Charle

Lid sinds 30/1/2017

  • Andere particulier
  • 8 vragen gesteld
  • 5 vragen beantwoord
  • 0 vragen goed beantwoord
  • 0 bedankjes ontvangen
  • 8 leden bedankt
Charle Andere particulier

Geschiedenis

Hallo iedereen,

Het is de bedoeling dat ik mijn nieuw aangekochte droogkast bovenop mijn wasmachine plaats achter een nogal krappe valse wand in mijn totaal vernieuwde badkamer.

Nu stelt zich het probleem dat het netsnoer van de droogkast te kort zal zijn om in het stopcontact te steken omdat blijkbaar geen rekening werd gehouden met het feit dat het netsnoer bovenaan de droogkast uitkomt en niet onderaan.

Dit probleem kan natuurlijk opgelost worden door het stopcontact te verhogen of mag ik eventueel toch een verlengkabel gebruiken, alhoewel dit strikt wordt afgeraden in de veiligheidsinstructies van de gebruiksaanwijzing van de droogkast.

Is die laatste minder ingrijpende oplossing te verantwoorden of eerder af te raden?

Op het internet vind ik wat dat betreft tegenstrijdige visies.

Graag uw advies.

Bekijk
Reactie van Charle

Dag Charel,

Als absolute leek ter zake meen ik te begrijpen dat u mij aanraadt de put zeker niet te dempen, maar enkel te laten nazien op eventuele lekkage.

Mocht er inderdaad sprake zijn van een lek en dit wordt hersteld zonder dat de put gedempt wordt, dan nog zal er grondwater in de put komen, als ik dit goed begrijp?

De put is bij benadering 1,50 m diep vanaf het maaiveld en heeft een diameter van ongeveer 1,50m.

Bij hevige regen gedurende een paar dagen - zoals onlangs het geval was - staat de put op een bepaalde dag boordevol en pomp ik die volledig leeg, maar 's anderendaags stel ik tot mijn verbazing vast dat die opnieuw boordevol staat en moet ik die opnieuw leegtrekken.

Ook in het verleden is dit al het geval geweest, maar veel minder tijdens het zomerseizoen.

De woning dateert van 1957 en werd volgens wat men mij gezegd heeft, opgericht op een vroegere weide, dus waarschijnlijk inderdaad een laag gelegen gebied met hoge grondwaterstand.

Bekijk
Reactie van Charle

Hallo Nick,

Vooreerst bedankt voor uw snelle antwoord.

Dat weet ik eerlijk gezegd niet daar ik een echte leek ben in die materie.

Stel dat dit niet het geval is, wie zou dan dergelijke sifon moeten plaatsen?

Ben ik dat of is dat de rioolbeheerder?

Bekijk

Hallo iedereen,

Enkele maanden geleden heeft een gespecialiseerde firma na-isolatie van de spouwmuren aangebracht op mijn driegevelwoning.

Bovenaan de zijgevel bevond/bevindt zich echter een (stabiele) verticale scheur van ongeveer 1 m lang en 0,5 cm breed.

Normaal gezien moest die scheur hersteld zijn voordat de isolatiewerken werden uitgevoerd, maar de aannemer heeft die pas opgemerkt bij aanvang van de werken!!!

Hij heeft dus de werken gewoon voortgezet.

Om zijn verantwoordelijkheid bij een eventuele controle van de uitgevoerde werken achteraf niet in het gedrang te brengen, moest ik een document ondertekenen waarbij ik mij ertoe verbond om de nodige herstelling van de scheur zo vlug mogelijk uit te (laten) voeren.

Dit is tot nu toe nog niet gebeurd en ik vraag mij af wat de eventuele risico's zouden zijn mocht ik die scheur laten voor wat ze is. Vochtprobleem?

Graag een reactie.

Bekijk
KALEIEN ACHTERGEVEL HALFOPEN BEBOUWING
1 reactie · · #Muren

Hallo,

Ik zoek de achtergevel van mijn driegevelwoning - bouwjaar 1958 - te renoveren, maar ik zou dat willen (laten) doen zonder dat de voegen tussen de bakstenen moeten uitgeslepen worden, dus zonder al te veel breekwerk.

De voegen zijn in relatief goede staat.

Kan zoiets probleemloos uitgevoerd worden door de gevel te laten kaleien?

Opmerking : op de gevel werd onlangs spouwmuurisolatie aangebracht.

Graag uw reactie(s).

Dank bij voorbaat.

Bekijk

 Ik heb overal PVC deuren en ramen, ongeveer 25 jaar geleden geplaatst.

Nu komen er in één van die deuren - de voordeur - kleine scheurtjes voor.

Hoe dit komt, weet ik niet.

Weet iemand hoe ik die scheurtjes eventueel kan (laten) herstellen?

Bekijk
Gedeeltelijke renovatie badkamer
1 reactie · · #Badkamer

Hallo,

Ik zou mijn badkamer (gedeeltelijk) willen renoveren, maar zonder al teveel uitbraakwerken.

Heeft iemand ervaringen in positieve of negatieve zin over firma's die 'een bad vervangen door een inloopdouche in 1 dag'?

Bekijk