Livios: Bouwen aan morgen


Hugo C.

  Lid sinds 26/06/2012

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2012
 • 1 vraag gesteld
 • 412 vragen beantwoord
 • 18 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 71 bedankjes ontvangen
 • 1 lid bedankt


Hugo C.
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Verwijlvergoeding

1 reactie ·

Reactie van Hugo C.

Overe hoeveel dagen gaat het en wat geeft de aannemer op als reden om de verwijlvergoeding te betwisten? Wat staat er precies in de overeenkomst omtrent de realisatietermijn - startdatum - aantal werkdagen en wat over de schadevergoeding. Bij ontstentenis van een bedrag neemt men aleens de huurwaarde van de woning

Nieuw aangelegde kring met 2 radiatoren werkt niet.

Reactie van Hugo C.

Om de afgesloten leiding te vinden: draai de radiatorkranen van de 2 bijgeplaatste radiatoren dicht. Open het ontluchtingskraantje en laat een tijdje water weglopen. Indien water blijft lopen : oke. Herhaal hetzelfde maar met de retourkraan gesloten en de radiatorkraan open : blijft water lopen gedurende enkele minuten?

Ik heb de indruk dat u Alupexbuis van 12mm hebt gebruikt. Dat is wel een dunne buis, maar er zou toch water moeten doorvloeien.

Aannemer isoleert buitenmuur, maar rekent oncontroleerbaar meerprijs aan voor isolatieplaten.

Reactie van Hugo C.

Welk type van koolterm platen heeft hij juist gebruikt? Nu de Kingspan-isolatieplaten zijn altijd al iets goedkoper dan recticel. Voor dezelfde dikte is zelfs de isolatiewaarde iets beter. Het prijsverschil is nu niet van die aard dat het een discussie waard is (1a 2€ per M2). Zijn "winst" verdwijnt al heel vlug door het tijdverlies om een alternatief te vinden. Maar stemt de uiteindelijke factuur niet overeen met de offerte? Daar is hij wel toe gehouden ongeacht of er leveringsproblemen zijn of niet. Maar als het enkel een ander merk is van isolatie dan lijkt mij elke discussie overbodig.

Overboeken naar het vorige boekjaar

Reactie van Hugo C.

Ik vermoed dat het boekhoudkundig wel in orde is. Het is zo dat enkel overboekingen van het jaar N naar het jaar N+1 kunnen uitgevoerd worden. Afhankelijk van de verklarende tekst en de aard van de verrichting kan dit de indruk geven dat er overgeboekt wordt naar vorig jaar. Indien het boekjaar loopt van 1januari tot 31 december zal Men bv de jaarlijkse verzekeringspremie met vervaldag 1 juni voor 7/12 boeken op het lopend boek jaar en voor 5/12 op volgend boek jaar. Hetzelfde kan zich voordoen met ontvangsten. In elk geval moet de verrichting in beide boekjaren terug te vinden zijn.

Zwarte schimmel achter plint

1 reactie ·

Reactie van Hugo C.

Mogelijke oorzaken : opstijgend vocht (is dit een oudere woning?)

Hoe is de opbouw juist - kruipruimte, betonplaat?....

Mogelijke lek in een waterleiding, afvoer of cv?

Condensatievocht tgv een koudebrug

Met vochtmeter de concentratie van het vocht proberen te meten op diverse plaatsen.

Parket zal naverloop van tijd aan de zijkanten beginnen vervormen.

Voorlopige oplevering? Eventueel verkoper al in gebreke stellen.

De oorzaak van het vocht moet bepaald worden en dan kunnen de passende maatregelen genomen worden.

Vocht achter de keukenwand- gevolgen voor electrische leidingen?

Reactie van Hugo C.

Elektrische leidingen: als  de draden een kunststofisolatie hebben (VOB of CRVB met een klein voorbehoud) dan kan alles wel op een natuurlijke wijze drogen. Bij oudere installaties (<1960) met met draden met als isolatie rubber en geparafineerde juttemantel zal er onmiddellijk korstsluiting optreden. Als de lek hersteld is en er is geen kortsluiting of verliesstroom dan zou ik mij daar niet al te ongerust in maken, alles zal wel op natuurlijke wijze drogen. Maar, is er een algemene verliesstroomschakelaar in uw zekeringenkast aanwezig? In principe zou iedere elektrische installatie met een algemene verliesstroomschakelaar (max. 300mA) moeten uitgerust zijn. Als dat niet zo is zou ik toch aanbevelen om een algemene verliesstroomschakelaar te plaatsen (bij voorkeur 30mA - is gevoeliger). Is er toch ergens een verlies dan zal de verliesstroomschakelaar uitschakelen.

Voor de keukenkasten liggen de zaken iets moeilijker. Door het vocht zijn waarschijnlijk de rugwanden beginnen vervormen en zijn mogelijks ook de kasten die tegen de muur  aanleunen daar beschadigd van het vocht. Toch eens nakijken : Tegen de muur kunnen de gladde wanden hobbelig worden van het vocht.

Best ook aangeven aan uw verzekering (waterschade), want naast de kasten en de muur zal ook het plafond wel sporen vertonen van vochtinfiltratie.

Bouwtaksen Brussel

5 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Ja, de notaris heeft die beschreven als :  "aandeel in de stedebouwkundige lasten " en heeft erbij gezegd dat dit de kosten zijn die de stad aanrekent om dit project stedebouwkundig op te volgen . Het zou over een som gaan van ong 350.000 euro, die dan over alle appartementen verdeeld wordt? Heel veel geld !!

Kopers in  de Brusselse regio zijn hiermee gewaarschuwd want ik wist dat niet !

Zo heeft iedere stad zijn  ongerijmdheden. In Antwerpen is het niet toegelaten om een garagepoort te plaatsen als de gevelbreedte aan straat  kleiner of gelijk aan 8 meter is. Dit om een  "levendige plint" te bekomen. Het dep. Financien van de stad Antwerpen heft dan wel een belasting van 5.000 € per  woonst indien men  geen autostaanplaats heeft voorzien in het gebouw.

Welke isolatie waarde hebben m'n ramen van 1988

Reactie van Hugo C.

In 1988 bestond ook al 3-voudige beglazing. Die had toen een U-WAARDE van 1.5. ( De gewone dubbele beglazing had een waarde van 3. Hetgeen nog belangrijk is, zijn de ramen zelf. Bij aluminiumramen had men nog te maken met koudebruggen en condensatie. Later is dat iets verbeterd door geperforeerde profielen te gebruiken. Maar de globale U-WAARDE lag hierdoor merkelijk hoger. Kunststof ramen waren op dat vlak veel beter en hadden geen last van condensatie.

Wat doen aan afbladderende verflaag onder behang?

Reactie van Hugo C.

Ik doe altijd het gans te schilderen oppervlak. Het is een zeer dunne vloeistof, gemakkelijk aan te brengen en dan neem je ook geen risico's als achteraf dan zou  blijken dat dan toch enkele niet behandelde plekken problemen geven. 

Electriciteit afgekeurd in koopwoning

Reactie van Hugo C.

Het enige dat moeilijk is in te schatten is de leiding in VOB-draad die in buizen moet geplaatst worden. Gaat het hier over 10cm bv t.h.v. de zekeringenkast of is het werkelijk op vele plaatsen te herwerken.

Ik denk dat met 2 à 3 dagen werk alles zou moeten opgelost zijn (in de veronderstelling dat de aarding in orde is)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende