Livios: Bouwen aan morgen


Kandidaat-bouwheer853

  Lid sinds 06/04/2016

 • Andere particulier
 • Lid sinds 06/04/2016
 • 18 vragen gesteld
 • 13 vragen beantwoord
 • 0 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 0 bedankjes ontvangen
 • 23 leden bedankt


Kandidaat-bouwheer853
 • Andere particulier | Woont in LICHTERVELDE
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 · Volgende

STARTDATUM VAN STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN na verstrijken aanplakkingsperiode OPENBAAR ONDERZOEK ?

Vanaf wanneer (= binnen hoeveel kalenderdagen na de beëindiging van het openbaar onderzoek) mogen de afbraak- & vernieuwingswerken in een BPA in principe worden GESTART nadat de officiële aanplakkingsperiode van 30 dagen met betrekking tot een "OPENBAAR ONDERZOEK" is verstreken en wetende dat er GEEN OPMERKINGEN OF BEZWAREN werden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen ?  

Plaatsen van keramiektegels. Vochtproblemen vermijden door gaten boren in betonplaat ???

Op een oude bestaande betonplaat bouwen we straks een nieuw tuinhuisje met een er aanpalende lounge.

Er zouden nu zowel in het tuinhuisje binnen als buiten onder het afdak van de lounge KERAMIEKtegels geplaatst worden.

Sommige beweren dat in de oude en voortgebruikte BETONplaat best eerst enkele gaatjes geboord worden zodat vocht zijn weg kan vinden.

KERAMIEK tegels zijn immers niet doorlaatbaar of poreus

Wat is daarvan aan ?

Wat kan in dit verband ter vermijding van vochtproblemen worden aangeraden qua boringen in de keramieken vloertegels (zowel voor binnen als buiten het nieuw tuinhuisje) ?

Bedankt voor alle nuttige tips of wenken. 

 

Vervanging van bouwvallig tuinhuis door een nieuw tuinhuis op grond eigendom van vennootschap.

Betreft:     

Plaatsen van een nieuw tuinhuis ter vervanging van een oud tuinhuis met carport van MEER dan 10 jaar oud ?

STEDENBOUWKUNDIGE of andere JURIDISCHE verplichtingen ?

 

Graag volgende vraag inzake de toepasselijke stedenbouwkundige verplichtingen en/of andere juridische verplichtingen (al dan niet als grondeigenaar).

 

Een btw-plichtige vennootschap koopt een woning (bouwjaar 1992) die door de vennootschap gedeeltelijk beroepsmatig (25 %) wordt aangewend.

Op de grond staat in de tuin echter nu nog een bouwvallig en verrot houten tuinhuis met carport dat zal worden afgebroken en zou worden vervangen door een nieuw houten tuinhuis.

Welke “stedenbouwkundige” en/of andere juridische verplichtingen zijn in de TWEE volgende mogelijkheden van toepassing ?

 

1ste mogelijkheid

De vennootschap plaatst  (= op grond eigendom van de vennootschap/rechtspersoon) en betaalt het nieuw tuinhuis met vennootschapsgelden dat in wezen wel voor 100% privaat zal worden aangewend en waarvoor op fiscaal vlak naderhand een belastbaar voordeel van alle aard zal moeten worden aangerekend.

2de mogelijkheid

Op bouwgrond (= eigendom van de vennootschap) zet de bedrijfsleider/zaakvoerder een nieuw tuinhuis (met uitsluitend privaat gebruik) en betaalt zelf in zijn hoedanigheid van privaat persoon ook volledig de investering met eigen gelden.

Herkeuring elektrische installatie bij verkoop van een woning. Zelfde keuringsorganisme? Sancties?

1. Bij de verkoop van een woning moet de elektrische installatie blijkbaar steeds gekeurd worden, ook al was er voordien een volledige goedkeuring geweest van minder dan 25 jaar geleden.

Klopt dit ?

