Livios: Bouwen aan morgen


Hugo C.

  Lid sinds 26/06/2012

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2012
 • 2 vragen gesteld
 • 947 vragen beantwoord
 • 42 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 179 bedankjes ontvangen
 • 2 leden bedankt


Hugo C.
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Bij voorlopige oplevering worden opmerkingen geformuleerd; aannemer stuurt factuur voor de

Reactie van Hugo C.

Kan de aannemer dan geen extra kosten aanrekenen wanneer je de factuur (terecht) niet betaald?

Hij kan dat altijd, maar het geeft u al een idee van zijn voornemens omtrent de werken. Het staat u ook vrij die extra kosten te verwerpen.

Hoe een kruipkelder van 50 cm isoleren; toegang is er enkel via verluchtingsgaten?

Reactie van Hugo C.

Via de kruipruimte isolatie aanbrengen lijkt mij het meest aangewezen. Dus aan een zijde put + opening naar kruipruimte aanbrengen. Isolatiebedrijven eisen een minimale vrije hoogte van 80cm (moeten in meerdere lagen isolatie spuiten ).

Voor een doe-het-zelver zijn er enkele mogelijkheden. Denk best met xps-platen 120x60cm - 15cm dik (kan tegen vocht). 

Afbreken afdak

10 reacties ·

Reactie van Hugo C.

De aanvraag voor afbraak kan met een eenvoudig dossier gebeuren. Geen architect nodig als je zelf wat kan tekenen.

Hoe zonnepanelen verzekeren op gemeenschappelijk dak met mede eigenaars? losse construtie

Reactie van Hugo C.

De installatie van het geheel heeft misschien veel gekost, maar als je enkel de zonnepanelen wilt laten verzekeren toch de volgende bedenking:

Een zonnepaneel (275Wp), als wisselstuk, kost ongeveer 240€. Gewoonlijk zal de verzekeraar glasbreuk dekken (bij zware hagel bv) maar iedere glasbreuk is een schadegeval dwz dat er op iedere glasbreuk een vrijstelling is van +- 250€. M.a.w. het heeft m.i. nog weinig zin om zonnepanelen te laten verzekeren tegen breuk of diefstal. Hetgeen wel nuttig kan zijn is een verzekering voor schade tegenover derden bv een paneel dat bij storm wegwaait en op een auto terecht komt.

Informeer nog eens bij uw verzekeraar, volgens mij klopt zijn redenering niet helemaal: de blokpolis dekt het gebouw in zijn geheel als onroerend goed. Dit gebouw bestaat uit gemeenschappelijke delen (onverdeeldheid onder de eigenaars) en de individuele  appartementen. Een appartement is dan terug opgedeeld in delen die tot de stabiliteit van het gebouw behoren (dragende muren, terrassen) en delen die zuiver de eigenaar toebehoren (deuren, badkamer, vloeren enz) en deze zijn ook allemaal verzekerd in de blokpolis.

Probeer bij de syndicus eens de algemene voorwaarden van de blokpolis te bemachtigen (op internet wellicht ook te vinden bij die verzekeringsmaatschappij).

Veiligheidscoördinator aanstellen?

Hypothacaire lening

2 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Een hypothecaire lening kan u aangaan zolang er nog werken moeten uitgevoerd worden en u die facturen kan indienen bij uw Bank voor geldopname. Soms worden ook facturen tot 3 maand terug aanvaard voor geldopname.

Voorwaarde is wel dat er nog geen hypotheek op het aangekochte rust. De hypthecaire lening kan fiscale voordelen opleveren als u aan de voorwaarden voldoet (eerste / enige woning, zelf bewonen ). Het tijdstip van het aangaan van de lening speelt hierbij geen rol. Maar algemeen geld de regel "hypothecaire leningen aangegaan om onroerende goederen te verwerven of te behouden" - dus u zal moeten kunnen aantonen dat het geleende geld is gebruikt voor uw woning. Dat u nog  over eigen middelen beschikt speelt hierbij geen rol

Als u over voldoende financiële middelen beschikt om de eerste schijven zelf te betalen, zie ik geen probleem. Wacht echter niet tot de laatste dag, banken durven wel eens misbruik maken van het feit dat u snel over geld moet beschikken.

Kippenren in onverdeeld stuk grond

Reactie van Hugo C.

Hoe staat de beplanting juist beschreven? Een boomgaard bestaat uit fruitbomen. Voor wie is de opbrengst? Of zijn het gewoon aanplantingen.

Wat is de reglementaire "dikte" van een muur tussen 2 appartementen ?

Reactie van Hugo C.

In bijlage een scheidingswand met gyproc-platen - brandweerstand 2u (EI120).

De vereiste brandweerstand wordt bepaald door de hoogte van het gebouw. Voor lage gebouwen kan 1u voldoende zijn. Op de website

https://www.fireforum.be/images/regulations/EX_BE_19940707_NL_KB_basisnormen_brand_Bijl_2_3_4.pdf

kan u de vereiste brandweerstand bepalen.

Op

www.dirkdegroof.be/docs/EPB-eisentabel-2016.pdf

vindt u de eisentabel voor de isolatie van de scheimuur. Voor aanpalende wooneenheden  kan een max. U-waarde van 1.0 volstaan , is het een ander gebouw dan is 0.6 de uiterste waarde

Renovatie keuken

3 reacties ·

Reactie van Hugo C.

De muurtegeltjes kan je gewoon overplakken met nieuwe tegels. Eerst goed ontvetten en speciale tegellijm nemen geschikt voor kleven op bestaande muurtegels.

Voor het werkblad kan je misschien beter een nieuw blad kopen. In doe-het-zelf zaken heb je over het algemeen een grote keuze tot 4cm dikte. Je moet dan weer al de nodige openingen zagen voor spoelbak en kookplaat. Ga ook eens na of de kookplaat een standaardafmeting heeft. Zoniet ben je in geval van defect/vervanging mogelijks verplicht het werkblad terug te vervangen.

Slimme meters een feit: noodzaak of niet?

Reactie van Hugo C.

De digitale meter heeft heel wat meer mogelijkheden dan alleen het eigen verbruik en de geleverde energie te meten. Maar specifiek naar de zonnepaneelbezitters is het in de eerste plaats de mogelijkheid te hebben om de geleverde energie vanuit het laagspanningsnet correct te meten en te factureren en ook de aan het net geleverde energie te vergoeden (of te beboeten ingeval van overproductie).

De eerste belanghebbende partijen zijn de elektriciteitsleveranciers zoals Essent, Luminus, Nuon enz. In de huidige regeling moeten zij aan de klanten met zonnepanelen elektriciteit leveren maar ook het overschot aan elektriciteit van de zonnepanelen aannemen. De elektriciteitsteller draait vooruit (telt op) ingeval van verbruik maar draait achteruit (telt af) in geval van levering aan het net. Saldo verbruik  kan in het beste geval 0 kWh zijn. Geen probleem? Voor de leverancier wel: Voor deze klanten is de leverancier verplicht in alle omstandigheden soms heel dure elektriciteit aan te kopen ('s nachts - in de winter, geen zon), tijdens de zonnige maanden is er een overaanbod van elektriciteit en staat de handelswaarde heel laag en er moet soms betaald worden om de kWh elektriciteit kwijt te geraken.

Dus u merkt direct wat verkeerd gaat in deze handel van elektriciteit: de klant verbruik dure elektriciteit in de winter en 's nachts, maar geeft elektriciteit terug op een ogenblik dat deze goedkoper is. Een onevenwicht dat verschillende elektriciteitsleveranciers niet kunnen blijven dragen en genoodzaakt zijn de boeken te sluiten.

De klanten die om diverse redenen geen zonnepanelen hebben moeten allerlei bijdragen betalen zodat de netbeheerder, waar ook zijn inkomsten nadelig beinvloed worden door de zonnepanelen, te compenseren. Een oneerlijke handel.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat de overheid dan toch gezwicht is om de oneerlijke voordelen nog gedurende 15 jaar te blijven toekennen (hoofdzakelijk ingegeven door electorale bekommernissen). Voor één keer hoop ik dat de volgende regering die beslissing terugdraait ipv de meter te laten terugdraaien. 

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende