Livios: Bouwen aan morgen


Kris M

  Lid sinds 05/11/2012

 • Andere particulier
 • Lid sinds 05/11/2012
 • 3 vragen gesteld
 • 2034 vragen beantwoord
 • 94 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 455 bedankjes ontvangen
 • 1 lid bedankt


Kris M
 • Andere particulier | Woont in Hofstade-BT
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 · Volgende

Rolluiken in nieuwbouw ja of neen?

Reactie van Kris M

Zelf zou k geen rolluiken steken om isolatieredenen.  Weliswaar kunnen electrische luchtdicht gemaakt worden doch de isolatiedikte in de rolluikkast blijft beperkt.

Enkele jaren geleden zelf nav plaatsing nieuw schrijnwerk alle rolluiken gesupprimeerd.

Investeer het uitgespaard budget bv in inbraakwerend glas.  Dit is glas waarbij het buitenpaneel in twee glasplaten uitgevoerd is met daartussen een "onopenbare" folie. 

Als je perse rolluiken wil zal je de mogelijkheden in detail moeten bestuderen qua isolatiewaarden van recente rolluiksystemen.

Bezwaar tegen verkaveling al dan niet terecht verworpen door gemeente?

Reactie van Kris M

Voor zover ik de situatie correct begrijp:  opgehoogde bouwgronden zorgen voor wateroverlast bij de lagergelegen percelen....

Wateroverlast van hogere percelen mag alleen als dit natuurlijke hogere percelen betreft.  Je moet mi nakijken hoe de waterafvoer zou geweest zijn zonder de ophogingen en of de ophogingen de wateroverlast veroorzaakten of verergerden.

Indien de wateroverlast verergerd is zou k in groep een rechtszaak beginnen tegen de eigenaars van de hogergelegen percelen om de nodige drainages (of wadi s) etc te verkrijgen.  

Misschien eerstbzelf een expert laten inschatten of er een casus is want dergelijke processen zijn duur en duren lang’

Elektriciteitsplan huis

12 reacties ·

Reactie van Kris M

Situatieschets en eendraadsschema (laten) tekenen en de installatie laten keuren.  Als de installatie deugdelijk aangelegd is (en de aarding is ok) zal dit een conforme keuring opleveren met bijhorende hogere verkoopsprijs.

Je kan ook zonder schema s laten keuren maar dan is de installatie al zeker niet conform.

Als je t zelf niet ziet zitten zal je normaliter de kost van een vakman om dit te doen recupereren door een hogere verkoopsprijs.

Juridische procedures

5 reacties ·

Reactie van Kris M

Het uitgraven van een kruipkelder tot kelder vereist een bouwvergunning want er wordt aan de stabiliteit van de woning geraakt.  

Als er in de akte geen melding gemaakt wordt van bouwovertredingen dan heb je mogelijks al een startpunt om te procederen.  

Zelf zou k een expert laten komen om een stabiliteitsanalyse te doen en je te laten adviseren of procederen zin heeft.  Maw wat ga je vorderen bij de verkoper?   Dergelijke eenzijdige expertises worden door de rechter weliswaar normaliter niet weerhouden - hij stelt zelf een door u voor te schieten gerechtsexpert aan - doch kan je toelaten je eis correct te formuleren.  

Dat de verkoper met hetzelfde probleem zit is zijn probleem en daarvoor moet hij maar op zijn beurt procederen.  

Huis gekocht met kleine vochtinfiltratie

Reactie van Kris M

Beste Flir,

  Mijn brandpolis (en alle andere) maakt een onderscheid tussen laterale infiltratie die veroorzaakt is door foutieve hydraulische systemen (waterleidingen en afvoeren) waarvan de vervolgschade wel gedekt is en die veroorzaakt doot bv lateraal inzijpelend water vanop terrassen, grondwater,  regen tegen zijmuren etc wat niet gedekt is.

  @TS :  Uit uw reacties na mijn eerste post leer ik bij dat waterinsijpeling via de oprit van de buur de oorzaak zou zijn.  De lektest spoot water op hoge druk op de muur...   Kan je de bron/plaats/oorzaak van de waterinsijpeling duidelijker beschrijven?  

  @TS :  Wat zegt uw brandverzekering?  Loopt er een proces of niet?  

Electrische accumulatoren rechtstreeks aansluiten op zonnepanelen?

Reactie van Kris M

In de winter is er nauwelijks zon en dus ook geen zonnepaneelopbrengst om  je accumulatoren op te laden.  Een opgeladen accum is z n warmte kwijt op 24-36 uur.  Een iet of wat normaal geisoleerd huis heeft in de winter galant 50kWh warmte nodig (=15 kg pellets) terwijl je op een zonnige winterdag hoogstens 1 of enkele kWh electriciteit produceert met zonnepanelen.

