Livios: Bouwen aan morgen


Hugo C.

  Lid sinds 26/06/2012

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2012
 • 2 vragen gesteld
 • 1180 vragen beantwoord
 • 69 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 231 bedankjes ontvangen
 • 2 leden bedankt


Hugo C.
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 · Volgende

Barstjes in gevel - renovatie omgeving Gent

Reactie van Hugo C.

Het lijken mij ook zeer minieme barsten ten gevolge van zettingen van het gebouw. Is het een rijwoning dan dan is dit best mogelijk het gevolg van bouwwerken  op het naastliggend pand. Ook mogelijk een zetting doordat in het verleden een voorzetgevel werd geplaatst zoals vorige lezer vermeld.

Indien u de gevel zou bekleden met isolatie en een crepielaag dan hoeft u niets te vrezen. Vooreerst zal de isolatie kleine zettingen opvangen en in tweede instantie is er nog de gewapende afwerkingslaag met crepie van 3 tot 5mm dikte. 

Premie afbraak en heropbouw , wat verstaat men onder 'hoofdzakelijk' privewoning?

Reactie van Hugo C.

Hetgeen hier telt is het kadastraal inkomen van het handelspand en de KI's van de appartementen. Met hoofdzakelijk  bedoelt men gewoonlijk meer dan 50%.

Maar aangezien het om afbraak en heropbouw gaat moet u toch voorafgaandelijk de BTW administratie dit melden en waarop zij hun goedkeuring moeten geven. Dus kan u best  een copie van de  goedgekeurde bouwplannen meedoen om uw project toe te lichten.

Dab pomp steeds valt uit

15 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Ik heb ook een probleem gehad met dergelijke pomp. Op de drukschakelaar boven op de pomp zit ook nog een klein "expansievat". Kan zijn dat de rubber gescheurd is.

Vervang drukschakelaar en rubber  compleet in zijn geheel.

Op ebay vindt je wel nieuwe originele drukschakelaars tussen 30 en 50€ (Italië of Duitsland). Als je bij DAB-verdeler bestelt zit je vlug aan 120€.

Mag water uit regenton in regenwaterput ?

Reactie van Hugo C.

Regenwater is per definitie niet (meer) drinkbaar. Vooreerst zuivert regen de lucht doordat alle stofdeeltjes worden opgenomen, het reinigt het dak,  platte daken met roofing kunnen ook nog een licht gele tot bruine kleur afgeven en ten slotte de dakgoot  waar allerlei onzuiverheden in liggen. De 2 voorraden regenwater bijeenvoegen zal weinig, zoniet niets veranderen aan de kwaliteit van het water.

Hoe zit het met de overloop van de regenput? Naar de riolering ? Om te vermijden dat er reukhinder ontstaat ,ongedierte zoals kikkers en ratten en terugstuwen van afvalwater via de riolering in de regenput komt, is het aan te bevelen om een terugslagklep en sifon te plaatsen.

Ontkalkingsmagneten

6 reacties ·

Reactie van Hugo C.

En wat is het nut van de magnetische "ontkalker" die in een fles kraantjeswater zit om daarna het stoomstrijkijzer mee te vullen?

Mag men een straat hoger heraanleggen? onze voortuin ligt hierdoor 12 cm lager dan straat.

Reactie van Hugo C.

Bij het openbaar onderzoek, hebt u toen de plannen ingezien?

Ik neem aan dat u ook geen bezwaren hebt ingediend tegen de heraanleg van de straat.

Hetgeen je nog kan doen is eens verifiëren of de uitvoering wel overeenstemt met de goedgekeurde plannen. Meer specifiek te controleren is het oorspronkelijk niveau van de straat en het nieuwe niveau op het plan en nagaan of dit overeenstemt met de uitvoering.

Maar daarvoor zal u waarschijnlijk op stedenbouw van de gemeente moeten zijn.

Aannemer ruwbouw heeft werken niet ingepland, wacht op afbraak- en schoringswerken.

Reactie van Hugo C.

Is er met de aannemer ruwbouw schriftelijk overeengekomen wanneer de werken starten, de duur van de werken en eventuele schadevergoedingen bij overschrijden van de termijn?

Mij lijkt de reden in elk geval ver gezocht om de ruwbouwwerken nog niet te plannen. Alles hangt natuurlijk af hoe vlug hij kan starten na de afbraakwerken. Is dit dan het eerstvolgende werk  voor de aannemer dan lijkt mij dat heel normaal. Wordt je dan pas onderaan de lijst toegevoegd dan heb je reden om de aannemer op zijn contractuele verplichtingen te wijzen.

Anderzijds kan ik de aannemer ook begrijpen dat hij nog niets kan voorbereiden en met de mogelijkheid dat zijn ploeg enkele weken werkloos is omdat de afbraak niet verlopen is zoals verwacht. En de bouwheer is dan de eerste persoon op wie de pijlen gericht worden voor schadevergoedingen.

Verschoven L-profiel en scheur in gevel boven garage

Reactie van Hugo C.

Dit is wel degelijk een stabiliteitsprobleem waar de 10 jarige aansprakelijkheid van aannemer en architect speelt. Laat u niet om de tuin leiden door halve oplossingen die enkel tot doel hebben de nog resterende waarborgperiode te overbruggen. En daarna zal men wel met degelijke oplossingen afkomen maar dan op uw kosten. 

Eis een degelijke herstelling en oplossing voor de instabiliteit, maar weiger lapmiddelen. 

Zonnepanelen op gemeenschappelijk dak?

Reactie van Hugo C.

Ik vermoed dat dit een verkeerde interpretatie is van de basisacte. Het dak blijft een onverdeeldheid, men kan dus niet aanwijzen welk deel van eigenaar A, B of C is. Bij  dakwerken zullen de kosten verrekensdworden zoals aangegeven in de basisacte .  Indien u zonnepanelen wil installeren moet u de (schriftelijke) toelating bekomen van de 2 andere eigenaars. Specifieer de groottte en de plaats op het dak nauwkeurig.

Vorige · 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 · Volgende