Livios: Bouwen aan morgen


Hugo C.

  Lid sinds 26/06/2012

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2012
 • 2 vragen gesteld
 • 843 vragen beantwoord
 • 41 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 159 bedankjes ontvangen
 • 2 leden bedankt


Hugo C.
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Energiefactuur

1 reactie ·

Reactie van Hugo C.

Het is praktisch niet mogelijk om daar een antwoord op te geven. De epc-waarde is een score maar zegt niets over het jaarlijks energieverbruik. Op het certificaat is ook het jaarlijks primair energieverbruik vermeld in kWh/jaar. Dit geeft al een beter idee over het te verwachten energieverbruik (10 kWh =+- 1m³ aardgas).

Daarnaast hangt het ook af van de aard van bewoning en de warmteverliezen in iedere kamer. bv bij een badkamer in de huidige woning in een achterbouw onder plat dak  zullen de warmteverliezen veel groter dan een volledig ingesloten badkamer  in de nieuwe woonst.

Van één zaak mag u zeker zijn : u zal veel minder energie verbruiken, hoeveel dat zal u na één jaar al kunnen merken.

Spouwmuurisolatie bij crepi bezetting

Reactie van Hugo C.

Het is nog niet zo gekend maar de Vlaamse regering werkt aan de isolatienorm 2050. Dit wil zeggen dat tegen 2050 (binnen 30 jaar) alle woningen in Vlaanderen aan de EPB-norm van 2015 zouden moeten voldoen. Dit houdt in dat de U-waarde van de buitenmuur maximaal 0.24W/m²K mag bedragen. Als de spouw met 4cm isolatie is gevuld zou er aan de buitenzijde nog minstens 10 à 12cm XPS of EPS moeten komen naargelang de lambdawaarde van de isolatie.

Maar  dergelijke beslissingen hangen wat af van de toekomstperspectieven van de eigenaar.

Eindfactuur electriciteit igv zonnepanelen?

Reactie van Hugo C.

Ik heb zelf geen zonnepanelen, maar als ik mij goed herinner  zal de aan het net geleverde energie tot  gevolg hebben dat uw teller terugdraait tot aan "0" verbruik. Alle meerdere energie wordt gratis geleverd. Dwz u moet eerst een verbruik opbouwen vooraleer de teller terug kan draaien indien u aan het net levert.

Dus als ik het goed voor hebt zal u de voorbije zomer veel elektriciteit gratis geleverd hebben aan het net, zal u deze winter nagenoeg  uw verbruik nog moeten betalen en is het pas de volgende zomer dat  uw teller het verbruik van de voorbije winter zal kunnen neutraliseren.

Het ogenblik van meteropname en facturatie  heeft enkel tot gevolg dat een deel van de opgewekte energie pas bij de volgende facturatieperiode zal verrekend worden (mogelijks terugbetaling). Indien de facturatie direct na de winter gebeurt zal u nog moeten bijbetalen, gebeurt de facturatie na de zomer volgend jaar dan zal uw zonne-energie 2019 daar in verrekend zitten.

Dompelput vergeten steken bij het gieten van kelder.

Reactie van Hugo C.

Ik zou in de eerste plaats eisen dat de opdracht correct wordt uitgevoerd. Uw architect had dit toch ook moeten opmerken tijdens de voorbereidende werken, ook als de wapening werd geplaatst (netten). Het is dus een gedeelde fout. 

Men kan een gat boren van 50cm diameter in de betonplaat en vooralsnog de pompput maken.

Ventilatie D : Renson ,Vasco of Zehnder?

Reactie van Hugo C.

Bekijk ook het rendement, daar kan er al vlug 8% verschil opzitten en dat getal komt rechtstreeks in de EPB verslaggeving. Van belang is ook de aansluitmogelijkheid van het toestel. Komt het overeen met de aan en afvoerkanalen (4) die in uw woning voorzien zijn?

Vergelijken jaarlijks verbruik elektrische verwarming met gasverwarming

Reactie van Hugo C.

Beste mededenkers,

Het verbruik voor mijn elektrische verwarming met convectors was vorig jaar 9379 kwh. Ik ben van plan een gasaansluiting aan te vragen voor een gaskachel die ik wil kopen. Kunt u me zeggen als ik met gas stook met radiatoren met hetzelfde vermogen( 6000 kw) dat ik nu gebruik,, zal ik dan ook 9379 kwh verbruiken op een jaar? Of is 9379 kwh elektrisch verbruik hetzelfde als 9379 kwh gasverbruik., Mogelijk kunt u me inlichten hierover.

Mvg,

gilbert

Ik ben niet gemotiveerd om de welles en nietes allemaal te lezen. Dus toch dit voor het geval u nog geen voldoening gevend antwoord hebt gekregen. 

Omzetting van kWh naar M3 is ongeveer 10 op 1. Dus netto zal u ongeveer 1000m3 aardgas nodig hebben. Daarbij moet je ook nog de effectieve leidingverliezen en ketelverliezen toevoegen die vlug 20 tot 25% kunnen bedragen afhankelijk van de configuratie en leefgewoonte.

Dus ruwweg mag je een verbruik van 1200 tot 1500m3 aardgas verwachten.

Loopt de boiler leeg bij het demonteren van de veiligheidsgroep

Reactie van Hugo C.

Alles hangt wat af van de diameter van de aansluiting. Is dit 1/2" dan is het best mogelijk dat het verlies aan water uit de boiler beperkt is. Maar ik zou voor alle zekerheid toch volgende procedure in acht nemen:

- bij elektrische boiler: stroom tijdig afschakelen zodat warm water nagenoeg is opgebruikt

- hoofdkraan koud water afsluiten

- ergens warmwaterkraan openen

- aan de veiligheidsgroep de boiler laten leeglopen

- de werken uitvoeren

- boiler terug onder druk brengen en ontluchten

- controleren op lekken

Zo vermijdt je dat onverwachts de boiler toch begin leeg te lopen en de plaats van opstelling onder water komt te staan.

Waterscheiding grijs/zwart/water

Reactie van Hugo C.

Het probleem met het regenwater in een niet gescheiden rioleringstelsel is dat het de goede werking van de zuiveringstations verhinderd. Dat is ook de rede dat de VLAREM een gescheiden systeem wil. De normen zijn vastgelegd in de teksten van VLAREM 1-2- en 3. Nu zijn er gemeenten waar in de ene straat een gescheiden systeem is en de andere weer niet. Dat kan een rede zijn dat een gemeente een sceptische put verplicht, maar ALLEEN als er GEEN gescheiden riolering is!  De enigste andere reden om eventueel een sceptische put te voorzien is als de riolering naar de straat een te klein afschot heeft (bv 0,5 cm/m). 

In het verleden (en nu nog misschien) waren gemeentes verplicht een bepaald percentage van zuivering van het rioolwater te realiseren. Hoe vuiler het water hoe gemakkelijker het was om een bepaald percentage van zuivering te bekomen. Probeer maar eens om uit regenwater nog 70% verontreiniging uit te halen. Om die redenen liet men toe dat septische afvalwaters rechtstreeks in de riolering werden geloosd. In andere gemeenten  was het dan weer niet verplicht een schot in de septische put te plaatsen.

Ik merk nu dat in de stedenbouwkundige verordeningen men wel eist dat er een septische put met een schot wordt geplaatst en met een inhoud in functie van de grootte van het gebouw. Dus zie maar goed de stedenbouwkundige verplichtingen in uw gemeente na.

De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel zal enkel uitgevoerd worden bij grote wegenwerken en dat is in functie van de staat van de wegenis. Het zal dus nog jaren duren vooralleer men met een RWA-riolering het zuiveringsstation kan omzeilen. In steden kan dit nog veel langer duren daar het niet altijd mogelijk is om in bestaande woningen zonder veel breekwerk een RWA-riolering aan te leggen. En nu men in vele steden de oude woningen als bouwkundig erfgoed heeft geclassificeerd kan dit nog heel lang duren.

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende