Livios: Bouwen aan morgen


Charel

  Lid sinds 08/03/2015

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 08/03/2015
 • 1 vraag gesteld
 • 2096 vragen beantwoord
 • 131 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 481 bedankjes ontvangen
 • 3 leden bedankt


Charel
 • Andere professioneel | Woont in Hoogstr.
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Infraroodverwarming badkamer

Reactie van Charel

Enkel zal met het ene systeem de warmte beter verdeeld zijn dan met het andere en op dat gebied scoort infraroodverwarming zeker niet beter, integendeel.

Welk systeem dan wel?

Jos,

Ik had het hier over zuiver elektrische verwarming en al zulke systemen verbruiken voor dezelfde warmteopbrengst even veel electriciteit. Elektrische radiatoren of luchtverwarmingstoestellen zullen de warmte verdelen over de ganse ruimte, terwijl infraroodtoestellen vooral die oppervlaktes en volume's zullen verwarmen waarop ze gericht zijn.

In sommige gevallen kan dit laatste een voordeel zijn, echter in woonhuizen geeft men de voorkeur aan een evenredig over de kamer verdeelde temperatuur.

Vergelijk het met een hete kachel: je kan je er heerlijk aan opwarmen maar je moet je wel eens omdraaien om ook je rug op te warmen.

Maar sowieso, welk zuiver elektrisch systeem je ook verkiest, economisch gezien kan je op dit moment met deze elektriciteitsprijzen, geen enkele een goede keuze noemen.

Steunstructuur dak weghalen

Reactie van Charel

De schets is spijtig genoeg niet doorgekomen.

Op 12 meter zou ik twee spanten verwachten met telkens een trekbalk ergens op halve hoogte en een trekbalk of trekstang die ter hoogte van of in de zoldervloer de voeten der spanten met elkaar te verbindt.

Als er op de plaats waar je normaal een tweede spant verwacht een scheidingsmuur op de zolder is doorgetrokken kan die uiteraard de functie van die ontbrekende spant overnemen. Wel moet daar ook zeker nog een trekverbinding tussen voor- en achtermuur zitten ter hoogte van of in de zoldervloer.

Bij oudere woning zal je op die plaatsen muurankers aan de buitenkant van de muur zien.

Vervangen afdak veranda draadglas door dubbelglas

Reactie van Charel

Beste,

Aan de ene kant kan je steunen aan de achtergevel en aan de voorkant zou de ondersteunende balk worden vervangen, ook de profielen worden vervangen.

Alles hangt dan af van die ondersteunende balk boven uw oude schrijnwerk. Als die balk sterk genoeg wordt voorzien zodat hij zelfdragend is dan zie ik geen enkel probleem. Je kan het gehele dak uitvoeren alsof het met een open voorkant is, dus zonder rekening te moeten houden met de kwaliteit van de onderliggende ramen.

Op die manier kan je later ook altijd zeer gemakkelijk die oude ramen er onderuit halen om ze eventueel te vervangen.

Water door de keldermuur bij zware regenval

Reactie van Charel

Ik vind het vreemd dat je spreekt van water dat via voegen in de kelder komt. 

Wil dat dan zeggen dat die kelder aan de binnenkant niet van een bepleistering is voorzien ? 

In dat geval zou ik zeker de keldermuren (laten) bepleisteren met een waterdichte mortel.

Inzage offerte en specificaties grote werken

Reactie van Charel

Ik ben niet 100 % op de hoogte tot hoever een syndicus eigenmachtig kan beslissen over het hoe, wat, waarom en tegen welke prijs van investeringen die uiteindelijk door de eigenaars zullen moeten betaald worden.

Maar het is wel zo dat de eigenaars of de vereniging van medeeigenaars de opdrachtgever van de werken zijn, en dan lijkt het me  niet meer dan logisch dat ze ook het recht hebben om exact te weten waarover het gaat, dat ze dus minstens het lastenboek kunnen inkijken en zelfs kunnen nagaan of wat daarin staat ook gevolgd wordt.

Maar de ene medeeigenaar is de andere niet. Sommigen zullen, soms uit gemakzucht, steeds hun volste vertrouwen geven aan de syndicus en er van uit gaan dat alles zeer correct zal verlopen. Een droom voor een syndicus.

Maar je mag niet naief zijn, zulke houding vraagt om mistoestanden en oneerlijke praktijken. 

Je hebt gelijk dat je dit in vraag stelt. Ik denk dat je je in de eerste plaats met uw terechte vraag moet richten tot de raad van medeeigenaars en laat u hierbij niet met een kluitje in het riet sturen, de relatie tussen een syndicus en de bestuursleden van een RVM is soms speciaal, ze hebben nogal eens de neiging om elkaar de hand boven het hoofd te houden.

Nieuwe wetgeving verwarmingsketels

Reactie van Charel

Door Hugo C.:"Als men eerst de dieselwagen verguisd en daarna moet vaststellen dat de CO2 uitstoot van het wagenpark gestegen is omdat benzinewagens 50% meer CO2 uitstoot produceren dan noem ik dat een domme beslissing."

Hugo, volgens mij zijn dieselwagens vooral schadelijker voor het milieu omwille van de veel grotere fijnstof uitstoot dan bij benzinewagens.

Zowel CO2 als fijnstof moeten zo snel en zo veel mogelijk worden teruggedrongen, maar fijnstof lijkt mij iets dringender.

Drooglopen opvoerpomp afvalwater

Reactie van Charel

Je kan ook een terugslagklep elders tussen de zuigleiding plaatsen. Het meest bedrijfszekere echter is een terugslagklep op de aanzuig in de put. Waarom zou dat niet gaan, en  waarom zou trouwens een dompelpomp niet kunnen ?

Welfsels gebruiken als fundering

Reactie van Charel

Die welfsels hebben geen enkel nut. Ze zouden zelfs voor problemen kunnen zorgen. Sowieso maak je hiermee nodeloze kosten en tijdverlies.

Je kan veel beter na afgraven en aandammen van de ondergrond hierop een folie leggen met daarop de drukvaste isolatieplaten, nog een folie en dan een lichtgewapende chape.

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende