Livios: Bouwen aan morgen


Charel

  Lid sinds 08/03/2015

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 08/03/2015
 • 1 vraag gesteld
 • 1829 vragen beantwoord
 • 116 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 420 bedankjes ontvangen
 • 3 leden bedankt


Charel
 • Andere professioneel | Woont in Hoogstr.
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

ESE IR PANELEN

13 reacties ·

Reactie van Charel

Aan Charel,

 Vriendelijk  dank voor uw antwoord.Je hebt overschot van gelijk.Ik begrijp het ook niet goed dat men uit 1 kWh  elektriciteit  meer dan  1 kWh warmte  zou kunnen verkrijgen.Ik ben inderdaad met deze verkoper van ese ir panelen in kontakt gekomen. Het klinkt allemaal onwaarschijnlijk wat hij schrijft.Maar kan jij mij uitleggen of een verwarming die met pulsstromen werkt, dezelfde warmte kan leveren als een verwarming waar de voeding volledig wordt gebruikt? En heb je ook een verklaring voor het gebruik van een ingebouwde laser in microvorm in dit infrarood paneel? Ik snap wel dat een halfgeleider in een organische stof zoals carbonfibre met  nano  kristal  of siliconen stroom laat lopen,en er door de reactie van aangeslagen elektronen die terugvallen na een tijd in een lagere positie of baan, en door hun botsing met een foton opnieuw een andere foton wordt gecreëerd er dus een infrarode warmtestraal kan ontstaan. De laser zou hierbij een vermeerdering van aangeslagen  elektronen kunnen  opwekken. waardoor de warmtestraal groter wordt en meer oppervlakte kan bereiken. Natuurlijk verbruikt de laser ook elektriciteit waardoor de verwarming minder zuinig wordt.Het is misschien ver gezocht, maar het zou wel kunnen op deze manier.De vraag voor mij als leek in de kunde  van  elektriciteit blijft of pulsstromen minder stroom verbruiken ,en toch een lokaal  van  dezelfde hoeveelheid warmte  kunnen voorzien  als een lokaal dat zonder pulsstromen wordt verwarmd.En ja,een warmtepomp met cop 4 kan met 1kw electriciteit toch ook 4 kw warmte opwekken.Dit gebeurt ook in fasen, zou het dan niet kunnen bij een ir paneel waarbij een laser wordt gebruikt inplaats van een compressor ?

grtz

gilberto 

Gilberto, je vraagt aan mij om iets uit te leggen dat niet bestaat ? Ik ben die Ese verkoper niet ! 

Wat die warmtepomp betreft: je zal middels de duidelijke uitleg van Luc Vandamme al wel begrepen hebben dat dit helemaal iets anders is, men maakt daarmee geen warmte uit elektriciteit maar men ontrekt warmte uit de omgeving met behulp van elektriciteit. Die omgeving kan de aarde zijn of de buitenlucht.

Een IR paneel kan enkel de warmte onttrekken uit de aangeleverde elektriciteit en daarom kan je dus uit 1 kWh elektriciteit, wat voor ingewikkelde hokus pocus je ook verzint, nooit meer dan 1 kWh warmte krijgen !

Heraanleg rioolstelsel

10 reacties ·

Reactie van Charel

Quote:"voor het aansluiten naar de nieuwe rioleering, ben ik verplicht (gescheide rioleering) een nieuwe dwa leiding te plaatsen ,over een afstand van 23 lm van aan de spoelbak waar een siphon is geplaatst van 40mm. mijn vraag welke opening van buis gebruik ik best voor de resterende afstand, 50/80 of 90" einde quote.

We gingen er van uit dat het de afvoer betreft van enkel de spoelbak, maar misschien is de spoelbak gewoon het eerste aftakpunt en is de rest hier verder ook nog op aangesloten.

Misschien dat de vraagsteller hier nog wat meer duidelijkheid kan geven ?

Als de rest reeds via een ander traject is aangesloten dan is die buis van 75 mm prima. Als de rest hier ook bij aangesloten is of later nog wordt aangesloten dan kan je inderdaad beter een buis van 110 nemen. Een buis van 125 is wat overdreven voor een eengezinswoning.

Vergelijken jaarlijks verbruik elektrische verwarming met gasverwarming

Reactie van Charel

Gilberto,

Als antwoord op een bedenking in uw laatste post:

Als een elektrische kachel van 3000 kw de ruimte steeds voldoende kon verwarmen dan zal een gaskachel van 4000 kW dat zeker en vast ook kunnen, eentje van 3500 kW is dan zelfs voldoende. 

Tuinondernemer heeft perceelgrens overschreden, wat nu?

Reactie van Charel

Zulke blokjes en/of stokjes zitten er niet altijd en overal ! In ieder geval, ten opzichte van derden zal jij altijd de verantwoordelijke zijn als uw scheiding op grond van de buren is geplaatst. Jij bent degene die perfect had moeten weten tot waar uw eigendom komt. Jij bent dus ook degene die onmiddelijk had moeten zien dat de afsluiting verkeerd was geplaatst. In de plaats daarvan heb je ze feitelijk aanvaard.

Trouwens welk alternatief heb je als het compromis van de tuinman weigert ? Ga je dit dan door de rechtbank laten beoordelen ? De kans is dan zeer groot dan die redeneert zoals ik, dat de tuinman niet zal worden veroordeeld en dat je alle gerechtskosten en advocaatkosten zelf zult moeten betalen. Bovendien zal uw afsluiting hiermee nog niet op zijn plaats staan en zal je een ander voor de volle 100 % hiervoor moeten betalen.

En als dat allemaal wat lang gaat duren, wat bij normaal bij gerechtsgang te verwachten is, zou je ondertussen ook nog een schadeclaim van de buren kunnen verwachten.

Geloof me: een compromis lijkt mij het beste !

Erfdienstbaarheid servitude verkregen verjaaring mogelijk door fysiek gebruik?

Reactie van Charel

Ik betwijfel zelfs zeer sterk of je voor het plaatsen van uw afsluiting een vergunning diende aan te vragen. 

De algemene regel is dat dit niet nodig is voor afsluitingen die niet hoger zijn dan twee meter en niet dienen om de voortuin af te sluiten van de straatkant.

Om eventuele discussies te vermijden zou ik wel die afsluiting niet net op de grens van de servitude zetten maar bijvoorbeeld 5 cm er vandaan, op 2,55 m dus. Of om uw goede wil te tonen kan je misschien nog duidelijk iets meer plaats geven. Op een tiental cm zal het nu niet steken zeker ?

Ideaal zou zijn dat je met de buurman een compromis kunt sluiten waarbij hij toch iets meer plaats krijgt dan die 2,5 m die inderdaad wel krap is voor zelfs een gemiddelde gezinswagen.

Dakdichting: roofing of epdm + isolatiedikte kiezen

Reactie van Charel

sorry voor jouw leeftijd... Jij gaat idd nog wat jaren moetn wachten eer je ZELF de bewijzen ziet.
effe een paar sluiers opheffen:
1. studeerde chemie en de hele zoo wetenschappen
2. mijn kennis duurzaam bouwen reikt ook tot op univ nivo (zoals een architect dus)
3. mijn praktische ervaring is huizen van mezelf en kennis dat ik ofwel zelf verbouwde ofwel zag verbouwen.en dat zijn er heel wat.
4. ik ben net 60. dus moet ik je teleurstellen over roofing: dat is reeds achterhaald, haalt echt geen 50. max.25
En idd EPDM is hier nog geen 50j in gebruik,wel in de USA.dus  mageenamerikaansmerkzoalsFirestone  zeker die leeftijd claimen. En je op papier 30j geven. Voor roofing mag je blij zijn met 15 op papier

Carl, het komt me vreemd over dat je jouw gelijk proberen te halen met het argument dat je gestudeerd hebt tot op universitair niveau. En verder met het feit dat je in je woning zelf gebricoleerd hebt en ook anderen hebt zien bricoleren. En dat zou dan genoeg ervaring moeten zijn om zonder verdere inhoudelijke argumenten simpelweg te blijven verklaren dat roofing achterhaald is.

Laat me dan ook maar eens wat stoefen, als het daar om te doen is. Ik ben ouder dan jij en naast mijn studies heb ik ook nog 50 jaar praktijkervaring in de bouw algemeen waarbij ook een zeer groot deel dakwerken, waar ik trouwens nog een aantal jaren kandidaat dakwerkers in onderwezen heb. Hierbij zijn alle huidige materialen ruim aan bod gekomen met cursussen ter plaatse bij die verschillende fabricanten.

Je hebt het altijd maar over roofing, maar ik heb de indruk dat je totaal geen idee hebt wat met roofing allemaal kan bedoeld worden.

Daken in zogenaamde roofing worden al eeuwen gemaakt, echter er zijn zo veel evoluties gebeurd dat je dat woord eigenlijk niet meer zou mogen gebruiken. Tot voor 1960 maakte men die "roofingdaken" met een aantal dunne viltige lagen die onderling door begieting met teer (geen bitumen) als één geheel op het dak werden verbonden. Hierop kwam grind ter bescherming tegen de zon. Dit soort daken die sinsdien niet meer gemaakt zijn gingen soms meer dan 50 jaar mee.

Na 1950 is deze beproefde methode vervangen door de meer moderne bitumineuze membramen, meestal geplaatst in twee lagen waarbij de bovenste laag werd voorzien van ingewalste leischilfers ter bescherming tegen uv straling.

Een nieuwe manier van werken, enthousiast onthaald door degenen die de vorige methode "achterhaald" noemden. Maar helaas wat er in het begin zo veel beter uitzag dan de oudere methode's bleek na verloop van jaren hier en daar een ramp.

Dat is de methode waarop jij je baseert om te zeggen "roofing is achterhaald" wellicht zonder weet te hebben wat er sindsdien is gebeurd om die dakrollen te verbeteren. Wellicht zonder weet te hebben van de verschillende samenstellingen die dakrollen nu kunnen hebben naargelang hun toepassing. Zo heb je onder andere rollen met geblazen bitumen, SBS bitumen of APP bitumen,elk met hun specifieke kwaliteiten.

Maak je ook niet te veel illusies over die garantie's op papier. Je moet het achteraf ook nog kunnen afdwingen, wettelijk kan die waarborg slechts 10 jaar zijn in bepaalde gevallen.

In ieder geval, wat het ook moge betekenen, Derbigum, wat een bitumineuze APP roofing is, claimt dat ze een minimale levensduur van 40 jaar kunnen bewijzen.

Trouwens waar haal je die 15 jaar op papier ?

Geluiden in de afvoerbuizen

Reactie van Charel

Hoogstwaarschijnlijk is de oorzaak een gedeeltelijke verstopping in de buizen stroomafwaarts of in de septische put en dit in combinatie met een ontbrekende rioolverluchting.

Spouwisolatie

3 reacties ·

Reactie van Charel

Onmiddelijk architect en aannemer verwittigen. Samen met het dampscherm moet normaal al een voorlopige dakafvoer worden gemaakt. 

Er mag zeker geen water in de spouw lopen !

Hoedt u ook voor mensen die nu een kans ruiken om u hierin betalend te adviseren ! Je hebt zo iemand hier niet nodig !

Uitvallen diff 30 mA

17 reacties ·

Reactie van Charel

Van de andere kant:

Die bijkomende diff van 30 mA is er gekomen voor die gevallen waar er extra beveiliging gewenst is en dat zijn bijvoorbeeld de van nature meestal vochtigere ruimte's zoals badkamers en wasplaatsen. 

Voor alle overige toepassingen is uiteraard een diff van 300 mA een meer dan voldoende beveiliging, we hoeven die niet zwaarder te beveiligen dan nodig, zeker niet als dat een aantal ongemakken met zich kan meebrengen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende