Hugo C.

Lid sinds 26/6/2012

  • Bouwer
  • 2 vragen gesteld
  • 1537 vragen beantwoord
  • 113 vragen goed beantwoord
  • 285 bedankjes ontvangen
  • 2 leden bedankt

Geschiedenis

Reactie van Hugo C.

Bij een verkoop is het normaal de koper die de notariskosten betaalt. Om de afkoopwaarde te bepalen gebruikt de fiscus een tabel volgens de leeftijd van de vruchtgebruiker gaande van 32% naar 8% van de aangegeven waarde bij het overlijden. Indien de verkoop nog binnen de termijn van 2 jaar ligt na het betalen van de successierechten toch opletten dat die aangegeven waarde niet overschreden wordt in de berekeningen. Dit zou wel eens tot een herziening kunnen leiden. 

Aangezien bij u successierechten geheven zijn op de volle eigendom zijn er daar geen bijkomende kosten te verwachten als u de volle eigendom verwerft. Enkel notariskosten + registratie van de akte van afstand. Mogelijks schommelen de kosten rond de 400€. Maar spreek er eens over met de notaris die de nalatenschap heeft afgehandeld. Hij zal u zeker de juiste info kunnen geven.

Bekijk
Grohe2000 douche heel warm, bad koud
3 reacties · · #Sanitair
Reactie van Hugo C.

Het enige dat er zou kunnen veranderen bij de omschakeling is het debiet, maar dan zou het thermostatisch gedeelte van de kraan de temperatuur heel vlug moeten corrigeren. Duidt dus eer op een slechte werking ervan. Demonteren en het binnenwerk ontkalken en/of reinigen.

Heeft de badmengkraan ooit goed gefunctioneerd?

Bekijk
Terugdraaiende teller zonnepanelen
14 reacties · · #Elektriciteit
Reactie van Hugo C.

Laat de lezer beslissen, en heb ook respect voor diegenen die de financiele impact pioritair stellen of een andere mening hebben. Het is in het geheel niet de bedoeling om twijfel te zaaien, enkel de lezer wijzen op de mogelijke evolutie van de elektriciteitstarieven. Veel zonnepaneelbezitters zijn al ontgoocheld met de invoering van het prosumententarief. 

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Beste Hugo

Dat heeft die niet gedaan

Hij wil me nu wel een Nieuwe huurovereenskomst geven  en een verhooging van 35 € en drie maanden waarborg vragen  mag dat  of niet 

Of moet hij zicht aan de oude huurovereenskomst en ook de oude huurwaarborg  van  toen 2 maanden huur houden  met 3jr verlenging

  

Als hij geen tijdige  huuropzeg heeft gedaan, is de huurovereenkomst van rechtswege met 3 jaar verlengd aan dezelfde voorwaarden.

Maar u mag er zich wel aan verwachten dat de verhuurder bij de volgende gelegenheid, binnen 2,5 jaar, wel tijdig een opzeg zal geven. Het staat u dan vrij om een nieuwe huurovereenkomst met hem af te sluiten of te verhuizen.

Dus best eens overwegen wat uw plannen op langere termijn zijn. Wilt u daar blijven wonen en is de huurprijs aanvaardbaar dan doet u er misschien goed aan om een nieuwe huurovereenkomst van 9 jaar af te sluiten. Een contract van kortere duur, van max. 3 jaar, heeft geen zin aangezien je dat nu al hebt aan de huidige voorwaarden.

Voorzie je in uw plannen dat je er toch niet gaat blijven wonen, dan kun je gewoon de lopende huurovereenkomst voortzetten. 

Als u dan tijdig naar een andere woonst op zoek gaat, hou er rekening mee dat u ten alle tijde de huurovereenkomst kan beëindigen mits een vooropzeg van 3 maanden per aangetekend schrijven.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Ik heb nog niet alle reacties gelezen, toch al dit:

Met vloer- en wandverwarming: bedenk dat de warmteverliezen doorheen de vloer of betreffende wand met 50% toenemen, gewoon omdat het temperatuursverschil waarmede moet gerekend worden stijgt van kamertemperatuur (21°C) naar de temperatuur van het verwarmingsmedium (45°C). Wil je dit neutraliseren dan moet je de isolatie ook met 50% verbeteren (vloer bv van 12cm PUR/PIR naar 18cm).

Neem voor de ventilatie een balansventilatie (systeem D). U vermijdt dat in de winter een koude tocht ontstaat via de roostertjes in of boven de beglazing en u bekomt dat 90% van de geventileerde warmte wordt gerecupereerd.

Als je een "open haard" wenst, neem in elk geval een cassette haard met aan- en afvoer van de verbrandingslucht rechtstreeks van het dak (concentrische dubbel rookkanaal). Hout verstoken wordt nu zowat gelijkgeschakeld met een terroristische aanslag op het milieu (fijn stof), alhoewel een haardvuur maar wordt aangezet om een aangename sfeer te creeren. Maar inderdaad in een goed geisoleerde woning wordt het vlug te warm, ook bij een groot aantal bezoekers (100 Watt per persoon). Maar met een balansventilatie op max. snelheid zal de warmte naar alle lokalen geventileerd worden. Ook de warmte van een condensatiedroogkast wordt gerecupereerd. Maar een cassette gashaard heeft wel het meeste comfort.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Het is dus vermoedelijk een 3-fasig net 3 x 230V. Volgens het AREI moet het eerste toestel in uw installatie (direct volgend op de hoofdbeveiliging 4x20A in de tellerkast) een verliesstroomschakelaar zijn van maximaal 300mA. Een type 40A - 300mA - 4 polig zal hier dus volstaan.

Dat maakt dat u slechts één set draden vanuit de tellerkast kunt gebruiken. Wel vreemd dat er 2 vertrekken zijn vanuit de tellerkast. 

Aangezien u 3 fasige stroom nodig hebt in de stal lijkt het mij logisch dat u deze draden neemt als de enige verbinding tussen de tellerkast en de toekomstige 4-polige verliesstroomschakelaar in de zekeringkast. Na de verliesstroomschakelaar kan u dan verder automatische zekeringen plaatsen volgens uw eigen behoefte. Aangezien de hoofdzekeringen 20A zijn hebt u niet veel keuze meer om een selectiviteit te behouden (maximaal 16A) + een 3-polige automaat 16A naar de stallen. De huidige 2 draden kan u nog in de zekeringkast laten toekomen, maar nergens aangesloten en met de uiteinden geisoleerd.

Er komen overal nieuwe digitale tellers en best mogelijk dat men dan ook een nieuwe kast plaatst met afmetingen 60 x 25cm. Hou er rekening mee dat u hiervoor voldoende ruimte reserveert zodat u uw zekeringkast geen tweede maal moet verplaatsen. Bij die gelegenheid zal men dan wel een opkuis doen van de oude bedradingen naar uw zekeringkast en een stukje nieuwe kabel plaatsen. Maar belangrijk is dat er reeds een 4-polige verliesstroomschakelaar staat waarop zij dan kunnen aansluiten.

Maar zoals Kris al vroeg, neem eens een paar  foto's en mogelijks ook met een zicht in de tellerkast. Dan zijn we zeker dat we een juist advies geven.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Dat de klimaatverandering het gevolg is van de hoge CO2 uitstoot is tot op heden nog door niets bevestigd. Alleen weten we dat het klimaat nooit stabiel is geweest en we nu de mini-ijstijd van de 16de eeuw wel achter de rug hebben. Na 20 jaar inspanningen van de bevolking om de CO2uitstoot te beperken door isolatie, condensatieketels, warmtepompen en zonnepanelen en collectoren is er van enig resultaat nog altijd geen sprake. Integendeel!

Mijn conclusie rond CO2uitstoot is, afgaande op de bekomen resultaten over de voorbije 20 jaar, dat je deze moogt plaatsen bij de categorie kaars aansteken voor een weerheilige zoals voor de heiligen EleutheriusBennoDesideratusEulaliaHeribertusHonoratusMedardPaulusSolangeUrbanusGuenoleHonoratusMaximinusMedardScholasticaUrbanusDeodatus

of ook de mensenoffers bij de Inca's voor regen en de weergoden aanroepen. Het effect tot op heden is hetzelfde: 0,0.

Bekijk
advocaat nemen of niet
3 reacties · · #Fundering en kelder
Reactie van Hugo C.

De omstandigheden en de problemen zijn me niet zo dudelijk. Het is dus een appartementsgebouw  met ondergrondse autostaanplaatsen waar dus waterinfiltratie was. Maar die zijn ondertussen opgelost, doordat de bouwheer/aannemer de uitzettingsvoegen in de buitenwanden  van het gebouw heeft gedicht. Verder is er een VME die de eigenaars vertegenwoordigt. Juist?

Wat betreft de as-built plan. Deze plannen geven de werkelijke situatie weer hoe het gebouw uiteindelijk is opgericht en de afwijkingen tov de goedgekeurde bouwplannen.

Wat en hoe de aannemer juist moet bouwen is te zien op de uitvoeringsplannen en de plannen van de stabiliteitsstudie. Het is vooral deze laatste die de detailinformatie van de betonconstructie heeft opgemaakt.

In uw redenering kan men enkel aanvoeren dat de as-built plannen na uitvoering niet zijn aangepast aan de werkelijke situatie.  Het is dus foutief te zeggen dat de aannemer de werken niet heeft uitgevoerd volgens de as-built plannen daar deze plannen juist moeten weergeven hoe de bouwwerken zijn uitgevoerd.

In de eerste plaats moet nagegaan worden of de uitvoering overeenstemt met de betonstudie (dikte, wapening, uitzettingsvoegen).

Is de aannemer afgeweken van de betonstudie en/ of niet uitgevoerd volgens de opgegeven specificatie en de regels van goed vakmanschap?

In elk geval dient de architect / stabiliteitsingenieur / aannemer / bouwheer / verkoper in gebreke gesteld te worden door de VME voor de klachten.

Zij moeten de oorzaak opzoeken en de nodige herstellingen laten uitvoeren. Deze herstellingen of oplapwerken moeten dezelfde garantie bieden qua waterdichtheid en termijn als een perfecte uitvoering volgen de regels van de kunst. 

Gewoonlijk is de groep architect / stabiliteitsingenieur / aannemer / bouwheer / verkoper een pot nat waar een kat haar jongen niet in terugvindt.

De stabiliteitsingenieur geeft advies aan de architect, de architect neemt de gegevens over en de aannemer voert uit wat op het uitvoeringsplan staat. De stabiliteitsingenieur volgt op of de uitvoering in overeenstemming is met zijn studie, de architect heeft toezicht op het geheel van de werken. En uiteindelijk kan ook de bouwheer een vinger in de pap hebben bij de uitvoering.

Een verzekering tegen waterschade kan tegemoet komen in de juridische kosten om een degelijke herstelling af te dwingen, maar enkel voor dit deel dat de waterschade veroorzaakt heeft. 

M.i zou u best te rade gaan bij een gespecialiseerd architecten / studiebureau die een studie maakt over de gestelde problemen (waterinfiltratie) en op basis van zijn bevindingen de mogelijke aansprakelijken in gebreke stellen ev met een advokaat gespecialiseerd in onroerend goed.

Bekijk
Renovatiewerken appartementsblok
2 reacties · · #Bouwen
Reactie van Hugo C.

In ieder appartementsblok met verschillende eigenaars zijn er altijd delen die niet specifiek toebehoren aan een eigenaar maar, elk voor een deel, aan alle eigenaars. Dak, lift, trapzaal, garagepoorten zijn zo enkele voorbeelden. Dit wordt bij de start van de verkopen vastgelegd in een notariele basisakte, Dit aandeel van iedere eigenaar wordt quotiteiten genoemd. Zijn er kosten voor de gemeenschap van eigenaars dan zullen deze volgens die quotiteiten verdeeld worden.

Dus u moet in de basisakte eens zien hoeveel quotiteiten die autostaanplaats heeft in het geheel (totaal aantal quotiteiten) en welke kosten er specifiek onder vallen. Voor een gebouw met 8 appartementen en autostaanplaatsen is vb 8/1000 een mogelijke verdeelsleutel. Dwz voor een uitgave van 100.000€ zal uw aandeel 800€ zijn.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Ik ben eens begonnen met opzoekingen van technische gegevens van het U-profiel 200 x 60 x 4 - koudgewalst. (9kg per lopende meter). Probleem is dat er geen tabellen met draagkrachtgegevens beschikbaar zijn.

Voor het U-profiel UPN200 (25kg per lopende meter) daarentegen  zijn er wel draagkrachttabellen en daar merkt men dat voor een overbrugging van 5 meter men vlug aan 3500kg zit, gelijkmatig verdeeld en met een max doorbuiging van 1cm. Onder een hoek van 45° neemt de max belasting nog toe omdat de krachten worden opgesplitst in een drukkracht (in de lengte van het profiel) en een kracht loodrecht op het profiel (belasting op doorbuiging). Hierdoor neemt de max belasting van 1 profiel toe tot 5000kg.

Worden 2 profielen geplaatst dan komt men in de buurt van 10 ton, wat zeker in uw toepassing ruimschoots voldoende zal zijn.

Hoe de sterkteberekeningen van de door u voorgestelde lichtere profielen moet gebeuren is mij niet bekend. Misschien zijn er lezers die deze kennis wel hebben.

Bekijk