Livios: Bouwen aan morgen


Kandidaat-bouwheer

  Lid sinds 06/04/2016

 • Andere particulier
 • Lid sinds 06/04/2016
 • 11 vragen gesteld
 • 7 vragen beantwoord
 • 1 vraag goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 1 bedankje ontvangen
 • 7 leden bedankt


Kandidaat-bouwheer
 • Andere particulier | Woont in Lichtervelde
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 · Volgende

Bekendmaking openbaar onderzoek over aanvraag van omgevingsvergunning vereist voor tuinhuis &carport

Weet iemand of voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een TUINHUIS (= vrijstaand bijgebouw) met een aanpalende carport (samen iets meer 40 m2) in een straat gelegen in een BPA het wel effectief wettelijk vereist is om eerst een "OPENBAAR ONDERZOEK" in te stellen met de aanplakking van een grote gele affiche met de bewoordingen "BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING" ?

Of kan die zogezegde lange aanvraagprocedure niet worden ingekort ??

Bekendmaking openbaar onderzoek over aanvraag van omgevingsvergunning vereist voor tuinhuis &carport

Reactie van Keon

Een Openbaar Onderzoek (OO) is o.a. nodig in de volgende gevallen:

1. Het zou kunnen dat uw aanvraag afwijkt van de voorschriften van het BPA.

2. Het zou kunnen dat uw perceel indertijd geen deel uitmaakte van één of andere verkaveling.

3. Het zou kunnen dat uw perceel WEL deel uitmaakte van een verkaveling maar dat u afwijkt van de verkavelingsvoorschriften.

Kosteloze bewoning ? Vergoeding voor hulp ? Hoe woonstvergoeding officieel en correct regelen ?

Reactie van Kandidaat-bouwheer

Artikel op Internet: Inspecteur Radio 2

Helpdesk: Mijn zus krijgt van moeder meer dan ik, hoe trek ik dat recht?

 maandag 29 april 2013 - 08:30

"Mijn vader is overleden, mijn moeder woont nog in het huis. Er is nog een appartement en daarin mag mijn zus al jaren gratis wonen. En dat vind ik oneerlijk, want zij heeft een drukke job en ik neem

Een mevrouw uit Blankenberge schetst ons deze situatie: ‘Mijn vader is overleden, mijn moeder woont nog altijd in het huis. Maar er is ook nog een appartementen daarin mag mijn zus al jaren gratis wonen. En dat vind ik oneerlijk, want zij heeft een drukke job en ik neem de zorg voor moeder op mij. Kan ik moeder verplichten om huur te vragen aan mijn zus? Of is er een andere manier om dat recht te zetten?” 

Als de vader gestorven is, is zijn nalatenschap verdeeld. Daarin zat het vruchtgebruik van het huis en een appartement. Dat heeft de moeder geërfd.

Zo lang de moeder leeft, mag ze met haar bezittingen doen wat ze wil, zegt advocate Liliane Versluys: “Zij kan het appartement verhuren, of de huur ervan cadeau doen aan één van de kinderen. De vraagstelster zal pas een actie kunnen ondernemen nà het overlijden van de moeder.

Na het overlijden zullen de zussen moeten zeggen welke schenkingen en wat ze allemaal van de ouders hebben gekregen. Voor de begunstigde dochter is dat dus zoveel jaar gratis woon. Het bedrag dat de zus daarmee uitgespaard heeft zal opgeteld worden bij de nalatenschap van de moeder: “Dat betekent dat, als moeder overlijdt, de waarde van het recht van bewoning bij de nalatenschap gevoegd wordt.”

Die ‘waarde van recht van bewoning’, wordt vastgelegd op het moment van het overlijden. Daarbij wordt rekening gehouden met de staat van het appartement.

Als die nalatenschap dan verdeeld wordt onder de zussen, dan zal die vastgelegde waarde, het bedrag dus dat de zus eigenlijk uitgespaard heeft, afgetrokken worden van het erfdeel van de begunstigde dochter. Ze zal dus een kleinere erfenis krijgen.

Het zou wel een verschil maken mocht de dochter echt inwonen bij de moeder in huis. Die gratis kost en inwoon moet je niet inbrengen in de nalatenschap omdat de rechtspraak ervan uitgaat dat het kind dat inwoont ook dingen gratis terug doet.

En er is ook een wettelijke uitzondering op de dingen die je moet inbrengen in de nalatenschap en dat zijn de dingen die je krijgt van je ouders maar die bij de opvoeding horen. De school die betaald wordt bijvoorbeeld als het ene kind langer studeert dan het andere. Dat soort van opvoedingskosten moeten niet aangegeven worden.

Opzeg van een woninghuurcontract door een vennootschap (nieuwe eigenares) voor haar eigen gebruik ?

Kan een vennootschap, als nieuwe eigenares, een niet-geregistreerd lopend huurcontract dat reeds dateert van het jaar 2005 (zonder plaatsbeschrijving) van een appartement in 2018 opzeggen voor eigen gebruik van de "vennootschap" ?

Normaal gezien treedt de nieuwe eigenares (vennootschap) in de rechten en plichten van de verkoper (particulier).

Maar, hoe kan of moet men als vennootschap in de opzeggingsbrief de zogezegde "verwantschap" juridisch correct verwoorden ?

Hoe omschrijft men bij een vennootschap het begrip "eigen gebruik".

Is dit alles ergens wettelijk voorzien voor een vennootschap ?

Opzeg van een woninghuurcontract door een vennootschap (nieuwe eigenares) voor haar eigen gebruik ?

Reactie van Hugo C.

Gewoon wachten tot de eerstkomende vervaldag van de huurovereenkomst en zes maand op voorhand opzeggen.

Een rechtspersoon en een natuurlijke persoon zijn twee totaal verschillende begrippen. Wettelijke regelingen voor de ene zijn niet automatisch geldig in een equivalente vorm voor de andere. In de huurwetgeving is voorzien dat een huiseigenaar/verhuurder in bepaalde omstandigheden een huurovereenkomst vroegtijdig kan opzeggen voor eigen bewoning of door naaste familie. Het is zonder meer duidelijk dat het hier over natuurlijke personen gaat.

Betwisting notarieel testament. Weigering banken medewerking te verlenen om uittreksels af te geven.

Reactie van Kris M

Je stelt deze vraag beter op een juridisch forum:  je moet eerst de akte van erfopvolging laten opstellen en dan kan je zonder akkoord van de mede-erfgenamen rekeningoverzichten/uitstreksels aanvragen.  Kan best duur zijn.   Als er bewijsbare schenkingen buiten erfdeel gebeurd zijn dan kan je een vordering instellen.  Een akte van erfopvolging (attest indien er geen testament is) kan dan achteraf betwist worden.   Als je niet akkoord gaat met de verdeling kan je de verdeling weigeren en blijft alles geblokkeerd bij de notaris tot je het deblokkeert of door een mede-erfgenaam via de rechtbank verkregen wordt.

Betwisting notarieel testament. Weigering banken medewerking te verlenen om uittreksels af te geven.

Reactie van Kandidaat-bouwheer

Bedankt voor de verduidelijkingen !

De kern van het probleem is dat de notaris zonder meer géén akte van erfopvolging wil afleveren en dat de banken daardoor evenzeer alle verdere medewerking weigeren vermits er geen akte van erfopvolging voorhanden is.  Een patstelling en/of kafkaiaanse toestanden ?

Bestemmingswijziging van een woning. Tussenkomst van architect vereist ?

Reactie van Kris M

De meeste beroepsactiviteiten mogen niet in woningen uitgevoerd worden (winkel, productie, ...).  Uitzonderingen zijn bv vrije beroepen en “intellectuele” beroepen.  t Hangt dus af  van wat uw beroepsactiviteit is en van de locale stedebouwkundige voorschriften.  Ga eens langs bij stedebouw voor info.

Bestemmingswijziging van een woning. Tussenkomst van architect vereist ?

Reactie van Hugo C.

Het is dus uw eigen woning waarvan u een of meerdere kamers zal gebruiken voor uw beroep. Mijn inziens moet je geen wijziging van bestemming melden. Als u echter "huur" aanrekent voor uw professionele activiteiten dan zal u die huurontvangsten in uw privé aangifte moeten vermelden tezamen met een overeenstemmend deel van het kadastraal inkomen van de woning. Het inbrengen van huur zal u niet veel of geen voordeel opleveren. Andere kosten zoals elektriciteit en verwarming kan u wel gedeeltelijk inbrengen en eventueel deel van BTW erop recupereren.

1 2 3 · Volgende