Livios: Bouwen aan morgen


kas

  Lid sinds 20/10/2017

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 20/10/2017
 • 0 vragen gesteld
 • 47 vragen beantwoord
 • 1 vraag goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 6 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


kas
 • Andere professioneel | Woont in antwerpen

Geschiedenis

1 2 3 4 · Volgende

Afwatering betonnen terras nieuwbouwappartement

Reactie van kas

Staand water in afvoergeulen dat niet weg kan + betonplaat als fundering voor een terras = problemen.

Om er voor te zorgen dat je tegels niet kapotvriezen zal je volgende maatregelen moeten treffen:

- Afwatering ofwel herstellen ofwel liquideren en de afwatering volledig buiten het werk leggen waarbij deze afwatert in een infiltratiegleuf ofwel aangesloten is op de riolering. Het herprofileren van de uitgeslepen goten kan alleen met toevoegen van beton/egalisatiebeton/mortel dat wordt afgereid in helling naar het verzamelpunt. Een laagje egalisatiebeton van 0mm tot 3-4 cm dik , buiten, springt bij de eerste vorst kapot. Herstelling zal een werk zijn van steeds maar opnieuw proberen, daarom liquidatie en zet nieuwe accodrains buiten het werk.

Tegels op betonplaat. Probleem een betonplaat draineerd geen insijpelend water naar de ondergrond. Dus je moet ervoor zorgen dat op deze bestaande betonplaat geen water blijft staan en dat deze zeker niet in helling ligt naar de woning toe ! 

Ik ga ervan uit dat deze betonplaat ruim onder de waterkering in de muur bevind?

Op deze btonplaat moet er een drainagemat gelijmd worden die insijpelend water afvoert. Deze drainmat kan uitgeven in een drainagesleuf met grof materiaal gevuld.

Indien er met natuursteentegels wordt gewerkt kan er op de klassiek mortelbed getegeld worden dat uitgespreid wordt op een chapebed op de drainmat. DE voegen worden ingewassen.

Indien gewerkt met Keramische tegel dan kan je best een gewapende vezelchape aanbrengen en de tegels dubbel lijmen op de fundering. Bij keramische tegel is het gebruik van een ontkoppelingsmat verplicht indien een zijde van de tegel groter is dan 50 cm.

Door het gebruik van betonplaat as fundering word de eindafwerking met tegels en de verschillende materialen zeer duur. Vaktechnisch is het gebruik van beton als fundering voor een terras al fout en druist dit in tegen goed vakmanschap. De laatste 20-25 jaar is men tot het besef gekomen dat een drainerende fundering ( gebroken betonpuin, breekzand, stabilisé enof chape ) minder kans geeft op verzakkingen en of vorstschade.

Gas en waterleiding in wachtbuis naar bijgebouw

Reactie van kas

Gas en water mogen samen in een sleuf maar niet samen in een wachtbuis, zeker niet als in deze wachtbuis ( of sleuf) electrische kabels, telefoon, distributiekabels aanwezig zijn. 

L-elementen vergunning nodig?

Reactie van kas

Reliefwijzigingen van meer dan 50cm is steeds vergunningsplichtig, dus uw L -elementen moesten aangevraagd worden met een bouwvergunning. In sommige kwetsbare gebieden is een vergunning verplicht als er meer dan 30cm relief wordt gewijzigd.

Deze vergunningsplicht is zowel voor afgraving als ophoging.

U zult bij reliefwijziging ook moeten nagaan of de watertoets is gerespecteerd meer bepaald dat de buur geen extra wateroverlast krijgt door uw reliefwijziging.

U kan nog een regularisatie aanvragen maar de kans bestaat dat je het oorspronkelijke relief moet herstellen.Met daarbovenop natuurlijk de bijkomende kosten.

Heeft uw aannemer u niet verwittigd over die bouwvergunning? Dan kun je hem verantwoordelijk stellen want hij is gebonden aan een informatieplicht en mag geen werken uitvoeren die niet beantwoorden aan de vergunningsplicht. Let wel, met deze weg sla je wel een juridisch steekspel in waar niemand betr van wordt ( uitgezonderd de advocaten en deskundigen)

Offerte aanleg tuin

Reactie van kas

Als ik een offerte krijg voor een smartphone dan is het helemaal niet oke als daar staat : smartphone samsung x10 aan 800,00€ dan wil ik verdomme wel weten wat ik allemaal kan doen met dat ding. Jouw offerte is krak hetzelfde. Er staat niets uitleg bij en dan wordt ik wantrouwig. Voor je het weet heb je veel te veel betaald voor wat ze gaan doen.

Opgegeven prijzen met de vermelde omschrijving kan dus 2 kanten uit: veel te goedkoop voor wat ze uitvoeren ( en zeg nu eerlijk, heb je dat al ooit gehoord of meegemaakt) of veel te duur want ze kunnen doen wat ze willen. Dus negeer die prijs.

Erger vind ik dat er fouten worden gemaakt. Zoals keramische tegel 60x60 op stabilisé komt niet goed. Geen enkele vakman doet dit.  

Gerecupereerde baksteen

1 reactie ·

Reactie van kas

Waarom test je dit niet even zelf uit?

Haal enkele klinkers, laat ze gedurende enkele dagen vocht opzuigen in een emmer.

Leg de natte klinkers een paar dagen in de diepvries.

Laat ze ontdooien en tik er tegen met de hamer en bekijk de resultaten.

Kan je al een indicatie geven qua poreusiteit en vorstgevoeligheid. 

Kan ik afzien van aankoop ,

Reactie van kas

Is het een aankoop van een constructie of is het aannemingscontract?

Afgaand op de info zal dit een aannemingscontract zijn. Indien ja kun jij als opdrachtgever/bouwheer dit contract op elk moment beëindigen mits de juridische stappen afgehandeld te hebben. Kort: aangetekend schrijven, rechtbank eerste aanleg, experten, verbreken aannemingscontract. Maw. Nogal een werk van lange adem en heel wat provisie's die jij moet voorschieten.  Beste is , m. i. om een dading op te stellen ( met behulp van technisch raadsman EN juridisch advocaat) om  te komen tot een onderling akkoord om de samenwerking stop te zetten.

Opgelet. Juridisch kan de aannemer bij verbreking  van de aannemingscoontract ALLE verloren winsten op eisen als compensatie.

Mijn advies: schakel een advocaat in die gespecialieerd is in bouw.  

Hinder ten gevolge nieuwbouw voor eigedom

Reactie van kas

Temptation island maar dan zonder de sex dus.

Beetje geilen op de emotionele miserie van mensen. 

Hopelijk komt het educatieve nog aan bod maar ik vrees ervoor.

Aantal werkdagen

5 reacties ·

Reactie van kas

Meer info

Weerverlet zijn die dagen die door het KMI officieelgekend zijn op die locatie waar werken niet mogelijk is. De aannemer vraagt voor die welbepaalde dagen ' dop' aan wegens weerverlet. Je kan dus deze datums opvragen bij de aannemer of bij de rva.

Opgelet : het kan perfect zijn dat aannemer a die bv. betonwerken moet doen weerverlet heeft aangevraagd voor die welbepaalde dag op die werf en aannemer B die sloopwerken moet uitvoeren op diezelfde werf op dezefde dag GEEN weerverlet heeft aangevraagd. Dus zeker kijken welke werken er op de planning stonden. 

Weerverlet wordt algemeen ingeroepen bij :

vorst ( temperatuur is minder of gelijk aan 0° om 7.00 uur 

4 uur neerslag overdag

neerslag die overdag valt is meer dan 5mm/m² per 24 uur

vanaf rukwinden hoger dan 70km/uur

Is niet beperkt in oplijsting.

Septische put plaatsen

Reactie van kas

Je zal de scheiding nog verder moeten doortrekken en met dit in gedachten:

Afvalwaters : op deze leidingen mogen alleen de afvalwaters afkomstig van lavabo's douche, bad, wasmachine afwasmachine .... vervuilt water dus. komen

Hemelwater : regenwater afkomstig van daken en constructies, zwemvijvers ( zwembaden is afvalwater) vijvers, terrassen. ( opritten kunnen soms naar afvalwaters afwateren)

Septisch water : water uitsluitend afkomstig van toiletten.

Je zal - als ik je tekst goed interpreteer- al in de woning je buizen moeten splitsen in afvalwaters en septisch. Septische buizen komen samen in de septische put ( inhoud te berekenen door het aantal personen dat op dat adres kunnen verblijven) en dan met een overloop aangesloten naar de openbare riolering. Op deze overloop sluit je afvalwaters op aan. Afvalwaters NIET in de septische put laten komen. 

Hemelwater sluit je aan op een bijkomende regenput en daaruit kun je dan recuperen of laten overlopen naar het openbaar net.

JE buizenspel op diepte van 120cm zal je dus m.i. moeten afbreken en herplaatsen en ontdubbelen.

Je zal waarschijnlijk ook nog een regenput moeten steken.

Je klinkers uitbreken, stapelen en hergebruiken of nieuwe klinkers.

Voorzie zeker de nodige controleputten, terugslagkleppen en de juiste kleurindicatie van de buizen voor afval en hemelwaters.

Diepte van uitgraving zonder gevaar is afhankelijk van de grondsoort, grondwater, uitvoeringsperiode  en de beschikbare werkoppervlakte, nabijheid van construcites funderingen en of aanplantingen.

1 2 3 4 · Volgende