kas

Lid sinds 20/10/2017

  • Andere professioneel
  • 0 vragen gesteld
  • 518 vragen beantwoord
  • 29 vragen goed beantwoord
  • 81 bedankjes ontvangen
  • 0 leden bedankt
kas Andere professioneel

Geschiedenis

Reactie van kas

Ikke wel en ik heb nog  nooit dozen met hars gezien die insijpelend vocht binnenkrijgen. 

Daarom dat ik zeg : persoonlijk zou ik geen gel aanraden.... perfect mogelijk dus dat jij een andere ervaring heeft met gel, niet?

Bekijk
aannemingsovereenkomst
7 reacties · · #Bouwen
Reactie van kas

Voor het indienen van een omgevingsvergunning moet je niet de eigenaar zijn.

Je kan perfect een omgevingsvergunning ontvangen zonder dat je eigenaar bent, op basis van dit dokument kun je de verkoopsprijs onderhandelen. 

Daardoor stellen dat je van sod's moet wegblijven is dus gebaseerd op onjuiste info. 

Bekijk
Reactie van kas

Opbouw van funderingen samenstelling?

Afmeting van de tegel ? Gerectificeerde of niet ?

Situering terras, volle zon, schaduw ?

Samenstelling van het voegsel?

Oorzaak van hol klinkende tegels :

Fundering is niet geschikt voor het type tegel. Een fundering voor een betontegel heeft een heel andere  opbouw dan deze voor een natuursteen of een keramische tegel. Bij een betontegel kan gewerkt worden met een stabilise en een vleilaag of mortelbed. Bij een keramische tegel wordt er steevast gewerkt met een vezelgewapende chapelaag .

Betontegel en natuursteen kunnen zelf wat mee uitzetten en krimpen door temeratuursverschillen. Keramische tegel NIET dus ontkoppelingsmat is noodzakelijk. 

Hoe groter de tegel hoe meer kans dat deze wat bol staat maar ook hoe minder voegen er zijn om de onderlinge spanning tussen tegel en fundering op te vangen.

Als je dan nog eens werkt met lijming van de tegel en de tegels zijn niet allemaal maatvast, en er is gewerkt met levelsystem dan wordt de tegel soms losgetrokken van zijn hechting.

Je ziet: het holklinken kan 1 oorzaak hebben maar ook een heel rits van oorzaken. 

Zeker eens klappen met de aannemer.

Bekijk
boom in tuin
6 reacties · · #Tuinaanleg en -onderhoud
Reactie van kas

 Voordelen:

- Bepaalde onderhoudstaken en of snoeiwerken en of instand houdingswerken worden door de overheid deels betaald.

- Bewaren van eventuele dorps-, stads -, en landschapszichten

- bewaren van biodiversiteit 

- bewaren van moedermateriaal voor latere entingen en/of zaadwinning en/of vegatieve vermeerdering ( voornamelijk in fruitbomen)

- bescherming tegen kap. Mogelijkheid tot verhogen van boetes bij illegale snoei of kap of verminkingen of ....

-  Verhogen van de boomwaarde bij de uniforme waardebepalingen van bomen.

- Begeleiding door erkende boomverzorgers.

- ..... 

alleen spijtig , het is een amerikaanse eik en daar is nu een hetze tegen om die overal te verwijderen of niet meer aan te planten . Moest het nu een beuk of inlandse eik zijn van enkele 100 den jaren oud ??

Bekijk
Reactie van kas

Mag inderdaad niet. 

Je creeert hiermee een erfdienstbaarheid op het lijdend perceel en dit moet eigenlijk in een notariele akte worden gegoten. 

Bijkomend wordt dit zelden toegestaan door de bouwvoorschriften ...

Maar waarom ga je niet via de muur boven de poort naar buiten ? 

Of via het plat dak , recht naar boven ?

O nee dat laatse niet zeker want dan komt de last naar het eigen appartement  en dat wil je natuurlijk niet.

Bekijk
Reactie van kas

Houten kot met plat dak . 

Wat is de bedoeling van die betonplaat dan ? 

Je palen zet je vast in metalen beugels die dan weer in betonsokkels zit. Je wanden worden geplaatst met een kaderment en wordt vastgezet aan de palen en minder op de vloerplaat. 

Dus daarom de vraag wat de bedoeling is van die betonplaat?

Opletten : naast de woning een houtenkot/garage plaatsen is onderhevig aan een ogevingsvergunning en in de zijtuin naast de woning met een 3 meter tot de perceelgrens wordt dit NOOIT toegestaan.

Informeer u op de gemeente hierover want afbraak kan dan als maatregel worden genomen.

Bekijk
dagvaarden aannemer
3 reacties · · #Sanitair
Reactie van kas

Enigste manier om op een aantoonbare en onweerlegbare wijze bewijs van ingebrekestelling te hebben is een aangetekend schrijven. 

Eerste wat je moet doen : Aangetekende ingebrekestelling waarin je de aannemer een laaste kans geeft om alsnog te starten met de werken binnen een algemeen aanvaardbare termijn van zeg cc 3 weken.

Na het verstrijken van deze startdatum ( vermeld dus een datum !!) aanzie je het aannemingscontract van zijn kant eenzijdig als verbroken. Je eist de terugbetaling van je voorschot tegen : startdatum werken + 15 dagen. 

Vermeld tevens een einddatum van de werken in deze ingebrekestelling of je loopt het risico dat hij enkel buizen komt brengen ( strat werk) en 5 maand later de rest komt afwerken.

Geen telefoons meer, geen mails , en geen berichtjes halen toch niets uit. 

Bekijk