Livios: Bouwen aan morgen


HugoCo

  Lid sinds 12/11/2017

 • Bouwer
 • Lid sinds 12/11/2017
 • 1 vraag gesteld
 • 240 vragen beantwoord
 • 8 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 44 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


HugoCo
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Keuringsattest

2 reacties ·

Reactie van HugoCo

Op https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publicaties/ vindt u de brochure "Huishoudelijke elektrische installaties". Op blz 19 vindt u de toegelaten afwijkingen op elektrische installaties van voor 01/10/1981.

Zo te lezen is er veel bij geknutseld. Starten met een nieuwe zekeringenkast met automatische zekeringen voor elke kring ,een algemene verliesstroomschakelaar 300mA en één van 30mA voor de elektriciteitsvoorziening in de badkamer en een nieuwe aarding met onderbreker zal al veel verhelpen.

Kan ik afzien van aankoop ,

65 reacties ·

Reactie van HugoCo

Toch best een gespecialiseerde advokaat nemen. Op basis van de reeds uitgevoerde werken kan u eisen dat een reeks werken worden herdaan. Eventueel afbraak en terug opnieuw. Ofwel het contract laten ontbinden wegens onbekwaamheid, met teruggave van de reeds betaalde sommen. Maar dat is advocatenwerk en het kan ook van lange duur zijn.

U zou u ook kunnen laten bijstaan door een derde, die voor u de werken opvolgt en met kennis van zaken tijdig kan ingrijpen. Maar zeker niet betalen voor werken die niet goed zijn uitgevoerd.

Zonnepanelen met de nieuwe meters ???

Reactie van HugoCo

Zoals ik het nu begrijp is het zo dat de elektriciteit, opgewekt door de zonnepanelen en onmiddellijk wordt verbruikt in huis, "gratis" is. De overschot aan elektriciteit mag je tegen een kleine beloning op het net plaatsen.  Iedere kWh die je echter te kort komt in het huishoudelijk verbruik en dus niet onmiddellijk kan gedekt worden door de zonnepanelen, wordt gefactureerd aan de gangbare tarieven van uw leverancier.

Dus daar zal de domotica nog veel werk hebben om uw verbruik zoveel mogelijk te spreiden en uit te vlakken gedurende de dag. Daarnaast zullen  batterijen wellicht die taak voor een deel vergemakkelijken.

Akkoord of niet: "Vanaf 2018 vergoeding voor plaatsen zonnestroomoverschotten op net"

Reactie van HugoCo

Hetgeen men wel doet voor lange termijn opslag is de warmte tijdens de zomer (bv van airco's) opslaan in de grond op +- 170m diepte. In de winter haalt men de warmte erweer uit. Maar of dat een groot succes is vraag ik mij wel af.

Voor energieopslag voor korte termijn (24 tot 48u) kan men gebruik maken van buffervaten (bv Vaillant - 2000 liter buffervat ), maar daar hangt ook altijd een prijskaartje aan vast.

Bij vernieuwing plat dak moet ik ongeveer 500 euro meer betalen dan de offerteprijs.Kan dit zomaar?

Reactie van HugoCo

Ik volg Hugo .

Enkel op het punt dat een aannemer een beperkt bedrag niet ga vorderen via de rechtbank, ben ik niet akkoord.

Meer en meer zijn zelfstandigen, aannemers en kleine bedrijven aangesloten bij beroepsverenigingen die de vordering voor een luttel bedrag op zich nemen. Kosten voor de aannemer 0€ of minimaal ( lidgeld). Unizo, NSZ, BTL om er maar enkele op te noemen.

Gokken dat een aannemer niet naar de rechtbank stapt omdat het bedrag toch te klein is ???

Zeer riskant.

 

Maar niet te vergeten : De overeengekomen prijs is betaald. Het is de aannemer die achteraf zegt dat het 500€ meer moet zijn! Ik denk niet dat een vrederechter die redenering gaat volgen. Er zijn er al voor minder wandelen gestuurd.

Tuinaannemer stelt het werk altijd maar uit nadat wij redelijk voorschot betaalden op tuinhuis

Reactie van HugoCo

Eén advies: Vermeldt op bestellingen of voor akkoord ondertekende offertes altijd de datum van wanneer de werken mogen beginnen en een datum waarop de werken moeten beëindigd zijn.

Foutief huisnummer geregistreerd huurcontract, opzegtermijn?

Reactie van HugoCo

Uit uw bericht maak ik op dat u op het juiste appartement woont en dat de vermelding van het huisnummer op het contract van de verhuurder en/of bij registratie een foutief huisnummer vermeld. Dit kan nogal eens voorkomen bij appartementsgebouwen met 2 appartementen op één verdiep en waar het gebouw oorspronkelijk 2 huisnummers heeft. Het is ook afhankelijk van de data in de registratietoepassing die misschien maar enkel het huisnummer 17 voorstelt om het volledige gebouw te identificeren. En wat staat er op het geregistreerde contract (exemplaar dat de verhuurder heeft geupload naar de registratie)? Ook huisnummer 19?

Ik vermoed dat u heel zwak zal staan bij de vrederechter om uw gelijk te halen op basis van een mogelijke technische fout of zelfs minder. En dat zou u wel eens zuur kunnen opbreken indien u wordt veroordeeld tot het betalen van de intussen alle vervallen huurgelden +  de kosten van het geding.

Het beste dat u m.i. kunt doen is uw opzeg geven (probeer te bekomen dat de maand juli ook wordt meegerekend en de verhuurder dus akkoord is met een einde huurcontract per 30 september.

Vermijd in elk geval een conflict met de verhuurder. Vraag hem of hij het appartement wil verhuren met een ingangsdatum  vroeger dan 30 september. Indien zich een goede kandidaat-huurder aanmeldt die het vroeger wil huren kan hij dat altijd, het verhoogt zijn verhuurmogelijkheden zonder risico op verlies.

Als u de lopende huurovereenkomst zou opzeggen (sluit eerst de nieuwe huurovereenkomst af) vermeldt in elk geval de overeengekomen einddatum en vanaf welke datum het appartement voor nieuwe huurders zal ter beschikking staan. Probeer zijn akkoord ook op de opzegbrief te krijgen. Zodoende heeft de verhuurder al uw toelating om het vroeger te verhuren. Het risico op dubbele huur ligt natuurlijk bij u en moet u afwegen of het allemaal wel de moeite waard is.

Fundering gemene muur niet voldoende - wel of geen overname?

Reactie van HugoCo

Heb je al met uw EPB-verslaggever gesproken over de "gemene" (in beide betekenissen) muur? Volgens de EPB-regelgeving moet de scheidingswand tussen 2 beschermde volumes (in dit geval uw woning en deze van uw buur) een U-waarde hebben van maximaal 0.6Watt/m²K. De isolatiewaarde van een scheidingsmuur in snelbouw is onvoldoende zodat een minimale isolatie moet gebruikt worden. In vele gevallen gebruikt met 4cm Isover Partywall (eveneens geluidsisolatie) wat op zich al voldoende is.

Een huidige bouwmethode bestaat erin dat iedere bouwheer zijn scheimuur volledig op zijn terrein plaatst op 2cm van de perceelscheiding zodat naderhand de aanbouwende buur de vereiste isolatie van 4cm  kan plaatsen en zijn scheimuur plaatst ook op 2cm van de perceelscheiding.

Een goedkoper alternatief is dat u  de isolatie plaatst + gyproc-platen, maar dat wil niet iedereen.

Uw EPB-verslaggever zal u waarschijnlijk meer weten te vertellen over mogelijke alternatieven.

Indien u uiteindelijk beslist om volledig op uw terrein een nieuwe scheimuur op te richten om redenen van EPB-regelgeving en een onvoldoende minimale draagkracht van de reeds aanwezige fundering bij uw buur, dan kan men m.i. u moeilijk verplichten tussen te komen in de overname van de "gemene muur". Integendeel, uiteindelijk blijft de scheimuur van uw buur volledig zijn eigendom maar staat hij voor de helft op uw terrein. Dus vergoeding voor de ingenomen grondoppervlakte. Volgens ik hier al gelezen heb wordt iemand eigenaar van andermans eigendom als hij gedurende minstens 30 jaar er gebruik van maakt alsof het zijn eigendom is. En dat is voor de grondinname van uw buurmans scheimuur het geval.

Deur uitgevend op servitudeweg

3 reacties ·

Reactie van HugoCo

Soms lijkt het een servitude, maar dat wordt maar bestendigd indien o.a. de doorgang meer dan 30 jaar onafgebroken is gebruikt geweest door niet-eigenaars of niet-zakelijk-gerechtigden.

Het volstaat om om de 30 jaar - 1 dag de servitudeweg af te sluiten en dit te laten vaststellen

Tuinhuis NIET gezet zoals afspraak was

Reactie van HugoCo

Stel hem per aangetekend schrijven in gebreke met de vastgestelde tekortkomingen en protesteer de factuur. Vermeld ook dat u de factuur om die redenen niet zal betalen.

Maar .... laat het initiatief voor een rechtzaak over aan de aannemer! De rechter (het is de rechtbank van eerste aanleg voor deze bedragen) zal een gerechtsdeskunsige aanstellen op kosten van de "meest gerede partij", in dit geval de aannemer.

Dit voorkomt dat u bij een eventuele faling van de aannemer blijft zitten met een lopende rechtzaak waarvan u al de kosten hebt betaald. Dit zou voor de aangestelde curator een belangrijk voordeel kunnen zijn om u tot betaling te dwingen.

Indien de aannemer niet reageert kan u nog altijd beslissen om een deel van de factuur te betalen, een bedrag waar u kan mee leven bv 25%, de waarde is af te wegen tegenover de kosten voor de aannemer nl het afbreken van de niet loodrechte wanden en vervangen van de beschadigde panelen.

Maar stel in elk geval de aannemer in gebreke per aangetekend schrijven.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende