Livios: Bouwen aan morgen


kas

  Lid sinds 20/10/2017

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 20/10/2017
 • 0 vragen gesteld
 • 204 vragen beantwoord
 • 12 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 35 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


kas
 • Andere professioneel | Woont in antwerpen

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Dakterras houtskelet aanleggen op bestaande draagmuren van een aabouw

Reactie van kas

Heb je een vergunning?

Want een plat dak wijzigen naar een dakterras is vergunningsplichtig. Je moet rekening houden met inkijk naar de buren toe EN omdat je de muren extra belast kan er een conflict optreden met de stabiliteit van de woning. Dus nagaan bij een stabiliteitsingenieur of je muren die extra belasting wel kunnen dragen. Houdt ook rekening mee dat het niet alleen de houten constructie meetelt maar ook de sneeuw - en regenbelasting, gebruikers en tuinornamenten die moeten meegenomen worden in de stabiliteitsstudie. 

JE zal niet de eerste zijn waar de muren kraken en uitbuigen door een te groot gewicht.

Kan ik afzien van aankoop ,

77 reacties ·

Reactie van kas

Als bij de dading geen overeenkomst kan bereikt worden ,kan  je nog enkel via de rechtbank. Rechter zal een gerechtsdeskundige aanstellen die zijn conclusies zal doorgeven aan de rechter.

Je kan nooit verder gaan met een buitengerechterlijke ontbinding als de dading faalt.  Een dading is juist de mogelijkheid om via een overeenkomst een ontbinding te bewerkstellen tussen de betrokken partijen  buiten de rechtbank om.

Een gerechtsdeurwaarder KAN EN MAG geen conclusies geven, hij kan enkel een staat van bevinding opmaken in een pv dat bewijskrachtig is voor de rechtbank.

Vernieuwen tuinterras

Reactie van kas

Voor de betegeling met een keramische tegel moet je rekening houden met een aangepaste fundering. 

15-20 cm gebroken betonpuin bij slecht dragende of natte ondergronden. aangedrilt.

10 cm -15 cm stabilisé van 150 kg cement op 1 m³ rijnzand

5-10 cm vezelgewapende chape van 200-250 kg cement /1m³ lommelzand versterkt met vezels

ontkoppelingsmat 

Keramische tegels worden gelijmd.

Keramische tegels waarvan 1 zijde meer is dan 60 cm MOETEN geplaatst worden met een ontkoppelingsmat.

Verplaatste omheining

Reactie van kas

Als u beweert dat de perceelgrens is overschreden, zal je dat in eerste instantie onomstotelijk moeten kunnen aantonen. Ofwel door de uitlijning met behulp van de grenspalen of wel het perceel laten uitpalen door een beeidigd landmeter.

Opgelet ik merk dat u spreekt over een bouwlijn. Een bouwlijn is niet hetzelfde als een perceel grens. Een perceelgrens is de grens waarbij de grond verandert van eigenaar. Een bouwlijn is een theoretische lijn waardoor een bouwvolume wordt bepaalt  in een perceel.Een bouwlijn kan wel  samenvallen met een perceelgrens.

Tuinhuis

2 reacties ·

Reactie van kas

Nee, dit wordt zeker niet toegelaten. Fietsstallingen in de voortuin ook eigenlijk niet, maar sommige gemeentes gedogen dit.

Buren halen muur/bomen/afscheiding van tuin weg zonder overleg.

Reactie van kas

zoals charlyse al stelt: Proces verbaal van toestand laten opstellen door een deurwaarder.

Eventueel naast een advocaat ook een technisch raadsman raadplegen die je de waarde kan begroten van de gevelde bomen, schutting , muur, hek ... 

Ik vraag me af :

slopen van muur en hekwerk op de perceelgrens = bouwvergunning

slopen van grondkeermuren hoger dan 50 cm is releifwijziging = bouwvergunning

rooien van bomen is kapvergunning en compensatie = bouwvergunning

en dan spreken we nog niet over de andere overtredingen.

O en het is niet dat ze een nieuwe boom maat 8/10 van amperkes 4 meter hoog moeten vergoeden. Nee het is de waarde van de bomen bij kap en dit wordt bepaald door volgende formules :

stamoppervlakte op 1 meter hoogte in cm² x actuele eenheidsprijs voor bomen ( 7.25€/cm² prijs 2017) = BASISWAARDE in Euro

Dit bedrag wordt nogmaals vermenigvuldigt met enkele parameters zijnde :

x

parameter bepaalt door de soort van boom

x

parameter bepaalt door de standplaats van de boom . Bv stedelijk gebied is 1, landschappelijk is 0.8. Getal gaat van 0.1 tot 1

x

parameter bepaalt door de conditie van de boom. Uitgedrukt in een waarde tussen 0.1 en maximum 1. Dode boom is 0.1 , vitaalkrachtige boom is 1.

x

Parameter die bepaalt wordt door de plantwijze. 1 is een solitair staande boom, 0.8 is een laanboom, een bos is 0.6.

VErmenigvuldigt geeft dit een prijscalculatie die de waarde van de gevelde boom uitdrukt. Deze waardebepaling wordt algemeen toegepast door tuinarchitecten, tuinaanleggers, boomverzorgers, verzekeringen en rechtbanken.

Voorbeeld een eik : quercus robur staande als solitair in een stadstuin , vitaalkrachtig zonder gebreken of stamschade en met een stamomtrek van 180 cm geeft:

180cm = 57.32 cm diameter = 2579,61cm² x7.25€/cm = 18.702,23€  Basiswaarde

Soortwaarde :0.7

standplaatswaarde 1

conditiewaarde 1

vitaliteit 1

18.702,23 x0.7x1x1x1 = 13.091,56€

Dus zomaar een boom kappen kan kostelijke zaak worden.

Draagmuuren?

Reactie van kas

Aan de hand van deze foto's is dat onmogelijk met zekerheid te bepalen. De beschrijvende tekst maakt het daar en boven nog eens extra onduidelijk.

Je beter kijken naar de bouwplannen van het gelijkvloers en zien wat daarbovenop staat op het verdiep.

Bij twijfel moet je toch sowieso een architect raadplegen omdat je raakt aan de stabiliteit van de woning. Is trouwens verplicht

Dakspanten van 24 cm of 30 cm ?

7 reacties ·

Reactie van kas

scherp op de snede van wettelijkheid,

denk niet dat dit gaat lukken

je weet nooit

Heraanleg rioolstelsel

17 reacties ·

Reactie van kas

ondergrond of bovengronds?

Ondergronds zou ik naar 110 /125 gaan. Ik weet het veel maar deze buizen zijn dikwandig en bestand tegen druk. 

Bovengronds zou ik 75 of 90mm gebruiken.

Mag huidige oppervlakte winkelruimte meegeteld worden voor bepaling oppervlaktenorm 6% BTW

Reactie van kas

Om te genieten van het verlaagd btw tarief van 6% moet er voldaan zijn aan volgende voorwaarden:

- gebouw moet ouder zijn dan 10 jaar en geschikt gemaakt voor bewoning

- en het moet vor privedoeleinden zijn.

dus

6% voor de renaovatie van de woning

21% of medecontractant voor de verbouwing van de winkel. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende