Kandidaat-bouwheer

Lid sinds 6/4/2016

  • Andere particulier
  • 11 vragen gesteld
  • 7 vragen beantwoord
  • 4 vragen goed beantwoord
  • 1 bedankje ontvangen
  • 7 leden bedankt
Kandidaat-bouwheer Andere particulier Privébericht

Geschiedenis

Weet iemand of voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een TUINHUIS (= vrijstaand bijgebouw) met een aanpalende carport (samen iets meer 40 m2) in een straat gelegen in een BPA het wel effectief wettelijk vereist is om eerst een "OPENBAAR ONDERZOEK" in te stellen met de aanplakking van een grote gele affiche met de bewoordingen "BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING" ?

Of kan die zogezegde lange aanvraagprocedure niet worden ingekort ??

Bekijk
Reactie van Kandidaat-bouwheer

Artikel op Internet: Inspecteur Radio 2

Helpdesk: Mijn zus krijgt van moeder meer dan ik, hoe trek ik dat recht?

 maandag 29 april 2013 - 08:30

"Mijn vader is overleden, mijn moeder woont nog in het huis. Er is nog een appartement en daarin mag mijn zus al jaren gratis wonen. En dat vind ik oneerlijk, want zij heeft een drukke job en ik neem

Een mevrouw uit Blankenberge schetst ons deze situatie: ‘Mijn vader is overleden, mijn moeder woont nog altijd in het huis. Maar er is ook nog een appartementen daarin mag mijn zus al jaren gratis wonen. En dat vind ik oneerlijk, want zij heeft een drukke job en ik neem de zorg voor moeder op mij. Kan ik moeder verplichten om huur te vragen aan mijn zus? Of is er een andere manier om dat recht te zetten?” 

Als de vader gestorven is, is zijn nalatenschap verdeeld. Daarin zat het vruchtgebruik van het huis en een appartement. Dat heeft de moeder geërfd.

Zo lang de moeder leeft, mag ze met haar bezittingen doen wat ze wil, zegt advocate Liliane Versluys: “Zij kan het appartement verhuren, of de huur ervan cadeau doen aan één van de kinderen. De vraagstelster zal pas een actie kunnen ondernemen nà het overlijden van de moeder.

Na het overlijden zullen de zussen moeten zeggen welke schenkingen en wat ze allemaal van de ouders hebben gekregen. Voor de begunstigde dochter is dat dus zoveel jaar gratis woon. Het bedrag dat de zus daarmee uitgespaard heeft zal opgeteld worden bij de nalatenschap van de moeder: “Dat betekent dat, als moeder overlijdt, de waarde van het recht van bewoning bij de nalatenschap gevoegd wordt.”

Die ‘waarde van recht van bewoning’, wordt vastgelegd op het moment van het overlijden. Daarbij wordt rekening gehouden met de staat van het appartement.

Als die nalatenschap dan verdeeld wordt onder de zussen, dan zal die vastgelegde waarde, het bedrag dus dat de zus eigenlijk uitgespaard heeft, afgetrokken worden van het erfdeel van de begunstigde dochter. Ze zal dus een kleinere erfenis krijgen.

Het zou wel een verschil maken mocht de dochter echt inwonen bij de moeder in huis. Die gratis kost en inwoon moet je niet inbrengen in de nalatenschap omdat de rechtspraak ervan uitgaat dat het kind dat inwoont ook dingen gratis terug doet.

En er is ook een wettelijke uitzondering op de dingen die je moet inbrengen in de nalatenschap en dat zijn de dingen die je krijgt van je ouders maar die bij de opvoeding horen. De school die betaald wordt bijvoorbeeld als het ene kind langer studeert dan het andere. Dat soort van opvoedingskosten moeten niet aangegeven worden.

Bekijk

Kan een vennootschap, als nieuwe eigenares, een niet-geregistreerd lopend huurcontract dat reeds dateert van het jaar 2005 (zonder plaatsbeschrijving) van een appartement in 2018 opzeggen voor eigen gebruik van de "vennootschap" ?

Normaal gezien treedt de nieuwe eigenares (vennootschap) in de rechten en plichten van de verkoper (particulier).

Maar, hoe kan of moet men als vennootschap in de opzeggingsbrief de zogezegde "verwantschap" juridisch correct verwoorden ?

Hoe omschrijft men bij een vennootschap het begrip "eigen gebruik".

Is dit alles ergens wettelijk voorzien voor een vennootschap ?

Bekijk
Reactie van Kandidaat-bouwheer

Behalve de aankoopprijs, de vermelding dat het om een welbepaald appartement en terras gaat met oppervlaktevermelding en dat de "compromis" zal worden opgemaakt NA de aflevering van de bouwvergunning, zijn er GEEN andere specifieke vermeldingen. 

Geen bedenktijd.  Geen identiteit van de verkoper en/of eigenaar van de grond. Geen officiële documenten op datum van eenzijdige ondertekening van de aankoopbelofte.

De nu zogenaamde omgevingsvergunning werd pas verleend maanden na de belofte tot aankoop.

 

Bekijk

In principe kan een “belofte tot aankoop” van een nieuw te bouwen appartement door een particulier niet worden geannuleerd wanneer die volledig volgens de regels van de kunst werd opgemaakt.

Mijn vraag is echter te weten of zo’n “belofte tot aankoop” die door een vastgoedkantoor werd opgesteld op briefpapier van dat kantoor, toch kan worden vernietigd wanneer men weet dat er geen tijdsbepaling, geen (opschortende) voorwaarden,  geen schadevergoedingsbeding, geen informatie inzake bodemattesten en stedenbouwkundige voorschriften, enz…. werd in opgenomen en bovendien niet is ondertekend door de verkoper wiens identiteit en hoedanigheid zelfs niet eens bekend of vermeld is geworden in dat document ?

Op datum van ondertekening was er nog geen goedgekeurde bouwvergunning. De belofte bevat bovendien een passage dat “de compromis zal opgemaakt worden na de aflevering van de bouwvergunning”.

Er is ook niet vermeld dat elke partij een (ondertekend) exemplaar heeft ontvangen.

Met andere woorden, de “belofte tot aankoop” zit wellicht toch wel boordevol hiaten.

Is er voor een gewone particulier/consument een slaagkans om zo’n heel onvolledige belofte, na meer dan acht maanden, met onmiddellijke ingang te laten vernietigen of beëindigen en zo ja op welke wijze ?

Bedankt voor alle nuttige info !

Bekijk

Afbraakwerken van een oud gebouw waaraan andere gebouwen aanpalen kunnen aanleiding geven tot tal van moeilijkheden en schadegevallen, zoals waterschade, instortingsgevaar, barsten, enz…

Wie moet instaan voor de afscherming of afdekking tegen vochtinsijpeling ?

De afbraakwerker ? 

De bouwheer ?

De eigenaar van de grond ?

De persoon of rechtspersoon aan wie de afbraakvergunning werd afgeleverd ?

Tot wie moeten de schadelijdende eigenaars/buren zich wenden om schadevergoeding te bekomen of een bescherming te eisen ?

Is dit ergens bepaald in een of andere wet ?

Bekijk
Reactie van Kandidaat-bouwheer

Een kandidaat-koper wil en mag van de verkoper in het onroerend goed, waarvan de notariële akte uiteraard nog moet verleden worden, vanaf datum ondertekening van de "compromis" reeds onmiddellijk verfraaiings-, onderhouds- & schilderwerken uitvoeren.

Mag, om achteraf geen enkele discussie tussen de partijen te hebben, hieromtrent een specifieke clausule in de "verkoopovereenkomst" worden ingelast ?

In bevestigend geval, hoe kan dit op juridisch vlak eventueel best worden geformuleerd ?

 

Dank voor alle nuttige tips in dit verband !

Bekijk