2. Wat als na keuring ter gelegenheid van de verkoop nu blijkt dat de installatie zogenaamd NIET voldeed aan het AREI ?

2.1.  MOET de keuring "wettelijk of reglementair" gezien opnieuw gebeuren door HETZELFDE keuringsorganisme dat de installatie dan niet heeft goedgekeurd ??

2.2.   Mag er reglementair gezien toch een ander organisme worden genomen, vermits de elektricien van de verkoper en de herstellende elektricien van de koper nagenoeg nooit dezelfde zijn ?

3.  Wat als de herkeuring, al dan niet door hetzelfde keuringsorganisme, bij vergetelheid of onwetendheid niet tijdig gebeurde binnen de 12 maanden van de keuring door de verkoper ?

3.1   Welke "sancties" en/of geldboeten kan de koper/nieuwe eigenaar van het gebouw en dus ook van de kwestieuze niet volledig goedgekeurde elektrische installatie precies oplopen ?

3.2   Welke negatieve gevolgen kan de nieuwe eigenaar daarnaast nog oplopen ?

Bedankt voor uw aller bijdrage met betrekking deze voor particulieren toch wel ingewikkelde materie en reglementen.

Overleggen van schriftelijke verklaringen van derden aan de Rechter. HANDGESCHREVEN OF GETYPT ?

Er zou sedert een paar jaren blijkbaar een nieuw wetsartikel 961 van het Gerechtelijk Wetboek bestaan dat de rechter "verklaringen" in SCHRIFTELIJKE vorm mag aannemen die hem inzicht zouden kunnen geven in betwiste feiten.

Moet dit een HANDGESCHREVEN verklaring of getuigenis (op erewoord) zijn, of volstaat een getypte tekst voorzien van de handtekening en met de vermelding "gelezen en goedgekeurd" en/of met verklaring op eer en geweten ?

Moet de handtekening gewettigd zijn door het gemeentebestuur ?

Wordt in onze moderne tijden enige soepelheid betoond in het neerschrijven van zo'n schriftelijke verklaringen ???

Kosteloze bewoning ? Vergoeding voor hulp ? Hoe woonstvergoeding officieel en correct regelen ?

Reactie van Kandidaat-bouwheer

Artikel op Internet: Inspecteur Radio 2

Helpdesk: Mijn zus krijgt van moeder meer dan ik, hoe trek ik dat recht?

 maandag 29 april 2013 - 08:30

"Mijn vader is overleden, mijn moeder woont nog in het huis. Er is nog een appartement en daarin mag mijn zus al jaren gratis wonen. En dat vind ik oneerlijk, want zij heeft een drukke job en ik neem

Een mevrouw uit Blankenberge schetst ons deze situatie: ‘Mijn vader is overleden, mijn moeder woont nog altijd in het huis. Maar er is ook nog een appartementen daarin mag mijn zus al jaren gratis wonen. En dat vind ik oneerlijk, want zij heeft een drukke job en ik neem de zorg voor moeder op mij. Kan ik moeder verplichten om huur te vragen aan mijn zus? Of is er een andere manier om dat recht te zetten?” 

Als de vader gestorven is, is zijn nalatenschap verdeeld. Daarin zat het vruchtgebruik van het huis en een appartement. Dat heeft de moeder geërfd.

Zo lang de moeder leeft, mag ze met haar bezittingen doen wat ze wil, zegt advocate Liliane Versluys: “Zij kan het appartement verhuren, of de huur ervan cadeau doen aan één van de kinderen. De vraagstelster zal pas een actie kunnen ondernemen nà het overlijden van de moeder.

Na het overlijden zullen de zussen moeten zeggen welke schenkingen en wat ze allemaal van de ouders hebben gekregen. Voor de begunstigde dochter is dat dus zoveel jaar gratis woon. Het bedrag dat de zus daarmee uitgespaard heeft zal opgeteld worden bij de nalatenschap van de moeder: “Dat betekent dat, als moeder overlijdt, de waarde van het recht van bewoning bij de nalatenschap gevoegd wordt.”

Die ‘waarde van recht van bewoning’, wordt vastgelegd op het moment van het overlijden. Daarbij wordt rekening gehouden met de staat van het appartement.

Als die nalatenschap dan verdeeld wordt onder de zussen, dan zal die vastgelegde waarde, het bedrag dus dat de zus eigenlijk uitgespaard heeft, afgetrokken worden van het erfdeel van de begunstigde dochter. Ze zal dus een kleinere erfenis krijgen.

Het zou wel een verschil maken mocht de dochter echt inwonen bij de moeder in huis. Die gratis kost en inwoon moet je niet inbrengen in de nalatenschap omdat de rechtspraak ervan uitgaat dat het kind dat inwoont ook dingen gratis terug doet.

En er is ook een wettelijke uitzondering op de dingen die je moet inbrengen in de nalatenschap en dat zijn de dingen die je krijgt van je ouders maar die bij de opvoeding horen. De school die betaald wordt bijvoorbeeld als het ene kind langer studeert dan het andere. Dat soort van opvoedingskosten moeten niet aangegeven worden.

Kosteloze bewoning ? Vergoeding voor hulp ? Hoe woonstvergoeding officieel en correct regelen ?

Reactie van Kris M

Artikel op Internet: Inspecteur Radio 2

Helpdesk: Mijn zus krijgt van moeder meer dan ik, hoe trek ik dat recht?

 maandag 29 april 2013 - 08:30

"Mijn vader is overleden, mijn moeder woont nog in het huis. Er is nog een appartement en daarin mag mijn zus al jaren gratis wonen. En dat vind ik oneerlijk, want zij heeft een drukke job en ik neem

Een mevrouw uit Blankenberge schetst ons deze situatie: ‘Mijn vader is overleden, mijn moeder woont nog altijd in het huis. Maar er is ook nog een appartementen daarin mag mijn zus al jaren gratis wonen. En dat vind ik oneerlijk, want zij heeft een drukke job en ik neem de zorg voor moeder op mij. Kan ik moeder verplichten om huur te vragen aan mijn zus? Of is er een andere manier om dat recht te zetten?” 

Als de vader gestorven is, is zijn nalatenschap verdeeld. Daarin zat het vruchtgebruik van het huis en een appartement. Dat heeft de moeder geërfd.

Zo lang de moeder leeft, mag ze met haar bezittingen doen wat ze wil, zegt advocate Liliane Versluys: “Zij kan het appartement verhuren, of de huur ervan cadeau doen aan één van de kinderen. De vraagstelster zal pas een actie kunnen ondernemen nà het overlijden van de moeder.

Na het overlijden zullen de zussen moeten zeggen welke schenkingen en wat ze allemaal van de ouders hebben gekregen. Voor de begunstigde dochter is dat dus zoveel jaar gratis woon. Het bedrag dat de zus daarmee uitgespaard heeft zal opgeteld worden bij de nalatenschap van de moeder: “Dat betekent dat, als moeder overlijdt, de waarde van het recht van bewoning bij de nalatenschap gevoegd wordt.”

Die ‘waarde van recht van bewoning’, wordt vastgelegd op het moment van het overlijden. Daarbij wordt rekening gehouden met de staat van het appartement.

Als die nalatenschap dan verdeeld wordt onder de zussen, dan zal die vastgelegde waarde, het bedrag dus dat de zus eigenlijk uitgespaard heeft, afgetrokken worden van het erfdeel van de begunstigde dochter. Ze zal dus een kleinere erfenis krijgen.

Het zou wel een verschil maken mocht de dochter echt inwonen bij de moeder in huis. Die gratis kost en inwoon moet je niet inbrengen in de nalatenschap omdat de rechtspraak ervan uitgaat dat het kind dat inwoont ook dingen gratis terug doet.

En er is ook een wettelijke uitzondering op de dingen die je moet inbrengen in de nalatenschap en dat zijn de dingen die je krijgt van je ouders maar die bij de opvoeding horen. De school die betaald wordt bijvoorbeeld als het ene kind langer studeert dan het andere. Dat soort van opvoedingskosten moeten niet aangegeven worden.

Dit zou ik wel eens gestaafd willen zien met gewonnen processen.  Voor schenkingen (binnen erfdeel)  is dit correct maar of gratis bewoning een schenking is en geen cadeau .....

Kosteloze bewoning ? Vergoeding voor hulp ? Hoe woonstvergoeding officieel en correct regelen ?

Reactie van Hugo C.

Alvast geen makkelijke materie waar het laatste woord nooit over zal gezegd zijn, maar toch interessant en leerrijk.

In het geval dat ons bezig houdt, nog volgende info.

De kosteloos ter beschikking gestelde woning was "eigen goed" van de vooroverleden vader. 

De blote eigendom werd verkocht voor de prijs van de blote eigendom, meer bepaald geschatte waarde volle eigendom onder aftrek van 31 % vruchtgebruik.  De nalatenschap van de vader is reeds lang minnelijk geregeld geworden.

Nu hebben we alleen nog maar te doen met de nalatenschap van de recent overleden moeder die "vruchtgebruikster" van de woning was maar slechts over een zéér korte periode huur aan de bewonende erfgenaam vroeg.

Als ouder moet je er toch over waken dat je de kinderen gelijk behandelt zoals bij schenking elk eenzelfde deel in een gebouw, terwijl de kinderen liever elk een volledig gebouw hebben. Problemen rijzen als bij het openvallen van de nalatenschap het ene gebouw uiteindelijk een grotere meerwaarde heeft gekregen dan het andere. Een bron voor onenigheid onder de kinderen wat zeker niet de bedoeling was van de ouder en wel het laatste dat hij of zij zou wensen.

In dit geval zijn er voldoende ingredienten om onenigheid te bekomen. Vooreerst is er de verkoop van de naakte eigendom van twee erfgenamen aan een derde erfgenaam. Om de verkoopwaarde te bepalen moet men een inschatting maken van de levenverwachting van de vruchtgebruiker. Er bestaan officiële tabellen die notarissen en rechters hanteren, maar men kan onderling ook een termijn op plakken. Ik schat dat het hier 25 à 30 jaar is. Vandaar ook de 31% aftrek, die de verkopers dus  minder krijgen. Als de vruchtgebruiker vroeger overlijdt dan ingeschat is dat ten nadele van de verkopers. Leeft de vruchtgebruiker langer dan is het ten nadele van de koper. Het is dus een kanscontract omdat op voorhand niet te bepalen is voor wie de transactie een voordeel gaat opleveren en hoeveel. Was de vruchtgebruiker bv na één jaar overleden dan hadden de 2 verkopende erfgenamen heel misnoegd geweest over het financiële luik.

Een betere oplossing had geweest dat de vruchtgebruiker op voorhand afstand had gedaan van het vruchtgebruik, maar daar zal men nu geen boodschap aan hebben.

Handelsbekwaamheid voor ondertekening van huurovereenkomst en van andere akten of juridische stukken

Een bejaarde dame (77 jaar) wordt na een geneeskundig onderzoek door een geriater "NIET HANDELS-bekwaam" verklaard, doch wordt absoluut NIET dement verklaard en blijft tot nader order dus nog steeds "gezond of helder van geest" !

Kan zij een huurovereenkomst geldig ondertekenen die dus in principe achteraf niet nietig kan worden verklaard ?  Dezelfde juridische vraag stelt zich over de opmaak van een zelf handgeschreven testament of bancaire handelingen en/of andere akten of juridische stukken ? 

Met andere woorden, is er een juridisch onderscheid tussen de begrippen

- HANDELSbekwaamheid / handelsonbekwaamheid

- gezond of helder / ongezond van GEEST

-  WILSbekwaam / wilsONbekwaam ?

 Dank bij voorbaat aan alle forumleden. 

1 2 3 4 5 · Volgende