Livios: Bouwen aan morgen


Kris M

  Lid sinds 05/11/2012

 • Andere particulier
 • Lid sinds 05/11/2012
 • 3 vragen gesteld
 • 1961 vragen beantwoord
 • 88 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 440 bedankjes ontvangen
 • 1 lid bedankt


Kris M
 • Andere particulier | Woont in Hofstade-BT
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 · Volgende

Budget moderne nieuwbouw

3 reacties ·

Reactie van Kris M

De hoofdparameter is de gewenste oppervlakte.  Hoe groot wil je je moderne nieuwbouw?

Eindfactuur electriciteit igv zonnepanelen?

Reactie van Kris M

@Technoman,  het klopt NIET dan de meteropnamedatum wijzigt NAC verandering leverancier

Inderdaad, een tussentijdse meteropname verandert het tijdstip van de jaarlijkse opname niet. Ik zal nog iets anders zeggen: als een meteropname door Eandis afwijkt van de verwachtte meterstand, dan veranderen ze eenzijdig de meterstand op uw factuur zonder u zelfs op de hoogte te brengen of verdere vragen te stellen. Bij mij zelfs 4000kW. Ik was niet de enige, bij kennissen hebben ze het ook gedaan. Dat was na het plaatsen van PV panelen welke wel bij Eandis waren aangegeven.

Klopt.  Ooit ferm van mijn oren moeten maken nav de verkoop van het appartement van m n schoonouders zaliger dat een paar jaar leeggestaan had.  Ondanks tellerovernameformulier was er een paar duizend kWh bijgekletst.  Had gedateerde foto s van de teller en t is uiteindelijk terugbetaald geweest ...

Waterzuiveraar

2 reacties ·

Reactie van Kris M

Wateruiveraar?  Bedoel je waterontkalker?  De ionenwisselaars (die regeneren met zout) van alle grote merken zijn evengoed en zitten in dezelfde orde van prijsgrootte.

Als je universeel wil zuiveren en alle onzuiverheden moeten eruit dan ben je aangewezen op “omgekeerde osmose”.  Bestaat van klein tot groot.  Wat is de zuiveringsbehoefte?

Vergelijken jaarlijks verbruik elektrische verwarming met gasverwarming

Reactie van Kris M

Verschil tussen "benodigd vermogen" en "geproduceerd vermogen".
Als het om verbruik gaat kan de omschakeling naar gas er voor zorgen dat de 9379kWh stijgt omdat de warmteproductie enkele stappen dient te ondergaan (verbranding, transport en afgifte). Elektrisch verwarmen mag men uitgaan van een 1 op 1 verhouding (hoewel dit in praktijk niet het geval is maar wel bij benadering).

Desondanks hoger verbruik bij gas zal de prijs lager zijn dan elektrisch waardoor dit economisch interessanter word.

-------------------------------------------------

Ik heb ook even de discussie met betrekking tot de infraroodpanelen gevolgd en als afgestudeerd ingenieur op universitair niveau zijnde dien ik enkele kanttekeningen te maken.

Het is mogelijk om rendementen hoger dan 100% te halen met de vooropgestelde panelen. Hierbij dient wel gezegd te worden dat dit enkel voorkomt in theorie en onder labo-omstandigheden.

De omzetting bij deze panelen is anders. Via een geleider en "harsen" (om het simpel te houden) gaat men straling beginnen ontwikkelen. Een kleine stroom zal moleculen exciteren waarbij deze straling zullen afgeven (infrarood). Afhankelijk van de samenstelling van de harsen zal hierdoor een cascade-effect optreden waardoor een kleine toevoer van stroom een grotere output kunnen geven...m.a.w. het rendement stijgt. Er is geen "energie" of vermogen gecreëerd maar eerder potentiele energie omgezet naar kinetische. Hierdoor kunnen fabrikanten zeggen dat het rendement hoger kan liggen dan 100%.
Ze spreken over de kinetische energie maar niet over de potentiele energie die mogelijk aangesproken kan worden.

Vergelijk het met een atoombom. Om de reactie hierin te laten plaatsvinden heb je niet meer dan een 9V batterijtje nodig om ettelijke Gigatonnen aan energie los te laten.

Het enige probleem dat ik heb met het pushen van deze panelen is op gebied van opwarming. Infrarood (en straling in het algemeen) is vectorieel. Het warmtegevoel is lokaal en enkel voelbaar als men er voor staat. Het is niet in staat de volledige ruimte op te warmen  waardoor er in de woning veel koude-plekken zijn (tenzij men volledige muren en plafonds hiermee bedekt).

Klassieke verwarming via gasketels en warmtepomp slagen hier wel in. Ze kunnen onverhinderd de ruimte opwarmen door middel van convectie waardoor de kans op koudebruggen en "cold-spots" volledig verdwijnen.

Deze uitleg zou normaal gezien duidelijk genoeg moeten zijn voor zelfs de grootste leken onder ons.

... en dat noemt zich burgerlijk ingenieur ;-( ...

  De vrijgekomen energie van een atoombom heeft niets te maken met kinetische of potentiële energie maar met een kettingreactie waarbij massa omgezet wordt in energie.  Ja:  E=mc2 vanEinstijn.  Haal die cursus nog maar eens vanonder het stof.

  De wet van behoud van energie bevestigt dat de omzetting van potentiële energie (m.g) in kinetische (1/2mv2) geen energiewinst oplevert.  Haal die cursus nog maar eens vanonder het stof. 

  Electrische verwarming kan evengoed als gas/stookolie volledige ruimtes opwarmen.  Ook die toverpanelen.  Beide systemen zullen evenveel kWh ”uitgestraald” hebben.  Bij gas/stookolie een ietsie pietsie meer KWh primaire energie wegens branderverliezen (de 100% is niet 100% primaire energie) 

  Met vriendelijke groeten van een collega burgerlijk ingenieur die z n leerstof nog niet (helemaal) vergeten is ;-)

  

Nummering stroombanen eendraadschema

Reactie van Kris M

Het AREI zegt dat de stroombanen en stroompunten overzichtelijk moeten aangegeven zijn.  De zekeringen moeten ook gelabeld zijn.  Eendraadsschema en situatieschets moeten elk stroompunt identiek identificeren.  t Moet niet “A1, A2, ... B1, ....” zijn maar zorg dat de keurder geen punthoofd krijgt.  De “letter-cijfer” combinatie is de gebruikelijke manier van werken (bv 2 letters als er meerdere zekeringkasten zijn). Met de boodschap dat de stroombaan van elk stroompunt in een tabel kan teruggevonden worden zal hij ws niet tevreden zijn....  

Je zou eens kunnen nakijken hoe de schema s getekend worden (en genummerd) van bv grote kantoorgebouwen met zekeringkasten op elke verdieping.  

Als alles in ster naar de zekeringkast gaat moet je t ook als sterren tekenen. 

Verbinding tussen meterkast en zekeringskast

Reactie van Kris M

Hoever staat de zekeringkast van de meterkast?  De distributiebeheerder legt normaliter de te gebruiken secties op in haar aansluitingsofferte.  Bij een enkele jaren geleden uitgevoerde aansluiting met de meter in een buitenkast was t 30m 16mm2 tot de meterkast en 10mm2 voor de laatste 25 meter naar de zekeringkast voor monofase 40A.  Wordt bepaald door maximale spanningsverlies die accepteerbaar is.

Waterscheiding grijs/zwart/water

Reactie van Kris M

De grote kost is meestal het scheiden van wit en grijs water omdat die in oudere installaties normaliter  uitkomen in dezelfde inspectie/vetputjes.  Bij mijn ouder alleenstaand huis staan er 5 inspectieputjes in serie (2 met bovengronds deksel, 3 met ondergronds deksel) waarbij in 4 ervan zowel wit als grijs water uitmondt.  Het 5e putje krijgt wit/grijs water en de overloop van het zwart water binnen en is op de riolering aangesloten.  

Wit en grijs scheiden is dus een groot werk dat ik dit jaar ga uitvoeren nav de noodzaak om alle goten te vervangen.  Er komen extra brede & diepe gootkanalen (met overloopbeveiligingen) die alle wit water aan een kant afvoeren alwaar regenwaterputten zitten die een aantal jaar geleden geplaatst werden na uitgraving van een stookolietank van 7.500l.  Zelf ga k overschot aan regenwater laten insijpelen doch je kan het ook apart afvoeren.

Procent verlichting

2 reacties ·

Reactie van Kris M

k Zou mij eerder afvragen hoeveel je electricien je gaat vragen om die verlichting te installeren...

Als hij zonder factuur werkt zou je het aantal uren dat hij meegezocht heeft kunnen aanbieden.  Hij kan natuurlijk “neen” zeggen.

Als hij op factuur werkt hangt het van de afspraken af.  Bij werken in regie (uurtarief + materiaal) moet hij je wel werkbonnen laten ondertekenen om fair te kunnen factureren.

Stopkontakten voor verlichting

7 reacties ·

Reactie van Kris M

De stopcontacten moeten wel 2 polig onderbroken worden. Gebruik een 2 polige schakelaar die 16A kan schakelen  

Idur,

 ik vind in het AREI dat in een huishoudelijke installatie het toegelaten is om enkelpolige schakelaars te gebruiken in éénfasige stroombanen tot 16A. Indien meer dan 16A dient de schakelaar inderdaad dubbelpolig te zijn.  Ik vind nergens dat deze 16A regel niet zou gelden bij geschakelde stopkontacten.  Kan je aangeven welke paragraaf in t AREI het AREI uw stelling oplegt?

Vorige · 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 · Volgende