Livios: Bouwen aan morgen


Hugo C.

  Lid sinds 26/06/2012

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2012
 • 2 vragen gesteld
 • 947 vragen beantwoord
 • 42 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 179 bedankjes ontvangen
 • 2 leden bedankt


Hugo C.
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 · Volgende

Mag ik mijn huis terug verven als ik met een gladde steen en spouw isolatie heb

Reactie van Hugo C.

Mercikes voor de reacties we gaan de mogelijkheden eens overlopen en ik ga zeker met de firma eens contact opnemen thanks 

Het WTCB raad enkel af om spouw na te isoleren indien het een geglazuurde gevelsteen is of indien geschilderd in een niet-damp-doorlatende verf.

Dus 2 mogelijkheden: ofwel was de verf niet-damp-doorlatend ofwel was de hechting van de verf op de steen niet perfect door vuil of ontbreken van een geschikte primer.

Is er blaasvorming op de steen zelf of is het op de voegen?

Fout code Vaillant F28

18 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Is je probleem ondertussen opgelost ? Ik zit namelijk met identiek hetzelfde probleem... Ook telkens f28 wanneer de ketel op lage stand staat. Bij mij is het wel een schouw enkel voor mijn ketel. Wat me wel opviel bij mij is dat de rubbertjes waar de ventilator voor de rookafvoer in ophangt behoorlijk versleten zijn waardoor deze niet meer 100% op de juiste plaats hangt. Ik heb de ventilator tijdelijk terug op de juiste plek gehongen met wat rondelletjes voor te testen of dit de oorzaak van het probleem is... Tot nu toe 1 dag storing vrij 馃槉

Ik heb recent ook het probleem F28 gehad met onregelmatig uitschakelen. Het toestel was nog in garantie en heb Vaillant gecontacteerd voor een interventie. Uiteindelijk bleek de standaard instelling van de gasregelblok de oorzaak te zijn (verhouding gas/lucht). Sinds deze interventie, 3 maand geleden, werkt deze probleemloos.

Bezwaar tegen verkaveling al dan niet terecht verworpen door gemeente?

Reactie van Hugo C.

Ach, ben je die Luc Vandamme...

Over twijfel zaaien... stop met de Deputatie een "rechtbank" te noemen. Hier staat een mooi overzicht van de procedure: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-stedenbouwkundige-beroepen/omgevingsberoepen/beroepsprocedure.html

Je mag zelfs uw plannen wijzigen als je een beroep indient bij de Deputatie omdat de procedure toch vanaf nul start (afhankelijk van het project kan de Deputatie eventueel een nieuw Openbaar Onderzoek starten).

Zelfs de RvVb is geen rechtbank maar een administratief (bestuurs-) rechtscollege. Ze vellen wel "arresten" vandaar waarschijnlijk uw verwarring.

In feite wordt de zaak gemakkelijker, je moet niet meer een verdediging opbouwen maar enkel beroep aantekenen en de reden waarom, ook als naderhand blijkt dat de reden in feite ongegrond was. Alleen door het feit dat beroep wordt aangetekend zal de Bestendige Deputatie de hele zaak herbekijken of alles volgens de regels verlopen is en niet enkel uw klacht. Ideaal zou ik zeggen.

2 ramen in 'bestaande muur' v. buur - op perceelsgrens - geven rechtstreeks uit op ons eigendom

Reactie van Hugo C.

- ramen (op plan aangeduid) : ca 45/50cm - op ca 2m hoogte
- 'bestaande muur' (volgens plan) buur is deel v. zijn woning (verbouwjaar 1988) en aanpalend & gelijklopend aan onze woning (beide HO-bebouwing en in 17de eeuw één hoeve)

probleem: rechtstreekse inkijk en toegang (privacy) - afval en voorwerpen via deze ramen op ons eigendom

vragen:
Is dit nog volgens huidige regels ok ?  Ik neem aan dat wij enkel kunnen zorgen voor beplanting dat op een bepaalde (hoeveel dan ?) afstand van die ramen moet en/of mag komen ?
Hoe zit het met regels/rechten/plichten/afspraken kwa onderhoud muur, dak en dakgoten,.... ? Moet ik daarvoor de buur toelating geven om op ons eigendom te komen ? Wat als de buur niet geneigd is om onderhoud te doen ?

Veel dank voor jullie reactie.
mvg, Karin

Zie ook eens op

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/bouwen-verbouwen-of-kopen/juridische-kwesties/gemeenmaking-muren/vraag/20303/wat-met-ramen-in-gemeenschappelijke-muur/

Minstens 190 of 260cm (gelijkvloers) boven de vloer en met tralies met max. 10cm opening. Volgens de letter van de wet moet het ook een vast raam zijn (hoe te reinigen?).

Maar dat is ondertussen zeker al verjaard en als je het koopt is het hoe dan ook een zichtbare "erfdienstbaarheid". Maar het bezit m.i. geen "blijvende rechten". Als u zou bijbouwen bv dan mag u volgens sommige bronnen klakkeloos voor het venster dichtmetselen. Andere bronnen zeggen dan weer dat je die lichtinval bij uw buur zonder akkoord niet mag ontnemen. Voer voor advokaten.

De essentie is m.i. dat de buren niet op uw eigendom kunnen inkijken (naar beneden). Hoger gelegen verdiepingen zijn wel zichtbaar.

In dergelijke woonomgevingen (stedelijk karakter - rijwoningen) moet men  in het algemeen zich niet te veel illusies maken over privacy e.d..

Elektriciteitsplan huis

12 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Nog een laatste maal en dan geef ik het op :D

Als de koper en verkoper overeenkomen dat de verkoop plaatsheeft zonder keuringsattest is dit perfect ok. Uiteraard gaat de notaris dat vragen als dat niet in de compromis stond en zelfs aanpassen tijdens het verlijden van de akte, dat maakt deze werkwijze nog niet illegaal of onmogelijk. 

Ik weet alleen dat mijn notaris weigerde een verkoopakte te verlijden zolang er geen keuringsattest van de elektrische installatie was. Verkoper en notaris lopen ook het risico dat nadien de koper afkomt met verborgen gebreken etc. Buiten de reeds genoemde 2 vrijstellingen heb ik geen weet van andere.

Verbouwing door verschillende aannemers: 6% BTW?

Reactie van Hugo C.

Wij hebben materialen besteld en laten plaatsen door een aannemer, maar die heeft niet volledig afgewerkt. We hebben een tweede aannemer ingeschakeld om de afwerking af te ronden.

Wat nu met de BTW? In principe konden we genieten van het verlaagd tarief van 6% ipv 21%. Maar een van de voorwaarden blijkt 'levering en plaatsing door dezelfde aannemer'..

Moet de BTW voor het volledige bedrag naar 21%? 95% van de werken werd echter door de aannemer uitgevoerd die ook de toestellen/materialen heeft besteld en laten leveren.

Of enkel 21% op de kost van de materialen die geleverd zijn en niet geplaatst door aannemer 1?

of alles onder 6% want uiteindelijk hebben we niets 'zelf' geplaatst?

De eerste aannemer moet zijn facturen maken met 6% BTW ongeacht de kwaliteit van zijn werk (conform de bestelling)

De tweede aannemer factureert zijn prestaties en eventuele geleverde materialen ook met 6% BTW.

Voorwaarde is wel dat woning ouder is dan 10 jaar.

Ytong dikte dragende binnenmuur

Reactie van Hugo C.

De 1e verdieping van mijn woning is op een nachthal na nog helemaal kaal. Ik zou hier graag muren optrekken voor enkele kamers te maken en een badkamer. Deze muren zou ik willen optrekken uit Ytong, de muren moeten wel houten balken kunnen dragen aangezien boven de 1e verdieping nog een bergzolder komt. De max afstand een overspanning is 6m. Hoe dik moet ik de Ytong blokken nemen, 30 wordt gebruikt voor buitenmuren dus vraag ik mij af of 20 of zelfs 15cm voldoende is? De draagsterkte van Ytong is deze even sterk als van snelbouw?

Ik heb een klein appartementsgebouw opgericht (5 verdiepingen). Voor de trapzaal is  Ytong C4/500 blokken van 14cm dikte gebruikt als dragende muur. Volgens de ingenieur stabiliteit kunnen deze blokken in normale woonconstructies gebruikt worden als dragende muur tot een hoogte van ca 20 meter.

Bij Ytong is de druksterkte kleiner dan snelbouw afhankelijk van type snelbouw en cellenbeton  kan dit 1/4 tot 1/2 zijn.

Mijn huurcontract is geregistreerd op een verkeerde adres , wat nu ?

Reactie van Hugo C.

Beste Hugo C.

Hier ga je de mist in. Het huurcontract vermeldt steeds of de woning dient voor een vaste verblijfplaats (huur nieuwe woning) of dient als 2e verblijf (andere wetgeving met andere kosten voor eigenaar en huurder). Het is normaal en verplicht dat het huurcontract voor een nieuwe vaste verblijfplaats of voor een 2e verblijf het adres vermeldt van de huidige vaste verblijfplaats van de contractant (huurder) bij het ondertekenen van het contract. 

In tegenstelling tot wat jij zegt is dit dus zelfs verplicht en als dit niet wordt vermeld kan dit nadelige gevolgen hebben voor de verhuurder, die bij een eventueel proces niet kan bewijzen dat hij alle nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen om tot een wettelijk en duidelijk contract te komen.

De registratie houdt zich niet bezig met de inhoud van het contract, zij registreert enkel. Het kan zijn dat de belastingen vragen aan de registratie om het contract te raadplegen om te controleren of de aangifte van 1 van de belastingplichtigen vermeld in dit contract, hun belastingaangifte wel correct hebben ingevuld volgens de afspraken in het contract. En voorbeeld hiervan is het verschil in aangifte en belastingtarief voor een privaat gebruik of voor een professioneel gebruik (handelshuur)

oke, maar ik heb begrepen dat als adres van de woning waarvan het huurcontract moet geregistreerd worden, zijn vorig adres is genomen. Het is inderdaad zo dat op een huurovereenkomst steeds het adres van de verhuurder is vermeld, het huidige adres van de huurder en het adres van de nieuwe woonst. En daar kan soms de fout gemaakt worden dat men niet het correcte adres invult.

Nu de verhuurder de contracten ook online kan registreren is het risico op een fout nog groter.

Maar als het adres van de nieuwe woonst correct is ingevuld is er inderdaad geen probleem, maar ik zie dan ook de reden van de vraag niet in.

Een spouw isoleren onder een plat dak

Reactie van Hugo C.

Ik heb een gelijkaardig probleem gehad. In de lengte van het dak waren er ook on 2 rijen afhellende steunmuurtjes waarop de betonplaten rustten. De enige haalbare oplossing was 3 à 4 m van begin en einde van het plat dak een rij betonplaten uitnemen, Isover glaswol van de gewenste dikte (16 tot 20cm) in de holle ruimte aanbrengen (met behulp van lange houten latten op zijn plaats schuiven). Daarna de 2 geopende rijen betonplaten terug plaatsen en dichten door eventueel een nieuwe laag roofing over de herplaatste betonplaten aanbrengen.

Andere opties zoals inblazen van minerale wol of PUR werd niet aangeraden omdat men teveel gaten zou moeten boren om de vulling op te volgen.

Moet ik de stallen slopen

4 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Er is geen akte opgemaakt waar staat dat ik de stallen moet weg werken. Er is ook geen melding van stedenbouw. 

Alles hangt wat af van wat je precies met die stallingen wenst aan te vangen:

- Vooreerst heb je natuurlijk de aankoop zelf waarbij de verkoper verklaart dat  alle constructies vergund zijn. De verkoper (en in feite ook een beetje de notaris en/of makelaar) kan aansprakelijk gesteld worden voor de schade die u hierdoor ondervindt.

Dit kan gaan van de kosten voor de  regularisatie van de niet vergunde constructies tot mogelijks afbraak indien regularisatie niet mogelijk is met een minwaarde voor het onroerend goed.

Je kan natuurlijk op stedenblouw eens informeren of een regularisatie mogelijk is maar dan zit je met het feit dat de bouwovertreding bekend is. En dan?

Of je kan de ontwetendheid van iedereen laten zoals het is maar dan blijf je natuurlijk met een niet-vergunde toestand zitten, die vroeg of laat toch eens naar boven zal komen.

Vorige · 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 · Volgende