Off grid electriciteit is doenbaar voor normaal comfort (koelkast op electriciteit ipv een absorbsiekoelkast op duur gas), licht, ...   Een ietwat bruikbare installatie met Tesla batterij en generatorback-up zal galant 15 tot 20k€ kosten.  Mogelijks ben je beterkoop af om aan te sluiten maar da s ook duur als je afgelegen woont in Frankrijk.

Je kan 2-3 extra Tesla batterijen plaatsen (8k€ t stuk) en een grote windmolen als het mag (10-30k€).  Je ziet dat eea dus niet realistisch is.

Voor t warm water in de zomer kan je een zonnecollector plaatsen.  Ook die heeft (een beetje) electriciteit nodig.

De kilte uit een stenen huis jagen duurt inderdaad een dag.  Als je (off-grid)electriciteit hebt (en GSM-ontvangst) kan je de pelletkachel op afstand aanschakelen (als uw model dat kan)

Onreglementaire installatie nieuwe condensatieketel

Reactie van Kris M

Tja.  Alle appartementen zullen dus wel dergelijke afvoeren hebben en in overtreding zijn.  De “verdunningsnormen” - ttz minimale afstand naar ramen etc - is immers te respecteren. Raar dat je gasinstallateur je daar niet op gewezen heeft.

Als de installatie niet afgesloten wordt (wat ze kunnen verplichten of wat de hinder lijdende buur kan vorderen) zou k de premie laten voor wat ze is en voortleven.

Verwarmen alle appartementen zich op dezelfde manier ?

 Als alle appartementen hetzelfde probleem hebben dan best in de VME beslissen om een studie/offertes te laten uitvoeren voor de plaatsing van een gemeenschappelijke schouw.

Afwijken van standaard bij het vernieuwen van ramen in een appartement?

Reactie van Kris M

Ben je zeker dat het centraal deel niet openkan?  Meestal pivoteert het centrale deel op een asscharnier in het midden zodat twee grote openingen ontstaan waardoor verhuisd kan worden.  Doe eens een zijraam open en kijk of er op de zijkant van het centraal raam ingewerkte hendels zijn die opengeklapt kunnen worden.

Wat de vernieuwing betreft overleg je best eens met de boven- en benedenburen om af te spreken over een uniforme (gelijke) aanpak zodat de gevel er mooi blijft uitzien.  Leg die afspraken vast op papier.  

Kijk ook eens je basisakte na of daar niets instaat over raamvernieuwingen.

Bouwproject verkopen

2 reacties ·

Reactie van Kris M

Moeilijk te zeggen.  Verkopen met ruwbouw kan in het BTW stelsel (recuperatie btw omdat de koper die betaalt).  Je hebt wel kosten (akte lening, stopzetten lening, lichten lening, makelaar, ... ).

Als alternatief als de bouw nog niet begonnen is zou je nu al de grond kunnen te koop stellen met de verplichting met promotor x in zee te gaan.  Hier zou het natuurlijk “leuk” zijn als de promotor accepteert om eventuele wensen van de kopers nog mee te nemen.  

Bespreek uw keuze transparant met de promotor: misschien accepteert hij om bv de start v d werken enkele maanden uit te stellen.  Je moet bij verkoop op plan transparant kunnen informeren over data, prijzen, etc. 

Combinatie fotovoltaische zonnepanelen en warmtepomp

Reactie van Kris M

Je moet al eerst uw warmtebehoefte inschatten.  Dit kan eenvoudig op basis van je huidig jaarlijks stookolieverbruik.  Wat is je gemiddeld jaarlijks verbruik van de laatste jaren?

Stel 3.300l l.  Dan heb je zo n 30.000 kWh aan warmte nodig.  Met een optimisitsche COP van 4 (wegens verticale boring) verbruikt dit systeem op jaarbasis zo n 7.500 kWh electriciteit of 1.500€. Met een (dure) nieuwe condensatieketel kan je 10% stookolieverbruik er af pitsen:3000l aan 0,6€l is 1.800€ .   Stookolie wordt duurder doch electriciteit ook.

Nu moet je investeren in zonnepanelen om die 1.500€ groen op te wekken evenals je gezinsverbruik.  Dat is dan ruwweg 10kWhpiek op je dak waarbij je weet dat de kans groot is dat in de zomer gratis stroom injecteren om die in de winter gratis af te nemen an zn doodsreutel bezig is ...  

De energiekost van een warmtepomp versus fossiel is ongeveer identiek....  Als je huis energieonvriendelijk is trek je mi beter de kaart van isoleren (en D-ventilatie installeren) om je verbruik te drukken.

Vorige · 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 · Volgende