Livios: Bouwen aan morgen


kas

  Lid sinds 20/10/2017

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 20/10/2017
 • 0 vragen gesteld
 • 191 vragen beantwoord
 • 12 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 33 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


kas
 • Andere professioneel | Woont in antwerpen

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Paaltjes bouwgrond.

Reactie van kas

Je zegt het zelf, en de landmeter ook, er is al wel betaalt voor de metingskosten maar niet voor een officiele afpaling.

Waar kan ik terzcht

1 reactie ·

Reactie van kas

Buiten het eindeloos emailverkeer, al een aangetekende ingebrekestelling gestuurd?

Ja, en geen resultaat dan via (vrede-)rechter gaan en de zaak aanhanging maken.

Nee, hopelijk ben je niet te laat voor een ingebrekestelling. 

Is de factuur geprotesteerd, volledig of deels betaald? Wat staat er in de algemene voorwaarden over klachten? 

Verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid

Reactie van kas

en wat met de aansprakelijkheid van een woning van 40 jaar oud die, aangekocht door particulieren en na vrij grondige renovatie, terug berkocht wordt ? Is er dan eigenlijk enige aansprakelijkheid ??

Vooreerst door de ouderdom van 40 jaar vervalt de 10jarige aansprakelijkheid. 

Voor renovaties uitgevoerd door erkende aannemers moet je dus kijken wanneer deze renovaties zijn uitgevoerd. Tevens moet je gaan zien in welke mate deze renovaties invloed hebben op de stabiliteit van de woning. Bv het renoveren van een badkamer enof keuken is niet van invloed op de stabiliteit... ik bedoel een nieuw bad, nieuwe leidingen, nieuwe keukenkasten. 

Zijn er echter veranderingen gebeurt aan steunmuren, draagmuren, funderingen, dakwerken ...dan kan dit wel de stabiliteit van de woning beinvloeden. Maar dan heb je natuurlijk verplicht een architect moeten inschakelen.

Zijn de renovaties uitgevoerd door een particulier met een doorgedreven dhz gehalte dan kan je onmogelijk beroep doen op de 10 jarige aansprakelijkheid.... zelfs deze van de aannemer enof architect kan door deze privewerken teniet worden gedaan.

Terras lekt

1 reactie ·

Reactie van kas

Ik heb dit bericht nu al een 4 keer gelezen en het is me nog altijd niet duidelijk.

Punten, hoofdletters en duidelijkheid had misschien niet slecht geweest, maar ik probeer.

Opbouw van het terras is in welke materialen uitgevoerd ? 

Wat is de fundering? Wat is de ondergrond?

Hoe moet ik me voorstellen dat een terras lekt? Een terras is in open lucht dus regen, sneeuw, zon en vorst heeft altijd vrij spel.

Deze leverancier heeft die een aannemingsbedrijf? Wat is zijn aktiviteit?

Wie heeft vastgesteld dat de werken niet conform zijn uitgevoerd?Wie heeft vastgesteld dat die leverancier niet bekwaam was? Heeft er een tegensprekelijke vaststelling daarvan plaats gevonden?

Technisch, hoe komt het dat je nu met natte muren zit? Is dit terras dan op een of ander verdiep? Dakterras? Of ligt het op het maaiveld? Is er hoger gebouwd dan de waterkering? Is de helling naar de woning gelegd? 

Heb je al een ingebrekestelling aangetekend opgestuurd naar de 1ste aannemer? 

Heb je een schriftelijke verklaring of melding van deze aannemer dat de ' leverancier ' de werken zal afwerken? Ben je daarmee akkoord gegaan ( schriftelijk)? Ja dan moet je de aangetekende ingebrekestelling OOK versturen naar deze leverancier. 

Als je even de moeite wil doen om je openingsbericht bij te werken en zeker concrete informatie te geven, dan ben ik ervan overtuigd dat men hier op t forum meer accurate en toepasselijke tips kan geven.

Nu is het maar een beetje veronderstellingen maken en wat in het ijle praten.

Berekening infiltratiebox

Reactie van kas

Bufferopvang 25 liter /m² 

35x25= 875 liter buffer

Infiltratieoppervlak moet minstens 4 m² per 100 m². 

Opgelet de bodem van de infiltratiekoffer mag niet mee geteld worden in de berekening.

Indien de infiltratiekoffer wordt geplaatst in een bodme met hoge grondwaterstand moet deze hoogte afgetrokken worden van de beschikbare hoogte van de koffer. Koffer is bv 100 cm hoog en de grondwaterstand komt op cc 60 cm hoogte van die koffer dan is 100-60 = 40 cm is de nuttige hoogte voor de berekening.

Geluidshinder in de achtertuin door weerkaatsing van verkeerslawaai tussen 2 gevels aan de voorzijde

Reactie van kas

Onlangs schermen gezien die bestonden uit een metalen kader 2x2 meter en daar waren naast elkaar cocosdrainagebuizen ingestoken. de buizen werden in die kader gehangen en als het moest konden die opgevuld worden met ... zand , lava, coco's . 

Werd sepecifiek gebruikt als geluidsmindering.

Ook dubbele schermen gevuld met boomschars enof lava werkt geluidsminderend.

Rioolputjes in huis een goed idee??

Reactie van kas

Daarom ook geen silicone vet gebruiken maar machinevet of nog beter kopervet.

Rubbers zonder vet krakeleren en verduren na een tijdje. 

Inductiekookplaat - 5 zones - geïntegreerde afzuiging

Reinigen van aluminium raamprofielen - restanten van gladstrijkmiddel

Reactie van kas

Zoals Hugo al zei: aannemer is verantwoordelijk en moet dit samen met de leverancier  oplossen.

Door er zelf aan te prutsen of met produkten op te zitten VERLIES je elke vorm van recht op schadevergoeding !!! 

Stel je aannemer met aangetekend schrijven in gebreke. 

Hij zal dan wel zijn leverancier mede in gebreke stellen.

Geef hen een redelijke termijn om dit op te lossen

Vietnamese blauwe steen met kleurverschil

Reactie van kas

Vanaf april tot nu is er weinig verandering in de weersomstandigheden te noteren niet?

Wacht maar tot er een paar straffe winters met hagel, sneeuw en ijs er overkomt.

Wat je al wel kunt doen is de steen voeden. Bv met een vlokkenzeep en veel water. u moet opletten vietnamese steen is een kleigesteente en geen kalkgesteen zoals de echte blauwe hardsteen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende