Livios: Bouwen aan morgen


Hugo C.

  Lid sinds 26/06/2012

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2012
 • 2 vragen gesteld
 • 937 vragen beantwoord
 • 41 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 177 bedankjes ontvangen
 • 2 leden bedankt


Hugo C.
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Berekening indexaanpassing wet breyne

Reactie van Hugo C.

In de overeenkomst zal wel ergens melding worden gemaakt van de aanpassing van de prijzen in functie van de evolutie van de grondstofprijzen en de lonen.

Normaliter zou men als basis de laatst overeengekomen prijs en startdatum moeten gebruiken.

Een kopie van die clausule zou welkom zijn om de preciese toedracht in te schatten.

Afsluiten polycarbonaat platen

2 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Geachte, waarom moet men aan het onderste deel ademende tape gebruiken, terwijl daar dan weer een eindprofiel over heen gaat? Dan is een en ander toch niet méér ademend?

Alvast bedankt voor uw informatie. 

Mvrgr Charles 

Het is bedoeld om stof, zand en insecten tegen te houden, mogelijke condensatie te laten evacueren en  ademen toelaten bij temperatuurschommelingen.

Spleet van minimum 9 mm nodig onder binnendeuren volgens Wetgeving ?

Reactie van Hugo C.

Voor een nieuwbouw ben ik op zoek gegaan naar een leverancier voor plaatsklare deuren. Het is onvoorstelbaar dat zij zich vandaag nog verwonderd opstellen omtrent de epb-vereisten als je vraagt naar een luchtspleet van 9 - 10 MM. Maar geen nood zij hebben de oplossing door de deur 5 tot 6mm in te korten mits een meerprijs! Op de vraag waarom men geen hogere deurkassementen (+ 5mm) voorziet wordt dan ontwijkend geantwoord dat bij de ruwbouw men doorgaans gerekend heeft met de standaardafmetingen en derhalve de gemetselde deuropening onvoldoende hoog zou zijn. Wat een pertinente leugen is want in alle documentatie staat dat de gemetselde deuropening 5cm hoger moet zijn en die 5mm zal dan heus het verschil niet maken.

Ik ben dus nog op zoek naar een leverancier die een standaarddeur kan leveren met een verhoogd deurkassement.

Aarding van ander circuit nemen

Reactie van Hugo C.

Klopt, voor 1981 is er inderdaad geen aarding vereist. Maar waar het AREI onduidelijk over is; wanneer er een renovatie plaatsvindt, zou er wel aarding moeten voorzien worden. Maar wat is een renovatie? Indien bepaalde delen van het huis worden gerenoveerd, mogen de andere delen dan ongeaard blijven? Ik veronderstel van wel, maar ik ben niet 100% zeker. 

+ andere vraag blijft, mag voor er voor een ongeaard circuit een aarding worden doorgetrokken van een ander, wel geaard circuit? 

Ook voor installaties die dateren van vóór 01/10/1981 moeten de stopcontacten in badkamer en keuken voorzien zijn van een aarding.

Bij leidingen in buizen is het soms eenvoudiger om de aardingsdraad (2.5² geelgroen) bij te trekken door één bestaande draad in de buis te gebruiken als trekdraad (dan wel 2 draden aansluiten!) of om de trekveer aan te verbinden. Als u vanuit de zekeringenkast vertrekt, kan u systematisch ieder stopcontact vervangen door één met aarding en kinderveiligheid. Als u met de langste afstand start kan u de vrijgekomen draden achtereenvolgens herbruiken in de steeds kortere delen, vergezeld van de geelgroene geleider.

Hetgeen u waarschijnlijk wilt doen is de aarding van een ander circuit (aangesloten op een ander paar zekeringen) gebruiken om de stopcontacten van een aarding te kunnen voorzien. Volgens mij mag dit niet. Het gevolgde aardingscircuit (beschermingsgeleider) zou in dat geval minstens 6mm² moeten zijn.

Anderzijds zullen sommige  lezers hier beweren dat het wel mag. Indien je het zo uitvoert, valt het bij een keuring moeilijk op te sporen en zal bij een eventueel stroomverlies via dit aardingscircuit de stroom toch uitschakelen indien hoger dan 300mA (als die niet defect is). De veiligheid wordt niet direct in gevaar gebracht, maar volgens de letter van het AREI mag het niet.

Hoe gescheiden riolering op gemengd systeem aansluiten?

Reactie van Hugo C.

Gewoonlijk staat er in de voorwaarden van de rioleringsmaatschappij dat de RWA en DWA op het openbaar domein moeten uitkomen op een diepte van 80cm en maximaal 50cm uit elkaar.

Mag je zelf de aansluiting uitvoeren, dan zou ik eerder voorstellen om de buis D220mm een 30cm in te korten welke u zal toelaten een Y te plaatsen met verlenging richting straatriool in de buis D220mm en aan de zijde van de rooilijn de aansluiting RWA en DWA te maken. Informeer eens bij de maatschappij.

Anderzijds zal bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de straat de aannemer al heel tevreden zijn als hij direct op uw eigendom de 2 aansluitingen RWA en DWA D160mm terugvindt en zonder problemen kan aankoppelen.

Plafond aangetast door vocht?

3 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Dit wijst toch op een  vochtprobleem. Mogelijks een lek geweest in de keuken bij uw bovenbuur of zijn aanpalende buur als het een scheimuur is. Al het vochtgehalte in het plafond gemeten?

Best eens informeren bij de bovenbuur (zal waarschijnlijk een lek ontkennen of van niets te weten). Als aan die zijde spoelbak of vaatwas staat is de kans op een lek wel mogelijk.

Waar bevinden  zich de verticale afvoerbuizen? Als een buis ergens  lekt zal het water thv de vloerplaat zich verspreiden. 

Leien dak

6 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Welbedankt hoor. Ik zal een staaltje opsturen naar een labo voor +/- 40 euro. Wel vind ik dat Vlaanderen een gratis labotest zou mogen organiseren omdat de verplichting van hen uitgaat.

De enige tegemoetkoming die ik zie is dat je als particulier het asbesthoudend afval gewoonlijk gratis mag deponeren op het containerpark van de gemeente. Het moet dan wel verpakt zijn in zakken.

Is dit isolatie? (tussen de spanten)

6 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Foto's van een doorsnede zou veel meer bijbrengen. Tussen XPS en pur/pir isolatie met dezelfde kleur kan tot 25% verschil zitten.

Dringende vraag.

5 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Ja en mondeling overeengekomen dat hij alles zou regelen.Alles is geregeld door een makelaaar en bij de notaris.

Bedankt.

Ik zou mij daar niet te veel zorgen over maken. Bij afgifte van de sleutels is er niets terzake overeengekomen omtrent het verwijderen van de tank. Integendeel, verwijdering van de tank heeft tot gevolg dat hierdoor de woning niet meer kan verwarmd worden en de nieuwe eigenaar geschonden wordt in het genot van de verkregen woning. En dan kan hij terecht schadevergoeding eisen.

Ik zou hem per aangetekend schrijven verwittigen dat u niet tussenkomt in de verwijdering van de tank aangezien hij sinds het verlijden van de notariële akte ten volle eigenaar is geworden, het nog aanwezige gas in de tank  heeft overgenomen, wat ook de overname van de tank impliceert, en dus ook vanaf die datum alle lasten moet dragen die eigen zijn aan het bezit van het onroerend goed.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende