Livios: Bouwen aan morgen


Hugo C.

  Lid sinds 26/06/2012

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2012
 • 2 vragen gesteld
 • 496 vragen beantwoord
 • 25 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 96 bedankjes ontvangen
 • 1 lid bedankt


Hugo C.
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Waterlekken

2 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Is er een schriftelijke garantie gegeven op zijn werk? Een fabriekswaarborg op het gebruikte materiaal is niets waard in dit geval. Betaling van de factuur houdt natuurlijk in dat u destijds akkoord was met het geleverde werk.

En de architect: was dit enkel om het plan te tekenen en de bouwaanvraag in te dienen of was er ook toezicht op de werken bij?

Bezwaar bijbouw buren

11 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Dat klopt helemaal wat jij zegt, het zijn 2 ramen en 1 deur. Maar de deur gebruiken we als raam, omdat er een schutting is. Daarom dat ik het als 3 ramen omschreef, vroeger was dit 1 woning, opgesplits in 2. Hun woning was onze zwembad huis. En via de deur kon je zo doorlopen. De muur is onze eigendom waar ze tegenaan willen bouwen en niet gemeenschappelijk. Daarom dat ze ook zeggen dat ze niet tegen onze muur gaan bouwen, maar 10cm ervan af. We hebben onze aico kabels ook over de muur hangen naar de unit op het platdak. Wij zijn al langs de stedenkundebouw geweest, ze heeft ons verteld dat het vergunde ramen zijn en dat ze inderdaad erfdiensbaarheid hebben. We proberen met de buren te praten, helaas zijn ze boos omdat we bezwaar hebben ingediend en willen nergens meer over praten. Helaas. De buurvrouw is minder mobiel en ze willen bijbouwen voor een grotere badkamer, wat we begrip voor hebben, maar er zijn andere mogelijkheden voor hun om bij te bouwen, zonder onze ramen te blokkeren.

Maar ze hebben maar 1 plan en hun wil is wet en anders dus zoals nu ruzie. De gemeente had ons verteld dat het niet goedgekeurd zou worden, maar wij hebben dus nog geen brief met de beslissing gehad. Hun dossier is er digitaal ook al sinds begin juli van het omgevingsloket afgehaald. En opeens kwamen ze gisteren kijken, omdat de buurman vrienden in de politiek heeft zitten. Ik vind het gewoon vreemd hoe het allemaal gaat.

Zie het als een daad van ordentelijk bestuur dat degenen die effectief beslissingsmacht hebben, ook eens ter plaatse zich vergewissen van de toestand. 

Vriendjespolitiek zal hier niet veel helpen omdat je nog altijd in beroep kunt gaan bij de provincie. Een koepel als alternatief zou ik niet aanvaarden, het heeft immers niet dezelfde status als een venster. Bijkomstig is ook dat de wooninspectie een koepel niet zomaar aanvaardt als mogelijke verlichting en verluchting van een kamer. Dit is van belang bij eventuele latere verhuur van jullie woning.

Maar volg de gemeenteraden goed op en informeer regelmatig op stedenbouw naar de evolutie van het bouwdossier zodat uw mogelijkheid om beroep aan te tekenen niet verloren gaat (gewoonlijk weet men wanneer het dossier voorkomt in de gemeenteraad).

Aanliggende tuinbouwgrond van 8 are voor 15.000 Euro

Reactie van Hugo C.

De aankoop zal in elk geval een meerwaarde betekenen. Maar informeer toch eens op de gemeente of de verkaveling die je in gedachten hebt wel mogelijk is (bv de minimale breedte van een bouwperceel). Om te verkavelen moet een aanvraag ingediend worden op de gemeente,  op te stellen door een beeedigd landmeter (kostprijs grootte-orde 4000€)  , waar dan ook de bouwvoorschriften op vermeld zijn. Voorwaarde zal dan ook zijn dat de oorspronkelijke bebouwing eerst moet afgebroken worden vooraleer de verkaveling effectief wordt.

Vraag aangaande erfdienstbaarheid

Reactie van Hugo C.

Het zal dus eerder een hoogspanningslijn en - mast zijn (metalen constructie). Gewoonlijk koopt de maatschappij (nu ELIA?) een aantal M2 grond waar de mast op staat en voor het onderhoud van dat stukje terrein en ook voor werken aan de mast en de lijn zullen zij zich toegang verschaffen via de meest aangewezen weg. En dat is gewoonlijk via het terrein waar de mast in staat (er zijn dan geen grachten of vaste afsluitingen te verwachten). Zodoende kunnen zij met zwaar materieel, kranen en kamions tot bij de mast komen om werken uit te voeren. Ieder perceel grond heeft normaal een toegang van op de openbare weg en het is die toegang die zal gebruikt worden. De andere aanpalende eigenaars hebben geen verplichtingen en kunnen zelfs de doorgang verhinderen. 

Gebruik van buurtweg in eigendom voor zakelijk gebruik buren.

Reactie van Hugo C.

Als uw buurman het recht zou hebben om van die wegenis gebruik te  maken, zelfs al zou hij de enige begunstigde zijn, dan is daar volgens mij ook in vervat dat leveringen en diensten die bedoeld zijn voor uw buurman ook langs daar mogen passeren.

Maar de passage moet altijd in verhouding staan tot de oorspronkelijke gebruik. Als de buurman daar bv een autogarage zou openen en dagelijks  tientallen auto's en kamions over uw erf komen, is dat iets helemaal anders (in het kader van een erfdienstbaarheid).

Maar u noemt het al buurtweg, ik neem aan dat deze enkel voor uw perceelbreedte uw eigendom is, dat duid er op het terrein wel uw eigendom is maar de weg reeds van openbaar nut is en dan kan u daartegen niets ondernemen. Dus, is het effectief gekend als buurtweg op de gemeente of is het enkel een erfdienstbaarheid voor uw buur?

Omzeilen AREI

11 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Het AREI is er gekomen om in de eerste plaats de veiligheid van de bewoners te verzekeren, in tweede orde komt het comfort aan bod. Men kan kritiek hebben op sommige artikels, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de reglementering in alle omstandigheden adequaat is. Indien u alle stopcontacten in woonkamer en slaapkamers op 1 kring aansluit van 1,5mm2 zonder aarding  zal dat perfect veilig zijn zolang u enkel een tv en een nachtlampje aansluit. Maar het AREI ziet dat anders en terecht. 

In geval van elektrocutie, brand met gekwetsten of met dodelijke afloop zul je het u nooit vergeven indien blijkt dat de oorzaak in de afgekeurde elektriciteitsinstallatie ligt. Onwetendheid zal u ook niet moeten pleiten, zeker niet met uw opleiding. Laat staan hoe de verzekeringsmaatschappijen en het gerecht zullen oordelen.

Dus een advies : pas uw elektriciteitsinstallatie aan conform het AREI en geen geknoei om het te omzeilen.

Vraag aangaande overgang van een stuk grond dat deels van jou is

Reactie van Hugo C.

Je voelt de regenbui natuurlijk al zo op u afkomen. Hetgeen in de eerste plaats telt is hetgeen in zijn notariële acte staat. Als je door de omstandigheden een andere toegangsmogelijkheiid gebruikt zonder de rechten van anderen te schaden, kan er weinig tegen gedaan worden. Maar hieruit kan je geen rechten putten voor later. Vergelijk het een beetje indien je gedurende meer dan 30 jaar een weide pacht en hierdoor de achterliggende terreinen heel wat makkelijker bereikbaar zijn. De notariële acte telt. Bij de rechterlijke verkoop, let er op dat op de aankondigingen er duidelijk staat dat er geen erfdienstbaarheden of rechten van doorgang bestaan, spreek er over met de verkoophoudende notaris of de rechter. Op de openbare verkoop kan u ook altijd de vraag stellen hoe het zit met die bewuste doorgang zodat alle gegadigden op de hoogte zijn. Als hij het terrein wil kopen zal hij er alles aan doen om de gegadigden te ontmoedigen.

Sterk doorgeroeste kelderbalken. vervangen? en zoja, door wie en welke methode?

Reactie van Hugo C.

Hetgeen je in eerste instantie kan doen is de balken van alle roest ontdoen en deze behandelen met een goede antiroestverf zoals Hamarit. Daartoe kan je juist boven de onderste flens van de balk enkele cm steen, cement of bepleistering wegdoen zodat je tot aan de verticale plaat het roest kunt verwijderen en behandelen. Nadien terug opvullen met cement/zand specie. Hetgeen dat telt is de dikte van het metaal dat blijft. Het geoxideerde bladerdeeg toont dik maar heeft in verhouding weinig metaal verwijderd. De draagsterkte wordt in hoofdzaak bepaald door het verticale deel van het I-balk en die zal waarschijnlijk niet aangetast zijn door roest. Zolang er geen zware belasting op de bovenliggende vloer wordt geplaatst, zou ik mij daar niet te veel zorgen over maken. Volg de evolutie van de balken op en zodra zich een verzakking manifesteert kan u ingrijpen.

De balken vervangen is in feite uitgesloten. Dit zou inhouden dat u de complete gemetste gewelven moet uitbreken + bovenliggende vloer of plankenvloer en alles nieuw moet opbouwen (betonnen vloerplaat). Hetgeen u dan ook kan overwegen is de sterk weggeroeste delen vervangen of verstevigen door nieuw materiaal. Maar dat is laswerk en is het oppassen geblazen als daarboven een houten plankenvloer ligt.

Of een nieuwe ijzeren balk eronder plaatsen (HEB 100) maar dan zit u met het probleem om een stijve lengte van 4meter in de kelder te krijgen en ook zijn gewicht (80 tot 100kg)

Bouwgebreken en aan te raden stappenplan voor onze specifieke situatie

Reactie van Hugo C.

 Wat zijn de afmetingen van het opendraaiend raam en het materiaal van de kader? Is het niet eerder het opendraaiend raam dat op zijn uiterste hoek doorzakt (beglazing onvoldoende of slecht opgespied). Zijn de scharnieren regelbaar in hoogte?

De barst, is dit tussen 2 afzonderlijke kaders die tegen elkaar zijn bevestigd?

Geeft de cv-ketel een foutcode als hij zich uitschakelt? In welke omstandigheden (veel wind bv) merk en   type?

Oplevering overschreden maar nog schijven te betalen

Reactie van Hugo C.

Het hangt er van af met hoeveel dagen de opleveringsdatum is overschreden. Vergeet niet dat je na de oplevering de SOD-firma nog nodig kunt hebben voor allerlei (kleine) gebreken die zich voordoen.  Ben je tevreden van het gepresteerde werk?  Gun hem dan wat extra respijt om alles behoorlijk  af te werken. Heb je het aantal verletdagen correct berekend?  1 maand  extra bijrekenen voor allerlei onvoorziene omstandigheden die zich hebben voorgedaan, bewust of onbewust.

Gewoonlijk wordt de  reeele verhuurwaarde van het pand genomen als referentie voor de schadevergoeding bij laattijdige oplevering. Een vrederechter  heeft een materiele  bevoegdheid tot vorderingen tot 2.500€,  dus maximum 3 à 4 maanden overschrijden van de oplevering. Bij grotere bedragen is het de rechtbank van eerste aanleg die bevoegd is.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende