegang tot de meter, dan worden alle kosten (transport tot en met eventuele gerechtelijke kosten) als persoonlijke kost aangerekend. 

Besluit: Als je de netwerkkosten wil drukken in de toekomst is één van de belangrijke elementen deze digitale meter. De kosten voor het slim maken van deze digitale meter werd door de Vlaamse regering bij de gebruiker gelegd. De andere elementen (vreemd aan het zuivere onderhoud en behoudsinvesteringen) die in de netwerkkosten worden opgenomen, zoals Vlaamse subsidiemaatregelen en andere openbare kosten werden verschoven van de Vlaamse gemeenschap (politiek)  naar de netverdelers. Ze worden dus bepaald door de Vlaamse regerering en hun meerderheid in het parlement en niet door de netverdelers. De winsten die netverdelers maken, gaan integraal naar de gemeenten en is een grote bron van inkomsten waarmee enkel (wettelijk vastgelegd) de gemeenten gefinancierd worden en is een vorm van budget(= verborgen belasting)verschuiving van de Vlaamse Overheid naar de burger.

De huidige Vlaamse regering met hun meerderheid in het Vlaams parlement, heeft bvb. al de huidige en vorige subsidiemaatregelen verschoven naar de netwerkverdeler (FLUVIUS). Hierdoor zijn de netwerkkosten dan ook fors gestegen tijdens de laatste legislatuur.

Zonnepanelen met digitale teller

Reactie van Luc Vandamme

De groene meter is een officiële meter die nu al gebruikt wordt door Fluvius voor het uitbetalen van de GSC's. Deze meter is een officiële meter warvan de karakteristieken bij wet zijn vastgelegd. Fluvius heeft ook door het Vlaams decreet de mogelijkheid om deze meterstanden te controleren en op te nemen. Fluvius doet dit nu al bij meterstandaangiftes die verdacht hoog lijken. Ik zie geen enkel reden waarom deze meters niet mogen gebruikt worden om een kostenverdeling te doen voor de facturatie.

Pellets met certificaat zijn gemaakt van hout van bomen die herbeplant worden. Daarom worden gecertificeerde pellets wereldwijd beschouwd als CO2 neutraal. Natuurlijk zal er CO2 vrijkomen bij verbranding en daarom zijn pellets niet CO2 vrij. Tegen 2050 moet al onze energie die we gebruiken in de private, gemeenschappelijke en voor een groot deel ook de industriële omgeving volledig CO2 vrij zijn. Daarom is het geen goed idee om nu voor de lange termijn nog te investeren in energie die CO2 uitstoot. Een pelletkachel, hoewel deze CO2 neutraal kan zijn,  is een lange termijn investering en dus  moet je goed nadenken of je hierin nog wil investerren.

Vervanging warmptepomp voor bestaand netwerk grond-grond warmtepompsysteem

Reactie van Luc Vandamme

Nick je hebt principieel gelijk, maar toch moet er nagegaan worden of de materialen van buizen, dichtingen en koppelingen het nieuwe warmtetransportmiddel (water of water met een antivriesmiddel) duurzaam  verdragen. Het oorspronkelijke warmtetransportmiddel was R404 gas. Het kan ook goed zijn dat de lengte (oppervlakte collector) van het brinesysteem met R404 gas van Masser (met directe ontspanning) niet voldoet om genoeg warmte (energie) op te vangen om met een brine/water warmtepomp te werken.

Ook is het niet zeker of de vraag van @annklus juist werd geïnterpretteerd en geanalyseerd door de commerciële persoon bij Daikin. Deze kan het verband over het hoofd hebben gezien (niet slim) tussen dit Masser systeem en de brine/water warmtepompen van Daikin. Dus ik zou de vraag opnieuw stellen en vragen om technische bijstand om dit probleem op te lossen, want volgens mij is hier ook een oplossing mogelijk.

Nieuwbouw: EPB 2021 prijs ruwbouw en lening

Reactie van Luc Vandamme

Metz,

Je moet je afvragen of je een huis gaat bouwen voor 2020 of dat je wil dat dit huis ook zal voldoen aan de normen van 2050: CO2 vrij en weinig energie verbruiken. Het korte termijnzicht "ik MOET" voldoen aan de normen van vandaag kan je zuur opbreken in de toekomst omdat je voortdurend zal moeten blijven investeren of dat de verkoop- en bewoonbaarheidswaarde van je nieuwe huis blijvend zal dalen.

Als je nu investeert in een toekomstgericht gebouw dat CO2 vrij is en dat weinig energie nodig zal hebben, vraagt dit niet noodzakelijk meer of duurdere invsteringen in de ruwbouw maar vraagt dit vooral aandacht in hoe de ruwbouwwerken worden uitgevoerd. Ook is de planning van lichttoegang (vensters) en de combinatie ervan met warmteverliezen/winsten in de eerste planning van cruciaal belang en dit is zonder meerkost in deze fase, om dit doel te bereiken. Hoe je dan achteraf de techneken invult is dan een kwestie van beperkte meerkost (bij mij was deze meerkost 5% om alles CO2 vrij te krijgen).

1500 Euro/m² inclusief BTW is realistisch voor de bewoonde ruimte (ik heb ook 237 m² bewoonde ruimte + 103 m² garage), maar vraagt heel veel uitdokteringswerk tijdens de planning. Alle weizigingen die je na de planning doet (tijdens of juist voor de uitvoering) zijn duurder dan de besparingen die je verwezenlijkt door het eigen werk. Ik heb bvb. aan het planningswerk 2 jaar besteed en heb dan ook achteraf een deel van de binnenafwerking zelf gedaan waardoor dit budget niet werd overschreden. Achteraf gezien had ik door nog betere planning nog zeker 30 Euro/m² kunnen besparen, waar ik nu al in de planningsfase 240 Euro/m² heb bespaard. Deze 2 jaar is niet alleen met architect en EPB verslaggever zoeken naar optimalisaaties en vereenvoudigingen, maar ook actief op zoek gaan naar ideeën om deze voor te leggen aan je architect en EPB verslaggever. Zo zie je dat dit eerste planningswerk met doorgedreven analyse en in vraagstelling het belangrijkste is om budgettair intelligent en goed te bouwen.

Buiten het budget van 1500 Euro/m² bewoonde ruimte vallen de onbewoonde ruimtes (750 Euro/m²), de energieaansluitingskosten, architecten en ingenieurskosten, kosten EPB verslaggever, gemeentelijke taksen, aanleg toegang en tuinaanleg, ....

En ... een lening neem je wanneer je dat wil, zorg er enkel voor dat je dit doet op een ogenblik dat je niet voor een voldongen feit staat van "mijn geld is nu op en nu heb ik nieuw geld nodig", want dan zullen de banken je niet het goedkoopste voorwaarden en tarief geven. Ik heb bvb mijn lening onderhandeld juist voor de start van de werkzaamheden en vastgelegd pas 2 maanden na de start van de werkzaamheden. Ik heb van dan af eerst de lening gebruikt om de facturen te betalen en mijn geld gehouden voor de afwerking. Dit hield me dan ook scherp om binnen budget te blijven. Wat ook belangrijk is dat je voldoende krediet vraagt aan de bank zodat je nooit in onverwachte omstandigheden een bijkomend krediet nodig hebt. Als je dit krediet overschat hebt, moet je dit niet noodzakelijk opnemen en was dit enkel een kosteloze "peace of mind" garantie voor jou.

Lucht Water warmtepomp Vaillant arotherm of Arotherm split

Reactie van Luc Vandamme

Het grote verschil tussen een monoblock- en een spltsysteem is waar de koeltechnische elementen zich bevinden:

In een splitsysteem bevinden de koeltechnische elementen zich gespreid tussen buitenhuis en binnenhuis. Dit wordt vooral gedaan bij een grote afstand van de buitenunit tot het technisch lokaal in het huis of als men werkt met multisplit ventiloconvectoren (verspreid over het huis) waar het koeltechnisch binnengedeelte zich in iedere convector bevindt. Bij splitsysteem en vloerverwarming blijft al het verwarmingswater binnen de beschermderuimte van het huis (binnenshuis).

