Livios: Bouwen aan morgen


Kris M

  Lid sinds 05/11/2012

 • Andere particulier
 • Lid sinds 05/11/2012
 • 3 vragen gesteld
 • 2025 vragen beantwoord
 • 91 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 449 bedankjes ontvangen
 • 1 lid bedankt


Kris M
 • Andere particulier | Woont in Hofstade-BT
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Dringende vraag.

5 reacties ·

Reactie van Kris M

Is het overnamedocument contract Primagaz opgemaakt geweest?  Zolang dit document niet opgemaakt is ben jij de contractant.  De algemene voorwaarden van Primagaz (zie overnamedocument) stellen expliciet dat jij klant blijft (en de rekeningen moet betalen) tot er een overnemer is (of opzegging)

Als er in de compromis/akte géén overname afgesproken werd en de kopers weigeren over te nemen dan vrees ik dat de verwijderingsrekening voor u zal zijn.

Vraag het ook eens aan de notaris.  Mogelijks spreken we van een stilzwijgende aanvaarding omdat er zoveel tijd verliep tussen eigendomsverwerving (akte getekend) en de vraag tot verwijdering en/of ze het nog aanwezige gas opgebruikt hebben.  k Betwijfel deze piste evenwel.

Anderzijds zijn lopende contracten niet automatisch overgedragen bij de verkoop.  Het contract blijft tussen jou en Primagaz zolang er geen over,ame is.  

Wie betaald voorheffing op stuk erfdienstbaarheid?

Reactie van Kris M

De vrederechter oordeelt volgens de regels; ook voor zijn vriendjes.  Als je daaraan twijfelt kan je bij verlies nog altijd in beroep gaan bij eerste aanleg.

Dit terzijde.  k Denk (maar moet het nakijken) dat een recht van overgang geldt per kadastrale legger die apart verkoopbaar is.   Het is inderdaad zo dat een recht van overgang (via de rechter) ongedaan kan gemaakt worden indien het perceel ergens aan de openbare weg grenst.  

t Is ook van belang om te weten wat in uw akte als lijdend erf exact staat.  Ben niet gans zeker of rechterlijk afdwingen dat de boer een uitgang via zijn andere gronden moet voorzien afdwingbaar is.  Je zou eens een eerste advies kunnen vragen aan een gespecialiseerd advocaat.  Post ev ook eens je vraag op juridischforum.be 

Het KI van grond is héél laag. Zelfs als je t zou kunnen doorrekenen (wat niet kan) zou t in t beste geval om een paar euro per jaar gaan.  

Geen rechtstreeks uitzicht op buur

6 reacties ·

Reactie van Kris M

Is met toestemming van de buren een (mooie) scheidingsmuur op de perceelsgrens metsen zodat er geen inkijk is geen optie?  

PS een (contractuele)  overeenkomst met je buur bindt geenszins de toekomstige koper van zijn huis.  In notaristaal: contracten zijn niet tegenstelbaar aan derden.  Hiervoor heb je een notariële acte nodig.  

Toegang via werf APPTblok vr eigen dakwerken? realistisch? afdwingbaar?

Reactie van Kris M

Toch even juridisch snappen wat ladderrecht is :  afdwingbaar ladderrecht is beperkt tot het kunnen uitvoeren van onderhoudswerken van niet gemene muren die op of tegen de perceelsgrens staan.

Met toestemming kan het natuurlijk doch de toestemming is niet afdwingbaar.

Je zal toegang moeten voorzien via je eigendom (bv openende dakkoepel plaatsen of opening in zadeldak)

Bouwellende door vernietigde vergunning

Reactie van Kris M

Uit nieuwschierigheid het (via internet voor iedereen toegankelijk) kadasterplan eens bekeken en uw grond/huis ligt middenin dense bebouwing.  Mijn mening is niet relevant (en k ben geen expert in de materie) doch vanuit de richtsnoeren uit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen lijkt uw invulbouw logisch.  Voorts lijken de omringende woningen "voldoende" tuin/licht over te houden.  Vervelend is natuurlijk dat uw buurperceel (volgens het kadasterplan) nog altijd braak ligt.  (Streetview niet bekeken) Uw huis staat op het kadasterplan. 

Van belang lijkt mij wat er in uw aankoopakte van de grond vermeld werd (Bouwgrond of Tuinbouwgrond) en of je de indertijd gangbare m2 prijs voor bouwgrond al dan niet betaalde.  

Als je in beroep ongelijk krijgt moet je mogelijks (verder) tegen t Stad procederen (antwoord onder voorbehoud) 

Sterkte nog in uw lijdensweg.  M n schoonvader zaliger heeft een eeuwigheid geleden een bouwgrond gekocht die een jaar of zo later met de invoering van de kadasterplannen (begin jaren 60) "plots" bos werd... Ondertussen dat bos geerfd en zelfs gratis geraken we er bij manier van schrijven niet van af ...

 

Meebetalen vernieuwen dak van appartement

Reactie van Kris M

Natuurlijk moet je dit niet zomaar aanvaarden.  Uw buur moet al eerst een splitsingsvergunning en bouwvergunning aanvragen.  Voorts moet een nieuwe basisakte opgesteld worden die de gewijzigde toewijzing van de medeëigendom aanpakt.  Uw buur mag de medeëigendom (dak, gangen, ...) niet wijzigen/inpikken zonder uw akkoord.

Als het dak al voldeed aan de isolatienormen is er geen reden dat de dakvernieuwing er moet komen.  Zoniet draag je de helft bij voor de isolatie van de bestaande dakoppervlakte/complexiteit.

Toegang plat dak via dak buren > ladderrecht?

Reactie van Kris M

Nogmaals.  In deze casus is geen sprake van ladderrecht (behalve voor onderhoud van de zijmuren indien ze niet gemeenschappelijk zijn)

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende