Livios: Bouwen aan morgen


Guust

    Lid sinds 14/06/2018

  • Bouwer
  • Lid sinds 14/06/2018
  • 2 vragen gesteld
  • 5 vragen beantwoord
  • 0 vragen goed beantwoord
  • 0 keer gequote door een ander
  • 0 bedankjes ontvangen
  • 2 leden bedankt

Geschiedenis


Factuur voor onvoltooide werken

Reactie van StaalBouw

U moet in principe facturen tijdig protesteren indien de werken nog niet voltooid zijn.
Met een degelijke, betrouwbare aannemer kan dit in een goede verstandhouding besproken worden. Als uw aannemer snel dreigt met extra kosten en dergelijke, dan zegt dat vermoedelijk al veel over het type aannemer.

Heeft u een schriftelijk contract met deze aannemer?

Is er een architect bij betrokken die de werken zou moeten keuren vóór facturatie?

Factuur voor onvoltooide werken

Reactie van Guust

We hebben enkel een contract. Met wel een aantal verwijzingen naar wetteksten, de bankgarantie die de aannemer moet hebben van 2,5 %. Maar ik vind niet direct een letterlijke verwijzing naar de wet Breyne terug. We hebben in deze uiteindelijk 75% van de gevel betaaald en de aannemer via AS op de hoogte gesteld.

Factuur voor onvoltooide werken

Reactie van Hugo C.

We hebben enkel een contract. Met wel een aantal verwijzingen naar wetteksten, de bankgarantie die de aannemer moet hebben van 2,5 %. Maar ik vind niet direct een letterlijke verwijzing naar de wet Breyne terug. We hebben in deze uiteindelijk 75% van de gevel betaaald en de aannemer via AS op de hoogte gesteld.

U schrijft dat het SOD contract is. Een SOD-contract is bij wet geregeld en ik heb hier de indruk dat er afzonderlijke aannemingen zijn. In een SOD-contract moeten alle werken, nodig om tot de realisatie van de woning te komen, toegewezen zijn aan 1 aannemer. Is dat zo?

Verwijlvergoeding

6 reacties ·

Reactie van StaalBouw

Guust

U moet opletten met het intrekken van de woonst vóór oplevering, meestal staat in een aannemingsovereenkomst dat u daardoor automatisch de werken aanvaardt tenzij dit expliciet anders omschreven werd.

Een voorlopige oplevering hoeft niet rechtstreeks in verband te staan met volledige betaling van facturatie.

Afgaande op uw berichten op dit forum lijken er al heel wat problemen tussen de uzelf en de aannemer te bestaan?

Verwijlvergoeding

6 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Bij de bouw van een woning moet men wel oog hebben voor hetgeen overeengekomen is (prijs, materialen en uitvoeringstermijn) maar moet men ook oog hebben voor het bekomen resultaat. Ben je globaal gezien tevreden over het geleverde werk van de aannemer? Zo ja, moet je overwegen of een discutie over het overschrijden van de uitvoeringstermijn opweegt tegen een verzuurde relatie met de aannemer, waarop je dan nog rekent dat hij eventuele opmerkingen bij de voorlopige en definitieve oplevering correct gaat aanpakken.

Verwijlvergoeding

6 reacties ·

Reactie van Guust

De relatie is niet helemaal verzuurd, maar laat ons zeggen dat de gecreëerde verwachtingen voor het ondertekenen van het contract niet helemaal overeenstemmen met de invulling nadien,.. Voor alles hebben ze wel een uitleg.