Hugo C.

Lid sinds 26/6/2012

  • Bouwer
  • 3 vragen gesteld
  • 1657 vragen beantwoord
  • 114 vragen goed beantwoord
  • 294 bedankjes ontvangen
  • 2 leden bedankt

Geschiedenis

Reactie van Hugo C.

Om de regelbare ophangsystemen te bevestigen in de betonplaat zal een plug van 6mm of hoogstens 8mm voldoende zijn. De sterkte van de betonplaat zal hierdoor niet beinvloed worden, temeer omdat de onderste laag van de betonplaat wordt belast op trek en dat wordt opgevangen door het aanwezige betonijzer. Hetzefde geldt ook voor de niet-onderbouwde betonnen balk. Misschien ook eens overwegen om een geluidsisolatie aan te brengen boven de metalen profielen. Isover glaswol op rol  geeft al goede resultaten. Waarschijnlijk ligt er een vloer in de keuken bij uw bovenbuur en in die tijden was geluidsisolatie niet direct een grote zorg.

Bekijk
Regenwater automatischere
2 reacties · · #Sanitair
Reactie van Hugo C.

Bij een vulsysteem voor een regenwaterput mag er absoluut geen verbinding zijn tussen de regenput en de drinkwaterleiding. De afstand in open lucht moet minimaal 2cm zijn in. Dus de enige oplossing is bovengronds een vulsysteem voorzien waarbij het leidingwater in een trechter wordt opgevangen en die naar de regenput loopt. Maar de kraan op de drinkwaterleiding moet dan wel geopend en gesloten worden door een niveauregelaar (vlotter) in de regenput. Het is niet nodig om de regenput volledig te vullen, enkel met een normaal dagverbruik is reeds voldoende. Een schakelklokje kan dagelijks de put tot het gewenst niveau aanvullen.

Voorzie ook een beveiliging tegen een mogelijk defect waarbij de regenput volledig wordt gevuld en blijft overlopen naar de riolering. De waterrekening zal navenant zijn.

In de handel zijn er specifiek ontwikkelde hydrofoorgroepjes voor dergelijke toepassingen op het gebruik van regenwater (WILO, Grundfoss, ..) en dat alles voor een redelijke prijs. 

Bekijk
Sloopvergunning huurwoning
2 reacties · · #Huren
Reactie van Hugo C.

De aanvraag van een sloopvergunning staat inderdaad los van de huurovereenkomst. De verhuurder moet de huurovereenkomst respecteren en de huurwetgeving. Bij een sloopvergunning moeten de werken binnen de 2 jaar starten. 

Wanneer vervalt de lopende huurovereenkomst? Naargelang het type contract bedraagt zijn opzegtermijn 3 of 6 maand. Belangrijk om weten is ook dat u, bij een voor u te vroege maar toch rechtsgeldige opzeg, u steeds een verlenging kan vragen wegens buitengewone omstandigheden. Het feit dat uw woning nog niet af is, is een buitengewone omstandigheid. Komt u niet tot een akkoord dan kan u zich altijd tot de vrederechter richten die u een verlenging kan toestaan. Maar dit moet allemaal voor de laatste maand van de lopende huurovereenkomst afgehandeld zijn. Best spreekt u er met de verhuurder nu al over. Neem de nodige reserve voor de beschikbaarheid van uw nieuwe woning. Dit om te vermijden dat hij al een bestelling plaatst voor de afbraak die dan moet opgezegd worden.

Bekijk
Isolerende "funderingsplaat"
57 reacties · · #Fundering en kelder
Reactie van Hugo C.

Geen probleem als je niet akkoord gaat. Laat ons er dan rustig over doorredeneren.

.....

Dat het WTCB bij alle voorstellen een stevige draagvloer aanraadt lijkt mij nogal logisch, maar dat kan van alles zijn. Om een paar voorbeelden te geven:

-een terrasvloer moet ook op een stevige ondergrond worden gelegd, maar dat wil hoegenaamd niet zeggen dat er dan een gewapende betonplaat moet worden gestort, dat is meestal zelfs een slecht idee. En zulke vloeren hebben niet meer of niet minder lasten te dragen dan een binnenvloer.

- de oprit naar uw garage hoeft ook helemaal geen betonplaat om het gewicht van zelfs een vrachtwagen aan te kunnen, in woonkamers worden door de band geen vrachtwagens geparkeerd.

Enfin, wij zijn zo gewend om altijd en overal, te pas en te onpas beton te storten (voor de gemoedsrust), dat we  ons meestal de vraag niet meer stellen of dat nu echt wel noodzakelijk is. Men doet dat meer uit gewoonte dan door er zelf echt over na na te denken.

Enfin, we hoeven er niet meer persé op door te gaan want voor zover ik het begrepen heb, hebben zowel Jelle als gvg ondertussen al lang beslist om voor die betonplaat te gaan, al was het maar vanuit de bedenking:" baat het niet het schaadt ook niet". Al schaadt het natuurlijk wel het budget. Het zij zo.

Als er geen degelijke draagvloer wordt voorzien voor een terras, oprit of een vloer in de woning is er 1 garantie die zeker is: binnen de 10 jaar beginnen de eerste tekenen van verval zich te manifesteren zoals kleine verzakkingen, loskomende voegen en tegels. Na 20 jaar wordt het hoog tijd om er iets aan te doen en 10 jaar later ligt er overal iets nieuw, maar dan op een degelijke draagvloer. Je hebt natuurlijk altijd mensen die nooit leren.

Bekijk
Start der werken vergeten melden
4 reacties · · #Bouwen
Reactie van Hugo C.

Bij mijn weten niet. Het is eer de bedoeling dat zij op de hoogte zijn dat de werken gestart zijn en zij eventuele controles kunnen uitvoeren, of indien er klachten binnen komen zij kunnen nagaan wie aan het bouwen is. 

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Indien je echt je kWh-teller wil controleren op zijn juistheid dan werk je best met een toestel waarvan het verbruik precies gekend is bv een hologeenlamp van 150 Watt. De juiste methode is dan ook het aantal omwentelingen tellen van de schijf in de teller en hieruit het aantal omwentelingen  per uur berekenen. Hieruit kan je het verbruik berekenen per uur of in andere woorden het aantal kW van de aangesloten verbruiker.

Wil je het sluipverbruik opsporen, dan kan  je best kring per kring eens inschakelen en volgens hoger beschreven methode het verbruik telkens berekenen.

Mijn ervaring is dat de meest voorkomende fout bij kWh-tellers steeds in negatieve zin is tgv een geblokkeerd of afgeremd telmechanisme. In uitzonderlijke gevallen kan een slecht werkende remmagneet op de schijf oorzaak zijn van te snel draaien of nog doordraaien (uitbollen) als het verbruik al gestopt is.

Bekijk
Gebruik gezamenlijke muur
9 reacties · · #Muren
Reactie van Hugo C.

Volgens de EPB normen moet de scheidingswand tussen 2 beschermde volumes een U waarde hebben van max. 0.6.

De vroegere toegepaste bouwconstructie nl de oprichting van een gemene muur  op de perceelscheiding voldoet niet aan deze norm. Een veel toegepaste bouwconstructie is dat de ene bouwheer zijn scheidingswand (14cm snelbouw) opricht op 2cm van de perceelscheiding en de buur bouwheer ook op 2cm afstand met daartussen 4cm isolatie. 4cm Isover Partywall is een veel gebruikte isolatie met goed geluidsisolerende eigenschappen.  Beide bouwheren betalen elk de helft van de isolatiekost. De bekomen U-waarde is in dit geval 0.4 wat ruimschoots voldoende is.

Uw architect heeft eigenlijk een niet-gangbare bouwconstructie toegepast door een spouwmuur te voorzien. Het is nu de aangebrachte isolatie in die spouw die bepalend zal zijn of uw muur op zichzelf reeds voldoet aan de EPB-norm. Een lege spouwmuur is op zichzelf niet voldoende.

Maar uw buur heeft geen zicht en ook geen enkele waarborg omtrent de isolerende eigenschappen van uw spouwmuur. Het is dus normaal dat hij zijn scheidingsmuur opricht op enkel cm van de perceelscheiding en isolatie aanbrengt tussen de beide muren.

Indien uw spouwmuur niet voldoet aan de EPB-norm en u dus profiteert van zijn isolatie, zou hij zelfs de rollen kunnen omdraaien en vergoeding vragen voor de helft van de isolatiekost en de inbeslaggenomen grond. 

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Bij een verkoop is het normaal de koper die de notariskosten betaalt. Om de afkoopwaarde te bepalen gebruikt de fiscus een tabel volgens de leeftijd van de vruchtgebruiker gaande van 32% naar 8% van de aangegeven waarde bij het overlijden. Indien de verkoop nog binnen de termijn van 2 jaar ligt na het betalen van de successierechten toch opletten dat die aangegeven waarde niet overschreden wordt in de berekeningen. Dit zou wel eens tot een herziening kunnen leiden. 

Aangezien bij u successierechten geheven zijn op de volle eigendom zijn er daar geen bijkomende kosten te verwachten als u de volle eigendom verwerft. Enkel notariskosten + registratie van de akte van afstand. Mogelijks schommelen de kosten rond de 400€. Maar spreek er eens over met de notaris die de nalatenschap heeft afgehandeld. Hij zal u zeker de juiste info kunnen geven.

Bekijk
Grohe2000 douche heel warm, bad koud
3 reacties · · #Sanitair
Reactie van Hugo C.

Het enige dat er zou kunnen veranderen bij de omschakeling is het debiet, maar dan zou het thermostatisch gedeelte van de kraan de temperatuur heel vlug moeten corrigeren. Duidt dus eer op een slechte werking ervan. Demonteren en het binnenwerk ontkalken en/of reinigen.

Heeft de badmengkraan ooit goed gefunctioneerd?

Bekijk