Livios: Bouwen aan morgen


Keon

  Lid sinds 29/04/2016

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 29/04/2016
 • 0 vragen gesteld
 • 125 vragen beantwoord
 • 14 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 19 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Keon
 • Andere professioneel | Woont in Hasselt
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 · Volgende

Isoleren - dak, muur of vloer. Welke heeft prioriteit

Reactie van Keon

Je moet beginnen met een inventaris te maken van alle (grote) luchtlekken... om daarna ongecontroleerde tocht om te zetten in gecontroleerde ventilatie.

Vaak zijn de items die je wenst te isoleren of te vervangen (bijv. ramen) ook oorzaak van de luchtlekken.

Vervolgens werk je alles af van boven naar beneden, dat wil dus zeggen dat je moet beginnen met dakisolatie (en het luchtdicht maken van uw dak).

Wat de spouwmuur betreft, als je uw dak aanpakt, zorg dan dat je de spouw bovenaan kan afsluiten (liefst met een stuk dampopen isolatiemateriaal). Controleer vervolgens of alle dagkanten van uw ramen en deuren ook luchtdicht zijn. Dat alles gaat zorgen dat uw binnen- en buitenmuur qua thermische capaciteit gaan samenwerken en je bijna geen muurisolatie meer gaat nodig hebben.

Wat uw vloer betreft, is er een (kruip-) kelder?

Huis zelf verkopen of uitbesteden aan makelaar?

Reactie van Keon

Als het huis in orde is, kan je het perfect zelf doen. Een huis dat in orde is (en goed gelegen) verkoopt zichzelf.

Als je wil weten wat uw huis waard is, de meeste makelaars maken verblijvend een schatting.

Afwerken scheidingsmuur

41 reacties ·

Reactie van Keon

Jean,

Dat is de correcte benadering, uw buurman kan later ook nog twee meter extra bijbouwen, dus op dit moment is uw extra muur een wachtgevel. Het is nog geen gemene muur omdat uw buurman daarvoor eerst nog de helft van dat stukje muur moet afkopen.

Jij hebt recht om uw muur te isoleren en te beschermen tegen regen en wind. Het enige waar uw buurman nog inspraak in heeft, is de afwerking (leien, hout, ...). Maar eigenlijk had ie dat al ten tijde van het openbaar onderzoek. Daarbij moet de buurman wel redelijk blijven, dus geen bladgoud bij manier van spreken.

Je schreef dat de architect van uw buurman bezwaren maakte... wat waren diens argumenten?

Investeren in zonnepanelen of niet?

Reactie van Keon

De 95% komen van (staat niet in de brochure) de omzetting 1: van H2O + elektriciteit in de brandstofcel met een rendement van 74% waterstofenergie en 23% gerecupereerde warmteenergie die naar een buffer gaat. ...

Buiten lezen, moet je ook nog iets kennis hebben van de materie (brandstofcel en waterstof) en moet je nog even kunnen rekenen!

Als zijne eminentie het toestaat, ga ik toch even rekenen... een PV-paneel haalt een rendement van 21% (licht naar elektriciteit)... de omzetting naar H2 een rendement van 74% ... in totaal dus 21%*0.74 = 15,6%... toevallig net zo goed als het rendement van dat KUL-paneel!

Indien Solenco daarbij nog warmte produceert dan is dat mooi meegenomen maar dan moeten ze ook publiceren op welke temperatuur die warmte wordt aangemaakt, dat zal bepalen hoe bruikbaar die warmte is.

En dan wil ik weten wat de kostprijs is van 'PV-paneel + Solenco' vs KUL Waterstof-paneel.

Suggesties voorontwerp

6 reacties ·

Reactie van Keon

Kelder: eerste vraag, waarvoor ga je die gebruiken?

Twee, is het ook de bedoeling dat alle afvoerleidingen uitkomen in die kelder?

Kelder onder tuin

5 reacties ·

Reactie van Keon

Als je van de verkavelingsvoorschriften een vijver of zwembad mag aanleggen... dan moet een kelder ook kunnen, lijkt mij.

Mag ik mijn huis terug verven als ik met een gladde steen en spouw isolatie heb

Reactie van Keon

Uw isolatiebedrijf had dat idd. moeten weten... je kan ze er misschien alsnog op aanspreken.

Mogelijke oplossing voor als je toch nog een geverfde gevel wenst is kalei (enkel de zuivere versie met 100% kalk of wat trass erbij). Verdere onderhoudslaagjes mogen dan ook enkel gebeuren met 100% kalkverf (geen latex, acrylaten, sillicaten, etc...).

Je moet wel eerst de bestaande gevelverf verwijderen. Ik zou zeggen, schilder eens een proefvlak en kijk hoe u dat bevalt.

Bezwaar tegen verkaveling al dan niet terecht verworpen door gemeente?

Reactie van Keon

Ook als je als derde partij beroep aantekent bij de Deputatie, wordt de procedure in zijn geheel hernomen.

Als je tijdens het Openbaar Onderzoek (OO) een bezwaar indient, is het CBS (of de Deputatie) niet eens verplicht om daar op te reageren. Het is aan de beroeper om aan te tonen dat dit een argument is dat niet over het hoofd mag gezien worden (zie ook zorgvuldigheidsplicht in het kader van behoorlijk bestuur).

In dit geval heeft Gert een sterk argument omdat de gemeente enkele jaren geleden zelf heeft toegegeven dat er een probleem is met de waterhuishouding in het gebied gezien de consencus om een wadi aan te leggen.

Maar Gert kan tijdens de beroepsprocedure bij de Deputatie nog steeds andere (zowel inhoudelijke als procedurele) bezwaren aandragen. Bijv. werd er 10j geleden een vergunning afgeleverd voor het ophogen van de percelen in die bewuste straat? Zo ja, wat stond daar in als randvoorwaarden? Werden die nageleefd?

Het enige wat ondertussen is gewijzigd, is dat derde partijen enkel nog naar de RvVb kunnen stappen wanneer ze gereageerd hebben op het OO (indien dat werd gevoerd). En bij de RvVb draait het enkel om de procedure op zich (wettelijkheid) en of de Deputatie zorgvuldig is geweest met het nemen van haar beslissing.

Het loutere feit dat de Deputatie een bezwaar niet heeft weerlegt (of niet is ingegaan op een constructief voorstel), is geen argument voor de RvVb. Ook hier moet je de inhoudelijke relevantie van dat argument aantonen.

Hetgeen Gert ondertussen ook al kan doen, is naar de Vrederechter stappen (in een verzoeningsprocedure met als tegenpartijen de vzw en de gemeente) om de aanleg van die wadi - zoals destijds overeengekomen - af te dwingen (of alvast de procedure richting 1° aanleg op te starten).

2 ramen in 'bestaande muur' v. buur - op perceelsgrens - geven rechtstreeks uit op ons eigendom

Reactie van Keon

Neen, ramen in de gemeenschappelijke muur zijn niet toegestaan (burgelijk wetboek). Zijn die ramen trouwens vergund?

Het enige wat eventueel wel is toegestaan (gezien de historische situatie), is toetreding van licht maar dan moet dat gebeuren via ondoorzichtig glas en via ramen die niet open kunnen (bijv. glasbouwstenen). Dat moet dan wel ergens beschreven staan in een notariële akte als een vorm van erfdienstbaarheid.

1 2 3 4 5 6 7 · Volgende