Livios: Bouwen aan morgen


Kris M

  Lid sinds 05/11/2012

 • Andere particulier
 • Lid sinds 05/11/2012
 • 3 vragen gesteld
 • 2033 vragen beantwoord
 • 94 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 455 bedankjes ontvangen
 • 1 lid bedankt


Kris M
 • Andere particulier | Woont in Hofstade-BT
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 · Volgende

Toegang via werf APPTblok vr eigen dakwerken? realistisch? afdwingbaar?

Reactie van Kris M

Toch even juridisch snappen wat ladderrecht is :  afdwingbaar ladderrecht is beperkt tot het kunnen uitvoeren van onderhoudswerken van niet gemene muren die op of tegen de perceelsgrens staan.

Met toestemming kan het natuurlijk doch de toestemming is niet afdwingbaar.

Je zal toegang moeten voorzien via je eigendom (bv openende dakkoepel plaatsen of opening in zadeldak)

Bouwellende door vernietigde vergunning

Reactie van Kris M

Uit nieuwschierigheid het (via internet voor iedereen toegankelijk) kadasterplan eens bekeken en uw grond/huis ligt middenin dense bebouwing.  Mijn mening is niet relevant (en k ben geen expert in de materie) doch vanuit de richtsnoeren uit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen lijkt uw invulbouw logisch.  Voorts lijken de omringende woningen "voldoende" tuin/licht over te houden.  Vervelend is natuurlijk dat uw buurperceel (volgens het kadasterplan) nog altijd braak ligt.  (Streetview niet bekeken) Uw huis staat op het kadasterplan. 

Van belang lijkt mij wat er in uw aankoopakte van de grond vermeld werd (Bouwgrond of Tuinbouwgrond) en of je de indertijd gangbare m2 prijs voor bouwgrond al dan niet betaalde.  

Als je in beroep ongelijk krijgt moet je mogelijks (verder) tegen t Stad procederen (antwoord onder voorbehoud) 

Sterkte nog in uw lijdensweg.  M n schoonvader zaliger heeft een eeuwigheid geleden een bouwgrond gekocht die een jaar of zo later met de invoering van de kadasterplannen (begin jaren 60) "plots" bos werd... Ondertussen dat bos geerfd en zelfs gratis geraken we er bij manier van schrijven niet van af ...

 

Meebetalen vernieuwen dak van appartement

Reactie van Kris M

Natuurlijk moet je dit niet zomaar aanvaarden.  Uw buur moet al eerst een splitsingsvergunning en bouwvergunning aanvragen.  Voorts moet een nieuwe basisakte opgesteld worden die de gewijzigde toewijzing van de medeëigendom aanpakt.  Uw buur mag de medeëigendom (dak, gangen, ...) niet wijzigen/inpikken zonder uw akkoord.

Als het dak al voldeed aan de isolatienormen is er geen reden dat de dakvernieuwing er moet komen.  Zoniet draag je de helft bij voor de isolatie van de bestaande dakoppervlakte/complexiteit.

Toegang plat dak via dak buren > ladderrecht?

Reactie van Kris M

Nogmaals.  In deze casus is geen sprake van ladderrecht (behalve voor onderhoud van de zijmuren indien ze niet gemeenschappelijk zijn)

Verantwoordelijkheid architect

1 reactie ·

Reactie van Kris M

k Ga mij niet vermoeien met het uitvlooien van rollen en verantwoordelijkheden.  Promotoren zetten projectmanagers in voor de werfopvolging.  Het checken van uitvoering volgens lastenboek moet je zelf doen (of laten doen door een door u aangestelde persoon)

Wat je moet doen is de projectontwikkelaar aangetekend in gebreke stellen. Idealiter heb je de voorlopige oplevering nog niet getekend of het ontbreken van de terrasvloer als op te lossen gebrek vermeld.

Geeft de projectontwikkelaar niet thuis dan rest je het vredegerecht.

Ruimte anders indelen moet toch mogen?

Reactie van Kris M

Uw vraag is niet echt realistisch.  Garage zit normaal niet in de binnnenschil —> ontwerp serieus aan te passen.   Mogelijks was een inpandige garage opgelegd door de stedebouwkundige voorschriften.  

Voorts breek je ws dragende binnenmuren uit zodat een nieuwe bouwaanvraag nodig is. 

Mi best laten opleveren zoals contractueel overeengekomen.  Is een leefveranda geen optie? 

Maximum lengte te Muizen

5 reacties ·

Reactie van Kris M

Ga langs bij de Muizense stedebouw (Mechelen) om het antwoord op uw vraag te krijgen.  Kwestie van niet met een kat in een zak opgescheept te raken.

Vorige · 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 · Volgende