Livios: Bouwen aan morgen


Hugo C.

  Lid sinds 26/06/2012

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2012
 • 2 vragen gesteld
 • 848 vragen beantwoord
 • 41 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 160 bedankjes ontvangen
 • 2 leden bedankt


Hugo C.
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Bezwaar tegen verkaveling al dan niet terecht verworpen door gemeente?

Reactie van Hugo C.

Wij wonen in een relatief nieuwe verkaveling waarbij onze straat gevoelig lager ligt dan de straat die grenst aan onze achtertuin.  De eigenaars van de percelen in de hoger gelegen straat hebben 10 jaar geleden hun gronden opghoogd tot op straat niveau waardoor hun gronden veel hoger liggen dan de gronden in onze straat.  Dit heeft in het verleden reeds voor wateroverlast gezorgd.  De gemeente heeft 10 jaar geleden bemiddeld tussen de mensen van onze straat en de VZW die de nog overkochte gronden beheerd om tot een oplossing te komen die zou bestaan in het voorzien van een wadi, maar dit is nooit concreet geworden.  Nu wil de VZW een onverkocht perceel van 12 aren verkavelen in 3 stukken van 4 aren.  11 van de 13 percelen hebben hier tegen bezwaar ingediend onder andere omdat door de toename van de verdichting en de verharding het probleem van de wateroverlast alleen zal toenemen.  De gemeente heeft het bezwaar verworpen omdat elk lot een hemelwaterput moet voorzien en omdat er de nodige infiltratie moet worden voorzien.  Had de gemeente deze bezwaren zomaar mogen verwerpen gezien het aantal bezwaren en gezien de historiek van wateroverlast?  Wij hebben beroep aangetekend bij de provincie en hadden graag geweten of we dit als zinvol argument kunnen aanhalen.

Infiltratie van hemelwater gaat juist de situatie niet verbeteren. Indien het opgevangen regenwater zal afgevoerd worden naar de riolering zou de wateroverlast teoretisch moeten verminderen.

Mijn huurcontract is geregistreerd op een verkeerde adres , wat nu ?

Reactie van Hugo C.

Mijn huurcontract van mijn huidig adres is geregistreerd op mijn oude adres wat nu , kan dat recht gezet worden door het registratie kantoor 

U bent dus huurder en uw huurcontract is geregistreerd met als adres  de woning uw vorig adres?

Dan zal de registratie niet veel waarde hebben aangezien het op uw huidig adres niet kan terug gevonden worden. Maar dit kan  nadelen hebben voor de verhuurder maar ook voor de huurder bij eventuele verkoop van de woning. De koper kan altijd aanvoeren dat op het bewuste adres geen actieve huurcontracten bekend zijn en uw huurcontract als onbestaande mag beschouwd worden.

Best brengt u de verhuurder op de hoogte van de foute registratie.

Elektriciteitsplan huis

10 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Nog een laatste maal en dan geef ik het op :D

Als de koper en verkoper overeenkomen dat de verkoop plaatsheeft zonder keuringsattest is dit perfect ok. Uiteraard gaat de notaris dat vragen als dat niet in de compromis stond en zelfs aanpassen tijdens het verlijden van de akte, dat maakt deze werkwijze nog niet illegaal of onmogelijk. 

Ik weet alleen dat mijn notaris weigerde een verkoopakte te verlijden zolang er geen keuringsattest van de elektrische installatie was. Verkoper en notaris lopen ook het risico dat nadien de koper afkomt met verborgen gebreken etc. Buiten de reeds genoemde 2 vrijstellingen heb ik geen weet van andere.

Een spouw isoleren onder een plat dak

Reactie van Hugo C.

Ik heb een gelijkaardig probleem gehad. In de lengte van het dak waren er ook on 2 rijen afhellende steunmuurtjes waarop de betonplaten rustten. De enige haalbare oplossing was 3 à 4 m van begin en einde van het plat dak een rij betonplaten uitnemen, Isover glaswol van de gewenste dikte (16 tot 20cm) in de holle ruimte aanbrengen (met behulp van lange houten latten op zijn plaats schuiven). Daarna de 2 geopende rijen betonplaten terug plaatsen en dichten door eventueel een nieuwe laag roofing over de herplaatste betonplaten aanbrengen.

Andere opties zoals inblazen van minerale wol of PUR werd niet aangeraden omdat men teveel gaten zou moeten boren om de vulling op te volgen.

Moet ik de stallen slopen

4 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Er is geen akte opgemaakt waar staat dat ik de stallen moet weg werken. Er is ook geen melding van stedenbouw. 

Alles hangt wat af van wat je precies met die stallingen wenst aan te vangen:

- Vooreerst heb je natuurlijk de aankoop zelf waarbij de verkoper verklaart dat  alle constructies vergund zijn. De verkoper (en in feite ook een beetje de notaris en/of makelaar) kan aansprakelijk gesteld worden voor de schade die u hierdoor ondervindt.

Dit kan gaan van de kosten voor de  regularisatie van de niet vergunde constructies tot mogelijks afbraak indien regularisatie niet mogelijk is met een minwaarde voor het onroerend goed.

Je kan natuurlijk op stedenblouw eens informeren of een regularisatie mogelijk is maar dan zit je met het feit dat de bouwovertreding bekend is. En dan?

Of je kan de ontwetendheid van iedereen laten zoals het is maar dan blijf je natuurlijk met een niet-vergunde toestand zitten, die vroeg of laat toch eens naar boven zal komen.

Krefel - Deurtjes niet meer verkrijgbaar

Reactie van Hugo C.

Ik denk dat het beste oplossing zal zijn door toestellen te kopen die wel passen in de bestaande openingen.

Spanning op leidingen zelf na uitschakelen hoofdschakelaar electriciteitkast

Reactie van Hugo C.

Goedemorgen,

Ik heb ook het gevoel dat beide problemen niet rechtstreeks met elkaar verbonden zijn.

Coax kabel zet de lekstroom op de aarding. Door de galvanische isolator op de coax is het probleem van lekstroom op de aarding opgelost. Kabelmaatschappij distributie vermoedt dat er in de straat iemand is met een oude installatie zonder verliesstroomschakelaar welke deze stroom op hun kabel zet,  maar vermits ze mijn probleem hebben opgelost, sluiten ze de case.

Lekstroom op buizen, deze blijft als hoofdschakelaar uitstaat en als coax kabel is uitgetrokken. 

Zelf als mijn aarding niet goed zou zijn, zou het toch zo moeten zijn dat wanneer het hele huis spanningsloos is, de stroomverlies op de buizen weg zou moeten zijn, indien het probleem van mijn eigen installatie komt? 

Hoe kan mijn aarde nog voor problemen zorgen op de moment dat mijn huis volledig spanningsloos is? Geen spanning = geen lekstroom, correct?

En inderdaad, ik heb al naar Infrax gebeld, omdzt ik het vermoeden heb dat er in mijn straat iemand met problemen zit,  maar probleem is dat de operators beperkte technische kennis hebben betreffende lekstroom, en niet goed weten wat ze er mee moeten doen.

Thx

Grrn marc

Omdat iets geaard is wil dit niet zeggen dat dit "spanningsloos" is tov andere aardingen. Zo kan er tussen 2 gescheiden aardingen welke zich op een verre afstand van elkaar bevinden, toch een aanzienlijk poteniaalverschil optreden. Om deze reden spreekt men ook van "een equipotentiaalverbinding" wanneer met alle metalen leidingen en baden met elkaar verbindt via de aarding in een gebouw - men brengt deze allemaal op het zelfde potentiaal zodat er tussen die metalen delen geen spanningsverschil kan optreden.

Voor de distributienetbeheerder is het nochtans een eenvoudige zaak om eens te controleren of er inderdaad geen verliezen op de leidingen zit. In de distributiecabine is het nulpunt (sterpunt) van de secundaire transformatorwikkeling ter plaatse geaard. Bij een zuiver laagspanningsnet van 3 x 230V (dus geen 130V verbruikers) mag er geen stroom door die nulleider naar de aarding vloeien. Een ampèretang over de nulleider plaatsen geeft al direct aan of er verliezen op het net zitten. In feite kan een smeulende ondergrondse kabelfout waarbij één fase in contact met de aarde komt ook aanleiding geeft tot zwerfstromen en ter plaatse opwarming van de aarde veroorzaken (te merken na een sneeuwbui)

Sleutel op deur all-in (zijn er mensen met ervaring die hun mening kunnen geven?) 350.000€ budget

Reactie van Hugo C.

Status: SOD firma gekozen na lang vergelijken/voor-ontwerpen.
Bouwaanvraag ingediend, we hebben ervoor gekozen om een architect te nemen die voorgesteld is door de bouwfirma en ik snap dat de meesten hier er sceptisch tegenover staan maar ik heb alle firma's waarmee ik in contact ga komen "gescreend" of ze wel kwaliteit leveren voor een degelijke prijs.
voor de keuze van de gevelsteen zitten we al mooi onder budget :P en de budgetten die voorgesteld zijn zien er ruim voldoende uit. 

Ik probeer aventoe wat updates te geven ;) nogmaals dank voor de hints/interesse!

Zo houden zou ik zeggen, let toch maar op voor de valkuilen. Heeft de aannemer aan zijn verplichtingen voldaan opdat de wet Breyne van toepassing is (voltooiingswaarborg)?

Verminderde waarde van bebouwde grond in huwelijkscontract

Reactie van Hugo C.

Oei, je denk al verder! Niet slecht. Maar dat is nu precies de bedoeling of het nut van een huwelijkscontract. De ouders schenken een deel van hun vermogen al aan de kinderen als voorschot op de nalatenschap. Indien uw huwelijk spaak loopt willen de ouders met dat huwelijkscontract juist voorkomen dat u de helft van die schenking opeist. De bouwgrond staat op naam van uw vriend door het feit dat het een schenking is van zijn ouders aan hem en dat blijft zo. Uw naam zal daarbij niet in de schenkingsakte voorkomen. Enkel in rechte lijn. U kan zich ook niet op een of andere manier "inkopen". En al het onroerend goed dat er op gebouwd wordt is automatisch eigendom van de eigenaar van de grond. Dus als u mee sponsert in een nieuwe woning moet u goed de bewijzen van uw inbreng vastleggen en waaruit blijkt dat het inderdaad uw geld is (dat u ondertussen verdiend en gespaard hebt) en niet uit de gemeenschappelijke spaarpot komt. Bij scheiding zal het onroerend goed eigendom blijven van uw vriend (of ondertussen echtgenoot) maar kan u uw inbreng terug opeisen eventueel met interesten.

Let wel op dat er voor u later geen meerwaarde in zit tgv de gestegen waarde van het onroerend goed.

Eénmaal er kinderen zijn verandert de situatie enigzins omdat de nalatenschap, ongeacht de inbreng van elke partner, later toch voor 100% naar de kinderen gaat of vroeger bij overlijden van uw partner. Zijn er nog geen kinderen bij het overlijden van uw partner dan krijgt u te maken met de erfgenamen die het volledige onroerend goed in de nalatenschap zien, en dat kan een ander verhaal worden. Maar het leven van één der partners kan soms rare wendingen nemen, zeker ben je nooit.

Afkeuring elektriciteitskeuring

Reactie van Hugo C.

Aangezien er sprake is van een schakelbord van een onvoldoende beschermingsgraad gaat het hier naar alle waarschijnlijkheid over een installatie van voor 01/10/1981.

Punt 3.06 is dan niet verplichtend, maar ik zou het toch uitvoeren zoals vermeld in het verslag (water en gasleidingen + cv leiding)

Als je een nieuwe zekeringenkast plaatst + nieuwe aarding met

- algemene verliesstroomschakelaar 300mA

- 2  of meerpolige automatische zekeringen 10A - 16A - 20A volgens de sectie van de vertrekkende draden

- verliesstroomschakelaar 30mA voor badkamer

- Stopcontacten met aarding in keuken en badkamer

dan zal al 99% van de inbreuken opgelost zijn.

Eendraadschema en situateschema moet natuurlijk voorzien zijn.

Kijk eens op

https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publicaties/.../huishoudelijke-elektrische-installaties

Afhankelijk van de elektrieker schat ik de kost op 1000 à 2000€ (materiaal + 2 dagen werk)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende