Livios: Bouwen aan morgen


Hugo C.

  Lid sinds 26/06/2012

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2012
 • 2 vragen gesteld
 • 843 vragen beantwoord
 • 41 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 159 bedankjes ontvangen
 • 2 leden bedankt


Hugo C.
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 · Volgende

Offerte aanvaard via mail, aannemer weigert

Reactie van Hugo C.

Heeft u een benaderende lengte opgegeven bij de prijsvraag en op de bestelling?

Is de bestelling gebeurd voor de vervaldatum van de offerte (indien vermeld)?

Als er nergens over een lengte, hoogte en type afsluiting  gesproken wordt zal het moeilijk zijn

om uw gelijk te halen.

Vraag al enkele offertes bij andere aannemers met vermelding van de lengte, hoogte type enz.

Vocht in gemeenschappelijke zijmuur bij de buren ter hoogte van aansluiting van mijn huis

Reactie van Hugo C.

Inderdaad, geef het schadegeval aan bij uw verzekeraar tesamen met de gegevens van de verzekeraar

van uw buur. Indien de oorzaak bij uw dak ligt zal uw verzekeraar de schade bij uw buur vergoeden.

Hou er wel rekening mee dat in dat geval u een vrijstelling van +- 260€ zal aangerekend worden.

Is er bij u geen vochtschade te bespeuren op die plaats?

Spleet van minimum 9 mm nodig onder binnendeuren volgens Wetgeving ?

Reactie van Hugo C.

Nieuwbouw en renovaties waarbij de aanstelling van een EPB-verslaggever verplicht is moeten voldoen aan de EPB-regelgeving. Ventilatie in de woning is een vereiste en 

men moet dus ook de doorstroming van de lucht mogelijk maken 

Een ventilatiesysteem C of D maakt niet uit, de opening moet er zijn. 

De deuren met 9mm inkorten is een oplossing maar dan heb je geen

deuren meer. In feite moet hij de deuren opnieuw plaatsen maar 9mm

hoger. Dus enkel nieuwe deuromlijsting. Ik zou in geen geval de deuren

laten inkorten.

Stel de aannemer in gebreke en eis dat de deuren 9mm hoger worden geplaatst.

Hugo, de spleet onder de deur is nu 2 tot 3 mm en zou 9 mm moeten zijn. Dus als je van die deuren onderaan simpelweg 6 tot 7 mm wegschaaft is het in orde.

Waarom zou je dan geen deuren meer  hebben en waarom zou je die deuren dan in hun geheel hoger moeten laten plaatsen ?? Het deurgat blijft toch nog altijd even hoog ?

Door de gebrekkige werking van de editor is er een fout in geslopen. Het moest  "standaarddeur" zijn (211.5cm of 201.5cm). Ook risico bij

 inkorting dat de rand (onder- of bovenkant) niet meer is afgewerkt.

Het is inderdaad "6 tot 7mm hoger plaatsen" zijn. Maar ik denk dat

 een goede verstaander mijn betoog wel zal begrijpen. Voor alle zekerheid

zou ik er nog 1mm bijdoen.

Factuur zonder eerst offert

1 reactie ·

Reactie van Hugo C.

Het is niet duidelijk met wie u verbintenis hebt aangegaan en voor wat. Architect, advokaat? 

beroepsprocedure bouwvergunning?

Laat iets weten.

Geur probleem

5 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Het lijkt dus niet direct een geurhinder te zijn afkomstig van de afvoerleiding van bad of douche (leegge-

trokken of sterk vervuilde  sifon) maar eerder een geurhinder afkomstig van het water dat uit de douche of  badsproeier komt.

Heeft u het kraantjeswater al eens laten onderzoeken?

Bouwvergunning verlopen stalen constructie terras

Reactie van Hugo C.

Vreemde zaak !

Het is reeds geplaatst zeg je en anderzijds zeg je dat de buurman de werken heeft  laten stilleggen ??

Als het nu geplaatst is dan wil dat zeggen dat het nu af is en zegt dat niets over het tijdstip van begin der werken. Dat begin kan heel summier zijn, zo summier dat het voor iemand die over het hek kijkt niet eens opvalt.

Dus volgens mij moet jij gewoon verklaren en niet bewijzen dat je wel degelijk met de werken bent begonnen voor het verlopen van de bouwvergunning. Het lijkt me aan de tegenparty om het tegendeel te bewijzen.

Maar ik vraag me wel af wat hier achter zit.

Vermoedelijk moet je ook opgeven wanneer de werken starten. Als dat nog niet gebeurd was of reeds een (laattijdige)  datum was opgegeven, is er weinig aan te doen. 

Ik vraag mij alleen af hoe stedenbouw dit gaat afhandelen. Hoe kan er bewezen worden dat de werken nog niet begonnen waren? Hoe bewijzen dat ze wel waren begonnen? Datum van de bestelling?

Hoe het beste (meeste, snelste) besparen ?

Reactie van Hugo C.

Men spreekt altijd van de terugverdientijd om te beslissen of men al dan niet gaat isoleren en met

hoeveel cm dikte. Nochtans is dit een achterhaalde redenering. Men spreekt nu eerder van een maat-

schappelijke noodzaak. Dus niet meer vrijblijvend of afhankelijk van een bepaald financiëel rendement.

De Vlaamse regering werkt nu aan een woningisolatienorm 2050 waarbij de EPB-regelgeving 2015 gehanteerd wordt voor alle woningen!

Dus als je uw woning goed wil isoleren doe dit minimaal volgens de EPB 2015. 

Voor uw buitenmuren betekent dit 14cm EPS-isolatie met crepie of steenstrips. 

Kelder / kruipruimte / plafond garage : 10 tot 12 cm PUR

Heraanleg rioolstelsel

17 reacties ·

Reactie van Hugo C.

het betreft hier enkel afvoer van spoelbak over een afstand van 23 l meeter 

Is dat het enige afvalwater in de woning? Geen overloop van septische put, geen bad of douche afvoer, geen was- droog- vaatmachine in huis?

Informeer ook eens bij de exploitant van de straatriolering naar de minimale diameter van de aan te sluiten rioolbuis. Bedenk ook dat een eventuele verzwaring in de toekomst niet gratis zal zijn.

Voorzie in elk geval in het horizontale deel van de afvoerleiding om de 10 meter een toezichtmogelijkheid (Y in de vloeirichting en op de aftakking een stop met schroef.)

Uitkoop broer na erfenis ouderlijke woning

Reactie van Hugo C.

De nalatenschap  valt open op de dag van overlijden. De successierechten worden berekend op basis van de bezittingen van de overledene op de dag van overlijden. Alle  transacties onder de erfgenamen na het overlijden hebben geen effect op de successierechten. Elke erfgenaam is zijn deel op de erfenisrechten verschuldigd. Aangezien het een onverdeeldheid betreft betaal je  2.5% registratierechten op  het overeengekomen bedrag met de verkoper maar vermoedelijk ook nog eens verdelingsrecht van 2,5%  op de totale waarde van het pand omdat u de totaliteit verwerft. Als u  bv een  0.5%  op naam van kinderen zet , is er geen  verdelingsrecht van 2.5% op de totale waarde van het onroerend goed. omdat de totaliteit niet hersteld is. Bespreek het eens met uw notaris, maar ik heb dat zo begrepen.

Vorige · 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 · Volgende