Livios: Bouwen aan morgen


kas

  Lid sinds 20/10/2017

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 20/10/2017
 • 0 vragen gesteld
 • 228 vragen beantwoord
 • 13 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 41 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


kas
 • Andere professioneel | Woont in antwerpen

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Kalk en/of salpetervlek op Belgische blauwe steen verwijderen

Reactie van kas

Vawaar komt deze uitbloeding ? 

Ik denk dat je beter eerst zoekt naar de oorzaak en dan kun je dit aanpakken ipv de gevolgen verdoezelen.

Het valt me op dat voornamelijk de stoottredes duidelijk sporen achterlaat maar het bordes dan weer niet. Uitvloeiing op de aantredes is duidelijk het gevolg van de uitbloeiing aan de stoottrede . En dan nog eens bovenaan.

Ik vermoed dat uw bordes ( voegen) gebroken zijn en langs daar trekt het hemelwater in de fundering. Omdat die fundering niet waterdoorlatend is ( beton waarschijnlijk) kan het water alleen maar weg onder de aantrede. Vandaar dat je op steeds de bovenste trede het meeste uitbloeiing ziet. De onderste trede is altijd minder dan de bovenste.

Ik zou de bovenste trede er af halen en is onderzoeken hoe het gesteld is met de vochtigheid achter deze fundering. Eventueel hier een verticale noppenfolie of drainmat plaatsen die het water afvoert naar de ondergrond. Of eventueel zorgen voor een drainagebuis die afwatert naar het plantvak rechts.

Breekwerk dus. 

Veiligheidscoördinator aanstellen?

Reactie van kas

Al effe gelden dat ik daarmee te mken had. 

Maar een veiligheidscoordinator is verplicht vanaf werken groter dan 25.000€. 

Of als er meerdere aannemers aan het werk zijn. OPGELET dit moet niet perse gelijktijdig, zelfs met een interval van enkele weken , maanden wordt aanzien als meerdere aannemers.

Ook rekening houden met leveranciers die materialen, grondstoffen leveren. Dit is ook aanleiding tot het aanstellen van een coordinator.

Meeste aannemers zijn door ervaring zelf veiligheidscoordinator, dus vraag het even aan je aannemer.

Klacht wegens schade aan bijgebouw buur

Reactie van kas

Wat ik opmaak uit deze eerste foto is dat je relief niet alleen gewijzigd door een houten keerwand maar ook dichterbij de woning met een keermuur in metselwerk. Dus meer dan 1 meter hoogteverschil. Deze werken waren sowieso vergunningsplichtig! Kijk dit na in de bouwvergunning.

Bijkomend een houten keerwand plaatsen op 1 meter afstand met een hoogte van cc 80 cm van een bouwwerk van cc 3 meter hoog is technisch niet in orde. Je plaatser van deze keerwand heeft hier een beroepsfout gemaakt. Hij had de hoogte ( en de druk op de bodem) moeten berekenen en dit moeten bijtellen bij de druk ( grondafschuiving) die op de keerwand komt.

Het is niet omdat er geen bouwvergunning is voor de bouwwerken van de buur dat jij carte blanche krijg om deze te beschadigen. Laat dit duidelijk zijn.

Je buur zal wel moeten kunnen aantonen en bewijzen dat zijn klacht gegrond is. Hij zal onomstotelijk het verband van zijn schade met jouw afgraving moeten aantonen.  Denk dat je buur daar weinig moeite mee zal hebben als hij wat rekenwerk gaat doen.

Persoonlijk denk ik dat je juridische gezien verantwoordelijk kan gesteld worden voor de schade aan het gebouw, maar ik ben er zeker van dat je deze schade kunt verhalen op de aannemer van de keerwand in hout EN op degene die de reliefwijziging heeft doorgevoerd .

Ik adviseer je om bij verdere ontwikkeling van die klacht je zeker te laten bijstaan door een advocaat op juridisch vlak maar zeker ook door een deskundige op het gebied van sterkteleer/fundering/ reliefwijziging.  

Houten draagvloer te zwak?

14 reacties ·

Reactie van kas

overspanningen vuistregel.

Hoogte houten balk maal 20 geeft maximale overspanning.

Hoogte metalen balk maal 40 geeft maximale overspanning.

Hier heb je een hoogte van 16 cm x20 geeft een maximale overspanning van 3.20 meter .

Dus serieus twijfelgeval, best navragen bij een stabiliteitsingenieur, ddan kan je met een gerust hart in je bad. 

6% of 21% voor verbouwing hoeve

Reactie van kas

tekst is van enkele jaren terug

momenteel is het ouderdomscriteria : minimum 10 jaar.

En zoals hier duidelijk is gesteld : B&b is een zelfstandige aktiviteit en dan moet er gekeken worden welk percentage van de verbouwing privé is en welk deel voor het beroepsgedeelte.

Mag de aannemer de oorspronkelijke facturen weigeren?

Reactie van kas

In de praktijk worden deze verplichtingen echter meer niet dan wel nagekomen.

Dit is onzin en  moet ik tegenspreken, de verplichtingen zijn wettelijk en moeten dus vermeld staan op de factuur. Als de aannemer of eender wie niet voldoet aan deze verplichte oplijsting , kun je perfect deze factuur beschouwen als onbestaand.

De btw verwerpt facuren die niet conform zijn aan de verplichte vermeldingen, waarom zou de uitschrijver riskeren dat een factuur wordt verworpen omdat de term factuur ontbreekt???  

Problemen afvoerput water van dak+keukenafvalwater(verstopping)

Reactie van kas

Verbruik van afwasmiddelen, zepen, vaatwasmiddellen, wasprodukten drastisch verminderen.

Meeste mensen gebruiken veel te veel produkt voor een wasbeurt , wasmachine of handenwas.

Maximumm 1/4 theelepel is meer dan voldoende.

Het plaatsen van een vetvanger kan soms een oplossing zijn.

Oprit in grint

Reactie van kas

Dus een grindmat van 90x90 op een deksel van 60x60 krijg je vastgelegd met enkele pennen. Zou kunnen maar ik vind dit een bricolage en gerommeloplossing. Je moet maar effe sterk remmen met de fiets en je stabilisatie mat roefelt je er uit. Daarom moet je bij gebruik van grindmatten of stabilisatiematten het GANSE verhardingsoppervlak  bedekken !!

Trouwens , jij gaat bij toezicht in de put, nog meer moeten weggraven.

Hoe je erbij komt dat 10 cm grind onbereidbaar is met de auto mag joost weten.

Scheidingsmuur die overhelt terug 'rechten'

Reactie van kas

Wat hebben ze bij de toren van Pisa gedaan?

Iets scheef krijg je alleen maar recht door opnieuw op te bouwen.

Je kan wel stabiliseren door het plaatsen van steunberen. Maar niet iedereen is daar gelukkig mee.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende