Livios: Bouwen aan morgen


Kandidaat-bouwheer853

  Lid sinds 06/04/2016

 • Andere particulier
 • Lid sinds 06/04/2016
 • 23 vragen gesteld
 • 16 vragen beantwoord
 • 1 vraag goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 0 bedankjes ontvangen
 • 32 leden bedankt


Kandidaat-bouwheer853
 • Andere particulier | Woont in LICHTERVELDE
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 · Volgende

Plaatsen van houten tuinpoort tussen zijgevel en scheidingsdraad op perceelsgrens. Naleving wet ?

Als nieuwe eigenaars worden we helaas regelmatig geconfronteerd met twee super nieuwsgierige bejaarde buren (zowel rechts als links) die ons voortdurend begluren of bespioneren en die, wat erger is, bovendien gedurende onze afwezigheid zelfs zonder toelating op onze eigendom naast en achter het huis komen.

Wij zijn nu zinnens om onze “privacy” te beschermen en die ongewenste betreding en bespieding een halt toe te roepen door naast onze zijgevels een houten volle afsluitbare tuinpoort of hekken te plaatsen vanaf de (gemeenschappelijke) scheidingsdraad (= open groen gekleurde geplastificeerde draadafsluiting) tot aan onze zijgevels.

 Vragen

1.         Is een omgevings- of bouwvergunning vereist of bestaat er een bepaalde meldingsplicht ?

2.         Welke wettelijke afstand moet gerespecteerd worden met de perceelsgrens en met de straatkant ?

3.         Wat is de maximum toelaatbare hoogte van zo’n volle houten afsluitbare poort of hekken gemeten vanaf de grond ?

4.         Voorziet of verbiedt een zogenaamd Veldwetboek daarover iets ?

 

Bedankt aan het bouwforum voor uw inzichten !

Plaatsen van houten tuinpoort tussen zijgevel en scheidingsdraad op perceelsgrens. Naleving wet ?

Reactie van StaalBouw


Als nieuwe eigenaars worden we helaas regelmatig geconfronteerd met twee super nieuwsgierige bejaarde buren (zowel rechts als links) die ons voortdurend begluren of bespioneren en die, wat erger is, bovendien gedurende onze afwezigheid zelfs zonder toelating op onze eigendom naast en achter het huis komen.

Wij zijn nu zinnens om onze “privacy” te beschermen en die ongewenste betreding en bespieding een halt toe te roepen door naast onze zijgevels een houten volle afsluitbare tuinpoort of hekken te plaatsen vanaf de (gemeenschappelijke) scheidingsdraad (= open groen gekleurde geplastificeerde draadafsluiting) tot aan onze zijgevels.

 Vragen

1.         Is een omgevings- of bouwvergunning vereist of bestaat er een bepaalde meldingsplicht ?

2.         Welke wettelijke afstand moet gerespecteerd worden met de perceelsgrens en met de straatkant ?

3.         Wat is de maximum toelaatbare hoogte van zo’n volle houten afsluitbare poort of hekken gemeten vanaf de grond ?

4.         Voorziet of verbiedt een zogenaamd Veldwetboek daarover iets ?

Bedankt aan het bouwforum voor uw inzichten !

U kan best informeren bij de gemeente m.b.t. de plaatselijke stedenbouwkundige voorschriften. Volle houten panelen worden meestal niet toegelaten in de voortuin aan de straatkant. Of staat uw woning verder op uw perceel?

Ingebruikneming en wijziging door koper aan stuk weiland nog vóór verlijden notariële aankoopakte ??

Wij zouden een geërfd doch niet verpacht stukje weiland gelegen in agrarisch gebied kunnen verkopen aan een aanpalende buur die daarin plots sterke interesse heeft betoond.

We mogen die verkoopkans niet laten voorbijgaan.

Bestaat de juridische mogelijkheid dat de kandidaat-koper dat stuk weiland onmiddellijk in gebruik zou mogen nemen vanaf de datum van ondertekening van de compromis of ietsje later bijvoorbeeld reeds vanaf het ogenblik dat de overeengekomen verkoopprijs volledig zou betaald zijn, zodat er zelfs op kosten van de koper reeds wijzigingen zouden mogen worden aangebracht, mits uiteraard strikte naleving van alle toepasselijke voorschriften inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening en milieu en dat die toegeeflijkheid in een clausule van de compromis zouden worden voorzien ?

M.a.w. bestaat er  mogelijkheid tot ingebruikneming en tot wijziging nog vóór het verlijden van de notariële akte ? 

Ingebruikneming en wijziging door koper aan stuk weiland nog vóór verlijden notariële aankoopakte ??

Reactie van Hugo C.

Hugo, over de in genotstreding na het ondertekenen van een compromis verschillen we blijkbaar van mening.

Jij meent dat je na ondertekening van de compromis automatisch al direct over het pand kunt beschikken en ik meen dat je dat pas kunt na de definitieve notariele aankoopakte en de hierbij horende betaling van de volledige koopsom.

Ik ben geen jurist, en naar ik vermoed jij ook niet.

Misschien kan een jurist ons dan hierbij helpen ?

Ik ben geen jurist maar heb wel curussen rechten gevolgd in een ander leven. En dat was één van de lessen die me bijgebleven zijn.

