Livios: Bouwen aan morgen


HugoCo

  Lid sinds 12/11/2017

 • Bouwer
 • Lid sinds 12/11/2017
 • 1 vraag gesteld
 • 226 vragen beantwoord
 • 8 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 42 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


HugoCo
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Veranda regulariseren of niet

Reactie van HugoCo

Op

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/tuin/veranda/heb-je-een-vergunning-nodig-voor-een-veranda/

kan je al vaststellen of je voor de veranda een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt met een eenvoudige of uitgebreide dossiersamenstelling of dat een eenvoudige melding reeds voldoende is.

Best informeer je op uw gemeente of de veranda vergund is. Zoniet kan je best de notaris, de makelaar en de vorige eigenaar in gebreke stellen. Vermoedelijk zal in de notariële acte staan dat de verkoper verklaart dat voor alle constructies de nodige vergunningen zijn verkregen, de notaris blijft dan wel buiten schot, maar de makelaar gaat ook niet vrijuit omdat het precies tot zijn takenpakket behoort na te gaan of voor alle constructies een vergunning bekomen is. Bij veranda's en terrassen moet direct een rood lichtje aangaan.

Wij hebben een getekende verkoopovereenkomst bij immo maar koper wil af van ons !

Reactie van HugoCo

Eigenaardig, geen goed gevoel hebben bij de verkoop. Een verkoper heeft immers alle waarborgen dat hij zijn geld krijgt bij de verkoop. Als ik het goed begrijp hebben jullie bij de makelaar een bod gedaan en heeft de verkoper dit bod aanvaard door ergens een document te ondertekenen.

Hebben jullie dat document dat hij ondertekend heeft? Want dat is bindend, zowel voor u als voor de verkoper en kan dit niet meer eenzijdig verbroken worden. Dat nog niet alle documenten voorhanden zijn is geen reden, het is enkel bij het verlijden van de acte bij de notaris dat alles in orde moet zijn.

Vermoedelijk heeft de verkoper of makelaar  achteraf een hoger bod ontvangen. Dus, als u zijn adres heeft, de verkoper en de makelaar per aangetekend schrijven melden dat jullie het appartement in feite reeds gekocht hebben en zij gehouden zijn verder het nodige te doen.

Misleidende offerte

2 reacties ·

Reactie van HugoCo

Op internet eens rondgekeken: voor de afbraak van funderingen : 300€/m³ - afbraak betonnen vloer: 500€/m³. Vermoedelijk tarieven voor werken met een kraan.

De u aangerekende kost lijkt mij aanvaardbaar. Als je de gepresteerde werkuren hebt en in feite de kostprijs kan schatten voor afbraak en afvoer van de stabilisé-laag, kan je eens vergelijken.

Onvergunde verbouwing aanpalende woning. Wat nu?

Reactie van HugoCo

Aangezien uw buurman verbouwingswerken start, is het in zijn belang dat er een tegensprekelijke plaatsbeschrijving wordt opgemaakt van uw woning, best vóór de aanvang van de werken (wat nu niet meer mogelijk is). Immers als u schade vaststelt is het aan uw buur om aan te tonen dat de schade niet veroorzaakt is door  zijn werken of dat de schade reeds aanwezig was. Best neemt u zelf al foto's van de huidige toestand van uw woning, muren, plafonds, vloer - ook in kelder en indien mogelijk met de datum van opname op de foto. Indien er naderhand discutie is, ook al heeft hij geen plaatsbeschrijving laten opmaken, dan hebt u toch iets om de oorspronkelijke toestand aan te tonen.

Wat de bouwvergunning zelf betreft: Als de werken voldoen aan de bouwcode en BPA dan zal Stedenbouw geen openbaar onderzoek starten. M.a.w. zij zal de vergunning onmiddellijk toekennen zonder de buren te consulteren of te informeren. Het is dan enkel bij het uithangen van de bekomen bouwvergunning dat u bezwaar kan indienen binnen de 30 dagen.

Dwarslijsten raam verwijderen

Reactie van HugoCo

Hetgeen hier ook belangrijk is, is de dikte van de huidige beglazing en de dikte van de nieuwe beglazing.

In hoeverre zijn nieuwe glaslatten nog verkrijgbaar (je kan de vrijgekomen horzontale glaslatten wel gebruiken om een lange verticale glaslat te vormen) en kunnen deze aangepast worden aan de nieuwe dikte van de beglazing.

Herkent iemand dit soort glasbreuk?

Reactie van HugoCo

Dag Fiere,

U moet daar zelf niet aan prullen, anders zal men zeggen dat u de schade zelf hebt veroorzaakt. 

Veel succes

JDK

Als u met kennis van zaken de installateur in gebreke stelt zal hij luisteren. Nu zal hij er bij blijven dat de beschadiging achteraf is gebeurd (en als de beschadiging enkel boven de glaslat is zal het heel moeilijk zijn het tegendeel te bewijzen).

Zonnepanelen met de nieuwe meters ???

Reactie van HugoCo

Zoals ik het nu begrijp is het zo dat de elektriciteit, opgewekt door de zonnepanelen en onmiddellijk wordt verbruikt in huis, "gratis" is. De overschot aan elektriciteit mag je tegen een kleine beloning op het net plaatsen.  Iedere kWh die je echter te kort komt in het huishoudelijk verbruik en dus niet onmiddellijk kan gedekt worden door de zonnepanelen, wordt gefactureerd aan de gangbare tarieven van uw leverancier.

Dus daar zal de domotica nog veel werk hebben om uw verbruik zoveel mogelijk te spreiden en uit te vlakken gedurende de dag. Daarnaast zullen  batterijen wellicht die taak voor een deel vergemakkelijken.

Renovatie plat dak (+- 200 m²)

3 reacties ·

Reactie van HugoCo

Algemeen wordt vermeden om isolatie (uw zwarte isolatie) te plaatsen langs de binnenzijde van het dak, dus onder de osb-platen. Door de aanwezigheid van deze isolatie krijg je een mogelijke verplaatsing van het dauwpunt naar de ruimte tussen uw zwarte isolatie en de osb-platen. En dat kan fatale gevolgen hebben voor de aanwezige houten constructies. Dus zwarte isolatie best verwijderen.

Volgens de EPB-richtlijnen is 12cm PUR isolatie voor een dak een minimum (10cm is reeds te weinig).

Gelet op de oppervlakte van het plat dak is het toch aan te bevelen 15 of 16cm PUR / PIR isolatie te plaatsen.

Probleem aanleg terras

Reactie van HugoCo

Je kan best eens informeren bij Quackels wat de precieze reden is van dit voorschrift. Hetgeen hier van belang is, is de waterkering die aangebracht is van de gevel naar een hogergelegen voeg van het binnenblad. Het mogelijke regenwater dat langs de binnenzijde van de spouw naar beneden loopt moet nog altijd onderaan via de open verticale stootvoegen naar buiten kunnen lopen. Het terras kan dan tot juist onder de waterkering - open verticale stootvoegen komen.

Dat zie ik als enige mogelijke beperking op het niveau van het terras 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende