Livios: Bouwen aan morgen


Iceberg

  Lid sinds 04/01/2018

 • Verbouwer
 • Lid sinds 04/01/2018
 • 1 vraag gesteld
 • 32 vragen beantwoord
 • 1 vraag goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 2 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Iceberg
 • Verbouwer | Woont in Marke

Geschiedenis

1 2 3 · Volgende

Water in de kelder gevaarlijk ?

8 reacties ·

Reactie van Iceberg

Het zal in ieder geval geen gezond klimaat zijn met regelmatig condens op kelderwanden en poutrels...En dan laat schimmelvorming niet lang op zich wachten...

Poutrels zeker in dergelijke omstandigheden behandelen tegen roest. 

uit welk materiaal bestaan de gewelven?

afhankelijk van dikte geplaatste snelbeton, situatie, vloer(?)... Is er geen mogelijkheid om een opening (opvangputje) in snelbeton/vloer te maken waar water in loopt... en te verpompen?

Elektriciteit afgekeurd

1 reactie ·

Reactie van Iceberg

Op basis van uw laatste opmerking, heb ik de indruk dat er weinig in orde is (niet alle euvels zijn opgelijst)

Best rekening mee houden dat je helemaal van ‘0’ moet beginnen met het bijhorende afbraakwerken tot gevolg.

Voor een juiste inschatting en advies, ga je best ter plaatse met een professioneel elektrieker (+ evt offerte/schatting)

Aquapanel tegen vocht van buitenmuur?

Reactie van Iceberg

Ook bij erfdienstbaarheid, kan je jouw buur aansprakelijk stellen indien deze put de oorzaak van uw probleem is!

Je zal niet kunnen eisen dat de put weggenomen wordt.

Wel dient uw buur wettelijk er op toe te zien dat er geen wateroverlast naar de buren toe veroorzaakt wordt.

injecteren werkt tijdelijk en blijft een lapmiddel zolang de oorzaak niet aangepakt wordt.

Hoe lang mag je gevelisolatie bloot laten liggen?

Reactie van Iceberg

Indien Pur-isolatie, zou ik deze toch pogen af te schermen tegen uv-licht op plaatsen waar geen reflecterend scherm aanwezig is

Ook best checken of er geen regen waterinsijpeling mogelijk is achter de isolatieplaten

Spouwmuurisolatie Neopixels i.c.m. spuitkurk op buitengevel

Beste,

bij onze renovatie overweeg ik onze spouw (5cm) te isoleren met Neopixels.

onze buitengevel (10cm dik) wensen we af te werken met spuitkurk (3 a 4mm) 

blijkt dat we 10 jaar garantie krijgen op de spuitkurk bij gevels met open spouw. Deze garantie vervalt echter bij gevels met een opgevulde spouwisolatie.

hiervoor moet een reden zijn ... zou het kunnen dat indien het dauwpunt zich tussen buitengevelblad en kurklaag bevindt (=condens), de kurk het condenswater onvoldoende naar buiten kan transporteren? Zou er dan risico zijn op blaasvorming?

Ook vraag ik mij af of knaagdieren Neopixels lusten (stop alle gaten op, maar je weet maar nooit)

alvast dank!

Geurafsluiter inspectieput PVC

Reactie van Iceberg

Ik zou de geurafsluiter aan de controleput wel terug aan laten brengen. Gewoon als een eerste scheidingsbuffer t.o.v. de rioolgeuren. (Inspectieput periodiek te controleren op vervuiling/dichtslibben)

De siphons van de sani-toestellen gelden dan als 2de geurbuffer.

Helaas gebeuren er nog teveel verkeerde installaties wat afvoerwater betreft, waarbij de siphons leeggetrokken worden door onderdruk te creëren tijdens het aflopen van een bepaald sani-toestel, met gevolg dat siphon van ander sani-toestel leeggetrokken wordt en er geurdoorslag optreedt (door b.v. een te lage dimensionering van de afvoerleidingen)

Info ventilatie kelder

1 reactie ·

Reactie van Iceberg

Verluchtingsroosters steeds hoger dan het maaiveld plaatsen.

Ook afschermen tegen regeninval

1 2 3 · Volgende