Hugo C.

Lid sinds 26/6/2012

  • Bouwer
  • 2 vragen gesteld
  • 1352 vragen beantwoord
  • 103 vragen goed beantwoord
  • 269 bedankjes ontvangen
  • 2 leden bedankt

Geschiedenis

Reactie van Hugo C.

In de praktijk ervaren dat aan foto's meer waarde wordt gehecht dan aan gedetailleerde beschrijvingen. Juridisch gezien zijn foto's geen eenzijdige plaatsbeschrijving. Het is enkel een visuele weergave van de toestand op dat ogenblik en vormt een onweerlegbaar bewijs.

Als de buur iets beschadigd heeft zal hij moeilijk kunnen weerleggen dat die schade er al was vôôr de aanvang van de werken.

Bekijk
Landmeter vs kadaster
6 reacties · · #Verbouwen
Reactie van Hugo C.

Uw landmeter heeft het in principe bij het rechte eind door de moderne metingsmethodes en middelen. Hij kan uw buurman aanspreken en zijn bevindingen en plan van opmeting uitleggen en laten ondertekenen. Als uw buurman blijft dwarsliggen, is het aan hem om naar de vredetechter te stappen. Deze zal dan zelf een landmeter aanstellen die een ontegensprekelijke meting zal uitvoeren. Deze procedure vraagt uiteraard extra tijd én kosten voor beide partijen.

Als het een beëdigd landmeter is moet in principe de vrederechter zijn bevindingen aanvaarden.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

De asbest-cementleien zijn gewoonlijk geplaatst door de degene die er nut van heeft, dus door degene wiens gevel beschermd wordt door deze leien. Het is dan ook logisch wanneer deze versleten zijn, de kost wordt gedragen door degene die er nut van heeft. Het verwijderen van asbest-cementleien is nog altijd een activiteit die door iedereen mag uitgevoerd worden mits het nemen van enkele eenvoudige veiligheidsmaatregelen (zie website van OVAM). Als particulier kan je in de meeste gevallen de asbest-cementleien gratis deponeren op het gemeentelijk containerpark.

Bij het vragen van offertes voor het vervangen van de gevelbekleding spreek gewoon van het aantal M2 asbest-cementleien. 

Het is ook het moment om te overwegen om isolatie aan te brengen. 10 tot 12cm pur isolatie voldoet aan de epb regelgeving.

Maar zoals ik het heb begrepen is dat een zaak volledig ten laste van uw buur.

Bekijk
Extra kosten keuken
1 reactie · · #Verbouwen
Reactie van Hugo C.

Gewoonlijk gaat men er van uit dat er voor de aansluiting van de "nutsleidingen" niets bijkomend moet geleverd en geplaatst worden. Zo zal de keukenmengkraan worden aangesloten als dit binnen het bereik van de aansluitkraantjes staat, de sifon van de spoelbak als de afvoerleiding in de betreffende kast is voorzien op een geschikte hoogte. De levering van de afvoer van de  dampkap is in vele gevallen niet voorzien en zal extra aangerekend worden omdat het op voorhand niet altijd zo duidelijk is wat er moet voorzien worden. Maar kijk eens in de bestelbon wat er aangekocht is.  Gewoonlijk geeft men een plannetje waarop de te voorziene diverse aansluitpunten en stopcontacten zijn aangegeven. 

Bekijk
Offerte kaleiwerken
4 reacties · · #Verbouwen
Reactie van Hugo C.

Volgens mij probeert hij alleen een extraatje los te krijgen "in 't zwart" . Aangezien er geen onvoorziene werken zijn bijgekomen, zou ik elke bijkomende kost weigeren. Een foutieve opmeting is wel de enige reden die kan gebruikt worden maar dat moet hij dan toch aantonen en dan nog. Zij zijn bedreven in het maken van opmetingstaten en weten op voorhand al de grootte-orde.  U hebt een beslissing genomen op basis van zijn offerte. Het zou natuurlijk een  andere discutie zijn indien zijn offerte in de vorm zou zijn van bv 50m2 aan 60€/M2 en achteraf zou blijken dat er 100m2 te doen zijn. En dan nog. 

Bekijk
Isolatiechape EPS mortel Low Lambda
3 reacties · · #Isolatie
Reactie van Hugo C.

De vereiste bij vloerverwarming is dat de ondergrond waterpas is aangelegd en geen grote oneffenheden vertoont.  Deze oneffenheden kunnen er voor zorgen dat er luchtbellen blijven hangen in de leidingen waardoor dan geen optimale verwarming wordt bekomen. Maar de installateur van de verwarming zal dit best kunnen beoordelen. Eventueel moeten te grote oneffenheden vlak geschuurd worden.

Bekijk
Lek door mengkraan?
1 reactie · · #Sanitair
Reactie van Hugo C.

Indien aan de onderzijde, het niet zichtbare deel van het kraanwerk, alle verbindingen correct en waterdicht zijn uitgevoerd zou een al dan niet open mengkraan geen aanleiding mogen geven tot lekken. Indien er echter een kleine lek is tussen de mengkraan en de stelknop zal dit niet direct tot waterschade leiden indien dit enkel zich voordoet bij het vullen van het bad of het nemen van een douche.

Is er een toezichtsluik dan zou je al eens kunnen zien of er sporen van vocht zijn op de dragende vloerplaat. Een endoscoop-camera is daarbij ook heel nuttig om de lek lek op te sporen (op eBay te koop voor 25€ en aan te sluiten op je smartphone). In elk geval zal het dichten van een lek aan de kranen geen eenvoudige klus zijn.

Bekijk
Electriciteitsmeter
9 reacties · · #Elektriciteit
Reactie van Hugo C.

Dus één advies: plaats een derde elektriciteitsteller voor de gemene delen en u zal zich voor veel problemen behoeden.

Hier ben ik het volledig mee eens,al de andere oplossingen zijn technisch mogelijk maar kunnen voor problemen zorgen.

Plaats voor ieder appartement aparte regenwaterpomp.

Ik zou zelfs idien mogelijk  aparte regenwatertank voorzien om discussie over regenwater verbruik te voorkomen in de toekomst!

Het gaat hier over nieuwbouw dus er moeten vele jaren 2 aparte gezinnen in vrede samenleven.

Zo kan er al geen discusie zijn over elektriciteits en regenwater verbruik,dit laatste zal in de toekomst zeer belangrijk worden

Het is inderdaad zo dat de kostprijs van water reeds belangrijk geworden is, 5€ per M3. In feite heeft ieder woonst recht op het zoveelste deel als er woningen zijn, of nauwkeuriger volgens hun quotiteiten zoals in de basisakte is opgenomen. Anderzijds is het argument solidariteit nooit ver af. Zo zal een eigenaar op de 10de verdieping evenveel betalen voor het onderhoud van de lift als degene die op de 1ste verdieping woont en veel de trap gebruikt. 

Maar wie gaat water leveren als de regenput leeg is? Veelal worden de wc's op het regenwatercircuit aangesloten en daar moet dan wel iets voorzien worden.

Als je de waterpomp en regenwater toekent aan één appartement is het probleem opgelost van elektriciteit en bijvullen van lege regenput. Wel te voorzien in de basisakte.

Bekijk
Soort raam...
2 reacties · · #Buitenschrijnwerk
Reactie van Hugo C.

Ramen en deuren in aluminium en kunststof  worden steeds modulair gemaakt dwz met zal een terrasdeur maken met aansluitend dan het schuifraam. Ik veronderstel dat u niet bedoelt om een deur in het schuifraam te voorzien. Bij nieuwbouw is de luchtdichtheid van de woning belangrijk en schuiframen scoren mogelijks minder goed dan de gewone ramen met rubberen dichtingen.

Bekijk