Livios: Bouwen aan morgen


Daffy

  Lid sinds 12/02/2019

 • Andere particulier
 • Lid sinds 12/02/2019
 • 1 vraag gesteld
 • 2 vragen beantwoord
 • 0 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 0 bedankjes ontvangen
 • 5 leden bedankt


Daffy
 • Andere particulier
Privébericht

Geschiedenis


Afkeuring elektriciteitskeuring

Reactie van K16

4.05: het schakelbord dient vervangen te worden, de beschermingsgraad tegen rechtstreekse aanraking is onvoldoende

5.01: aan het begin van de installatie ontbreekt een verzegelbare algemene differntieelstroomrichting

6.03: kalibreerelement van de pensmeltveiligheden, penautomaten, diazen zekeringen & automaten ontbreken

6.07 A: In meerfasige kringen is de smeltveiligheid of éénpolige automaat in nulgeleider te verwijdern of is de beveiliging van de betrokken kringen te vervangen door alopige automaten

Deze 4 punten worden tegelijkertijd opgelost door plaatsen nieuw verdeelbord met diff. en meerpolige automaten.

1.01 ééndraadsschema's van de installatie is te voorzine of te vervolledigen.

1.02 Situatieschema van de installtie is te voorzien of te vervolledigen.

Bij vernieuwen bord schema's vervolledigen.

3.05: de minimum doorsnede en/of aard van de aardgeleider ( verbinding aardelektrode & hoofdaardingsklem) is niet gerespecteerd. moet minimum 16mm² zijn en geel groen

3.06: hoofdequipotentale verbindingen: ontbreken/ zijn onvolledig / zijn niet geel-groen / de doorsnede zijn onvoldoende.moet minimum 6mm² zijn en geel groen

7.02: regels goed vakmanschap zijn niet gerespecteerd.

Dit wijst er op dat installatie niet zeer degelijk is uitgevoerd.

Overwegen alleen problemen aan te pakken of volledige renovatie installatie.

Kost prijs is vanop afstand moeilijk in te schatten.

Men rekent globaal afhankelijk van uit te voeren werken 5.000 € - 10.000 € hoever ge wilt gaan bepaal je uiteraard zelf.

Vraag eens offertes op als daar nog tijd voor is.

Afkeuring elektriciteitskeuring

Reactie van idur

Prijs zal voornamelijk afhangen van 7.02

Ik denk dat je met 3000€ ă 4000€ al zeer veel kan laten doen. 

Afkeuring elektriciteitskeuring

Reactie van Hugo C.

Aangezien er sprake is van een schakelbord van een onvoldoende beschermingsgraad gaat het hier naar alle waarschijnlijkheid over een installatie van voor 01/10/1981.

Punt 3.06 is dan niet verplichtend, maar ik zou het toch uitvoeren zoals vermeld in het verslag (water en gasleidingen + cv leiding)

Als je een nieuwe zekeringenkast plaatst + nieuwe aarding met

- algemene verliesstroomschakelaar 300mA

- 2  of meerpolige automatische zekeringen 10A - 16A - 20A volgens de sectie van de vertrekkende draden

- verliesstroomschakelaar 30mA voor badkamer

- Stopcontacten met aarding in keuken en badkamer

dan zal al 99% van de inbreuken opgelost zijn.

Eendraadschema en situateschema moet natuurlijk voorzien zijn.

Kijk eens op

https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publicaties/.../huishoudelijke-elektrische-installaties

Afhankelijk van de elektrieker schat ik de kost op 1000 à 2000€ (materiaal + 2 dagen werk)

 

Afkeuring elektriciteitskeuring

Reactie van Technoman

Die je kunt uitsparen door deze zelf te tekenen, aan de hand van de verschillende voorbeelden, legio te vinden op het net. Ik gebruik MS Visio voor dit doeleind, er zijn een aantal oudere versie gratis te vinden.

Met twee de hele installatie afgaan, de zekeringen op en afzetten, en zien waar de lamp btrandt; Heb op ieder stopkontekt een stekker gemaakt , met lampje erin, in twee uur alles afgelopen. Uiteraard niet als je verschillend eborden het en een ton aan zekeringen.

Success

T.