Livios: Bouwen aan morgen


Hugo C.

  Lid sinds 26/06/2012

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2012
 • 2 vragen gesteld
 • 843 vragen beantwoord
 • 41 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 159 bedankjes ontvangen
 • 2 leden bedankt


Hugo C.
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 · Volgende

Recuperatie warmte van ventilatie via warmtepomp

Reactie van Hugo C.

Dat klopt wel, maar dan moet je altijd alle ramen en deuren dichthouden om het systeem in balans te houden en dat zie ik niet zo zitten. Ik wil af en toe een raam kunnen openzetten.

Ramen en deuren moet je niet dichthouden. Alleen wordt op die momenten de ventilatiehuishouding overhoop gehaald en zal de warmterecuperatie er onder lijden. Alle kamers blijven geventileerd, alleen zal de afvoer een mixt zijn van "kamerlucht" en buitenlucht via de venster/deur. Maar ik denk dat je bij vriestemperaturen niet de behoefte zult voelen om vensters en deuren open te zetten. Afhankelijk van het ingestelde ventilatiedebiet wordt de binnenlucht om het uur tot 3 uur ververst. Zelfs bij slaapkamers met gesloten ramen is er niet direct een behoefte om met open vensters te slapen.

Kunnen we bod intrekken owv bouwovertreding - moeten verkopers bouwovertreding eerst in orde maken?

Reactie van Hugo C.

Informeer u voorafgaandelijk goed op stedenbouw wat mogelijk is door regularisatie. Probeer misschien een compromis te bekomen onder de opschortende voorwaarde dat je de nodige regularisaties kan bekomen binnen een bepaald budget. Dit laat je toe om de aankoop toch niet te laten doorgaan indien er grotere problemen zouden opduiken. Bespreek het met uw notaris hoe je best de compromis opstelt zodat u toch een mogelijk hebt er uit te stappen.

Schade aan electriciteitsinstallatie appartement

Reactie van Hugo C.

Dat zijn zo van die toevalligheden waarvoor wetenschappelijk en statistisch geen verklaring voor te vinden is.

Maar toch valt het voor.

Uitvallen diff 30 mA

17 reacties ·

Reactie van Hugo C.

De dag dat je 30 mA diff uitvalt als je net enkele dagen weg bent zodat je de inhoud van je diepvriezers mag wegkieperen bij thuiskomst zal je t betreuren dat je geen 300 mA diff geplaatst hebt met enkel de circuits naar natte ruimtes op 30 mA.  

Dit in de veronderstelling dat er blijvend of sporadisch ergens een verliesstroom ontstaat kleiner dan 300mA. Maar dat is ook een gok. Nu ter informatie: een diepvries die gedurende 14 dagen rottend vlees in de kuip had, daar 

mag je en de inhoud en de diepvriezer weggooien. De stank die krijg je er niet meer uit.

Dat kan je dus tegenkomen als de zorgzame huisvader voor het vertrek op reis toch enkele automatische 

zekeringen afschakelt voor de veiligheid.

Wie is in fout?

7 reacties ·

Reactie van Hugo C.

De grond is van ons. Wij kozen de architect. Nu weet ik natuurlijk nog niet of deze architect een fout maakte door de bouwvoorscriften van in het begin te negeren en door na de goedgekeurde vergunning de bijlage te negeren.

Ik zou alvast een klacht indienen bij de Orde van Architecten. Bouwvoorschriften en -vergunning
negeren lijkt mij een zware beroepsfout voor een architect. 

Voor zover ik het begrijp was de bouwvergunning voorwaardelijk verkregen. Maar wordt deze vergunning niet altijd rechtstreeks naar de bouwheer verstuurd? Wordt er hier niet te vlug op de architect geschoten?

Eigenaar in appartement eist van hogere appartementen om leidingen nutsvoorzieningen te verleggen

Reactie van Hugo C.

Mijn eerste reactie is dat die eigenaar dat niet kan eisen. Vooral in kleinere gebouwen zal men leidingen in de muren plaatsen en niet in speciaal daartoe bestemde kokers. Hij heeft het appartement gekocht zoals het is met al zijn gekende en niet gekende toestanden. Hij moet dus ook gedogen dat leidingen en uitrustingen vereist voor een normaal gebruik van de onder en bovenliggende appartementen doorheen zijn appartement lopen. Dit kan in of op de muur zijn. Ook de elektrische leidingen van de buren in vloer en plafond van moet hij gedogen.

Maar zie ook eens in de basisakt wat er daar allemaal instaat.

Deputatie weigert volledig dossier

2 reacties ·

Reactie van Hugo C.

De provincie bekijkt de bouwaanvraag steeds volledig opnieuw volgens de criteria die zij  hanteren. Het is dus best mogelijk dat bepaalde punten die de gemeente of stad toestaat bij de provincie worden afgekeurd.

Het enige wat je m.i. kan doen is een nieuwe gewijzigde  bouwaanvraag indienen die zal voldoen aan de eisen die de gemeente stelt.

De Raad voor Vergunningbetwistingen kan eventueel nog een uitspraak doen, maar ik vermoed dat dit verloren tijd zal zijn gelet op de eisen van de gemeente mbt de afstand tot de perceelscheiding. Vermoedelijk zal die voorwaarde ondubbelzinnig in hun bouwcode zijn opgenomen.

Verwarmen badkamer

2 reacties ·

Reactie van Hugo C.

U noemt elektrische verwarming energieverslindend, maar ik denk in uw geval dat het juist energiebesparend zal werken. Om uw badkamer op te warmen moet je nu de stookketel op temperatuur brengen (ook nodig voor warm water), de leidingen en uiteindelijk de radiator die uw badkamer zal opwarmen. Eenmaal geen verwarming meer nodig is de warmte die zich nog in de cv-ketel en buizen bevindt verloren.

Indien je met aardgas verwarmt kan je de proef eens nemen door voor en na  de meterstand van de gasteller op te nemen. Eens verwarming + douche/bad en eens enkel douche/bad. Het verschil geeft u een idee van wat er verbruikt wordt voor verwarming + extra verliezen. 1m³ aardgas is ongeveer 10 kWh.

Het sanitair warm water gebruiken om uw badkamer op te warmen is niet zo een goed idee. Vooreerst heb je slechts verwarming op het moment dat je een douche neemt of het bad vult, anderzijds moet u een geschikte inox convector hebben (een plaatijzer radiator is daarvoor niet geschikt) en wil je in de winter verwarmen dan is de originele radiator ook nog nodig.

Nieuwbouw prefabkelder

3 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Ik kan er in komen dat de aannemer liever een gesloten prefabkelder plaatst dan dat hij moet beginnen boren of gaten voorzien die op hun beurt aanleiding kunnen geven tot waterinfiltratie. Wat makt het hem trtouwens uit. Zolang de ingreep geen invloed heeft op het gelijkvloers zie ik er geen nadeel in.

Termijn vooraleer firma aan de werken wil beginnen

Reactie van Hugo C.

Bij bestelling van werken steeds de vroegste begindatum vermelden en de uiterste datum waarop het werk moet gedaan zijn.

Het belooft in elk geval, dus niet te vlug  betalen als het werk niet naar wens is uitgevoerd. Kijk ook eens naar de betalingsvoorwaarden.

Vorige · 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 · Volgende