Livios: Bouwen aan morgen


Charel

  Lid sinds 08/03/2015

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 08/03/2015
 • 1 vraag gesteld
 • 1525 vragen beantwoord
 • 93 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 359 bedankjes ontvangen
 • 3 leden bedankt


Charel
 • Andere professioneel | Woont in Hoogstr.
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Vloerpeil inkomdorpel

7 reacties ·

Reactie van Charel

Ik zou dit met de dienst ruimtelijke ordening van uw gemeente bespreken. Wellicht is er een verwarring over het niveau van het maaiveld ten opzichte van de straat.

Ook moet je eens nagaan of op de plannen voor de bouwaanvraag ook niet een nieuw maaiveldniveau is ingetekend. Indien het op die manier is goedgekeurd dan wordt met "het maaiveld" het nieuwe maaiveld bedoeld.

Indien het niet de bedoeling was om uw maaiveld te veranderen en uw stuk grond ligt in zijn geheel afhellend van de straat weg dan zie ik ook niet het probleem bij een deurdorpel die gelijk ligt met de straat maar wel nog 50 cm boven de omringende grond.

Knik in buis naar riolering onder terras

Reactie van Charel

Wat bedoel je eigenlijk met "een knik in de buis" ?

Ik ga er niet van uit dat dit een ingreep op de buis is waardoor die plaatselijk is ingedrukt en afgeplat maar dat dit gaat over de tussenplaatsing van een bocht. In dat laatste geval zou dat geen probleem mogen geven indien de buizen onder de juiste helling zijn geplaatst.

In het eerste geval zou ik dan zeker de raad van Iceberg volgen

Vraag over het plaatsen van een schouw van een gaskachel/gashaard in een appartement

Reactie van Charel

"Want iedereen spreekt maar van stappen te zetten wanneer er last of schade is maar voor ons is het belangrijk om hinder en schade voor ons te voorkomen."

Je moet daar toch voorzichtig mee zijn!

Stel nu dat uw vrees voor hinder totaal onterecht is, dat je daar nooit enige hinder van zou ondervinden, iets wat volgens mij het geval is. En je gaat dan hiervoor de buurman aanklagen, al was het nog maar via de raad van medeeigenaars (de syndicus). Dat zou dan voor gevolg kunnen hebben dat uw buurman hierdoor bijkomende moeilijkheden en onkosten gaat hebben of zelfs zijn kachel niet meer kan/mag plaatsen.

Het gevolg kan dan zijn dat je nu voor de rest van de tijd dat je daar woont een totaal ander soort en concrete hinder zult moeten verdragen waar je niets tegen kunt doen. En geloof me: mogelijkheden genoeg hiervoor ! En zulke zaken dan later tussen pot en pint op een vreedzame manier oplossen zal er wellicht dan niet meer inzitten.

Niet reageren op wat je hebt beschreven kan een zeer kleine kans op een zeer kleine hinder op uitzonderlijke momenten geven.

Wel reageren kan een reeele kans op grote hinder geven. Dit geeft het risico op een blijvende frustratie voor jou en je buurman.

Van prosumententarief naar capaciteitstarief? Goede zaak of niet?

Reactie van Charel

Vorig jaar zonnepanelen geplaatst : 6200 €.  
Afrekening gekregen heden : geen verschil met of zonder plaatsing zonnepanelen.
Dus investering is een verliespost van netto 6200 €.

Het maakt niet uit wat ze nog allemaal gaan uitvinden van belasting of andere overheidskosten : zonnepanelen zijn voor de kleine verbruiker niet meer interessant !!!  Wij willen onze centen terug en afgeraken van de zonnepanelen.  

Howla! Probeer alles eens goed en rustig na te rekenen met de juiste cijfers van vandaag en rekening houdend met de levensduur van uw installatie. Je zal dan merken dat uw paniekreactie helemaal niet nodig was.

De investering in zonnepanelen is nog steeds een zeer goede investering. Laat die vooral liggen !

Water in de kelder gevaarlijk ?

8 reacties ·

Reactie van Charel

Duizenden zulke oudere kelders zijn in die toestand dat er minstens af en toe al eens wat water binnenkomt. Als het niet erger wordt dan dat en je wil er geen hout of papier in opslaan, wat trouwens nooit een goed idee is in een kelder, dan hoef je niets te vrezen. 

Trouwens in kelders, vooral in die oude bakstenen kelders heerst er altijd een hoge vochtigheidsgraad. Of er nu een plas water op de bodem staat of niet dan maakt nauwelijks verschil. Dat maakt dus ook nauwelijks verschil voor de eventuele aantasting van de poutrels.

Dus als die tijdelijke waterplassen je niet storen dan zou ik er ook geen kosten aan maken.

Ter relativatie van het probleem nog het volgende: Op dezelfde manier als zulke kelder werden er ook regenputten en beerputten onder de woning gemaakt die dan dikwijls boordevol gevuld waren en waar er nauwelijks of geen verluchting was.

Is stucwerk op een buitenmuur van een hsb af te raden?

Reactie van Charel

Neen, dat klopt niet ! Crépi op de buitenwanden van houtskeletwoningen zijn zeer gebruikelijk !

Eigenlijk heeft het houtskelet op zich daar weinig mee te maken, de pleister wordt immers aangebracht op isolatieplaten die ook worden toegepast bij buitenisolatie van bestaande bakstenen woningen.

Isoleren van stijlmuren

1 reactie ·

Reactie van Charel

Het heeft geen zin om te isoleren binnen een ruimte die al geisoleerd is, en bijgevolg is een dampscherm daar ook zinloos.

Waar beluchter op riolering plaatsen?

Reactie van Charel

het is overal gelijkvloers en septische put is niet verplicht. wc's staan 3 meter van mekaar.

leidingen van wc en afvalwater wil ik apart houden tot aan de toezichtsputten (advies vakman).

bedoeling is om alles vooraf te voorzien zodat we later niet voor verassingen komen te staan (baten/schaden).

alles zal komen in de kruipruimte en ik heb dus een hoogtemarge van +-80cm.

Oké, dan vervalt de noodzaak van een be- of ontluchter op het afvoersysteem.

Wat uw vakman ook moge beweren, het heeft geen zin om de wc's apart af te voeren, het is meestal zelfs beter dat het gehele systeem regelmatig en met kracht kan worden doorgespoeld, en dat gebeurt veel effectiever bij een wc-spoeling.

Gebruik ook enkel een toezichtput met een geprofileerde bodem (doorstroomput) anders zal die put meer oorzaak dan oplossing zijn voor verstoppingen.

Je kan ook overwegen om de hoofbuis in de kruipkelder door te trekken tot achter de woning om ook daar een toezichtput te voorzien die tegelijk ook als afvoerput kan dienen. Op die manier kan je altijd zonder problemen het gehele systeem bereiken, reinigen en desnoods ontstoppen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende