Hugo C.

Lid sinds 26/6/2012

  • Bouwer
  • 2 vragen gesteld
  • 1352 vragen beantwoord
  • 103 vragen goed beantwoord
  • 269 bedankjes ontvangen
  • 2 leden bedankt

Geschiedenis

Bouw fout
10 reacties · · #Bouwen
Reactie van Hugo C.

De infiltratieput heeft doorsnede van 2 meter. 1 meter op privaat domein, eigendom en 1 meter op de openbare weg. Hij zit dus op de rooilijn. Dus zal moeten verwijderd worden. De vraag is echter wie is aansprakelijk en wie moet betalen. Bedankt voor jouw duidelijke uitleg. Dus aangetekend schrijven naar de juiste persoon.

Fijne dag

Stel gewoon beiden in gebreke, want de ene gaat het toch op de andere steken. Is de definitieve oplevering reeds gebeurd?

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Dit ziet er inderdaad niet veilig uit. 

Laat een bouwkundige komen die een PV van bevinding kan opstellen en verklaart dat die muur onveilig is en spontaan kan neergaan en dringend moet geschoord/afgbroken/hersteld worden. Kopie van dit PV zend u samen met een uitnodiging voor een constructief gesprek naar uw buur. Indien geen gevolg binnen x dagen , opnieuw aangetekend schrijven met een ingebrekestelling. Oplossing binnen de x dagen. Na x dagen muur afbreken omwille van de veiligheid en het gevaar voor spontaan neergaan. Denk als je dit zo tussen uw tanden de buur influistert hij/zij ook de kans tot een snelle verkoop ziet verminderen.

Dat zijn natuurlijk weer kosten die de kost van de afsluiting evenaren. Best is dat u de buur/eigenaar per aangetekend schrijven op de hoogte brengt van de toestand. Doe ook een voorstel voor een nieuwe afsluiting met een offerte en indien u geen positief antwoord ontvangt binnen de 30 dagen u de zaak zal voorleggen aan de vrederechter. 

Een verzoekschrift aan de vrederechter opstellen  is niet zo moeilijk, het kan ook dat u vraagt aan de vrederechter om beide partijen in verzoening op te roepen ( (gratis maar hij is niet verplicht om te komen). De vrederechter kan ook beslissen om ter plaatse te komen kijken, het is immers visueel eenvoudig vast te stellen en men hoeft geen expert te zijn. Zorg dat je bij de vrederechter duidelijke foto's op papier hebt van de scheimuur. 

Bekijk
Verbouwen vóór de oude bouwlijn
3 reacties · · #Verbouwen
Reactie van Hugo C.

Ik zou in elk geval een bouwaanvraag indienen. Stedenbouw moet dan beslissen. Bij een negatief antwoord kan je nog altijd in beroep gaan bij de provincie.

Bekijk
Duurtijd bouws
4 reacties · · #Hoe wil ik wonen?
Reactie van Hugo C.

De eerste fase is het verkrijgen van een bouwvergunning (omgevingsvergunning). Dus eerst contract met architect, plannen tekenen en aanpassen aan uw wensen. Daarna bouwaanvraag indienen, doorlooptijd minimaal 3 maand of iets langer indien een openbaar onderzoek is vereist. Zijn er bezwaren ingediend dan blijft het een open vraag wanneer je de vergunning in handen krijgt. In de meest gunstige situaties mag je rekenen op 18 tot 24 maanden vanaf de start bij de architect.

Bekijk
Bouwovertreding terras
5 reacties · · #Tuinaanleg en -onderhoud
Reactie van Hugo C.

Vraag is ook in hoeverre  tijdelijke en  gemakkelijk te verwijderen constructies moeten vergund zijn. Als de kinderen een tent opzetten in de hof, een schommel plaatsen, je een bovengronds "opvouwbaar" zwembad plaatst is er niemand die u kan verplichten voorafgaandelijk een vergunning aan te vragen. Het hoort bij een normaal gebruik van een terrein in een woonzone. Het is ook geen verboden gebied om er te vertoeven, te zonnen, een ligzetel te plaatsen. Dus ik zou de constructie van de "vlonder", een plankenvloer van kunststof of hout, zo opvatten dat deze gemakkelijk is te verwijderen vb in elementen van 2m op 1m die je aan elkaar kunt bevestigen met Inox schroeven of bouten of in elkaar klikken. 

Het zou iets anders zijn indien u eerst een betonlaag met wapening aanlegt en daarop dan een mooi vloertje legt. Dat kan je niet meer met eenvoudige middelen verwijderen.

U zou ook altijd voorafgaandelijk het gemeentebestuur  (College van burgemeester en schepenen) kunnen melden dat u een mobiele houten plankenvloer gaat plaatsen, vergezeld van een plannetje (gebruik het woord terras of vlonder niet). 

En afwachten wat hun reactie zal zijn en of zij een gemotiveerde weigering kunnen formuleren.

Absurde regels moet je met enige creativiteit kunnen omzeilen.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Los van de berekeningen over weerverlet en gemeentelijke bouwverboden stel ik mij de vraag in hoeverre het nu nog zin heeft om daar berekeningen te maken. Jurisch vermoed ik dat uw recht op schadevergoeding wegens overschrijden van de opleveringstermijn pas begint te tellen  na de schriftelijke ingebrekestelling van de aannemer. Dus zoals anderen al hebben gesuggereerd, overweeg wat het beoogde doel is en wat de kansen op slagen zijn.

Bekijk
Protestbrief
3 reacties · · #Verbouwen
Reactie van Hugo C.

Hebt u een bestelling met de plannen of verwijzend naar de plannen/lastenboek opgemaakt voor de aannemer en per email verstuurd? Heeft de aannemer de plannen gebruikt om de bouw aan te vatten?

Wat staat er juist op de voorschotfactuur?

Maar in geen geval  een andere aannemer aanspreken om de werken verder te zetten. Als er zelfs geen schriftelijke overeenkomst is voor het plaatsen van de veranda kan uw  huidige aannemer in feite vragen wat ie wil.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Er zijn wel een paar alternatieven afhankelijk van uw plannen:

Indien u grondige aanpassingen / verbouwingen gaat doen in de woning dan is het zeker aan te raden om de elektrische installatie volledig te vernieuwen vanaf een nieuwe zekeringenkast , aarding en alle elektrische leidingen. Hou er in elk geval rekening mee dat  Fluvius de komende jaren overal digitale tellers gaat plaatsen met een nieuwe standaard tellerkast (60cm(H) x 25cm(B) ). Zorg dat u voldoende ruimte laat om de bestaande tellerkast of bord  te vervangen door de nieuwe kast. 

Hebt u echter niet direct grote werken gepland, maar u wenst toch de woning te betrekken dan kan u de bestaande installatie in orde brengen.

Voorzie een nieuwe  ruime zekeringenkast met een algemene verliestroomschakelaar van 300mA, automatische zekeringen , automatische zekeringen 6A en 10A voor de kringen met oude bedrading en een verliesstroomschakelaar 30mA  voor  de kringen waarop de badkamer is aangesloten.

Voorzie ook een nieuwe aarding met kabel 16² geel/groen tot in de zekeringenkast. Als je toch bezig bent kan je ook een equipotentiaalverbinding (aarding) leggen naar de metalen leidingen (gas, water , cv?). Dit is niet verplichtend voor installaties  daterend  van voor 01/10/1981, maar het verhoogt de veiligheid vooral bij oude elektrische installaties

De stopcontacten in de badkamer en keuken moeten verplichtend met aarding zijn en bijkomende stopcontacten voor wasmachine, vaatwas e.d. in draad 2.5mm² + aarding. 

Wat de gemeten isolatiefout betreft zijn er een paar mogelijke oorzaken naast natuurlijk de aanwezigheid van leidingen in een vochtige omgeving (kelder).

- Tijdens de meting was er nog een elektrisch toestel aangesloten met een mogelijke aardfout

- De isolatiemeting is foutief uitgevoerd . In oude installaties komt het nog al eens voor dat de nulleider elektrisch niet wordt onderbroken door de algemene schakelaar. In dat geval zal men een isolatiefout meten in de grootte-orde zoals op het verslag vermeld.

 

Bekijk
Weigering heropbouw scheidingsmuur
2 reacties · · #Bouwen
Reactie van Hugo C.

Stond de muur op de perceelscheiding? Was de muur en de afgebroken stal eigendom van de buur of zijn voorganger?

Hoe is de rest van afsluiting van de tuinen in het algemeen?

Bekijk
Casco woning zonder epb
5 reacties · · #Verbouwen
Reactie van Hugo C.

En rust er op de architect ook geen verantwoordelijkheid? M.i. is dat de persoon die wist wat er precies moest gebeuren. Je mag er quasi zeker van zijn dat het gebouw niet zal voldaan aan de van toepassing zijnde EPB-normen. Dus het ganse gebouw, gemeenschappelijke delen inbegrepen, moeten in detail onderzocht worden  in hoeverre  aan de EPB-normen voldaan is. 

Informeer eens bij VEA omtrent dat gebouw. Normaal zouden zij op de hoogte moeten zijn  (via  Stedenbouw) dat de bouw gestart is zonder een startverklaring.

Zie ook eens op 

https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/controles-boetes/aanwezigheid-startverklaring

Niet kopen vooraleer aan alles voldaan is., u weet niet wat u te wachten staat.

Bekijk