Livios: Bouwen aan morgen


Charel

  Lid sinds 08/03/2015

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 08/03/2015
 • 1 vraag gesteld
 • 2115 vragen beantwoord
 • 131 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 488 bedankjes ontvangen
 • 3 leden bedankt


Charel
 • Andere professioneel | Woont in Hoogstr.
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

hoe best de "convectorput" opvullen

Reactie van Charel

Je hebt gelijk Erwin, opvulling en chappe is uiteindelijk het minst complex qua uitvoering.

Wat die geschroefde stalen leidingen betreft. Als je de put pas vult nadat de druk terug op de nieuwe leidingen is gezet en je hebt die leidingen goed beschermd tegen corrosie dan zie ik geen probleem om deze voorgoed weg te werken in die putopvulling.

Loodband buitenmuur

1 reactie ·

Reactie van Charel

De lengte en de hoogte van de muur hebben er niets mee te maken. 

Ik vermoed dat dit een massieve volle muur is zonder luchtspouw en zelfs zonder waterkering.

Indien het voegwerk niet meer optimaal is kan er sprake zijn van doorslaand vocht vooral als deze muur naar het westen gericht is.

Maar de allergrootste en zekerste oorzaak van uw vochtprobleem is wel degelijk opstijgend vocht. Dat vocht kan opstijgen vanuit de ondergrond maar in dit geval zeker ook vanaf de verharding die tot tegen de buitenmuur is aangebracht. Oppervlaktewater bij regen kan zeer gemakkelijk indringen in de onderste steenlagen en voegen om van daaruit verder op te stijgen in de muur.

Een loodslab voor enkele cm inwerken gaat hieraan niets verhelpen. Je zal de  ganse muur in zijn gehele dikte, dus van binnen tot buiten, moeten onderkappen om er een membraam tussen te voorzien. Maar je kan ook de muur laten injecteren. Beide systemen zorgen er voor dat er een waterkering in de muur ontstaat die het water belet om van onderuit verder te stijgen. 

Terras in klinkers waterdicht maken

6 reacties ·

Reactie van Charel

Ik ben het eens met Hugo.

Ik denk zelfs dat wat je van plan bent het probleem nog kan vergroten en voor bijkomende problemen kan zorgen.

Laat dus die klinkerverharding zo waterdoorlatend mogelijk !

Buren willen dat ik volledig opdraai voor kosten aan gemene muur

Reactie van Charel

Het is een dermate oude muur dat hij de facto gemeen is (beide huizen zijn meer dan 40 jaar oud).

Dat lijkt mij een beetje kort door de bocht. Wellicht staat die muur van jouw woning volledig op jouw eigendom en is de muurbekleding er ooit (of onmiddelijk na het bouwen) aangebracht ter bescherming en/of isolatie van uw woning. Het is dan ook hoogstwaarschijnlijk dat die bekleding zich tot over de perceelsgrens en dus op het eigendom van uw buur bevindt. In dat geval, kan volgens mij (en zoals Kris ook aanhaalde) uw buur inderdaad eisen dat die bekleding, ter plaatse van zijn woonstuitbreiding, op jouw kosten wordt verwijderd en/of aangepast aan de nieuwe situatie. Uw buurman mag dan, voor zover er een bouwtoelating is, hiertegen bouwen zonder echter die muur te gebruiken om er zijn aanbouw aan te bevestigen of op te laten steunen.

Als je er van uit zou gaan dat die muur helemaal gemeenschappelijk is dan zou dat impliceren dat uw buurman de gehele muurbescherming zou kunnen weghalen, ook daar waar geen aanbouw komt en waardoor dus uw muur dan voortaan onbeschermd tegen vocht en koude zou blijven.

Trouwens, 40 jaar is geen ouderdom om van "dermate oud" te kunnen spreken. Meestal wordt dan bedoeld dat de situatie zo oud is dat niet meer valt uit te maken hoe deze destijds is ontstaan., men spreekt dan dikwijls over situatie's die al honderden jaren zo bestaan.

Bekleding muur van garage achterin de tuin. Zicht naar buren

Reactie van Charel

Ik zou die muur sowieso niet in snelbouw laten, ook niet al zou je die schilderen. Snelbouw is niet bedoeld als gevelsteen en is daarvoor ook niet duurzaam genoeg.

Dus bekleden met een gevelsteen of houten beplanking of bepleistering of ...deze muur niet met snelbouw optrekken maar met een duurzamere steen.

Aansprakelijkheid architect: opvolging en facturatie

Reactie van Charel

Het feit dat de aannemer de werken gratis uitvoerde, geeft aan dat hij zijn fout erkent en dat siert hem al draagt hij de consequenties wel rijkelijk laat maar dat ligt misschien niet enkel aan hem.

De architect lijkt mij hier niet echt aansprakelijk voor een fout die hij misschien niet had kunnen merken, hij kon uiteraard niet op elk moment ter plaatse de werken volgen. Men had hem misschien nog aansprakelijk kunnen stellen in geval hij het verloop van de riolering zelf fout zou hebben aangegeven, maar dat zou me verwonderen.

In ieder geval, over veel geld zal het wellicht niet gaan, dat toezicht zal ook maar een kwestie van enkele uren zijn veronderstel ik.

Stuk grond andere eigendom toevoegen

Reactie van Charel

Je kan het ook omdraaien en de breedte van de inrit niet mee verkopen maar zelf behouden.

En dan kan je er voor kiezen om die inrit enkel zelf te gebruiken of om de koper van het huisje een recht van doorgang te verlenen. Uiteraard zal je het huisje met recht van doorgang gemakkelijker en voor meer geld kunnen verkopen dan zonder recht van doorgang.

Maar op deze manier blijf je wel heer en meester over die inrit.

Aansluiting riolering - vooraan / achteraan ?

Reactie van Charel

Als ik het goed begrepen heb dan zouden de afvalwaters ook achteraan worden aangesloten op een rioleringssysteem. Dit zou even goed moeten werken als aansluiten op een rioleringssysteem aan de voorkant vermits het ganse rioleringssysteem met elkaar in verbinding staat.

Ivm de beek: Je spreekt van overstromingsgebied maar dat is een term die zeer vaak voorkomt in Vlaanderen. Je moet naar de situatie in de praktijk kijken.

Hoe vaak heb je al gemerkt dat het water in de beek overstroomt ?

Hoe hoog komt in dat geval het water ten opzichte van uw tuin of van uw binnenvloeren?

Wat is het hoogteverschil tussen bovenkant beek en overloop regenput ?

Pomp waterput zuigt geen water meer op

Reactie van Charel

Na een paar dagen terug zand in de filter ? Zand zie ik nooit in mijn opgepompt regenwater.

Vooraleer je gaat denken aan andere experimenten zal je eerst de put moeten openmaken ! De kans is zeer groot dat de aanzuig in de modder of de verzanding zit.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende