Hugo C.

Lid sinds 26/6/2012

  • Bouwer
  • 2 vragen gesteld
  • 1352 vragen beantwoord
  • 103 vragen goed beantwoord
  • 269 bedankjes ontvangen
  • 2 leden bedankt

Geschiedenis

Reactie van Hugo C.

Dit is al eens behandeld in Livios

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/bouwen-verbouwen-of-kopen/juridische-kwesties/gemeenmaking-muren/vraag/20303/wat-met-ramen-in-gemeenschappelijke-muur/

Ik zou daarbij één nuancering willen maken. Door het plaatsen van een venster  in een gemene muur, volgens het BW, verwerf je geen rechten omtrent het gebruik van het eigendom van uw buur. Als u 15m diep bouwt mag uw buur dat ook en kunt u dat hem niet  ontzeggen .

Dus ik twijfel er sterk aan dat de buur uw akkoord zou moeten hebben om een gebouw op te richten of uit te breiden conform de stedenbouwkundige regels omdat u een venster in de gemene muur hebt. Hij moet u wel vergoeden voor de overname van de muur (50% van de waarde) waar hij tegen aan bouwt.

Maar volgens mij mag de buur  zijn bouwplannen uitvoeren  zonder uw akkoord en/of extra vergoeding en  gewoon voor het vensters metselen (hij mag het  venster niet verwijderen).

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Uiteraard moet alles gefactureerd worden aan het adres van degene voor wiens rekening de woning wordt gebouwd. Dat kunnen jullie beiden zijn, dat kan jij alleen zijn of dat kan jouw vriend zijn.

Op die factuur komt rehtstreeks van de groothandel of van de baas van uw vriend, al dan niet met korting, heeft verder geen belang.

Het is niet direct duidelijk of het een gewone vriend ofwel partner en medebouwer is.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Ik neem aan dat u het appartement grondig hebt bekeken en dat alle ruimtes voldeden aan uw verwachtingen of eisen van grootte en afwerking. Een appartement wordt verkocht voor een bepaalde prijs, niet per vierkante meter. De oppervlakte van een appartement of woning geeft altijd aanleiding tot discutie. Architect, Stedenbouw, kadaster, EPB en EPC opsteller, vastgoedmakelaar,  zij hanteren allemaal een andere definitie van oppervlakte. Is het terras ook inbegrepen? Voor vastgoedmakelaars is het interessant dat zij de grootst mogelijke oppervlakte gebruiken om hun koopwaar zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De bruto vloeroppervlakte zal ook gebruikt worden voor de bepaling van uw aandeel ( quotiteiten ) in het geheel van het gebouw. 

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Ik denk dat alle dieren die daar passeren meer mest produceren...

Nee, serieus, onze aannemer (ruwbouw) had oorspronkelijk wel een werftoilet voorzien in zijn offerte, maar hij heeft het er dan zelf terug uitgehaald (omdat hij het niet nodig vond?). We hebben daar verder niet meer bij stilgestaan en hebben achteraf nooit klachten gehad van anderen (dakwerken, chape, elektriciteit, etc.)... tot nu dus. Natuurlijk, de pleisterwerken is nog iets wat langer duurt (meerdere weken), dus kan ik het wel begrijpen...

Ik begrijp niet dat u daar een discutie wilt over aangaan. Het is een elementair respect voor de aannemers. En wat als uw bos tegen het einde van de werken verzadigd is en de aannemers en later uzelf met besmeurde schoenen  in huis komt. Prettig vooruitzicht. 

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Opgepast dat je in een aftakdoos de kringen niet moogt mengen. Als je volgens het boekje wilt is het per kring = 1 aftakdoos. 

Alle kringen in 1 aftakdoos is allesbehalve veilig en overzichtelijk.

Is er een speciale reden waarom je deze hebt weggehaalt ?  

Een 2de zekeringskast zal denk ik de properste manier blijven....

Ook letten op met het verlies die je veroorzaakt door ze door te lussen en met de overbrugging van 9m. Hoe langer de afstand, hoe hoger u Voltage drop.

Gr,

Sam

Voor zover ik het goed voor heb mogen leidingen behorende tot dezelfde voedingsbron (lees uw elektriciteitsaansluiting met teller en zekeringenkast) in een kabel of buis vervat zitten en dus ook in de aftakdozen. De aarding kan eventueel overgebracht worden door 1 geel-groene geleider van 6 of 10mm2. 

Individueel elke leiding doorverbinden met zijn eigen aftakdoos is natuurlijk overzichtelijker. Maar eenmaal uitgevoerd en in dienst is gezamelijke verbinding even veilig. Enkel bij werken in die aftakdoos moet men de nodige voorzorgen nemen.

Bekijk
Registratie verwarming
2 reacties · · #Verbouwen
Reactie van Hugo C.

