Livios: Bouwen aan morgen


Hugo C.

  Lid sinds 26/06/2012

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2012
 • 2 vragen gesteld
 • 1064 vragen beantwoord
 • 58 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 202 bedankjes ontvangen
 • 2 leden bedankt


Hugo C.
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Pomp waterput zuigt geen water meer op

Reactie van Hugo C.

Als de waterput onder de klinkers van de oprit ligt, dan zal hij ook nog nooit gereinigd geweest zijn. Misschien zit de aanzuigzijde  van de darm volledig in het slijk op de bodem van de put.

Van dikke draad naar dunne draad

Reactie van Hugo C.

Verlichtingskringen mogen met een draadsectie van 1,5mm² worden aangelegd - automatische zekering van max. 16A. Een verbinding met krimpkous behoort niet tot de standaardverbindingen voor  huishoudelijke elektriciteitsinstallaties. Naargelang de  plaats is dit steeds een aftakdoos, een inbouwdoos van een schakelaar of stopcontact  en indien buiten druipwaterdicht of volledig waterdicht. 

Elektrische laadpaal vermogen limiteren.

Reactie van Hugo C.

Er zijn een paar eenvoudige oplossingen:

- vooreerst zou je het aansluitvermogen kunnen verhogen van 3 x 25A naar 3 x 32A of zelfs 3 x 40A. Maar vermoedelijk zal Fluvius een herkeuring eisen van de installatie.

- een voorrangsschakelrelais van 10A plaatsen in de 3fazige laadkring. Zodra die fase de 10A overschrijdt zal het relais de andere laadkring afschakelen. Daalt het verbruik onder de 10A dan zal het voorrangsschakelrelais de andere laadkring terug inschakelen. Mogelijks kan je het voorrangsschakelrelais en de eventuele contactor in de zekeringenkast plaatsen.

Pure hardware maar eenvoudig en betrouwbaar.

Hoofddifferentieel in de kelder

Reactie van Hugo C.

Het eerste toestel in de leiding nadat het de tellerkast verlaat moet een verliesstroomschakelaar 40A max. 300mA zijn. De aansluitklemmen moeten ook kunnen verzegeld worden. Het moet ook in een klein verdeelkastje zitten.

het heeft wel het nadeel dat bij uitschakeling je in het donker naar de kelder moet gaan om de veiligheid terug in te schakelen. Maar het is een goedkope en eenvoudige manier om een verliesstroomschakelaar bij te plaatsen

Overname gemeenschappelijke muur???

Reactie van Hugo C.

Gelet op de oudere look van het gebouw heb ik een probleem om aan te nemen dat deze pas in 2006 is gebouwd. Dit terzijde.

Hetgeen u moet nagaan is of de scheimuur  destijds op de perceelscheiding is opgetrokken, maw de muur staat voor de helft op het eigendom van uw buur en voor de helft op het eigendom van uw ouders. Een andere mogelijkheid is, en dat komt bij nieuwbouw van de voorbije 10-15 jaar meer voor, dat de scheimuur wordt opgetrokken op 2cm van de perceelscheiding. Bij aanbouw van uw buur laat dit toe om 4cm  (geluids)isolatie aan te brengen en vervolgens zijn deel van de scheimuur te plaatsen. In dit geval moeten uw ouders 50% van de isolatiekosten dragen.

De EPB-regelgeving eist  dat scheimuren met aangrenzende "beschermde volumes" een U-waarde van maximaal 1.0 W/m².K hebben. En met enkel een steense muur komt men er niet, er moet een minimale isolatie aangebracht worden.

In het andere geval dat de scheimuur van  uw ouders woning op de perceelscheiding is opgericht stelt zich inderdaad de vraag Wat nu? DE muur staat voor de helft op het eigendom van uw buur, maar hij gebruikt die muur niet en de isolatie is volledig op zijn eigendom aangebracht.

Als advokaat van de duivel zou ik  dan zeggen dat de woning van uw ouders voor de halve muurdikte op de grond staat van uw buur, dus zouden die m² grond nog moeten betaald worden aan uw buur aangezien door verjaring  en fysisch die strip grond van uw buur eigendom wordt van uw ouders.

Dus alles hangt wat af van het antwoord op "Waar staat de scheimuur juist,"

Dikte aardingskabel tussen verdeelbord en aardingsonderbreker

Reactie van Hugo C.

Ik wil de geel/groene kabel van 3G10 gebruiken en niet nog eens aardingskabel trekken.

Moet ik dan 2 keer 300mA plaatsen? Eén in de kelder en één op het gelijkvloers. 

Neen, enkel in de "hoofdverdeelkast" in de kelder moet de verliesstroomschakelaar van 40A - 300mA geplaatst worden maar u mag stroomafwaarts  altijd een  verliesstroomschakelaar plaatsen van  40A - 30mA. Twee verliesstroomschakelaars met dezelfde gevoeligheid (300mA) zullen gewoonlijk altijd gelijktijdig uitschakelen en heeft dus geen zin. Alleen er op letten dat badkamer, en de stopcontacten voor wasmachine, vaatwas  op een verliesstroomschakelaar van 30mA zijn aangesloten.

Vervangen afdak veranda draadglas door dubbelglas

Reactie van Hugo C.

Firma's die wat terughoudend zijn kan ik best begrijpen. Zij hebben hun manier van werken en de materialen die voldoen. Oplapwerk houdt altijd risico's in. De andere bedrijven zullen, eenmaal het order binnen is, problemen beginnen maken rond de bestaande constructies en hun oplossing tegen meerprijs opdringen.

Het draadglas is voor niets nodig. Dus als  je  het afdak terug waterdicht wil krijgen zou ik  de draadglas constructie verwijderen en een gewoon drievoudig polycarbonaat nemen .

Nadeel van polycarbonaat  is dat het wat uitzettingslawaai geeft als de zon er op schijnt. 

Water door de keldermuur bij zware regenval

Reactie van Hugo C.

Uit wat bestaat de gevelbekleding? Is dit bv een waterdichte bekleding  dan zal bij regen al het water langs de muur  naar beneden lopen en daar de ondergrond plaatselijk verzadigen, met waterinfiltratie tot gevolg.

Het water onderaan opvangen en afvoeren naar riolering  brengt daarin merkbaar verbetering.

Mag blauw als nul en zwart als fase?

Reactie van Hugo C.

Dat mag perfect. 

Geel/groen mag enkel gebruikt worden voor aarding en indien het een 230V aansluiting is met nulleider, dan moet de nulleider blauw zijn.

Er loopt water uit de rookgasafvoer naar buiten

Reactie van Hugo C.

dank u Hugo, we zullen er geen thee van zetten :)

Er is jammergenoeg geen apart kanaal per appartement voorzien. Ik denk dat de oude ketels op een gezamenlijk kanaal waren aangesloten. Er waren ook gaskachels in gebruik per kamer. Het is een gebouw van bijna honderd jaar oud. Ik denk dat ik voorlopig de pijp een knik omhoog zal geven van 10-20 graden en op termijn met de buren een voorziening ga treffen langs de achterkant. Er is daar nog een stortkoker voor assen die mogelijk om te bouwen is tot clv-systeem.

In die tijd was het nochtans de gewoonte om per kamer  een schouw  te voorzien. met een kanaal per verdiep. Misschien toch eens onderzoeken via het dak wat de mogelijkheden zijn?  Stadsgas  werd toen nog niet zo gebruikt voor verwarming, daar gebruikte men kolen voor  met per definitie een apart  en gescheiden rookkanaal  per kamer.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende