Livios: Bouwen aan morgen


HugoCo

  Lid sinds 12/11/2017

 • Bouwer
 • Lid sinds 12/11/2017
 • 0 vragen gesteld
 • 46 vragen beantwoord
 • 2 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 8 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


HugoCo
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 · Volgende

Erfdienstbaarheid in casco pand

3 reacties ·

Reactie van HugoCo

In feite zou een  bouwpromotor / verkoper steeds op voorhand, d.i. bij de ondertekening van het eerste document de erfdienstbaarheden expliciet moeten vermelden en zeker in de notariële acte moeten opgenomen worden. Er zijn "erfdienstbaarheden" die normaal in de basisakte zijn opgenomen bv bij brand dat de buren recht van doorgang hebben via het terras naar de brandladder of vluchtweg. Een voorlopige oplevering heeft daar in feite niets mee te maken, daar moet men enkel nagaan in hoeverre de werken zijn uitgevoerd zoals overeengekomen, welke werken nog moeten uitgevoerd worden en welke werken nog moeten verbeterd worden.

Over welkeerfdienstbaarheid gaat het juist?

Plaatstalen bad + doucheplaat beschadigd, wat nu?

Reactie van HugoCo

In feite is dat een probleem dat de loodgieter moet oplossen. Hij heeft de schade veroorzaakt. Dus ik zou daar zeker geen initiatief nemen hoe hij de schade moet herstellen. Alleen de eis dat hij de schade herstelt en er achteraf absolut niets van de schade mag te zien zijn + een lange garantie.

Ik heb mijn twijfels over een reparatiekit voor plaatstalen baden. De email wordt normaal gebakken en dat kan nu niet meer. Het is letterlijk een oplapmiddel die vermoedelijk om de zoveel jaar zal moeten hernomen worden. Voor kunststofbaden is een reparatie mogelijk omdat zij met dezelfde producten werken maar voor plaatstalen baden heb ik sterk mijn twijfels.

Mijn advies: bad en douchebak vervangen. U hebt recht op nieuw materiaal, geen herstelde. 

Waar een uitzetvoeg plaatsen?

1 reactie ·

Reactie van HugoCo

Keramische tegels hebben een andere uitzettingscoëfficient dan de rest van de bouwmaterialen (vnl beton in dit geval?). Om deze redenen zal men ook aan de zijkanten van de vloer een uitzettingsvoeg laten (gewoonlijk een geluidsisolerende strook van +-6mm dikte) om een "zwevende" vloer te bekomen. Er wordt ook aangeraden om om de 4 à 5m een uitzettingsvoeg te voorzien. Deze voeg is bij het opvoegen open gebleven en nadien met siliconen van dezelfde kleur dichtgemaakt. Na meer dan 5 jaar is deze nog steeds intact. Echte uitzettingsprofielen heb ik niet gebruikt, enkel in de living (L-vorm)  zijn er 2 uitzettingsvoegen voorzien. De zijkanten met de muurplinten zijn ook gedicht met siliconen (deze is wel aan vervanging toe omdat de vloer in zijn geheel iets gezakt is  t.g.v.krimp PUR-isolatie) De rest van de vloer is volledig doorlopend naar de andere kamers (zonder deurdorpel).

De vloer is geplaatst geweest door een professionele vloerder.

De badkamer kan je zeker in één geheel vloeren, en als je rekening houdt met het voorgaande (na max. 4 à 5m een uitzettingsvoeg en op de zijkanten) zou ik  zo weinig mogelijk uitzettingsvoegen voorzien.

Lek via bovenliggend raam in spouw

3 reacties ·

Reactie van HugoCo

Boven het raam merk ik een soort balk die buiten de gevelsteen komt. Hoe is daar de waterkering verzorgt? Normaal gezien zou de waterkering tot op die uitstekende balk moeten liggen en er moeten aan gehecht zijn zodat geen water onder de waterkering in de muur kan lopen.

Hoe loopt het water weg bij hevige regenval van de raamconstructie linksboven? Komt het ook niet terecht op de uitstekende balk?

Mazout + hernieuwbare energie

Reactie van HugoCo

De installatie is vrij nieuw dus ik denk dat het niet zo direct een goed idee is alles over boord te gooien.

Hetgeen wel een energievreter is, is de warm water boiler tijdens de zomer en tussenseizoen. In die periodes moet de cv-ketel volledig op temperatuur komen om het water in de boiler op temperatuur te houden.

Hetgeen je zou kunnen doen is enkele zonnecollecoren op het dak plaatsen (z.g. zonneboiler) met zijn warmwater boiler in de nabijheid van de cv-ketel. Eventuele bijverwarming kan dan wel door de cv-ketel gebeuren. Hier moet dan enkel de huidige boiler van 100 liter vervangen worden door een geschikte boiler van 250 - 300 liter.

Na isolatie: welk materiaal voor spouw van 4cm

Reactie van HugoCo

Als na-isolatie voor spouwen wordt veelal EPS-korrels gebruikt, die verlijmt in de spouw worden gespoten. Een spouw van 5cm blijkt zo wat het minimum te zijn om met voldoende zekerheid alle ruimtes te kunnen vullen - holle ruimtes kunnen aanleiding geven tot lokale vochtproblemen. Om in aanmerking te komen voor een isolatiepremie moet de spouw ook minimaal 5cm zijn.

Best informeert u eens bij een gespecialiseerde firma, zij zijn verplicht voorafgaandelijk de spouw op zijn geschiktheid te controleren.

Is 8% teveel aan kosten die architect aanrekend ?

Reactie van HugoCo

Dat hangt er van af wat hij moet doen. Is het sleutel op de deur, het eenvoudigste, dan hoeft hij voor iedere fase in de bouw geen offertes op te vragen, geen facturen te controleren, geen geschillen oplossen met diverse aannemers enz. Is het daarentegen een bouw met allemaal afzonderlijke aannemingen, dan vraagt dit heel wat meer werk en is een betere verloning verantwoord.

Probeer in elk geval een vaste bedrag contractueel af te spreken. U vermijdt dan het onbehagelijk gevoel telkens u iets duurdere materialen kiest, badkamer - keuken - vloeren enz, de architect mee aan tafel zit voor 8%

Contract met dakwerker verbreken.

Reactie van HugoCo

In principe moet u zich niet teveel aantrekken van wat er allemaal in die algemene voorwaarden staat. In vele gevallen veegt de vrederechter die gewoon van tafel omdat ze eenzijdig de aannemer bevoordeligen. (hij zou bv meer winst maken als het contract niet doorgaat, dus hij heeft er alle belang bij dat de werken niet uitgevoerd worden en dat u verbreekt).

Eén voordeel is dat u een einddatum voor de werken hebt voorzien. Stel de aannemer in gebreke, wijzend op de einddatum, en geef hem 14 dagen tijd om de werken te starten en  een maand tijd om de werken te beëindigen (u hoeft geen medelijden te hebben met hem) en indien het zonder reactie blijft dreig dan om onmiddellijk de zaak voor te leggen aan de vrederechter.

Treuzel niet langer en informeer al eens op het vredegerecht hoe u een verzoekschrift aan de vrederechter moet opstellen.

Hulp bij het controleverslag elektriciteit

Reactie van HugoCo

Op de website van vincotte kan je het volledig reglement consulteren https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publicaties/download/huishoudelijke-elektrische-installaties

In principe is het altijd de datum van de bouwvergunning  die als referentie geldt omdat op dat ogenblik engagementen kunnen aangegaan of geëist worden die op die datum van toepassing zijn.

Al bij al lijkt het nog mee te vallen. Opmerkelijk is dat er geen verliesstroomschakelaars geëist worden, staan ze er al?

In elk geval is het geen slecht idee om de zekeringenkast in zijn geheel te vervangen. Plaats in elk geval een algemene verliesstroomschakelaar van 300mA en één van 30mA voor badkamer / keuken en eventuele nog andere kringen.

Een nieuwe aarding plaatsen met kabel geel/groen 16mm² via een aardingsonderbreker naar de zekeringenkast hoort er zeker bij.

Verder blijkt de aarding niet overal op de stopcontacten met aarding aangesloten te zijn (in badkamer en keuken?)

Er is blijkbaar één circuit met een slechte isolatieweerstand: dit kan ook zijn van de nog aanwezige huishoudtoestellen of verlichtingsarmaturen in de woning. Mogelijks zijn die lekken verdwenen na aankoop.

In die periode gebruikte men al volop pvc-buizen en plastic VOB-draad in de buizen, zodat het praktisch uitgesloten is dat er daar verliezen optreden (behoudens vocht in de buizen of verlichtingsarmaturen buitenshuis)

En schema's: in het vincotte-document staan voorbeelden hoe u die kan opmaken. Met potlood op papier tekenen mag ook nog altijd (en nadien kopiëren).

1 2 3 4 5 · Volgende