Livios: Bouwen aan morgen


Charel

  Lid sinds 08/03/2015

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 08/03/2015
 • 1 vraag gesteld
 • 2088 vragen beantwoord
 • 131 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 478 bedankjes ontvangen
 • 3 leden bedankt


Charel
 • Andere professioneel | Woont in Hoogstr.
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Afbraak scheidingsmuur/draad door buren zonder zelf inspraak te hebben.

Reactie van Charel

Hoogstwaarschijnlijk stond die afsluiting op het eigendom van uw buren en waren zij alleen eigenaar hiervan. Het is al voldoende dat die afsluiting op 1 cm van de scheidingslijn staat om ze niet meer als gemeenschappelijk te kunnen zien. Probeer dit eerst te achterhalen alvorens klacht in te dienen of stappen te ondernemen, anders riskeer je van een koude kermis thuis te komen.

En in het geval die afsluiting dus inderdaad net op buurmans eigendom stond, hadden zij het volste recht om die afsluiting te verwijderen zonder u hiervan op de hoogte te brengen. Wellicht was de relatie tussen u en uw buur al niet goed en heeft men daarom geoordeeld om u daarvan niet op voorhand te verwittigen.

Nu, wat betreft die nieuwe afsluiting is het meestal aangewezen om die samen te bekostigen en op de perceelsgrens te plaatsen . Je moet dan wel overeenkomen over het type van afsluiting en de kosten delen. Men kan echter niet verplicht worden om akkoord te gaan met een gemeenschappelijke afsluiting, noch om daaraan mee te betalen.

Zowel jij als de buurman kunnen eenzijdig beslissen om een eigen afsluiting op eigen kosten te plaatsen net binnen de perceelsgrens. 

Spleet van minimum 9 mm nodig onder binnendeuren volgens Wetgeving ?

Reactie van Charel

zou de schrijnwerker toch moeten communiceren waar ik wel de luchtdoorstroming wens toe te passen in de binnendeuren. 

Neen, want die hoeft helemaal niet in op onder de binnendeur te zijn. Zoals gezegd is de meest gebruikelijke methode een spleet onder de deur en soms een rooster in de deur, maar ik ken ook gevallen waarbij de doorstroomopening in de muur, de vloer of het plafond zaten.

Het enige dat je de schrijnwerker zou kunnen verwijten is dat hij zich niet in jouw plaats heeft afgevraagd waar je de doorstroomopening zou gaan voorzien terwijl dat in feite niet zijn verantwoordelijkheid is.

Om dat soort misverstanden te voorkomen dienen in feite werfvergaderingen. Je kan niet elke aparte aannemer laten werken zonder samenspraak met de andere aannemers. In dit geval zou een vergadering met de ventilatietechnieker en de schrijnwerker nuttig zijn geweest. Wie moet je nu iets gaan verwijten ? de schrijnwerketr die niet gezorgd heeft dat de ventilatieeisen werden gevolgd of de ventilatieman die voor de goede uitvoering van zijn systeem hierover geen contact heeft opgenomen ? Wie wist er waar de doorvoeropening zou moeten komen, in welke deuren wel en in welke deuren niet, en hoe groot die dan precies moest zijn? De schrijnwerker of...?

 

Scheidingsmuur isoleren + verstevigen (keuken)

Reactie van Charel

Dat lijkt mij geen slecht idee. Een paar opmerkingen toch:

Ik zou eerst geluidsisolatieplaten (partywall?) tegen de muur plaatsen en dan het houten kader, zodat er zo weinig mogelijk rechtstreeks contact is tussen het houten kader en de muur.Tussen dat kader kan je dan eventueel nog bijkomende isolatie plaatsen. Ik zou ook overwegen om in plaats van twee maal OSB, één maal OSB te plaatsen met daarop nog een laag Gyproc. het zou kunnen dat dit qua geluidsisolatie beter is (na te zien). Een dampscherm is niet nodig bij een gemeenschappelijke muur die eigenlijk als een binnenmuur kan beschouwd worden.

Parket op kalkchape

5 reacties ·

Reactie van Charel

Oké, ik snap het en ik denk dat het daardoor ook een gezonde opbouw kan zijn. Die schelpenlaag zal het opstijgend vocht tegenhouden maar daarom nog geen waterdamp vandaar de noodzaak aan een 'ademende' maar vooral vochtregulerende vloer zoals die leem- of kalkvloer.

Dan zou ik me niet wagen aan een volvlaks rakende plaatsing van een houten vloer. Ik vrees dat hierdoor een te groot verschil in vochtigheidsgraad kan ontstaan tussen onder- en bovenkant van het hout. Ook zou ik bevreesd zijn voor mogelijke condensatie aan de onderkant van het hout. 

Ik zou dan toch nog blijven denken aan een zelfdragende onderconstructie met daarop de beplanking. Vloerverwarming lijkt mij daar dan minder goed bij te passen.

Of anders de minder risicovolle uitvoering zoals je het elders had gepland met een leemvloer, een kalkvloer of een vloer uit gebakken klei.

Vochtprobleem in huurhuis

11 reacties ·

Reactie van Charel

Naar mijn idee is hier sprake van doortrekkend vocht vanuit de schouw. Vandaar die bruine verkleuring die veroorzaakt wordt door het roet in de binnenkant van de schouw. De oorzaak is dus niet condensatie vanuit de woning en het aanbrengen van isolatie tegen die vochtige muur is enkel symptoombestrijding.

Het water dat in de schouw terechtkomt is vermoedelijk afkomstig van een grote open schouwopening waar het binnenregent ofwel van een slechte aansluiting van de dakbedekking met de schouw.

Wat bevindt er zich boven het plafond van de getoonde ruimte? nog een verdieping, een hellend dak of een plat dak.

Kan je een foto van de woning aan de buitenkant van die schouw tonen?

Dringende vraag.

5 reacties ·

Reactie van Charel

Ja en mondeling overeengekomen dat hij alles zou regelen.Alles is geregeld door een makelaaar en bij de notaris.

Bedankt.

Indien de tank niet jouw eigendom was maar gehuurd van de gasleverancier dan ben jij de enige die dat contract kan opzeggen om bijgevolg dan de tank te laten ophalen. Een notaris, een makelaar of de nieuwe eigenaar van de woning kunnen dit niet in jouw plaats doen.

Dit is te vergelijken met het opzeggen van de abbonementen voor aardgas, elektriciteit en water. Ook dat moet je zelf doen.

Mag de eigenaar de brandverzekering van het gebouw (contractueel) doorrekenen aan de huurder?

Reactie van Charel

Luc,

Ik vermoed dat we beiden de vraag van Martin verschillend interpreteren.

Als met de vraag "mag de eigenaar de brandverzekering doorrekenen" bedoeld wordt of de eigenaar de kosten van zijn persoonlijke polis mag doorrekenen dan mag dat duidelijk niet, tenzij het over een polis zou gaan waarbij niet enkel de aansprakelijkheid van de eigenaar maar ook de aansprakelijkheid van de huurder zou gedekt zijn. In dat geval zou de huurder dan ook zelf geen verzekering meer moeten afsluiten.

Martin moet me maar verbeteren moest ik het mis hebben, maar ik vermoed dat hij meent niets te moeten betalen voor een brandverzekering, niet voor een eigen polis en niet voor een gezamenlijke (blok)polis. En dat klopt niet. Een huurder moet altijd op de ene of de andere manier betalen voor een verzekering die zijn aansprakelijkheid dekt.

Afbreken zadeldak schuur

1 reactie ·

Reactie van Charel

Vooral bij oudere daken is het belangrijk dat je de pannen niet volledig langs één kant weghaalt, je kan beter afwisselend aan de voor- en achterkant gedeeltes van het pannendak weghalen.

Zoniet krijg je bij éénzijdige totale verwijdering van de  pannen een zeer groot onevenwicht op de oude dakconstructie en de zijmuren met instorting tot mogelijk gevolg.

Bij isoleren van plat dak langs onderen

Reactie van Charel

Een belangrijk aandachtspunt is dat de nieuwe isolatie die je bijplaatst in principe minstens anderhalve keer zo goed moet isoleren als de bestaande isolatie. Dat betekent dat de R-waarde van de nieuwe isolatie minstens 1,5 keer zo groot is als die van de bestaande isolatielaag. En inderdaad ook een luchtdicht dampscherm aanbrengen.

Ik denk dat je je vergist Erwin. De isolatiewaarde van bijkomende isolatie onder een reeds bestaand dampscherm en isolatie, mag maar de helft zijn van de bestaande isolatie.

Vocht rond stekker

8 reacties ·

Reactie van Charel

Het is me eerlijk gezegd niet echt duidelijk vanwaar het vocht komt. Condensatie die zich enkel in die doosjes zich zou vormen vind ik zeer twijfelachtig.

Ik vrees dan ook dat het plaatsen van andere doosjes en het vastzetten ervan met een ander materiaal niet gegarandeerd de oplossing gaat zijn.

De uitleg van de elektrieker lijkt me ook nog een denkpiste om verder te onderzoeken.  Indien die kabels van boven komen en vanuit een vochtige omgeving dan zou het vocht via die kabels kunnen afzakken tot in de doosjes.

Het zal toch ter plaatse moeten onderzocht worden. Van hieruit en gezien de niet gebruikelijke situatie, gaan we daar weinig bij kunnen helpen vrees ik.

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende