Dejsi

Lid sinds 28/2/2012

  • Andere professioneel
  • 0 vragen gesteld
  • 138 vragen beantwoord
  • 11 vragen goed beantwoord
  • 20 bedankjes ontvangen
  • 1 lid bedankt
Dejsi Andere professioneel

Geschiedenis

Reactie van Dejsi

Beste,

Een degelijke expert vinden is geen sinecure, en al zeker niet gratis. Dit is nu eenmaal het nadeel van alle "gratis offertes" websites dat men wel een offerte maar geen expertise ontvangt. Wil u uitsluitsel over de oorzaak dan is het misschien slimmer om een betaalde lekdetectie te laten uitvoeren (+- 400€) waarbij een goeie firma alle mogelijke oorzaken qua lekkage of insijpeling zal proberen uit te sluiten, als ook zij beweren dat het om opstijgend vocht gaat bent u vrij zeker van uw oplossing. Een bouwkundig expert aanstellen voor het nazicht van een particulier vochtprobleem zal weinig nut hebben en bovendien zal de kost niet in verhouding zijn tot het probleem.

Bekijk
Reactie van Dejsi

Beste Remco,

Ik denk dat er nog amper sprake zal zijn van waterdruk eens uw terras/oprit met correcte afwatering is aangelegd. Wil u volledig zeker zijn dan kan u in plaats van gewone buitencementering ook een noppenfolie plaatsen + drainage aan de funderingsvoet. Dit lijkt me echter een beetje overdreven als ik uw situatie zo van een afstand inschat.

Bekijk
Reactie van Dejsi

Beste,

Latex op een niet-afgedichte muur geeft inderdaad sowieso problemen. Steeds met ademende verven werken.

Lek plafondnaad kan niet anders zijn dan regenwaterinfiltratie, de oplossing is inderdaad om een buitenafdichting tot +- 30cm onder maaiveld aan te brengen met bitumen of roofing. 

Eens dit probleem gecounterd zou ik de muren laten zandstralen en nadien bewerken met een ademend verfsysteem. In combinatie met een goede ventilatie (centrale afvoer?) mag dit geen problemen meer opleveren.

Bekijk
Vochtprobleem terras 2de verdieping
3 reacties · · #Muren
Reactie van Dejsi

Beste,

Op zich zou ik inderdaad uw aannemer in gebreke stellen. Een plat dak (plat balkon) dient een afwatering te hebben (afvoergoot) of er dient een betegeling/afdichting met afwatering langs de randen voorzien te zijn. In uw geval zou ik opteren voor een afwatering met druipranden door schuine helling te creëren via betegeling. Een goot installeren zal zowel esthetisch als praktisch een huzarenwerk worden..

Een eerste stap is uw aannemer aangetekend in gebreke stellen. Bij gebrek aan reactie kan u zelf een dakwerker zoeken om de nodige stappen te onderneme (offerte) en op basis hiervan een schadevergoeding te eisen.

Veel succes!

Bekijk
Reactie van Dejsi

Beste Rebecca,

Zouten zijn een puur esthetisch kelderprobleem, nitraatzouten uit de ondergrond kunnen vocht uit de ruimte opnemen. Indien de kelder wordt verlucht met buitenlucht en deze vochtig is (cfr deze periode: onweerachtig, hoge temperatuur en hoge lichtvochtigheid) dan zullen de zouten het vocht aantrekken en krijgt u hygroscopische zoutplekken zoals op de foto's.

Op zich is dergelijk probleem niet zo erg, de oplossing kan erin bestaan om een zoutbuffer op de muur aan te brengen (een saneerputz) of door de ventilatie in de kelder met binnenlucht te laten gebeuren (een meer contante luchtvochtigheid en temperatuur dan buitenlucht) middels mechanische ventilatie. Alles van lagen wat u op een kelder met zouten smeert zal nooit dampdicht zijn, tenzij u inderdaad met epoxy zou werken. Het probleem is hier dan wel weer dat epoxy een sterke hechting van de ondergrond vraagt en er ook voor kan zorgen dat de dampdruk zodanig hoog wordt in de muren waardoor infiltraties kunnen ontstaan.

Er bestaan wtcb-rapporten betreffende uw probleem, maar op zich is dit eerder een esthetisch probleem en volgens mij geen duizenden euros waard om een extra laag met mogelijke problemen op te zetten..

Bekijk
Reactie van Dejsi

Beste,

De enige objectieve bron inzake vochtbetrijding is het wtcb. In technische voorlichting TVN 252 (de huidige uitvoeringsnorm) staat hetvolgende:

Bij opstijgend vocht is het best alle vochtige pleister tot minstens 20 cm boven de hoogste meting af te kappen en de muren te behandelen (onderkappen, injecteren). Daarna laat u de muren uitdrogen (blote steen) en na uitdroging kan u opnieuw bepleisteren.

Indien er door staalname echter hygrocopische zouten zijn vastgesteld zal dit blijvende problemen geven bij de herafwerking nadien en zal u sowieso een zoutvlies dienen te plaatsen. Vraag is dan natuurlijk of u bereid bent om eerst 6 maand in ruwbouwstaat te wachten tot de muren droog zijn en nadien te bepleisteren met zoutvlies ofdat u ervoor kiest om meteen een zoutvlies te plaatsen. Het best is dus op iedere muur afzonderlijk en zoutstaal te nemen  en vochthoogte op te meten om de juiste werkingsprocedure en werkhoogte te bepalen.

Als het werkelijk optrekkend vocht betreft in een huis van de jaren 30 is er normaal geen waterkering in de oude muren en dienen deze allen behandeld te worden, behoudens een behandeling van de gedeelde muur door uw buur kan het dus zeker zijn dat de gedeelde muur ook optrekkend vocht heeft. Het kan echter wel zijn dat de zouten vrij nihil zijn in bepaalde muren waardoor u nog niets heeft gemerkt van het probleem.

Bekijk
Afstand aanzuig / afblaas
8 reacties · · #Ventilatie
Reactie van Dejsi

Volgens de recente ventilatienormen moeten de luchtaanvoer en luchtafvoer van lucht bij een systeem D op een plat dak minstens 3 meter van elkaar verwijderd zijn. Nu is mijn vraag hoe men best deze 3 meter kan bekomen: verlopen onder de gewelven of op het dak?

Onder de gewelven is zeker mogelijk, maar het neemt behoorlijk wat plaats in beslag en men moet dan plaatselijk een verlaagd plafond hebben van 25cm à 30cm. Of over een bergruimte beschikken van minstens 3m lang of breed waar de buizen mogen gezien zijn.

Het alternatief zou zijn om op het dak te verlopen. Ik weet echter niet indien hiervoor buizen bestaan die bestemd zijn voor buitengebruik. En als dit gekeurd zal worden?

Benieuwd naar reacties.

Beste,

Ventilatiekanalen altijd binnen, anders zal uw intallatie niet gekeurd geraken. Een buiteninstallatie houdt een veel te groot riico in qua luchtlekkages, condens door temperatuursverschil en moet dan via een overschot aan bochten worden opgebouwd wat de luchtsnelheid niet ten goede komt.

Bekijk
Reactie van Dejsi

Beste,

Uiteraard kan u dit zelf, net als een goede uitvoerder ook maar een mens is. Wij raden echter altijd mensen aan om deze behandeling door ons te laten plaatsen zodat u zeer bent van juistheid en garantie achteraf. Als u dit zelf doet zal u zelf altijd aansprakelijk gesteld kunnen worden bij problemen en bovendien betaalt u dan 21% in plaats van 6% BTW

Bekijk
Zouten droge keldervloer
11 reacties · · #Muren
Reactie van Dejsi

Een pomp slaat pas aan vanaf een bepaald waterniveau, in sommige kelders wordt dit waterniveau zelden tot nooit bereikt, wat niet wil zeggen dat er geen plasjes water op de vloer kunnen zijn. Voor de bewoners is dit erg hinderlijk (water in de kelder) terwijl de infiltratie beperkt is; Een definitieve dichting is een serieuze ingreep gezien de aard van het probleem en dan is een drainage een goede oplossing zonder zware kap of breekwerken, zelfs al moet de pomp zelden werken. Dit wil niet zeggen dat de ingreep overbodig is want de kelder is nu "droog" voor de bewoners.

Bekijk