Livios: Bouwen aan morgen


Hugo C.

  Lid sinds 26/06/2012

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2012
 • 2 vragen gesteld
 • 1180 vragen beantwoord
 • 69 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 231 bedankjes ontvangen
 • 2 leden bedankt


Hugo C.
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Geluidsisolatie tussen 2 woningen

Reactie van Hugo C.

De afstand tussen de 2 ramen (ons ramen en dat van buren) :207 cm.

Afstand langs te buitenkant vanaf ons raam tot scheiding: 97,5 en langs binnen is raam tot muur 74 cm.

Morgen komen we met alle buren samen om te bespreken hoe we dit gaan aanpakken, maar mij vraag is welke stappen we best kunnen zetten en welke niet

Om de vermoedelijke samenstelling van de scheidingswand  te kunnen bepalen hebben we 4 afmetingen nodig zoals op bijgaande schets : L1, L2, L3 en  L4.

Aan uw zijde geeft het in elk geval de indruk dat er een muur is van 14cm en 2cm (isolatie) tot de perceelscheiding. 

Isoleren met PUR

9 reacties ·

Reactie van Hugo C.

OVAM, de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij, heeft een duidelijk overzicht van het bouwafval dat vrijkomt bij afbraak en renovaties. Voor de huidig gebruikte isolatiematerialen zien zij nog geen enkel probleem, wat wel het geval is voor bv cellenbetonblokken, gyprocplaten, glas e.d. Waarom uzelf regels opleggen waarvan het nut niet meteen duidelijk of meetbaar is of de impact verwaarloosbaar of zelfs  negatief is? In feite hebben we al genoeg regelgevingen waarmede we worstelen om uit te maken wat opportuun of van minder belang is.

Bekleding muur van garage achterin de tuin. Zicht naar buren

Reactie van Hugo C.

Zoals ik het begrijp is de garage opgetrokken tegen de perceelsgrens. De scheimuur is in snelbouw en staat volledig op uw eigendom.

Voor zover  stedenbouwkundig dit goedgekeurd is, bent u juridisch niets verplicht. Bouwen tot tegen de perceelsgrens doet vermoeden dat stedenbouw veronderstelt dat de buur naderhand ook een garage tegenaan zal bouwen, voor zover hij ook een oprit of doorgang heeft. Tot zolang zit u met een onbeschermde muur. Indien dit aan de regenzijde is kunnen er mettertijd vochtproblemen ontstaan.

Een beschermende wand aanbrengen is dan ook niet slecht. Schilderen kan ook met een ademende verf voor buiten. Maar aangezien u zegt dat de muur tegen de perceelsgrens is opgetrokken zal een eventuele bekleding van de muur zich op het terrein van de buur bevinden! Dus daar moet hij een toelating voor geven. Schilderen mag u wel omdat dit onder het onderhoud van uw eigendom valt en die toelating mag hij u niet weigeren.

Anderzijds mag uw buur niets aan uw muur doen. Zelfs een nagel of houten rooster om een Rozelaar te leiden mag niet, laat staan bekleden zonder uw toestemming.

Dus u ziet de ingrediënten voor een burenruzie zijn aanwezig: u bent tot niets verplicht maar u hebt het recht om de muur te schilderen. Anderzijds mag uw buur niets aan uw muur doen.

U zou uw buur de toelating kunnen geven om de muur te bekleden in een aanvaardbare afwerking, maar dan op zijn kosten, tenzij u deels tussenkomt in de kosten omdat u dan een beschermde muur hebt.

Referenties Crepi

7 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Gevelisolatie met crepielaag is een investering die , zoniet de levensduur  van  het gebouw, toch minstens 50 jaar  voldoening moet geven. Het is dan ook belangrijk dat de nodige aandacht wordt besteed aan de keuze van  de te gebruiken producten (die hun jarenlange deugdelijkheid al hebben bewezen)  en de toegepaste werkmethoden. Het verbaast mij hier te lezen dat wordt afgeraden  bevestigingspluggen te gebruiken om de isolatieplaten te bevestigen. De toch gerenomeerde fabrikanten Caparol en Knauf  geven aan  om bij isolatiediktes vanaf  8cm de platen te bevestigen met speciale nylonpluggen volgens het bijgeleverde pluggenplan. Voor 14cm dikte wordt het pluggenplan van 8 pluggen/m² toegepast, naast het gebruik van  lijmmortel om de platen mooi in één vlak te  kunnen plaatsen..Een impact op de isolatie eigenschappen zijn verwaarloosbaar zoniet nihil aangezien het  holle kunststof pluggen zijn, en geen geleidend metaal bevatten.

Daarom toch volgend advies:

Vermeld op de bestelling duidelijk  alle gekozen producten met naam en toenaam. Niet zelden komt men op de werf met minderwaardige kwaliteit (witte potten crepie zonder merk, lijmmortel van onbekend merk, het gebruik van start en stopprofielen, EPS isolatie met een lambda > 0.032) en als je niets gespecificeerd hebt, heb je ook geen verhaal. Vermeld ook het toe te passen pluggenplan. Hier is ooit een foto verschenen van  de isolatie van een buitengevel waar de aannemer maar kriskras hier en daar een paar pluggen had geplaatst om de  EPS-isolatieplaten te bevestigen  duidelijk onder het motto "die vallen er niet direct af". U zal het maar meemaken.

Wonen in oude woning tijdens bouwwerken

Reactie van Hugo C.

Tot zolang de woning niet onbewoonbaar wordt verklaard is er geen  probleem. Dakisolatie en dubbele beglazing zijn belangrijk indien u de woning zou verhuren. De Vlaamse overheid geeft strafpunten  op het conformiteitsattest  welke uiteindelijk kunnen leiden tot een ongeschiktverklaring om te verhuren. Gewoonlijk  gebeurt dat onderzoek op  vraag of klacht van de bewoner (meestal huurder). Ik neem aan dat u geen klacht zult indienen.

Wat de elektrische installatie betreft liggen de zaken iets anders. Bij verkoop moet een controleverslag aanwezig zijn . Op dit verslag staat dat u de installatie moet  in orde brengen  en opnieuw laten keuren binnen de 18 maanden. Hier is er echter geen sanctie voorzien indien dit niet gebeurt 

U zal waarschijnlijk een hele reeks elektrische toestellen hebben die de vorige bewoners niet hadden waardoor de installatie mogelijks zwaarder wordt belast (elektrisch fornuis, wasmachine, droogkast, vaatwasmachine?)

Toch zou ik aanraden om de zekeringenkast te vernieuwen  indien nodig met een  algemene verliesstroomschakelaar 300mA  of  30mA en een verliesstroomschakelaar  30mA op de kringen naar de badkamer en eventueel een aarding mocht deze ontbreken. De zekeringen kan u ook best vervangen door  passende automatische zekeringen volgens de diameter van de  vertrekkende elektriciteitsdraden.

Waarschijnlijk zal hierdoor ook al 80% van de inbreuken opgelost zijn. Het is een kleine  investering maar die de veiligheid in de woning toch verhoogt.

Draairaam aanpassen naar draai/kiepraam

Reactie van Hugo C.

Ik vermoed dat u geen enkele schrijnwerker zal vinden die bereid is om uw ramen om te bouwen naar  een draai/kipsysteem. Ik heb zelf het probleem gehad om een versleten raamkruk met dubbele vork te vervangen. Daar adviseerde men direct dat dit niet meer verkrijgbaar is en men beter nieuwe ramen plaatst.

Dus voor een handige doe-het-zelver : 

De scharnieren en het sluitsysteem moet vervangen worden door een draai-kip systeem. Het mechanisme moet ingebouwd worden dwz zeggen dat u  bovenaan en aan de kant van de kruk het  een passende gleuf moet infrezen, ook nieuwe scharnieren en sluitstukken op het vaste gedeelte plaatsen. Nu zijn er al handige mobiele houtfreesmachientjes te koop tegen een redelijke prijs.

Als u op internet op zoek gaat naar draai kip raambeslag voor houten ramen ( lecot bv) dan zal u wel uw gading vinden. Het komt er op aan om het juiste model te kiezen in functie van de afmetingen van het raam. 

Maar het blijft een riskante onderneming om het tot een goed einde te brengen.

Stuk grond andere eigendom toevoegen

Reactie van Hugo C.

Je kan het ook omdraaien en de breedte van de inrit niet mee verkopen maar zelf behouden.

En dan kan je er voor kiezen om die inrit enkel zelf te gebruiken of om de koper van het huisje een recht van doorgang te verlenen. Uiteraard zal je het huisje met recht van doorgang gemakkelijker en voor meer geld kunnen verkopen dan zonder recht van doorgang.

Maar op deze manier blijf je wel heer en meester over die inrit.

Maar dan moet eens nagegaan worden of dat zo maar kan. Verkavelingsvergunning nodig?

En wat met de afstand van  de woonst tot de perceelgrens? Minimaal 3 meter?

Zeker voorafgaandelijk  stedenbouwkundig  alles in orde brengen en dan te koop stellen.

Indien je de strook voor u alleen voorbehoud zal de waardevermindering van het pand toch nog altijd meer zijn dan  bij een erfdienstbaarheid. Dan kan de nieuwe eigenaar er ook gebruik van maken.

Maar zoals reeds aangehaald,  dergelijke erfdienstbaarheden zijn soms de oorzaak van veel burengeschillen., alhoewel de koper duidelijk weet wat hij gekocht heeft en waar hij aan toe is.

Bedrijfsgegevens aannemer.

3 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Met het btw-nummer kan u ook de balansen en bedrijfsresultaten opvragen. Het eigen vermogen is een belangrijk gegeven. Ga in elk geval na hoe lang het bedrijf al bestaat. 

Aansluiting riolering - vooraan / achteraan ?

Reactie van Hugo C.

  
... Ik denk dat je de term  "mogelijk overstromingsgevaar" niet te letterlijk moogt nemen. Het stelt enkel de overheid wat uit de wind ingeval van overstroming. ...

...

Beste Hugo C.

De overheid communiceert over het gevaar
... en communiceert niet om zich uit de wind te stellen. Dat laatste hoeft ook niet! Ze hebben de gevolgen van schades natuurrrampen al lang geprivatiseerd via de brandverzekering ...

Trouwens ik ga ook akkoord met het antwoord van Charel. Het enige logische en met het meeste respect voor natuur en klimaat.

.... En sommige brandverzekeringsmaatschappijen hebben in stilte hun Algemene Voorwaarden aangepast met de clausule dat waterschade TGV wateroverlast door onvoldoende afvoer/riolering op het  openbaar domein niet gedekt is. ..

De overheid heeft aan haar informatieplicht voldaan. Zie in elk geval uw verzekeringspolis en de meest recente algemene voorwaarden op hun website na of in dergelijke situaties de verzekeraar tussenkomt in de schade. Dat is dus niet meer vanzelfsprekend ook al is men verzekerd tegen waterschade.

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende