Livios: Bouwen aan morgen


Keon

  Lid sinds 29/04/2016

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 29/04/2016
 • 0 vragen gesteld
 • 102 vragen beantwoord
 • 14 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 16 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Keon
 • Andere professioneel | Woont in Hasselt
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 · Volgende

Isoleren buitenmuren

3 reacties ·

Reactie van Keon

Als het om comfort gaat, moet je eerst de oorzaken van discomfort in kaart brengen... Als je ergens koude luchtstromen voelt dan moet je de luchtdichting verbeteren, dat is ongecontroleerde tocht vervangen door gecontroleerde ventilatie. Ventilatie controleren kan tegenwoordig ook met decentrale balansventilatie-units (systeem D)... de prijzen van zo'n unit beginnen bij 375€ (in Duitsland).

Als het dak reeds geïsoleerd is, is het damp/luchtscherm geplaatst volgens de regels van de kunst? Naden afgekleeft met tape, geen doorboringen, correcte verbinding met zoldervloer, ... Is het zolderluik luchtdicht?

Andere bronnen van ongewenste luchtstromen zijn de ramen en raamkaders... dichtingen controleren en checken of de kaders tochtvrij in de muren zitten.

Als uw luchtdichtheid op punt staat, dan zou ik eerst de spouwmuren optimaliseren door de spouwen bovenaan dicht te maken. In de zomer kan dit een nadeel zijn, dus eventueel iets bedenken dat je de spouwen in de zomer weer plaatslijk kan openmaken.

Nogal wat mensen weten niet dat bakstenen muren in de winterzon flink kunnen opwarmen. Door de spouwen bovenaan af te dichten, zorg je ervoor dat een deel van die warmte kan doorgegeven worden naar de dragende muren zodat het warmteverlies zal verminderen.

Probeer eerst eens bovenstaande punten in orde te brengen en check deze winter eens wat het effect is op uw comfort (en verwarmingsfactuur). 

Als je discomfort voelt vanwege koudestraling nabij zeer grote ramen, dan zijn nieuwe ramen met drievoudig glas een goede keuze. Maar ook dan moet uw luchtdichting op punt staan. Bij de plaatsing van nieuwe ramen NOOIT opteren voor ventilatieroosters omdat je dan weer de controle verliest op het ventilatiegebeuren (en je rechtstreeks koude lucht naar binnentrekt).

Afwerken scheidingsmuur

32 reacties ·

Reactie van Keon

Jean,

Dat is de correcte benadering, uw buurman kan later ook nog twee meter extra bijbouwen, dus op dit moment is uw extra muur een wachtgevel. Het is nog geen gemene muur omdat uw buurman daarvoor eerst nog de helft van dat stukje muur moet afkopen.

Jij hebt recht om uw muur te isoleren en te beschermen tegen regen en wind. Het enige waar uw buurman nog inspraak in heeft, is de afwerking (leien, hout, ...). Maar eigenlijk had ie dat al ten tijde van het openbaar onderzoek. Daarbij moet de buurman wel redelijk blijven, dus geen bladgoud bij manier van spreken.

Je schreef dat de architect van uw buurman bezwaren maakte... wat waren diens argumenten?

Tuinkantoor

1 reactie ·

Reactie van Keon

Het kan zelfs zonder vergunning als de grootte qua m² relatief beperkt is zodat je het kan opnemen bij de aanhorigheden in de tuin (tuinhuis, poolhouse, lounge,...). Het totaal van die aanhorigheden samen mag niet meer dan 40m² bedragen.

Kom je boven die 40m², dan heb je een aparte vergunning nodig.

Als uw tuinkantoor dan ook nog een vaste constructie is, dan heb je ook nog een architect nodig.

Ander alternatief is een aanbouw aan uw bestaande woning, dat is met melding maar dan weer zonder architect indien beperkt tot 40m².

Wat je ook gaat plaatsen, altijd uitkijken met de afstanden tot aan de perceelgrenzen, daar zijn specifieke regels voor.

Mogen 2 dampschermen?

4 reacties ·

Reactie van Keon

De stelling van Erwin PIR is niet correct. De juiste vuistregel is dat de isolatiewaarde van de toegevoegde isolatie maximaal 1/3e mag bedragen van het totale (oud + nieuw) isolatiepakket. En uiteraard moet je opnieuw een dampscherm aanbrengen.

Als je echter het dampscherm van de oude isolatie verwijdert of perforeert, zodat deze bestaande isolatielaag dampdoorlatend wordt, hoef je je niet aan die 1/3e regel te houden en mag je meer isolatie toevoegen.

Mvg, Sven Verhoeven | Isolatie & Renovatie Verhoeven

Pff, er wordt hier toch vanalles door elkaar geklutst...

- Bovenstaande 1/3-regel (qua thermische isolatieweerstand) is correct (Erwin PIR zat dus fout).

- Maarrrr... die 1/3-regel is de voorwaarde opdat je net GEEN extra dampscherm hoeft toe te passen!

Ramen anders geplaatst dan op bouwaanvraag

Reactie van Keon

Als die ramen in een achter- of zijgevel zitten, kan je dat via een meldingsformulier melden bij de gemeente.

Zitten die ramen in een voorgevel dan was de medewerking van een architect verplicht voor de verbouwing en dient uw architect dat te regulariseren bij de gemeente .

Grond in 2 splitsen + Schuur in 2 splitsen.

Reactie van Keon

Ik denk het wel... je zal bij het herverdelen van de gronden meteen ook een akte moeten opstellen ivm. "recht van opstal" voor de schuur en afspreken wie de eigenaar van de schuur is/wordt.

Ik zou zeggen... bevraag u eens bij uw notaris.

Regularisatie aanleg tuin

Reactie van Keon

Begrijp het goed? De gemeente vraagt aan u om de toestand van uw buurvrouw te regulariseren? Het lijkt me dat uw buurvrouw dat zelf moet doen...

De hamvraag is... zou je eigenlijk (stiekem) dezelfde tuin willen als uw buurvrouw?

Fundering verzakt

Reactie van Keon

Lastige zaak...

Ben je de enige in de buurt met deze problemen?

Als het droogpompen van de omgeving al het probleem is, zal je moeten kunnen aantonen dat de aannemer van het appartementsblok te weinig voorzorgen heeft genomen om de zakkingen te beperken. Aan het zakken zelf heeft de aannemer geen schuld, wel indien hij ondoordacht te werk is gegaan.

Is een muur van een bestaande woning op de perceelsgrens van een bouwgrond een gemene muur ?

Reactie van Keon


Is de eigenaar van de woning verplicht deze muur "te laten overnemen" door de eigenaar van de bouwgrond?

Verplicht denk ik niet... maar normaal kan die er wel een voordeel bij doen door een vergoeding te vragen voor (de helft) van de muur aan degene die ertegenaan gaat bouwen.

Wil de woningeigenaar dat niet of vraagt ie te veel, dan moet je een eigen zijmuur oprichten (tussenruimte mag je opvullen met isolatiemateriaal maar je mag de bestaande muur niet constructief gebruiken).

1 2 3 4 5 6 · Volgende