Keon

Lid sinds 29/4/2016

  • Andere professioneel
  • 0 vragen gesteld
  • 141 vragen beantwoord
  • 15 vragen goed beantwoord
  • 24 bedankjes ontvangen
  • 0 leden bedankt
Keon Andere professioneel Privébericht

Geschiedenis

Reactie van Keon

Alle betrokkenen hebben eigenlijk de wet overtreden... De verkavelingsvergunning had eerst in orde moeten zijn voordat men de percelen als "te koop" mocht aanbieden... De bewuste notaris had dat moeten weten...

Heel de wetgeving is immers zo opgesteld net om de kopers te beschermen...

Je kan dus zonder kosten uw compromis laten ontbinden en uw eventueel voorschot en gemaakte kosten terugeisen. 

Definitie verkavelen: Artikel 4.1.1. 14° verkavelen : een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor méér dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies;

Artikel 4.2.15. § 1. Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden een stuk grond verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt.

Artikel 4.2.16. § 1. Een kavel uit een vergunde verkaveling of verkavelingsfase kan enkel verkocht worden, verhuurd worden voor méér dan negen jaar, of bezwaard worden met een recht van erfpacht of opstal, nadat de verkavelingsakte door de instrumenterende ambtenaar is verleden.

Bekijk
Reactie van Keon

Het zijn de buren die gaan bouwen die best een plaatsbeschrijving maken. Als er straks bij u barsten ontstaan is het aan hen om te bewijzen dat die er al waren en dat gaat niet zonder voorafgaandelijke plaatsbeschrijving.

Je kan altijd zelf - om u eigen in te dekken en nog wat sterker in uw schoenen te staan - een soort plaatsbeschrijving maken door foto's te maken van uw muren en oprit waarbij er ook een voorpagina van een krant in beeld komt. Op die manier kan je bewijzen wanneer uw foto's werden gemaakt.

Bekijk
Landmeter vs kadaster
6 reacties · · #Verbouwen
Reactie van Keon

De kadasterplannen zijn bij mijn weten "benaderend". Wat een beëdigd landmeter opmeet is de werkelijke toestand. Maar de opmeting hoort wel "tegensprekelijk" te gebeuren i.v.m. mogelijke discussies dus de landmeter had uw buurman moeten betrekken bij de opmeting, is dat gebeurd?

Uw landmeter hoort eigenlijk deze wetgeving ter zake te kennen... wat zegt hij/zij?

Let op: in sommige gemeenten stelt de gemeente een landmeter aan die uw bouwlijnen komt uitzetten.

Bekijk
Reactie van Keon

- Kan ik de oude minerale wol laten zitten of vervang ik deze best? Huis is van 1987.
- Is mijn voorstel voldoende isolerend en nuttig? Of zijn dit domme kosten en haal ik mijn investering met deze dikte niet terug? Kan ik dan beter gewoon de huidige isolatie laten zitten?
- Is het voorstel van de architect toch beter? Het is tenslotte maar 5 cm meer dan mijn voorstel.

Kijk eerst eens of er een fatsoenlijk onderdak is. Een "fatsoenlijk" onderdak is "zo luchtdicht mogelijk". Desnoods eerst een onderdakfolie draperen over de dakbalken.

Daarna mag je best uw bestaande isolatie herbuiken. Als er nog een alu cachering op zit, kan je deze doorprikken (daar bestaan speciale rollers voor) of als laatste laag plaatsen.

Qua finale dikte maakt het niet veel uit (18cm is meer dan voldoende). Als je er een leefruimte van wenst te maken, opteer dan voor materialen van een bio-ecologische oorsprong. Die hebben veel betere kwaliteiten wat betreft geluidsisolatie en zomerse warmtedoorslag. Geen enkele kunststof-isoatie kan daar aan tippen.

Tip: Kijk eerst eens naar vlasisolatie, dat heeft ook nog een vrij gunstig gedrag bij brand.  

Bekijk
Reactie van Keon

Een Openbaar Onderzoek (OO) is o.a. nodig in de volgende gevallen:

1. Het zou kunnen dat uw aanvraag afwijkt van de voorschriften van het BPA.

2. Het zou kunnen dat uw perceel indertijd geen deel uitmaakte van één of andere verkaveling.

3. Het zou kunnen dat uw perceel WEL deel uitmaakte van een verkaveling maar dat u afwijkt van de verkavelingsvoorschriften.

Bekijk
Openbaar onderzoek
2 reacties · · #Verbouwen
Reactie van Keon

Binnen de 60 dagen na het einde van het openbaar onderzoek hoor je een beslissing te ontvangen.

Bekijk
Reactie van Keon


Wat is de prijs voor die toiletten en waar vind je die?  

Wat bedoel je met een rietveld voor grijs water?

Verbrandingstoiletten zijn redelijk duur, prijs vanaf 1800€ tot 5000€, ze zijn populair bij eigenaren van pleziervaartuigen en mobilhomes. Via Google geraak je aan de verkoopspunten.

Alternatief is het Nonolet, kan je ook zelf maken, zie: http://www.de12ambachten.nl/pdf/werkmap%20rioolvervangende%20technieken.pdf

Bovenstaande link bevat ook alle info over rietvelden voor het grijs afvalwater. Google ook eens op "belucht rietveld", dat geeft ook zeer goede resultaten en is compacter.

Graven mag niet omwille van nutsleidingen onder onze grond.  Helicopter vliegt dagelijks over gebied ter controle dat er  nergens gegraven word.  Het gaat hier om een soort van vakantiehuis in de tuin dus enkel basis nodig.

Het gaat dus om een ondergrondse erfdienstbaarheid... Is die zone even breed als uw tuin? Normaal is het 4m links en rechts (dus 8m in totaal) van de ondergrondse leiding...

Bekijk
Reactie van Keon

Er is een verschil tussen "Vrijstelling van Vergunning" en "Vrijstelling van Architect".

Voor de vrijstelling van vergunning geldt de 40m² regel en dit voor het totaal aan bijgebouwen: "De totale oppervlakte blijft beperkt tot maximaal 40 vierkante meter per goed, met inbegrip van alle bestaande vrijstaande bijgebouwen."

Er zijn wel twee 40m² tellers, ééntje voor de losstaande bijgebouwen en ééntje voor de aanbouwen.

Maar dat is het probleem niet vermits je net een vergunning hebt aangevraagd.

Wat betreft de "Vrijstelling van Architect" wordt er inderdaad per constructie of bijgebouw gerekend.

Als uw tuinhuis/carport constructief één geheel vormt, dan heeft de gemeente gelijk, in het andere geval niet (bijv. carport zakt niet in wanneer het tuinhuis wordt verplaatst).

Bekijk