Livios: Bouwen aan morgen


Hugo C.

  Lid sinds 26/06/2012

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2012
 • 2 vragen gesteld
 • 843 vragen beantwoord
 • 41 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 159 bedankjes ontvangen
 • 2 leden bedankt


Hugo C.
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Waar kunnen we onze bouwplannen van ons huis opvragen ?

Reactie van Hugo C.

De meeste diensten stedenbouw houden wel maar plannen bij van na de wetgeving op stedenbouw. Is jouw woning van voor 1962 dan zal je in hun archieven niets vinden

Je staat er soms versteld van wat steden en gemeenten allemaal in hun archieven hebben steken. Stad Antwerpen kan je zonder problemen 100 jaar teruggaan in de archieven, plannen, vergunningen, foto's en allemaal digitaal te verkrijgen (tegen betaling).

Aansluiten van rolluik op lichtkring

Reactie van Hugo C.

De buismotoren voor rolluiken hebben een vermogen rond  300à 400 Watt. Dus  maximaal ongeveer 2A  afhankelijk van het gewicht/grootte van de rolluik.. Gewoonlijk hebben ze een ingebouwde thermische beveiliging die zich zelf herstelt  na 20 minuten.

Waarom een zonneboiler installeren als vogels aan de kabels pikken en de sensor dan stuk is.

Reactie van Hugo C.

Neen, het is de firma die mij dit verteld heeft en me niet kan verzekeren dat dit niet nog zal gebeuren.... Ik vind het ook zeer eigenaardig.

Lijkt  mij inderdaad een eigenaardig verhaal van de installateur. Ratten, muizen en konijnen knabbelen al eens graag aan kabels, maar vogels? Mij lijkt het eer op een beschadiging van de kabel tijdens de montage, maar om vervelende discussies te vermijden is het eenvoudiger het op vogels te steken en zo wordt zijn interventie ook nog eens betaald.

Kan je geen extra bescherming aanbrengen om mogelijke herhaling te vermijden?

Elektriciteitsnet

14 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Bij een 3x220V net krijg je 3 fasedraden binnen en ligt geen enkele fase aan de aarding. Dat zou vuurwerk geven.   In zo n net neem je 220v telkens tussen 2 fasen en is er geen N draad.  De spanning tussen de (niet aanwezige) Neuter en een fase is 127V.  

Kris, hier toch een kleine correctie.

Het laagspanningsnet 3 x 230V (+N) stamt uit de tijd dat de netspanning in de woningen nog 130V (1 fase +N) bedraagde. De secundaire van de krachttransformator was  in ster geschakeld. Gaandeweg zijn de huisaansluitingen naar 220V overgeschakeld door de nulleider van de woning aan te sluiten op een tweede fase en verdween de nulleider in huis. Tegenover de aarding blijft men op beide fazen 130V meten aangezien de nulleider in de distributiecabine ook met een aarding is verbonden.

In sommige regio's zal men krachttransformatoren gebruiken 3 x 230V in driehoek geschakeld ipv in ster. Aangezien de secundaire wikkeling ook moet geaard zijn, zal men in de meeste gevallen één fase aarden.(een krachttransformator met de sec. wikkeling in ster kan men ook gebruiken, maar dan zal men het nulpunt niet aarden).  Dit geeft geen vuurwerk, maar is gewoon gedaan om veiligheidsredenen.

Gebruik dampremmende verf bij isolatie zoldervloer

Reactie van Hugo C.

Een dampscherm is nodig om te vermijden dat warmere "binnenlucht" tussen en tegen de isolatie komt en daar condenseert (warme lucht kan meer vocht bevatten).

Indien het plafond luchtdicht is (gips of pleisterplaten) moet je in het geheel geen dampscherm aanbrengen.

Neem een verf van goede kwaliteit en in badkamer of keuken een latexverf voor vochtige ruimtes. Met Levis verven en gelijkwaardige nog geen problemen gehad.

Wat je niet kan vermijden is dat er aan de zijkanten van het plafond toch koudebruggen ontstaan (waar de muur doorloopt naar de zolder) en er daar in de kamer condensatie kan optreden, gevolgd door schimmel. Het aanbrengen van kooflijsten rondom het plafond kan dat probleem gewoonlijk oplossen.

Indien de zoldervloer niet wordt afgewerkt en de isolatie open blijft liggen zou ik deze toch beschermen tegen stof en vuil met papier.

Faillissement - curator doet geen moeite om langs te komen op werf

Reactie van Hugo C.

Ja, dat denk ik wel.

Normaal moet u toch attesten gekregen hebben van de firma die bevestigen dat zij het nodige hebben gedaan. Toepassing van de wet Breyne kan slechts gebeuren als de SOD-firma na ondertekening van het contract de vereiste formaliteiten heeft vervuld en u daar het bewijs van hebt ontvangen.

Luchtvochtigheid in nieuwbouwwoning

33 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Volgens mij heeft het geen zin om de vochtigheid in de woning bij te stellen in geval van ventilatie C of D.

Als je rekent met een ventilatiedebiet van 100m³/uur dan is teoretisch in de woning de lucht volledig afgevoerd en vervangen door buitenlucht binnen de 3 uur. Dus zou je continue de aangevoerde lucht aan de bron moeten bevochtigen wat zeker bij een type C ventilatie onbegonnen werk

is, zoniet onmogelijk. Ik stel mij tevreden met de constante relatieve vochtigheid van 25% met de

wetenschap dat er continue buitenlucht wordt aangevoerd en de absolute vochtigheid van die lucht niet

gewijzigd wordt.

Foute installatie ventilatiesysteem en waterleiding

Reactie van Hugo C.

Het enige dat je kunt doen is uw opmerkingen op eigen kosten in orde brengen. Toch één tip ivm de ventilatie: recent heeft men de afstand tussen aan- en afvoer van de ventilatielucht gebracht op 3 meter. Maar afhankelijk van de windrichting kan de afgevoerde lucht in de richting van de aanvoer waaien of blijven rondhangen bij windstil weder en worden keukengeurtjes in de ganse woning verspreid. Neem bij voorkeur ook  een hoogteverschil van 2 à 3 meter

Keuken uit overeenkomst halen afgesloten onder de wet Breyne.

Reactie van Hugo C.

Zie eens na in het contract in hoeverre je een bepaalde post mag schrappen.  Soms aanvaardt men annulaties indien minder dan 10% van de totale prijs.

De wet Breyne laat toch een en ander toe. Maar dit is enkel een voltooingswaarborg. Als men al aan de keuken denkt dan is het gebouw al ver gezet, zoniet omzeggens afgewerkt. Uw risico wordt dan ook klein.

Kan ik afzien van aankoop ,

77 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Indien de aannemer voorstelt om het project over te nemen, moet dat gebeuren aan de grondprijs van vandaag. Opgelet met de registratiekosten want deze zijn niet meeneembaar + verloren kosten van architect,. EPB verslaggever en alle andere kosten .

Probeer ook al eens een nieuwe gelijkwaardige bouwgrond te vinden, zo heb je een idee van de huidige waarde van uw bouwperceel + forfaitair bedrag die de gestegen prijzen moet compenseren.

Beste zou natuurlijk afbraak van de huidige constructie zijn, maar of je ooit die kosten zal kunnen recupereren is zeer de vraag. In dergelijke gevallen gaat het bedrijf gewoon failliet.

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende