Livios: Bouwen aan morgen


Hugo C.

  Lid sinds 26/06/2012

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2012
 • 2 vragen gesteld
 • 1179 vragen beantwoord
 • 69 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 231 bedankjes ontvangen
 • 2 leden bedankt


Hugo C.
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 · Volgende

Vervangen afdak veranda draadglas door dubbelglas

Reactie van Hugo C.

Firma's die wat terughoudend zijn kan ik best begrijpen. Zij hebben hun manier van werken en de materialen die voldoen. Oplapwerk houdt altijd risico's in. De andere bedrijven zullen, eenmaal het order binnen is, problemen beginnen maken rond de bestaande constructies en hun oplossing tegen meerprijs opdringen.

Het draadglas is voor niets nodig. Dus als  je  het afdak terug waterdicht wil krijgen zou ik  de draadglas constructie verwijderen en een gewoon drievoudig polycarbonaat nemen .

Nadeel van polycarbonaat  is dat het wat uitzettingslawaai geeft als de zon er op schijnt. 

Water door de keldermuur bij zware regenval

Reactie van Hugo C.

Uit wat bestaat de gevelbekleding? Is dit bv een waterdichte bekleding  dan zal bij regen al het water langs de muur  naar beneden lopen en daar de ondergrond plaatselijk verzadigen, met waterinfiltratie tot gevolg.

Het water onderaan opvangen en afvoeren naar riolering  brengt daarin merkbaar verbetering.

Mag blauw als nul en zwart als fase?

Reactie van Hugo C.

Dat mag perfect. 

Geel/groen mag enkel gebruikt worden voor aarding en indien het een 230V aansluiting is met nulleider, dan moet de nulleider blauw zijn.

Er loopt water uit de rookgasafvoer naar buiten

Reactie van Hugo C.

dank u Hugo, we zullen er geen thee van zetten :)

Er is jammergenoeg geen apart kanaal per appartement voorzien. Ik denk dat de oude ketels op een gezamenlijk kanaal waren aangesloten. Er waren ook gaskachels in gebruik per kamer. Het is een gebouw van bijna honderd jaar oud. Ik denk dat ik voorlopig de pijp een knik omhoog zal geven van 10-20 graden en op termijn met de buren een voorziening ga treffen langs de achterkant. Er is daar nog een stortkoker voor assen die mogelijk om te bouwen is tot clv-systeem.

In die tijd was het nochtans de gewoonte om per kamer  een schouw  te voorzien. met een kanaal per verdiep. Misschien toch eens onderzoeken via het dak wat de mogelijkheden zijn?  Stadsgas  werd toen nog niet zo gebruikt voor verwarming, daar gebruikte men kolen voor  met per definitie een apart  en gescheiden rookkanaal  per kamer.

Werfverslag

3 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Gewoonlijk voorziet de archtitect in zijn verslag ook een clausule dat het verslag  als juist mag beschouwd worden als binnen de 14 dagen geen opmerkingen zijn gemaakt. Maar in uw geval is het  verslag zelfs ondertekend, dus ik zie geen enkel argument waarbij de aannemer zijn gelijk zou halen bij de rechtbank.

Over welk bedrag spreek je , of de omvang van de correctie?

BTW vermindering

8 reacties ·

Reactie van Hugo C.

De BTW-administratie ziet natuurlijk liever facturatie onder het 21% btw-stelsel. Als je hun mening vraagt zal het misschien een interpretatie zijn in hun voordeel. Nu, als je toch al de bouwgrond hebt aangekocht zal wellicht het btw stelsel de bouwplannen niet wijzigen. Dus ik zou het de BTW-administratie gewoon melden. Zoals u zelf hebt vastgesteld worden er vlug logische en aanvaardbare interpretaties uit afgeleid, maar die staan niet in de wet. Bedoelde wetgeving is

KB 20, tabel A, rubriek XXXVII (37 in het Arabisch 馃檪)

Zoek de betreffende wetgeving eens op en volg stipt de richtlijnen om uw bouwplannen onder 6%  btw te melden. Er circuleren wat voorgedrukte formulieren op internet maar die voldoen niet altijd aan de vereisten. Het is altijd frustrerend als je melding negatief wordt beoordeeld omdat de procedure niet correct gevolgd is.

Onregelmatigheid bij affichering bekendmaking omgevingsvergunning

Reactie van Hugo C.

Bedankt voor je antwoord Luc!

Ik wil heel graag reageren, al was het alleen maar om nu een degelijk openbaar onderzoek te laten doorgaan (en geen privé onderzoek, zoals nu is gebeurd). Heb je enig idee hoeveel een advocaat mij gaat kosten en heb ik dan ook enige kans om dit te winnen?

Ik heb gelukkig wel genoeg foto's van de affichering (hoewel ik er op dat moment niet op had gelet, vanwege de onduidelijkheid). Ze staat namelijk op google streetview met datum. Je kan ze dus vanuit alle hoeken bekijken... . 

Als ik het dossier ga inkijken bij de gemeente, waarop moet ik dan precies letten?

De verkavelde gronden bevinden zich in een woonzone (lintbebouwing) en u woont ook in die omgeving. Ik begrijp in het geheel de reden niet waarom en welke bezwaren u zou maken tegen die verkaveling.

Is het om gewoonweg ook eens vervelend te doen tegenover de eigenaar/ verkavelaar uit afgunst dat er van weidegrond plots bouwgrond wordt gemaakt?

Of is het juist omdat er op uw woning heel wat beperkingen zijn opgelegd door de overheid?

Elektriciteitsvoorziening warmtepomp

Reactie van Hugo C.

Een motor van 1050 Watt bij 230V neemt een stroom van  ongeveer  6 Ampère (bij cos Þ van 0.8). Bij motoren laat men een spanningsdaling toe van  maximaal 5%. Dit opdat de motor niet overbelast zou worden met mogelijks verbranden van de motor tot gevolg. Uit de berekeningen volgt een maximale lengte van 75 meter (met de nodige reserve). Maar het blijft nipt. Dus om de motor te sparen zou ik voorstellen van een kabel van  3 x 4mm² (aarding inbegrepen). Voor het prijsverschil zou ik het risico niet nemen: 1,20€/m tegenover 1,75€/m. En daar het nu juist voor zwembadverwarming zal gebruikt worden , dus mogelijks ook langdurig  bij warm weer is er een extra belastende factor voor de motor. 

Hebt u ook al  nagedacht om zwarte zonnematten  op een dak te plaatsen ? Deze worden direct doorstroomd met het zwembadwater. Zelfs bij een flauw doorschijnende zon  heb je vlug 30° op de matten. Met een warmtepomp ga je wel uw elektriciteitsfactuur in het oog moeten houden! In de zomer kan je wel rekenen op een maximaal rendement  met COP  4,  maar het blijft toch altijd nog aan 1/4 van de kWh dagprijs. Als je  PV zonnepanelen hebt, verlicht dat de zaak natuurlijk.

Nieuwe wetgeving verwarmingsketels

Reactie van Hugo C.

Door Hugo C.:"Als men eerst de dieselwagen verguisd en daarna moet vaststellen dat de CO2 uitstoot van het wagenpark gestegen is omdat benzinewagens 50% meer CO2 uitstoot produceren dan noem ik dat een domme beslissing."

Hugo, volgens mij zijn dieselwagens vooral schadelijker voor het milieu omwille van de veel grotere fijnstof uitstoot dan bij benzinewagens.

Zowel CO2 als fijnstof moeten zo snel en zo veel mogelijk worden teruggedrongen, maar fijnstof lijkt mij iets dringender.

Dat is inderdaad juist. Maar de prioriteit ligt op de CO2 uitstoot! Sedert men op een eenvoudige wijze fijn stof kan meten is het hek van de dam. Als je 25 jaar terug over de brug reed in Vilvoorde doorheen de bruine licht toxische wolken dan was er geen vuiltje aan de lucht, evenzo in de Gentse kanaalzone of het havengebied in Antwerpen. Nu dat men het niet meer kan zien of ruiken komt men af met oncontroleerbare fijnstofgehaltes en de nodige repressieve  maatregelen om uw auto te vervangen door een nieuw exemplaar. Een auto vroegtijdig  vervangen door een nieuwe en  de afgedankte auto recycleren  veroorzaakt ook een CO2 uitstoot. Maar daar zwijgt men wijselijk over. 

Drooglopen opvoerpomp afvalwater

Reactie van Hugo C.

Een terugslagklep plaatsen op het uiteinde van de  buis of darm in  de verzamelput geeft de beste resultaten. Deze zijn te verkrijgen in nagenoeg dezelfde diameter als de buis of darm.

Vorige · 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 · Volgende