Indien de cv-installatie er zich toe leent kunnen de eigenaars ook overwegen om overal een warmteteller te plaatsen en de verdeelmetertjes op de radiatoren . De verdeling van de verwarmingskost zal nauwkeuriger  zijn. Plaatst men ook nog een warmteteller op de warmwaterboiler dan kan men ook een nauwkeurige kost van het sanitair warm water berekenen en verdelen.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Op het eerste zicht lijkt het een vrij vlakke tegel. Is die wel geschikt voor buiten? Keramische tegels voor buiten  hebben over het algemeen een licht ruw oppervlak om uitglijden te vermeden. Ook het oppervlak is lichtjes oneffen. Hierdoor word vermeden dat zich juist plassen vormen zoals u ondervindt.  Op de foto is zo te zien het voegwerk nog niet uitgevoerd, dus aan een slordige uitvoering bij het aansluiten op de aanliggende tegels kan het niet zijn. Ik heb enkele jaren terug een keramische tegel (voor binnen) gekocht waar na plaatsing een gedeeltelijke, steeds de verkopende,  structuurwijziging van het oppervlak merkbaar was bij een bepaalde lichtinval. In de toonzaal was dit hoegenaamd niet te zien. Het antwoord was toen dat je ook altijd de betaalde prijs daarbij in overweging moet nemen (En daar hadden ze wel een punt).

Dus eens nagaan in hoeverre de tegel echt geschikt is voor buiten in open lucht en of je geen betere keuze had kunnen maken. Dan is er natuurlijk de verantwoordelijkheid van de verkoper die u misschien onvoldoende heeft ingelicht over de geschiktheid.

Maar ik vermoed dat het allemaal wat vijgen na Pasen zijn. De tegel is gekocht, geleverd en geplaatst en laat weinig alternatieven toe dan uitbreken en een meer geschikte tegel kiezen die aan uw bezwaren tegemoet komt.

Bekijk
Schimmel gegoten betonkelder nieuwbouw
4 reacties · · #Ventilatie
Reactie van Hugo C.

Een vochtigheidsgraad van 80% is volgens mij onmogelijk te bereiken met ventilatie en waarbij er nergens waterinfiltratie is of een aanvoer van warme vochtige lucht is. Waren de klachten er al tijdens de ruwbouw en afwerking van de woning? Of zijn de problemen pas begonnen na het plaatsen van de deur naar kelder zodat een belangrijke natuurlijke ventilatie wegviel? 

In feite zou het probleem met natuurlijke ventilatie moeten kunnen opgelost worden. In een gelijkaardige situatie heb ik voor-en achteraan telkens 4 Ubink ventilatiekanalen geplaatst (+- 10 x 6cm rooster) en dit geeft voldoening voor een kelder van 180m2. 

Het is verklaarbaar dat in de zomer bij  bepaalde weersomstandigheden , gewoonlijk voorafgaand aan een regenbui, er sterk vochtige lucht wordt aangevoerd en op de koudere vloer condenseert. Maar ik heb het hier nog niet gemerkt.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Tot in de jaren 60 waren kolen en hout de meest voorkomende brandstoffen voor verwarming en ook in de industrie waren kolen een veel gebruikte energie. Aan fijn stof zal er zeker geen gebrek geweest zijn, en dan zwijgen we nog van allerlei gassen die uit de productieprocessen de lucht werden ingeblazen. Dus nu zeggen dat het fijn stof afkomstig van de verbranding van hout zelfs verantwoordelijk  kan zijn voor een gestegen aantal kankergevallen is toch ver gezocht. Indien men vandaag wat gewicht wil geven aan een of ander pleidooi inzake milieu, leef- en eetgewoonten, bepaalde producten dan vertelt men er maar bij dat het kankerverwekkend is, schadelijk voor het milieu, CO2 en stikstofuitstoot en fijn stof te hoog zijn. Ook zou de huishoudelijke verbranding van hout de grootste oorzaak zijn van fijn stof. De in de hemel geprezen houtpellets, daar zwijgt men wijselijk over. Wie gelooft dat nog allemaal? 

Inzake ventilatie in woningen was van bij het begin geweten dat het systeem C toch vele nadelen had. Het enige voordeel was de lagere kostprijs. Dat men thans ook eisen stelt aan de luchtdichtheid van de woning, maar anderzijds open roosters in de vensters kan voorzien om te voldoen aan de ventilatievereisten is onbegrijpelijk. 

Indien een haard een goed werkende schouw heeft tot op het dak zal de hinder voor de buren verwaarloosbaar zijn. Enkel bij uitzonderlijke weersomstandigheden zoals mist kan men verwachten dat rookgassen neerslaan, maar dat is dan voor alle uitlaatgassen ook van auto's. Veel meer hinder mag men verwachten van barbecues en aanverwante toestellen in de zomer.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Dat hangt wat af van de situatie. Soms 3 meter als de onmiddellijke omgeving ook allemaal op 3 meter afstand zijn opgericht. Gewoonlijk vereist men  op Stedenbouw 4 meter, maar men kan ook voorzien dat men vb 6 meter van de naburige woning moet blijven. De verkavelingsvergunning kan dan weer grotere afstanden opleggen, maar daar kan je in vele gevallen van afwijken indien de omgeving akkoord gaat.

Dus best eens informeren op stedenbouw en zien bij de buren.

Bekijk