Hugo C.

Lid sinds 26/6/2012

  • Bouwer
  • 2 vragen gesteld
  • 1352 vragen beantwoord
  • 103 vragen goed beantwoord
  • 269 bedankjes ontvangen
  • 2 leden bedankt

Geschiedenis

Vochtproblemen in nieuw appartementsgebouw
4 reacties · · #Muren
Reactie van Hugo C.

Als ik het goed begrijp had de aannemer gewoon vergeten het bad aan te sluiten op de riolering. Dat is duidelijk een fout  van de aannemer, maar u heeft  waterschade geleden. Naar mijn mening zou de verzekeringsmaatschappij van de blokpolis moeten tussenkomen in de kosten voor het herbepleisteren en schilderen . Maar die zal op haar beurt de aannemer in gebreke stellen . Vermoedelijk is de vrijstelling van de verzekering van de aannemer redelijk hoog en  doet hij er beter aan alles zelf te herstellen .

Best bespreekt u met hem  hoe hij de herstelling ziet evolueren en binnen welke termijn alles zal hersteld zijn.

Om u veilig te stellen kan u dan wel per aangetekend schrijven  het volledige relaas aan hem overmaken. Het zou niet de eerste keer zijn dat naderhand een en ander wordt ontkend en u met de  problemen blijft zitten.

Neem ook regelmatig foto's 

Bekijk
Reactie van Hugo C.

10cm pur voor een dak is maar nipt. Voor geluidsisolatie is pur niet geschikt. Beter gaat u over naar minerale wol zoals isover partywall of gelijkwaardig. Geluidsisolatie is zeer moeilijk te realiseren. Zorg er voor dat de metalen profielen niet tegen de pur isolatie aanliggen, omdat de geluidstrillingen worden overgebracht naar de gyproc platen die dan als klankbord dienst doen.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Ik neem aan dat de boiler 2 warmtewisselaars heeft : 1 warmtewisselaar onderaan de boiler waarop de zonnecollectoren  zijn aangesloten (en die dus de ganse boilerinhoud kunnen opwarmen ) en 1 warmtewisselaar bovenaan waarop de warmtepomp is aangesloten en dus enkel zal actief zijn als de warmwatervoorraad nagenoeg opgebruikt is en enkel een beperkte hoeveelheid water bovenaan de boiler zal opwarmen. De warmtepomp doet dus dienst ingeval er een tekort aan warm water dreigt.

Als u een hydraulisch schema  met het type van de belangrijkste componenten (vnl boiler) heeft van de installatie zou dit zeer behulpzaam zijn.

In principe  heeft men 2 type boilers : 1 voor warmtepompboilerinstallatie met een grote warmtewisselaar en een voor zonneboiler met een kleinere warmtewisselaar gelet op de hoge temperaturen die met zonnecollectoren kunnen bereikt worden. Beide boilers zijn voorzien van een tweede spiraal / warmtewisselaar voor bijverwarming. indien de eerste onvoldoende opwarming geeft. Hier wordt mogelijks  een cv-ketel (met gegarandeerde opwarming) op aangesloten maar er kan eventueel ook een elektrische verwarmingsweerstand ingebouwd worden.

In het concept dat Viessman heeft geinstalleerd zit er volgens mij een conceptiefout. Ik vermoed dat zij in principe een zonneboiler hebben geinstalleerd daar deze nagenoeg 60 tot 70%  van het warm water zal leveren. De zonnecollectoren zijn aangesloten op de onderste spiraal / warmtewisselaar zodat zij de ganse boiler kunnen opwarmen. Hier zijn temperaturen mogelijk tot 100°C en zelfs iets meer. De bovenste spiraal/warmtewisselaar zal gebruikt worden als bijverwarming  zodra er onvoldoende opwarming door de zonnecollectoren gebeurt. En daar wringt volgens mij het schoentje. 

Hetgeen men voorstelt is gewoon de zonnecollectoren  buiten dienst stellen  en de boilervoorraad opwarmen met de warmtepomp over de 2 spiralen, in de hoop dat dit zal werken. Uw elektriciteitsrekening zal navenant zijn.

Ik vermoed dat het concept gewoon fout is: men gebruikt de zon, via de zonnecollectoren, als voornaamste energiebron wat logisch is aangezien deze een dekkingsgraad heeft (of zou moeten hebben) van 60 tot 70% . De overige 30 tot 40% moet dus komen van de bijverwarming maar als energiebron wordt terug de zon (via lucht en warmtepomp) genomen en dat klopt niet. Men moet hier een gegarandeerde energiebron nemen, hetzij een cv (gas)ketel  (met  een min. temperatuur van 60° en met voldoende vermogen) of een elektrische weerstand in de boiler. 

Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat u  naast de zonneboiler ook een  kleinere warmtepompboiler in serie plaatst (niveau  sww) en die boiler zal dan wel over de geschikte  en passende warmtewisselaar beschikken.

Maar als u de gevraagde informatie heeft kan u  een specifieke beoordeling geven. Nu zijn het wat algemeenheden.

Bekijk
Globale verzekeringpolis voor bouwheren
3 reacties · · #Bouwen
Reactie van Hugo C.

Lees wat meer info hieronder:

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/financieel/verzekeringen/abr-verzekering-en-globale-polis/

Het is zeker aanbevolen om deze extra kost te voorzien, zodanig dat de bouwheer beter beschermd en ingedekt is.

De architect dient uiteraard zelf zijn eigen verplichte verzekeringen te hebben en voor te leggen, alsook de aannemer(s). Hij kan/mag niet eisen dat uw ABR/Globale polis ook hem als architect zijnde volledig dekt!

Steeds meer worden architecten door hun verzekeringsmaatschappij (meestal Protect) opgedragen om zulke extra clausules te voorzien in hun contract om nieuwe wetgevingen en verantwoordelijkheden te omzeilen.

Kijk zeker in detail na welke rechtsbijstand inclusief of uitgesloten is. Rechtsbijstand m.b.t. tot bouw of contractrecht wordt meestal uitgesloten in de kleine letters of er is een wachttijd van 24 maanden na start van de polis.

Ter aanvulling: een ABR - verzekering moet steeds afgesloten worden vooraleer de bouwwerken starten. 

Bekijk
Renoveren van bestaande gevel
3 reacties · · #Muren
Reactie van Hugo C.

De reden waarom wordt overgegaan tot renovatie van een gevel is gewoonlijk dat er klachten zijn van de bewoners / eigenaars. Waterinfiltratie t.h.v. de terrassen is een veel voorkomend verschijnsel al dan niet gepaard gaande met betonrot, loskomende gevelbekleding, doorgeroeste balustrades. Afhankelijk van de bereidheid van de eigenaars wordt bij de renovatie van de gevel ook isolatie aangebracht. Maar het is altijd in de Algemene Vergadering van de VME dat de eigenaars beslissen welke herstellingswerken er worden uitgevoerd, aan welke aannemer er uiteindelijk het werk wordt toevertrouwd na het opvragen van offertes.

De syndicus speelt daarin een coördinerende rol en kan wijzen op eventuele wettelijke verplichtingen en de verantwoordelijkheid van de mede-eigenaars. Maar uiteindelijk zijn het de mede-eigenaars die beslissen, niet de syndicus. 

Het kan zijn dat men met  de uiteindelijke keuze van aannemer achteraf niet zo gelukkig is, slechte kwaliteit, faling, onvoorziene werken, uitlopen van de realisatietermijnen zijn enkele mogelijke oorzaken. Daarom verdient het aanbeveling voorafgaandelijk de bekwaamheid van een aannemer goed te onderzoeken door vb enkele van zijn realisaties te bekijken en bij  de eigenaars eens informeren. 

Vraag daarom altijd ook enkele offertes bij bedrijven die door de mede-eigenaars zijn aangebracht en niet enkel deze door de syndicus. De syndicus zal uiteraard wel ervaring hebben met bepaalde aannemers die hij aanbrengt maar weeg het altijd af met de zelf opgevraagde offertes.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Steenstrips worden over het algemeen gezaagd van volle gevelstenen, soms slaagt de steenbakkerij er in om de 2 zijden van de steen te gebruiken. In geval van geglazuurde gevelsteen zal er dus 1  steen  per steenstrip nodig zijn. De kostprijs van de steenstrips zal dus hoger uitvallen dan de gevelsteen zelf.

Naar isolatie toe zal men bij steenstrips XPS isolatie nemen (met  ingefreesde legvlakken voor de  steenstrips). XPS isolatie isoleert minder goed dan PIR-isolatie (lambda 0.036 tegen 0.024) dus de helft dikker dan PIR isolatie om hetzelfde resultaat te bekomen. Bevestigen van de isolatie op de muur is nagenoeg identiek. 

Blijft het verschil in  metselwerk met gevelsteen en het lijmen van steenstrips.

Steenstrips op isolatie wordt  gewoonlijk gebruikt om enkele centimeters in muurdukte uit te sparen (geen luchtspouw aanwezig, maar dikkere isolatie.

Als u de plaats hebt zou ik een gevelsteen aanraden en  PIR-isolatie met een luchtspouw er tussen.

De gevelsteen wordt ook verankerd aan het binnenblad van de muur wat toch een stevigere constructie is. 

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Ga eerst eens te rade op Stedenbouw of zie de bouwvoorschriften na. Niet zelden zal men een  grotere bouwdiepte van het gelijkvloers  toelaten  terwijl  het hoofdgebouw een  kleinere bouwdiepte heeft.

Maar u heeft in elk geval een archtitect nodig en vermoedelijk ook een stabiliteitsingenieur  en de werken moeten vergund zijn.

Bekijk
R waarde
9 reacties · · #Isolatie
Reactie van Hugo C.

Beste, 

inderdaad wat de toekomst betreft hebben wij de binnenmuren al met geluidsisolatie gedaan, en heb isolatie voor de buitenmuur met R waarde 4,25 dus denk dat we goed bezig zijn. 

Bedankt in iedere geval 

Andrea

Met een R-waarde van 4,25  voldoet je al aan de Vlaamse woonvorm 2050 (U=0,235W/m2K, wat net onder de maximum waarde van 0,24 ligt.). Indien je denkt geluidshinder te hebben geeft dubbele beglazing reeds aanzienlijke verbetering, wil je beter dan kan je geluidsisolerende dubbele beglazing nemen. Hierbij is een van beide glasvlakken 1 tot 2mm dikker. De kostprijs ligt hierdoor iets hoger.

Bij woningen geïsoleerd volgens de huidige EPB-regelgeving bedraagt het energieverbruik voor verwarming 25% van het oorspronkelijk verbruik. De stookketel  van 65kW wordt vervangen door een gaswandketel van 24kW. Het energieverbruik voor de warmwaterproductie is nu van dezelfde grootte-orde als deze voor verwarming. Om het energieverbruik van sanitair warm water te verminderen helpt isolatie van de woning niet, een zonneboiler kan dat dan weer halveren. 

Bekijk
Kelder waterdicht krijgen
1 reactie · · #Fundering en kelder
Reactie van Hugo C.

Het risico bestaat de het nieuwe beton niet zo goed hecht aan het bestaande. Om die reden zal men enkele voorzorgen nemen om te vermijden dat er toch waterinfiltratie via het scheidingsvlak binnendringt. Hetzelfde probleem had je in feite ook met de onderschoeiing van de bestaande muren en daar is naar ik aanneem niets extra gebeurd om waterinfiltratie te voorkomen. Anderzijds heeft u blijkbaar ook geen last van het grondwaterpeil. Mijn inziens heeft het in het huidig concept weinig zin om extra voorzieningen te treffen. Ook de hechting en dichting van de kimplaat in de bestaande wanden met siliconen is een pleister op een houten been. 

Om een 100% waterdichte kelder te bekomen moet je ook nieuwe betonnen zijwanden plaatsen, met verankering van horizontale en de verticale wapening, zodanig dat je werkelijk een betonnen bak bekomt in een geheel. Dan heeft een kimplaat (metaal) zin. Als deze niet in 1 stuk kan geplaatst worden voorzie een overlapping van minstens 50cm met een tussenruimte van 3-4 cm zodat de spleet goed kan gevuld worden met beton. Maar u zal er waarschijnlijk niet voor te vinden zijn om bijkomende verticale betonnen wanden te plaatsen van 25cm dikte.

Maar alles helpt dus als u een kimplaat plaatst vermindert dit de kans op waterinfiltratie, een zwelband wordt steeds aan de uiterste kant geplaatst, maar ik vermoed dat dit weinig zal bijbrengen.

Vreest u voor waterinfiltratie, gelet op het mogelijk grondwaterniveau , dan doet u er beter aan de binnenwand van de kelder te voorzien van een waterdichte bezetting, met eventueel inox wapeningsnet, en van voldoende dikte.

Bekijk