Livios: Bouwen aan morgen


jj

  Lid sinds 04/02/2016

 • Andere particulier
 • Lid sinds 04/02/2016
 • 5 vragen gesteld
 • 2 vragen beantwoord
 • 0 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 0 bedankjes ontvangen
 • 1 lid bedankt


jj
 • Andere particulier | Woont in Deurne
Privébericht

Geschiedenis


Opzoeken van een vonnis Vredegerecht Brugge

Reactie van charlyse

Via de website van de Federale Overheidsdienst - Juridat.

Denkelijk worden en zijn niet alle vonnissen en arresten opgenomen in de databank.

Persoonlijk vind ik - voor een leek - het een niet zo gebruiksvriendelijke databank  (een vaststelling zonder meer) . 

Wel is het mogelijk een copie (tegen betaling) van het vonnis op te vragen bij de betreffende rechtbank.  

Welke studies, welke attest moet een betonexpert hebben.

Reactie van Noël Naert - Infobeton

Beste jj,

Informeer hiervoor bij FEREB, de Belgische Vereniging van Specialisten in de Herstelling, de Versteviging en de Bescherming van Betonconstructies. Contactgegevens vind je op www.fereb.be

Noël NAERT ir.arch.
FEBELCEM/infobeton.be

Privatief terrassen in appartementscomplex

Beste,

Graag  even het volgende :

volgens onze basisakte zijn de terrassen privatief.

Echter wanneer de gemeenschap aan de constructie van de balken met name de stabiliteit van het gebouw moet werken, wanneer zijn de terrassen dan nog privatief.

1. Om aan de betonbalken die de contructie van het gebouw vormen aan te kunnen moeten de terrasplafonds verwijderd worden . Wie betaalt de wederopbouw? Is dat de gemeenschap of iedere eigenaar apart?

Alvast dank

Jeannine

Privatief terrassen in appartementscomplex

Reactie van Kris M

Gebruikelijk is dat de balustrades en de terrasvloeren privatief zijn en de rest gemeenschappelijk.  Als de terrasplafonds bv planchetten zijn dan zijn die mogelijks ook privatief.  Kan je de woordelijke omqchrijving in de basisakte delen?

Privatief terrassen in appartementscomplex

Reactie van Charel

Logisch gezien, als men werken moet uitvoeren aan gemeenschappelijke delen dan moeten ALLE hieruit voortvloeiende onkosten betaald worden door de gemeenschap, ieder zijn deel volgens een eventuele verdeelsleutel.

Als er om die werken te kunnen uitvoeren, bouwdelen van anderen dan de gemeenschap moet worden verwijderd en terug worden hersteld dan horen ook die kosten door de gemeenschap betaald te worden.

Vergelijk het met twee buren, de eerste moet werken aan zijn dak uitvoeren waarbij hij niet anders kan dan het dak van de tweede even voor een stuk te demonteren en te hermonteren. Uiteraard moet de eerste hiervoor de kosten en de verantwoordeijkheid dragen.

Ook hier gaat het in de feiten over twee verschillende eigenaars, enerzijds de vereniging van medeeigenaars en anderzijds de private eigenaar van dat terras.

Voegen van de gevel.

4 reacties ·

Reactie van Kris M

Als je schadevergoeding wil begin je met het versturen van een aangetekende brief waarin je "protesteert" tegen het reinigen van die 1m2, verbied je hem verder te werken zolang die topic niet opgelost is en leg je uit dat je naar de vrederechter (of geschillencommissie bouwen) stapt indien hij niet zonder meerprijs de volledige gevel reinigt en voorts de werken uitvoert zoals contractueel overeengekomen.  Die m2 terug "vuil" maken gaat niet dus de schadevergoeding in mijn mening is de muur volledig reinigen zonder meerprijs. 

'k Heb geen idee van wat een redelijke prijs per m2 is.  Werd er gezandstraald of enkel onder hoge druk watergereinigd ?

Voegen van de gevel.

4 reacties ·

Reactie van jj

Heel hartelijk dank voor uw reactie.

Ik kan hier zeker mee verder.

herstellen van betonrot aan de dragende balken van de terrassen.

Wij zijn in ons appartementsgebouw geteisterd met betonrot van de betonbalken op de terrassen.

Deze werken zijn zeer groot in omvang . Mijn vraag terzake is of jullie mij kunnen helpen aan betrouwbare aannemers van betonrot.Ook aan deskundigen die betonboringen doen om de structuur van het beton te kennen.

Aangezien er met meer dan één aannemer zal gewerkt worden moeten wij een veiligheidscoördinator aanstellen. Kennen jullie iemand.

Aangezien het hier gaat om een blok van meer dan 60 appartementen zouden wij graag deze werken laten opvolgen. kennen jullie iemand.

Alvast dank