HugoCo

Lid sinds 12/11/2017

  • Bouwer
  • 1 vraag gesteld
  • 240 vragen beantwoord
  • 12 vragen goed beantwoord
  • 44 bedankjes ontvangen
  • 0 leden bedankt

Geschiedenis

Reactie van HugoCo

Uit uw bericht maak ik op dat u op het juiste appartement woont en dat de vermelding van het huisnummer op het contract van de verhuurder en/of bij registratie een foutief huisnummer vermeld. Dit kan nogal eens voorkomen bij appartementsgebouwen met 2 appartementen op één verdiep en waar het gebouw oorspronkelijk 2 huisnummers heeft. Het is ook afhankelijk van de data in de registratietoepassing die misschien maar enkel het huisnummer 17 voorstelt om het volledige gebouw te identificeren. En wat staat er op het geregistreerde contract (exemplaar dat de verhuurder heeft geupload naar de registratie)? Ook huisnummer 19?

Ik vermoed dat u heel zwak zal staan bij de vrederechter om uw gelijk te halen op basis van een mogelijke technische fout of zelfs minder. En dat zou u wel eens zuur kunnen opbreken indien u wordt veroordeeld tot het betalen van de intussen alle vervallen huurgelden +  de kosten van het geding.

Het beste dat u m.i. kunt doen is uw opzeg geven (probeer te bekomen dat de maand juli ook wordt meegerekend en de verhuurder dus akkoord is met een einde huurcontract per 30 september.

Vermijd in elk geval een conflict met de verhuurder. Vraag hem of hij het appartement wil verhuren met een ingangsdatum  vroeger dan 30 september. Indien zich een goede kandidaat-huurder aanmeldt die het vroeger wil huren kan hij dat altijd, het verhoogt zijn verhuurmogelijkheden zonder risico op verlies.

Als u de lopende huurovereenkomst zou opzeggen (sluit eerst de nieuwe huurovereenkomst af) vermeldt in elk geval de overeengekomen einddatum en vanaf welke datum het appartement voor nieuwe huurders zal ter beschikking staan. Probeer zijn akkoord ook op de opzegbrief te krijgen. Zodoende heeft de verhuurder al uw toelating om het vroeger te verhuren. Het risico op dubbele huur ligt natuurlijk bij u en moet u afwegen of het allemaal wel de moeite waard is.

Bekijk
Deur uitgevend op servitudeweg
3 reacties · · #Verbouwen
Reactie van HugoCo

Soms lijkt het een servitude, maar dat wordt maar bestendigd indien o.a. de doorgang meer dan 30 jaar onafgebroken is gebruikt geweest door niet-eigenaars of niet-zakelijk-gerechtigden.

Het volstaat om om de 30 jaar - 1 dag de servitudeweg af te sluiten en dit te laten vaststellen

Bekijk
Reactie van HugoCo

Heb je al met uw EPB-verslaggever gesproken over de "gemene" (in beide betekenissen) muur? Volgens de EPB-regelgeving moet de scheidingswand tussen 2 beschermde volumes (in dit geval uw woning en deze van uw buur) een U-waarde hebben van maximaal 0.6Watt/m²K. De isolatiewaarde van een scheidingsmuur in snelbouw is onvoldoende zodat een minimale isolatie moet gebruikt worden. In vele gevallen gebruikt met 4cm Isover Partywall (eveneens geluidsisolatie) wat op zich al voldoende is.

Een huidige bouwmethode bestaat erin dat iedere bouwheer zijn scheimuur volledig op zijn terrein plaatst op 2cm van de perceelscheiding zodat naderhand de aanbouwende buur de vereiste isolatie van 4cm  kan plaatsen en zijn scheimuur plaatst ook op 2cm van de perceelscheiding.

Een goedkoper alternatief is dat u  de isolatie plaatst + gyproc-platen, maar dat wil niet iedereen.

Uw EPB-verslaggever zal u waarschijnlijk meer weten te vertellen over mogelijke alternatieven.

Indien u uiteindelijk beslist om volledig op uw terrein een nieuwe scheimuur op te richten om redenen van EPB-regelgeving en een onvoldoende minimale draagkracht van de reeds aanwezige fundering bij uw buur, dan kan men m.i. u moeilijk verplichten tussen te komen in de overname van de "gemene muur". Integendeel, uiteindelijk blijft de scheimuur van uw buur volledig zijn eigendom maar staat hij voor de helft op uw terrein. Dus vergoeding voor de ingenomen grondoppervlakte. Volgens ik hier al gelezen heb wordt iemand eigenaar van andermans eigendom als hij gedurende minstens 30 jaar er gebruik van maakt alsof het zijn eigendom is. En dat is voor de grondinname van uw buurmans scheimuur het geval.

Bekijk
Reactie van HugoCo

Ik volg Hugo .

Enkel op het punt dat een aannemer een beperkt bedrag niet ga vorderen via de rechtbank, ben ik niet akkoord.

Meer en meer zijn zelfstandigen, aannemers en kleine bedrijven aangesloten bij beroepsverenigingen die de vordering voor een luttel bedrag op zich nemen. Kosten voor de aannemer 0€ of minimaal ( lidgeld). Unizo, NSZ, BTL om er maar enkele op te noemen.

Gokken dat een aannemer niet naar de rechtbank stapt omdat het bedrag toch te klein is ???

Zeer riskant.

 

Maar niet te vergeten : De overeengekomen prijs is betaald. Het is de aannemer die achteraf zegt dat het 500€ meer moet zijn! Ik denk niet dat een vrederechter die redenering gaat volgen. Er zijn er al voor minder wandelen gestuurd.

Bekijk
Reactie van HugoCo

Stel hem per aangetekend schrijven in gebreke met de vastgestelde tekortkomingen en protesteer de factuur. Vermeld ook dat u de factuur om die redenen niet zal betalen.

Maar .... laat het initiatief voor een rechtzaak over aan de aannemer! De rechter (het is de rechtbank van eerste aanleg voor deze bedragen) zal een gerechtsdeskunsige aanstellen op kosten van de "meest gerede partij", in dit geval de aannemer.

Dit voorkomt dat u bij een eventuele faling van de aannemer blijft zitten met een lopende rechtzaak waarvan u al de kosten hebt betaald. Dit zou voor de aangestelde curator een belangrijk voordeel kunnen zijn om u tot betaling te dwingen.

Indien de aannemer niet reageert kan u nog altijd beslissen om een deel van de factuur te betalen, een bedrag waar u kan mee leven bv 25%, de waarde is af te wegen tegenover de kosten voor de aannemer nl het afbreken van de niet loodrechte wanden en vervangen van de beschadigde panelen.

Maar stel in elk geval de aannemer in gebreke per aangetekend schrijven.

Bekijk
Reactie van HugoCo

Vermoedelijk is de circulatiepomp stil gevallen of op "UIT" geplaatst. Mogelijks is de schakelklok defect die de circulatiepomp volgens een bepaald tijdsvenster enkele uren per dag liet draaien. Een circulatieleiding met pomp in het sanitair warm watercircuit is een enorme energieverspiller. De regel is dat de liters water die u "verspilt" eigenlijk de tegenprestatie zijn voor de gerealiseerde energiebesparing.  Het is zo dat de eerste die 's morgens in de badkamer komt een pak koud water moet laten lopen vooraleer er warm water is (de inhoud van een buis is +- 0.5 liter per meter, dus max. 6 tot 8 liter water voor uw appartement). De volgende profiteren van de eerste. In de loop van de dag doet zich waarschijnlijk hetzelfde voor maar in andere volgorde. En 2 minuten is wel sterk overdreven : op 40 seconden tot 1 minuut moet het water op uw appartement zijn.

Bekijk
Stroomverlies verzegelbaar
5 reacties · · #Elektriciteit
Reactie van HugoCo

Ik heb wel een meterkast die verzegeld is .

Daaruit komt een kabel 3*10mm³+nullleider .3*400V+null

Deze komt in mijnverdeelkast aan op nieuwe stroomverlies

Schneider 40 A 3*400V+N 300 ma .

Ik zie niet goed hoe ik illegaal kan stroom aftappen

Aangezien er recent een nieuwe verliesstroomschakelaar is geplaatst zal vermoedelijk het  verzegelstrookje opzitten. Op bijgaande foto kan u zien hoe de klemmen worden afgeschermd. Het is mogelijk dat bij u het strookje onderaan is geplaatst.

Met "illegaal" aftappen bedoel ik in feite stroom afnemen vóór de verliesstroomschakelaar, dus op de aankomst van de kabel uit de tellerkast. Dat zou in strijd zijn met het AREI en dus illegaal, ik bedoel niet dat u frauduleus stroom zou (kunnen) afnemen.

Bekijk