Livios: Bouwen aan morgen


kas

  Lid sinds 20/10/2017

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 20/10/2017
 • 0 vragen gesteld
 • 332 vragen beantwoord
 • 18 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 64 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


kas
 • Andere professioneel | Woont in antwerpen

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Werken tuin niet correct uitgevoerd-grasmatten verkeerd gelegd

Reactie van kas

Aan de hand van de gegeven info is het lastig ,nagenoeg onmogelijk om advies te geven.

Betreffende :

-grasmatten, het tegenaanbrengen van de matten zorgt er inderdaad voor dat je deze naad ziet. Na enkele weken doorgroei is dit visueel niet meer zichtbaar. Of liggen de matten met voeg? Of werden de matten niet allemaal in dezelfde richting afgerold?

- Bulten, wat bedoel je daarmee? Hoe moet ik deze inschatten? Bij het plaatsen van grasmatten wordt pas na enkele weken ( hechting van de wortels in de ondergrond ) de matten geweld. Mogelijks zie je voor deze periode kleine minimale oneffenheden van maximum 1 cm hoog. Kan ook dat met het water geven de grond op sommige plaatsen is verzakt. Je kan dit oplossen door de mat te  lichten en te herzanden.

- De grasmatten moeten volgens de regels der kunst gelegd zijn. Of dit nu de eerste keer is of niet speelt gene rol om dit als argument te beschouwen in de gebrekestelling.

- door de betaling van de volledige factuur bestaat wel de aanvaarding van de werken door u. Je zal dus moeilijk herstel kunnen eisen want je hebt de werken aanvaard. Dus met wat vriendelijk overleg kan misschien nog wat bijgestuurd worden?

- Afzagen van de houten palen op gelijke hoogte is natuurlijk een vereiste als dit zo beschreven stond in de offerte/aanbesteding. Welke houten palen zijn dit? Met welke functie? Boompalen, haagpalen, leifruit, waspalen ? Het is gangbaar om boompalen per boom op de zelfde hoogte af te zetten maar dit is geen regel in goed en degelijke aanleg. 

- Houten trap met gevaarlijke aftrap? Wat bedoel je hier juist mee? Bedoel je dat de optrede of aantrede verschillend zijn in de ganse trap? Kun je dit nader omschrijven, eventueel met een detailtekening of foto? Want als je beweert dat deze aftrap gevaarlijk is moet je dit wel kunnen fysiek aantonen.

- Beplanting niet relevant met de oppervlakte van het tuintje .... tsja daar kom je niet ver mee. Je zal minstens de oppervlakte van het tuintje en meer nog van de plantvakken moeten aantonen en dan nog eens de gebruikte plantensoorten benoemen en de gebruikte plantdichtheid. Is er een beplantingsplan opgemaakt en besproken vooraf?

- Hardhout is niet beschermd met noppenfolie . In welke uitvoering moet deze beschermd worden ? Ik ken geen enkeel toepassing van hardhout waarbij je noppenfolie moet gebruiken. Weerom graag meer info en duidelijkheid van het probleem en of foto.

- Bedrading is te zwak voor klimplanten , weerom welke bedrading is er gebruikt? Gegalvaniseerde spandraad van 1.8mm of 2.2 of 4.0? Inoxkabel? Netdraad, rubberen binddraad? Weet wel dat klimplanten spontaan kunnen loskomen van de leidraad. Zeker bij een jonge aanplant in het vroege najaar. De plant steekt geen energie in om zicht voor de winter vast te hechten en wacht het voorjaar af.

- Indien u een technisch advies nodig heeft dan kun je via google wel tuinarchtiecten - tuinaanleggers vinden die als moderator kunnen optreden tussen u en de aannemer. Let wel, u zal de kosten moeten betalen en eventueel bij een gunstig advies voor u deze van de aannemer terugvorderen.

Geurhinder in badkamer telkens na douchen

Reactie van kas

Het afvoeren van douche/ bad / lavabo's naar een septische put vind ik geen goed plan. De zepen en shampoo's , tandpasta's en dergelijke belasten de bacteriewerking in je septische put. Gevolg je put zal meer moeten geruimd worden. 

Koppel die aflopen naar je septische put af en verleg die zodat je kunt aansluiten op de overloop van je septische put.

Geurhinder douche aangesloten op septische put, daar moet je eigenlijk geen tekening bij maken wat de oorzaak is. 

BTW 6% bij renovatie hoeve en afbraak en heropbouw schuur ?

Reactie van kas

Watermeter en electriciteitsmeter is geen criteria om het gebouw te aanzien als woning.

Er zijn gevallen genoeg bekent waarbij de meters op de perceelgrens staan in een eigen minuskuul gebouwdje of zelfs ondergronds in een put. 

