Livios: Bouwen aan morgen


Charel

  Lid sinds 08/03/2015

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 08/03/2015
 • 1 vraag gesteld
 • 2088 vragen beantwoord
 • 131 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 478 bedankjes ontvangen
 • 3 leden bedankt


Charel
 • Andere professioneel | Woont in Hoogstr.
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Ventilatie spouw dichtgemaakt

13 reacties ·

Reactie van Charel

Je kan nu toch meten hoeveel hoger of lager het plafond van de kruipkelder is ten opzichte van dat deksel ?

Ik vroeg het me maar af in de veronderstelling dat de bovenkant van de kruipkelder misschien hoger ligt dan de terrasvloer en dat die dichtgemaakte voegen misschien oorspronkelijk rechtstreeks uitkwamen in de kruipkelder.

Maar je kan dat uiteraard ook meten door de hoogte van de binnenvloer van de woning te vergelijken met de hoogte van die dichtgemaakte voegen.

Of je er goed aan doet als je dat terug open maakt hangt af van de reden waarvoor dat rooster oorspronkelijk daar voorzien was en ook van de reden waarom men het later gedicht heeft. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat het oorspronkelijk nodig was voor iets dat nu niet meer van toepassing is door andere ingrepen of verbeteringen.

Vervangen van syndicus

5 reacties ·

Reactie van Charel

Ik lees in de door u bijgevoegde tekst van de overeenkomst dat de opzeg aangetekend moet gebeuren minstens 6 maanden voor einddatum van de overeenkomst.

Die einddatum is 15/09/2019 en dus had de opzeg moeten gebeurd zijn voor 15/03/2019. Je bent dus te laat en afhankelijk van wat er verder nog in de overeenkomst is vermeld is die overeenkomst nu stilzwijgend verlengd voor een periode van ...

Aansluiting Riolering

14 reacties ·

Reactie van Charel

Hugo, het woord klep is hier wat verwarrend. Volgens mij gaat het hier niet over een terugslagklep zoals jij ze beschrijft, maar over een vaststaande klep in een kunststof sifonput. Het afvalwater moet daarbij onder een klep door naar de overloop verder vloeien. Hierdoor ontstaat een geurslot terwijl de onbeweeglijke klep de afvoer nooit kan afsluiten.

Die klep kan je verwijderen, hetzij tijdelijk bijvoorbeeld bij ontstoppingswerken, hetzij definitief om problemen zoals hier te voorkomen. Je hebt dan geen sifonput meer, wat ook niet nodig is, maar een gewone inspectieput.

Draagmuren uitbreken, schoren op tegelvloer op zavel?

Reactie van Charel

Charel,
ik kan wel leven met jouw gedachte dat je geen betonplaat wil als je een vloer vernieuwt. Maar wat als je isolatieplaten onder je nieuwe vloer wil: moet daar dan geen betonplaat onder??? Welke bron ik ook lees, komt met een vloeropbouw van onder naar boven zoals: betonplaat + isolatieplaat + leidingenchape (kan eventueel in Fermacellplaat ingefreesd) + vloerchape (kan eventueel een Fermacellplaat) + vloer

Carl,

Het enige dat je moet doen is zorgen dat de ondergrond goed verdicht (aangedrild) en vlak ligt. Hierop een folie met daarop de drukvaste isolatieplaten. De verdere opbouw kan dan verschillen naargelang er vloerverwarming komt of niet.

Het geheel van drukvaste isolatieplaten, chape en vloer werken meer dan voldoende drukverdelend.

Blijft een buitenmuur na het impregneren ervan nog ademend

Reactie van Charel

De bedoeling van het hydrofoberen van buitenmuren is dat de muur hierdoor waterwerend wordt en toch dampopen blijft. Vocht in de vorm van water (regen) zal er dus van af lopen zonder nog in de muur door te dringen, terwijl het in de muur aanwezige vocht wel nog naar buiten kan in de vorm van waterdamp. De muur zou hierdoor hoe langer hoe droger moeten worden.

Het helpt uiteraard niet tegen opstijgend vocht vanuit de ondergrond bij een ontbrekende waterkering in de muur.

Expert aanstellen

2 reacties ·

Reactie van Charel

Natuurlijk mag zij dat, maar met zijn mening kan je niets afdwingen en je moet die sowieso volledig zelf betalen.

Als het tot een rechtzaak komt heeft enkel een door het gerecht aangestelde expert waarde en zal die worden betaald door degene die de rechtzaak verliest. 

Aanbouwen tegen vrijstaand vastgesteld bouwkundig erfgoed, zijgevel op eigen perceel/geen gemene muu

Reactie van Charel

De aanleiding van het klasseren (niet beschermen) van uw woning als bouwkundig erfgoed zal duidelijk niet zijn omwille van die blinde muur op of tegen de erfgrens. Die klassificatie zal wellicht enkel de voorgevel betreffen. Ik zie het historisch waardevolle van die blinde scheidingsmuur niet in.

Verder lijkt het mij overduidelijk dat die woning al van bij aanvang is bedoeld als half open of een gesloten bebouwing. Het is enkel door toevallige omstandigheden dat het zolang geduurd heeft voor iemand er tegenaan heeft gebouwd.

Het feit dat die muur (wellicht) geen gemeenschappelijke muur is kan geen beletsel vormen om er een woning tegenaan te bouwen. Als het, zoals je beschrijft, de bedoeling is om een tweede  muur van 15 cm te bouwen met tussen uw muur en de nieuwe muur een isolatielaag dan is dat de normale manier om een nieuwe woning tegen een bestaande te bouwen. Uw muur hoeft en zal daarvoor niet gebruikt worden om iets van de nieuwe woning aan te verankeren. Indien dus die percelen goedgekeurd zijn om halfopen of gesloten bebouwingen op te richten zal je hiertegen niets kunnen inbrengen. Uw muur blijft uw muur en hoeft niet gemeenschappelijk gemaakt te worden. Elke woning heeft zijn eigen muur op zijn eigen perceel.

Indien de plannen voor die nieuwe woning vroeger al eens zijn afgekeurd kan dat om vele ander redenen zijn dan het feit dat men tegen uw woning heeft willen bouwen.

Vraag eens bij de dienst ruimtelijke ordening van uw gemeente welk het statuut van die naastgelegen gronden is. Is het bouwgrond bedoeld voor gesloten, halfopen of losstaande bebouwing ? Hiervan zal afhangen of men al dan niet tot tegen uw woning mag bouwen en niet van de klassificatie van uw woning (voorgevel).

Nieuwe houtskeletwoning, dak kraakt enorm, vooral bij temperatuurschommelingen.

Reactie van Charel

De helft van het dak is bedekt met zonnepanelen. Misschien is dat wel mogelijk om een half "groendak" te maken. En dan zal het regenwater misschien veel properder zijn, nu is het zeer vervuild.

Het is niet altijd evident om zonnepanelen te plaatsen op een plat dak met een houten onderconstruktie. De ballastblokken of dallen die men daarbij moet gebruiken kunnen het dak te zwaar belasten. Hier is de belasting dan ook nog eens onevenredig verdeeld (de helft van het dak). Dit kan een oorzaak zijn van de zettingen en het gekraak.

Het regen water zal zeker niet properder zijn met een groendak, integendeel, met een groendak is het regenwater steeds sterk verkleurd en daardoor niet meer bruikbaar.

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende