Livios: Bouwen aan morgen


Hugo C.

  Lid sinds 26/06/2012

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2012
 • 2 vragen gesteld
 • 843 vragen beantwoord
 • 41 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 159 bedankjes ontvangen
 • 2 leden bedankt


Hugo C.
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 · Volgende

Kosteloze bewoning ? Vergoeding voor hulp ? Hoe woonstvergoeding officieel en correct regelen ?

Reactie van Hugo C.

Alvast geen makkelijke materie waar het laatste woord nooit over zal gezegd zijn, maar toch interessant en leerrijk.

In het geval dat ons bezig houdt, nog volgende info.

De kosteloos ter beschikking gestelde woning was "eigen goed" van de vooroverleden vader. 

De blote eigendom werd verkocht voor de prijs van de blote eigendom, meer bepaald geschatte waarde volle eigendom onder aftrek van 31 % vruchtgebruik.  De nalatenschap van de vader is reeds lang minnelijk geregeld geworden.

Nu hebben we alleen nog maar te doen met de nalatenschap van de recent overleden moeder die "vruchtgebruikster" van de woning was maar slechts over een zéér korte periode huur aan de bewonende erfgenaam vroeg.

Als ouder moet je er toch over waken dat je de kinderen gelijk behandelt zoals bij schenking elk eenzelfde deel in een gebouw, terwijl de kinderen liever elk een volledig gebouw hebben. Problemen rijzen als bij het openvallen van de nalatenschap het ene gebouw uiteindelijk een grotere meerwaarde heeft gekregen dan het andere. Een bron voor onenigheid onder de kinderen wat zeker niet de bedoeling was van de ouder en wel het laatste dat hij of zij zou wensen.

In dit geval zijn er voldoende ingredienten om onenigheid te bekomen. Vooreerst is er de verkoop van de naakte eigendom van twee erfgenamen aan een derde erfgenaam. Om de verkoopwaarde te bepalen moet men een inschatting maken van de levenverwachting van de vruchtgebruiker. Er bestaan officiële tabellen die notarissen en rechters hanteren, maar men kan onderling ook een termijn op plakken. Ik schat dat het hier 25 à 30 jaar is. Vandaar ook de 31% aftrek, die de verkopers dus  minder krijgen. Als de vruchtgebruiker vroeger overlijdt dan ingeschat is dat ten nadele van de verkopers. Leeft de vruchtgebruiker langer dan is het ten nadele van de koper. Het is dus een kanscontract omdat op voorhand niet te bepalen is voor wie de transactie een voordeel gaat opleveren en hoeveel. Was de vruchtgebruiker bv na één jaar overleden dan hadden de 2 verkopende erfgenamen heel misnoegd geweest over het financiële luik.

Een betere oplossing had geweest dat de vruchtgebruiker op voorhand afstand had gedaan van het vruchtgebruik, maar daar zal men nu geen boodschap aan hebben.

Ook holding en zusterberijf in gebreke stellen?

Reactie van Hugo C.

Als je al teveel hebt betaald dat verandert de zaken natuurlijk. Maar als de werken stilliggen en de opleveringstermijn overschreden is een ingebrekestelling wel gerechtvaardigd. Maar wat gaat het opleveren? Het grote probleem waar de SOD-firma mee te kampen heeft is vermoedelijk dat zij al teveel schulden hebben opgebouwd bij hun onderaannemers en zij niemand meer kunnen overhalen om werken in onderaanneming uit te voeren. De onderaannemers zullen ondertussen ook al beseft hebben wat er hun te wachten staat. Gewoonlijk zijn de omvang van de schulden zo groot en anderzijds de Staat die voorrang heeft op het beschikbaar geld dat zij weten dat er voor de schuldeisers niets zal overblijven.

Ondertussen kan je al eens nazien of alles om mbt de Wet Breyne in orde is. Mogelijks heeft het bedrijf niet de nodige formaliteiten vervuld.

Wat moet er nog allemaal gebeuren? In feite is dat de reden waarom ik niet meer met een SOD-formule wil bouwen. Het risico is gewoon te groot.

Wat is de beste koop voor een houtkachel (geen pellets) o.m. met de minste uitstoot van fijn stof?

Reactie van Hugo C.

KortomKortom : wachten op de Thorium centrales.

Hoe dan ook begint men te beseffen dat men met onze huidige "hernieuwbare energieën "" er niet komt. Hoogstens voldoende om het gestegen  elektriciteitsverbruik te dekken. Laat staan dat er ooit vermogens van duizenden megawatts bijkomen om het huidige nucleaire park te vervangen en er voldoende elektriciteit zal zijn om ook nog eens het wagen- en fietspark van energie te voorzien.

Vaillant F75 en keteltemperatuur kuren

Reactie van Hugo C.

Al ondervonden dat de druksensor vervuild was door slib dat zich in  de leidingen bevindt. Losgenomen (plugin) en gereinigd. Daarna werkte het probleemloos.

Isolatieschil

4 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Is dat het tipje van de zijgevels boven de kamers in aanbouw op de eerste verdieping? Vermoedelijk komt er een houten roostering (+-8cm hoogte) die aan weerszijden in het dakgebinte worden bevestigd. De ruimte tussen de roostering zal opgevuld worden met PUR/PIR platen waarschijnlijk tot 12cm dikte.

Volgens mij is daar niets op aan te merken. U kan het altijd aan uw EPB-verslaggever eens voorleggen. Tenslotte moet hij de beoordeling geven.

Het is het omgekeerde van de werkwijze met kimblokken op het gelijkvloers : Op de vloerplaat wordt gestart met kimblokken en de isolatie zal ook op de vloerplaat liggen tegen de kimblokken. Voor het plafond van de slaapkamers eindigt men met een rij kimblokken en de isolatie zal bovenaan gelijkliggen met de bovenkant van de kimblokken.

Het ziet er niet naar uit dat men daar een betonnen plaat heeft voorzien, dan zouden inderdaad de kimblokken te laag liggen indien men de isolatie op de betonplaat legt.

Waarde landbouwgrond met vergunde woning?

Reactie van Hugo C.

De wetgever is op dat vlak zo onbetrouwbaar en onstandvastig dat je nooit weet waar je aan toe bent. Dus goed opletten is de boodschap.

Belangrijk is om te weten of de woning gekend is als een zonevreemde woning. Is het nog steeds een residentieel woongebied dan moet je u niet ongerust maken, maar volgens ik lees staat de woning op landbouwgrond. Dan zijn er zeker belangrijke beperkingen zoals

Regularisatie van niet-vergunde delen is een riskante onderneming

Verbouwen en uitbreiden kan nog in bepaalde situaties.

Zie ook op website van ruimtelijke ordening Vlaanderen

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Info-op-maat/Zonevreemd/Woningen

Maar naar de toekomst toe blijft het altijd koffiedik kijken wat het zal zijn.

Dus één advies in geval van een zonevreemde woning: koop het niet, het zal u later veel slaaploze nachten besparen.

Er zijn twee gaatjes in ons formica wit werkblad door een te hete pan. Kan dit hersteld worden ?

Reactie van Hugo C.

Hoe groot is het werkblad en hoe groot de beschadigingen? Hetgeen je kan doen is met een email reparatieset, dat gebruikt wordt om het email van plaatstalen baden, douches en wastafels te retoucheren, de beschadiging dekken zodat er geen vocht kan doordringen naar de onderliggende drager,gewoonlijk een houtvezel plaat. 

De email reparatieset is verkrijgbaar in DHZ-zaken.

Indien het u echt stoort kan je altijd het werkblad vervangen, maar ik vrees dat dergelijke ongelukjes regelmatig zullen voorkomen.

Waarde van een plaatsbeschrijving

4 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Als ik het goed begrijp waren er al barsten in de muren van uw woning en zijn die barsten groter geworden of zijn er bijgekomen.  En dat is nu precies het nut van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving. In dit geval ten nutte van de bouwheer. Hij kon immers aantonen .dat er in uw woning al barsten waren wat toch wijst dat er zettingen bezig waren. De schuld van de toename enkel en alleen toewijzen aan de naburige bouwheer zal altijd een heel moeilijke zaak blijven. Het is een beetje zoals schade vragen voor een gebroken ruit waarin reeds een duidelijke barst was.

Ik raad toch iedereen aan, zowel bouwheer als buur, om steeds een omstandige plaatsbeschrijving op te maken en vergezeld van voldoende foto's voor de bouwwerken starten. Zoniet zijn misbruiken en ontkenningen bij beide partijen mogelijk en moeilijk te ontkrachten.

Maandelijkse kosten syndic appartement

Reactie van Hugo C.

Hoeveel betalen de andere eigenaars? Heb je het al op de algemene vergadering van de vme ter sprake gebracht. Gewoonlijk zijn de andere mede-eigenaars een beetje afgunstig en zullen ze eisen dat dit  onmiddellijk in orde wordt gebracht.

Keuring arei

3 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Op de aankomst van de kabel uit de tellerkast dient als eerste toestel een verliesstroomschakelaar te staan van maximaal 300mA. Elektrische toestellen in badkamer moeten beveiligd worden met een verliesstroomschakelaar van 30mA.  Alle stopcontacten in de badkamer en de keuken moeten met aarding zijn (+ kinderbeveiliging), er zijn geen uitzonderingsmaatregelen. U kan wel een geel/groene VOB-draad van 4mm² boven op de muur bevestigen tot aan het stopcontact. Maar ik neem aan dat in 1962 men reeds de elektriciteitsdraden in een metalen buis (pechelbuis) trok, zoniet reeds in pvc. U kan altijd de bestaande bedrading (dikkere CRVB-draad) vervangen door VOB-draad 2.5mm² tesamen met een geel/groene aardingsdraad van 2.5mm².

Best vernieuwt u de volledige zekeringenkast en uitgerust met de vereiste verliesstroomschakelaars en automatische zekeringen. Gewoonlijk voldoen de oude zekeringhouders ook niet meer en is de kast te ondiep om nieuw installatiemateriaal te gebruiken.

Gelijk u het hier beschrijft zal de installatie niet voldoen.

Vorige · 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 · Volgende