Livios: Bouwen aan morgen


kas

  Lid sinds 20/10/2017

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 20/10/2017
 • 0 vragen gesteld
 • 112 vragen beantwoord
 • 10 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 18 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


kas
 • Andere professioneel | Woont in antwerpen

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 · Volgende

Vernieuwing terras

Reactie van kas

Elke prijs die gebaseerd is op dit bestek is niet gangbaar. 

Als aannemer ben je verplicht om de regels der kunst te volgen en dit impliceert dat je slechte materialen en/of slechte werkwijze moet weigeren. Aldus is het onmogelijk om hiervoor een gangbare prijs te verkrijgen.

Betalen van factuur voor werken die niet uitgevoerd zijn

Reactie van kas

Wat zeg je architect? Hij moet goedkeuring geven voor de facturatie en kijkt na of deze factuur terecht is.

Wat staat er in je aannemingscontract?

Staat daarin dat er na x dagen op afroep een tussentijdse facturatie kan gevraagd worden? Ja en is deze factuur ene die is opgelegd door het contract? Ja? Als op die factuur vermeld staat dat dit een tussentijdse afrekening of provisierekening of de zoveelste schijf dan ben jij gehouden om die te betalen volgens de modaliteiten van het contract. De vermelding 'ramen ' kan dan enkel aanzien worden als een omschrijving van ondergeschikt belang en moet zelfs principieel niet vermeld staan.

Is de factuur opgesteld leveren en plaatsen ramen dan is dit een geheel ander verhaal, maar weerom bepaald door de vorwaarden in het aannemingscontract.

Samenwerking met aannemer stopzetten

Reactie van kas

Volgens de voorwaarden, door u erkent en ondertekent, bent u gehouden om het voorschot te betalen. 

Het  niet vastlegen van een afspraak is geen argument. U had dit moeten vermelden bij de onderhandeling.

Offerte ondertekend, foutief geleverd => verjaring?

Reactie van kas

Is geen annulering van een bestelling.

Dit is een aannemingscontract: het leveren EN plaatsen van poorten.

Dus je zal hem aangetekend in gebreke moeten stellen. Hierbij een uiterste datum voor levering en plaatsing van de juiste bestelde poorten. Na deze termijn ( wees redelijk en voorzie 3à4 weken kan je het contract als ontbonden beschouwen OP VOORWAARDE dat dit gemeld wordt in uw aangetekend schrijven.

Zo snel mogelijk

7 reacties ·

Reactie van kas

zo snel moest het niet,

openingsbericht is van 5 maaand geleden

Scheidingsmuur in snelbouwsteen schilderen (maar heeft witaanslag)

Reactie van kas

Kan ook zijn dat de verharding hoger ligt da vochtscherm ( waterkering ) in de muur.

Dan trekt het grondwater via de fundering van het terras naar boven en trekt hoger dan de waterkering in de muur.

Het plaatsen van een gootje gaat niets uithalen, Dit vangt het opstijgend capillair vocht niet of houdt dit niet tegen, integendeeel. Bij plasvorming zal de plas moeten wegwerken met het herleggen van de klinkers. Afschot van het terras is m.i. aanwezig. 

Aansprakelijkheid bouw terras

1 reactie ·

Reactie van kas

Is er gevaar voor de stabiliteit van de woning/appartement? 

Ja ? Dan geldt de wetgeving Burgerlijk Wetboek art 1792 en 2270 betreffende aansprakelijkheid aannemer EN architect.

Art. 1792 B.W. bepaalt dat, indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk tenietgaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, de architect en de aannemer daarvoor aansprakelijk zijn gedurende tien jaren.

Art. 2270 B.W. bepaalt dat na verloop van tien jaren de architecten en aannemers ontslagen zijn van hun aansprakelijkheid met betrekking tot de grote werken die zij hebben uitgevoerd of geleid.
MAw. De voorlopige oplevering van het gebouw was in 2004/2005 dus de 10 jarige aansprakelijkheid is sowieso niet meer van toepassing.

Nee? Dan zul je zelf moeten opdraaien voor de kosten.

Kan ik afzien van aankoop ,

58 reacties ·

Reactie van kas

Als bij de dading geen overeenkomst kan bereikt worden ,kan  je nog enkel via de rechtbank. Rechter zal een gerechtsdeskundige aanstellen die zijn conclusies zal doorgeven aan de rechter.

Je kan nooit verder gaan met een buitengerechterlijke ontbinding als de dading faalt.  Een dading is juist de mogelijkheid om via een overeenkomst een ontbinding te bewerkstellen tussen de betrokken partijen  buiten de rechtbank om.

Een gerechtsdeurwaarder KAN EN MAG geen conclusies geven, hij kan enkel een staat van bevinding opmaken in een pv dat bewijskrachtig is voor de rechtbank.

Metselspecie verwijderen op klinkers

Reactie van kas

Zoals ik al zei: je kan alleen maar met een harde voeg opvoegen als je fundering geschikt is om te werken met een voeg EN je verhardingsmateriaal niet poreus is. Je fundering is niet geschikt , je klinkers zijn ook niet geschikt. 

Je mag dan nog met een schuurborstel/ bovenfrees / polijstpad erover gaan of godbetert het met een hoge drukreiniger, je klinker is poreus en blijft poreus. Veel kans dat je de sluier weg krijgt maar dat je dan te kampen krijgt met klinkers die rap vuil en mosgroei krijgen. 

Je moet ook opletten dat door het invoegen je halfopen verharding een gesloten verharding wordt die voor 100% mee geteld in de berekening van de watertoets. Bij overschrijding kan er opgelegd worden om  een hemelafwatering, waterbuffering en infiltratiekoffers te voorzien. Houdt dit in het achterhoofd, kan onplezierige consequenties hebben 

Indien je onkruiden weg wil uit de voegen zijn er andere manieren die geschikter zijn om dit te bereiken. Uw tuinman kan hier in helpen indien hij beschikt over een phytolicentie 2 voor het oordeelkundig gebruik van de gepaste herbicide.  Er zijn ook phytomiddelen beschikbaar voor particulieren die goede resultaten geeft. En er is ook de mogelijkheid om onkruiden aan e branden enof met infrarood of met borstels te verwijderen. 

Je moet ook even de bedenking maken waarom heb ik in mijn voegen onkruid? Heb ik last van hogergelegen grond die bij regen uitspoelt en de voegen verontreinigd met zand? Heb ik stukken verharding die amper belopen /bereden wordt? Is mijn verharding nog in perfecte staat? Zijn de opsluitingen niet verschoven zodat de klinkers niet meer stotend tegen elkaar komen? Of is het inzanden veel te snel gebeurt? Meestal moet inzanden van de voegen cc 3 weken minimum blijven liggen en op regelmatge basis ingeborsteld worden. 

Kijk dit eerst even allemaal na.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 · Volgende