Bij een monoblocksysteem zijn alle koeltechnische elementen en de circulatiepomp van de verwarming buitenshuis (in het monoblocksysteem). Dit kan geen kwaad als de verwarmingsleidingen met (chauffage)water goed geïsoleerd zijn en als  de monoblock zich niet te ver bevindt van de buitenmuur en van de verwarmingsverdelers en de SWW boiler (binnen in de beschermde ruimte). Er bestaan ook ventiloconvectoren (in dit geval grotere radiatoren met ventilator) voor monoblocksystemen.

Omdat alle koeltechnische elementen, inclusief het koelmiddel, in de fabriek zijn gemonteerd, kan een monoblocksysteem ook door een verwarmingsinstallateur zonder koeltechnisch certificaaat of een zeer goede doe het zelver worden geplaatst, wat niet het geval is voor een splitsysteem waar er koeltechnische ledingen naar binnen lopen en waar een gevormde (gecerticeerde) koeltechnicus vereist is om de dichtheid van het systeem te controleren en het systeem op te vullen met de juiste hoeveelheid koelmiddel.

Beide systemen kunnen evenveel opbrengen en hebben gelijkaardige rendementen. Het uiteindelijk rendement van een monoblocksysteem zal meer afhangen van de afstand buiten en de afstand tot verdelers en boiler, van de warmwaterleidingen en hoe goed deze warmwaterleidingen geïsoleerd zijn. Dit potentieel verlies bestaat niet met een splitsysteem omdat er enkel koeltechnische leidingen buiten zijn.

Dus voor mij hangt de keuze af van hoever uw buitenunit van een buitenmuur afstaat en van hoever deze plaats gelegen is van uw SWW warmwaterboiler en uw verdelers van de vloerverwarming/ventiloconvectoren.

Wat betreft de inhoud van uw SWW boiler. Dit kan enkel bevestigd worden als u weet hoeveel SWW u gebruikt en welke t° er nodig is om uw comfort te garanderen. Een SWW t° van 45°C (mijn SWW t°) heeft het voordeel dat het verbruikvan de warmtepomp vermindert, dat er geen kalkvorming ontstaat (ontstaat vanaf 53°C) e dat bij rgelmatig gebruik (meer dan eens per week) er ook geen legionellavorming te vrezen valt. Als iedere gebruiker elke dag (gelijktijdig of opeenvolgend) een bad neemt en/of een regendouche en/of massagedouche neemt zal natuurlijk het volume van 184 l water niet genoeg energie kunnen bevatten om uw SWW comfort t° te garanderen. De boiler en de combinatie met de elektrische spiraal in de boiler, bevat wel genoeg energie om opeenvolgende 3 of zelfs 4 douches met een normale goede spaardouchekop te nemen. Daarom is het belangrijk om eerst uw verbruik en de gewoontes te kennen vooraleer iemand hierover een gefundeerde uitspraak kan doen.

En wil je wat meer te weten komen, dan kan je eens kijken op de link: https://warmtepomp-weetjes.nl/soorten/lucht-water-warmtepomp/

En die extra 6000 Euro en condensatie: Ik zie geen enkel verband dan dat de installateur misschien geen gecertifiëerd koeltechnicus is ... uit te zoeken.

Combinatie vloerverwarming en klassieke radiatoren

Reactie van Luc Vandamme

 Het is natuurlijk een rare beslissing om met verschillende warmte aanmaak- en warmte afgifte systemen te werken. Maar als dit past als evolutie van uw investeringen naar een uiteindelijke visie om CO-vrij te worden in de komende 30 jaar, is uw beslissing wel een logische beslissing.

Als je met een warmtepomp werkt zou je best je de legafstand van je vloerverwarmingsleidingen zo dimensioneren dat je met ZLTV werkt (Zeer Lage Temperatuur Verwarming ; 25°C to 35°C). Want dit is de ideale t° voor de warmte aanmaak met een warmtepomp. Dus leidingafstanden van 7 à 10 cm.

Ook is het belangrijk om de dikte van de chape zo minimaal mogelijk te houden (4 à 5 cm) omdat de massa van iedere bijkomende cm chape, de reactietijd van het afgiftesysteem (vloerverwarming) met 10 à 15 minuten vertraagt. 

Als je kan werken met isolatieplaten onder de chape (vlakke ondergrond) is het aanleggen van de vloerverwarming een eenvoudige en goedkope klus.

Voor de rest wens ik je veel succes met je google opzoekwerk, maar hou steeds de basis (boven neergepend) als leidraad. Er zijn vele oplossingen die het gebruik van vloerverwarmig met hoge t° i.p.v. lage t° warmtepompen mogelijk maaken, maar deze types zullen u niet de verwachte besparingen opbrengen. 

Als je aan de andere kant toch zou beslissen om te gaan met een gas of stookolie condensatieketel in afwachting van de komst van een warmtenet, ben je beter om te kiezen voor leidingafstanden voor LTV (Lage Temperatuur Verwarming ; 35°C to 45°C) met leidingafstanden rond de 15 cm. Dit om een voldoende lage retour t° te bekomen zodat de warmte aanmaak met gas of stookolie nog condensatie toelaat.

Oplossing voor chappe

4 reacties ·

Reactie van Luc Vandamme

Je kan ook dikker isoleren, waardoor de chape dunner wordt en dus een kleinere chappemassa die sneller uitdroogt. Bijkomend heb je het voordeel van een beter isolatie.

Investeren in zonnepanelen of niet?

Reactie van Luc Vandamme

Reageer eerlijk en copieer de volledige grafiek dan zie je dat het volledige proces een rendement van 95% heeft.

De 95% komen van (staat niet in de brochure) de omzetting 1: van H2O + elektriciteit in de brandstofcel met een rendement van 74% waterstofenergie en 23% gerecupereerde warmteenergie die naar een buffer gaat. Dan de 2e omzetting: is terug de brandstofcel die waterstof omzet naar elektriciteit 74% rendement en 23% gerecupereerde warteenergie naar de buffer.

Of het totale proces heeft 55% (= 73% * 73%) elektrisch rendement en 40% [= 23% + (23% * 76%)] warmte energie of een totaal rendement van 95% [= 55% + 40%].

Buiten lezen, moet je ook nog iets kennis hebben van de materie (brandstofcel en waterstof) en moet je nog even kunnen rekenen!

Vochtprobleem in huurhuis

10 reacties ·

Reactie van Luc Vandamme

Ga naar de gemeente met de foto's en uw verhaal. Daar is normaal een dienst (intern of extern) die zich bezig houdt met woningen en bewoning. Zij zullen u bijstaan en de woning controleren op gezondheid/bewoonbaarheid en zij zullen eventueel de eigenaar informeren wat deze moet doen om de woning nog te mogen verhuren indien de woning niet voldoet aan de Vlaamse wooncode.

Kunnen mede-eigenaars plaatsing tuinhuis buren tegenhouden?

Reactie van Luc Vandamme

Bij een exclusief gebruiksrecht moet je eerst kijken wat mag en niet mag in de basisakte. Als het expliciet gebruiksrecht niet vermeldt dat je geen tuinhuis/berging mag plaatsen, dan moet je dit toch voorleggen aan de syndicus en de VME. Deze kunnen beslissen om dit voor te leggen aan de Algemene vergadering of/en kunnen ook beslissen (als de basisakte hierin voorziet) om de oppervlakte, hoogte te beperken en de afwerkingsmaterialen op te leggen zodat deze berging/tuinhuis visueel inpasbaar is in het gebouwencomplex.

1 2 3 4 5 6 · Volgende