charlyse

Lid sinds 9/9/2016

  • Andere particulier
  • 1 vraag gesteld
  • 58 vragen beantwoord
  • 5 vragen goed beantwoord
  • 8 bedankjes ontvangen
  • 0 leden bedankt
charlyse Andere particulier Privébericht

Geschiedenis

Reactie van charlyse

Natuurlijk lijkt het vreemd dat de gemeente een bouwvergunning heeft afgeleverd zonder vermelding van de gestelde voorwaarden door de brandweer.

Het is ook natuurlijk zeer de vraag waarom de bouwheer/architect die voorwaarden aan hun laars hebben gelapt en dergelijke risico’s genomen hebben.

Anderzijds lijkt het ook vreemd dat het gebouw er al meer dan 10 jaar staat, alhoewel een brandweerattest vereist is (basisakte) dat er nu pas werk wordt van gemaakt. Was er indertijd geen syndicus aangesteld?

Met het oog op het bekomen van een brandweerattest moeten er aanpassingen gebeuren die geld kosten. Het is dan de vraag wie er zou moeten betalen en wie er uiteindelijk voor opdraait.

Bekijk
Vervalt bouwovertreding
9 reacties · · #Kopen
Reactie van charlyse

Indien u miserie wil vermijden, koop het niet tenzij u het gratis krijgt of de kosten van regularisatie (afbraak, heropbouw, architectkosten, ..) worden afgetrokken van de koopsom.

Weet dat een bouwovertreding Nooit vervalt, alleen de periode waarin de overheid kan vervolgen of gevolg wordt gegeven aan een klacht van een gebuur.

Indien u het koopt, zal u moeten instaan voor de gevolgen van de overtreding.  Bezint voor u eraan begint.

Bekijk
Reactie van charlyse

Ik denk dat het best  is een degelijke staat van bevinding te laten opmaken door een deurwaarder.

Indien u foto’s hebt van de tuin vóór de afbraak, deze best bijhouden. Ook zo veel mogelijk gedateerde foto’s maken van de huidige toestand vanuit alle zichthoeken.

Een klacht indienen bij de politie voor huisvredebreuk, eventueel diefstal, sloopwerken.  

Ook al is de firma ter goeder trouw maar het is best dat u in deze fase zich informeert bij een raadsman / advocaat. Uit vele casussen blijkt dat de verzekeringen het uiteindelijk toch tot een procedureslag drijven. 

Alleszins denk ik dat u in deze fase ook geen enkel document voor akkoord of wat dan ook mag tekenen. 

Het is beter dat u op voorhand gewapend bent ter voorkomming van een lange lijdensweg.

Bekijk
Aantal werkdagen
5 reacties · · #Bouwen
Reactie van charlyse

Ik begrijp niet zo goed waar u naar toe wilt. 

U kon ook zelf alle dagen naar de werf gaan en vaststellen of de werf toegankelijk was, de materialen bewerkbaar waren,  het aantal regenuren vaststellen, er foto's van nemen, .... De vraag is dan waar u zelf mee bezig bent. 

U kan ze ook zelf berekenen. Vraag de lijsten op bij het KMI.

Een aannemer berekent de dagen maar bepaalt ze niet en gaat ze ook niet zo maar uit zijn mauw schudden. Een rechtgeaarde aannemer maakt geen misbruik van de gevolgverletdagen en kan er uiteindelijk geen misbruik van maken. Niet alleen de aannemeer kan het berekenen, ook de rechtbank.

Neem uw contract ( in uw contract staat er waarschijnlijk iets over in), de regionale CAO van de confederatie bouw, de lijsten van het KMI en je kan er aan beginnen. Blijf wel zelf ook in de redelijkheid.

Bekijk
Reactie van charlyse

Ik meen te begrijpen dat die tekortkomingen (reling, kapot, aanplanting verwaarloosd) niet zijn opgenomen in het verslag van voorlopige oplevering en zich hebben voorgedaan erna. 

Ik denk wel de punten die zijn opgenomen op het verslag van voorlopige oplevering ten laste zijn van de overdrager.  

Indien die tekortkomingen niet zijn opgenomen, zijn normalier de kosten voor degene aan wie wordt overgedragen. 

Wat is contractueel vastgelegd? 

Bekijk