Als je deze schuur als woning wil gerbuiken zal je eerst een bestemmingswijziging moeten aanvragen middels een omgevingsvergunning. Pas dan kan je aan de primaire voorwaarden voldoen  om gebruik te kunnen maken van de 6% btw regeling.

Minimale zandophoging tegelvloer

Reactie van kas

4à 5 cm. Dik genoeg om te kunnen afreien en te kunnen aandammen.

Op voorwaarde dat de ondergrond, egaal, vlak en op hoogte zit. En er geen verzakkingen meer kunnen optreden. Dus vooreerst aandrillen en dan pas bezanden.

Grondkabel 3x2,5 of 5x2,5 leggen, wat is toekomstgerichter?

Reactie van kas

Grondkabel 3x2,5 of 5x2,5 leggen, wat is toekomstgerichter?

Geen van beide.

Werk met een rode flexibele wachtbuis van minimum 80 mm met daarin een trekkabel. 

Je kan nu werken met een 3G2.5² en dan later eventueel een bijsteken van 5g4² maar voor het zelfde geld zijn we binnen 20 jaar bezig met een heel andere electriciteitsbron en moet er een hupeldepupxxxyz kabel gebruikt worden. Dus wachtbuis.

Hoe Afvoer van wc, douche, keukenwater zonder aansluiting op riolering

Reactie van kas

Ik stel me de vraag of je üperhaubt een bouwtoelating ga krijgen.

Zeker met in gedachte dat de vorige eigenaar wou uitbreiden en geen bouwtoelating kreeg. Daar komt nog eens bovenop dat dit bijgebouw in agrarisch gebied zit en je wil de functie van bijgebouw gaan wijzigen naar woonunit ( vakantiehuis ) ????

Zomaar de functie van een bijgebouw veranderen naar een woonunit  mag niet.

Ook rekening houden dat het inrichten tot vakantiehuis in de verhuur aan strikte regels moet voldoen om te mogen verhuren. ( brandveiligheid, ....) 

Oprit tegen omheining met betonplaat

Reactie van kas

Fout zit eigenlijk wel bij u. DE dorpelhoogte van het bijgebouw even hoog plaatsen als deze van het hoofdgebouw is vragen voor problemen. Op geen enkele manier houdt u rekening met de afwatering van het perceel , of in dit geval met de afwatering van de oprit. 

Volgens de wet moet u rekening houden met het terreinprofiel en bij wijziging hiervan moet u een omgevingsvergunning voorleggen. De vergunning om het hoofdgebouw 50 cm hoger te leggen impliceert NIET dat u automatisch vergunning hebt om GANS het terrein met 50 cm te verhogen en waterpas te leggen.

U mag in dit geval geen gebruik maken van de buur zijn afsluiting. U moet uw reliefophoging volledig voorzien op uw eigen domein en ervoor zorgen dat er geen wateroverlast van de oprit naar de buur toe plaats vindt. 

Bouwovertreding garages

9 reacties ·

Reactie van kas

Omdat we in herhalingen vallen. 

En dit is niet het enigste topic dat je hierover , weliswaar iets andere vraagstelling, voor opent.

Voor de duidelijkheid en voor accurate informatie en om niet in herhalingen te vallen is het aangewezen om in één topic , 1 dus, verder te gaan. 

Misschien kun je ook eens rekening houden met de mensen die hier belangeloos en zonder enige vergoeding hier hun kennis in dienst stellen. Niet leuk als dit telkenmale opnieuw en opnieuw en opnieuw over het zelfde item gaat. Misbruiken komt daar aardig dicht bij.

Roestvlekken in pas geplaatst betonnen terras

Reactie van kas

Aanmaakwater afkomstig van met ijzer verontreining water. Bv geboorde put, regenwaterput, beek.

Ijzerstippen afkomstig van slijpwerken in de nabij omgeving.

Metaalrestanten in de ondergrond die niet 100% zuiver is.

Metaalrestanten in de betonmolen of afkomstig van de betonspaan.

.....

.....

Gemeenschappekijke scheidingsmuur is rot, buurvrouw wenst niet mee te betalen

Reactie van kas

Dit ziet er inderdaad niet veilig uit. 

Laat een bouwkundige komen die een PV van bevinding kan opstellen en verklaart dat die muur onveilig is en spontaan kan neergaan en dringend moet geschoord/afgbroken/hersteld worden. Kopie van dit PV zend u samen met een uitnodiging voor een constructief gesprek naar uw buur. Indien geen gevolg binnen x dagen , opnieuw aangetekend schrijven met een ingebrekestelling. Oplossing binnen de x dagen. Na x dagen muur afbreken omwille van de veiligheid en het gevaar voor spontaan neergaan. Denk als je dit zo tussen uw tanden de buur influistert hij/zij ook de kans tot een snelle verkoop ziet verminderen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende