Livios: Bouwen aan morgen


Hugo C.

  Lid sinds 26/06/2012

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2012
 • 2 vragen gesteld
 • 1180 vragen beantwoord
 • 69 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 231 bedankjes ontvangen
 • 2 leden bedankt


Hugo C.
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Wie betaalt de syndickosten van een niet verkocht appartement bij faillissement

Reactie van Hugo C.

Mocht het nog 5 jaar leegstaan dan betalen jullie nog 5 jaar (met vordering op de gefailleerde die ws niets zal opleveren)

Evenwel zal de curator geen 5 jaar wachten om dit aktief ten gelde te maken aan het bedrag dat de koper wil geven.

Toch wat nuanceren: de vorderingen die bestaan tot de dag van de faling worden in het (onbevoorrechte) passief van de faling opgenomen door de curator. De curator is in feite de nieuwe eigenaar ( onder toezicht van de rechtbank). De  kosten die na de faling gemaakt of verschuldigd worden  zijn uitgaven  op het actief (het onverkochte appartement ) van de faling. De curator zal dus de kosten, gemaakt of verschuldigd na de faling,van syndicus  en andere die  eigen zijn aan het appartement  betalen . In principe maakt hij ook deel uit van de VME. Na het te gelde maken van het actief van de faling wordt bij voorrang de kosten na de faling ,  gemaakt  of verschuldigd, vereffend (waaronder de erelonen van de curator), daarna de bevoorrechte schuldeisers (overheden) en als laatste de gewone schuldeisers (onbetaalde aannemers, vme,  nutsbedrijven). De curator moet dus ook uitgenodigd worden als lid van de VME en heeft hij ook stemrecht.

Casco woning zonder epb

2 reacties ·

Reactie van Hugo C.

En rust er op de architect ook geen verantwoordelijkheid? M.i. is dat de persoon die wist wat er precies moest gebeuren. Je mag er quasi zeker van zijn dat het gebouw niet zal voldaan aan de van toepassing zijnde EPB-normen. Dus het ganse gebouw, gemeenschappelijke delen inbegrepen, moeten in detail onderzocht worden  in hoeverre  aan de EPB-normen voldaan is. 

Informeer eens bij VEA omtrent dat gebouw. Normaal zouden zij op de hoogte moeten zijn  (via  Stedenbouw) dat de bouw gestart is zonder een startverklaring.

Zie ook eens op 

https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/controles-boetes/aanwezigheid-startverklaring

Niet kopen vooraleer aan alles voldaan is., u weet niet wat u te wachten staat.

Nieuw dak op tuinhuis. Vijzen komen er door langs binnenzijde

Reactie van Hugo C.

Je had natuurlijk op voorhand eens kunnen nagaan hoe lang de schroeven mochten zijn. Maar de uitstekende puntjes zou je er met een klein slijpschijfje metaal kunnen aftoppen' lijkt mij niet zo moeilijk en ook vlug te gaan.

Terras in klinkers waterdicht maken

6 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Geen waterkering voorzien in de gevel? Een waterkering plaatsen lijkt mij de enige goede doeltreffende oplossing.

Eigenaars twisten over verwijdering asbestschouw.

Reactie van Hugo C.

Vooreerst het is een schouw in asbest-cement. Dat is heel iets anders. Een asbest-cementschouw mag iedereen verwijderen, voor asbest heb je gespecialiseerde  bedrijven nodig. De rekening is navenant.

Nu, als die schouw niet meer gebruikt wordt, ook niet als verluchting, moeten de eigenaars van de er op aangesloten appartementen hun akkoord geven om deze te dichten of te vervangen. Het lijkt mij logisch dat dit een kost is voor de VME, minstens voor de betrokken eigenaars. Maar inderdaad, als dit als bestanddeel van het dak wordt aanzien is het de VME, dus alle eigenaars.

Handenwasser flexibele waterslang aansluiten

Reactie van Hugo C.

Een passende buissleutel?  Maar dan zit je vlug aan een maatje 25 en is vrij duur. Hetgeen je kan doen is de handenwasser van de muur nemen en de kraan zelf met de hand vastschroeven tot op de gewenste positie.

WELKE RECHTEN HEBBEN WIJ OP DE SERVITUDEWEG

Reactie van Hugo C.

Hoe de formulering van de erfdienstbaarheid in de notariële akte is opgenomen speelt een grote rol. De letterlijke tekst zou veel doen opklaren. Foto van die clausule?

Als het ten persoonlijke titel is  dan zou ik dit eer interpreteren als zolang je eigenaar bent, of beperkter zolang je er woont, maar in elk geval is  dit recht van doorgang voor iedereen waarvan je vindt dat die persoon via die weg toegang tot uw eigendom moet hebben. 

Is het aannemen van een veiligheidscoördinator verplicht?

Reactie van Hugo C.

Als meerdere aannemers werken zullen uitvoeren, gelijktijdig of na elkaar is een veiligheidscoordinator verplicht. Maar enkel voor werven groter dan 500m².  Ik neem aan dat dit voor woningen de bewoonbare opppervlakte is  + niet-bebouwde terreinoppervlakte. Voor kleinere werken kan dat de architect zijn of de (ver)bouwheer met zijn aannemers.

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/tijdens-de-werken/veiligheidscoordinator-bij-bouwwerken

Geboorde put met ringen, 2,5 m diepte

Reactie van Hugo C.

zie eens op

https://www.lne.be/erkende-laboratoria

De beschikbaarheid  hangt natuurlijk wat af van de waterwinning door de drinkwatermaatschappijen in de streek, bedrijven in de omgeving en openbare infrastructuur.Maar u laat best de waterkwaliteit onderzoeken. Indien er teveel zware metalen of nitrieten in zitten kan dit nadelig zijn voor de groenten en/of  uw gezondheid of te veel ijzer in het water  kan ook schade en verkleuring veroorzaken aan  de bladeren van gewassen .

Maar als er een  goed functionerende waterput is, zou ik die zeker behouden.

Buren willen dat ik volledig opdraai voor kosten aan gemene muur

Reactie van Hugo C.

Het is een dermate oude muur dat hij de facto gemeen is (beide huizen zijn meer dan 40 jaar oud).

De ouderdom speelt geen rol. Het blijft uw muur en indien zij deze muur willen gebruiken moeten zij deze overnemen volgens de geldende tarieven en in de staat waarin deze zich bevindt dwz met de bekleding eraan. Indien zij achteraf om een of andere reden de  carport verwijderen of het   project niet doorgaat moeten zij de beschermende bekleding terug aanbrengen. 

Zij zijn vragende partij, u bepaalt de regels want het is uw muur.

Anders moeten ze maar een andere oplossing zoeken. Toch al vreemd dat zij dergelijke houding aannemen. Wees op uw hoede!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende