Livios: Bouwen aan morgen


Kris M

  Lid sinds 05/11/2012

 • Andere particulier
 • Lid sinds 05/11/2012
 • 3 vragen gesteld
 • 1529 vragen beantwoord
 • 58 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 340 bedankjes ontvangen
 • 1 lid bedankt


Kris M
 • Andere particulier | Woont in Hofstade-BT
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Mag ik stal en huis bouwen op landbouwgrond als mijn bijberoep landbouwer is?

Reactie van Kris M

Voor op landbouwgronden loodsen en bewoning te mogen zetten moeten de hoofdinkomsten voortvloeien uit landbouwaktiviteiten. In bijberoep wordt dus niet aanvaard.

Anders zou iedereen in bijberoep met een kip en een paard of ezel op landbouwgronden mogen bouwen.

Dit impliceert dus ook dat je voldoende landbouwgrond (vele hectaren) moet hebben om een leefbaar landbouwbedrijf  te kunnen opzetten.  

Advocaat verwerende partij tevens plaatsvervangend rechter

Reactie van Kris M

Bovenstaande is natuurlijk correct maar begin al eens met opnieuw te evalueren of u wel een zaak hebt;  heb je gelijk of denk je (misschien tegen beter weten in) dat je gelijk hebt?  Zelfs als de zaak bij de partner-rechter voorkomt en je verliest heb je nog altijd beroepsprocedures. 

Wat is het risico om een tussentijdse factuur niet te betalen omdat de kelder van nieuwbouw lekt

Reactie van Kris M

De tussentijdse facturen zijn géén tussentijdse opleveringen doch betalingen in functie van de voortgang van de werken.  Ook je eindfactuur moet je betalen bij de sleuteloverhandiging op de voorlopige oplevering.  Op de voorlopige oplevering noteer je de gebreken die de promotor nog moet oplossen vooraleer de definitieve oplevering plaatsvindt (die de geblokkeerde gelden in toepassing van de wet Breyne vrijmaakt)   Dus de tussentijdse facturen niet protesteren doch betalen. 

Ook de voorlopige oplevering kan je enkel weigeren indien er ernstige gebreken zijn die de bewoning van het huis onmogelijk maken (bv vensters niet of slecht geplaatst).  'k Denk dat water in de kelder hieronder valt.  Stuur alvast een zakelijke aangetekende brief met kopie per gewone brief naar de promotor dat je de voorlopige oplevering zal weigeren zolang er water in de kelder staat omdat dit water de ingebruikname van de kelder belemmert.  Laat die desnoods schrijven door een advocaat om 't meer "gewicht" te geven.

Feitelijk samenwonende man is eigenaar van vruchtgebruik gezinswoning en zijn zoon is eigenaar

Reactie van Kris M

Beste,

Zolang het reservatair gedeelte van de wettelijke erfgenamen wordt gerespecteerd, kan een schenking van een vruchtgebruik bij testament.

Men kan iemand bij testament vruchtgebruik nalaten, maar er moet wel rekening gehouden worden met de minimumrechten van bepaalde personen (ouders en kinderen hebben een 'reserve' die niet door vruchtgebruik mag worden aangetast).

  Er staat dat de zoon eigenaar is van de (volledige) blote eigendom.  Hij kan dit ge-erfd hebben bij het overlijden van zijn moeder als dit huis 100% van haar was.  In dat geval dooft het vruchtgebruik uit bij het overlijden van de man (die dat vruchtgebruik alleen maar per testament kan verkregen hebben als ze feitelijk samenwoonden.  Daar ze feitelijk samenwoonden kan de zoon de de verkoop vorderen (uit onverdeeldheid treden) mits uitbetaling van de restwaarde van het vruchtgebruik. 

  Mocht beiden elk de helft van het huis gehad hebben dan zou de man nu nog de helft van de volle eigendom hebben en kan hij inderdaad per testament zijn helft van het vruchtgebruik per testament doorgeven maar niet de helft waarvan de zoon al de blote eigendom heeft.  Dit voor zover - als hierboven beschreven - de reserve gerespecteerd wordt.

  Om een eenduidig antwoord te kunnen geven ontbreken wel wat gegevens. 

Verwarming op elektrische boiler of op aardgas?

Reactie van Kris M

Aterno is een (mooie) electrische verwarming die net als alle andere met een goede termostaat uitgeruste electrische verwarmingstoestellen 1kWh warmte produceert per kWh electriciteitsverbruik. Niet meer en niet minder.

Als je aardgas hebt laat dan (in opbouw) radiatoren plaatsen in de leefruimtes aangesloten op een (+- 30 kWh) condensatieketel met ingebouwde doorstromer voor warm water.  Een buffervat heb je alleen nodig als je bv een meerpersoonsbad wil laten vollopen doch dat zal wel niet het geval zijn als je nu een normale electrische boiler hebt.

De kWh kost op gas is nu een kleine 6 eurocent.  Da s een kwart van wat dagelectriciteit kost.  Je zal evenwel minder dan 3/4den uitsparen omdat je t comfortwarm zal maken ipv bibberwarm en waarschijnlijk ook minder met hout gaat sleuren.

Je “moet” natuurlijk wel je opgewekte zonneenergie opgebruiken.  Behoud daarvoor bv wat electrische verwarming boven.  

Enkel warm water (en bv koken) op aardgas is duur omdat de tarieven voor klein verbruik hoger zijn (zou k even moeten nakijken)

Het enige economische aan een nieuwe electrische boiler is dat hij wat beter geïsoleer is en daardoor minder verlies heeft.  Dat dagverlies is nog altijd galant meer dan 1 kWh per dag (da s 10 l water koken)

Warmtepomp; wat moet je meenemen in besluitvorming ?

Reactie van Kris M

De juiste beslissing is lagegemperatuurverwarming (bv vloer) aangesloten op een goedkoop condensatieketeltje.  Je kan dan nog altijd overschakelen.

Wanneer dan in een (verre) toekomst de prijs van de kWh gas beduidend duurder wordt dan +- 0,3 kWh electriciteit dan kan je de oefening nog eens opnieuw maken of de dure warmtepompinstallatie beterkoop is over z n levensduur dan de goedkope gasinstallatie.

Zolang een deel van de electriciteit opgewekt wordt met fossiele brandstof gaat bijna het ganse rendement van een warmtepomp verloren in de energieverliezen van de electriciteitsopwekking & transport.  Het gas dat je niet verbruikt om te verwarmen wordt bijna allemaal opgestookt in de gascentrale die die extra electriciteit die jij verbruikt moet maken.

Van rijwoning naar hoekwoning

4 reacties ·

Reactie van Kris M

Je hebt al verkregen dat je gevel geïsoleerd zal worden.  Dat is een gunst.  De verplichting beperkt zich normaliter tot het afschermen van de muur tegen vocht alhoewel de isolatienormen dit meer en meer in vraag stellen.  Dus da's al een goed punt.

Je kan niet eisen dat ze met de kelders meerdere meters van de perceelsgrens blijven.  Er zijn technieken om tot dichtbij de perceelsgrens te komen zonder stabiliteitsrisico voor uw woning.  Wel een omstandige plaatsbeschrijving eisen (gaan ze normaal spontaan doen in zich in te dekken tegen schadeclaims van bestaande schade)

In appartementsgebouwen die (veel) aparte garages hebben die niet persé door eigenaars van appartementen gekocht worden worden in regel de kosten van de kelders apart gemeten en verrekend.  Uw casus is specifiek omdat je een erfdienstbaarheid vraagt (toegang via de privéweg tot je tuin zodat de mede-eigendom een bijdrage in de jaarlijkse onkosten vraagt. 

Je kan het volgende vragen in je onderhandeling met de promotor : opname in de basisakte van het recht van doorgang (zodat je dat recht van doorgang kan doorgeven aan een volgende koper van dit huis), aparte electriciteitsmeter voor bv de buitenverlichting en de verlichting in de kelders die verdeeld wordt onder alle eigenaars van garages, kelders en uzelf op basis van de toegekende quotiteit waarbij uw quotiteit bv de helft is van de quotiteit van een garage-eigenaar.  U betaalt dan uw bijdrage voor verlichting, onderhoud aan de privé weg en een (klein) beetje syndic-ereloon.  Bv als een garage 20/1000sten is voor uw recht van doorgang 10/1000sten. 

De landmeter die de bouwheer zal aanstellen om de quotiteiten voor te stellen weet hier wel weg mee.

Dus alle andere kosten (lift, kuisen, etc)   

Als je in (semi) verstedelijkt gebied woont waar "veel" dergelijke appartementen gebouwd worden zal bezwaar aantekenen tegen inkijk weinig uithalen.  Je kan natuurlijk altijd proberen.

Wie = aansprakelijk in volgende case;

Reactie van Kris M

Ambetante situatie.  Als de aannemer failliet gaat is het hoedanook end-of-game.  Om dure procedurekosten te vermijden (met risico op faissement) zal je spijtig genoeg “verlies” moeten nemen.

Je kanwel nog de aannemer eerst perAS met kopie per gewone brief in gebreke stellen maar dit zal ws niets opleveren.

Zonnepaneel voor koelkastee

2 reacties ·

Reactie van Kris M

Om iet of wat levensduur te hebben moet je een (duurdere) halftractieloodaccu kopen (ook wel "leefbatterij" genoemd) en die zoals hierboven aangegeven dimensioneren op maximum 50% ontlading (hoe minder ontlading hoe beter bij loodaccu'). Startaccu's worden niet graag ontladen en gaan dan ook niet lang mee als je dat doet. 

Om een 220V koelkast te doen draaien moet je omvormer overweg kunnen met de hoge startstroom (tot 1 kW) en met blindstroom.  In mensentaal : je moet een dure pure sinusinvertor kopen die 1 kW aankan.  Dus géén "modified sine wave" model.

Je investeert dus beter in een 12V compressorkoelkast.  Genre Waeco, Engel, ...   Je vind ze regelmatig tweedehands.  Zeker gééén energievretende Peltier kopen die bovendien maar zo'n 20 graden onder de omgevingstemperatuur koelt.

Met een paneel van 200Wp produceer je inderdaad op een zonnige dag zo'n 50-60Ah energie.

Als je op een camping staat zal het goedkoper zijn om een 220V aansluiting te nemen dan te investeren in autonome energie. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende