Livios: Bouwen aan morgen


kas

  Lid sinds 20/10/2017

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 20/10/2017
 • 0 vragen gesteld
 • 154 vragen beantwoord
 • 11 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 22 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


kas
 • Andere professioneel | Woont in antwerpen

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Mag een tuinhuis aan de zijkant van het huis tegen de straatkant?

Reactie van kas

Nee, want als ik het goed begrijp is het een hoekhuis?

Dan wordt deze ' zijtuin ' aanzien als voortuinstrook en in de voortuinstrook mag je niet bouwen.

Dit legt het duidelijk uit : https://www.bouwinfo.be/forum/bouwen-en-verbouwen/wetgeving-en-premies/definitie-voortuin-voor-hoekperceel

Afvoer puin afbraak tuinschutting (betonplaten).

Reactie van kas

Je zegt zelf dat de afsluiting gemeenschappelijk is. Dus alle voordelen en nadelen. 

Indien de tuinaannemer met alles door de woning van de buur moet, of hij kan vlot via jouw garage dan zal de prijs ook navenant zijn.

Garagepoort + 1 achterdeur ten opzichte van ??? .

Je kan natuurlijk ook wel je voorwaarden stellen voor deze toelating. Bv het gebruik van protectiekarton op de vloer en afschermen van de deurlijsten. Opkuis en proper maken, plaatsbepaling ..... 

Mijn buren verwijderden hun struiken tussen ons perceel,Zij hebben daar een terras ,,

Reactie van kas

Uw buur is niet verplicht om een afsluiting of struiken te plaatsen of te herplaatsen.

Ik ga er dan wel vanuit dat de gerooide planten op volle eigendom stonden bij uw buur en niet een gemeenschappelijke haag was. Indien dit wel een gemeenschappelijke haag dan MOET hij deze terugplanten. Het rooien kan dan ook veroordeelt worden omdat het rooien van een gemeenschappelijke beplanting steeds en altijd met onderling overleg en toestemming moet gebeuren.

Indien in gemeenschap zul je de buur moeten oproepen voor verzoening bij het vredegerecht.

Indien toch op volle eigendom  van de buur kan hij dit zonder overleg rooien.

Niets belet je om zelf een afsluiting enof beplanting te voorzien voor uw eigen privacy.

Wat te doen bij verzakking van de achterbouw ?

Reactie van kas

Eerst en vooral zal u een paar tastbare bewijzen moeten verzamelen. 

Trek op regelmatige tijdstip dagelijks een foto. Plaats eventueel scheurmeters zodat u kunt meten hoeveel cm de verzakking bedraagt ( scheurmeters kunt u aanschaffen in detailhandel, repro merksem bv)

Je zal sowieso je verzekering op de hoogte moeten stellen. Deze zal een bouwkundig expert aanstellen want je moet eerst de oorzaak kennen, de gevolgen en dan de mogelijke oplossingen. Niets belet je om zelf deze bouwkundig expert aan te stellen. 

Aan de hand van dit verslag zal men beslissen of de vorige eigenaar aansprakelijk kan gesteld worden, de aannemer enof architect of eventueel derden. Je kunt er wel zeker van zijn dat dit in de rechtbank wordt uitgevochten dus misschien al eens met een advocaat specialisatie bouw praten?

Probleem gaat sowieso zijn: is dit een verborgen gebrek?

Scheuren komen niet ineens, dus na 1 maand na aankoop zie je dit pas? Heb je dit niet kunnen zien bij de aankoop? Want dat valt toch op.

Aanvulgrond in aanbieding (werfstart januari Blanden)

Reactie van kas

Opgelet. 

u dient de reglementering in verband met extern grondverzet te volgen indien de hoeveel groter is dan 205m³

en of 

afvoer van grond afkomstig van risicogronden

en/of 

gronden waarvoor aanwijzingen zijn van vervuiling.

Deze gronden kunnen enkel en uitsluitend worden afgevoerd mits voorlegging van een bodemtechnisch verslag, opgesteld door een erkend bodemsaneringdeskundige.

Dit bodemtechnisch verslag moet voorafgaand aangevraagd worden door de opdrachtgever en tijdig bezorgd worden aan de uitvoerder zodat deze het bodembeheerrapport kan aanvragen bij de ‘Grondbank’.

Hoe bevestig ik een granieten boordsteen op de epdm van m'n zwemvijver

Reactie van kas

Je kunt dit lijmen, er bestaan speciale lijmen waarmee epdm kan gelijmd worden op steen. Maar dit is niet aan te raden als vijverafboording.

Je bepaalt eerst en vooral de pashoogte van de vijvermuren. Normaal gezien zit daar maar enkele mm op. Je neemt dus de hoogte op de hoeken en in het midden van de zijdes. Je bepaalt daarmee de minimale voegdikte. Voor dit werk kun je best gebruik maken van een laser of niveaukijker. Waterpas is te kort, waterpasdarm te omslachtig en niet nauwkeurig genoeg. Plaatst piketten en span een metselkoord op hoogte en op lijn. ( Tip , span over de vijver zodat je steen netjes op lijn en op hoogte zit aan de waterkant.)

Je mortel  3 lommelzand op 1 cement wordt aangemaakt met water verrijkt met compactuna. Op 15 scheppen mortel doe je 1 schep kleefcement. Alles goed mengen. 

Op de muur aan de kant van het water plaats je een silicone streng. NIET WERKEN met tec 7 of construfix of sodal of eender ander silicone. Je MOET specifiek de silicone van EPDM gebruiken voor de optimale hechting met de folie en met de tegel. Je plaats je mortelbed en tik de tegel op hoogte en op lijn af.

Opletten. Je folie mag NOOIT gans de bovenkant van de vijvermuur bedekken !!! ( droging en hechting va mortel op folie verloopt zeeeeeer traag en ... komt soms toch nog los.)  Daarom moet je de folie afsnijden op circa 5 cm van de waterkant. Zodat de mortel nog een 10 of 15 cm rechtstreeks kontact heeft met de betonmuur.

Alle voegen best afkitten met een neutrale silicone . De voeg tussen folie en tegels afkitten met specifieke sealsilicone van EPDM.

Voegen kan je ook met een flexibele voegmortel , maar is klote als je morst in het water.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende