Livios: Bouwen aan morgen


Kris M

  Lid sinds 05/11/2012

 • Andere particulier
 • Lid sinds 05/11/2012
 • 3 vragen gesteld
 • 1914 vragen beantwoord
 • 88 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 429 bedankjes ontvangen
 • 1 lid bedankt


Kris M
 • Andere particulier | Woont in Hofstade-BT
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 · Volgende

AEG accumulatiekachels STINKEN ERG

Reactie van Kris M

Welke stank?  Verbrande lucht na lang niet gebruikt te zijn of verbrande plastiek/kunststof ?  Verbrande plastiek suggereert een probleem in de electrische aansluitingen.  Als de verbindingen gemaakt zijn met (verboden) kroonblokjes (suikertjes) deze dan vervangen door Wagoklemmen.  Dat zijn die klemmen met sluitingsarmpjes die ook geschikt zijn voor soepele kabel. 

Nieuwbouw appartement 2014

5 reacties ·

Reactie van Kris M

Normaliter niet.  Je had de aannemer eerst per AS in gebreke moeten stellen en hem de kans tot oplossen moeten geven.  Indien hij hier niet op ingaat dan naar de vrederechter.

Je zou kunnen proberen om de factuur terug te vorderen op basis van het dringendheidsaspect.  Of een rechter dit gaat volgen is ws al  twijfelachtig ook al wegens het ontbreken van een contact met de aannemer.

Boetebedrag bij voortijdige verkoop binnen 3j na aankoop?

Reactie van Kris M

Inderdaad goed dat een onroerend goed van 490.000€ kopen op klein beschrijf afgevoerd is met een vlaktaks van 7% en vermindering voor goedkope huisjes.

Tenzij het een minihuisje op veel bouwgrond was was klein beschrijf van de pot gerukt.  Ws bij de aankoop “geluk” gehad dat registratie te lui was om t KI na te kijken van wat ws een volledig gerenoveerde uitgebreide niet aangegeven verbouwing was.  

Hopelijk heb je bij verkoop geen problemen met onvergunde verbouwingen.  

490.000€ is al aan de bovenkant van de markt.  Weinigen hebben een dergelijk aankoopbudget.  Duimen dus dat verkoop aan een deftige prijs lukt.

Werken laten te wensen over: opties?

Reactie van Kris M

Heb je (of je advocaat) de aannemer al per AS met kopie per gewone brief in gebreke gesteld? 

Laat het vaststellen door een bouwkundig expert, dat is wel rechtsgeldig.

Dit klopt niet.  Er zijn 3 soorten expertises:

  Een eenzijdige expertise is nuttig om bv een klachtdossier samen te stellen of om de aannemer te proberen overtuigen om actie te ondernemen om een proces te vermijden.  Een rechter zal op basis hiervan nooit veroordelen.  Hoogstens proberen schikken.

  Een tegensprekelijke expertise wordt uitgevoerd in akkoord met de tegenpartij en in zijn aanwezigheid.  Expert staat sterk om te proberen minnelijk te schikken.  Deze rapporten kunnen u sterken in een juridische procedure en kunnen een rechter helpen om de tegenpartij te proberen overtuigen te schikken.

  Enkel een gerechtelijke expertise - dit is een expertise uitgevoerd door een door de rechter aangestelde expert - levert materiaal aan waarop de rechter kan veroordelen.

Aarding gasmeter

6 reacties ·

Reactie van Kris M

Effe AREI Art 72 nagekeken.  Inderdaad NA de aardgasmeter; dit is de buis tussen meter en je gasbrander.  AREI zegt niet dat het vlak bij de meter moet zijn.  Ik had ook 25m 6mm2 kabel getrokken naar de meterkast.  Gasman (die de regels correct toepast)  heeft eens gelachen en zei dat aarden eender waar op de binnengasleiding mag.  Gaskeuring was ook OK.

Dubbelcheck anders bij de gasman (die ook de keuring zal regelen als de gas nog moet opengezet worden) 

Verbruik warmtepomp masser-S hoog

Reactie van Kris M

Als je de warmtepomp al 10 jaar hebt dan weet je toch je jaarlijks verbruik door je tellerstand door 10 te delen en daar een schatting van't jaarlijks verbruik voor niet-verwarming (licht, toestellen etc) af te trekken.

'k Zou verwachten dat de jaarlijkse warmtebehoefte idd zo'n 15.000kWh is en dus het verbruik van de warmtepomp excl electrische bijverwarming zo'n 4.000 kWh (wat je evenveel kost aan electriciteit als 15.000 kWh gas tenzij je voldoende zonnepanelen geplaatst hebt)

Rookkanaal houtkachel

2 reacties ·

Reactie van Kris M

Gezien de beperkte afstand tot het hoofdhuis moet de schouw bijna even hoog zijn als recht omhoog.  Ga dus recht omhoog.  Googel eens “hoogte schouw” of zoiets om detailinfo te vinden

PS. Om 2 meter horizontale afstand te overbruggen heb je een kleine  3 m buis nodig en zit je 2 meter hoger:  2,5+3+1,5 = 7 meter + 2 bochten.  Dat zal wel niet veel goedkoper zijn dan 9,5 m zonder bochten.  Hoe hoog je exact moet aan de garage hangt af van de vorm van je dak. 

Weigering voorlopige oplevering

Reactie van Kris M

De voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen staat los van de voorlopige oplevering van privatieven.  Evenwel moet de lift werken om het volle genot van je appartement te hebben.  Een werkende lift impliceert ondermeer dat de noodknop werkt.  Contacteer de promotor dat je pas uw privatief voorlopig wil opleveren als de lift werkt, sluisdeuren afgewerkt zijn etc.  Kijk ook de tellerstanden na van de gemeenschappelijke tellers omdat die kosten voor de promotor zijn zolang geen enkel appartement opgeleverd is.  Daarna volgens de quotiteiten waarbij de promotor de quotiteiten van de niet opgeleverde appartementen betaalt.  Hou ook wat in de gaten of aannemers veel gemeenschappelijke electriciteit verbruiken.  Als ze werken in de privatieven moet privatieve electriciteit verbruikt worden.  

Garage en staanplaatsen kunnen apart opgeleverd worden.  Anders duidelijk de nog uit te voeren werken vermelden.

Aansluiting elektriciteitskabel op zijgevel losgemaakt voor nieuwbouw. Opnieuw bevestigen.

Reactie van Kris M

Kan je een paar foto s maken?  Teller hangt dus in slaapkamer met bovengrondse aansluiting via voorgevel.  “distributiebox” is - veronderstel ik - de zekeringskast en die staat beneden.  Kabel tussen teller en zekeringskast loopt via de zijgevel die niet van u is.  

Onder voorbehoud want situatie blijft onduidelijk:  jij moet een nieuwe kabel leggen tussen teller en zekeringkast.  Kijk of je dit niet binnen kan doen.  Distributiebeheerder zal moeten tussenkomen.  Mogelijks best een nieuwe (ondergrondse) aansluiting nemen.  

Je kan proberen om hij die verkavelde te laten betalen.  Buur heeft inname van zijn grond van de kabel ongedaan gemaakt.  Ben je eigenaar of huurder?  Heb jij verkaveld?

Vochtkering te hoog

10 reacties ·

Reactie van Kris M

Zoals je weet en gedaan hebt moet idd het pleisterwerk stoppen boven de waterkering.  Gladmaken en schilderen is geen optie want door t gladmaken creer je weer "vochtbrugjes"

Best plinten aanbrengen. Als je afgeronde plinten met schuine opstand wil dan kan je die laten schaven bij elke betere houthandelaar zodat je ook de houtsoort kan kiezen.  Meerprijs valt best mee.  Zelf indertijd  essen plinten van 13cm  hoog laten schaven.  (Wit) geschilderde vuren planken zijn ook een optie.  Stukken vloertegel van 15cm hoog zal esthetisch een miskleun zijn.

Vorige · 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 · Volgende