Hugo C.

Lid sinds 26/6/2012

  • Bouwer
  • 2 vragen gesteld
  • 1432 vragen beantwoord
  • 108 vragen goed beantwoord
  • 278 bedankjes ontvangen
  • 2 leden bedankt

Geschiedenis

Reactie van Hugo C.

Aan de beschrijving van het geluid vermoed ik dat het hier om gepantserde veiligheidsdeuren gaat met in het midden een veiligheidsslot met 4 of pennen en onder en bovenaan nog een bijkomende pen. Het slot biedt de mogelijkheid om te sluiten met  "dagsluiting" waarbij de sleutel 1 volledige toer doet en de "nachtsluiting" waarbij de sleutel 2x wordt rondgedraaid en de stalen pennen ook verder uit de deur komen.

Mogelijks ligt een te soepele werking van het slotmechanisme in de deur aan de basis van het klakkend geluid. En hiervoor kan je best de installateur bijhalen om na te gaan of een en ander wat kan bijgesteld worden. 

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Een eerste optie is uw woning nog beter isoleren dan anno 2000 (vloer, muren, beglazing, dak). Dit zal de grootste besparing opleveren. Daarna volgt inderdaad de cv- ketel waar de condensatieketel de standaard is. Dit levert u nogmaals een besparing op van minimaal  5 tot 10%. Neem bij voorkeur een vermogen dat voldoet aan uw huidige behoefte na isolatie en met voldoende modulerende gasregeling. Neem ook een weersafhankelijke temperatuurregeling met modulerende thermostaat en thermostatische radiatorkranen in de andere kamers. En dan zit u zowat aan het maximale van besparingen. Verdere automatisatie, vanop afstand of door spraakherkenning, zal u niet veel opleveren alleen de frustratie dat het soms niet altijd lukt of ongewenst toch inschakelt. 

"Nice to have" maar geef mij toch maar een gewone temperatuurregeling. Verwacht er u ook aan dat je dan plots een andere mobile nodig hebt met Android x.01, uw pc Windows 10 moet ondersteunen, Google plots uw wachtwoord niet meer herkent of gewoon het internet nu juist even onbeschikbaar is. 

Bekijk
Verbouwende buren
5 reacties · · #Verbouwen
Reactie van Hugo C.

En vergeet ook niet de deuren en vensters te vermelden. Openen en sluiten controleren, eventuele glasschade. 

Mijn ervaring is dat bij een schaderegeling de verzekeringsmaatschappijen er van uit gaan dat er voorheen geen klachten of gebreken waren, tenzij de plaatsbeschrijving anders vermeld. De bouwheer heeft er dus alle belang bij om zo een nauwkeurig mogelijke plaatsbeschrijving op te stellen. 

En sommige buren kunnen het niet nalaten om toch met geveinsde schade af te komen gaande van verdroogde aanplantingen tot bol staande bevloering, lekkende platte daken, en vochtige buitenmuren.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Een rookmelder kost tussen de 5 en 10€. Dus veel woorden kun je er niet aan vuil maken. Van een vruchtgebruiker wordt verwacht dat hij het gebouw in een goede staat onderhoud en ook zo behoud, vb dakgoten, dakbedekking, schilderingen,kapotte ramen en deuren, rolluiken,..

Wanneer door een gewijzigde wetgeving werken aan het gebouw moeten uitgevoerd worden valt dit buiten de verantwoordelijkheid van de vruchtgebruiker en is het de blote eigenaar die zijn portemonee mag aanspreken.vb de verplichting om regenwater en afvalwater gescheiden naar straat af te voeren, een stookketel die niet meer voldoet aan de huidige wetgeving,..

In vele gevallen stelt zich dat probleem niet als er een sterke familiale band is bv de ouders hebben hun woning reeds aan de kinderen geschonken en zij zijn enkel nog vruchtgebruiker. Gewoonlijk blijft hun engagement hetzelfde als voorheen.

Bekijk
PV omvormer: mono of 3 fazig
7 reacties · · #Elektriciteit
Reactie van Hugo C.

Situatie: zonnepanelen wekken veel energie op in de zomer als de zon schijnt.

Als ge maar 1 faze aansluit op de zonnepanelen  en ge hebt op dat moment weinig verbruik op die faze zijt ge weinig met uw zonnepanelen als er op dat moment op de andere fazen veel verbruik is!

Bij een 3-fazige aansluiting zal de teller de verbruiken op de 3 fazen samenvoegen en overeenkomstig het verbruik of de levering van elektriciteit zal het telwerk op- of aftellen.

In de veronderstelling dat u op de eerste fase 3kWatt verbruik hebt  en anderzijds op de 2de fase uw zonnepanelen zijn aangesloten met op dat ogenblijk geen huishoudelijk verbruik op die fase en 3kWatt aan het net levert dan zal uw teller gewoon stilstaan. Op de schijf van de teller ontstaan 2 gelijke krachten maar met tegengestelde richting, met als resultaat dat de teller stilstaat (puur teoretisch voorbeeld)

Bekijk
hoeveel min dikte buitenmuur isolatie
7 reacties · · #Isolatie
Reactie van Hugo C.

beste, ik wil mijn buitenmuur ( snelbouw 14cm) isoleren, daarna cementeren, en kaleien

nu mijn vraag wat is de minimumdikte die ik moet hanteren???

Het isoleren is prima, zeker als je een minimale dikte neemt van 14cm eps of xps. Voor de verdere afwerking kun je misschien eens informeren bij bedrijven die met een crepielaag afwerken. 

Vooreerst wordt de isolatie met een speciale mortel op de muur gekleefd, vervolgens met stevige pluggen in de muur verankerd volgens een vast pluggenplan (8 pluggen mer m2). Vervolgens enkele lagen mortel waarin ook een glasvezelnet wordt verwerkt.

En uiteindelijk de afwerkingslaag. Ga in elk geval na in hoeverre kaleien een duurzame oplossing is, dit om te vermijden dat u na enkele jaren opnieuw moet beginnen.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

De verwarring of misleiding wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat het geinstalleerd vermogen 35% lager ligt. In kWh-verbruik zal dit nagenoeg niets opleveren, enkel wat bezuinigen op de latente warmteafgifte van de accumulator. In de factuur zal er wel degelijk een groot verschil zijn aangezien een groot deel van het verbruik dan  aan dagtarief wordt gefactureerd. Komt daarbij nog dat met de komst van de digitale teller ook  spitstarieven zullen ingevoerd worden, dus een nog hogere factuur.

Het bedrijf zal er waarschijnlijk niet voor te vinden zijn om schriftelijk te verklaren dat uw verbruiksfactuur zal dalen.

Het enige dat u kan ondernemen is uw woning beter isoleren, vloer, muren, vensters en dak. En dat zal u gegarandeerd een lagere factuur bezorgen.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Best eens op stedenbouw informeren wat je precies van terras mag aanleggen dit in de veronderstelling dat uw buur en de vme akkoord gaan. Naast een scherm tussen u en uw buur, zal men ook de privacy van de andere bewoners bekijken. Een terrasdiepte van meer dan 2 meter wordt al met argusogen bekeken.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Het eerste wat u moet doen is de verkopende partij, degene die het verkoopcontract met u heeft ondertekend, in gebreke stellen per aangetekend schrijven. Vermeld in de eerste plaats de keuzemogelijkheden die u in het lastenboek vermeld zijn toegewezen. Met mondelinge afspraken of beloften zal u het wat moeilijker hebben, maar u kan ze ook vermelden. Dat een en ander niet meer mogelijk is, is in feite uw zorg niet. De keukeninrichting moet zeker nog kunnen gewijzigd worden. Afvoer, sanitair en stopcontacten herplaatsen kan geen groot probleem zijn. Probleem is natuurlijk de kostprijs van uw keuze. Vermoedelijk zal men trachten de aanpassingskosten in de kostprijs van uw keuken te stoppen. Wees daarvoor zeker allert. Ga na wat uw keuze bij andere keukenleveranciers zou kosten.

Wat betreft elektrische installatie zal het hoofdzakelijk over de plaats en aantal stopcontacten gaan en dat zou ook geen probleem mogen zijn om wijzigingen aan te brengen. De bepleistering zal wel vakkundig moeten bijgewerkt worden. Wijzigingen aan de lichtpunten zal niet meer mogelijk zijn daar deze in de bovenliggende betonnen vloerplaat zijn ingewerkt of in het bovenliggende appartement de vloer reeds is afgewerkt. 

Wat betreft de verwarming moet u nagaan in hoeverre vloerverwarming een mogelijke optie was. Soms wordt die optie uitgesloten omdat er onvoldoende hoogte is voorzien en geen of te weinig isolatie aanwezig is.

Bekijk
Reactie van Hugo C.

Heb je voor de renovatie een omgevingsvergunning moeten aanvragen? Hebt u dan ook een EPB-verslaggever aangesteld?

Is er geen verplichting om een EPB-verslaggever aan te stellen dan liggen de zaken eenvoudig: u bent tot niets verplicht.

Is er wel een EPB-verslaggever aangesteld dan zal hij in zijn eerste rapport al vermelden wat u precies moet doen op het vlak van ventilatie. Gewoonlijk zal hij u vragen welke ventilatiesysteem u gaat nemen (C,.. D). 

Maar als u geen ramen vervangt of toevoegd kan hij u m.i. niet verplichten om een ventilatiesysteem te voorzien. Enkel de delen die u verbouwt moeten voldoen aan de huidige EPB-regelgeving in de mate van het mogelijke. 

Maar als u toch een ventilatiesysteem wilt voorzien zou ik zeker het systeem D aanbevelen. Vooreerst heb je de terugwinning van de warmte van de afgevoerde lucht op de verse lucht maar heb je ook in de woning een aangename temperatuur ook in de niet-verwarmde kamers. Dus geen energieverlies Voor de slaapkamers is er ook continue aanvoer van buitenlucht en verdwijnt de behoefte op echt met open vensters te slapen in de winter. Overigens kan je altijd die ventilatiemond volledig afsluiten.

Een ventilatiesysteem C en C++ heeft toch enkele nadelen. Vooreerst moet u in de beglazing roosters voorzien of bovenaan in het raam. Mechanisch kunnen die al eens problemen geven met openen en sluiten, maar in de winter wordt de ijskoude lucht via die roosters aangezogen in de woonruimte en dat geeft een heel onaangenaam gevoel. Veelal zet men dan de verluchting af. Ik begrijp trouwens nog altijd niet waarom men het systeem C blijft promoten. Enerzijds dringt men er op aan om de woning luchtdicht te maken om energieverlies door tocht te vermijden, maar anderzijds moet men een roosters in de vensters steken om te verluchten en wordt de warme lucht van de woning zonder recuperatie afgevoerd. Begrijpe wie het kan.

Bekijk