Livios: Bouwen aan morgen


Hugo C.

  Lid sinds 26/06/2012

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2012
 • 2 vragen gesteld
 • 1179 vragen beantwoord
 • 69 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 231 bedankjes ontvangen
 • 2 leden bedankt


Hugo C.
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Niet verteld dat alles landbouwgrond is

Reactie van Hugo C.

Normaal gezien zou de notaris toch de nodige opzoekingen moeten gedaan hebben en de juiste bestemming van de gronden opgeven in de akte. 

Is er geen sprake van een misverstand? In een landbouwzone kunnen er ook woonzones zijn. Men moet alleen de toegestane landbouwactiviteiten gedogen.

Het geeft nu meer de indruk dat het hier om een zonevreemde woning gaat en dat zou toch duidelijk in de akte moeten vermeld zijn. En daarover bestaat een specifieke regelgeving over wat wel en niet mag.

Informeer eens bij uw notaris of de info van de gemeente wel juist is.

Van een omgekeerd dak een warm dak maken?

Reactie van Hugo C.

Welke dikte heeft de xps-isolatieplaat?  PIR isolatie isoleert 30% beter.

Als je wilt voldoen aan de woonisolatienorm 2050 is minstens 12cm PIR isolatie nodig of 15cm XPS. 

Hetgeen je kan doen is de xps-plaat na reiniging op de bestaande roofing lijmen met pur schuim en deze verankeren met passende Nylonpluggen in de onderliggende dakplaat (hout of beton).

Op de XPS isolatie kan je dan een bijkomende geschikte isolatie plaatsen voor een zelfklevende onderlaag roofing of EPDM.

Verbruik warmtepomp masser-S hoog

Reactie van Hugo C.

Begrijp nog altijd niet waarom men de warmtepomp zo de hemel inprijst. In het koudste periode van het jaar dat men de meeste verwarming nodig heeft heeft de warmtepomp een cop-waarde van 2 dwz voor 1kWh elektriciteit (veelal dagtarief) ontvangt men 2kWh aan warmte. Extra komt dan nog de bijkomende directe elektrische verwarming bij strenge koude.

Bijkomend nadeel is ook de hoge werkingstemperatuur van de verwarmingsinstallatie. Met vloerverwarming zou het resultaat al beter zijn en heeft men d'office geen bijkomende temperatuurverhogende elektrische verwarming nodig. Maar dat allemaal is een kenmerk van de installaties van die fabrikant. Je zou verstelt staan hoeveel rechtszaken de voorbije 50 jaar er al geweest zijn van eigenaars die totaal ontevreden waren over de geplaatste installatie die in het geheel niet overeenstemmen met de voorgaande mooie praatjes.

Dus als je kosten wil besparen en een vlug terugverdien resultaat wil hebben, gooi de ganse installatie buiten en plaats een doodgewone condensatieketel op aardgas (voor zover die in de straat ligt).

Feedback eendraadschema + situatieschets

Reactie van Hugo C.

Bij mijn programma worden deze cijfers ook vermeld op het eendraadplan aan het begin van de lijn waar ze op getekend zijn. 

Welk programma gebruikt u voor de schema's te tekenen? 

Verbreking huurcontract korte duur

Reactie van Hugo C.

Dat heeft allemaal niets te maken met kleine lettertjes, maar gewoon met de huurwetgeving. De duur, begin en  einde van een contract zijn niet zo maar wat kleine lettertjes maar zijn juist heel belangrijk en moeten door beide partijen nageleefd worden. Het is wel belangrijk dat er ook een clausule is opgenomen bij vervroegde beëindiging door de huurder. Dan weet hij waar hij aan toe is als hij vermoed niet de volle termijn uit te doen. 

Verhuren kost ook tijd en geld. Anderzijds moet de verhuurder ook niet onwillig zijn om een aanvaarbare regeling in der minne voor te stellen. Er bestaat ook nog zo iets als rechtsmisbruik en daar is een vrederechter gevoelig voor.

Wat is voordeligst : vooraf huwelijkscontract aanpassen om eigen goed in gemeensch te brengen ?

Reactie van Hugo C.

Scenario :

Mijn man en broer gaan binnenkort uit onverdeeldheid en gaan akkoord dat mijn man alleen eigenaar wordt vh onroerend goed en aan zijn broer zijn deel vd waarde uitbetaal. Mijn man betaalt met  3/4de eigen geld en 1/4de gemeenschappelijk geld van mijn man en ikzelf (gehuwde echtgenote (gehuwd volgens wettelijk stelsel, met uitzondering dat al onze roerende goederen volledig aan de langstlevende toekomen). 

Ingeval mijn man ervoor zou kiezen dat zijn onroerend goed ook voor de helft (dus 1/2 )aan mij in volle eigendom moet toebehoren : hoe kan dat voordeligst ? Kan vooraf ons huwelijkscontract aangepast worden ? Of  kan alleen na de uit onverdeeldheidtreding met de broer - het goed in onze echtelijke gemeenschap komen via notariële akte en wat zijn grosso modo in dat geval de te verwachten kosten ? 

Heel hartelijk dank op voorhand !!!  Ik stel hierna nog een andere vervolgvraag hierop. 

Hetgeen uw man erft van zijn ouders, blijft ook zijn  persoonlijke eigendom of bezittingen. Wil men geerfd geld ook persoonlijk behouden dan moet dit geplaatst worden op een spaarrekening waar  u geen toegang tot hebt. Bij eerst overlijden erven de kinderen zijn persoonlijke bezittingen en blijft u op de zijlijn staan. Zijn er geen kinderen dan gaat het terug naar "zijn" familie in dit geval zijn broer. Deze regeling is een paar eeuwen terug gecreerd om te vermijden dat bij rijke families de rijkdom uit de familiale groep zou verdwijnen in geval er geen kinderen zijn.

In de praktijk zal enkel onroerend goed de tand des tijds doorstaan en zal het geerfd geld verdampt zijn door de aankoop van zakens die eigenlijk tot de gemeenschap behoren zoals aankoop van auto, reis, kosten en verbouwingen aan eigen woning enz..

Zodra er kinderen zijn stelt het probleem zich niet direct omdat zij als erfgenaam optreden. Indien er geen kinderen zijn  behoort inderdaad een aanpassing in het huwelijkscontract tot één van de mogelijkheden. Een testament behoort ook tot de mogelijkheden, maar geeft minder zekerheid. In elk geval zal u successierechten moeten betalen op de totale waarde van het o.g. ook op het deel door beide gefinancierd!

Schenking van  een deel van het o.g.  van uw man aan u is ook mogelijk (3% registratie tot 150.000€) maar dan is het voordeliger eerst de schenking uit te voeren en dan tot de overname van de aandelen van zijn broer, dit om te vermijden dat de onverdeeldheid ophoudt en een registratietaks op de totaliteit moet betaald worden.

Maar dit alles in de veronderstelling dat er een eerstoverlijden is, dat er geen kinderen zijn en dat het o.g. ondertussen ook niet verkocht is. Maar het is nuttig op alles voorbereid te zijn om  in die situatie voor geen financiële kater te staan.

Overname isolatie zijmuur

5 reacties ·

Reactie van Hugo C.

beste Hugo c

ik heb wel enkele bedenkingen bij uw reactie. Als ik morgen een hout-skeletwoning zet heb ik de isolatie van mijn buur niet nodig. Hij had moeten zorgen dat er voldoende plaats is op zijn eigendom om de nodige isolatie te zetten voor zijn eigen woning. Hij wist op voorhand dat wij niet gingen bouwen.

mvg Marc

Je moet natuurlijk eerst  een omgevingsvergunning bekomen. In  elk geval zal je moeten aanbouwen en hoe dan ook een wand moeten plaatsen. Voorzie je een betere isolatie dan wettelijk nodig dan is dat uw beslissing, maar dit ontslaat u niet van de overnameplicht.

In het verleden zijn er talrijke gelijkaardige rechtzaken geweest rond de overname van de gemene muur die op de perceelscheiding staat.

Indien u eerst had gebouwen dan had u uw woning waarschijnlijk  tot tegen de perceelscheiding mogen optrekken (2.5cm winst) en moest de buur geen isolatie plaatsen (toch aan te bevelen). En was er ook niets over te nemen.

Meetstaat aannemer 50% duurder dan budget overeengekomen met architect?

Reactie van Hugo C.

Ik ga er dus vanuit dat het geen "sleutel-op-de-deur" project is. Normaal gezien maakt de architect een eerste raming. Daar kunnen nog grote afwijkingen op zijn ifv uw keuze en omstandigheden (in + en -). Maar ik vind het hoogst eigenaardig dat een aannemer die raming opmaakt. 

De architect moet een lijst op stellen per specialiteit met de vermoedelijke hoeveelheden. Het is dan de aannemer die die lijst aanvult met zijn eenheidsprijzen of stukprijzen. Dit is zijn offerte.

En zo kan je ook de offertes beoordelen: waarom is die aannemer voor dat onderwerp zo duur? Navraag kan opleveren dat er een fout is gemaakt of de aannemer het anders heeft begrepen. Met enkel een totaalprijs ben je niets als je niet weet vanwaar het prijsverschil komt. Is het een aannemer die gewoon over gans de lijn goedkoper is of is het een bepaald item waar uitzonderlijk weinig wordt voor aangerekend.

Hetzelfde gebeurt met de andere specialiteiten vb ramen waar de voorziene afmetingen zijn opgegeven, type beglazing, type ramen enz.

Hetgeen u kan doen is een offerte vragen aan enkele andere ruwbouwaannemers.  Een goede referentie van de aannemer is ook altijd wat waard, maar het heeft ook zijn grenzen. Zeker als je de indruk krijgt dat er degelijk misbruik wordt gemaakt van je vertrouwen. En dat voorspelt niet veel goeds voor het vervolg.

Mijn perceptie is dat aan de relatie met die aannemer een brandluchtje hangt, je beter afhaakt en opnieuw begint met prijsvraag. 

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende