Livios: Bouwen aan morgen


Charel

  Lid sinds 08/03/2015

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 08/03/2015
 • 1 vraag gesteld
 • 2184 vragen beantwoord
 • 137 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 510 bedankjes ontvangen
 • 3 leden bedankt


Charel
 • Andere professioneel | Woont in Hoogstr.
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Ondanks een afwatering van 1 cm per lm blijft er water op de keramische tegels staan.

Reactie van Charel

Het spijt me hoor, maar ik ben het eens met kas. Je stelt onrealistische eisen omdat dit een volkomen natuurlijk fenomeen is.

Ik weet niet hoe lang die tegels nu liggen maar ik ben bijna zeker dat dit verschijnsel ook nog zal verminderen met de tijd dat die vloer aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld.Vergelijk het met een pas gewaxte autolak, daar zal het water ook veel meer op parelen (zelfde fenomeen) als wanneer dit lang niet meer gebeurd is.

Verder vraag ik me af wat er nu zo erg is aan een terras dat na een regenbui wat langer nat blijft. De gehele omgeving zal wellicht nog langer nat blijven. En stoort het u toch dan lijkt het mij een kleintje om er eens even met een aftrekker over te gaan.

Het zou me dus ten zeerste verbazen dat je met deze klacht iemand iets zult kunnen verwijten, laat staan dat je op één of andere schadevergoeding of tegemoetkoming aanspraak zult kunnen maken.

Ingebruikneming en wijziging door koper aan stuk weiland nog vóór verlijden notariële aankoopakte ??

Reactie van Charel

Nu is het een gangbare zaak dat je in het genot treedt na de ondertekening van de notariële akte en het betalen van de koopsom, maar dat komt omdat het waarschijnlijk ook zo in de compromis staat. .

Inderdaad, in elk voorbeeldformulier voor een compromis staat dan ook vermeld dat de ingenotstreding pas ingaat na afhandeling van de aankoopacte en de betaling van de aankoopprijs.

Dat is de gebruikelijke gang van zaken, maar zoals eerder gezegd, de koper kan hiervan afwijken als hij dat om één of andere reden wil.

Ik wil een gemene muur bouwen inplaats van de betonplaten die er nu als scheiding staan;

Reactie van Charel

Volgens mij 4 optie's:

1) afzien van uw plan

2) diplomatisch blijven zagen of aandringen, eisen kan niet.

3) met akkoord voor een gemeenschappelijke muur op de perceelsgrens en zelf bekostigen.

4) zonder akkoord voor een gemeenschappelijke muur en bijgevolg een eigen muur net naast de perceelsgrens op uw kant en op uw kosten.

Geveldoorvoer uitlaat gashaard/penthouse onderwerp van discussie in VME wegens deel van gemene delen

Reactie van Charel

Bij alle systemen kan je uiteraard mogelijke nadelen ondervinden, meestal omdat ze niet helemaal volgens de regels zijn uitgevoerd.

In dit geval lijkt mij het doorboren van een gemeenschappelijk dak enkel voor een kachelaansluiting van één bewoner toch minder evident of verdedigbaar dan een muurdoorvoer op een privé terras.

Ik hoop dat we van TS nog mogen vernemen of en hoe het opgelost is.

Hellend dak isoleren op bestaande PUR-platen

Reactie van Charel

Ja dat kan, maar vermits uw huidige isolatie blijkbaar als geheel ver van dampdicht is zou je dan ook nog een bijkomend dampscherm moeten plaatsen aan de binnenkant van de bijkomende isolatie.

Hudrofoberen van gevel

7 reacties ·

Reactie van Charel

Het was dus niet de bedoeling om de ganse gevel te restaureren of te herstellen. Het hydrofoberen was dus geen onderdeel van andere werken. Het enige stuk muur dat gerestaureerd werd zijn die vier lagen boven de ramen. Over de plaatsing van de lateien valt weinig te zeggen, dat ziet er oké uit. Echter de hermetseling van vier lagen steen erboven is niet zoals het zou moeten.

-Rechts zitten de lagen niet op dezelfde hoogte als de oorspronkelijke metserij. Men heeft een aantal bakstenen schuin oplopend moeten leggen om dat te trachten corrigeren. Dat is uiteraard niet volgens de regels van goed vakmanschap.

- Hoewel de ganse gevel in exact dezelfde kleur bakstenen is gemetseld, heeft men er hier een aantal bij tussen verwerkt die een stuk donkerder van kleur zijn.

- De nieuwe metserij is zeer slecht opgevoegd.

Dat zou allemaal te verantwoorden geweest zijn moest het de bedoeling zijn dat de ganse gevel zou worden bepleisterd of gekaleid. Maar ook dat is nu vanwege die hydrofobering niet meer evident.

Er zijn twee werken uitgevoerd, het ene is slecht uitgevoerd en het andere is op een zinloze manier gebeurd.

Hoe je dit ook oplost met uw aannemer, volgens mij moet men bij de hele gevel alle voegen 2 cm diep  uitslijpen om daarna alles te hervoegen.

Hoeveel ruimte rekenen voor zoldertrap?

Reactie van Charel

Bij 1,4 m zou het een redelijk steile trap zijn maar je kan die nog een stuk doortrekken boven de wc in de badkamer en dan heb je ruimte zat.

Roestpuntjes op nieuwe spoelbak in de keuken

Reactie van Charel

Dit is volgens mij een productie fout, de leverancier of winkel aanspreken hij moet bewijzen dat het niet zo is.

Mogelijk, maar ik kan het moeilijk geloven. Die spoelbak bestaat wellicht al vele maanden in stock zonder dat er vlekjes tevoorschijn kwamen, en nu na amper één dag geinstalleerd te zijn doet het fenomeen zich plots voor.

Ik wijt het dus aan omstandigheden in de woning of bij de installatie of aan het zogenaamde zeer lichte gebruik.

Bij zeer licht gebruik met bepaalde stoffen of vloeistoffen kan je zo'n resultaat hebben.

Houtskeletbouw nederland

1 reactie ·

Reactie van Charel

Dat is het verschil tussen dampdicht en dampopen bouwen.

Je kan zonder folie's werken op voorwaarde dat de muuropbouw van binnen naar buiten steeds meer dampopen wordt. Dus bijvoorbeeld aan de binnenkant dampremmende osb platen, tussenin bijvoorbeeld cellulosevlokken en aan de buitenkant isolerende houtvezelplaten. De eventuele waterdamp die nog door de osb-platen zou dringen zal zeer gemakkelijk zijn weg naar buiten vinden door die zeer dampopen isolatie en houtvezelplaten.

Als de buitenkant niet anders kan afgewerkt worden dan met een dampdichte laag, bijvoorbeeld bij een plat dak, dan kan men die redenering van dampdicht binnen naar dampopen buiten niet volgen en dus daar moet dan wel een dampscherm aan de binnenkant voorzien worden.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende