Livios: Bouwen aan morgen


Charel

  Lid sinds 08/03/2015

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 08/03/2015
 • 1 vraag gesteld
 • 1669 vragen beantwoord
 • 106 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 393 bedankjes ontvangen
 • 3 leden bedankt


Charel
 • Andere professioneel | Woont in Hoogstr.
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Waterafvoer - septische put

2 reacties ·

Reactie van Charel

Inderdaad, eerst uitzoeken hoe op het moment van de bouw de richtlijnen waren.

Immers dat kan overal verschillend zijn, soms is een septische put verplicht voor zwart en grijs water samen, soms is een septische put verplicht voor enkel zwart water en soms is een septische put niet verplicht maar wordt die zelfs ontraden. 

Mag de aannemer de oorspronkelijke facturen weigeren?

Reactie van Charel

Je hebt absoluut niet het recht om facturen die aan de aannemer gericht zijn op te vragen, je hebt daar niets mee te maken, het enige wat telt zijn de facturen van de aannemer aan jou.

Dampscherm plaatsen of niet?

1 reactie ·

Reactie van Charel

Een stelregel is dat wanneer de bijkomende isolatie onder het dampscherm tot slechts de helft van de isolatiewaarde heeft van de buitenste isolatie dat er dan geen tweede dampscherm nodig is.

Tegels scheef gelegd door vloerder en hij schuift verantwoordelijkheid af.

Reactie van Charel

En wat met de verantwoordelijkheid van degene die het raam scheef geplaatst heeft ? En degene die het bad scheef geplaatst heeft. Zij zijn toch de oorzaak van het onesthetische effect !

En wat als de vloerder zich niet had gericht op het raam maar op de zijmuur ? Dan had de vloer scheef gelegen ten opzichte van het raam en dan had iemand kunnen zeggen dat hij zich beter had gericht op dat raam omdat een scheve aansluiting tussen vloer en raam veel harder opvalt en in het zicht blijft dan een aansluiting tegen een zijmuur waar wellicht nog meubels tegenkomen.

Lekkage door slechte schoorsteen

Reactie van Charel

Als het huis  met de zogenaamd slechte schouw ouder is dan het uwe, het dak hoger en er geen gemeenschappelijk scheidingsmuur is dan lijkt het mij overduidelijk dat je de buren niet verantwoordelijk kunt stellen voor een lek in uw dak. Het zou me zelfs verbazen dat dit dan door die schouw op dat andere dak zou kunnen komen.

Tenzij een foto kan aantonen dat ik het me totaal verkeerd voorstel.

Opdrachtgever betaalt niet het meerwerk

Reactie van Charel

Mijns inziens heeft de offerte dan ook geen waarde meer. Vermits de omvang en de aard van het totaal van de werken ook niet meer overeenkomt met de offerte kan men hier volgens mij spreken van werken in regie met mondeling akkoord. Men heeft u uiteindelijk de werken aantoonbaar laten uitvoeren.

In geval je dus een redelijk uurloon over een redelijk aantal uren en met redelijke materiaalkost gaat faktureren dan lijkt het mij dat je in geval van een gerechtelijke procedure sterk staat.

In geval de klant de faktuur betwist zal die ook moeten kunnen aantonen waarom.

Problemen met gemeenschappelijke stookinstallatie

Reactie van Charel

Er is toch onmiskenbaar een zeer groot verschil tussen enerzijds een syndicus die is aangesteld door de promotor en hiervan nog andere opdrachten verwacht, en anderzijds een syndicus die door de eigenaars is aangesteld om hun belangen te behartigen. De ene wordt gestuurd door de promotor en de andere door de eigenaars. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt !

Wellicht zal geen van beiden technisch genoeg op de hoogte zijn om een oplossing voor te stellen, maar dat hoeft ook niet, er moet enkel op worden toegezien en zelfs geeist dat het wordt opgelost zodat alles naar behoren functioneert zodat er later geen bijkomende kosten kunnen ontstaan.

Verder is niet duidelijk wat wordt bedoeld met parrallel of in serie geschakeld. Immers, dat kan slaan op de elektrische voeding maar ook op de waterdoorstroming.

Deur uitgevend op servitudeweg

3 reacties ·

Reactie van Charel

Het zal er op zijn minst al van afhangen wiens eigendom die servitudeweg is, wie er de toestemming heeft om die te  mogen gebruiken en of die wegenis persoonsgebonden of perseelsgebonden is. Dat is allemaal terug te vinden in de akte's van de eigenaar en van de bevoordeelde gebruiker.

Vergelijken jaarlijks verbruik elektrische verwarming met gasverwarming

Reactie van Charel

Verbruik en vermogen hebben uiteraard met elkaar te maken met zijn niet hetzelfde. Als je met elektriciteit voldoende hebt aan een toestel van 6 kW dan heb je met gas ook voldoende aan een toestel van 6 kW. Beide toestellen geven 6 kW aan warmte af.

Het verbruik kan dan wel wat meer zijn door dat rendementsverlies maar ook dan nog kost het u maar 1/3 van wat het nu kost voor even veel warmteopbrengst.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende