Livios: Bouwen aan morgen


Hugo C.

  Lid sinds 26/06/2012

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2012
 • 2 vragen gesteld
 • 947 vragen beantwoord
 • 42 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 179 bedankjes ontvangen
 • 2 leden bedankt


Hugo C.
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 · Volgende

Krefel - Deurtjes niet meer verkrijgbaar

Reactie van Hugo C.

Ik denk dat het beste oplossing zal zijn door toestellen te kopen die wel passen in de bestaande openingen.

Spanning op leidingen zelf na uitschakelen hoofdschakelaar electriciteitkast

Reactie van Hugo C.

Goedemorgen,

Ik heb ook het gevoel dat beide problemen niet rechtstreeks met elkaar verbonden zijn.

Coax kabel zet de lekstroom op de aarding. Door de galvanische isolator op de coax is het probleem van lekstroom op de aarding opgelost. Kabelmaatschappij distributie vermoedt dat er in de straat iemand is met een oude installatie zonder verliesstroomschakelaar welke deze stroom op hun kabel zet,  maar vermits ze mijn probleem hebben opgelost, sluiten ze de case.

Lekstroom op buizen, deze blijft als hoofdschakelaar uitstaat en als coax kabel is uitgetrokken. 

Zelf als mijn aarding niet goed zou zijn, zou het toch zo moeten zijn dat wanneer het hele huis spanningsloos is, de stroomverlies op de buizen weg zou moeten zijn, indien het probleem van mijn eigen installatie komt? 

Hoe kan mijn aarde nog voor problemen zorgen op de moment dat mijn huis volledig spanningsloos is? Geen spanning = geen lekstroom, correct?

En inderdaad, ik heb al naar Infrax gebeld, omdzt ik het vermoeden heb dat er in mijn straat iemand met problemen zit,  maar probleem is dat de operators beperkte technische kennis hebben betreffende lekstroom, en niet goed weten wat ze er mee moeten doen.

Thx

Grrn marc

Omdat iets geaard is wil dit niet zeggen dat dit "spanningsloos" is tov andere aardingen. Zo kan er tussen 2 gescheiden aardingen welke zich op een verre afstand van elkaar bevinden, toch een aanzienlijk poteniaalverschil optreden. Om deze reden spreekt men ook van "een equipotentiaalverbinding" wanneer met alle metalen leidingen en baden met elkaar verbindt via de aarding in een gebouw - men brengt deze allemaal op het zelfde potentiaal zodat er tussen die metalen delen geen spanningsverschil kan optreden.

Voor de distributienetbeheerder is het nochtans een eenvoudige zaak om eens te controleren of er inderdaad geen verliezen op de leidingen zit. In de distributiecabine is het nulpunt (sterpunt) van de secundaire transformatorwikkeling ter plaatse geaard. Bij een zuiver laagspanningsnet van 3 x 230V (dus geen 130V verbruikers) mag er geen stroom door die nulleider naar de aarding vloeien. Een ampèretang over de nulleider plaatsen geeft al direct aan of er verliezen op het net zitten. In feite kan een smeulende ondergrondse kabelfout waarbij één fase in contact met de aarde komt ook aanleiding geeft tot zwerfstromen en ter plaatse opwarming van de aarde veroorzaken (te merken na een sneeuwbui)

Sleutel op deur all-in (zijn er mensen met ervaring die hun mening kunnen geven?) 350.000€ budget

Reactie van Hugo C.

Status: SOD firma gekozen na lang vergelijken/voor-ontwerpen.
Bouwaanvraag ingediend, we hebben ervoor gekozen om een architect te nemen die voorgesteld is door de bouwfirma en ik snap dat de meesten hier er sceptisch tegenover staan maar ik heb alle firma's waarmee ik in contact ga komen "gescreend" of ze wel kwaliteit leveren voor een degelijke prijs.
voor de keuze van de gevelsteen zitten we al mooi onder budget :P en de budgetten die voorgesteld zijn zien er ruim voldoende uit. 

Ik probeer aventoe wat updates te geven ;) nogmaals dank voor de hints/interesse!

Zo houden zou ik zeggen, let toch maar op voor de valkuilen. Heeft de aannemer aan zijn verplichtingen voldaan opdat de wet Breyne van toepassing is (voltooiingswaarborg)?

Verminderde waarde van bebouwde grond in huwelijkscontract

Reactie van Hugo C.

Oei, je denk al verder! Niet slecht. Maar dat is nu precies de bedoeling of het nut van een huwelijkscontract. De ouders schenken een deel van hun vermogen al aan de kinderen als voorschot op de nalatenschap. Indien uw huwelijk spaak loopt willen de ouders met dat huwelijkscontract juist voorkomen dat u de helft van die schenking opeist. De bouwgrond staat op naam van uw vriend door het feit dat het een schenking is van zijn ouders aan hem en dat blijft zo. Uw naam zal daarbij niet in de schenkingsakte voorkomen. Enkel in rechte lijn. U kan zich ook niet op een of andere manier "inkopen". En al het onroerend goed dat er op gebouwd wordt is automatisch eigendom van de eigenaar van de grond. Dus als u mee sponsert in een nieuwe woning moet u goed de bewijzen van uw inbreng vastleggen en waaruit blijkt dat het inderdaad uw geld is (dat u ondertussen verdiend en gespaard hebt) en niet uit de gemeenschappelijke spaarpot komt. Bij scheiding zal het onroerend goed eigendom blijven van uw vriend (of ondertussen echtgenoot) maar kan u uw inbreng terug opeisen eventueel met interesten.

Let wel op dat er voor u later geen meerwaarde in zit tgv de gestegen waarde van het onroerend goed.

Eénmaal er kinderen zijn verandert de situatie enigzins omdat de nalatenschap, ongeacht de inbreng van elke partner, later toch voor 100% naar de kinderen gaat of vroeger bij overlijden van uw partner. Zijn er nog geen kinderen bij het overlijden van uw partner dan krijgt u te maken met de erfgenamen die het volledige onroerend goed in de nalatenschap zien, en dat kan een ander verhaal worden. Maar het leven van één der partners kan soms rare wendingen nemen, zeker ben je nooit.

Afkeuring elektriciteitskeuring

Reactie van Hugo C.

Aangezien er sprake is van een schakelbord van een onvoldoende beschermingsgraad gaat het hier naar alle waarschijnlijkheid over een installatie van voor 01/10/1981.

Punt 3.06 is dan niet verplichtend, maar ik zou het toch uitvoeren zoals vermeld in het verslag (water en gasleidingen + cv leiding)

Als je een nieuwe zekeringenkast plaatst + nieuwe aarding met

- algemene verliesstroomschakelaar 300mA

- 2  of meerpolige automatische zekeringen 10A - 16A - 20A volgens de sectie van de vertrekkende draden

- verliesstroomschakelaar 30mA voor badkamer

- Stopcontacten met aarding in keuken en badkamer

dan zal al 99% van de inbreuken opgelost zijn.

Eendraadschema en situateschema moet natuurlijk voorzien zijn.

Kijk eens op

https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publicaties/.../huishoudelijke-elektrische-installaties

Afhankelijk van de elektrieker schat ik de kost op 1000 à 2000€ (materiaal + 2 dagen werk)

 

Expert aanwezig bij huisbezoek

6 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Er zijn immo's en immo's. !!

Heb een kantoor gehad die pronkte met een tarief die 30% lager lag dan alle kantoren in de buurt! Had uiteraard heel veel clienteel ( scheelt hem wat in makelaarsloon toch)

En ja, dat heeft zijn tol, veel tijd of info heeft hij niet, had al tijd een exemplaar van de compromis van de te bezichtigen woning bij de hand, kregen niet veel bedenktijd, want er waren "kapers" op de kust, die klaar stonden om te tekenen!! Wie loopt daar nu nog in.

Heb hem bedankt met de woorden dat zelfs ZONDER kosten ik NOOIT meer bij hem zou komen

Bedankt voor je input

mvg

T.

Een makelaar zal altijd trachten het gebouw zo goed mogelijk voor te stellen en alleen door dit feit is zijn oordeel altijd meyt een korrel zout te nemen. Maar negeer al die prietpraat en vorm u een beeld van de woning zoals u het ziet met zijn pluspunten en minpunten. De makelaars die het minste zeggen zijn het meest geloofwaardig.

Dakgarantie, maar aannemer is gestopt

Reactie van Hugo C.

Neem eens contact op met de aannemer. Was het een zelfstandige of NV/bvba? Ik heb al gemerkt dat er soms een overeenkomst met een andere aannemer wordt gemaakt, specifiek voor die garantiebepalingen.

Bezwaarschrift tegen stedenbouwkundige handeling

Reactie van Hugo C.

Als je een terrein verkavelt is het de bedoeling om zelf op te bouwen, het als bouwgrond te behouden - voor zover de verkavelingsvoorschriften het toelaten - of om te verkopen als bouwgrond. Maar één ding is zeker: het zal bebouwd worden in overeenstemming met de ruimtelijke ordening (omgevingsvergunning).

Het lijkt mij niet onlogisch dat op de scheiding een garage wordt gebouwd en ook dat bomen op het bouwterrein, die hinderlijk zijn voor de nieuwe eigenaars, worden gerooid en een afsluiting wordt geplaatst. Wat had u verwacht als nieuwbouw?

Maakte het verkochte stuk bouwgrond deel uit van het oorspronkelijke erf met de woning,of gewoon van de gemeenschap van goederen van uw ouders, dan zijn jullie waarschijnlijk nog mede-eigenaar en kan uw vader zo maar niet verkopen. De notaris zal daar wel op wijzen. Maar uw uitleg geeft de indruk dat de verkoop reeds ver gevorderd is, zoniet reeds definitief is afgehandeld.

Ramen met dubbel glas

3 reacties ·

Reactie van Hugo C.

We hebben in 1987 nieuwe ramen met dubbelglas geplaatst.De laatste jaren komt er veel kou van de ramen .Ze beweren dat het rendement vermindert met de jaren Is dat waar

Ik heb in 1982 pvc ramen (profiel deceuninck) geplaatst. Op dat ogenblik was er keuze uit 2 types beglazing : de dubbele beglazing met een U-waarde van 2,5 - 3 en de drie-dubbele beglazing met een U-waarde van 1,5. In 2000 was 1,6 gangbaar en 1,3 top.

Indien uw dubbele beglazing zijn isolerend vermogen is verminderd zou u  meer last hebben van condensatie op het glas zijde binnenshuis. Ik zou eerder zoeken naar mogelijk versleten tochtstrips op de opendraaiende vleugels. Is er ook niets gewijzigd aan de centrale verwarming? , isolatie van andere delen van de woning (spouw bv) kan ook een invloed hebben op het koudegevoel doordat de radiatoren onder de ramen nu niet meer zo hevig opwarmen.

Maar doodgewoon "sleet" zonder verdere merkbare gebreken is mij onbekend.

Bouwtaksen Brussel

10 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Ja, de notaris heeft die beschreven als :  "aandeel in de stedebouwkundige lasten " en heeft erbij gezegd dat dit de kosten zijn die de stad aanrekent om dit project stedebouwkundig op te volgen . Het zou over een som gaan van ong 350.000 euro, die dan over alle appartementen verdeeld wordt? Heel veel geld !!

Kopers in  de Brusselse regio zijn hiermee gewaarschuwd want ik wist dat niet !

Zo heeft iedere stad zijn  ongerijmdheden. In Antwerpen is het niet toegelaten om een garagepoort te plaatsen als de gevelbreedte aan straat  kleiner of gelijk aan 8 meter is. Dit om een  "levendige plint" te bekomen. Het dep. Financien van de stad Antwerpen heft dan wel een belasting van 5.000 € per  woonst indien men  geen autostaanplaats heeft voorzien in het gebouw.

Vorige · 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 · Volgende