Nu is het een gangbare zaak dat je in het genot treedt na de ondertekening van de notariële akte en het betalen van de koopsom, maar dat komt omdat het waarschijnlijk ook zo in de compromis staat. . Is dat niet dan heeft de koper recht op het genot vanaf de ondertekening van de compromis vb voor woningen  kan dit de huur  zijn die de verkoper nog ontvangen heeft. Ook voor de brandverzekering doe je er goed aan om onmiddellijk een brandverzekering af te sluiten omdat het al uw eigendom is. tegenwoordig wordt er gewoonlijk een koop / verkoopbelofte opgemaakt en dat is geen compromis en stelt zich het probleem niet.

Ingebruikneming en wijziging door koper aan stuk weiland nog vóór verlijden notariële aankoopakte ??

Reactie van Charel

Nu is het een gangbare zaak dat je in het genot treedt na de ondertekening van de notariële akte en het betalen van de koopsom, maar dat komt omdat het waarschijnlijk ook zo in de compromis staat. .

Inderdaad, in elk voorbeeldformulier voor een compromis staat dan ook vermeld dat de ingenotstreding pas ingaat na afhandeling van de aankoopacte en de betaling van de aankoopprijs.

Dat is de gebruikelijke gang van zaken, maar zoals eerder gezegd, de koper kan hiervan afwijken als hij dat om één of andere reden wil.

Gebrekkige info dienst omgeving.Overdoen aanvraagprocedure voor bekomen vergunning. Aansprakelijheid

Reactie van Kris M

Tja.  De ambtenaar had niet direct gezien dat u de foutieve procedure opgestart had (vereenvoudigde ipv complete met architect omdat meer dan 40m2 te vergunnen is).  Mogelijks bekeek hij toen pas voor t eerst inhoudelijk het dossier wat zijn volste recht is.

k Denk niet dat een rechter schadevergoeding zal toekennen voor een fout die je zelf gemaakt had (maar een alertere ambetantenaar misschien direct zou opgemerkt hebben ...). 

Gebrekkige info dienst omgeving.Overdoen aanvraagprocedure voor bekomen vergunning. Aansprakelijheid

Reactie van Hugo C.

Kunnen ze niet akkoord gaan als je nu een architect aanstelt en die dan een en ander bevestigt? Vermoedelijk zitten ze zelf verveeld met de zaak en is dat misschien een aanvaardbare compromis.

Gebrekkige info dienst omgeving.Overdoen aanvraagprocedure voor bekomen vergunning. Aansprakelijheid

Reactie van Kandidaat-bouwheer853

Zonet kreeg ik via een familielid, bevriend met een architect, volgende bepaling van de Vlaamse Regering mee.

 Artikel 1/1. (22/11/2018- ...)

De medewerking van een architect is NIET verplicht voor de hiernavolgende handelingen:
1° …………..;
2° ……………..
3° de volgende bouwwerken:
a) …………….
b) een tuinhuisje, een bergplaats, een garage of een carport;
………..
met een maximumoppervlakte van 40 vierkante meter PER GEBOUW of CONSTRUCTIE …………
Als aan een bestaand gebouw wordt aangebouwd, dan mogen de bouwwerken noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van de aanpalende gebouwen wijzigen;

…………………..

Artikel 2. 

De medewerking van een architect is NIET verplicht voor de handelingen waarvoor de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening een vergunning voorschrijft terwijl de decreten en besluiten met betrekking tot de ruimtelijke ordening een dergelijke vergunning niet vereisen.

……………………….

INTERPRETATIEe => Een tuinhuisje, een bergplaats, een garage of een carport;

Zijn een tuinhuisje, een bergplaats, een garage of een carport nu 1 dan wel 4 verschillende constructies…???
Al dan niet achtereenvolgend te vergunnen….

Volgens de architecten en de advocatenwereld zou dit serieus discussievoer zijn, vatbaar voor verschillende interpretaties zowel door de vergunningsaanvragers als door de gemachtigde omgevingsambtenaren…….

De advocaten roepen het voordeel van de twijfel in….

Dus complexiteit alom, maar een compromis is en blijft uiteraard stevig aan te raden !

Ter losse info aan het bouwforum meegegeven.

Gebrekkige info dienst omgeving.Overdoen aanvraagprocedure voor bekomen vergunning. Aansprakelijheid

Reactie van Keon

Er is een verschil tussen "Vrijstelling van Vergunning" en "Vrijstelling van Architect".

Voor de vrijstelling van vergunning geldt de 40m² regel en dit voor het totaal aan bijgebouwen: "De totale oppervlakte blijft beperkt tot maximaal 40 vierkante meter per goed, met inbegrip van alle bestaande vrijstaande bijgebouwen."

Er zijn wel twee 40m² tellers, ééntje voor de losstaande bijgebouwen en ééntje voor de aanbouwen.

Maar dat is het probleem niet vermits je net een vergunning hebt aangevraagd.

Wat betreft de "Vrijstelling van Architect" wordt er inderdaad per constructie of bijgebouw gerekend.

Als uw tuinhuis/carport constructief één geheel vormt, dan heeft de gemeente gelijk, in het andere geval niet (bijv. carport zakt niet in wanneer het tuinhuis wordt verplaatst).

1 2 3 4 5 6 · Volgende