Livios: Bouwen aan morgen


Iceberg

  Lid sinds 04/01/2018

 • Andere particulier
 • Lid sinds 04/01/2018
 • 1 vraag gesteld
 • 134 vragen beantwoord
 • 6 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 15 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Iceberg
 • Andere particulier | Woont in Marke

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 · Volgende

Warmtepomp en radiatoren: onmogelijke combinatie?

Reactie van Iceberg

Wij verbouwen een woning uit 1988. Wij zouden graag een lucht-water warmtepomp installeren. We zouden dit liefst doen in combinatie met (nog te plaatsen, overgedimensioneerde) radiatoren. Vloerverwarming is niet mogelijk (te weinig opbouwhoogte). Ventiloconvectoren zouden we ook liefst vermijden. 

Nu lees ik hier (en op andere websites) vaak: "voor een warmtepomp heb je sowieso vloerverwarming nodig" of "warmtepompen + radiatoren is slecht idee". Ik snap nu wel dat vloerverwarming te verkiezen is, maar wat is het verschil met overgedimensioneerde radiatoren nu echt? 

Persoonlijk zie ik hier geen probleem in om met wandradiatoren te werken!

Onze microwkk (vitotwin 300W) werkt hoofdzakelijk op lage temperaturen (hierbij ook mogelijkheid om op hoge temperaturen te werken) en is dan toch ergens vergelijkbaar met warmtepomp zou ik denken wat temperatuur warm water betreft.

hierbij is een buffervat van 750 liter geïnstalleerd en werken we met Jaga wandradiatoren waarbij een brede waaier aan mogelijkheden/keuzes is...

Zonnepanelen met de nieuwe meters ???

Reactie van Iceberg

De slimme meter lijkt me, op de mogelijkheid van opvolging van energie na, een enorm nadelig systeem t.o.v. de huidige bidirectionele meter. Daar de bilan van verbruik en geproduceerde energie niet meer op jaarbasis maar op momentbasis zal gebeuren, vertaald dit zich in een aanzienlijk lager financieel rendement.

Oplossing ???

elektriciteit bufferen? ( bufferen thans a ratio van zo’n 1000€/kWh?) - hoe hoger uw comforteisen, hoe hoger uw noodzakelijk buffer (ook heb je een niet te vergeten verlies van zo’n 10% bij de (ont)ladingscycli dacht ik!)

Ook het opladen van een elektrische wagen (dewelke thuis niet permanent kan opladen) lijkt me niet interessant als je veel km zou doen. (Minimum batterij van 100kWh nodig met een autonomie van amper zo’n 400km?) en dan zwijgen we nog over lange opladingstijden (zeker thuis!). We zullen heel wat extra elektriciteit moeten produceren (op het juiste moment!) om dergelijke wagen zogenaamd ‘gratis’ te laten rijden...

Semi - offgrid?

Zelf  denk ik (zonder het intensief bestudeerd te hebben, dus waarschijnlijk nog een aantal hiaten in m’ n denkpiste) aan een soort semi-offgrid waarbij gestreefd wordt te werken zonder (of zo min mogelijk) batterijen en waarbij ik - heel belangrijk- aan m’n huidig comfort niet wil inboeten (bv gebruik airco in zomer). Met deze semi-offgrid blijf ik op het net aangesloten.

Timing : in gebruik tegen dat slimme tellers elke seconde meten/verrekenen waarbij injectie op het net weinig opbrengt.

Principe : zoveel mogelijk eigen verbruik compenseren met eigen productie en zo weinig mogelijk op het net steken (deze laatste zie ik als verlies, maar is ergens ook een terechte compensatie omdat we het net als batterij gebruiken)

aansluiting op het net behouden=blijft een buffer i.p.v. batterijen en bij faling van eigen elektriciteitsproductie kan je steeds op het net terugvallen (wat mij betreft een MUST!)

beschik thans over microwkk die vnl elektriciteit in winter opwekt en minder in zomer.Denk om deze op te waarderen met zonnepanelen om enige productie in zomer te garanderen (nadeel van deze laatste is de relatief sterk variabele opbrengst en de (voorlopig?) 75% hogere prosumententarief tov de beschikbare wkk bij vergelijkbare opbrengst)

beschik reeds over 2 systemen die afzonderlijk gans de woning kunnen opwarmen, nl CV op aardgas en lucht/luchtwarmtepompen (waarbij deze laatste ook de ganse woning kunnen koelen) = permanente keuze mogelijk tss. beide systemen om slimme teller zo min mogelijk op het net te laten steken. (Micro wkk zal dan minder produceren op korte termijn maar langer meegaan (spreiden slijtage over langere termijn)???)

Vraag/moeilijkheid blijft om de goede balans te vinden, welk slim systeem dit geheel optimaal zal regelen, fiscale wijzigingen op termijn,...? Is er wel een perfect systeem? Welke systemen komen er in de toekomst op de markt?

duidelijk is wel dat de factor ‘comfort’ (meer verbruikspieken, hoger verbruik) het ‘slimme systeem’ veel duurder en complexer zal maken. Comfort betekent ook dat je niet steeds moet nadenken wanneer je wat mag inschakelen ...

mensen die met de fiets naar het werk kunnen hebben ook een streepje voor daar ze vrede kunnen nemen met heel wat minder benodigde capaciteit.

Waterpomp lucht aanzuigen

Reactie van Iceberg

Kraantje aan perszijde wat afremmen (indien aanwezig)

bij meerdere pompjes de drukknop op de presscontrol langere tijd ingedrukt houden opdat pomp blijft draaien...

Kraantje perszijde terug volledig openen

Toilet op eerste verdieping

5 reacties ·

Reactie van Iceberg

Moeilijk af te leiden waar toilet precies komt...

denk aan evt valse wand/ of inbouwkast waar afvoer achter gestopt kan worden (met geluidsisolatie).

(als het in de hoek is, zit er wel een raam in de weg, en kan je evt verlopen via een vals plafond)

Condensatie, plots aanwezig, in de garage

Reactie van Iceberg

Warme buitenlucht buiten houden lost uw condensprobleem op.

Kan vnl door dak dikker te isoleren 

Evt opsporen via welke andere weg warmte de garage kan binnentreden?! (Geïsoleerde poort ?)

Injectie en hydrofuge van een gemeenschappelijke muur die te kampen heeft met vocht

Reactie van Iceberg

Zo te zien enkel optrekkend vocht t.h.v. aansluiting raam.

meteen het punt waar het (nieuw?) aflopend terras op z’n hoogste punt zou moeten zijn...

best controleren of terras daar onder de waterkering van muur ligt?

Ook heb je bovendien koudebrug via buiten=binnengevel  via aansluiting raam...

injecteren muren, geen resultaat na 2 jaar ?

Reactie van Iceberg

Vooraleer drastische ingrepen uit voeren bij opstijgend vocht binnenmuren, nazien of evt pleisterwerken geen vochtbrug maken via de waterkering (moet afgekapt zijn boven waterkering). Ook bevestiging plinten controleren 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 · Volgende