Livios: Bouwen aan morgen


charlyse

  Lid sinds 09/09/2016

 • Andere particulier
 • Lid sinds 09/09/2016
 • 1 vraag gesteld
 • 57 vragen beantwoord
 • 2 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 8 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


charlyse
 • Andere particulier | Woont in Baasrode
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 · Volgende

Naleven compromis

3 reacties ·

Reactie van charlyse

Misschien best ook nog te rade gaan bij een andere advocaat. 

Kan je hangaars bouwen op landbouwgrond zonder vergunning

Reactie van charlyse

Vlaanderen.be/omgevingsloket. Op deze website kan men het een en het ander vernemen wat  mag en niet mag. 

Het best is dan ook om bij uw gemeente te informeren wat mag en niet mag. Beter van bij de start de regels te volgen.

Verantwoordelijkheid Stadsbestuur

8 reacties ·

Reactie van charlyse

Natuurlijk lijkt het vreemd dat de gemeente een bouwvergunning heeft afgeleverd zonder vermelding van de gestelde voorwaarden door de brandweer.

Het is ook natuurlijk zeer de vraag waarom de bouwheer/architect die voorwaarden aan hun laars hebben gelapt en dergelijke risico’s genomen hebben.

Anderzijds lijkt het ook vreemd dat het gebouw er al meer dan 10 jaar staat, alhoewel een brandweerattest vereist is (basisakte) dat er nu pas werk wordt van gemaakt. Was er indertijd geen syndicus aangesteld?

Met het oog op het bekomen van een brandweerattest moeten er aanpassingen gebeuren die geld kosten. Het is dan de vraag wie er zou moeten betalen en wie er uiteindelijk voor opdraait.

Overname gemene muur

2 reacties ·

Reactie van charlyse

Lees: Livios - bouwinformatie- juridisch - “Gemene muur in vogelvlucht”.

Bouwellende door vernietigde vergunning

Reactie van charlyse

Wat een klacht van een azijnpisser /gebuur tot gevolg kan hebben. Hopelijk denken azijnpissers 2 keer na vooraleer een klacht in te dienen. Het is natuurlijk een goede zaak en terecht dat het Hof van Beroep je gebuur in het ongelijk heeft gesteld. Oef hier dan toch gerechtigheid. Jij moet niet opdraaien voor de gepaard gaande gerechtskosten in deze procedure.

Anderzijds zit je nog steeds met de gevolgen - het probleem van de onvergundheid van de woning (een aantal keer een vergunning gekregen waarbij dan de Raad die vergunningen heeft vernietigd als gevolg van de ingediende klachten van je gebuur. Het is een zottekesspel en godgeklaagd.

De gemeente Aalst heeft hier een fout begaan en had blijkbaar geen vergunning mogen uitschrijven. Het is de realiteit dat jij als eigenaar/slachtoffer (je wordt wel met de vinger gewezen) - de gevolgen draagt. 

Hoogstwaarschijnlijk moet "De Raad van Vergunningenbetwistingen" geen rekening houden met het feit dat een "andere overheidsinstelling" in de fout is gegaan.  Het zou een goede zaak zijn indien de raad tegelijkertijd hier ook een uitspraak over doet.   

Het is dus aan de burger die moet procederen tegen die overheidsinstelling. Het is algemeen geweten (zelfs de Ombudsdienst vermeldt dit in één van haar jaarrapporten) dat het meestal een onbegonnen zaak is tenzij men veel centen en veel tijd heeft, een resem gespecialiseerde advocaten kan betalen en bovendien nog een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid blijft behouden.

Jij hebt al het een en het ander mogen ervaren hoe een overheidsinstelling / hier de gemeente in dergelijke omstandigheden handelt.  Ze kunnen de boel laten draaien en schuiven door naar de verzekering (hier Ethias). Iedereen weet dat een verzekering niet graag uitbetaalt.

Wat nu?

Hopelijk krijg je effectief de vergunning en wordt je nu niet aan het lijntje gehouden dit met het oog op het verstrijken van de periode waarin u de gemeente nog kan dagvaarden tot betalen van een schadevergoeding.

Heb je het bericht dat je een vergunning gaat krijgen mondeling of schriftelijk gekregen? Indien mondeling zou ik aandringen op een schriftelijke bevestiging. Hou dan wel ook nog in het oog dat die schriftelijke bevestiging ondertekend is door een “gemachtigd ambtenaar”.

Ik duim voor je.

Vervalt bouwovertreding

9 reacties ·

Reactie van charlyse

Indien u miserie wil vermijden, koop het niet tenzij u het gratis krijgt of de kosten van regularisatie (afbraak, heropbouw, architectkosten, ..) worden afgetrokken van de koopsom.

Weet dat een bouwovertreding Nooit vervalt, alleen de periode waarin de overheid kan vervolgen of gevolg wordt gegeven aan een klacht van een gebuur.

Indien u het koopt, zal u moeten instaan voor de gevolgen van de overtreding.  Bezint voor u eraan begint.

Buren halen muur/bomen/afscheiding van tuin weg zonder overleg.

Reactie van charlyse

Ik denk dat het best  is een degelijke staat van bevinding te laten opmaken door een deurwaarder.

Indien u foto’s hebt van de tuin vóór de afbraak, deze best bijhouden. Ook zo veel mogelijk gedateerde foto’s maken van de huidige toestand vanuit alle zichthoeken.

Een klacht indienen bij de politie voor huisvredebreuk, eventueel diefstal, sloopwerken.  

Ook al is de firma ter goeder trouw maar het is best dat u in deze fase zich informeert bij een raadsman / advocaat. Uit vele casussen blijkt dat de verzekeringen het uiteindelijk toch tot een procedureslag drijven. 

Alleszins denk ik dat u in deze fase ook geen enkel document voor akkoord of wat dan ook mag tekenen. 

Het is beter dat u op voorhand gewapend bent ter voorkomming van een lange lijdensweg.

Aantal werkdagen

5 reacties ·

Reactie van charlyse

Ik begrijp niet zo goed waar u naar toe wilt. 

U kon ook zelf alle dagen naar de werf gaan en vaststellen of de werf toegankelijk was, de materialen bewerkbaar waren,  het aantal regenuren vaststellen, er foto's van nemen, .... De vraag is dan waar u zelf mee bezig bent. 

U kan ze ook zelf berekenen. Vraag de lijsten op bij het KMI.

Een aannemer berekent de dagen maar bepaalt ze niet en gaat ze ook niet zo maar uit zijn mauw schudden. Een rechtgeaarde aannemer maakt geen misbruik van de gevolgverletdagen en kan er uiteindelijk geen misbruik van maken. Niet alleen de aannemeer kan het berekenen, ook de rechtbank.

Neem uw contract ( in uw contract staat er waarschijnlijk iets over in), de regionale CAO van de confederatie bouw, de lijsten van het KMI en je kan er aan beginnen. Blijf wel zelf ook in de redelijkheid.

1 2 3 4 5 · Volgende