Livios: Bouwen aan morgen


Lotje

  Lid sinds 12/08/2016

 • Verbouwer
 • Lid sinds 12/08/2016
 • 2 vragen gesteld
 • 6 vragen beantwoord
 • 0 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 0 bedankjes ontvangen
 • 4 leden bedankt


Lotje
 • Verbouwer
Privébericht

Geschiedenis


Erfdienstbaarheid servitude verkregen verjaaring mogelijk door fysiek gebruik?

Reactie van Charel

Ik betwijfel zelfs zeer sterk of je voor het plaatsen van uw afsluiting een vergunning diende aan te vragen. 

De algemene regel is dat dit niet nodig is voor afsluitingen die niet hoger zijn dan twee meter en niet dienen om de voortuin af te sluiten van de straatkant.

Om eventuele discussies te vermijden zou ik wel die afsluiting niet net op de grens van de servitude zetten maar bijvoorbeeld 5 cm er vandaan, op 2,55 m dus. Of om uw goede wil te tonen kan je misschien nog duidelijk iets meer plaats geven. Op een tiental cm zal het nu niet steken zeker ?

Ideaal zou zijn dat je met de buurman een compromis kunt sluiten waarbij hij toch iets meer plaats krijgt dan die 2,5 m die inderdaad wel krap is voor zelfs een gemiddelde gezinswagen.

Erfdienstbaarheid servitude verkregen verjaaring mogelijk door fysiek gebruik?

Reactie van Bv'tje

@0wn

art 702 anderzijds mag hij die een recht van erfdienstbaarheid heeft, daarvan slechts gebruik maken overeenkomstig zijn titel, zonder aan het dienstbare erf of aan het heersende erf een verandering te mogen aanbrengen waardoor de toestand van het eerstgenoemde zou worden verzwaard

Erfdienstbaarheid servitude verkregen verjaaring mogelijk door fysiek gebruik?

Reactie van Lotje

Volgens mij staat het hier duidelijk beschreven:

"

De erfdienstbaarheid bestaat dertig jaar 

De verkrijgende verjaring voor erfdienstbaarheden gaat enkel op voor erfdienstbaarheden van een be­paalde soort, nl. de zichtbare en voortdurende erfdienstbaarheden. 

Zichtbaar, dat wil zegen dat er een uitwendig te­ken van het bestaan van de erfdienstbaarheid is. Hoe zit dat dan voor een uitweg ? Die heeft een bed­ding en die is zichtbaar. De erfdienstbaarheid van overgang voldoet dus al aan één voorwaarde. 

Voortdurend. Dat betekent dat de erfdienstbaarheid ook ge­bruikt wordt zonder dat er een menselijke tussenkomst nodig is (bv. een keldergat). Voldoet de erfdienstbaarheid van overgang hieraan ? 

Neen. Want om de erfdienstbaarheid van overgang te oefenen moet er elke keer een daad gesteld wor­den. De eige­naar van het erf moet steeds op­nieuw het initiatief nemen om tot de uitoefening er­van over te gaan. M.a.w. de uitoefening duurt dus niet langer dan de duur van de wandeling, de overgangsdaad. Daarom spreken we hier van een niet voortdurende erfdienstbaarheid.

Conclusie…

Het recht van overgang is dus een zichtbare, maar niet voortdurende erfdienstbaarheid. Waarom is dat nu zo belangrijk ? Dit heeft als belangrijk ge­volg dat deze erfdienstbaarheid niet gevestigd kan worden door verjaring. 

Tip. U hoeft geen onderzoek te doen tot dertig jaar te­rug naar de feitelijke toestand over deze uitweg om eventueel te zien dat er een recht ontstaan is. Want dit recht ontstaat immers niet via verjaring.

Erfdienstbaarheid servitude verkregen verjaaring mogelijk door fysiek gebruik?

Reactie van Own

@Bv'tje Ik ben het niet met u eens als u zegt... ".erfdiensbaarheid van uitzicht bestaat niet! Enkel luchten en zichten. Ramen op of tegen de perceelsgrens. Wat niet wilt zeggen dat je de lichten moet vrij laten. Bv haag voor de ramen plaatsen om uw privacy te beschermen..."

Erfdienstbaarheid via uitzicht, is geen rechtsgeldige term (ik heb de 4 soorten van erfdienstbaarheid opgenoemt in mijn betoog hierboven) hetgeen u verder leest is gewoonweg een uitleg hoe een erfdienstbaarheid van verjaring tot stand komt en dit is bv. door het 'uitzicht'. Ik heb brieven van advocaten die gespecialiseerd zijn in deze materie en ben ook naar de vrederechter gestapt welke ter plaatse komen kijken is. In mijn geval ging het over een servirude die werd vastgelegd bij akte maar men heeft mij toen alles van A tot Z uitgelegd aangaande servitude die tot stand komen bij akte maar ook over een servitudes die tot stand komen bij verjaring. 

Servetude

In onze akte staat dat de servetude 2.50 m breedt moet zijn, en eigedom is van ons, de achterbuur moet hierover, momenteel staat er een lage afsluiting waardoor de servetude meer dan 3 m is (wij zijn het huis aan het renoveren) mogen wij een hoge afsluiting 1.70 m plaatsen zodat de servitude 2.50 m wordt?