Livios: Bouwen aan morgen


Hugo C.

  Lid sinds 26/06/2012

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2012
 • 2 vragen gesteld
 • 843 vragen beantwoord
 • 41 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 159 bedankjes ontvangen
 • 2 leden bedankt


Hugo C.
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Graag advies ivm plaatsen van zonnecollectoren.

Reactie van Hugo C.

...

Zonnecollectoren moeten onder een grotere hoek (40° tot 60°) geplaatst worden dan zonnepanelen.

In de zomer maakt de hoek niet veel verschil uit => de collectoren hebben meer zonaanbod dan ze kunnen verwerken naar de buffer.

In het begin van de lente, bij het einde van de herfst en in de winter, wanneer de zon laag staat zal  het beste rendement van uw collectoren zijn, wanneer de collectorhelling 90° staat ten opzicht van de zonnestand. Dus als je je zonneboiler/buffer wil optimaliseren moet je je zonnecollectoren tussen 40° (lente en herfst) en 60° (winter) plaatsen. Hoe meer zonnecollectoren je hebt hoe interressanter het wordt om de wintertoestand (60° hellingshoek) als norm te nemen voor de installatie van uw collectoren.

De meeste aanbieders van zonneboilers/buffers bieden u de mogelijkheid om (het bovenst deel van) uw boiler/buffer op te warmen (via gasketel, pelletketel, stookolieketel,warmtepomp of elektrische opwarming). Dit heeft echter een negatief effect op de opbrengst van uw zonneboiler/buffer. U steekt meer energie in uw buffer die u niet direct gebruikt waardoor een deel van deze energie verloren gaat door bufferverliezen (20% bij 70° C, 8% bij 60°C en 2% bij 50° C buffer t° en per 24 uur). Het is wel enkel het bovenste deel van de buffer die u tot de gewenste t° brengt, maar de rest van de buffer/boiler wordt mee opgewarmd door de gelaagdheid van de boiler. Dit heeft tot gevolg dat de temperatuur onderaan in de boiler ook verhoogt (veel minder dan bovenaan) en dat de zonneboiler dus hogere collector temperaturen zal nodig hebben vooraleer hij begint te werken. Dit alleen al kan de jaaropbrengst en de dekkingsgraad van uw zonneboiler/buffer met ongeveer 15% negatief beïnvloeden (Dit heb ik zelf gemeten met mijn zonneboiler).

Daarom is het steeds interressanter om uw SWW en uw verwarmingswater na te verwarmen nadat deze uit de boiler/buffer komt. Dus pas zoveel mogelijk het doorstroomprincipe toe voor alle toepassingen met boilers en buffers die door de zon gevoed worden.

Mijn dekkingsgraad SWW is gestegen van 62% naar 76% door het circuit te veranderen en de buffer niet op te warmen. Mijn dekkingsgraad vloerverwarming is gestegen van 7.2% naar 9.95%. En het allerbelangrijkste de elektrische energie opgeslorpt door mijn warmtepomp is gedaald met 19.8%.

De maximale opbrengst bekomt men als de zonnestraling loodrecht op de collectoren invalt. In de praktijk is dat niet haalbaar en zal men zich tevreden stellen met een vaste positie van de zonnecollectoren waarbij gemiddeld gezien een maximale, of beter een optimale, opbrengst wordt bekomen. 

In België schommelt de hoogste stand van de zon (om 12u00) tussen 15° (op 21/12) en 62° (op 21/06). Algemeen wordt in België een helling van de zonnecollectoren tussen 30 en 40° als goed beschouwd. Gebruikt men de zonnecollectoren ook voor verwarming dan zal men inderdaad trachten een optimale opbrengst te bekomen in de winterperiode door de collectoren een grotere helling te geven tot 60°-65°. Maar hier speelt het economisch rendement in vgl met andere systemen een grote rol. Voor woningen met weinig warmteverliezen is het haalbaar , voor wonigen met veel warmteverliezen zal de investering te groot zijn.

U heeft gelijk dat als bijverwarming een doorstromer een beter rendement geeft. Maar er zijn toch enkele bedenkingen: vooreerst moet de doorstromer geschikt zijn om aan de koudwateraanvoer ook water te ontvangen van 60°, dit is niet vanzelfsprekend zeker niet bij systemen met een rubberen membraan om de gasklep te openen van de doorstromer. Afhankelijk van de afstand tussen boiler en doorstromer zal deze laatste telkens starten als de warmwaterkraan wordt geopend en terug stoppen zodra het sww passeert. 

Wat het dekkingsgraad betreft dit is een getal dat berekend wordt in functie van  parameters en de hydraulische configuratie van het systeem. Dit laat toe om diverse systemen (oa aantal collectoren) met elkaar te vergelijken. Maar uiteindelijk is het aantal uren effectieve zonneschijn bepalend voor de werkelijke dekkingsgraad en dat is verschillend van jaar tot jaar. Men mag dus de bekomen dekkingsgraad van het ene jaar niet  vergelijken met deze van een ander jaar om bepaalde ingrepen op de installatie te evalueren. 

Maar men moet altijd het beoogde doel voor ogen houden en dat is dat vanaf april/mei tot september een goed geconcipieerde zonneboiler u nagenoeg autonoom van sww zal voorzien en dat uw cv-installatie af staat. En dat is de grootste besparing.

Aandelen appartement

13 reacties ·

Reactie van Hugo C.

De quotiteit van een appartement in een appartementsgebouw is onder andere afhankelijk van de oppervlakte van het privatieve gedeelte (dus inclusief terrassen en privétuinen).

Als je nu op je privéquotiteit iets aanbouwt geeft dit geen enkele invloed op deze privéquotiteit of de quotiteit van het gebouw. Je moet wel een toelating krijgen van de algemene vergadering om deze uitbreiding te verwezenlijken want je verandert het uitzicht van het gebouw. Zij kunnen wel voorwaarden opleggen,  maar geen voorwaarden om de quotiteiten te veranderen.

Toch minstens enkele bedenkingen. Als het gebouw een gemeenschappelijke stookinstallatie heeft en de eigenaar wenst ook de verwarming uit te breiden dan zal dit zeker aanleiding geven tot wijziging van de quotiteiten. Geeft de verbouwing aanleiding tot een verhoging van de bewoonbaarheid met het aantal personen dan zal dit ook aanleiding zijn tot een wijziging van de quotiteiten. Het is niet omdat er een rechtspraak is dat dit daarom juist is.

Betaalbaar alarm

5 reacties ·

Reactie van Hugo C.

 zichtbaar, maar onbereikbaar, opgestelde bewakingscameras hebben ook een ontradend effect. En met de huidige technologie kan je zelfs op uw smartphone verwittigd worden van ongewenst bezoek inclusief live videobeelden. Voor 500€ zijn er al pakketten verkrijgbaar.

Aankoop levering en plaatsing buiten zonne wering op 01/10/2018

Reactie van Hugo C.

Wat is de juiste reden waarom hij niet kan leveren? Als hij zelf tijdig het nodige heeft gedaan maar de vertraging is onafhankelijk van zijn wil vb de fabrikant kan niet tijdig leveren al dan niet met verantwoorde reden, dan sta je nergens.

Alles hangt ook wat af van wat je juist wilt bereiken. Een schadeclaim wegens het missen van de zonnewering zal moeilijk liggen om dat tijdens de winter aan te tonen. Contract opzeggen? Wat zal het beoogde voordeel zijn? Zeker geen installatie tegen eind februari. En lees de kleine lettertjes goed op hun offerte. 

Indien u voor de rest tevreden bent met de bestelling zou ik gewoon het uitstel aanvaarden. Het zal u veel ongemak besparen en je loopt niet het risico dat je uiteindelijk een schadevergoeding moet betalen die wel hoog kan oplopen zeker als het maatwerk is.

Rooilijn verplaatst - achterliggend agrarisch gebied

Reactie van Hugo C.

De achterliggend agrarisch gebied zal zo blijven. Het ruimtelijk uitvoeringsplan of hoe het  nu ook mag noemen wordt niet gewijzigd doordat ergens een rooilijn opschuift. Uw bouwgrond wordt gewoon 3meter minder diep.  

Rechtstreekse aansluiting electrische oven

Reactie van Hugo C.

Bedankt voor je antwoord Hugo, ik ben er volledig mee eens en het lijkt mij een logisch, goed antwoord.

Stel dat ik iemand vind om dit na te kijken en eventueel aan te passen, ga ik dan voor een goede, betrouwbare aansluiting in de muur met een degelijke lusterklem,

of ga ik dan voor een stuk verlengleiding, in de muur met een lusterklem aan de kabels vanuit de muur, en aan de andere kant met een kontaktdoos waarin dan de stekker ( opnieuw gemaakt) van de oven kan in komen; het voordeel is dan dat, als er ooit een nieuwe oven zou komen, de stekker dan onmiddellijk in het stukje verlengleiding kan komen.

Wat is Uw gedacht? 

Bij het herlezen van uw bericht heb ik mij gerealiseerd dat het enkel de oven is die wordt aangesloten op de plaats waar voorheen een gewoon stopcontact met aarding stond. 

De aansluitdoos kan een lichter type zijn: 2,5mm² - 2 polig + aarding

https://gigatek.be/nl/vynckier-aansluitdoos-2-5mm-2p-a-met-3klemmen-ivoor--gen600766

Deze aansluitdoos zou in een gewone inbouwdoos moeten passen (als deze diep genoeg is).

Hoe minder verbindingen er gemaakt worden hoe kleiner de  kans op defecten. Een stopcontact plaatsen zorgt er voor dat er 3 bijkomende verbindingen zijn die kunnen falen : de schroeven in het stopcontact, de verbinding pen en huls  van resp. stekker en stopcontact en de verbinding in de stekker.

Een aansluitdoos heeft wel een betere verbinding en daar de stekker nu toch al verwijderd is zou ik kiezen voor een "professionele" aansluitdoos van Vynckier  /  GE  met deksel.

Uiteindelijk zal het toch pas na 15-20 jaar zijn dat een oven wordt vervangen. 

Je zou op een betere plaats een stopcontact kunnen plaatsen in een naastliggende kast maar het vraagt heel wat werk  en  wat is het  bekomen voordeel?  Het gebruik van lusterklemmen in een elektrische installatie is in principe verboden (behalve  als echte luchterklem - om een verlichtingsarmatuur aan te sluiten)

Weersafhankelijke thermostaat of niet

Reactie van Hugo C.

Met een kamerthermostaat kan je regelen wanneer er moet verwarmd worden,je kan dat voor iedere dag van de week instellen.Wanneer je opstaat wanneer je gaat slapen.Met de nodige uitleg kan je veel instellingen doen 

Grtjes

Hetgeen je niet kan regelen met uw kamerthermostaat is de keteltemperatuur in functie van de buitentemperatuur en of uw cv-ketel wel moet starten. Dit laatste is vooral belangrijk in het tussenseizoen waar de ketel 's morgens zich op temperatuur brengt, er geen enkele vraag is en dan maar voor de rest van de dag stilligt in het beste geval.

Daar wordt een enorme besparing gerealiseerd. Indien je onnodig uw keteltemperatuur op 70-80° instelt omdat het winter is, dan kan dat ook aanleiding geven tot een verdubbeling van de warmteverliezen van de cv-ketel.

Wat te doen met huidige woning?

Reactie van Hugo C.

Een paar bedenkingen, andere lezers kunnen mij verbeteren indien ik het verkeerd voor heb.

- Meeneembaarheid van registratierechten: als u voldoet aan de voorwaarden heeft dit alleen betrekking op de registratierechten  betaald bij de aankoop van de nieuwe woning. Dit zal  dus enkel op de aankoop van de bouwgrond kunnen en niet op de BTW van de nieuwbouw.

- Bij verkoop van uw huidige woning zal de bank in  de eerste plaats het nog openstaande kapitaal direct terugvorderen bij het verlijden van de acte  + een wederbeleggingsvergoeding (na te zien in de algemene voorwaarden). De eerder betaalde kosten (hypothecaire inschrijving +  eventuele schuldsaldoverzekering + notaris) zijn verloren.

- Is uw huidige woning een huis dan is de realiseerbare opbrengst niet zo groot. Hou er rekening mee dat u naast de huur ook uitgaven hebt: brandverzekering, onroerende voorheffing, herstellingen en onderhoud. Voldoet uw woning aan de woonnorm 2020? (isolatie van het dak en dubbele beglazing).

- Verkoop uw woning niet voor u duidelijk zicht hebt op de realisatie van de nieuwe woning. U zal zeker niet de eerste zijn waar de SOD-firma op het einde van zijn latijn zit , de boeken neerlegt en u met een onafgewerkte woning achterblijft waar u al te veel hebt op betaald.

- Zie zeker na dat de SOD onderneming alle verplichtingen nakomt inzake de Wet Breyne. Zorg dat u de attesten in handen hebt.

- Als u wilt beleggen in vastgoed, doe het dan voor een eigendom waar u volledig eigenaar van wordt. Eén appartement in een gebouw geeft aanleiding tot bijkomende kosten (syndicus) en getouwtrek van de mede-eigenaars. Maar hou die optie open tot na het betrekken van uw nieuwe woonst.

Onderhoud zonneboiler Belisol

Reactie van Hugo C.

Zoals in de tekst staat: Belisol Ecosol. Of zoekt u nog andere info?

 Foto's van de zonneboilerinstallatie zouden heel wat kunnen opklaren hoe alles in elkaar is geknutseld. Foto van de zonnecollectoren, de boiler, de koppeling boiler cv-ketel, regelsysteem...

Dikte kabel tussen verdeelborden

12 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Juist genoeg, de neuter heeft minder belang wat betreft doorsnede, voor elke kring gebruik je een lijndraad. 

Mvg Mo

??? Bij een enkelfasige kring hebben de fasedraad en de nulleider hetzelfde belang. Beiden moeten 2,5mm2 sectie hebben en gezekerd zijn met automatische zekering van max 20A.

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende