Livios: Bouwen aan morgen


Charel

  Lid sinds 08/03/2015

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 08/03/2015
 • 1 vraag gesteld
 • 1881 vragen beantwoord
 • 121 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 429 bedankjes ontvangen
 • 3 leden bedankt


Charel
 • Andere professioneel | Woont in Hoogstr.
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Procent verlichting

2 reacties ·

Reactie van Charel

Iedereen zal daar verschillend over oordelen. Zelf zou ik in dat geval geneigd zijn om de winst in twee delen. Als een armatuur dus bijvoorbeeld normaal 100 € zou hebben gekocht en je  hebt die voor 50 € kunnen kopen dan zou ik er aan denken om hiervoor 25 € aan de elektricien te betalen. Jij heb dan nog altijd een korting van 25 % en hij een commisie van 25 %

Steenput deur niet 100% dicht

Reactie van Charel

Eigenlijk zou je nauwelijks een daling van het waterpeil in de put mogen zien.

Bij een normaal gebruik zoals het doorspoelen van een wc, het vullen van een emmer water, het water nemen door een wasmachine of het nemen van een douche zal er nauwelijks een daling van het putwaterpeil te merken zijn omdat er ongeveer evenveel water ondergronds de put in stroomt als er via de pomp wordt weggetrokken.

Het zal pas een probleem worden als men langdurig water pompt zoals bijvoorbeeld bij het urenlang besproeien van een tuin, het vullen van een zwembad enzovoort. 

Dakspanten van 24 cm of 30 cm ?

7 reacties ·

Reactie van Charel

Trouwens, zelfs al zouden we er willen over oordelen, we kunnen dat onmogelijk ! We weten niets van de grootte van overspanning, niets over de dakhelling, niets over het gewicht van de dakbedekking, niets over de afstanden tussen de spanten enzovoort.

Het spijt me maar dat kan enkel beoordeeld worden door iemand die het plan en lastenboek kan bestuderen en aan de hand daarvan de nodige sterkteberekeningen kan maken.

En zoals Kris hier al aanhaalde: degene die dat bepaalt zal er ook verantwoordelijk voor moeten zijn.

ESE IR PANELEN

23 reacties ·

Reactie van Charel

Koop die panelen maar !

Dat lijkt me nog de enige manier om u een en ander te doen inzien !

Erfdienstbaarheid servitude verkregen verjaaring mogelijk door fysiek gebruik?

Reactie van Charel

Ik betwijfel zelfs zeer sterk of je voor het plaatsen van uw afsluiting een vergunning diende aan te vragen. 

De algemene regel is dat dit niet nodig is voor afsluitingen die niet hoger zijn dan twee meter en niet dienen om de voortuin af te sluiten van de straatkant.

Om eventuele discussies te vermijden zou ik wel die afsluiting niet net op de grens van de servitude zetten maar bijvoorbeeld 5 cm er vandaan, op 2,55 m dus. Of om uw goede wil te tonen kan je misschien nog duidelijk iets meer plaats geven. Op een tiental cm zal het nu niet steken zeker ?

Ideaal zou zijn dat je met de buurman een compromis kunt sluiten waarbij hij toch iets meer plaats krijgt dan die 2,5 m die inderdaad wel krap is voor zelfs een gemiddelde gezinswagen.

Afvoerbuizen

1 reactie ·

Reactie van Charel

Indien er gebouwd is met een kruipruimte kan je dat nagaan door in de kruipruimte te gaan kijken.

Indien er geen kruipruimte is dan is het onmogelijk dat de riolering niet tot buiten het gebouw is doorgetrokken. Dan zal men beter moeten zoeken en/of de plannen raadplegen.

Spleet van minimum 9 mm nodig onder binnendeuren volgens Wetgeving ?

Reactie van Charel

zou de schrijnwerker toch moeten communiceren waar ik wel de luchtdoorstroming wens toe te passen in de binnendeuren. 

Neen, want die hoeft helemaal niet in op onder de binnendeur te zijn. Zoals gezegd is de meest gebruikelijke methode een spleet onder de deur en soms een rooster in de deur, maar ik ken ook gevallen waarbij de doorstroomopening in de muur, de vloer of het plafond zaten.

Het enige dat je de schrijnwerker zou kunnen verwijten is dat hij zich niet in jouw plaats heeft afgevraagd waar je de doorstroomopening zou gaan voorzien terwijl dat in feite niet zijn verantwoordelijkheid is.

Om dat soort misverstanden te voorkomen dienen in feite werfvergaderingen. Je kan niet elke aparte aannemer laten werken zonder samenspraak met de andere aannemers. In dit geval zou een vergadering met de ventilatietechnieker en de schrijnwerker nuttig zijn geweest. Wie moet je nu iets gaan verwijten ? de schrijnwerketr die niet gezorgd heeft dat de ventilatieeisen werden gevolgd of de ventilatieman die voor de goede uitvoering van zijn systeem hierover geen contact heeft opgenomen ? Wie wist er waar de doorvoeropening zou moeten komen, in welke deuren wel en in welke deuren niet, en hoe groot die dan precies moest zijn? De schrijnwerker of...?

 

Geur probleem

5 reacties ·

Reactie van Charel

Als de geur werkelijk uit de sproeikoppen komt dan zie ik maar één mogelijke oorzaak en dat is dat bad en douche zijn aangesloten op regenwater en dat het regenwater vervuild is. Het stilstaande restwater in de sproeiers kan dan na een tijdje beginnen beginnen ruiken. Bij opnieuw gebruik van de sproeiers komt eerst dat stilstaande water gevolgd door het nog niet stinkend water.

Bouwvergunning verlopen stalen constructie terras

Reactie van Charel

Je moet de aanvang van de vergunde werken steeds melden aan de gemeente.  Dan kennen ze de startdatum.  Als die dan voor de vervaldatum van de vergunning valt is alles ok.  Als je natuurlijk geen startdatum meldde ...

www.arcopolo.com

Als dat zo is, wat ik niet wil betwisten, dan lijkt het mij toch geen voldoende reden om een vergunde aanbouw terug te laten afbreken. Je riskeert dan volgens mij enkel een administratieve boete of in het slechtse geval een verplichte aanvraag tot regularisatie.

Heraanleg rioolstelsel

17 reacties ·

Reactie van Charel

@sdeb,

Een standleiding van 90 mm heb ik altijd al probleemloos toegepast in de woningbouw, zelfs een van 75 mm zou geen probleem vormen voor een enkele wc.

Vergis je je niet met het spoeldebiet voor de meeste wc's ? Twee liter spoeling voor een plasje lijkt me wel kunnen, maar de grote spoeling is toch nog altijd minstens 6 liter dacht ik. Maar goed, het veranderd de redenering niet.

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende