Livios: Bouwen aan morgen


Kris M

  Lid sinds 05/11/2012

 • Andere particulier
 • Lid sinds 05/11/2012
 • 3 vragen gesteld
 • 1958 vragen beantwoord
 • 88 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 440 bedankjes ontvangen
 • 1 lid bedankt


Kris M
 • Andere particulier | Woont in Hofstade-BT
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Garantie aannemer(s)

1 reactie ·

Reactie van Kris M

De 10 jarige aansprakelijkheid loopt door.  Deze beperkt zich evenwel tot gebreken die de stabiliteit van de woning in gevaar brengen.  Dit is dus geen “10 jaar waarborg”.

Erfdienstbaarheid uitweg

1 reactie ·

Reactie van Kris M

Wat staat er exact in je aankoopakte qua erfdienstbaarheid?  Een recht van overgang kent geen verkrijgende bewaring.  Als er niets in je aankoopakte staat dan sluit je die gewoon af. 

Als de in je aankoopakte opgelegde overgang dwars over je tuin loopt belet ook niets je om afsluitingen en hekkens te plaatsen links en rechts van de doorgang om privacy te creeren.  Kan je als t een erfdienstbaarheid is de doorgang niet naar achteraan de tuin verleggen? 

Realistis verbouwbudget

2 reacties ·

Reactie van Kris M

Als je volgens de regels van de kunst wil laten doen volgens mij 6-800€/m2.  Je moet dan immers strippen tot op de ruwbouw, vloeren uitgraven, alle recente technieken installeren (ventilatie, etc), dak, enz.    Dit in de veronderstelling dat het een kwaliteitsvolle constructie is (de betere burgerswoning) 

Als dit budget er niet is zal je (een deel van) de nadelen van een oud huis moeten accepteren (dure verwarming, tochtig, ...) Bv als je nu condensatie hebt op je enkel glas zal na plaatsing van hoogisolerend dubbel glas de muur (zonder spouw) het koudste oppervlak worden met mogelijks schimmelvorming indien onvoldoende gestookt wordt.  

Wat als verhuurder niet reageerd op aangetekende opzeg

Reactie van Kris M

Vooraleer naar de vrederechter te trekken schrijf je eerst een aangetekende brief met kopie per gewone brief waarin je om de vrijgave van de borg vraagt.  Weet ook dat als er geen plaatsbeschrijving opgemaakt was de verhuurder geen schade kan vorderen.  

Elektriciteitsnet

14 reacties ·

Reactie van Kris M

Dit klopt niet !  De "127/220V" netten uit de jaren 60-70 brengen 3 fasedraden binnen en GEEN neuter.  GEEN enkele van de 3 fasedraden ligt aan aarding.  Je kan "127/220V" aansluitingen erkennen doordat de aansluiting slechts 3 draden heeft (nl de 3 fasedraden) ipv 4 voor "220/380V" netten (nl de 3 fasedraden en de neuter).  In "127/220V" wordt de 220V afgetakt telkens tussen 2 fasen terwijl in "220/380V" netten de 220V afgetakt wordt telkens tussen de Neuter en één fasedraad.  Mijn ouders hebben thuis nog een "127/220V" drie-fase aansluiting waaraan ik al eea veranderd heb.

In een "127/220V" net is de spanning tussen aarde en elke van de drie fasen 127V.  De spanning tussen 2 fasen 220V.  

Haal uw cursus/handboek sterkstroom maar eens vanonder het stof.

Aandeel in het permanent werkingsfonds van de VME

Reactie van Kris M

Een VME heeft 2 rekeningen;  een werkingsfonds en een reservefonds.  Met Het werkingsfonds betaalt de syndicus alle lopende rekeningen (electriciteit, poetsen gemene delen, onderhoud lift, etc). Het reservefonds is een spaarpot die de VME aanlegt voor toekomstige grote kosten (bv vervangen liftkabels, dakisolatie, ...)

Als nieuwe eigenaar moet jij bijdragen tot het werkingsfonds vanaf de aktedatum.  Er zijn wat specifieke regels mbt werkingsuitgaven die goedgekeurd werden voor de compromisdatum en nog door de vorige eigenaar te betalen zijn.  

Het reservefonds darentegen is van de VME.  De verkoper kan/mag u de betaling aan hem NIET meer vorderen tenzij dit zo in de compromis overeengekomen werd.

Voorts vragen sommige sindici een vast eenmalig werkingsbedrag op om altijd over voldoende liquiditeit te beschikken om de werkingskosten te kunnen betalen.  Als dit het geval is dan moet je dat eenmalig werlingsbedrag betalen dat je bij verkoop zal terugkrijgen (wat de verkopers nu terugkrijgen). Dit staat los van het reservefonds.

Hoe wordt bij verkoop appartement werk- en reservekapitaal verdeeld (koper - verkoper)?

Reactie van Kris M

Je rekent ze door onder de vorm van een hogere verkoopprijs.  De afgesproken verkoopprijs is inclusief deze al uitgevoerde werken (die een meerwaarde zijn voor het appartement).  Je kan dus achteraf logischerwijs geen extraatjes meer verkrijgen.  Ook het reservekapitaal kan je niet extra opvorderen (tenzij in de compromis overeengekomen)

Vandaar dat vele advertenties dergelijke werken vermelden:  nieuw dak, lift vernieuwd, gevelrenovatie gebeurd, ...

Vraag over aanbouw

6 reacties ·

Reactie van Kris M

Is de bestaande uitbouw vergund?

Totaalrenovatie, mazoutketel behouden of een andere manier van (bij)verwarmen (speksteen is hoofd) (

Reactie van Kris M

Nogthans is vloerverwarming de aangewezen keuze als je in een (heel verre) toekomst een warmptepomp wil gaan gebruiken.  Houten vloeropbouw doet het verbruik niet of nauwelijks stijgen: je isoleert immers onder de vloerverwarming.  Als alternatief kan je (nieuwe) laagtemperatuurradiatoren installeren.  Dat zijn radiatoren met een grote oppervlakte.  Ook muurverwarming is een optie.  

Warmtepompen zijn economisch nog absoluut niet rendabel : lucht/water heeft een slecht rendement bij grote koude (wanneer je't meeste warmte nodig hebt) en omdat electriciteit 3 tot 4 keer duurder is dan stookolie of gas ben je zonder de afschrijvingskost van de warmtepomp al evenveel euro's kwijt (of meer als electrisch bijverwarmd wordt in koude winterdagen ;-)).   Een warmptepompboiler kan je overwegen om buiten het stookseizoen de brander niet te moeten gebruiken doch dan zou'k eerder voor zonnecollectoren gaan. 

Weet ook als je in de zomer 1l stookolie per dag verstookt om het boilervat op te warmen dat je aan de huidige prijs ongeveer 150€ in de zomer kwijt bent en misschien 75 à 100€ in het stookseizoen.  Een significant gedeelte daarvan is in de zomer verlieswarmte om de brander dagelijks op te warmen wat je in de winter niet hebt.  Je warmtepomp zal ruwweg in de zomer evenveel verbruikt hebben en in de winter een pak meer wegens de electrische bijverwarming.  

Voorts D-ventilatie.  Heb ik zelf al in 1995 (jawel) geplaatst nav een grondige renovatie.

Tenzij je een volledig open huis hebt zal je spekkachel alleen de leefruimte(s) verwarmen zodat je hoedanook bijverwarming nodig hebt voor een comfortabel volledig verwarmd huis.

... en wat als de fijnstofdiscussie van houtstook serieuze vormen aanneemt ;-)

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende