Livios: Bouwen aan morgen


Charel

  Lid sinds 08/03/2015

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 08/03/2015
 • 1 vraag gesteld
 • 1881 vragen beantwoord
 • 121 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 429 bedankjes ontvangen
 • 3 leden bedankt


Charel
 • Andere professioneel | Woont in Hoogstr.
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 · Volgende

Akkoord of niet: "Vanaf 2018 vergoeding voor plaatsen zonnestroomoverschotten op net"

Reactie van Charel

Dan mag je de opmerking ook nog eens, tezamen met Luc, nog eens goed doorlezen.
Ik meen te hebben gezegd.. en het staat letterlijk in de quote hierboven... " Men heeft dan de keuze... ofwel schakelt men het teveel weg naar een buffer (net of batterijen) ofwel dekt men de panelen af waardoor de chemisch-fysische reactie niet meer plaats vind."

Ik zou wat meer nadenken als ik u was en lezen wat er staat.

Verder vind ik het ook toepasselijk dat Luc dan weer probeert tegen te spreken maar een paragraaf later de gemaakte statements weer bevestigt. Getuigt echt weer van onbegrip.

Beste, we moeten de discussie wel eerlijk voeren hé !

En inderdaad goed lezen wat er staat, vooral ook dat wat men zelf heeft geschreven.

Jij schrijft letterlijk dat de panelen, ook al zijn ze niet aangesloten, elektriciteit blijven opwekken en dat je daarom een keuze moet maken tussen afdekken ofwel de productie afleiden naar een of andere oplag.

En dat klopt niet want die keuze moet je helemaal niet maken, er wordt namelijk geen elektriciteit meer opgewekt. Daar zit jouw denkfout. 

En dus is er ook geen enkel risico voor uw elektrische apparaten die onder spanning zouden kunnen komen zoals jij beweert.

Uw raad om goed na te denken en te lezen wat er staat is een goede raad die we best allemaal ter harte nemen, ook jij.

Bestaande grondwaterput gebruiken voor regenwaterrecuperatie

Reactie van Charel

Alle hete discuties ten spijt, denk ik dat mijn post de enige is die dat antwoord geeft aan de vraagsteller, nl of de grondwaterput kan gebruikt worden als regenput.

Inderdaad Erwin. 

De vraag is dan, hoe pak je dit aan ? Mij lijkt dit niet zo evident want om dit goed uit te kunnen voeren en de waterdichting ook de tijd te geven om te verharden zou je eerst de omringende waterdruk moeten wegnemen. Bij beperkte diepte's, zoals kelders van 2 meter diep bijvoorbeeld is het nog te doen, daar kan je de grondwaterstand verlagen door een droogzuigingsinstallatie rondom de kelder te voorzien.

Echter grondwaterputten zijn meestal heel wat dieper, de meesten zijn minimaal 5 m diep.  

Ik denk dat de totaalkost dan een veelvoud gaat zijn van het laten (of zelff) plaatsen van een nieuwe regenwaterput.

Of nog een mogelijkheid:

De grondwaterput opvullen tot boven het grondwaterpeil en daarop een waterdichte bodem storten om vervolgens de wanden waterdicht te bepleisteren.

Aannemer volledige factuur betaald en ontslaan

Reactie van Charel

Moeilijke zaak ! 

Maar als ik het goed begrijp heeft niet u maar VDB de container besteld en ook gevuld (getuigen ?). LVH zegt wel dat ze hiervan geen bewijs hebben, maar dan hebben ze evenmin een bewijs dat u die zou besteld hebben. Anderzijds heb u een contract waarop staat dat de container voor rekening is van VDB. Het kan dus worden bewezen dat die zijn verantwoordelijkheid is.

Ik zou dus zowel bij VDB als bij LVH aandringen op het verwijderen van die container. Gebeurt dat niet dan zou ik dat aangeven bij de politie als sluikstorten.

Zeker geen betalingen doen aan LVH om de container weg te halen, het is niet jouw verantwoordelijkheid. Dit is een zaak tussen VDB en LVH. 

STROOM ???

27 reacties ·

Reactie van Charel

Zoals sommigen constant de spellingsregels overboord gooien ;-)

Kan met een camera een gemeenschappelijk ventiltiesyteem onderzocht worden?

Reactie van Charel

In principe kan dat al zeker niet via de ventielen in de living, die blazen immers lucht in. Lucht vanuit uw living zal wel terug afgevoerd worden via bijvoorbeeld de keuken en zeker in geval het een open keuken betreft. Maar dan gaat die lucht via het ventilatietoestel naar de gemeenschappelijke afvoerleiding om te worden afgevoerd naar buiten.

Moest de unit van uw buurman met zijn inlaat verkeerdelijk zijn aangesloten op de gemeenschappelijke afvoerbuis ipv op de gemeenschappelijke toevoerbuis dan zal die niet alleen uw vervuilde lucht maar ook de vervuilde lucht van de andere appartementen als zogenaamd verse lucht binnentrekken.

Moest uw unit met zijn uitlaat verkeerdelijk zijn aangesloten op de gemeenschappelijke toevoerbuis dan zullen alle andere appartementen voor een deel uw vervuilde lucht binnenkrijgen en zal u alle vervuilde lucht van de andere appartementen binnenkrijgen.

Het lijkt mij ten zeerste onwaarschijnlijk dat zulke vergissing zou zijn gebeurd. Je zou dat dan ook veel sneller en veel duidelijker moeten gemerkt hebben.

Kijk eerst ook eens na of er geen geluids-en geuroverdracht kan zijn via de dampkap bijvoorbeeld.

De gemeenschappelijke toe- en afvoerleidingen zijn meestal onbereikbaar weggewerkt en ik vrees dat je moeilijk met zekerheid gaat kunnen vaststellen welke aftakking naar waar gaat.

Je zou wel met uitsluiting kunnen werken door bijvoorbeeld alle toestellen behalve toestel a uit te schakelen en dan aan de uitmonding nagaan waar er lucht wordt ingetrokken en waar buitengeblazen, vervolgens doe je dat één voor één met alle andere toestellen. Het resultaat zou elke keer hetzelfde moeten zijn. Is dat bij één toestel andersom dan is dat toestel verkeerd aangesloten. 

Afvoer

1 reactie ·

Reactie van Charel

Ik ken geen wet die dat verbiedt als het over appartementen in een gemeenschappelijk gebouw met gemeenschappelijke voorzieningen gaat. Het is soms onvermijdelijk maar meestal worden die dan weggewerkt op een plaats waar het niet stoort of niet opvalt.

SOD Firma begint niet met werken.

Reactie van Charel

Ik begrijp Livios in deze. Zij kunnen aangeklaagd worden bij negatieve berichten over bepaalde firma's terwijl ze niet eens weten of de klachten wel gegrond zijn. Bij positieve berichten bestaat dat risico niet.

Anderzijds vind ik dat echt negatieve ervaring best gemeld mogen worden. En daarvoor zou Livios hier ook een ander systeem kunnen hanteren waardoor zij niet kunnen aangeklaagd worden voor wat er op het forum verschijnt. Men zou dan kunnen eisen dat degenen die zulke berichten schrijft dat op eigen verantwoordelijkheid doet en zich dus volledig met naam en adres bekend maakt. Eventuele aanklachten kunnen dan rechtstreeks aan hem of haar gericht worden en niet meer aan het forum.

Het is te gemakkelijk om op een anonieme al dan niet terechte (dat weet je nooit) klachten hier te formuleren die de betreffende firma zouden kunnen schaden. Het zou bijvoorbeeld een goed wapen voor de concurrentie kunnen zijn. 

Funderingsplaat 20 cm te laag geplaatst

Reactie van Charel

"Quote:De eerste vergadering bij de opstart ging wel door. De architect stelden wij zelf aan. Hij heeft volgens ons ook fouten gemaakt. Hij is verantwoordelijk voor de opvolging."

En door wie werd die architect voorgesteld of aangebracht ? En zou het kunnen dat die nog meer woningen doet in samenwerking met die SOD ?

Soit, ik zou principieel ook geneigd zijn om het hard te spelen, maar ik weet ook dat principes soms veel geld, miserie en frustratie's kosten om uiteindelijk weinig of geen genoegdoening te krijgen.

Mogen 2 dampschermen?

4 reacties ·

Reactie van Charel

Beste Mie,

Als er reeds geisoleerd is met aan de binnenkant een dampscherm dan hoef je geen tweede dampscherm meer aan te brengen als je nog een laag bij-isoleert. 

Voorwaarde is dan wel dat de isolatiewaarde de oude laag 1,5 maal hoger is dan de bijkomende laag. Als de oorspronkelijke laag dus 12 cm glaswol zou zijn, dan mag de bijkomende laag bijvoorbeeld niet beter zijn dan 8 cm glaswol.

Wil je meer dan dat bij-isoleren dan gebruik je best een tweede dampscherm.

Vorige · 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 · Volgende