Hugo C.

Lid sinds 26/6/2012

  • Bouwer
  • 2 vragen gesteld
  • 1352 vragen beantwoord
  • 103 vragen goed beantwoord
  • 269 bedankjes ontvangen
  • 2 leden bedankt

Geschiedenis

Reactie van Hugo C.

Ik heb geen weet van gelijkaardige geschillen maar het is overduidelijk dat de andere erfgenaam tracht de gronden in de nalatenschap te krijgen. Naargelang de situatie kunnen hier ook verjaringstermijnen tot 30 jaar na overlijden gelden. Het is natuurlijk een doorn in het oog van andere erfgenamen als zij de huidige bouwgrondprijzen vergelijken met hetgeen u er voor betaald hebt in 1979. Als u de gronden nog niet verkocht hebt kan men  moeilijk van een gerealiseerde meerwaarde spreken en wat de toekomst gaat brengen is ook niet duidelijk. Maar als de zaak in beroep wordt behandeld weet je nooit op voorhand wat het vonnis zal zijn. Best neemt u dan  toch een gespecialiseerde advocaat indien een beroepsprocedure wordt gestart.

Maar het is een veelvoorkomend geschil in nalatenschappen. Hoe goed de kinderen in het verleden ook overeenkwamen, als het tot de verdeling van de nalatenschap komt dan komen soms andere standpunten naar boven. Zelfs schenkingen, de ene een onroerend goed de ander een overeenstemmende som geld kan nog tot geschillen leiden bij de nalatenschap.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

In elk geval kan men de gemeente niet verwijten dat zij uiterst  ongeduldig zijn als de bouwvergunning in 2006 is afgeleverd en nu de ruwbouw nog niet af is. Een nieuwe bouwvergunning aanvragen lijkt mij de enige oplossing waarbij duidelijk de reeds bestaande delen zijn aangeduid en de nog te realiseren delen duidelijk zijn aangebracht. De nog te realiseren delen zullen moeten voldoen aan de huidige EPB regelgeving. Bespreek het ook voorafgaandelijk met uw EPB verslaggever. Vraag is in hoeverre de bestaande constructies zullen geaccepteerd worden als zijnde EPB 2006. Vooral de isolatie in de spouw van de buitenmuren zou een probleem kunnen zijn. Waar destijds 6cm pur voldoende was moet er nu 11 tot 12cm voorzien worden.

In elk geval een duidelijke meerkost voor architect die een nieuw dossier moet samenstellen en voor de EPB verslaggever die ook zijn studie moet herdoen.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Hugo, over de in genotstreding na het ondertekenen van een compromis verschillen we blijkbaar van mening.

Jij meent dat je na ondertekening van de compromis automatisch al direct over het pand kunt beschikken en ik meen dat je dat pas kunt na de definitieve notariele aankoopakte en de hierbij horende betaling van de volledige koopsom.

Ik ben geen jurist, en naar ik vermoed jij ook niet.

Misschien kan een jurist ons dan hierbij helpen ?

Ik ben geen jurist maar heb wel curussen rechten gevolgd in een ander leven. En dat was één van de lessen die me bijgebleven zijn.

Nu is het een gangbare zaak dat je in het genot treedt na de ondertekening van de notariële akte en het betalen van de koopsom, maar dat komt omdat het waarschijnlijk ook zo in de compromis staat. . Is dat niet dan heeft de koper recht op het genot vanaf de ondertekening van de compromis vb voor woningen  kan dit de huur  zijn die de verkoper nog ontvangen heeft. Ook voor de brandverzekering doe je er goed aan om onmiddellijk een brandverzekering af te sluiten omdat het al uw eigendom is. tegenwoordig wordt er gewoonlijk een koop / verkoopbelofte opgemaakt en dat is geen compromis en stelt zich het probleem niet.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Als de waakvlam accidenteel zou doven dan zorgt het thermokoppel er voor dat het gas wordt afgesloten. Dat is namelijk de functie van dat ding !

En die beveiliging zit op elke gashaard of gaskachel !

Dat is juist, maar als er onvoldoende of geen luchtcirculatie is gaat hier de gasklep niet dicht! Een verticale rookgasafvoer heeft minder of geen hinder van wind bij een geschikt eindstuk. Een ander vervelend verschijnsel bij muurdoorvoer is dat de rookgassen op de muur kunnen condenseren en daar een vochtige vlek veroorzaken. 

Dus als het enigzins gaat blijf ik een dakdoorvoer aanbevelen.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Hey,

ja en tijd is natuurlijk iets wat we niet teveel hebben...

Offertes heb ik dus nodig, merci

Op de foto's merk ik toch enkele belangrijke partijen asbest-cement golfplaten en asbest-cement leien.

Als particulier mag je in de meeste gemeentes asbest-cement producten gratis naar het containerpark brengen. Bedrijven moeten betalen voor dit soort van afval. 

Gewoonlijk wordt een afzonderlijke post voorzien. Is in de offerte het verwijderen en afvoeren van de asbest-cement afval voorzien?

Vermeldt in elk geval op de bestelling het aantal m²  te verwijderen asbest-cement materiaal, dit om te vermijden dat er achteraf discuties ontstaan.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Best mogelijk dat de lek bovenaan verantwoordelijk is voor het vocht dat je onderaan de dichtgeplakte stop vindt. Door het dopje op de koperen ontluchter bovenaan goed dicht te draaien zou het lekken moeten stoppen. Het toestel wordt dan weliswaar niet meer automatisch ontlucht, wat echter niet direct een probleem is. 

Best haalt u er toch een technieker bij die vertrouwt is met Bulex toestellen. Als u hem het type toestel geeft weet hij over welke automatische ontluchter het gaat. Om de ontluchter te vervangen moeten even het water van de wandketel afgelaten worden. 

Bekijk
Blaren tegen scheidingsmuur verzamelen
3 reacties · · #Bouwen
Reactie van Hugo C.

In principe mag u op geen enkele wijze van de muur gebruik maken. U mag die niet schilderen, u mag er ook geen nagel in kloppen om bv een rozelaar te leiden. Als u een composthoop tegen de muur hebt dan kan uw buur opwerpen dat de muur zal beschadigd worden door de vochtige compost en mogelijks in de garage vochtvlekken of verweerde voegen zal veroorzaken. Dus best een compostbak maken of op zijn minst een schutsel plaatsen vôôr de muur (niet tegen). 

Maar best mogelijk dat uw buur daar geen aanstoot aan neemt, tenzij hij er op uit is dat u een deel van de muur overneemt. (Staat dus voor de helft op uw eigendom?)

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Heeft uw buurman niet gevraagd om tussen te komen in de kosten van de afsluiting?

In elk geval als hij zo moedwillig is om bewust de afsluiting op uw eigendom te plaatsen, dan zou ik eisen dat hij de afsluiting op de perceelscheiding plaatst, ook al is dit maar enkele centimeters. Het is uw eigendom en daar moet een ander afblijven.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

"Dus, ik zou toch denken dat een begiftigde /ontvanger van een schenking via bankgift (zonder deze te laten registreren en zonder betaling schenkingsrechten) vrij is om dit geld bij te gebruiken voor een aankoop van een woning? Of zie ik dit verkeerd?"

Je ziet dit niet verkeerd. De makelaar heeft ongelijk.

Het kan toch tot problemen leiden met de fiskus indien met dit geld onroerend goed  van de ouders wordt aangekocht omdat hierdoor de normaal verschuldigde schenkingsrechten worden omzeild (voor grote bedragen)

Bekijk