Livios: Bouwen aan morgen


kve

  Lid sinds 23/07/2013

 • Andere particulier
 • Lid sinds 23/07/2013
 • 2 vragen gesteld
 • 1 vraag beantwoord
 • 0 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 0 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


kve
 • Andere particulier | Woont in zolder
Privébericht

Geschiedenis


Bezwaarschrift tegen stedenbouwkundige handeling

Even schetsen hoe het het zit :

Mijn vader is weduwnaar geworden waarna de kinderen (4 kinderen) medeeigenaar zijn geworden van de woning. Nu is de braakliggende landbouwgrond verkaveld geweest wat op zich geen probleem was.

Nu heeft mijn vader zonder ons te informeren toestemming gegeven (met handtekening op de nieuwe eigenaar zijn plan) om een garage te bouwen (3 meter hoog) op de scheidingslijn. Alsook het plaatsen van een draadafspanning van 1m80 hoog + het kappen van 2 bijna 100 jarige inlandse eikenbomen. Hij is 82 jaar en heeft er alweer spijt van.

Is er een manier om dit tegen te gaan ? Kan het zijn dat in dit geval de kinderen ook hiervoor moeten tekenen ?

Graag goede raad hierover

Bezwaarschrift tegen stedenbouwkundige handeling

Reactie van Keon

Als jullie al mede-eigenaar waren ten tijde van die handtekening, dan is er idd. wettelijk gezien ook jullie handtekening nodig. Let wel op, voor zover jullie handtekening - en die van uw vader - werkelijk nodig zijn (hangt af van de verkavelingsvoorschriften).

Bezwaarschrift tegen stedenbouwkundige handeling

Reactie van Hugo C.

Als je een terrein verkavelt is het de bedoeling om zelf op te bouwen, het als bouwgrond te behouden - voor zover de verkavelingsvoorschriften het toelaten - of om te verkopen als bouwgrond. Maar één ding is zeker: het zal bebouwd worden in overeenstemming met de ruimtelijke ordening (omgevingsvergunning).

Het lijkt mij niet onlogisch dat op de scheiding een garage wordt gebouwd en ook dat bomen op het bouwterrein, die hinderlijk zijn voor de nieuwe eigenaars, worden gerooid en een afsluiting wordt geplaatst. Wat had u verwacht als nieuwbouw?

Maakte het verkochte stuk bouwgrond deel uit van het oorspronkelijke erf met de woning,of gewoon van de gemeenschap van goederen van uw ouders, dan zijn jullie waarschijnlijk nog mede-eigenaar en kan uw vader zo maar niet verkopen. De notaris zal daar wel op wijzen. Maar uw uitleg geeft de indruk dat de verkoop reeds ver gevorderd is, zoniet reeds definitief is afgehandeld.

aanvechting van aanvraag tot verkaveling

Reactie van Kris M

Kan je iets specifieker zijn? Staat je garage 30cm op de grond van de buur of is het enkel de oprit en (lage) begroeiing. Volgens mij verjaart dat niet: in de familie heeft onlangs iemand een stenen tuinhuis moeten afbreken en 30 cm "verzetten" omdat de buur geen 3 m meer had om een vergunde nieuwe garage te bouwen. Situatie bestond ook al 50 jaar. k Geef toe dat we om redenen van goede nabuurschap eigenlijk niet "tegengestribbeld" hebben. Als de breedte van de grond van de buren voldoende is dan kan je misschien proberen (mits akkoord buur) om de scheidingsgrens te laten aanpassen. Kan me niet inbeelden dat dergelijke "grensoverschrijdingen" verjaren. t Is immers geen erfdienstbaarheid waar we over spreken.

aanvechting van aanvraag tot verkaveling

Reactie van kve

is enkel de inrit maar als deze +/- 30 cm wordt afgesneden kan er bijna geen wagen meer naar de parkings wnat dan wordt het zeer smal op de hoek van het huis en tja het stuk grond moet nog verkavelt worden dus kan nergens mee onderhandelen

aanvechting van aanvraag tot verkaveling

Reactie van Nathieke

ligt de inrit nog op jouw perceel of op het perceel van de buurman?

Als dit op jouw perceel ligt, denk ik niet dat dit een probleem gaat zijn.  Als het op het perceel van de buurman ligt, dan heb je een probleem denk ik....zoiets kan niet verjaren....je mag gewoon niet op het perceel van je buren 'bouwen' als je hiervoor geen vergunning hebt.

de gemeente gaat er bij een verkavelingsplan vanuit dat de opmeting van de landmeter juist is, dus ik denk dat het opnieuw opmeten van de percelen niet veel nut heeft.

Moest de gemeente er moeilijk over doen, of de buurman, kan je vragen om grond bij te kopen moesten ze dat willen, zodat ze de perceelsgrens kunnen verleggen...maar ik vrees dat de verkavelaar er zoveel mogelijk geld uit wil kunnen halen en dat er een kleine kans is dat hij dit gaat doen....maar je kan het altijd vragen he!